Antykwariat "Rara Avis" w Krakowie

raraavis@raraavis.krakow.pl

 

Wyniki 100. Aukcji Antykwarycznej "Rara Avis"

Książki z kolekcji J. i T. Maczugów

(12 maja 2012 r.)

 

Podane poniżej ceny są cenami bez opłaty organizacyjnej w wysokości 7%, mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy rozliczeń finansowych. Ceny podano w złotych polskich (PLN).

 

 

PozycjaAutor / tytułCena
wywo-
ławcza
Cena
wylicy-
towana
1ALBERTRANDY [Jan Chrzciciel] - Pano2801500
2ALBUM du Figaro. Paris 1875. Figaro300750
3ARTHUR i Wanda. Dzieje miłości Arth180380
4ASKENAZY Szymon - Rękopisy Napoleon240013000
5BALIŃSKI Michał - Pisma historyczne4802500
6BARTOSZEWICZ Kazimierz - Dzieje Gal60220
7BARYCZ Henryk - J. S. Bandtkie a Śl4040
8[BERG Albert - Die Insel Rhodus, au500500
9BOCZKOWSKI Felix - O Wieliczce pod1801100
10BRÜCKNER Aleksander - Dzieje kultur240600
11BRÜCKNER Aleksander - Encyklopedia3601800
12BYSTROŃ Jan St[anisław] - Komizm. L280600
13BYSTROŃ Jan Stanisław - Etnografia80170
14CAZIN Paul - L'Humaniste a la guerr6060
15CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Ostatni Wale160650
16CHMIELOWSKI Piotr - Historya litera80120
17CHODŹKO Leonard - La Pologne histor17003200
18CHODŹKO Leonard - La Pologne histor800800
19CHODŹKO Leonard - Histoire populair180niesprzedana
20CHOŁONIEWSCY. Kraków 1938. Druk. Un48130
21CHRZANOWSKI Ign[acy], KOT Stanisław120120
22CZETWERTYŃSKI Włodzimierz - Na wozi140440
23DEMBIŃSKI Stefan - Rok 1846. Kronik2401800
24DUMONT d'Urville [Juliusz Sebastian2801100
25FREDRO Aleksander - Trzy po trzy. P190320
26GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojsko Pol600800
27GRABOWSKI Bronisław - Widoki Często240420
28GUMOWSKI Marian - Najstarsze pieczę120220
29HAISIG Marian - Śląsk w monetach, m60120
30HUEN Victor - Napoléon 1-er et son200420
31IM ETAPPENRAUM der I. Armee. Wien [14001400
32L'ITALIE en un volume. Paris 1924.70200
33JANIK Michał - Z wycieczki do Amery50200
34JEKEL Franc[iszek] Józ[ef] - O Pols240500
35KALKSCHMIDT Eugen - Deutsche Freihe8080
36[KATYŃ]. Report on the Massacre of120120
37KESSLER Otto - Die Baltenländer und8080
38KNÖTEL Richard - Die eiserne Zeit v240300
39KUBALA Ludwik - Stanisław Orzechows8080
40KULTURA staropolska. Kraków 1932. N160580
41LABAUME Eugene - Relation circonsta240380
42LASOCKI Wacław - Wspomnienia z moje60320
43LASSALLE Ferdynand - Nauka a robotn4848
44LAWRENCE Thomas Edward - Seven Pill160220
45LEDERER Fritz - Mit den Egerländern360440
46ŁOZIŃSKI Władysław - Prawem i lewem240240
47ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie120420
48ŁOZIŃSKI Władysław - Życie polskie2401100
49MAJERSKI Stanisław - Opis Ziemi. T.320880
50MAJERSKI Stanisław - Opis ziem dawn120380
51MAŁECKI Antoni - Wybór mów staropol360750
52MORAWSKI Stanisław - W Peterburku 1120280
53MYCIELSKI Jerzy, WASYLEWSKI Stanisł300300
54OTCHŁANIE wielickie z 20 kolorowymi80400
55PAMIĄTKI starej Warszawy zebrane na80460
56[PISTOR Johann Jakob] - Memoires su4601400
57La POLOGNE Contemporaine. Poland of180260
58BAILLY Rosa - Au Coeur de la Pologn6085
59BOVET Anne Marie de - Cracovie. Ouv60niesprzedana
60BRÜCKNER Alexander - Polnische Lite40niesprzedana
61EVERWYN Klas Ewert - Griet oder wie64niesprzedana
62FRANCASTEL Pierre - La Pologne pitt80230
63GRUNDMANN Günther - Deutsche Kunst100100
64KERN Elga - Vom alten und neuen Pol8080
65KUHN Alfred - Die Polnische Kunst v60niesprzedana
66LAUTERBACH Alfred - Die Renaissance80240
67LAWATY Andreas - Das Ende Preussens120niesprzedana
68MISSALEK Erich - Das Königreich Pol64niesprzedana
69[WURZBACH Constantin von] - Von ein160niesprzedana
70POLSKI słownik biograficzny. T. 1-432003700
71RACZYŃSKI Eduard - Malerische Reise260260
72[RAKOWSKI Jan] - Moje podróże za Pi64160
73SAPIEHA Książe Leon - Wspomnienia (120270
74SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław - Obrazy120220
75[SIENKIEWICZ Henryk] - List otwarty8080
76SKARBEK Fryderyk - Dzieje Księstwa160300
77SPERANSOV Nikolaj Nikolaevic - Zeme120120
78STANKIEWICZ W[ładysław] J[ózef] - T100niesprzedana
79STANLEY H[enry] - Jak odszukałem Li120550
80CHOPIN Jean-Marie - Historia de la200200
81EYRIES J. B. - Danemark. -Paris 184140niesprzedana
82FAMIN César - Historia de Chile. Tr320320
83FORSTER Charles - Pologne. Paris 185701200
84FORSTER Carlos - Historia de la Pol360380
85LE BAS Philippe - Sue-de et Norwe-g240240
86VELDE Th[eodor] van de - Zniechęcen120340
87WASYLEWSKI Stanisław - O miłości ro140440
88WIEDZA o Polsce. Literatura i teatr160260
89WÓJCIK Zbigniew - Eryka Lassoty i W64900
90CONRAD[-KORZENIOWSKI] Joseph - The6060
91KOSSAK Zofia - Pożoga. Warszawa 19360160
92LERMONTOV M[ichail] Ju[rievic] - De1602200
93MARASOVIC Jerko, MARASOVIC Tomislav80niesprzedana
94MOLTKE J. W. - Das grosse Jahrhunde80niesprzedana
95BÉRANGER Pierre-Jean de - Chansons240240
96[BIBLIA]. Nowy Pana Naszego Jezusa320320
97CERVANTES [Saavedra, Miguel de] - D3201000
98CERVANTES [Saavedra, Miguel de] - T4001600
99COOPER James Fenimore - Bas-de-Cuir240240
100COOPER James Fenimore - Les Pionnie260650
101DRZEWORYTY w różnych dziełach polsk6401100
102[DZIAŁYŃSKI Tytus] - Liber. Geneseo480480
103GOETHE [Wolfgang] - Reineke-Lis, po2401000
104GOGOL N[ikolaj] V[asilevic] - Pocho24008500
105GRANDVILLE Jean-Jacques - Sc-nes de320420
106GRANDVILLE Jean-Jacques - Les Étoil280850
107GRANDVILLE Jean-Jacques - Les Fleur2801500
108LESAGE Alain-René - Histoire de Gil3201600
109LESAGE [Alain-René] - Gil Blas z Sa240600
110MALCZEWSKI Antoni - Marja. Powieść320460
111MALCZEWSKI Antoni - Marya. Powieść480800
112MALCZEWSKI Antoni - Marya. Powieść260260
113MALCZEWSKI Antoni - Marya. Powieść200200
114MICKIEWICZ Adam - Ballady i romanse240240
115MICKIEWICZ Adam - Grażyna. Powieść4803600
116MICKIEWICZ Adam - Grażyna. Konrad W360700
117MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz czyli6405000
118Les MILLE et une nuits. Contes arab280400
119MOLIERE - Oeuvres completes. Avec u280420
120NUS Eugene, MERAY Antony - L'Empire4203000
121OPOWIADANIE o ubiorach, zwyczajach320320
122ORZESZKOWA Eliza - Meir Ezofowicz.3604200
123PŁUG Adam - Trzy legendy z dawnych240800
124[RZEWUSKI Henryk] - Les récits d'un160200
125SUE Eugene - Le Juif errant [pol. -320500
126SYROKOMLA Władysław - Urodzony Jan320440
127WITKIEWICZ Stanisław - Na przełęczy180650
128d'ANNUNZIO Gabriele - La Figlia di180260
129d'ANNUNZIO Gabriele - Francesca da280320
130d'ANNUNZIO Gabriele - Fedra. Traged140280
131BARBEY d-Aurevilly J[ules] - Pieczą4646
132BEŁZA Władysław - Antologia polska.220niesprzedana
133[BERENT Wacław] - Idea w ruchu rewo6060
134FOUQUÉ [Friedrich] de la Motte - Un180niesprzedana
135HOFMANNSTAHL Hugo von - Elektra. Tr120420
136HOMER - Homerowej Iliady Pomór, Gni320750
137JEAN Paul [właśc. Richter Johann Pa120340
138KLESZCZYŃSKI Zdzisław - Żywot Colom220550
139KONOPNICKA Marya - Wybór pism. Jubi140260
140LECHOŃ Jan - Karmazynowy poemat. Wa100320
141LESZCZYŃSKI Edward - Jolanta. Poema240455
142MALCZEWSKI Antoni - Marja. Powieść120320
143MICKIEWICZ Adam - Sonety krymskie.120850
144PRINZESSIN Badura. Ein Märchen aus180180
145PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Szopen a140300
146PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Z gleby k160180
147RITTNER Tadeusz - Przebudzenie. War120120
148RUSKIN John - Królowa powietrza. St60110
149SOBIESKI Wacław - Trybun ludu szlac60110
150STRINDBERG August - Czandala. Warsz8080
151VANDERVELDE Emil - Kolektywizm i ew6060
152WILDE Oskar - Dyalogi o sztuce. (-I100400
153WILDE Oskar - Salome. Dramat w 1 ak120120
154WILDE Oscar - Salome. Tragedya w je140140
155[ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [ps180550
156ALAIN-FOURNIER [Henri] - Mój przyja400800
157AGORRIZ-MELGAR José - Poussi-re Mie120niesprzedana
158ARNIM Ludwig Achim von - Isabella v120160
159AUBRY Octave - Marie Walewska. 32 b8080
160BECHCZYC-RUDNICKI Antoni, BECHCZYC-160niesprzedana
161BERENT Wacław - Onegdaj. Mowa miana120280
162[BIBLIA]. Die Bibel in Auswahl fuer220220
163[BIBLIA]. Die Liederdichtung: Die P160600
164[BIBLIA]. Apokalipsa. Tłumaczył z g6001300
165BOCCACCIO Giovanni - Dekameron. Peł6005000
166BROCA Henri - T-en fais pas, viens120niesprzedana
167BUDZIŃSKI Robert - Entdeckung Ostpr160160
168CARROLL Lewis [Charles Lutwidge Dod140niesprzedana
169CHOYNOWSKI Piotr - Opowiadania szla64180
170CIOMPA Adam - Szkicownik literacki.120niesprzedana
171[CONRAD Joseph] - A Conrad Argosy.120120
172COSTER Charles de - Die Geschichte240240
173DEFOE Daniel - Das Leben und die ga280360
174DOSTOJEWSKI Fiodor - Der Doppelgaen3201100
175DOSTOJEWSKI F[iodor] M. - Ein schwa120190
176GODLEWSKI Stefan - Warszawa. Warsza6464
177GOJAWICZYŃSKA Pola - Rozmowy z milc70190
178GOMBROWICZ Witold - Iwona, księżnic140400
179GROMAIRE Marcel - L-homme de troupe300550
180JAKUBOWSKI Stanisław - Bogowie Słow280280
181JEAN PAUL - Die Wunderbare Gesellsc180365
182KASPROWICZ Jan - Taniec zbójnicki.360012000
183KOCHANOWSKI Jan - Treny. W oprac. p140600
184KRASICKI Ignacy - Monachomachia czy220340
185KUBIN Alfred - Vermischte Blätter.240700
186KYSER Hans - Tango Argentino. Mit 14201500
187LOU-S Pierre - L-Homme de Pourpre.300300
188MACHAY Ferdynand - Gazda Piotr Boro8080
189MALINIAK Juljan - Tytoń w dawnej Po70440
190MASEREEL Frans - Mein Stundenbuch.150280
191MICKIEWICZ Adam - Poems. Translated8080
192NÜCKEL O[tto] - Destiny. A Novel in240240
193ORWELL George - Folwark zwierzęcy.80380
194PAWLIKOWSKI J[an] G[walbert] H[enry520520
195[POŻERSKI Edward] - La Cuisine Polo140140
196REYMONT Władysław - Chłopi. Powieść6003600
197RONSARD [Pierre de] - Szesnaście so60110
198ROSTWOROWSKI Karol Hubert - Straszn80130
199SCHULZ Bruno - De Vogels [pol. -Pta3601100
200SLEVOGT Max - Die Inseln Wak Wak. E12002200
201SŁOWACKI Juliusz - Anhelli. Okładkę180420
202SŁOWACKI Juliusz - Testament mój. T100280
203Il SOLE. Gli Autografi 1. Torino 191800niesprzedana
204STAROŚWIECKI sklep. Warszawa 1938.220220
205STRUCK Hermann - Die Kunst des Radi8001300
206SWIFT Jonathan - Des Capitain Lemue12001200
207SWIFT Jonathan - Gullivers Reise in650650
208TUWIM Julian - Polski słownik pijac7070
209VILLENEUVE [Gabrielle-Suzanne Barbo1200niesprzedana
210WASYLEWSKI Stanisław - Klasztor i k280280
211WELLISZ Léopold - Félix-Stanislas J16001600
212WEST Michael - Clair De Lune and Ot280280
213WITT Hubert - Meine jüdischen Augen260260
214WYSZYŃSKI Stefan - Kreuzweg: Medita24002400
215WYSZYŃSKI Stefan, MOLTMANN Jürgen -200200
216ZALESKI Zygmunt L. - O rzeczach bła240240
217ZWEIG Arnold - Das ostjüdische Antl280280
218ŻEROMSKI Stefan - Powieść o udałym240260
219ŻEROMSKI Stefan - Le roman de Walgo240niesprzedana
220ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jodłowa.360013000
221ŻEROMSKI Stefan - La Vistule. Tradu240240
222ALBUM artystyczne 1887. Z. 2. Krakó120420
223BANACH Andrzej - Dziewięciu grafikó180260
224DANIELL William - Interesting Selec1200niesprzedana
225GAVARNI - Les Parisiens. Paris 18576001100
226GROTTGER Artur - Album Grottgera. I8001400
227GROTTGER Artur - Album Grottgera. I6401900
228GROTTGER Artur - Padół łez (Wojna)12004600
229GROTTGER Artur - Warszawa w roku 18360360
230KOLB Alois - Aus den Karpathen und320900
231KOSSAK Juliusz - Album obrazów hist6401800
232MATEJKO Jan - Kazanie Skargi. Tekst220220
233MATEJKO Jan - Ubiory w Polsce 1200-4201500
234MIASTA polskie. Drzeworyty 9 grafik120220
235REZNICEK F. von - Unter vier Augen.180180
236STRYJEŃSKA Zofia - Tańce polskie. 118002400
237TOPOLSKI Feliks - Chronicle. Vol. 1680680
238TOPOLSKI Feliks - Chronicle. Vol. 312001200
239TOPOLSKI Feliks - Chronicle. Vol. 412001200
240TOPOLSKI Feliks - Chronicle. Vol. 6720niesprzedana
241TOPOLSKI Feliks - Chronicle. Vol. 7800niesprzedana
242TOPOLSKI Feliks - Chronicle. Vol. 912001200
243TOPOLSKI Feliks - Chronicle. Vol. 1780niesprzedana
244ANDERSEN Hans - Fairy Tales. Illust180niesprzedana
245[EZOP]. Aesop-s Fables Literally Tr140niesprzedana
246GRIMM [Wilhelm], GRIMM [Jakob] - Di120120
247HUDSON Alma - Peter Rabbit and the120120
248KOŁAKOWSKI Leszek - Kto z was chcia44130
249KRASICKI Ignacy - Bajki. Wybrała J.4848
250LEAF Munro - Gordon the Goat. [pol.120120
251LITTLE Animals Described for Little120120
252LITTLE Folks. The Young People-s Ma140140
253MICHAŁKOW Sergiusz - Dla dużych i d54200
254MICHALKOV Sergej - O Lenine. Poemy.48niesprzedana
255MILNE A[lan] A[lexander] - When We100100
256STEVENSON Robert Louis - A Child-s120120
257STROEFER Theo[dor] - Jugend-Bücher-140140
258TURSKA Krystyna - The Magician of C4065
259BANACH Andrzej - O ilustracji. Krak80101
260BLUNT Wilfrid - The Art of Botanica120120
261CRANE Walter - Von der dekorativen120niesprzedana
262GARVEY Eleanor - The Artist and the200200
263GRAJEWSKI Ludwik - Bibliografia ilu120230
264HARDIE Martin - English Coloured Bo100100
265HORODISCH Abraham - Alfred Kubin Ta48niesprzedana
266HOUFE Simon - The Dictionary of Bri220220
267[KATALOG]. Von Odysseus bis Felix K120120
268KUTSCHMANN Theodor - Geschichte der120niesprzedana
269LANG Lothar - Expressionistische Bu180180
270LIPPMANN F[riedrich] - Zeichnungen120120
271MORNAND Pierre, THOMÉ J. R. - Vingt240440
272NEUBERT Franz - Vom Doctor Faustus9090
273OPAŁEK Mieczysław - Drzeworyt w cza6060
274OSTERWALDER Marcus - Dictionnaire d160360
275PEPPIN Brigid, MICKLETHWAIT Lucy -120120
276RICHARDSON Joanna - Gustaw Dore-. A90niesprzedana
277SALAMAN M. C. - Modern Book Illustr120120
278SMOLIK Przecław - Złoty okres ilust4885
279WIERCIŃSKA Janina - Andriolli, świa4848
280WITZ Ignacy - Grafika w książkach -50160
281[ALBUM wileńskie]. Pan Pasek na kon13003400
282ANDRIOLLI Michał Elwiro rys., GORAZ35130
283ANDRIOLLI Michał Elwiro rys., GORAZ38130
284ANDRIOLLI Michał Elwiro rys., SCHUE40130
285ANDRIOLLI Michał Elwiro rys. - Prze35120
286ANDRIOLLI Michał Elwiro rys., TELAK3845
287AUBRY Charles rys. Degouy litogr. -360360
288BRANDT Józef mal., HOLEWIŃSKI Józef4545
289GIERYMSKI Aleksander rys. z natury,4880
290GIERYMSKI Aleksander rys. z natury,3838
291KLECZYŃSKI Bohdan - Podróż saniami.5050
292KOSSAK Juliusz - Książę Józef Ponia3201200
293KOSSAK Juliusz mal. - Drużba. 1891.45300
294KOZAKIEWICZ Antoni - Pro Deo et Pat200420
295[NAPOLEON I]. Kolekcja małych grafi3838
296[NAPOLEON I]. Kolekcja 9 litografii4848
297NUSSBIEGEL wg Voltza - Einzug der R120120
298ORŁOWSKI Aleksander rys., Verico ry4801100
299SWEBACH-DESFONTAINES Jacques Franço280280
300SZERNER Władysław mal., GORAZDOWSKI40niesprzedana
301ŻWAN Kazimierz - Popijawa w karczmi180950
302Znacznieysze ubiory starożytne pols801500
303Ciężka kawaleryia. Nr 9. Litografia180180
304Ułan Polski. Nr 12. Litografia ręcz180180
305Szambelan. Nr 15. Litografia ręczni1601200
306Burgrabia dworu. Nr 16. Litografia1801200
307Ubiór Kraiowy. Nr 22. Litografia rę160160
308Błazen. Nr 24. Litografia ręcznie k180500
309PATRIOTY - Lady Scord (La Discorde)140niesprzedana
310POLEN. Polnische Volksgebräuche: Br38niesprzedana
311POLEN. Polnische Volksgebräuche: Da36niesprzedana
312DORÉ Gustave - Masoviens [oraz] Pod36130
313Aus der DREI-KAISERREICHS Ecke. [po4255
314BRANDT Józef - Wyjazd na polowanie.50100
315KOWALSKI-WIERUSZ Alfred - Na polowa50160
316KOWALSKI-WIERUSZ Alfred rys., NICZ3881
317BARTŁOMIEJCZYK Edmund - Hucuł z Jaw420630
318JASIŃSKI Feliks - Ecco Homo. (Część120260
319JASIŃSKI Feliks - Portret mężczyzny120300
320MEHOFFER Józef - 1809. Jul. Słowack260niesprzedana
321SKOCZYLAS Władysław - Ukrzyżowanie.70160
322STANISŁAWSKI Jan - Sad o zmierzchu.9001100
323AFTANAZY Roman - Dzieje rezydencji12001600
324ALBUM reprodukcji obrazów z wystawy160280
325ARCHITEKTURA. Organ Stowarzyszenia180niesprzedana
326ARKADY. [R. 1], nr 7: XI 1935. s. [4848
327ARKADY. [R. 1, nr 8]: XII 1935. s.4850
328ARKADY. R. 2, nr 2: II 1936. s. [574850
329ARKADY. R. 2, nr 4: IV 1936. s. [174850
330ARKADY. R. 2, nr 6: VI 1936. s. [294848
331ARKADY. R. 2, nr 7: VII 1936. s. [390190
332ARKADY. R. 2, nr 11: XI 1936. s. [54848
333ARKADY. R. 3, nr 2: II 1937. s. [55120300
334ARKADY. R. 3, nr 9: IX 1937. s. [434853
335ARKADY. R. 4, nr 5: V 1938. s. [2154848
336ARKADY. R. 4, nr 7: VII 1938. s. [36468
337ARKADY. R. 4, nr 10: X 1938. s. [4748106
338ARKADY. R. 5, nr 4: IV 1939. s. [156464
339BANACH Andrzej - O kiczu. Kraków 1960130
340CHROŚCICKI Leon - Porcelana - znaki64130
341GERSON Wojciech - Znawstwo prawdziw50160
342GŁOS Plastyków. R.5, nr 1/7: V 193748niesprzedana
343GŁOS Plastyków. R.5, nr 8/12: III 16464
344GRAFIKA. R. 1, z. 1. X 1930. s. 52,80320
345GRAFIKA. R. 1, z. 2. XII 1930. s. 580320
346GRAFIKA. [R. 1], z. 3. II 1931. s.801800
347GRAFIKA. R. 1, z. 5. VI-VII 1931. s80460
348GRAFIKA. R. 1, z. 6. 1931. s. 52, t80280
349GRAFIKA. R. 2, z. 1. 1932. s. 52, t80280
350GRAFIKA. R. 2, z. 2. 1932. s. 52, t80320
351GRAFIKA. R. 2, z. 4. 1932. s. 60, t1402100
352GRAFIKA. R. 2, z. 5. 1932. s. 52, t100650
353GRAFIKA. R.2, z.6. 1932-1933. s. 5280niesprzedana
354GRAFIKA. R. 3, z. 1. 1933. s. 56, t80280
355GRAFIKA. R. 3, z. 3. 1933. s. 52, [160600
356GRAFIKA. R. 3, z. 4. 1933. s. 53, [120260
357GRAFIKA. R. 3, z. 5. 1934. s. 48, [80260
358HALO-HALO. Plastycy mówią. Czasopis60niesprzedana
359HALLO. Głos Plastyków. Czasopismo Z6060
360HUSARSKI Wacław - Kazimierz Dolny.48260
361INGARDEN Roman - O dziele architekt6095
362[KATALOG]. Wystawa Krajowa Rolniczo100100
363[KATALOG]. Katalog I. wystawy Towar6090
364[KATALOG]. Polscy uczniowie Akademi64110
365KOPERA Feliks - Dzieje malarstwa w28007000
366KOSTANECKI Michał - Twórczość archi48niesprzedana
367KOSTRZEWSKI Franciszek - Pamiętnik.60160
368KOWALSKI Leon - Pendzlem i piórem.70140
369KOZAKIEWICZ Stefan - Warszawskie wy50190
370KRUSZYŃSKI Tadeusz - Stary Gdańsk i80niesprzedana
371Die KUNSTSCHULE. Ilustrierte Monats120niesprzedana
372ŁEPKOWSKI J[ózef] - Sztuka. Zarys j140140
373SUBERT Frantisek, SUBERTOVA-KUCEROV54niesprzedana
374MAŃKOWSKI Tadeusz - Kolekcjonerstwo8095
375NIKE. Czasopismo [później Kwartalni420550
376NOVOTNYY Ant[onin] - Prazsky Porcel56niesprzedana
377PIWOCKI Ksawery - Historia Akademii80140
378[PLAKATY]. Muzeum Techniczno-Przemy64280
379PLASTYKA. [R. 1], nr 3-4: 1935. s.4865
380PLASTYKA. [R. 1], nr 5-6: XI 1935.4865
381PLASTYKA. [R. 1], nr 7: XII 1935. s6480
382PLASTYKA. R. 2, nr 3-4: III-IV 19364865
383RODIN August - L-Art. Entretiens Ré240niesprzedana
384RODIN August - Sztuka. Rozmowy spis6060
385SCHROEDER Artur - Śladem błękitnym.5085
386SPRAWOZDANIA Komisyi do badania his160270
387SZTUKI Piękne. R. 2: X 1925-IX 1926480650
388SZTUKI Piękne. R. 3: X 1926-IX 1927480niesprzedana
389SZTUKI Piękne. R. 4: X 1927-IX 1928480750
390SZTUKI Piękne. R. 5: 1929. s. 447,400400
391SZTUKI Piękne. R. 6: 1930. s. VI, [480480
392SZTUKI Piękne. R. 7: 1931. s. VI, [4801000
393SZTUKI Piękne. R. 8: 1932. s. VII,400950
394SZTUKI Piękne. R. 10: 1934. s. VI,480750
395SZWAGRZYK Józef Andrzej - Moneta, m4848
396SZYDŁOWSKI Tadeusz - Ruiny Polski.280440
397WARCHAŁOWSKI Jerzy - Polska sztuka3603200
398WOJCIECHOWSKI Aleksander - Polskie360360
399[ZEGARY]. Wystawa starych zegarów n60niesprzedana
400ZIN Wiktor - Kościół uchański jako54niesprzedana
401[CHMIELOWSKI]. WOLTYŃSKI Franciszek6464
402[CZECHOWICZ]. ORAŃSKA Józefa - Szym48160
403[CZEDEKOWSKI]. STROBL Karl - Bolesl80240
404[GROTTGER]. ANTONIEWICZ Jan Bołoz -200200
405[GROTTGER]. POTOCKI Antoni - Grottg260niesprzedana
406[HOLBEIN]. MANTZ Paul - Hans Holbei360360
407[KISLING]. Mo-se Kisling. Vingt-hui4040
408[KONIECZNY]. SMOLIK Przecław - Włod6085
409[KOSSAK]. WITKIEWICZ Stanisław - Ju3602800
410[LEWITAN]. GLAGOL Sergej, GRABAR Ig60160
411[LIEBERMANN]. HANCKE Erich - Max Li180180
412[MAKOWSKI]. JAWORSKA Władysława - T120170
413[MALCZEWSKI]. HEYDEL Adam - Jacek M180650
414[MATEJKO]. TRETER Mieczysław - Mate160420
415[PANKIEWICZ]. CZAPSKI Józef - Józef160320
416[PASCIN]. WARNOD André - Pascin. Pr280niesprzedana
417[PASCIN]. EIN SOMMER. Skizzenbuch v160160
418[RAYSKI]. MARÄUSCHLEIN Walter - Fer80niesprzedana
419[SIMMLER]. JAROSZYŃSKI Tadeusz - Jó60120
420[STRYJEŃSKA]. Zofia Stryjeńska 1891150380
421VERMEER de Delft. -Paris 1952. Gall160220
422[WANKIE]. Władysław Wankie 1860-19248110
423[WYSPIAŃSKI]. PRZYBYSZEWSKI Stanisł4801200
424ALBUM Warszawy. 12 zdjęć artystyczn8080
425BERGENROTH Alexander von - Napoli l240360
426CARTIER-BRESSON Henri - Les Europée4002300
427DIXON-SCOTT John - The Beauty of Ea60niesprzedana
428GOETEL Ferdynand - Polska. Słowo ws240400
429GOLDSCHNEIDER Ludwig - Roman portra100niesprzedana
430GRABOWSKI Lech - Jan Bułhak. Warsza44niesprzedana
431HIELSCHER Kurt - Deutschland. Bauku100100
432HIELSCHER Kurt - Das unbekannte Spa120120
433HIELSCHER Kurt - Das Unbekanntes It100240
434[KATALOGI]. [Trzy katalogi aukcji f6060
435[NEW York]. Fifty Photographic View80110
436ORTIZ ECHAGÜE Jose- - Spanische Ko-80niesprzedana
437PLICKA Karel - Praga w obrazach. Pr8080
438SCOTT Walter - The Lady of the Lake200200
439STODDARD John L. - Im Fluge durch d240240
440THIS was Warsaw. 35 Happy Photograp4065
441VUES de Varsovie. Varsovie [191--].60220
442WEIBEL Walther - Russland. Mit 205120240
443WŁOCHY. Zbiór 2000 artystycznych zd300380
444WOŹNIAK Konstanty - Kraj w obrazach280700
445BROŃ przed wrogiem twą rodzinę! [1914005000
446MOSKAU. Gniazdo bolszewizmu w niemi16003100
447MARC Chagall, 22. 10 - 13. 11 Charl160320
448WOZZECK. 1964 [przedruk z 1973 lub220220
449FRANZÖZISCHE Illustrationen 1890-19240niesprzedana
450OTELLO. 1968 [przedruk z 1973 lub 1120niesprzedana
451OLYMPISCHE Spiele München 1972. 197160500
452FUNDACIÓ Joan Miró, Centre d-Estudi220500
453DON Giovanni. 1976.80160
454JAK wam się podoba. 1976.100200
455F. v. STAROWIEYSKI. 1977.100100
456FEDRA. 1977.220330
457MĄŻ i żona. 1977.120niesprzedana
458DZIĘKI Bogu, już piątek. [1979].80niesprzedana
459LECH Wałęsa naszym prezydentem. 25.100260
460WYGRAJMY przyszłość Polski. Lech Wa120220
461XXe Siecle. Nouvelle série. XXVIII500niesprzedana
462XX-e Siecle. Nouvelle série. XXXII150niesprzedana
463L'ARCHITECTE. Recueil mensuel de l'480niesprzedana
464Les ARTS de la Maison. Choix des oe160niesprzedana
465CHWISTEK Leon - Zagadnienia kultury220240
466Le CORBUSIER. Verzeichnis, mit Einf180480
467CZYŻEWSKI Tytus - Noc-dzień. Mechan240400
468CZYŻEWSKI Tytus - Pastorałki. Drzew14001400
469ELUARD Paweł - Pablowi Picasso. War8080
470ESTREICHER Karol - Leon Chwistek. B160160
471FORMA. Nr 2: IX 1934. s. 23, [1].240600
472FORMA. Nr 3: V 1935. s. 19, [1].240650
473FORMIŚCI. Kraków. [Red. Tytus Czyże4801100
474[FORMIŚCI]. Katalog. Formiści. Wyst4801600
475HULEWICZ Jerzy - Kain. Dramat ... P260420
476IRZYKOWSKI Karol - Dziesiąta muza.80225
477Das KUNSTBLATT. Potsdam-Berlin. Her420420
478LANDAU Rom - Der Unbestechliche Min220220
479LISOWSKI Bohdan - Skrajnie awangard150180
480MÄRKER Friedrich - Lebensgefühl und90niesprzedana
481PEIPER Tadeusz - Nowe usta. Odczyt12001200
482PRAESENS. Kwartalnik modernistów. W14005000
483REFLEKTOR. Czasopismo literackie. W4002400
484SŁOWACKI Juliusz - Genezis z ducha.280650
485STRASSER Emil Emanuel - Neuere holl120niesprzedana
486STRZEMIŃSKI Władysław - Pisma. Zebr80120
487STRZEMIŃSKI Władysław - Teoria widz80170
488SZTUKA Współczesna. L'Art Contempor24002400
489VERVE. Revue artistique et littérai260260
490WESTHEIM Paul - Für und Wider. Krit120niesprzedana
491WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - Tumor4002400
492ZAMOYSKI Auguste - Au-dela du formi8080
493ARIOSTO Ludovico - Ludowika Aryosta140140
494[ASNYK Adam] - Poezye. Przez El...y2401200
495BALMONT Konstanty, BRIUSOW Walery -64niesprzedana
496BALZAC Honore de - Les petits manég120120
497BALZAC Honore de - Physiologie du m120niesprzedana
498BERGSON Henri - Śmiech. Studyum o k80170
499BJALIK Ch[aim] N[achman] - Pesni i300niesprzedana
500BŁOK Aleksander - Dwunastu. (Poemat64420
501BUONARROTI Michał Anioł - Poezye Mi120120
502BYRON Jerzy Gordon - Don Juan. Prze280420
503CONRAD Joseph - Lord Jim. Predslovi240240
504CONRAD Joseph - The Rescue. A Roman160160
505CONRAD Joseph - Some Reminiscenses.220440
506MORF Gustaw - The Polish Heritage o8080
507DICKENS Charles - Great Expectation220320
508DICKENS Charles - The Life and Adve240240
509DICKENS Charles - The Mystery of Ed180180
510DICKENS Charles - The Personal Hist280280
511DICKENS Charles - Uncommercial Trav240240
512EUCKEN Rudolf [Christoph] - Der Sin160190
513FILIP T[adeusz] M. - A Polish Antho120niesprzedana
514FRANCE Anatole - Le Crime de Sylves2403200
515FREDRO Aleksander - Komedyje Aleksa8080
516GOGOL N[ikolaj] V[asilevic] - Socin320480
517HOFMANNSTAHL Hugo - Przygoda marsza120120
518IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera - Popiół i120160
519IŁŁAKOWICZ J. K[azimiera] - Śmierć64niesprzedana
520IWASZKIEWICZ Jarosław - Dionizje. W80176
521IWASZKIEWICZ Jarosław - Hilary syn64190
522IWASZKIEWICZ Jarosław - Wiersze wyb60niesprzedana
523IWASZKIEWICZ Jarosław - Zenobja Pal160600
524KIPLING Rudyard - Księga dżungli. P3602900
525KNIAŹNIN Franciszek Dyonizy - Dzieł60170
526KOSIŃSKI Jerzy - The Devil Tree. Fr8080
527KRASICKI Ignacy - Bayki Ignacego Kr2401400
528LAM Stanisław - Najwybitniejsi poec60niesprzedana
529LERMONTOW M[ichaił] - Demon. Przeło4040
530LERMONTOW Michaił - Demon. Powieść4040
531LERMONTOW Michaił - Demon. Opowieść4040
532LERMONTOW Michaił - Demon. Przekład4040
533LERMONTOW M[ichail] Ju[revic] - Pol120180
534LESSING Gotth[old] Ephr[aim] - Minn180180
535MAETERLINCK Maurice - La Sagesse et2403000
536MALCZESKI Antoni - Marja. Powieść u12006000
537[MALCZEWSKI Antoni]. Antoni Malczew160550
538MALCZESKI Antoni - Marja. Powieść u100100
539MANN Tomasz - Czarodziejska góra. P1601300
540MARDRUS J. C. - Histoire d-Ali ben-180180
541MICKIEWICZ Adam - Darczanka. Przekł44niesprzedana
542MICKIEWICZ Adam - Korespondencja. T160160
543MICKIEWICZ Adam - [Pan Tadeusz]. Li100niesprzedana
544MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz. Wyda240niesprzedana
545MICKIEWICZ Adam - Monsieur Thadée -160160
546MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz. Trad100niesprzedana
547MICKIEWICZ Adam - Poésies. Choix de120niesprzedana
548[MICKIEWICZ Adam]. BIULETYN Miesięc4848
549[MICKIEWICZ Adam]. Katalog wystawy48160
550MILOS Ceslav - Ceda na Evropa. [pol4848
551MIŁOSZ Czesław - Il Castigo della S120120
552NAŁKOWSKA Zofia - Charaktery. Warsz120120
553NIETZSCHE Friedrich -Menschliches,3302000
554Cyprian Kamil Norwid60niesprzedana
555FILIP Tadeusz - Cypriana Norwida Fo100100
556NORWID Cyprian - Poezye. Lipsk 1863160600
557NORWID Cyprian - Pisma zebrane. Wyd100800
558T. A: [Pisma wierszem], dział 2. 19100480
559T. C: Pisma dramatyczne, dział 1. 1100340
560T. E: Pisma prozą, dział 1: Legendy100850
561T. F: Pisma prozą, dział 2: O sztuc100800
562NORWID Cypryan - Listy. Cz. 1: (1-460170
563NORWID Cypriam Kamil - Sześć wiersz120170
564NORWID Cyprian - (Wędrowny sztukmis120440
565NORWID Cypryan - Poezye wybrane z c64850
566NORWID Cypryan - Reszta wierszy ods48120
567NORWID CYPRIAN - Vade-mecum. Podobi64niesprzedana
568OBERTYŃSKA Beata - Głóg przydrożny.6485
569PALOWSKI Franciszek - Moje odkrywan4040
570PALOWSKI Franciszek - Wszystkie str46600
571PARVI Zenon - Knajpa. Dramat w trze60niesprzedana
572PASEK Jan Chryzostom - Pamiętniki .240360
573PASEK Jan Chryzostom - Pamiętniki .320niesprzedana
574PASEK Jean-Chrysostome - Les Memoir240240
575PAWLIKOWSKA Marja - Cisza leśna. Wa120300
576PAWLIKOWSKA Marja - Dancing. Karnet120150
577PAWLIKOWSKA Marja z Kossaków - Różo160260
578[CHAJJAM Omar]. KOWALSKI Tadeusz -48110
579CHAJJAM Omar - Wybrane czterowiersz64100
580HAFIZ - Gazele wybrane. Z oryginału5485
581HAFIZ - Les po-mes e-rotiques ou Gh80120
582SADI - Gulistan to jest ogród różan180550
583[SADI] - Perska księga na język pol180550
584[SZYRAZ - widoki]. Gesicht van 't L240400
585PIGOŃ Stanisław - Wśród twórców. St120420
586PLATON - Fajdros. Przełożył, wstępe64110
587PLATON - Fedon. Przełożył, wstępem,80140
588PLATON - Gorgjasz. Przełożył, wstęp80140
589PLATON - Hippjasz Mniejszy, Hippjas64120
590PLATON - Protagoras. Przełożył, wst80160
591PLATON - Uczta. Przełożył, wstępem,80130
592POTOCKI Wacław z Potoka - Ogrod fra120180
593REY Mikołaj - Zwyerciádło álbo ksta160800
594REJ Mikołaj - Żywot człowieka poczc220420
595RZEWUSKI Henryk - Denkwürdigkeiten60niesprzedana
596SCHOTTEN Herman - O cnocie albo żyw44niesprzedana
597SCHULZ Bruno - Le Livre Idolâtre. Q240700
598[SCHULZ Bruno]. Preuves. Paris. Red6060
599SHAKESPEARE William - The Plays of80niesprzedana
600SHAKESPEARE William - The Plays of120niesprzedana
601SHAKESPEARE William - The Plays of8080
602SHAKESPEARE William - The Works of360360
603SHAKESPEARE William - The Works of340340
604SHAKESPEARE William - Dzieła dramat6001900
605SHAKESPEARE William - A Midsummer-n120120
606SHAKESPEARE William - Ein Sommer Na140140
607SHAKESPEARE William - Ein Sommernac160niesprzedana
608TARNAWSKI Władysław - Szekspir. Ksi48niesprzedana
609[WYSPIAŃSKI Stanisław]. SHAKESPEARE120120
610SŁOWACKI Juliusz - Beniowski. Wydan180500
611SŁOWACKI Juliusz - Król-Duch. Wydan280520
612CIEŚLA Maria - Mityczna struktura w4065
613MATUSZEWSKI Ignacy - Słowacki i now8080
614SPINOZA - Ethik. Stuttgart [ca 1915100650
615STAFF Leopold - Tęcza łez i krwi. C120400
616TATARKIEWICZ Władysław - O szczęści64480
617TREMBECKI Stanisław - Dzieła poetyc120170
618TUWIM Juljan - Cztery wieki fraszki160650
619TUWIM Juljan - Cztery wieki fraszki6464
620TUWIM Julian - Kwiaty polskie. Wars100750
621VERLAINE Paul - Femmes. Imprimé sou1602100
622VINCENZ Stanisław - Na wysokiej poł120420
623W. H..., Dr. - Des Mediciners Thier60niesprzedana
624WASILEWSKI Edmund - Poezye .... Wyd140140
625WIERZYŃSKI Kazimierz - Wielka Niedź100niesprzedana
626WIERZYŃSKI Kazimierz - Wróble na da6060
627WEYSSENHOFF Józef - Soból i panna.220380
628[WILDE Oscar] - The Ballad of Readi240niesprzedana
629WILDE Oskar - Dusza człowieka w epo64niesprzedana
630WILDE Oskar - Salome. Tragedya ...80niesprzedana
631WILDE Oskar - Tragedja florencka. T180180
632HORODISCH Abraham - Oscar Wilde-s B200320
633MASON Stuart - Bibliography of Osca70niesprzedana
634WITTLIN Józef - Hymny. Wyd. II (wyb60niesprzedana
635WOLSKA Maryla - Dzbanek malin. Medy60130
636WYSPIAŃSKI Stanisław - Achilleis. S100niesprzedana
637WYSPIAŃSKI Stanisław - Wesele. Dram300700
638YEATS William Butler - Poems. Londo220220
639ŻEROMSKI Stefan - Aryman mści się.160330
640ŻEROMSKI Stefan - Duma o hetmanie.160225
641ŻEROMSKI Stefan - Początek świata p60niesprzedana
642ŻEROMSKI Stefan - Powieść o Udałym120120
643[ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [ps80110
644BOISTE Pierre-Claude-Victor - Dicti240niesprzedana
645[CHODŹKO Alexander] - Chodzki Alexa120180
646DAUM Edmund, WIEDERROTH Herbert - S60niesprzedana
647FELLER A[ugust] - Gut Polnisch (Pol64niesprzedana
648GRETSCH N. - Grammaire raisonné de6402000
649JANUSZ Wacław - Dokładny słownik fr120120
650KOTSCHUL Antoni - Teoretyczna i pra160niesprzedana
651REUM Albrecht - A Dictionary of Eng180niesprzedana
652[ROPELEWSKI Stanisław] - Słownik po280niesprzedana
653SŁOWNIK języka polskiego, obejmując420420
654SŁOWNIK polsko-francuzki i francuzk160niesprzedana
655TROJAŃSKI J[ózef] K[ajetan] - Dokła660660
656WEBSTER Third New International Dic360niesprzedana
657ANDREJEW Leonid - Czerwony śmiech.4040
658CONRAD-KORZENIOWSKI Józef- Prowokat48130
659[DĄBROWSKI Józef]. J. Grabiec [pseu60niesprzedana
660DMOCHOWSKI Franciszek - Pisma ...,120120
661DMOWSKI Roman - Myśli nowoczesnego80200
662EWERS Hanns Heinz - Alraune. Dzieje6060
663FARRERE Claude - Ludzie cywilizacji32260
664FARRERE Claude - Opium. Przekład au40280
665GÓRSKI Artur - Ku czemu Polska szła60120
666JEZIERSKI Edmund - Tadeusz Kościusz60niesprzedana
667KARATOW F. W. - Paweł I, jego życie48niesprzedana
668KANT Immanuel - O potędze ducha czy64500
669[KOLEKCJA druków ulotnych z lat 184620700
670NOWACZYŃSKI Adolf - Wczasy literack8080
671OCHOROWICZ Julian - Wiedza tajemna42320
672POTĘGA hypnotyzmu. Praktyczny przew48280
673ŚLIWIŃSKI Artur - Hetman Żółkiewski6480
674TOŁSTOJ L[ew] - Niewolnictwo naszyc6060
675UJEJSKI Kornel - Maraton i Skargi J3636
676EINSTEIN Albert - Mein Weltbild. [p200340
677FRIEDRICH Otto [właśc. Otto Friedlä90niesprzedana
678GROSZ Georg - Die Gezeichneten. 60260700
679HARAND Irene - Sein Kampf. Antwort120240
680HEINEMANN Fritz - Odysseus oder die80niesprzedana
681LÖWENSTEIN Hubertus - Die Tragödie8080
682Der MALIK-VERLAG 1916 - 1947. Ausst120120
683SINCLAIR Upton - Das Geld schreibt.100niesprzedana
684BAUDRY de Saunier Louis - L-Art de160160
685BECQUEREL Alfred, RODIER Alexandre120215
686CURIE SKŁODOWSKA Maria - Recherches320400
687DARWIN Charles - Reise eines Naturf180niesprzedana
688EICHWALD Eduard - Naturhistorische24004000
689ELLIS Jacson Arthur - The Divining80niesprzedana
690FLACHAT Stéphane - Traité élémentai160160
691FRANKE Jan Nepomucen - Jan Brożek (7070
692FREUD Sigm[und] - Die Traumdeutung.480950
693[KATALOG]. Sigmund Freud und das Ge48niesprzedana
694INGARDEN Roman - Komunikacje wodne48niesprzedana
695JUNIEWICZ Stanisław - Budownictwo w40niesprzedana
696KUCHARZEWSKI Franciszek, KLUGER Wła220320
697KUTRZEBA Stanisław - Wisła w histor5075
698NIEDŹWIEDZKI Julian - Wody w podzie48400
699SAWICKI Ludomir - Przełom Wisły prz4444
700SIKORSKI Tadeusz - Projekt przekopu70220
701[SIKORSKI Tadeusz] - Sprawozdanie o70180
702ZACZEK Józef - Próba ustalenia teor54niesprzedana
703[LUDWIG Rudolf August] - Świat i pr160750
704MARCZYKIEWICZ Franciszek - Hidrogra120120
705McCULLOCH John Ramsay - Rozprawa -120550
706OSANN Gottfried Wilhelm - Grundzüge200200
707OSTRZENIEWSKI Aleksander - Opór w p8085
708PASLEY Charles William - Observatio120120
709PECHNIK Alexander - Logika elementa6060
710PIASECKA Janina Ewa - Dzieje hydrog4848
711PRÜFFER Jan - Studia nad motylami W140220
712SAPALSKI Franciszek - Geometrya wyk480niesprzedana
713SCHILLE Fryderyk - Fauna motyli Pol120120
714SCHMALZ [Theodor von] - Staatswirth220niesprzedana
715ŚCIBOROWSKI Władysław - Krzeszowice60420
716[TUNEL pod Tamizą]. Explication des200480
717WENDT Johann - Die Hülfe bey Vergif220220
718VRUBLEVSKIJ Konrad - Tur (Bos primi60130
719[WZORNIK ceramiki budowlanej]. Mint180180
720ZIELIŃSKI Jan - Bolesław Markowski4475
721ZEJSZNER Ludwik - Początki mineralo2001100
722INTERLIBRUM, Buchantiquariat. Catal60niesprzedana
723BETTERÓWNA Antonina - Polskie ilust6085
724BONDY Louis W. - Miniature Books. T80130
725BRUNET Jacques-Charles - Manuel du8002200
726BUDKA Włodzimierz - Papiernie w Pol100110
727CHARABADOT R.S., BIGANSKIJ R.M. - K5085
728[CREUZEVAULT Henri]. Henri Creuzeva100niesprzedana
729CUHNA Georg Martin, CUHNA Dorothy G160160
730DĄBROWSKI Józef, SINIARSKA-CZAPLICK6060
731DOBRZYCKI Jerzy - Zarys dziejów int80320
732EKSLIBRIS. Zbirnyk asociacii nezale360360
733ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce. Wroc120220
734ESTREICHER Karol - Załuscy. Bibliog48niesprzedana
735FINKEL Ludwik - Bibliografia histor180260
736FRIGGE Karli - Double Face. [Buren]220220
737HAEMMERLE Albert - Buntpapier. Herk240380
738HERTZBERGER Menno - Dictionary for120150
739HICKIN Norman - Bookworms. The Inse80150
740HOMOLACS Karol - Kilka uwag ogólnyc40110
741HOMOLACS Karol - Podręcznik do intr60136
742JAKUBOWSKI Stanisław - Odnawianie z4848
743JANTA Aleksander - Słowo o dedykacj32150
744KATALOG portretów osobistości polsk220600
745KOPERA Felix - Spis druków epoki ja180niesprzedana
746LWOWSKIE studja biblioteczne. [T.]6060
747ŁYSAKOWSKI Adam - Katalog przedmiot80niesprzedana
748MALISZEWSKI Edward - Bibliografja p6060
749MAŁYSIAK Helena - Biblioteka Branic48niesprzedana
750MASTERS of the Art of Bookbinding.140niesprzedana
751MEISNER Heinrich, LUTHER Johannes -8080
752MIDDLETON Bernard C. - The Restorat150niesprzedana
753[MUCZKOWSKI Józef] - Zbiór odcisków480niesprzedana
754NA CZEŚĆ Jana Gutenberga drukarze k64niesprzedana
755OPRAWY polskie. Wystawa zorganizowa6095
756[OPRAWY]. Biblioth-que Nationale. L120niesprzedana
757OSIĘGŁOWSKI Janisław - Konserwacja40niesprzedana
758OSIĘGŁOWSKI Janisław - Przechowywan4465
759PACHOŃSKI Jan - Drukarze, księgarze6060
760PIEKARSKI Kazimierz - Pierwsza druk8080
761PIEKOSIŃSKI Franciszek - Wybór znak120120
762PUŁASKI Franciszek - Sprawozdanie z240650
763RADZISZEWSKI Franciszek - Wiadomość100220
764[RADZISZEWSKI Franciszek J.]. Opraw4065
765RYSZKIEWICZ Andrzej - Exlibris pols120260
766SCHMITT Annelise - Deutsche Exlibri4848
767SCHNEIDER-HENN Dietrich - Exlibris-8080
768SEMKOWICZ Aleksander - Introligator120190
769[SEMKOWICZ Aleksander]. Aleksander48120
770SERUGA Józef - Jan Haller, wydawca8085
771SEVERIN Mark F. - Making a Bookplat6060
772SHEP Robert L. - Cleaning and Carin8080
773SHEP Robert L. - Cleaning, Repairin7070
774SOWULA Grzegorz - Samuel Tyszkiewic4085
775WITKIEWICZ Kazimierz - Kunszt intro74130
776WYSTAWA drukarska urządzona starani64140
777YARMOLINSKY Avrahm - Early Polish A6485
778[ALCHEMIA]. Interlibrum, Buchantiqu3636
779[NUMIZMATYKA 1]. Zbiór 6 katalogów80750
780[NUMIZMATYKA 2]. HIERSEMANN Karl. W80900
781[REFORMACJA]. REMIGIUS, Antiquariat60niesprzedana
782[ROSJA]. HIERSEMANN Karl. W., Buchh4040
783GANCHE Edouard - Frédéric Chopin. S160160
784HOHLBAUM Robert - Die Herrgotts-Sym4848
785JACHIMECKI Zdzisław - Ryszard Wagne120850
786JULLIEN Adolphe - Richard Wagner. S360360
787JULLIEN Adolphe - Hector Berlioz. S380niesprzedana
788MURGER Henry - Sc-nes de la vie de120120
789POLIŃSKI Aleksander - Dzieje muzyki64niesprzedana
790PROD'HOMME J[acques]-G[abriel] - Mo120niesprzedana
791TENAND Suzanne - Portraits de Chopi180niesprzedana
792[BEETHOVEN]. Alfred Krausse - Ludwi6060
793[BEETHOVEN]. Carl Jaeger - Beethove60niesprzedana
794[CHOPIN]. Carl Jaeger - Chopin. Fot60niesprzedana
795[SCHUBERT, SCHUMANN, MENDELSSOHN].40niesprzedana
796GAZETA Warszawska. Warszawa. 22 cm.640640
797[JEDNODNIÓWKA]. Na Pomoc! Wydawnict140niesprzedana
798[JEDNODNIÓWKA]. Śmiech dla Łez. Wyd220380
799KOLUMB. Pamiętnik opisom podróży lą1401000
800Le POLONAIS. Journal des Intér-ts d120niesprzedana
801L'ILLUSTRATION. Journal Universel.360390
802KŁOSY. T. 12, nr 288-313: 5 I-29 VI540850
803KŁOSY. T. 13, nr 314-339: 6 VII-28540850
804KŁOSY. T. 19, nr 470-496: 2 VII-314801100
805KŁOSY. T. 22, nr 552-574: 27 I-29 V360500
806KŁOSY. T. 23, nr 575-600: 6 VII-14360640
807KŁOSY. T. 28, nr 705-730: 2 I-26 VI360840
808KŁOSY. T. 31, nr 783-809: 1 VII-30360420
809KŁOSY. T. 33, nr 843: 13 VIII 1881.4040
810KŁOSY. T. 35, nr 897: 26 VIII 1882.40niesprzedana
811KŁOSY. T. 35, nr 899: 9 IX 1882. 404045
812KŁOSY. T. 36, nr 914-937: [4 I]-143801200
813KŁOSY. T. 37, nr 940-965: 5 VII-274001000
814KŁOSY. T. 48, nr 1227-1245: 3 I-9 V360420
815MAGAZYN POWSZECHNY użytecznych wiad400niesprzedana
816MUSÉE des Familles. Lectures du soi120niesprzedana
817STRZECHA. Lwów. Nakładem F. H. Rich320413
818TYGODNIK Illustrowany. [S. 1], t. 75401100
819TYGODNIK Illustrowany. S. 2, t. 16,440550
820TYGODNIK Illustrowany. S. 4, t. 3,540750
821TYGODNIK Illustrowany. S. 4, t. 4,480500
822TYGODNIK Illustrowany. S. 4, t. 5,420680
823TYGODNIK Illustrowany. S. 4, t. 9,720870
824TYGODNIK Powszechny. Pismo illustro480800
825WĘDROWIEC. Pismo obejmujące: podróż6001000
826CHIMERA. Warszawa. 24,3 cm. opr. or240niesprzedana
827Die INSEL. Aestetisch-belletristisc260niesprzedana
828LIBERUM Veto. Pismo poświęcone saty640650
829Die MUSKETE. Band 1: nr 1-26: 5 X 1320440
830Die MUSKETE. Band 10: nr 236-161: 7280niesprzedana
831PAN. Berlin. Red. Wilhelm Bode. Wyd12001800
832TYGODNIK Illustrowany. [R. 45], pół320niesprzedana
833TYGODNIK Illustrowany. R. 51, półro320niesprzedana
834TYGODNIK Illustrowany. R. 51, półro320niesprzedana
835SZCZUTEK. Tygodnik satyryczno-polit220750
836TYGODNIK Ilustrowany. Warszawa. Geb320700
837TARYFFA mostowego drugiego podziału140140
838MY PREZES i senatorowie Wolnego Nie240240
8391809-1909. Kraków, [IX] 1909. Lit.50180
8401410-1910. Lwów 1910.54220
841TSL. Kraków [191--].4880
842TSL. 3. Maja. Kraków, V [191--].54130
843TSL. 3 Maja. B.m., V [191--].54300
844TSL. 1891-1911. 3 Maja. Kraków, V 160220
845PIOTR Skarga 1612-1912. Kraków 191250170
846KONSTYTUCJA 3 Maja 1791-1916. Warsz50180
847TSL. 3 Maj. B.m., V [192--]48150
848TOW. Szkoły Ludowej. 3 Maja. B.m.,48170
849[BANK]. Układ ogolny dwoch Bankow d2401800
850BASEDOW J[ohann] B[ernhard] - Agath4801300
851CARLISLE [Charles Howard de] - La R480650
852[CERVANTES Saavedra, Miguel de]. Vi8003200
853CERVANTES Saavedra, Miguel de - The180180
854[CERVANTES Saavedra, Miguel de] - H260260
855CERVANTES Saavedra Miguel de - Lebe520520
856HALES [Stephen] - Experiences Phisi400580
857[HORNOT Antoine, LA CROIX Jean-Fran320niesprzedana
858KANT Immanuel - Critik der practisc420780
859[KONARSKI Stanisław] - In Nomine Do4001100
860LE BRUN Antoine-Louis - Odes galant260260
861MIKOŁAJ z Błonia - Tractatus sacerd28003000
862MOLIERE - Les Oeuvres de Monsieur d260260
863[MOTLEY John] - The History of the3602200
864[PRZEBENDOWSKI Jan Jerzy] - Memoire300300
865ROUSSEAU J[ean] J[acques] - Diction260500
866STERNE Laurence - Voyage sentimenta800800
867WYPIS czasowy ogłoszonych przez Ces360360
868[NIEMCY]. Post- & Reise-Karte von D420niesprzedana
869[POLSKA]. [Polska]. Drzeworyt form.180420
870[POLSKA]. Regni Poloniae, Magnique1400niesprzedana
871[POLSKA]. [Atlas]. Carte de la Polo48004800
872[POLSKA]. Carte de l'ancien Royaume1400niesprzedana
873[POLSKA]. Übersichtskarte von Mitte18002100
874[POLSKA]. [Atlas]. Atlas geograficz360018000
875ROHATYN. Pas 7, słup 1280niesprzedana
876MIKOŁAJÓW i Bóbrka. Pas 6, słup 118080
877[POMORZE]. Delineatio et Situs Mont280niesprzedana
878[ŚLĄSK]. Nova Mappa Geographica Tot9001100
879[ŚLĄSK]. Breslau und die Schlesisch360360
880[ŚLĄSK]. Śląsk Dolny. Mapa samochod120niesprzedana
881[BARANÓW]. Baranów nad Wisłoką. (Ga220niesprzedana
882[BIAŁY Kamień]. Białykamień w obwod160niesprzedana
883[CZORSZTYN]. Rozwaliny zamku w Czor220220
884[GDAŃSK]. Ichnographia Castelli ad360niesprzedana
885[GRODNO]. Grodna. Miedzioryt koloro16001700
886[JAROSŁAW]. Jarosław nad Sanem od w180niesprzedana
887[KIEJDANY]. Kiejdany nad Niewiażą.220300
888[KIELCE]. Kielce. (Polska). Guberni260260
889[KRAKOWIEC]. Krakowiec w obwodzie P160160
890[KRZESZOWICE]. Krzeszowice pod Krak240niesprzedana
891[LUBLIN]. Lublin. Miedzioryt koloro24002900
892[LWÓW]. Leopolis Russiae Australis24003800
893[ŁAŃCUT]. Łańcut niedaleko rzeki Wi260260
894[MIELEC]. Mielec nad Wisłoką, w obw160160
895[NANCY]. Plan de Nancy avec les cha320320
896[NOWA Słupia]. Stupia [!] pod Łysą420420
897[PODHORCE]. Zamek w Podhorcach w ob160160
898[POZNAŃ]. Grundriss der Stadt Posen6060
899[PRZEMYŚL]. Przemyśl od północy. Li200niesprzedana
900[SZCZECIN]. Stetinvm. Miedzioryt fo280niesprzedana
901[TARNÓW]. Tarnów od zachodu. Litogr180niesprzedana
902[TARTAKÓW]. Tartaków od wschodu, w140niesprzedana
903[TĘCZYN]. Ruiny zamku tenczyńskiego320niesprzedana
904[WARSZAWA]. Praelium ad Warsauiam d16002200
905[WARSZAWA]. Warsaw (Warszawa). Mied800niesprzedana
906[WARSZAWA]. Plan m. Warszawy. Litog240480
907[WARSZAWA]. Szczegółowy plan m. st.120niesprzedana
908[WARSZAWA]. Plan m. st. Warszawy. P120niesprzedana
909[WARSZAWA, okolice]. Szczegółowa ma80180
910[WĄCHOCK]. Wąchock. Litografia na t480480
911[WIELICZKA]. Wieliczka od strony pó480480
912[WILNO]. Widok Kalwaryi pod Wilnem.100niesprzedana
913[WROCŁAW]. Wratislavia antiquissima2400niesprzedana
914[ZGŁOBICE]. Most na Dunajcu w Zgłob100niesprzedana
915[ZŁOCZÓW]. Cyrkularne miasto Złoczo240420
916[ZŁOCZÓW]. Złoczów od południa. Lit240320
917ALEXANDROWICZ Stanisław - Rozwój ka64110
918ANNALES Silesiae. [T.] 20. Edited b40130
919BLAEU Joan - Wielki atlas XVII-wiec120120
920BOGACZ Teresa - Wiedza geograficzna4848
921BUCZEK Karol - The History of Polis140280
922BUJAK Fr[anciszek] - Początki karto3075
923BZINKOWSKA Jadwiga - Luźne mapy zie60110
924BZINKOWSKA Jadwiga - Mapy ziem dawn6080
925CHOROŚ Monika, JARCZAK Łucja, SOCHA4848
926GRABOWSKI Piotr, OSTROWSKI Jerzy -5095
927[KARTOGRAFIA]. [Kolekcja współczesn4875
928KATALOG dawnych map. T.1: Mapy XV-X120280
929KATALOG dawnych map. T.2: Mapy XVII100100
930CKZK. Z. 2 (uzupełniający): Katalog60100
931CKZK. Z. 3: Katalog atlasów 1801-196080
932CKZK. Z. 4: Katalog atlasów i dzieł4855
933CKZK. Z. 5: Wieloarkuszowe mapy top180260
934[KATALOGI]. [Zbiór 19 katalogów ant80220
935[KATALOGI]. [Zbiór 6 katalogów anty40170
936KOSMOWSKA-CERANOWICZ Barbara - Pols4855
937KRASSOWSKI Bogusław - Wśród starych48niesprzedana
938KRASSOWSKI Bogusław, MADEJ Jadwiga4848
939KRASSOWSKI Bogusław, MAJEWSKA Barba140240
940KRASSOWSKI Bogusław, MAJEWSKA Barba140190
941MADEJ Jadwiga - -Polonia- 1770- Kar4848
942MATERIAŁY do słownika kartografów i4040
943MIKOŚ Michael J. - Early Maps of Po3030
944MOJSKI Piotr Maria - Cartographia r6485
945MÜNNICH Józef - Mapy Polski. Cartes4040
946OLSZEWICZ Bolesław - Kartografja po50110
947OLSZEWICZ Bolesław - Kartografja po4895
948OLSZEWICZ Bolesław - Kartografia po120120
949OLSZEWICZ Bolesław, RZEPA Zbigniew50110
950OLSZEWICZ Bolesław - Polska kartogr64110
951OPALIŃSKA Stanisława, PETRIW Ołena8080
952PELIWO Stanisław - Drzeworytowe map48120
953PEZDA Janusz, KOZICA Kazimierz - Im360470
954PISKORSKA Helena - Zbiory kartograf4242
955PUCKALANKA Urszula, RZEPA Zbigniew42130
956RASTAWIECKI Edward - Mappografia da4040
957SCHEDEL Hartmann - Weltchronik. Kol120120
958SIRKO Mieczysław - Zarys historii k4848
959SKELTON Raleigh A. - Badanie i zbie48110
960STEGENA Lajos - Lazarus Secretarius48120
961SZANIAWSKA Lucyna - Analiza wybrany60130
962SZANIAWSKA Lucyna - Mapy Królestwa40niesprzedana
963SZANIAWSKA Lucyna - Mapy ziem polsk4848
964SZANIAWSKA Lucyna - Sarmacja na map4065
965SZANIAWSKA Lucyna, OSTROWSKI Jerzy4885
966SZELIGA Jan - Mapy ziem I Rzeczypos4885
967SZELIGA Jan - Rozwój kartografii Wy5454
968SZOPOWSKA Zofia - Plany Gdańska, Ol48niesprzedana
969SZYKUŁA Krystyna, SZYNKIEWICZ Ewa -4848
970TOMCZAK Andrzej - Kartografia forte60niesprzedana
971VON DANZIG bis Riga. Ansichten, Sta100100
972VON STETTIN bis Breslau. Ansichten100100
973WYTYCZAK Roman - Śląsk w dawnej kar80230
974DOBROWOLSKI Tadeusz - Sztuka Krakow60niesprzedana
975HAMEL Bernard - Mon beau Kraków. Av140niesprzedana
976KALENDARZ Krakowski Józefa Czecha n70niesprzedana
977KLEIN Franciszek - Planty krakowski140140
978KLEIN Franciszek - Pałac pod Krzysz40niesprzedana
979KLEIN Franciszek - Klejnoty Krakowa180500
980KOSSAK Juliusz, TONDOS Stanisław -24005400
981ŁĘTOWSKI Ludwik - Katedra krakowska32003200
982MĄCZYŃSKI Józef - Pamiątka z Krakow240440
983[MĄCZYŃSKI Józef] - Cracovie et ses3601100
984[PRUSZYŃSKI Zenon] - Jama Michalika6464
985ROCZNIK Krakowski. T. 1. Z 83 ryc.240700
986ROCZNIK Krakowski. T. 2. Z 42 ryc.120niesprzedana
987ROCZNIK Krakowski. T. 4. Z 45 ryc.,180180
988ROCZNIK Krakowski. T. 5. Z 67 ryc.80niesprzedana
989ROCZNIK Krakowski. T. 6: Kraków, je100niesprzedana
990ROCZNIK Krakowski. T. 7. 1905. s. [80niesprzedana
991ROCZNIK Krakowski. T. 8. 1906. s. [80niesprzedana
992ROCZNIK Krakowski. T. 10: Wit Stwos80niesprzedana
993ROCZNIK Krakowski. T. 11. 1909. s.80niesprzedana
994ROCZNIK Krakowski. T. 14: Dzieje ha8080
995ROCZNIK Krakowski. T. 15. 1913. s.80niesprzedana
996ROCZNIK Krakowski. T. 17: Stary Kra8080
997[ŻELEŃSKI Tadeusz] - Piosenki i fra74110
998"""Sztuka"". IX Wystawa Tow. Art. Pols"160700
999Zaproszenie. Tsss... Kochany!!! Nie120600
1000Staraniem Towarzystwa -Miłośników T100480
1001W obskurnej Jamie JWP. Michalika w140600
1002Kabarecik w ścisłym kołku jak bywał1401200
1003[KRAKÓW]. Krackaw. Drzeworyt form.3200niesprzedana
1004[KRAKÓW]. Cracovia sedes Regia obse16001600
1005[KRAKÓW, WARSZAWA, WILNO]. Carte de800niesprzedana
1006[KRAKÓW]. Cracau. Staloryt z akwafo4040
1007[KRAKÓW]. [Katedra krakowska w lito160160
1008[Sacellum Sigismundi I-mi, cum alta160niesprzedana
1009[Sacellum Sigismundi I-mi, cum maus160niesprzedana
1010[Sedile regium ina sacello mansiona160niesprzedana
1011[Mausoleum Stephani regis].160160
1012[Sacellum cum sepulcro s. Stanislai160160
1013[Sarcophagus Vladislai regis, dicti160niesprzedana
1014Latus ecclesiae occidentem versus.160niesprzedana
1015[Crypta cum sarcopgago Joannis Sobi160niesprzedana
1016[Wchod do zakrystii w kościele Najświętszej Panny Maryi]240240
1017[Kościół Ś. Trójcy po pożarze]. Lit240niesprzedana
1018[Krużganek franciszkański]. Litogra240niesprzedana
1019[Wchód do Biblioteki Jagiellońskiej240niesprzedana
1020[KRAKÓW]. Kościół i klasztór P. P.280niesprzedana
1021[KRAKÓW]. Kościoł ś-go Piotra w Kra320niesprzedana
1022[KRAKÓW]. Wola Justowska pod Krakow160260
1023[KRAKÓW]. [Widoki zabytków Krakowa]160160
1024OLESZCZYŃSKI Antoni ryt. wg rys. Pa140niesprzedana
1025SONNTAG Józef rys, A.N. litograf. -60niesprzedana
1026APULEJUSZ z Madaury - Metamorfozy a140niesprzedana
1027BOGDALSKI Czesław - Święta Kalwaria6464
1028CAPUTA Józef - Mowa żałobna na cześ3690
1029CHMIELEWSKI Józef - Prawidła wychow48110
1030CZARTAK [1]. Miesięcznik literacko-3601800
1031CZARTAK [2]. Zbór poetów w Beskidzi2401300
1032CZARTAK [3]. Zbór poetów w Beskidzi12002000
1033CZERMIŃSKI M[ichał] - Mowa żałobna40110
1034[DEFOE Daniel] - Nowy Robinson Kruz64320
1035GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tra120120
1036GOETHE Johann Wolfgang - Faust. Tra8080
1037GOŁBA Franciszek - Bachowice dawnie4848
1038HEUMANN Stanisław - Wiadomość o par8080
1039HULEWICZ Jerzy - Joachim Achim. Dra140140
1040JEDNODNIÓWKA. 11. XI. 1918 - 11. XI100100
1041KALENDARZ Królowej Apostołów. Wadow6060
1042KONGREGACYA misyjna XX. Pallotynów.6060
1043KOWALCZYK Walenty - Kalwarja Zebrzy3675
1044KOZIKOWSKI Edward, ZEGADŁOWICZ Emil4001200
1045LUTNIA Szkolna. Ilustrowane czasopi160340
1046MAJEWSKI Alojzy - Podróż misyjna do4040
1047MARCZEWSKI Bolesław - Powiat wadowi64160
1048MEHOFFER J. von - Der Wadowicer-Kre16001600
1049MIODOŃSKI Jan - Odczyny galwaniczne50niesprzedana
1050NABOŻEŃSTWO do świętego Iana Kanteg4848
1051NAJNOWSZE krakowiaki. Wyd. XII. Wad4848
1052NIEMCEWICZ Julian Ursyn - Spiewy hi80250
1053PIĘKNA historia o cierpliwej Heleni6060
1054POWIAT Wadowice - letniska, turysty3675
1055PUTEK Józef - Mroki średniowiecza.4242
1056PUTEK Józef - O zbójnickich zamkach60160
1057ROECK Jef de - John-Paul II. The Ma60niesprzedana
1058SALUSTIUSZ - G. Sallustyusa Kryspus6464
1059SENNIK czyli wykład snów. O własnoś7070
1060SEWERYN Tadeusz - Świątkarz powsino4444
1061SŁOŃSKI Edward - Antologia współcze40niesprzedana
1062SNOPEK miry [!] z ogrodu Getsemańsk5454
1063[SPRAWOZDANIA Dyrekcji Gimnazjum Pa480480
1064SPRAWOZDANIE i wydawnictwo Wydziału4848
1065SPRAWOZDANIE i wydawnictwo Towarzys4848
1066STANEK Jan - Z dziejów ziemi oświęc4040
1067SZABLOWSKI Jerzy - Architektura Kal54110
1068SZANTROCH Tadeusz - Cyklady. Poezje6060
1069WILCZYŃSKI Maurycy - Klasztór OO. R4848
1070WOWRO Jędrzej - Archanioł Michał st60120
1071WYBOREK nabożeństwa dla użytku młod4848
1072WYCZAWSKI Hieronim Eug. - Dzieje Ka6060
1073ZABYTKI sztuki w Polsce. Inwentarz100100
1074ZBIÓR wszystkich owocowych Drzew, k3201300
1075ZEGADŁOWICZ Emil - Chleb i wino. (P120120
1076ZEGADŁOWICZ Emil - Dziesięć ballad8201100
1077ZEGADŁOWICZ Emil - Gody pasterskie140140
1078ZEGADŁOWICZ Emil - Kantyczka rosist120120
1079ZEGADŁOWICZ Emil - Kolędziołki besk240240
1080ZEGADŁOWICZ Emil - Lampka oliwna. T120120
1081ZEGADŁOWICZ Emil - Powsinogi beskid220270
1082ZEGADŁOWICZ Emil - Zielone Święta.200420
1083ŻYWOT świętego Patrycjusz, arcybisk120niesprzedana
1084[KSIĘSTWO Oświęcimsko-Zatorskie]. D880niesprzedana
1085[KSIĘSTWO Oświęcimsko-Zatorskie]. D720niesprzedana
1086[KSIĘSTWO Oświęcimsko-Zatorskie]. D2400niesprzedana
1087[KALWARIA Zebrzydowska]. Mons Calva14002100
1088[WADOWICKI powiat]. Wadowicer Kreis180180
1089[WADOWICE, okolice. Zestaw trzech p8080
1090[ZATOR]. Zator. (Galicya). Litograf240240
1091WADOWICE. [Panorama miasta od połud40190
1092WADOWICE. [Panorama miasta od połud30170
1093POZDROWIENIE z Wadowic. [Panorama m40140
1094WADOWICE. [Panorama miasta od zacho36300
1095WADOWICE. Plac-Kościuszki, Ulica Lw48110
1096WADOWICE. Plac-Kościuszki, Ulica Lw4870
1097WADOWICE. Klasztor O. O. Karmelitów4870
1098WADOWICE. Rynek.3675
1099RYNEK w Wadowicach i Ulica Mickiewi44160
1100WADOWICE. - Rynek.3655
1101WADOWICE. Rynek.3055
1102WADOWICE. Rynek.4060
1103WADOWICE. - Rynek.3065
1104WADOWICE. Kościół.4242
1105WADOWICE. [Widok na klasztor Karmel46280
1106WADOWICE. Sokół.30150
1107WADOWICE. Sokół.4040
1108WADOWICE. Sokół, Szkoła żeńska.40180
1109WADOWICE. Gimnazyum.36160
1110WADOWICE. Ulica Lwowska.3636
1111WADOWICE. Ulica 3-go Maja.3050
1112WADOWICE. ul. Mickiewicza.3636
1113WADOWICE. ul. Mickiewicza.3055
1114WADOWICE. Ulica Trybunalska.3042
1115[WADOWICE. Ulica Słowackiego].48360
1116SCHRONISKO -Górnica- w -Parku Micki40150
1117SCHRONISKO -Górnica- w -Parku Micki2020
1118ORKIESTRA gminna w Wadowicach.60280
1119WIELKI dwór we Frydrychowicach.6060
1120[ZESTAW 1: Wadowice, panoramy miast64400
1121[ZESTAW 2: Wadowice, place, ulice,60360
1122[ZESTAW 3: Sucha ].80260
1123[ZESTAW 4: Lanckorona].30110
1124[ZESTAW 5: Kalwaria Zebrzydowska].100100
1125KOMOROWSKI Piotr]. AUER Karol litog50110