Antykwariat "Rara Avis" w Krakowie

raraavis@raraavis.krakow.pl

 

Wyniki 101. Aukcji Antykwarycznej "Rara Avis"

Książki - druki konspiracyjne - plakaty

(09 czerwca 2012 r.)

 

Podane poniżej ceny są cenami bez opłaty organizacyjnej w wysokości 7%, mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy rozliczeń finansowych. Ceny podano w złotych polskich (PLN).

 

 

PozycjaAutor / tytułCena
wywo-
ławcza
Cena
wylicy-
towana
1BLUM Helena - Twórczość Włady120niesprzedana
2BOJKO Szymon - Polski plakat80niesprzedana
3DAGNAN Kazimierz - Bolesław B80130
4GEREVICH Tibor - A krakói Cza200200
5GOECKE Theodor - Die Kunstden600600
6GOTLIB Henryk - Polish Painti8080
7GROŃSKA Maria - Nowoczesny dr240niesprzedana
8INDEKS artystów plastyków abs120niesprzedana
9JAKIMOWICZ Irena - Stanisław100100
10Biuro Wystaw Artystycznych w Krakow6095
11Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi80170
12Biuro Wystaw Artystycznych. Lesz48niesprzedana
13Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc80110
14Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc40niesprzedana
15Czerń i Biel. Black and White80160
16Galerya Miejska we Lwowie. Katalog3636
17Instytut Propagandy Sztuki. Wyst6060
18Instytut Propagandy Sztuki. Wyst8080
19Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa80110
20Międzynarodowa Wystawa Rzemiosł w B60niesprzedana
21Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w98130
22Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog4848
23Muzeum Narodowe w Poznaniu. Tade80niesprzedana
24Muzeum Narodowe w Warszawie. Katalo100170
25Muzeum Narodowe w Warszawie. Tad100niesprzedana
26Muzeum Narodowe Warszawa, Biuro Wys6060
27Muzeum Narodowe w Warszawie. Mal60160
28Muzeum Narodowe w Warszawie. Muz6060
29Pałac Sztuki. Katalog wystawy Wa60160
30"[Towarzystwo Artystów Polskich ""Szt"160200
31Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny140260
32Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny5050
33Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polski100niesprzedana
34Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych70niesprzedana
35Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych70120
36Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych6060
37Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych60120
38Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych6085
39Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych6080
40Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych70150
41Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych7070
42KOPERA Feliks - Dzieje20002000
43KOSSAK Wojciech - Wspomnienia180niesprzedana
44KOZAKIEWICZ Stefan - Warszaws140niesprzedana
45MAJKOWSKI Hilary - Władysław48niesprzedana
46MATZKE Stanisław - Tempera i60niesprzedana
47MONOGRAFJE Artystyczne pod re540niesprzedana
48NEUMAN Jan A. - Almanach tech100130
49PIWOCKI Ksawery - Historia Ak120niesprzedana
50PLAKAT polski 1970-1978. Wars80niesprzedana
51POTOCKI Antoni - Katalog dzie70360
52PRZYBYSZEWSKI Stanisław, Ż600niesprzedana
53RASTAWIECKI Edward - Słownik24005000
54[RUSZCZYC F.]. Ferdynand Rusz600niesprzedana
55RUTOWSKI Tadeusz - Prof. Anto64niesprzedana
56SAWICKI Tymoteusz - Warszawa180niesprzedana
57[SKOCZYLAS W.]. W[ładysław] S100190
58SŁOWNIK artystów polskich i o1200niesprzedana
59SOBESKI Michał - Filozofja sz400niesprzedana
60SPRINGER A[nton] - Powszechna640640
61SZTUKA polska. Historja archi320niesprzedana
62TOWARZYSTWO Zachęty Sztuk Pię240niesprzedana
63WARCHAŁOWSKI Jerzy - Zofja St6060
64WELOŃSKI P. - Katalog obrazów80niesprzedana
65WIERCIŃSKA Janina - Katalog p120340
66WILDER Hieronim - Grafika. Dr420650
67WOJCIECHOWSKI Aleksander - Ar60niesprzedana
68ZAMOYSKI Jan - Łukaszowcy mal80160
69[BIBLIA]. Pismo święte w obra480niesprzedana
70CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Rokoko24004800
71CIEŚLEWSKI syn T[adeusz] - Dw800800
72CIEŚLEWSKI syn T[adeusz] - Za500700
73DOBROWOLSKI Julian - Zbuntowa240340
74GŁOWACKI J[an] N[epomucen] -1200025000
75GOMBROWICZ Witold - Iwona, ks120500
76GOZDAWA Jan - Dni tułaczki. N240850
77JAKUBOWSKI Stanisław - Teka p280340
78KASIMIR Luigi - Galizien 19154000niesprzedana
79KOŚMIŃSKI Józef - [Portrety K6000niesprzedana
80MALCZEWSKI Antoni - Marya. Po6001200
81MATLAKOWSKI Władysław - Zdobi32009000
82ORWELL George - Folwark zwier64320
83PIENIĄŻEK Józef - Podhale w o12002100
84POL Wincenty - Mohort. Rapsod16001600
85[POL Wincenty] - Pieśni Janus3204000
86RONSARD [Pierre] - Szesnaście100niesprzedana
87RZEWUSKI J. - Kraków. Miedzio480700
88SIENKIEWICZ Henryk - Une aven12001200
89SOPOĆKO Konstanty [Maria] - F80130
90SUCHANEK A[ntoni] - Łódź 1948600600
91TETMAJER Kazimierz - Jak baba800800
92TETMAJER Kazimierz - Na skaln280750
93TRAPP Georg H. - Der Reigen.300niesprzedana
94WITKIEWICZ Stanisław - Na prz500500
95ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jod16007000
96ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jod640640
97ABSTRACTION, création, art no1400niesprzedana
98BARLIŃSKI Kazimierz - Organiz400400
99[BERLEWI Henryk]. Carnaval de700niesprzedana
100BRAUN Jerzy - Bal Futurystów.120420
101BRZĘKOWSKI Jan - Nuits végéta14001400
102COLLEYE Hubert - Henryk Berle280280
103[CRICOT]. Cricot jest jedyną300300
104CZYŻEWSKI Tytus - Noc-dzień.220400
105DOCUMENTS Internationaux de l12001200
106F 24. ALMANACH Nowej Sztuki p6001000
107GRENKAMP-KORNFELD S[alo], 800800
108GWIAZDY w Garnku. (Futur Pols6001400
109HEMPEL Stanisław - Konstrukcj120120
110HILLER Karol - Ekslibrysy ...1400niesprzedana
111[JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yanko16002100
112[KATALOG]. Muzeum Narodowe w140220
113"KOMUNIKAT grupy ""a.r."" n-o 1."250011000
114KUREK Jalu - S.O.S. (Zbaw nas18004800
115LARA L[ouise], AUTANT E120420
116LINJA. Nr 1: V 1931. s. 47, [1]400550
117LINJA. Nr 2: X 1931. s. 49-63, [1]4001200
118LINJA. Nr 3: XI-XII 1931. s. 65-844001100
119LINJA. Nr 4: X 1932. s. 85-104400400
120METEOR. Miesięcznik poetycki.300550
121MIŁOSZ Czesław, FOLEJEWSKI400750
122MŁODOŻENIEC Stanisław - Futur2200niesprzedana
123MŁODOŻENIEC Stanisław - Kresk800800
124NOWA Kultura. Tygodnik. Warsz1801100
125O SZTUCE nowoczesnej. Łódź 1948005500
126PEIPER Tadeusz - A. Rysunk28003400
127PEIPER Tadeusz - Żywe linje.3200niesprzedana
128PIECHAL Marjan - Krzyk z mias600650
129SSSR na strojke. Eżemesjacnyj1800niesprzedana
130STRZEMIŃSKI Władysław - Unizm24003400
131[STRZEMIŃSKI W.]. Znaczek Lig100niesprzedana
132[STRZEMIŃSKI W.]. Znaczek Lig100niesprzedana
133TAIROFF Alexander - Das entfe600niesprzedana
134WINKLER Konrad - Formiści pol40niesprzedana
135WITKIEWICZ Stanisław Ignacy -800800
136WITKIEWICZ Stanisław Ignacy -480480
137NUŻ w bżuhu. 2 jednońuwka fut580011000
138TRR... Jednorodek futurystycz24016000
139PAM-BAM. Jednodniówka najmłod32019000
140CZYK-CZYK, Pam-Bam. 3-cia jed60017000
141FUTURYSTA. 4-ty jednoranek na160015000
142BŁĘKITNE Spodnie (bez Guziczk120016000
143ZIELONY Murzyn. Największa se98013000
144"""FIOLETOWE Płuca"". 7-ma jedno"80013000
145WIATR w rosole. 8-sma jednodn120013000
146PIJANY Parasol. Najgenjalniej140011000
147KONFEDERACYA Generalna Króles360700
148KREISSCHREIBEN vom K. K. Gali160niesprzedana
149KREISSCHREIBEN. Podwyższenie160niesprzedana
150KREISSCHREIBEN des K. K. Gali160160
151OBWIESZCZENIE. O opłacie Glej160260
152OBWIESZCZENIE. Od dnia 11 bie120niesprzedana
153PORZĄDEK, spokój i zgoda. Kto320480
154MY FERDYNAND I. z Bożej Łaski140240
155OBWIESZCZENIE. Doszło do moje100230
156OBWIESZCZENIE. Ponieważ wedłu120140
157TYMCZASOWE rozporządzenie o p220220
158OBWIESZCZENIE. W skutek reskr100100
159DO NARODU polskiego. Dzieje n100100
160ADRES Rady Miasta Krakowa zło160niesprzedana
161BOJKOT podatkowy, przeprowadz64170
162PRYWATNA Szkoła Malarstwa Bro6085
163TRYUMFY nadpowietrzne pana Ra6464
164LITANIA Narodu Polskiego. [Kr80170
165OBWIESZCZENIE. Wszystkie obec180420
166POLACY! Sprawiedliwem zrządze4801100
167RODACY! Lwów w naszych rękach320650
168DO LUDNOŚCI miasta Lwowa. Dur160400
169Z WYSZEHRADZKIEGO zamku długi60440
170DO EMIGRANTEK! Słyszeliście m60340
171Z CZEM wracamy! Witajcie Roda100220
172PIŁSUDSKI z nami! Kto nazwisk140420
173BACZNOŚĆ! Rolnicy! Podajemy d64niesprzedana
174SZANOWNI Obywatele i Szanowne64260
175KÓŁKO Fotograficzne Uczniów G200niesprzedana
176DO POLSKIEJ Młodzieży Akademi60130
177SILNI, zwarci, gotowi! Pożycz240240
178DO POLAKÓW! Ewakuacja Banku P240500
1791 MAJA. [198-?]40niesprzedana
180PATRZ na obrazek. Tak wygląda6003300
181POLISH National Exhibition. P9801700
182TARGI Kalwaryjskie od 12 VII16002200
183ŻĄDAMY powszechnych świadczeń12002100
184POLAND. The Cracow Pageant, 31800niesprzedana
185PRAWDA o polskiem Pomorzu. [p2401100
186POBOROWI do szeregu. 19453000niesprzedana
187RZĄD Jedności Narodowej. 19452800niesprzedana
188WRACAJCIE. 19453000niesprzedana
189CHWAŁA wyzwolicielom. 19463200niesprzedana
190TAK odpowie cały naród w głos12001600
191DUSZE czarnych. 1948800niesprzedana
192W POGONI za mężem. 1948800niesprzedana
193AKCJA sanitarno-porządkowa. [400400
194BITWA stalingradzka. Część 1.540niesprzedana
195CAMPO Pequeno sexta-feira 1 d540niesprzedana
196OSTATNI rejs. 1951340niesprzedana
197POBOROWI! Na front walki o wę200200
198CZARCI Żleb. 1952400niesprzedana
199NA RZEKI i jeziora po zdrowie600niesprzedana
200POZNAJ piękno i socjalistyczn400550
201WAWRZYŃCOWY sad. [1952]140niesprzedana
202ZDOBYWAJCIE Nizinną Odznakę N480niesprzedana
203ZDOBYWAJ Odznakę Turystyki Pi360470
204DROGA nadziei. 1953 [przedruk400480
205MALWY. 1953120niesprzedana
206VI ŚWIATOWY Festiwal Mł1600niesprzedana
207DZIEŃ bez kłamstwa. 1954140140
20810 LAT budowy Polski Ludowej.1200niesprzedana
209GWIAZDY muszą płonąć. [1954]400400
210KALINOWY gaj. 1954200200
211KOZIOŁECZEK. 1954160160
212MIĘDZYNARODOWY Dzień Dziecka280niesprzedana
213MIŁOŚĆ kobiety. 1954100niesprzedana
214NEAPOLITAŃCZYCY w Mediolanie.100300
215NOC w Wenecji. 1954280380
216PRELUDIUM sławy. [1954]240240
217[V MIĘDZYNARODOWY Konkurs im.540niesprzedana
218ZANIM Simon ujrzał świat. 195400niesprzedana
219DIABEŁ z Młyńskiego Wzgórza.400400
220DZIEŃ Kolejarza 11 IX 1955. 1800niesprzedana
221ELŻBIETA, Joanna, Lizystrata.120niesprzedana
222MACLOVIA. 195511001400
223NA BEZLUDNEJ wyspie. 1955280400
224POKÓJ światu - wolność ludom.360niesprzedana
225PRZED sądem. 1955140140
226WYSIŁKIEM całego narodu przek540540
227ZABEZPIECZAJ otwory. [1955?]140niesprzedana
228ŻURBINOWIE. [1955]280niesprzedana
229BAMBUS, mój brat. [1956]340340
230KIERUNEK - demokratyzacja, su800800
231ROZBRZMIEWAJ pieśni radosna,280280
232WĘDROWNI muzycy. 1956140140
233ŻYWE torpedy. [1958]160320
234A MÓJ tatuś nie pije wódki. [140niesprzedana
235LUNATYK. [1957]340niesprzedana
236NIEBIESKI ptak. 19578001500
237NIEWYPAŁY. Kalectwo - śmierć.280niesprzedana
238REPREZENTACYJNY wieczór artys400niesprzedana
239SPOTKANIA. [1957]280280
240SYRENA. 1957340340
241URLOP w Wenecji. [1957]400400
2421917. 1957400niesprzedana
2431957 - 22 lipca. Rady narodow320niesprzedana
244CICHY Don. Seria I i II [o800800
245CZŁOWIEK nie wie, co się z ty200200
246DAMA z perłami. 1958120niesprzedana
247NA TYSIĄCLECIE twój udział da480590
248OBCY w domu. [1958]400niesprzedana
249WYSTAWA Xawerego Dunikowskieg400niesprzedana
250BRAMKARZ z naszej ulicy. [195140niesprzedana
251BUDUJ z nami w Ochotniczych H400niesprzedana
252KOŃSKI pysk. 1959400niesprzedana
253KURS na Marto! 1959400400
254MARIA Candelaria. 1959200950
255MOJE siostry i ja. 1959160380
256REBEKA. [1959]400650
257ROMULUS Wielki. 1959340niesprzedana
258ŚNIEGI Kilimandżaro. 1959400800
259UWAGA człowiek. [późne lata 5280niesprzedana
260WSZYSCY do czynu przedzjazdow800niesprzedana
261ZEZOWATE szczęście. 1959800niesprzedana
262ZMS wita III Zjazd Partii. 19120120
263NĘDZNICY. [1960]280niesprzedana
264NIKT nie woła. 1960160niesprzedana
265POCIĄGU nie zatrzymasz. [196-340340
266POLSKIE Linie Lotnicze LOT. P400niesprzedana
267PRZYGODY Buratina. 1960140220
268KOCHAM cię, życie. [1961]180niesprzedana
269SKOK o świcie. [1961]120niesprzedana
270THÉATRE National Populaire. W400niesprzedana
271WÓZEK. [1961]120niesprzedana
272ŻYCIE przeszło obok. [1961]140140
273BIEDNA ulica. [1962]200niesprzedana
274CYRK. 1962340niesprzedana
275JAK BYĆ kochaną. [1962, przed280280
276KONIK polny. 1962320niesprzedana
277TRZY światy Guliwera. [1962]240240
278BILLY Budd. [1963]120niesprzedana
279CUDOWNY mandaryn. [1963]340340
280DAPHNIS i Chloe. [1963]280niesprzedana
281GWIAZDA szeryfa. [1963]150150
282HARRY i kamerdyner. [1963]120120
283II WYSTAWA prac 30 malarzy re140niesprzedana
284KALAPALO. [1963]100320
285KOZARA. [1963]140niesprzedana
286LUDZIE i bestie. 1963180niesprzedana
287MILCZENIE. [1963]100100
288NAGANIACZ. 1963140140
289PAMIĘTNIK pani Hanki. 1963160160
290PASAŻERKA. 1963220220
291POWIERNIK pań. [1963]200200
292ROZBÓJNIK. 1963140niesprzedana
293SPORTOWE życie. [1963]300300
294STATEK Emila. [1963]140niesprzedana
295SYNOWIE i kochankowie. 1963160160
296VIA Margutta. [1963]240260
297YOKMOK. [1963]140140
298ZAĆMIENIE. 1963200200
299ZWYCIĘSTWO nad Wołgą. [1963]140niesprzedana
300DZIWNA dziewczyna. [1964]120140
301FRANCISZKA Themerson, Londyn.120120
302HARAKIRI. [1964]160260
303MALARSTWO Eugeniusza Gepperta100niesprzedana
304PIESKI świat - Mondo cane. 19320700
305ROZWODÓW nie będzie. [1964]120210
306Z POWODU kobiety. 1964100100
3071 MAJA. Socjalizm - dziś i ju200niesprzedana
30820 LAT PRL w twórczości plast100160
309AKTORZY. [1965]140340
310FARAON. [1965]280niesprzedana
311GRAFIKA Mieczysława Wejmana.100niesprzedana
312LEMONIADOWY Joe. [1965]160240
313LESZEK Rózga, Łódź. Grafika i120niesprzedana
314NEUES Deutschland, Rudé Pravo180niesprzedana
315SAM pośród miasta. [1965]280280
316WĘDRÓWKA mistrza Kościeja. 19200260
317WYSTAWA gobelinów Magdaleny A160niesprzedana
318'... UDZIELAMY przebaczenia i400400
319WYSTAWA grafiki użytkowej. 19120120
320WYSTAWA malarstwa Benona Libe120niesprzedana
321WYSTAWA prac Władysława Hasio120niesprzedana
322ANDRZEJ Wróblewski. Muzeum Na140niesprzedana
323CYRK. [1967]280niesprzedana
324CYRK. 1967400niesprzedana
325JAN Le Witt, Londyn. 20 lat t120niesprzedana
326KAZIMIERZ Ostrowski (Gdynia).100100
327LA POLOGNE. Paradis des peche540540
328[MAO]. 1967120120
329PIĘKNO i ból. 1968280340
330JERZY Tchórzewski. Malarstwo.80niesprzedana
331WARSZAWA 1945 w fotografii Le100niesprzedana
332WESELE. 1969200niesprzedana
333WYSTAWA malarstwa Wacława Tar160niesprzedana
334CYRK. 1970200200
335CZARODZIEJ Fablio. [1970]200niesprzedana
336KRAJOBRAZ po bitwie. 1970120120
337OGÓLNOPOLSKA wystawa fotograf120niesprzedana
338PAN Hulot jede na vystavu. [n160niesprzedana
339PERŁA w koronie. [1971]80niesprzedana
340BUCK a kazatel. [nie przed 19140niesprzedana
341LESZEK Rózga. Grafika i rysun80niesprzedana
342POLSKIE Linie Lotnicze LOT. P540540
343PRIJELA k nam pout. 1973140niesprzedana
34430-LECIE Ludowego Wojska Pols160niesprzedana
345WSZYSTKIE moje dzieci. 1974140niesprzedana
346SAFARI 5000. [1975]80niesprzedana
347BRUNET wieczorową porą. 1976140niesprzedana
348POLSKA rośnie w siłę, a ludzi100niesprzedana
349MAŁY książę. [1977]100100
350ŚWIĘTO Gazety Robotniczej. Wa120niesprzedana
351ŚWIĘTO Gazety Robotniczej. Wa100niesprzedana
352CZŁOWIEK z żelaza. 1981120niesprzedana
35325 ROCZNICA poznańskiego Czer140niesprzedana
354LECH Wałęsa naszym prezydente100320
355[BACZYŃSKI Krzysztof Kamil].18006500
356[BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław,3602700
357[BRUNICKI Konstanty]. Dwa zes120420
358[CHAŁUBIŃSKI Ludwik]. List od100100
359[DŁUSKI Kazimierz]. List odrę4801000
360[DOBROMIL]. Ozdobny dyplom na1800niesprzedana
361[GENEALOGIA 1]. Tablica genea400400
362[GENEALOGIA 2]. Tablica genea480niesprzedana
363[GENEALOGIA 3]. Tablica genea480690
364[GENEALOGIA 4]. Tablica genea480480
365[GOETEL Walery]. Bilet wizyto100niesprzedana
366[KATALOGI firmowe]. Zestaw 28080
367[KESSLER Edmund, gen.]. Legit180niesprzedana
368[KLIMOWSKI Stanisław]. Odręcz160280
369"[KRAKÓW, hotel ""Forum""]. Fold"180niesprzedana
370[KRAKÓW, nagrobki głównie kra700niesprzedana
371[LEGIONY Polskie, 4 Pułk Piec320800
372[LEGIONY Polskie]. Karta pocz160500
373"[LWÓW]. Album ze zdjęciami ""1"360niesprzedana
374[MAKUSZYŃSKI Kornel]. Karta p140260
375[MĄCZYŃSKI Franciszek]. Zesta400niesprzedana
376[MODRZEJEWSKA Helena]. Obszer20002000
377[MOŚCICKI Ignacy]. Patent ofi850niesprzedana
378[OLESZCZYŃSKI Antoni]. List o12003000
379[OLKUSZ]. Dyplom Wystawy Miej160niesprzedana
380[ORKAN Władysław]. Dwa odręcz600600
381[ORZEŁ]. Srebrny orzeł w koro480niesprzedana
382[PONIATOWSKI Stanisław]. Odrę2800niesprzedana
383[RACZKIEWICZ Władysław]. List240niesprzedana
384[ROWECKI Stefan, mjr.]. List180650
385[SIKORSKI Władysław]. Dwa odr800800
386[SŁAWEK Walery]. Odręczny tek100220
387[SOMOSIERRA]. Bataille du Som280niesprzedana
388[SYGIETYŃSKI Tadeusz]. Karta120niesprzedana
389[SZYK Artur 1]. Barwna plansz500niesprzedana
390[SZYK Artur 2]. Barwna plansz500500
391[TYSZKIEWICZ Włodzimierz, płk3201200
392[WALDORFF Jerzy]. Odręczna de120120
393[WINNICKI Leopold 1]. List od120niesprzedana
394[WINNICKI Leopold 2]. Maszyno120niesprzedana
395[WITKIEWICZ Stanisław Ignacy]6001800
396[ZNACZKI dobroczynne]. Karnet120260
397[ŻEROMSKI Stefan]. List odręc1600niesprzedana
398[ŻYDZI W Krakowie]. Regent na240420
399[ATLAS]. Nouvel atlas p7000niesprzedana
400[POLSKA]. Le Royavme de Polog8001300
401[POLSKA]. Etats de Pologne et12001200
402[POLSKA]. Polen nach seiner e1000niesprzedana
403[POLSKA]. Nowa Mapa Polski w240850
404[POLSKA]. Fizyczna mapa Polsk360niesprzedana
405[GALICJA]. Galizien und Nordo280280
406[POMORZE, Saksonia]. Cercles600niesprzedana
407[PRUSY]. La Prusse divisée en1400niesprzedana
408[ŚLĄSK]. Mappa geographica ex1400niesprzedana
409[ŚLĄSK]. Silesiae Ducatus tam2800niesprzedana
410[ŚLĄSK]. Briegers Wegekarte d180niesprzedana
411[ŚLĄSK]. Amtliche Rad- und Mo200niesprzedana
412[ŚLĄSK]. Grafschaft Glatz. Ma180niesprzedana
413[WIELKOPOLSKA, Kujawy]. Miedz1400niesprzedana
414[BRZEŚĆ Kujawski, Pińczów]. U480480
415[DĄBROWA Górnicza]. Plan mias80360
416[GDAŃSK]. Plan du SiŐge de Da1200niesprzedana
417[KARKONOSZE]. IV. Die grosse380420
418[KRAKÓW]. Bielany, Monastére100niesprzedana
419[KRAKÓW]. Balice, village dan120niesprzedana
420[KRAKÓW]. Plan der Stadt Krak120niesprzedana
421[KRASICZYN]. Château Ducal á80niesprzedana
422[KRUSZWICA]. Ville et Château80niesprzedana
423[LUBLIN]. Lublin, dans la Pet120niesprzedana
424[ŁAŃCUT]. Le Château de Lançu100100
425[MODLIN, Nowy Dwór Mazowiecki800niesprzedana
426[OSTROŁĘKA]. Plan du champ de980niesprzedana
427[PILLNITZ]. A View of Bilnitz600niesprzedana
428[PIŃCZÓW]. Vue du Château de100100
429[SOSNOWIEC]. Plan miasta Sosn80400
430[SZCZECIN]. Stettin ville for400niesprzedana
431[TĘCZYN]. Ruines du Château d100niesprzedana
432[WARSZAWA]. Warsovia. Warscha980niesprzedana
433[WARSZAWA]. Atlas universel.360niesprzedana
434[WIELICZKA]. Wieliczka. Vue d120niesprzedana
435[ZABRZE]. Hindenburg Oberschl160320
436[ZARZECZE]. La Villa Zarzecze100niesprzedana
437ABELLI Ludwik - Medulla theol500niesprzedana
438ALBERTUS Magnus - Super Marci8000niesprzedana
439[ANSELME de Saint-Marie] - Le1400niesprzedana
440[BIBLIA]. Nowy Testament Pana8002500
441[BIBLIA]. Nowy Pana naszego J6001400
442CESAR Gaius Julius - Les comm1800niesprzedana
443DICTIONNAIRE domestique porta1600niesprzedana
444DRAGHEIM Joh[ann] Benj[amin]8001200
445FACCIOLATI Jakób - Młody kawa6001700
446FILICAIA Vincenzo da - Canzon450010000
447GENGELL Georgius - Tractatus3201000
448GRITSCH Johannes - Quadragesi32006000
449[GUSTAW III, król Szwecji] -600600
450HISTORISCHE Remarques uber di240240
451KONARSKI Stanisław - De Arte4001000
452KOSTRZEWSKI Chryzostom Nepomu1200niesprzedana
453[KRAJEWSKI Dymitr Tadeusz] -320600
454[KRASICKI Ignacy] - Anti-Mona4801400
455[KRASICKI Józef Ignacy] - Kal8001300
456LAUNAY Carl Ludwig de - Der s12000niesprzedana
457MORTIMER Thomas - Every Man H3600niesprzedana
458NARAMOWSKI Adam - Signatores800niesprzedana
459NASO Ephraim Ignatius - Phoen800900
460OFFICE de la Semaine Sainte.16001600
461OSTROWSKI Teodor - Prawo cywi640950
462PACIORKOWSKI Marcin - Regula760760
463SACROBOSCO Joannes de -9000niesprzedana
464SAINT REAL - Oeuvres de M. l'540niesprzedana
465STRIDONENSIS Hieronymus - [Op6000niesprzedana
466[TULCZYN 1]. Collection d'Hér600900
467[TULCZYN 2]. Collection d'Hér600750
468VOLTAIRE [Arouet] Franciszek240550
469WICHERT Michał Ignacy - Cwicz480480
470[WIECZORKOWICZ Apolinary] - P9402000
471WIŚLICZKA Michał - Lasztafel800020000
472ZAŁUSKI Józef [Andrzej] - 13.10001300
473ALMANACCO dei Visacci. Calend240niesprzedana
474ARCHIWUM historji i filozofji360550
475ATENEUM. T.39: 1883, t.1. s. [2], II, 584, t120120
476ATENEUM. T.64: 1891, t.4. s. [2], II, 590120200
477ATENEUM. T.65: 1892, t.1. s. [2], II, 612120220
478ATENEUM. T.71: 1893, t.3. s. [2], II, 631, [120120
479BELLONA. Miesięcznik wojskowy240480
480DZIENNIK Praw. T.11: nr 42-46. 1825-1827. s. 694,180180
481DZIENNIK Praw. T.19: nr 66-67. 1836. s. 339, [10],180180
482ECHO Polskie. Tygodniowy doda60420
483GAZETA Codzienna. [Dziennik].360550
484GAZETA Warszawska. [Dziennik]12002100
485GIEWONT. Ilustrowane czasopis180180
486JEDNODNIÓWKA. Jubileusz 50-le5050
487JEDNODNIÓWKA. Piętnastolecie120230
488[JEDNODNIÓWKA]. Za wolność i48320
489JEŹDZIEC i Hodowca. Warszawa.120140
490[KALENDARZ]. Lubelskie Zakład60niesprzedana
491ORZEŁ Biały. [Pismo czasowe].480480
492PORADNIK Dekoratora. R.2, nr 4: VII-VIII 1956. s. 7, [1]3636
493PORADNIK Dekoratora. R.2, nr 5/6: IX-XII 1956. s. 15, [140niesprzedana
494REKLAMA. Dwumiesięcznik ilust8080
495ROCZNIK Krakowski. Kraków. To400niesprzedana
496ROCZNIK Tow. Herald. T.4, r.1913. 1913. s. [4], 77280320
497ROCZNIK Tow. Herald. T.5, r.1920. 1921. s. [4], 13140140
498ROCZNIK Tow. Herald. T.6, r.1921-1923. 1923. s. [4140240
499ROCZNIK Tow. Herald. T.7, r.1924-1925. 1926. s. [4160270
500ROCZNIK Ziem Wschodnich. Wars120250
501RUBEZAHL. Jg.73: 1869. s. [4], VIII, 580, tab280niesprzedana
502RUBEZAHL. Jg.76: 1872. s. XVI, 664, tabl. 6280niesprzedana
503RUBEZAHL. [Jg.78]: 1874. s. 648, tabl. 6280niesprzedana
504SKAMANDER. T.2, z.10-13: VII-X 1921. s. [321]-80240
505SKAMANDER. T.3, z.17: II 1922. s. [65]-128, [48080
506SKAMANDER. T.3, z.19: IV 1922. s. [193]-2728080
507SKAMANDER. T.5, z.38: II 1925. s. [65]-1288080
508SKAMANDER. T.9, z.57: IV 1935. s. 80, tabl. 480170
509SKAMANDER. T.9, z.59: VI 1935. s. [161]-240, t8080
510SKAMANDER. T.9, z.60: VII 1935. s. [241]-320,8085
511SKAMANDER. T.9, z.61: VIII 1935. s. [321]-384,8080
512SKAMANDER. T.9, z.62: IX 1935. s. [385]-464, t8080
513SKAMANDER. T.9, z.63: X 1935. s. [465]-528, ta8090
514SKAMANDER. T.9, z.64: XI 1935. s. [529]-592, t8090
515SKAMANDER. T.9, z.65: XII 1935. s. [593]-655,80niesprzedana
516TYGODNIK Literacki poświęcony1000niesprzedana
517WETERAN Polski. Kalendarz Wet140niesprzedana
518WIADOMOŚCI Handlowe i Przemys300500
519WIZERUNKI i ... Cz.8. 1835. s. 142, [1]8080
520WIZERUNKI i ... Poczet nowy. T.5. 1836. s. 158, [1]8080
521WIZERUNKI i ... Poczet nowy. T.11. 1836. s. 142, [18080
522WIZERUNKI i ... Poczet nowy. T.19. 1837. s. 146, [18080
523WIZERUNKI i ... Poczet nowy drugi. T.15. 1840. s. 18080
524CHWALEWIK Edward - Wojenne st60niesprzedana
525DOBRZYCKI Jerzy - Zarys dziej160niesprzedana
526ESTREICHER Karol - Bibliograf600600
527GĄSIOROWSKI Janusz - Bibljogr220niesprzedana
528GORCZAK Bronisław - Katalog p80110
529GOTTLIEB Zygmunt - Fotochemig100170
530KRASSOWSKA Bogumiła, GREFK120niesprzedana
531LENART Bonawentura - Piękna k8080
532LEWANDOWSKA Anna - Katalog zb4848
533L.M. Ks. [krypt.] - Pokarm cz120120
534[MASŁOWSKI Ksawery]. Spis ksi64120
535[MIARKA Karol]. Katalog Miark64340
536Jg.6, Heft 1-12: 1941. s. 64, 48, 6300niesprzedana
537Jg.7, Heft 1-12: 1942. każdy obj. 6300niesprzedana
538OGONOWSKA Ewa - Oprawy zabytk48niesprzedana
539PILICHOWSKI Czesław - Nieznan5069
540RUDNICKA Jadwiga - Biblioteka50niesprzedana
541SCHLESISCHE Bibliographie. Hr540620
542[SEIFERT Franciszek - projekt140niesprzedana
543SEMKOWICZ Aleksander - Introl120120
544SEMKOWICZ Aleksander - Wydani200380
545SINIARSKA-CZAPLICKA Jadwiga -160160
546SIPAYŁŁO Maria - Polskie supe80niesprzedana
547SKRZYPEK Józef - Materjały do150niesprzedana
548Catalogue nr 17. Des capetien500650
549Catalogue nr 18. Quatre siecl500700
550Catalogue nr 20. Quatre siecl500650
551WITTYG Wiktor - Ex-librisy bi6001500
552WRÓBLEWSKA Krystyna - Exlibri100110
553WYKAZ prasy polskiej. Berlin60niesprzedana
554CZEPIŃSKI Michał - Powszechne4002200
555G[OCZAŁKOWSKA] Julia - Rozmai6401900
556GREGOROWICZ Jan Kanty - Dobry360750
557KĄKOLEWSKI Leon - Nauka upraw480850
558KUROWSKI Jan Nep[omucen] - Na3601300
559KUROWSKI J[an] Nepomucen - We1601200
560LEHNDORFF Jerzy - Przewodnik5401200
561ŁYSKOWSKI Ignacy - Gospodarz.220950
562MIECZYŃSKI Adam - Pszczolnict3601400
563MÜNTZ Jan Filip Krystyan - O3201300
564OCZAPOWSKI Michał - Uprawa me420600
565PUCHALSKI D[ominik] - Nauka p480950
566AKTA metryki koronnej co ważn180400
567ALBERTRANDY [Jan Chrzciciel]240420
568ALBUM Legionów Polskich. 126100220
569ASKENAZY Szymon - Książę Józe240niesprzedana
570BANDTKIE Jerzy Samuel - Krótk980niesprzedana
571BARTKIEWICZ Bronisław - Szkoł320850
572BĄK Stanisław - Pamiętnik żoł80170
573BOCHEŃSKI Aleksander, ŁOŚ140300
574BOŃCZA-TOMASZEWSKI Wiesław -15001900
575BORODZICZ Józef - Na Rusi gal60140
576BORZEMSKI Wacław M. - Pamiętn160690
577BRANDOWSKI St[anisław] - Ante50160
578[BRATKOWSKI Jan] - Album jubi280niesprzedana
579BRODOWSKI Samuel - Żywoty het3600niesprzedana
580[BUCZYŃSKA Halszka] - Warszaw160160
581BYDGOSKA Szkoła Podchorążych.240260
582BYSTROŃ Jan St[anisław] - Lit60niesprzedana
583CHARSZEWSKI I[gnacy] -160niesprzedana
584CHŁAPOWSKI Kazimierz - Pojedy50120
585CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Rzym.240240
586CHODYNICKI Kazimierz - Kośció160160
587CHODYŃSKI Stanisław - Biskupi80110
588CHODŹKO Ignacy - Obrazy litew140140
589CZAPLEWSKI Paweł - Senatorowi120220
590CZARNOWSKI Olgierd - Historia80niesprzedana
591CZECHOWSKI Aleksander - Histo640640
592[DĄBROWSKI Józef]. Grabiec J.240niesprzedana
593DEMBIŃSKI Bronisław - Polska140niesprzedana
594[DIETL Józef] - Nie bójmy się54niesprzedana
595DMOWSKI Roman - Przewrót. War80300
596DOKUMENTE polnischer Grausamk140niesprzedana
597DUNIN-KOZICKA Marja - Burza o60130
598DUNIN-WĄSOWICZ Władysław - Ży200420
599[ENCYKLOPEDIA]. Podręczna enc32003300
600FELSZTYN Tadeusz - Dzieje 2 K80niesprzedana
601FIJAŁEK Jan - Mistrz Jakób z480niesprzedana
602FOCH Ferdynand - Pamiętniki 1220500
603FULMAN Maryan - Rytuał rzymsk100niesprzedana
604GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojs3600niesprzedana
605GERSON-DĄBROWSKA Marya - Za c6085
606GŁĘBOCKI Józef Teodor - Wywód80220
607GRABIKOWSKI Marcin - Zamek po100120
608GRABSKI Stanisław - Państwo n70200
609GRABSKI Władysław - Dwa lata80220
610GRĄBCZEWSKI Bronisław - Podró480480
611GRELEWSKI Stefan - Wyznania p160220
612GRODECKI Roman, ZACHOROWSK160niesprzedana
613GRUBE A[ugust] W[ilhelm] - Hi240niesprzedana
614GUMOWSKI Marian - Fałszerstwa54130
615HALECKI Oskar - Przyłączenie80200
616HERMANN Hermann - Genealogie420420
617ILUSTROWANA historja wojny św6001700
618JAK BĘDZIEMY głosować 30 czer4848
619JAROCHOWSKI K[azimierz] - Opo160niesprzedana
620"JUBILEUSZ ""Czasu"". Kraków 189"90120
621DRAPALA R[ichard] - Juden in6060
622FELDSTEIN Herman - Polen und9090
623GANSZYNIEC Ryszard - Sprawa n8080
624KUTRZEBA Stanisław - Sprawa ż80120
625ROSENBERG Leo - Die Juden in80niesprzedana
626SCHNEIDERMAN S.L. - Od Nalewe100110
627ZAGADNIENIE żydowskie. Praca50120
628JUSZKIEWICZ Karol - Historya4801000
629[KANN Maria] - Listy z Anglii120150
630KLUCZYCKI Franciszek - Pisma600niesprzedana
631KOMORNICKI Stefan - Polska na160niesprzedana
632KONECZNY Feliks - Tadeusz Koś360650
633KORBOŃSKI Stefan - W imieniu8095
634KORZON Tadeusz - Dzieje wojen320560
635KOSSAK Zofia - Rewindykacja p4848
636KOŚCIUSZKO [Tadeusz] - Z kore150180
637KOŹMIAN Kajetan - Pamiętniki220280
638KRUSZEWSKI Ignacy - Pamiętnik120niesprzedana
639KUBALA Ludwik - Wojna branden200380
640KUBALA Ludwik - Wojna szwecka240niesprzedana
641KUBALA Ludwik - Wojny duńskie180niesprzedana
642KUBICKI Paweł - Bojownicy kap480niesprzedana
643KUKIEL Maryan - Dzieje oręża280440
644KUKIEL Maryan - Dzieje oręża320niesprzedana
645KURMAN Marjan - Z wojny 1914-240440
646[KUTRZEBA Stanisław]. Studia320niesprzedana
647LATINIK F[ranciszek Ksawery]48130
648LELEWEL J. - Polska ... T.1. 1858. s. [2], C, 586, [5], tab480niesprzedana
649LELEWEL J. - Polska ... T.3. 1855. s. VIII, 519, [1]. opr.320niesprzedana
650LENNHOFF Eugen, POSNER160niesprzedana
651LEWARTOWSKI Henryk - Święta L4040
652LEWICKI Anatol - Zarys histor180niesprzedana
653LICHOCKI Filip - Pamiętnik Fi8095
654LIKOWSKI Edward - Unia brzesk180180
655ŁEPKOWSKI Józef - Z przeszłoś120niesprzedana
656MALECZYŃSKI Karol - Urzędnicy180180
657MANIFESTACYE warszawskie w 1860110
658MARSZ huculskim szlakiem II.46170
659MAUROIS André - Tragedja Fran200200
660MAZOWIECKI Tadeusz - Druga tw8080
661MIECZKOWSKI Domicyan - Żywot80niesprzedana
662MITKIEWICZ Leon - Wspomnienia50120
663MORACZEWSKA Bibjanna - Dzienn6464
664MORAWSKI Kazimierz Marjan, 60niesprzedana
665MROZOWSKA Edvige Toeplitz - C8080
666MUSIAŁEK Józef M. - Rok 1914.80130
667NAGLEROWA Herminia - Kazachst60niesprzedana
668NAPOLEON - Rękopisy ... w Pol12002600
669NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] -16006000
670NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] -320320
671NOWAK J. - Kongres Wiedeński100niesprzedana
672[OŁPIŃSKI Stefan]. Chwilowo N180niesprzedana
673OPAŁEK Mieczysław - Kolumna L42160
674OSSOLIŃSKI Józ[ef] Max[ymilia250250
675[OSTROWSKI Antoni Jan] - Żywo1200niesprzedana
676OŚWIĘCIM Stanisław - Dyaryusz160180
677OTWINOWSKI Erazm - Dzieje Pol6001000
678OTWINOWSKI Erazm - Pamiętniki240300
679PAMIĘTNIKI z oblężenia Warsza160160
680[PANNENKOWA Irena] I.P. [kryp40110
681PARCZEWSKI Alfons J. - O zbad80170
682PASZKOWSKI Lech - Polacy w Au120120
683[PAWLISZCZEW Mikołaj] - Herba4800niesprzedana
684PIEKARSKI Stanisław - Wyznani80niesprzedana
685[PIENIĄŻEK Czesław] - Temu la120120
686PIĘTNASTOLECIE L.O.P.P. Praca300niesprzedana
687PIOTROWSKI Jan - Dziennik wyp160200
688PIROŻYŃSKI Marjan - Zakony że120niesprzedana
689PŁOCHOCKI M[arian] - Lata pra60220
690POLSKA, jej dzieje i kultura3000niesprzedana
691POLSKO-NIEMIECKA konwencya gó100320
692PUDEŁEK Jan - W Drużynie Kome100320
693PUŁASKI Kazimierz - Kronika p800niesprzedana
694REGULAMIN piechoty. Obozowani240niesprzedana
695ROGOWSKI Jan - Z walk o Lwów.60130
696ROJA Bolesław - Legendy i fak140400
697ROLLE Michał - In illo tempor60niesprzedana
698ROMEYKO Marjan - Ku czci pole480850
699ROMUALD od św. Eliasza - Wspo70niesprzedana
700ROŚCISZEWSKI Jan Kanty - Mowa160160
701SŁOTWIŃSKI Adam - Unia Podlas100100
702SOKOLNICKI Michał - Czternaśc8080
703SOSABOWSKI Stanisław - Droga60120
704STEKERT Aleksander - Przydomk160160
705SZAJNOCHA K[arol] - Jan III.150niesprzedana
706SZELĄGOWSKI Adam - Rozkład Rz8080
707SZELĄGOWSKI A[dam] - Wici i t180180
708[SZOLC-ROGOZIŃSKI Stefan] - W160340
709SZPITAL Polowy 503. Kraków-Za150240
710SZULC Kaźmirz - Mythyczna his240260
711SZUMSKI Stanisław - W walkach120120
712SZUTOWICZ Ignacy - Demonizm n64110
713SZYDŁOWSKI Tadeusz - Ruiny Po360480
714ŚLEDZIŃSKI Ludwik - Z Warszaw140220
715ŚWIĘCICKI Juljan Adolf - Rocz240niesprzedana
716TEKA konserwatorska. Rocznik320380
717TEKSTY źródłowe do nauki hist360360
718[TEMBERSKI Stanisław] - Roczn240niesprzedana
719TOKARZ W[acław] - Legionista.6060
720[TREPIŃSKI Antoni] - Trzy tyg160180
7211863-1864. W trzydziestą rocz140220
722W OBRONIE Lwowa i wschodnich200380
723WAGA Teodor - Historya xiążąt2401800
724[WARSZAWSKI Józef] - Warszawa120120
725WIEDZA o Polsce. T.1-3 [w 5 w2400niesprzedana
726WODZICKI Stanisław - Pamiętni120140
727WOLAŃSKI Adam (Tadeusz Soplic120140
728WSKAZANIA dotyczące poprawy w6002100
729WYBRANOWSKI Aleksander - Dawn6060
730X.W. - W rocznicę Listopadowe60niesprzedana
731ZA KRATAMI więzień i drutami220380
732Z DZIEJÓW hajdamaczyzny. Cz.180240
733ZAGÓRSKA Aleksandra, ZAWAD120260
734ZAŁĘSKI Stanisław - Jezuici w240240
735ZAŁĘSKI Witold - Królestwo Po280niesprzedana
736ZAREWICZ Ludwik - Zakon Kamed120120
737ZIENKIEWICZ Kazimierz - Wspom64100
738ZYGMUNTOWICZ Zygmunt - W dwud240400
739ŻUREK Franciszek - Powiat kra160niesprzedana
740AMTLICHES Fernsprechbuch für400600
741CATALOGUS domorum Societatis100niesprzedana
742CHOJNACKI Władysław - Słownik70niesprzedana
743HOF- und Staats-Handbuch des480niesprzedana
744KOZIEROWSKI Stanisław - Atlas50niesprzedana
745KOZIEROWSKI Stanisław - Badan240650
746KOZIEROWSKI Stanisław - Słown30niesprzedana
747KOZIEROWSKI Stanisław - Słown30niesprzedana
748LEYDING-MIELECKI Gustaw - Sło50niesprzedana
749PRUS Konstanty - Spis miejsco60niesprzedana
750ROCZNIK urzędowy obejmujący s1800niesprzedana
751ROSPOND Stanisław - Skorowidz120235
752ROSPOND Stanisław - Skorowidz6060
753SKOROWIDZ gmin Śląska Dolnego4040
754SKOROWIDZ Rzeczypospolitej Po600750
755SZAFLARSKI J[ózef] - Skorowid3030
756VERZEICHNIS der Pfarreien, Ku120niesprzedana
757WICIK P. - Spis miejscowości6060
758ADALBERG Samuel - Księga przy480800
759ANDRZEJEWSKI Jerzy, ZAGÓRS120niesprzedana
760ARETINO Pietro - Żywoty kurty120niesprzedana
761BIAŁOSZEWSKI Miron - Wiersze.48120
762BIEGELEISEN Henryk - Illustro980niesprzedana
763BOROWSKI Tadeusz - Imiona nur180180
764BRZĘKOWSKI Jan - Dwudziestu c140350
765BRZĘKOWSKI Jan - Życie w czas120240
766CZARKOWSKI Ludwik - Pseudonim240niesprzedana
767CZARTORYSKI Adam - Bard polsk160niesprzedana
768CZECHOWICZ Józef - Kamień. Lu8001800
769CZERNIK Stanisław - Przyjaźń100100
770DANTE Alighieri - Boska komed240240
771DANTE Alighieri - Pieśniarz.160380
772GOMBROWICZ Witold - Ferdydurk4001230
773HAUPTMANN Gerhart - Um Volk u180260
774HŁASKO Marek - Pierwszy krok80120
775HULEWICZ Witold - Miasto pod60150
776[JACKOWSKI Ignacy] - Powieść120220
777JANKOWSKI Czesław - Młoda Pol180180
778JASTRUN Mieczysław - Spotkani100170
779JESIENIN Sergiusz - Pugaczow.120120
780JUSZKIEWICZ Henryk - Erotyki100100
781KARPIŃSKI Franciszek - Dzieła160160
782KARYŁOWSKI Tadeusz - Sonety z4848
783KONOPNICKA Marya - Na drodze.200340
784KONOPNICKA Marya - Poezye. Wy600niesprzedana
785KONOPNICKA Marya - Poezye. Wy5401200
786[BACZYŃSKI Krzysztof Kamil] -16006500
787[BACZYŃSKI Krzysztof Kamil].12002800
788[BOROWSKI Tadeusz] - Gdziekol24004200
789[GAJCY Tadeusz]. Karol Toporn6001500
790[GAJCY Tadeusz]. Karol Toporn600600
791[NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia140140
792POLSKA w poezji angielskiej.180260
793[STROIŃSKI Leon Zdzisław]. Ma360650
794WŁODEK Adam - Wiązanka jaskró600800
795Z OTCHŁANI. Poezje. [Re240460
796KOWALCZYK Teofil - Tamtym dni6090
797KRASICKI [Ignacy] - Dzieła. D300550
798KRASZEWSKI J[ózef] J[gnacy] -200400
799BAJBUZA Piotr - Tajemnica sło80125
800BIENIASZ Józef - W sidłach wo60niesprzedana
801[DEFOE Daniel] - Robinson Kru80110
802[DEFOE Daniel] - Przypadki Ro100170
803DEFOE Daniel - Robinson Kruzo120340
804DEFOE Daniel - Robinson Kruzo60niesprzedana
805[DEFOE Daniel] - Robinzon Kru80niesprzedana
806DEFOE Daniel - Robinson Kruzo80niesprzedana
807FABISIAK Zygmunt - A, B, C, c4085
808HOROSZKIEWICZOWA Walentyna z6060
809ILNICKA Marya - Illustrowany120niesprzedana
810IZDEBSKA Władysława z Rogoziń140190
811KERN Ludwik Jerzy - Żyrafa u50110
812KIERST Jerzy - Dwie wiewiórki5080
813KONOPNICKA Marja - Na jagody!120380
814KUKULA W[alter] - Kurek na wi4865
815LENGREN Zbigniew - O dzieciac4040
816MŁODNICKA Wanda - Zajmujące p64130
817OSTROWSKA Bronisława - Bohate50260
818PIOTROWSKI Antoni - O chłopie5085
819SIKORA Jerzy - Bajeczne dziej4885
820ŚWIRSZCZYŃSKA Anna - Opowieśc5475
821TETMAJER Kazimierz - ''On''. Z ilustracyami48120
822VERNE Juliusz - Chancellor. P60150
823WILKANOWICZ Roman - Pieszczoc120160
824ZDANOWICZ Alexander - Szkic h3601200
825ZECHENTER Witold - Kot w buta48100
826[LUBOMIRSKI Stanisław Herakli300380
827MACKIEWICZ Józef - Kontra. Pa100niesprzedana
828MICKIEWICZ Adam - Dzieła proz480niesprzedana
829MIKUTA Marjan - KOSK na wesoł140140
830MIŁOSZ Czesław - Ocalenie. Wa200220
831MOLIER - Dzieła. Przełożył T.160460
832[NIEMCEWICZ Julian Ursyn] - D100100
833OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton360950
834PADURRA Tomasz - Pienia Tomas200950
835JASNORZEWSKA (PAWLIKOWSKA)100320
836PIGOŃ Stanisław - Ze studjów100niesprzedana
837[POL Wincenty] - Obrazy z życ180niesprzedana
838PRUTKOWSKI Józef - Od Lenino7070
839PRZERWA-TETMAJER Kazimierz -480480
840PRZYBOŚ Julian - Miejsce na z140140
841RÓŻEWICZ Tadeusz - Wiersze i60niesprzedana
842SAMOTNE piękno. Z poezji emig360360
843SCOTT Walter - Czarny karzeł.100180
844SHAKESPEARE William - Dzieła9002000
845SŁOWACKI Juljusz - Beniowski.24005000
846[SŁOWACKI Juljusz] - Kordjan.38009500
847SZELBURG-ZAREMBINA Ewa - Lege80niesprzedana
848SZYMBORSKA Wisława - Sól. War9090
849SZYMBORSKA Wisława - Sto poci90130
850TASSO Torquato - Goffred albo400400
851TUWIM Julian - Jarmark rymów.160600
852WAŻYK Adam - Poemat dla doros120120
853WILCZYŃSKI A[lbert] - Woły ro120120
854WITTLIN Józef - Wojna, pokój6060
855WYKA Kazimierz - Z lat wojny.80niesprzedana
856WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwol160270
857WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwol160niesprzedana
858ZECHENTER Witold - Strzępy ok70niesprzedana
859ŻUŁAWSKI Jerzy - Poezje. T.1-600600
860BOZIEWICZ Władysław - Polski100200
861CZACKI Tadeusz - O litewskich360420
862HARRIS R[ichard] - Sztuka obr80210
863MIĄCZYŃSKI Ignacy - Rozprawa300420
864NOWAKOWSKI Stanisław - Przepi140niesprzedana
865O SĄDACH gminnych i polubowny100100
866POMIAN Zygmunt A. - Kodeks ho120255
867SŁOTWIŃSKI Felix - Prawo naro140220
868WITTIG Carol - Opusculum de p240niesprzedana
869WYKAZ stanu służby personalu240240
870ADLER Fritz, FRIEDRICH300niesprzedana
871ALEXANDROWICZ A. - Rozbiór ch48130
872BARTOSZEWICZ Kazimierz - Dzie80220
873BĄKOWSKI Klemens - Cornelii N3601200
874BĄKOWSKI Klemens - O wartości120120
875BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef - K240niesprzedana
876BOJKO Jakób - Spiż. Wrażenia4090
877CHAREWICZOWA Łucja - Z przesz48130
878CHODYŃSKI Stanisław - Rozporz60niesprzedana
879CHODYŃSKI Stanisław - Seminar120120
880CHODYŃSKI Stanisław - Szkoła60niesprzedana
881CHODYŃSKI Stanisław - Szkoły60niesprzedana
882[CIEMNOŁOŃSKI Marian]. Homunc60110
883CIESZYN. Cieszyn 1933. Wyd.:6480
884ŁOPALEWSKI Tadeusz - Między N280600
885MALCZEWSKI Rafał - Tatry i Po200niesprzedana
886OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton300300
887OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton180200
888OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton280380
889OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton260420
890REMER Jerzy - Wilno. [1934].140niesprzedana
891CZARNOWSKI S[tanisław] J[an]60170
892DOBSZEWICZ Tomasz - Wiadomość160240
893DZIĘGIEL Władysław - Utrata K70niesprzedana
894GDYNIA. Warszawa 1934. Nakł.120220
895GIERYŃSKI Jan - Lwów nie znan80110
896GÓRY wołają. Wędrówka z obiek240320
897HEUMANN Stanisław - Wiadomość8080
898HRDINA Johann Nep. - Geschich480700
899[KARŁOWICZ M.]. Mieczysław Ka320niesprzedana
900KIETLICZ-RAYSKI Konstanty - S360750
901KÖNIG Karla - Pommern. Im Auf180180
902KUCZERA Aleksander - Samborsz420850
903KUTRZEBIANKA Anna - Budownict100180
904LIPIŃSKI Franciszek - Kraków9090
905MATLAKOWSKI Władysław - Tabli800niesprzedana
906MĄCZYŃSKI Józef - Kilka podań160niesprzedana
907MORGENBESSER Michael - Geschi160205
908PĘCKOWSKI Jan - Dzieje miasta160600
909PIOTROWSKI Józef - Katedra or60120
910POLESIA czar. Pińsk 1936. Wyd60220
911POLKOWSKI Franciszek Krzywda100niesprzedana
912BAEDEKER Karl - Das Generalgo240240
913BEN Joseph Adam - Przewodnik100260
914BEREZOWSKI Stanisław - Turyst200200
915DOLINA Popradu i jej uzdrowis6060
916DYBCZYŃSKI Tadeusz - Przewodn6060
917GDYNIA, wybrzeże i Kaszuby. G80niesprzedana
918HEKSCH Alexander F[ranz], 640700
919Les HOUTZOULES. Carpates Orie40niesprzedana
920ILLUSTRIERTER Führer durch di80130
921ILUSTROWANY przewodnik po Lub140380
922KOŁODZIEJCZYK Ignacy - Przewo60130
923ORŁOWICZ Mieczysław - Ilustro64340
924ORŁOWICZ Mieczysław - Ilustro100130
925ORŁOWICZ M[ieczysław] - Polen150niesprzedana
926ORŁOWICZ M[ieczysław] - Polen150150
927ORŁOWICZ Mieczysław, KORDY400400
928PODŻORSKI A[ndrzej] - Nowy pr8095
929PRZEWODNIK po Cmentarzu Obroń80320
930PRZEWODNIK po Ziemi Świętej.120120
931[RADZIKOWSKI] Walery Eljasz -3602200
932Z PIELGRZYMKĄ do Polski. [War6060
933ZINKIEWICZ Włodzimierz - Puła6485
934PRZYGODZKI Wincenty - Z przes60110
935ROMA sacra. Detroit, Munich 1500500
936ROTHER Karl - Die schlesische320niesprzedana
937SAWICKI Ludomir - Atlas jezio200280
938SAYSSE-TOBICZYK Kazimierz - W80niesprzedana
939SCHUMANN Harry - Unser Masure160niesprzedana
940STAŚKO Józef - Huculskim szla60120
941STELIK A. - Album widoków War140420
942STUDJA lwowskie. Z rekonstruk240240
943SYGAŃSKI Jan - Historya Noweg6001200
944SZOŁDRSKI Władysław - Kościół4848
945ŚNIEŻKO Aleksander - Kościół60240
946ŚWISTUŃ Filip - Galicyjskie B60160
947ŚW. KATARZYNA. Klasztor Domin8080
948TIETZE Emil - Die geognostisc240380
949URBAŃSKI A.M. - Parę słów o h4040
950WALAS Jan - Wędrówki roślin g160160
951WARSZAWA. [pocz. XX w.]. 10,5180220
952WIELICZKA. Państwowa żupa sol140140
953WILCZYŃSKI Maurycy - Klasztor6060
954WIŚNIOWSKI Tadeusz Prus - Myś6060
955WYDRA G[erard] - Krajoznawstw4085
956WZORCE zdobnictwa ludowego na100niesprzedana
957ZOPPOT. B.m. [ca 1910]. 16d p120340
958BAKER Samuel W. - Die Nilzufl400660
959BAYERLE [Bernhard Gustaw] - O280420
960BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty140140
961BIBLIA łacińsko-polska czyli800800
962BIBLIA. Księgi Starego Testam7401600
963BIELIKOWICZ Antoni - Słownik480niesprzedana
964BREHM [Alfred Edmund] - Życie640niesprzedana
965BREZA GORAY Stanisław - O kon120190
966BRONIEWSKI Witold - Introduct60niesprzedana
967BUGAJSKI Julian - Podręcznik100niesprzedana
968BULL Jerzy - Wyznania nawróco60niesprzedana
969BURDECKI Feliks - Życie maszy80niesprzedana
970CONRADI L[udwig] R[ichard] -160niesprzedana
971DAS EDLE Ostpreussische Pferd240niesprzedana
972DŁUGOSZEWSKI St., HOROWSKI140niesprzedana
973DZIANOTT Onufry - De sphygmol120120
974EMMERICH Anna Katarzyna - Żyw3202000
975GAUME [Jean Joseph] - Cmentar120120
976GLOGER Zygmunt - Dumy i pieśn100380
977GNIEWKOWSKA Alina - Współczes160niesprzedana
978GROSSE Juliusz P. - O przyrzą48170
979GRUSZECKA Maria - 366 obiadów120niesprzedana
980GRZEGORZEWSKI Jan - Z pod nie140niesprzedana
981GUSTAWICZ Br[onisław], WYR8080
982GUSTAWICZ Br[onisław], WYR80130
983HARCERSKA Składnica. Komisja60niesprzedana
984HOŁUBOWICZ Józef - Wyspy Sand180niesprzedana
985[IGNACY Loyola, św.] - Maksym120210
986JACZEWSKI Wiktor St[anisław]6060
987KALLER Janusz - O produkcji i60160
988KANTYCZKI Chóru Akademickiego160190
989[KATALOG]. Skład Towarów Elek160340
990[KATALOG]. X Powszechna Wysta100380
991KAUTSKY Karol - Narodowość i80niesprzedana
992KLUZ Tomasz - Komunikacja lot160240
993[LOTNICTWO]. Krajowe Zawody S60130
994MAJERSKI Stanisław, LITYŃS320420
995MOREUX Teofil - Tajemnica byt200niesprzedana
996NEUMAYR Melchior - Dzieje Zie600600
997OPIEŃSKI Henryk - Chopin. Z 5200niesprzedana
998ORZESZKOWA Eliza - Partyotyzm140niesprzedana
999OWOCZYŃSKA Aniela - Najnowsza140niesprzedana
1000PAWŁOWSKI Emil - Poradnik kel6060
1001PAWŁOWSKI M. - Kręgarstwo czy5050
1002PIOTROWSKI Jan - Wymiar czasu240niesprzedana
1003P.B.[krypt.], CIĘGLEWICZ Bronisław120niesprzedana
1004ROLLE Michał - Włochy. Zbiór360360
1005ROZKŁAD jazdy pociągów ważny8080
1006[ROZKŁAD jazdy]. Amtlicher Ta120120
1007ROZPRAWY i wnioski o ortograf240niesprzedana
1008RUSKIN John - Sezam i lilje.140niesprzedana
1009SCHREIBER Mieczysław - Przewo160420
1010SCHREIBER Mieczysław - Przewo100100
1011SINTENIS Carl Heinrich - Grad240niesprzedana
1012SŁUŻAŁEK W[ładysław] - Nauka80niesprzedana
1013SMOCZYŃSKI Wincenty - Wspomni160160
1014SPRINGER J[enny] - Lekarka do160950
1015STAGRACZYŃSKI J[ózef] - Histo360550
1016[ALBUM]. Album na fotografie120niesprzedana
1017CENIK hasické vyzbroje a nara80niesprzedana
1018[DYPLOM]. Ozdobny dyplom potw300niesprzedana
1019EHREN- und Urkundenbuch der F180180
1020INSTRUKCYA dla Komendanta str160niesprzedana
1021[KOPERTA]. Koperta firmowa fi48niesprzedana
1022OBWIESZCZENIE. Z uwagi, że po120niesprzedana
1023OKÓLNIK nr 34. Wcielenie Miej60niesprzedana
1024[POŚWIADCZENIE]. Zaświadczeni60niesprzedana
1025PROJEKT Statutu organizacyjne120niesprzedana
1026PROJEKT urządzenia straży poż80niesprzedana
1027REGULAMIN ogniowy dla stoł. k80niesprzedana
1028ROZPORZĄDZENIE. Ze względu na120niesprzedana
1029[SPÓŁDZIELNIA Straży Pożarnyc60niesprzedana
1030ZAPROSZENIE na uroczystość ju80niesprzedana
1031STRONCZYŃSKI K[azimierz] - Sp120220
1032ŚWIĄTEK Franciszek - Z dziejó80niesprzedana
1033TELEGRAFICZNE życzenia i kond8095
1034ULLIAC-TRÉMADEURE [Sophie] -300300
1035VENTURA de Raulica [Gioaccino200200
1036VIREY J[ulien] J[oseph] - His6001000
1037WEREDYK ksiądz - Wielka rana70niesprzedana
1038WIERZBICKI Ludwik - Rozwój si60120
1039WIEŚ i miasteczko. Warszawa 1240320
1040WISŁA. Kraków 1884.160280
1041WOLTMANN Ludwik - Teorja Darw140niesprzedana
1042ZALESKI Stefan - Zagadki w 22100niesprzedana
1043ZAŁĘSKI Stanisław - Konferenc100100
1044ZIMMERMAN W.F.A. - Dziwy świa240260
1045ZJAZD koleżeński członków Czy80niesprzedana
1046ZUBRZYCKI Jan Sas - Skarb arc320430
1047ŻUŁAWSKI Leon - Wąsy pod wzgl48180