Antykwariat "Rara Avis" w Krakowie

raraavis@raraavis.krakow.pl

 

Wyniki 104. Aukcji Antykwarycznej "Rara Avis"

Książki - fotografie - rękopisy

(16 lutego 2013 r.)

 

Podane poniżej ceny są cenami bez opłaty organizacyjnej w wysokości 7%, mają charakter orientacyjny i nie mogą stanowić podstawy rozliczeń finansowych. Ceny podano w złotych polskich (PLN).

 

 

 

Pozycja

Autor / tytuł

Cena
wywo-
ławcza

Cena
wylicy-
towana

1

ASKENAZY Szymon - Książę Józe

280

650

2

ASKENAZY Szymon - Książę Józe

220

340

3

ASKENAZY Szymon - Łukasiński.

280

niesprzedana

4

BARTOSZEWICZ Juljan - Panowie

80

340

5

[BRATKOWSKI Jan] - Album Grun

240

240

6

CHEŁMOŃSKA Marja - Album biog

600

1600

7

CHŁAPOWSKI Dezydery - Pamiętn

180

180

8

CHODŹKO Leonard - La Pologne

1400

1400

9

CHODŹKO Leonard - La Pologne

800

800

10

[CONDILLAC Étienne Bonnot]. K

240

wycofana

11

CZERNECKI Jan - Mały król na

320

niesprzedana

12

CZETWERTYŃSKI Włodzimierz - N

120

300

13

DĄBROWSKI Jan - Wielka Wojna

480

480

14

DEMBOWSKI Leon - Moje wspomni

420

870

15

DE LAVEAUX Ludwik - Pamiętnik

120

340

16

DUNIN-KOZICKA Marja - Burza o

140

300

17

DUNIN-KOZICKA Marja - Rok 191

100

140

18

DUNIN-KOZICKA Marja - Dziedzi

80

140

19

[DZIERŻYŃSKI Feliks]. Feliks

60

95

20

FISCHER Adam - Zakład Narodow

80

80

21

FRANK Józef - Pamiętniki D-ra

160

280

22

GADON Lubomir - Wielka Emigra

200

460

23

GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojs

600

800

24

GŁĄBIŃSKI Stanisław - Wspomni

180

180

25

GOETEL Ferdynand - Polska. Sł

300

800

26

GRZĘDZIŃSKI January - Maj 192

64

260

27

HERZIG Max - Viribus unitis.

1000

1000

28

HUTTEN-CZAPSKI Bogdan - Sześć

320

420

29

JABŁOŃSKI Kajetan - Podpisy i

600

600

30

JENIKE Ludwik - Ze wspomnień.

120

120

31

JEŻ Teodor Tomasz (Zygmunt Mi

200

200

32

KISIELEWSKI Józef - Ziemia gr

360

600

33

KOŹMIAN Kajetan - Pamiętniki

140

550

34

KRASNY Józef - Na Syberji. Dz

64

220

35

KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] -

1800

4200

36

KRÓTKI zbiór opisania ustaw s

440

1800

37

KUBALA Ludwik - Szkice histor

100

niesprzedana

38

LANGE Antoni - ''Sejm'' (w dwuc

160

niesprzedana

39

LASOCKI Wacław - Wspomnienia

320

480

40

ŁOZIŃSKI Władysław - Salon i

100

360

41

ŁOZIŃSKI Władysław - Życie po

240

550

42

ŁUNIŃSKI Ernest - Napoleon. (

320

niesprzedana

43

MALAPARTE C[urzio] - Legenda

64

niesprzedana

44

MARYLSKI Eustachy - Pomniki i

800

800

45

T. 2. Buenos Aires-Paryż 1964. Impr

160

niesprzedana

46

T. 10. Warszawa. Warszawa 2005. Wyd

120

niesprzedana

47

MIKOŁAJ II - Pamiętnik ... od

80

80

48

MORAWSKI Stanisław - Kilka la

64

niesprzedana

49

MOŚCICKI Henryk - Z filarecki

100

200

50

MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWS

320

niesprzedana

51

MŚCISŁAWSKI T. - Album sterni

400

niesprzedana

52

MURAWIEW Michał Mikołajewicz

86

160

53

NIEMCEWICZ Juljan Ursyn - Pam

300

700

54

OLSZEWSKI Jan - Miłośnikom pa

240

380

55

OPIS żałobnego obchodu po wie

3200

9000

56

PANTEON Polski. Dwutygodnik i

640

3200

57

PASZKIEWICZ Henryk - Polska i

200

200

58

PAWŁOWICZ Edward - Wspomnieni

220

600

59

PILSUDSKI Joseph - L'Année 19

750

1700

60

[PIŁSUDSKI Józef]. Idea i czy

240

420

61

[PIŁSUDSKI Józef]. W dziesiąt

180

380

62

POLSKA na morzu. Warszawa 193

540

540

63

POLSKA obrazy i opisy. T. 1-2

400

niesprzedana

64

POLSKA w krajobrazie i zabytk

640

1200

65

POLSKA, jej dzieje i kultura

10000

38000

66

PUTEK Józef - Mroki średniowi

120

160

67

PUZYNINA Gabrjela z Güntherów

140

140

68

QUIRINI Eugenjusz, LIBREWS

360

550

69

ALMANACH de Gotha. Annuaire d

200

niesprzedana

70

GOTHAISCHES Genealogisches Ta

140

220

71

Bd. 41. Mit Zeichnungen von Geschic

160

niesprzedana

72

Bd. 42. Mit Zeichnungen von Wappenm

160

niesprzedana

73

Bd. 44. Mit Zeichnungen von Eduard

160

niesprzedana

74

Bd. 46. Mit Zeichnungen von Eduard

160

niesprzedana

75

Bd. 51. Mit Zeichnungen von Geschic

160

niesprzedana

76

ROCZNIK Woyskowy [...] na rok 1820. s. [6], 26

1200

1700

77

ROCZNIK Woyskowy [...] na rok 1821. s. [6], 25

1000

niesprzedana

78

ROCZNIK Woyskowy [...] na rok 1825. s. [6], 28

600

niesprzedana

79

ROCZNIK Woyskowy [...] na rok 1830. s. [6], 26

400

niesprzedana

80

BIRKENMAJER Aleksander - Rocz

300

650

81

RZEPECKA Helena - Ojczyzna w

540

1500

82

[SANGUSZKO Eustachy]. Eustach

360

950

83

SEPPELT Ksawery, LÖFFLER

240

550

84

SKAŁKOWSKI A[dam] M[ieczysław

320

320

85

SMOLEŃSKI Władysław - Ostatni

220

220

86

SOKOŁOWSKI August - Dzieje po

1500

3000

87

STUDNICKI Wacław - Rok 1863.

240

506

88

STUDNICKI Władysław - Z przeż

160

niesprzedana

89

SUFFCZYŃSKI (Bodzantowicz) Ka

400

850

90

SZUMSKI Stanisław - W walkach

120

120

91

WALEWSKA Marja z Przezdziecki

80

niesprzedana

92

WARDĘSKI Henryk - Moje wspomn

80

niesprzedana

93

WASYLEWSKI Stanisław - O miło

160

220

94

WIELICZKO M[aciej] - Polska w

360

360

95

WITOS Wincenty - Moje wspomni

140

140

96

WODZICKI Stanisław - Pamiętni

140

140

97

WÓJCICKI Kazimierz Władysław

60

niesprzedana

98

[WROTNOWSKI Antoni] - Porozbi

120

niesprzedana

99

[ZIEMIAŁKOWSKI Florian]. Mini

60

220

100

ZYGMUNTOWICZ Zygmunt - W dwud

220

niesprzedana

101

ADALBERG Samuel - Księga przy

640

1100

102

BÉRANGER P[ierre] J[ean] de -

240

niesprzedana

103

ASNYK Adam - El...y - Wybór p

160

160

104

DANTE Alighieri - Boska komed

120

120

105

DANTE Alighieri - Boska komed

140

140

106

HOMER - Odysseja. Przekład L.

180

380

107

KONOPNICKA Marya - Wybór poez

160

niesprzedana

108

KRASICKI Ignacy - Wybór pism.

160

300

109

KRASIŃSKI Zygmunt - Wybór pis

180

240

110

MICKIEWICZ Adam - Pan Tadeusz

240

1100

111

NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn - Ś

180

180

112

SŁOWACKI Juliusz - Wybór pism

160

160

113

ZALESKI Bohdan - Wybór pism.

160

220

114

BRODZIŃSKI K[azimierz] - Wies

540

850

115

BYSTROŃ Jan St[anisław] - Lit

70

220

116

GAWALEWICZ Maryan, STACHIE

280

460

117

GOETHE [Johann Wolfgang] - Da

480

niesprzedana

118

KAJSIEWICZ Józef Hieronim - S

400

600

119

KRASICKI Ignacy - Monachomach

480

480

120

KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] -

800

1700

121

KWIATY i poezje. Wykonał włas

320

1300

122

LENARTOWICZ Teofil - Wybór po

160

160

123

NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] -

480

2100

124

PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA Mari

120

520

125

POL Wincenty - Wybór poezyi.

160

300

126

PRUS Bolesław (Aleksander Gło

120

niesprzedana

127

PRUS Bolesław (Aleksander Gło

180

180

128

PRZYBYSZEWSKI Stanisław - Der

800

1600

129

RYDEL Lucyan - Królowa Jadwig

240

300

130

[SIENKIEWICZ Henryk]. Album j

320

320

131

TUWIM Juljan - Biblja cygańsk

140

380

132

TUWIM Juljan - Słowa we krwi.

180

260

133

ZAN Tomasz - Triolety i wiers

400

1300

134

ZAWIEYSKI Jerzy - Rozdroże mi

300

300

135

ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jod

580

580

136

ŻEROMSKI Stefan - Wisła. Zdob

240

700

137

ANTONIEWICZ Włodzimierz - Met

60

130

138

BAZEWICZ J. M. - Atlas geogra

1200

4400

139

BERDAU Feliks - Flora Tatr, P

480

1100

140

CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga, WA

120

240

141

JANOWSKI Aleksander - Warszaw

160

niesprzedana

142

KILARSKI Jan - Gdańsk. [1937]

180

180

143

ŁOPALEWSKI Tadeusz - Między N

140

260

144

MALCZEWSKI Rafał - Tatry i Po

180

niesprzedana

145

MORCINEK Gustaw - Śląsk. Prze

140

niesprzedana

146

OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton

160

270

147

OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton

180

180

148

OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton

140

250

149

OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton

160

160

150

PATKOWSKI Aleksander - Sandom

160

260

151

REMER Jerzy - Wilno. [1934].

120

200

152

SMOLEŃSKI Jerzy - Morze i Pom

120

niesprzedana

153

SMOLEŃSKI Jerzy - Wielkopolsk

120

120

154

WASYLEWSKI Stanisław - Lwów.

120

240

155

GOŁĘBIOWSKI Łukasz - Opisanie

980

3000

156

GRABOWSKI Ambroży - Wspomnien

120

220

157

JANOWSKI Ludwik - W promienia

100

220

158

KLEIN Franciszek - Barokowe k

64

niesprzedana

159

KRAUSHAR Alexander - Salony i

60

niesprzedana

160

PUTEK Józef - O zbójnickich z

120

420

161

SEMPER fidelis. Obrona Lwowa

340

340

162

SYROKOMLA Władysław - Wyciecz

440

850

163

WÓJCICKI K[azimierz] Wł[adysł

4800

6500

164

CICERO M[arcus] T[ullius] - M

480

niesprzedana

165

MELANCHTON Filip - Ethicae do

1600

1600

166

RESPUBLICA, Siue Status Regni

800

800

167

VERGILIUS Publius Maro - Les

600

1100

168

ANTONIEWICZ Jan Bołoz - Grott

15000

18000

169

EDER Josef Maria - Geschichte

280

niesprzedana

170

JASIEŃSKI Feliks, ŁADA CYB

280

niesprzedana

171

JAWORSKI Franciszek - Medalio

600

2600

172

JAWORSKI Franciszek - Pierści

600

1700

173

[KATALOG]. Frankfurter Kunstv

80

80

174

KOSSAK Wojciech - Wspomnienia

280

280

175

MOKŁOWSKI Kazimierz - Sztuka

220

220

176

PIĄTKOWSKI Henryk - Album szt

400

400

177

ROUAIX Paul - Dictionnaire de

600

600

178

[RUSZCZYC Ferdynand]. Ferdyna

440

950

179

SINGER Hans W. - Die moderne

220

220

180

SZEMBERG Henryk - Plakat pols

100

380

181

SZUMAN Stefan - Dawne kilimy

140

200

182

UZIEMBŁO Henryk - Goya. Warsz

2000

2400

183

WARCHAŁOWSKI Jerzy - Polska s

12000

niesprzedana

184

ŻYGULSKI Zdzisław - Ze studió

60

140

185

BYSTROŃ Jan St[anisław] - Łań

120

260

186

CZARNOWSKI [August] - Zielnik

80

900

187

DYAKOWSKI Bogdan - Ptaki poży

80

110

188

DYAKOWSKI Bohdan - Z naszej p

80

130

189

HASŁO Ogrodniczo-rolnicze pod

180

280

190

JANKOWSKI Edmund - Sad i ogró

240

420

191

JASIŃSKI Stanisław - Wzory i

800

4300

192

JELINEK J. W. - Reforma sadow

160

460

193

[KALENDARZ]. [...] na rok 1834. s. [30], 2

180

220

194

[KALENDARZ]. [...] na rok 1838. R. 6. s. [

200

220

195

[KALENDARZ]. [...] na rok 1843. R. 11. s.

160

1100

196

[KALENDARZ]. [...] na rok 1916. Wyd. Kom.

100

140

197

[KALENDARZ]. [...] na rok 1917. Wyd. Magis

100

130

198

[KALENDARZ]. [...] na rok 1823. R. 5. s. [

140

300

199

[KALENDARZ]. [...] na rok zwyczayny 1830.

180

1100

200

KALENDARZ domowy i gospodarsk

180

220

201

KALENDARZ gospodarski na rok

180

400

202

KALENDARZ Łącznika Pocztowego

80

80

203

KALENDARZ pielgrzymstwa polsk

120

160

204

[KALENDARZ]. Józefa Ungra kal

320

650

205

[KALENDARZ]. Noworocznik pozn

220

460

206

[KALENDARZ]. Noworocznik (kal

360

400

207

[KALENDARZ]. Polski, ruski, a

280

310

208

[KALENDARZ]. Pridvornyj kalan

160

420

209

[KALENDARZ]. Rocznik Politycz

220

220

210

[KALENDARZ]. Świętnik Lwowski

120

160

211

[KATALOG]. Wystawa drukarska

100

220

212

KSIĄŻECZKA do nabożeństwa Jad

160

400

213

MISSEL des litanies de la Sai

360

1100

214

[MODLITEWNIK]. [Polski modlit

120

540

215

O NAŚLADOWANIU Chrystusa ksią

500

640

216

OGRODNIK Polski. R. 10, t. 10: 1888. s. [2], VI, 576

200

1100

217

OGRODNIK Polski. R. 13, t. 13: 1891. s. [2], VI, [2]

200

1100

218

OGRODNIK Polski. R. 14, t. 14: 1892. s. [2], VII, [1

200

1100

219

OGRODNIK Polski. R. 15, t. 15, nr 1-24: 1893. s. [2]

320

1100

220

OGRODNIK Polski. R. 17, t. 17: 1895. s. [2], VII, 57

240

1100

221

OGRODNIK Polski. R. 19, t. 19: 1897. s. [2], VII, [1

200

1100

222

[OPRAWA Gabriela Majbauma]. J

240

240

223

OSTROWSKA Bronisława - Książk

360

750

224

PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofil

140

180

225

PIERWSZY Zjazd Bibliofilów Po

60

niesprzedana

226

PILON Edmond - Le charme de P

400

400

227

PUCHALSKI D[ominik] - Krótki

800

7500

228

ROCZNIK Dramatyczny przez Win

600

niesprzedana

229

ROCZNIK Instytutów Religijnyc

640

2500

230

ROCZNIK Polityczny i Gospodar

240

240

231

ROCZNIK Teatralny na rok 1

320

500

232

ROCZNIK Wiadomosci Polskich.

200

niesprzedana

233

ROLLOV A. Ch. - Dikorastuscij

240

240

234

TEATRA Warszawskie. Warszawa.

480

2400

235

VERDMON Jacques Leonard de -

120

1400

236

WINKLER W[ilhelm] - Sudetenfl

360

niesprzedana

237

ZIELNICZEK lekarski. Abecadło

40

1000

238

[DYPLOM]. Ozdobny dyplom dla

360

niesprzedana

239

[MODA]. Zbiór 91 litografii r

420

800

240

[PAPIER listowy]. Zbiór 4 pap

140

550

241

ALEXANDRE ArsŐne - Terlikowsk

240

niesprzedana

242

BADECKI Karol - Zbiory Bolesł

180

300

243

CENTRALNY katalog zbiorów kar

480

850

244

GROŃSKA Maria - Nowoczesny dr

160

220

245

GUMOWSKI Marjan - Muzeum Wiel

320

480

246

[HAYDEN Henryk]. Hayden. Text

360

360

247

HISTORJA sztuki. T. 1-2. Wars

350

480

248

HUISMAN Georges - Milich. Par

360

360

249

JANOSZANKA Michalina - Wielki

180

320

250

Biblioteka Narodowa. Polska na s

60

60

251

XXXIV Biennale di Venezia. Section

60

60

252

Biuro Wystaw Artystycznych w Krakow

60

niesprzedana

253

D'Arcy Galleries. 17 Polish Pain

80

220

254

Galeria Stara. Andrzej Pawłowski

60

niesprzedana

255

Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa

60

niesprzedana

256

Instytut Propagandy Sztuki. III

60

niesprzedana

257

Instytut Propagandy Sztuki. Salo

60

niesprzedana

258

Instytut Propagandy Sztuki. X Sa

60

niesprzedana

259

Kunstmuseum Bonn. Władysław Strz

160

niesprzedana

260

Marlborough Fine Art. Zbigniew M

60

niesprzedana

261

Musée Galliera. Peinture moderne

80

200

262

Muzeum Narodowe w Krakowie. Wojc

60

110

263

Muzeum Narodowe w Krakowie. Mini

48

48

264

Muzeum Narodowe w Warszawie. Prz

40

niesprzedana

265

Muzeum Narodowe w Warszawie. Pie

60

niesprzedana

266

Muzeum Narodowe w Warszawie. Jan

48

niesprzedana

267

Muzeum Sztuki w Łodzi. Roman Cie

60

110

268

Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny

60

60

269

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,

70

niesprzedana

270

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

48

niesprzedana

271

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

120

niesprzedana

272

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

60

niesprzedana

273

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

60

niesprzedana

274

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

60

niesprzedana

275

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

60

niesprzedana

276

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych.

60

niesprzedana

277

KOBIETA w sztuce. 53 reproduk

320

320

278

KOSSAK Adalbert v. - Erinneru

160

niesprzedana

279

LEMCKE Karol - Estetyka. Podł

180

180

280

MALARSTWO polskie. L. Wycz

80

80

281

MALARSTWO polskie. W. Skoc

80

80

282

SETKOWICZ Jan - Zarys histori

80

80

283

SPRINGER A[nton] - Powszechna

600

niesprzedana

284

STASIAK Ludwik - Rewindykacye

60

60

285

SWINARSKI Marian, CHROŚCIC

140

280

286

SZUMAN Stefan - Dawne kilimy

160

260

287

TRETER Mieczysław - Ksawery D

240

240

288

WAŚNIEWSKI Jerzy - Plakat pol

80

95

289

WOJCIECHOWSKI Aleksander - Po

200

480

290

ZIELIŃSKI Chwalisław - Sztuka

120

340

291

ZUBRZYCKI Jan Sas - Serce. Ro

60

110

292

BÉRANGER P[ierre] J[ean] de -

8000

niesprzedana

293

BOGURODZICA, starożytna pieśń

80

340

294

BRODZIŃSKI K[azimierz] - Wies

600

800

295

GAWALEWICZ Maryan, STACHIE

290

niesprzedana

296

GOMBROWICZ Witold - Iwona, ks

160

160

297

GORSKI K[onstanty] - Sybir, w

180

niesprzedana

298

GROTTGER Artur - Cykle I/IV.

300

niesprzedana

299

GROTTGER Artur - Padół łez (W

420

niesprzedana

300

HOMER - Homerowej Iliady Pomó

1500

2100

301

KARYŁOWSKI Tadeusz - Miecio C

70

125

302

KASPROWICZ Jan - Taniec zbójn

1200

1700

303

KOCZOROWSKI Stanisław Piotr -

240

niesprzedana

304

MATEJKO Jan - Poczet królów p

980

1300

305

ORZESZKOWA Eliza - Bene nati.

160

240

306

RACZYŃSKI Stanisław - Polskie

400

400

307

SŁOWACKI Juliusz - Anhelli.

400

750

308

WRÓBLEWSKA Krystyna - Teka ta

480

850

309

ZEGADŁOWICZ Emil - Krąg. Frag

320

500

310

ZEGADŁOWICZ Emil - Siedem pie

160

180

311

ŻEROMSKI Stefan - Powieść o U

240

650

312

ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jod

640

1300

313

ŻEROMSKI Stefan - Wisła. Z

700

1100

314

BARLIŃSKI Kazimierz - Organiz

240

500

315

BRUCZ Stanisław - Bitwa. Wars

2200

3600

316

BRZĘKOWSKI Jan - W Krakowie i

80

niesprzedana

317

BRZĘKOWSKI Jan - Zaciśnięte d

6000

10500

318

CZYŻEWSKI Tytus - Lajkonik w

240

1900

319

CZYŻEWSKI Tytus - Osioł i sło

120

120

320

GAZETKA. R. 1, nr 7: V 1934. s. 16

80

80

321

GAZETKA. R. 2, nr 1: XI 1935. s. 16

48

280

322

GOMBROWICZ Witold - Ferdydurk

1200

3200

323

HULEWICZ Jerzy - Kain. Dramat

360

1600

324

[KATALOG]. Annely Juda Fine A

120

120

325

[KATALOG]. Biuro Wystaw Artys

80

120

326

[KATALOG]. Muzeum Sztuki w Ło

100

niesprzedana

327

[KATALOG]. Muzeum Sztuki w Ło

80

80

328

[KATALOG]. Towarzystwo Przyja

160

niesprzedana

329

[KATALOG]. Wystawa obrazów S.

100

800

330

KRAK. Narzędzie walki o wyzwo

80

80

331

MAJAKOWSKI Włodzimierz - Wybó

1200

2600

332

MICZKA Tadeusz - Czas przeszł

80

80

333

NOWA Sztuka. R. 1, nr 1: XI 1921. s. 31, [1]

260

20200

334

NOWA Sztuka. R. 2, nr 2: II 1922. s. 31, [3]

260

1300

335

PEIPER Tadeusz - A. Rysunk

3500

niesprzedana

336

ROLLAND Romain - Mahatma Gand

200

200

337

SINCLAIR Upton - Boston. Wspó

480

2800

338

STUDIO. R. 1, nr 3/4: VI-VII 1936. s. 64

120

380

339

STUDIO. R. 1, nr 7: X 1936. s. [209]-256

120

400

340

TYPOGRAPHICA 9. London, [VII

140

170

341

WITKIEWICZ Stanisław Ignacy -

420

800

342

[BACZYŃSKI Krzysztof Kamil].

600

1700

343

[BACZYŃSKI Krzysztof Kamil].

800

3000

344

[BŁĘKITNA Armia]. Rozkaz otwa

1000

niesprzedana

345

[CHODŹKO Leonard]. List odręc

690

niesprzedana

346

CHOPIN Fryderyk - Grande Fant

1800

niesprzedana

347

CHOPIN Fryderyk - Second Conc

3600

3600

348

CHOPIN Fryderyk - 2-Őme Impro

2400

3000

349

[CHYRÓW]. Ozdobny dyplom potw

600

1400

350

[KATOWICE]. Ozdobna teka na d

320

niesprzedana

351

[KOSYNIERZY]. Dwie ryciny pat

1200

niesprzedana

352

[LEGIONY 1]. Niewypełniony bl

70

230

353

[LEGIONY 2]. Oryginalna księg

1200

8500

354

[LEGIONY 3]. Zbiór 10 pocztów

380

650

355

[LUBOMIRSKA Urszula]. List do

800

800

356

"[LWÓW]. Maszynopis ""Memoriał"

320

1700

357

[MASONERIA]. Rękopiśmienna ks

2400

5200

358

[MICKIEWICZ Adam]. Rękopiśmie

18000

niesprzedana

359

[MUZYKA]. Pięć autografów wyb

480

niesprzedana

360

[NKN]. Zbiór 73 maszynopisowy

600

2000

361

[PADEREWSKI Ignacy Jan]. Wizy

240

niesprzedana

362

[PASZPORT]. Paszport wydany h

160

160

363

[PIECZĘCIE]. Zbiór 142 wycięt

220

340

364

[PIŁSUDSKI Józef 1]. Bilet wi

120

680

365

"[PIŁSUDSKI Józef 2]. ""Finis""."

200

560

366

[POCZTA]. List urzędowy Trybu

150

niesprzedana

367

[PONIATOWSKI Józef]. Portret

640

900

368

[POTOCKA Marianna]. List włas

800

niesprzedana

369

[POTOCKI Antoni]. Dwa dokumen

980

980

370

[POWSTANIE warszawskie]. Odrę

1200

1200

371

[RADIO]. Po 25 latach od osta

240

240

372

[SEIFERT Franciszek - fragmen

1600

niesprzedana

373

[SKAUTING]. Niewypełniony bla

80

110

374

[SKRZYNECKI Jan]. Portret kon

640

850

375

[SZAFER Władysław]. Odręczny

120

niesprzedana

376

[SZTAMBUCH]. Sztambuch Jadwig

20000

niesprzedana

377

[TARANOWSKI Jędrzej]. Rękopiś

750

niesprzedana

378

[TARNOWSKI Hieronim, SZAFE

240

650

379

[TEATR]. Rękopiśmienny egzemp

360

750

380

[WOJSKO Polskie 1]. Bilet wiz

100

niesprzedana

381

[WOJSKO Polskie 2]. Legitymac

300

550

382

[WOJTYŁA Karol 1]. Odręczny p

1200

1200

383

[WOJTYŁA Karol 2]. Reprodukcj

60

niesprzedana

384

[WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny

120

220

385

[WYŚCIG Pokoju]. Prostokątna

140

niesprzedana

386

[DĄBROWSKA Maria, KOWALSKA

24000

niesprzedana

387

[HŁASKO Marek]. Maszynopisowy

700

700

388

[IWASZKIEWICZ Jarosław]. Odrę

150

320

389

[MAKUSZYŃSKI Kornel]. Odręczn

120

280

390

[RÓŻEWICZ Tadeusz]. Odręczny

740

740

391

[SZYMBORSKA Wisława]. Ilustro

6000

15000

392

[WIECHECKI Stefan]. Odręczny

960

niesprzedana

393

[WYSPIAŃSKI Stanisław]. Odręc

8000

11000

394

[ALEKSANDER II Romanow, Car R

80

150

395

[BLIŻYN - robotnicy z fabryki

120

600

396

[BLIŻYN - pałacyk]. [1910]. F

100

280

397

[BORYSŁAW - Krajowa Szkoła Gó

120

niesprzedana

398

[BRZEŹNICA - powódź - fotogra

80

niesprzedana

399

[CHROBERZ - pałac Wielopolski

400

590

400

[FOTOGRAFIA portretowa - Ofel

500

niesprzedana

401

[GÓRY - Tatry - Morskie Oko].

100

400

402

[GÓRY - Zakopane - Dolina Str

180

600

403

[GÓRY - Zakopane - Dolina Bia

160

550

404

[GÓRY - pogrzeb Kazimierza Dł

200

200

405

[GÓRY - Rabka - defilada góra

60

150

406

[GÓRY - Rabka - widok na Bani

100

niesprzedana

407

[GÓRY - Tatry - widoki z lotu

140

600

408

[GÓRY - Rabka - gimnazjum san

100

niesprzedana

409

[GÓRY - górale z Rabki? - fot

50

niesprzedana

410

[GÓRY - Rabka - gawędziarz Ja

40

niesprzedana

411

[GÓRY - Rabka - Park Zdrojowy

80

niesprzedana

412

[GÓRY - Rabka - panorama]. [1

80

niesprzedana

413

[JABŁOŃSKI Władysław - pre

240

niesprzedana

414

[WOJTYŁA Karol i Ste

100

100

415

[JAN Paweł II - pierwsza piel

360

niesprzedana

416

[KAKOWSKI Aleksander - fotogr

60

60

417

[KAUKAZ - fotografia zbiorowa

140

140

418

[KIEPURA Jan - fotografia syt

120

150

419

[KOSSAK Wojciech - reprodukcj

300

niesprzedana

420

[KRAKÓW - Seweryn Wiśniowski jako król kurkowy

160

220

421

[KRAKÓW - kobieta w stylizowa

70

100

422

[KRAKÓW - mężczyzna w stylizo

70

110

423

[KRAKÓW - Pamiątka V. Zjazdu

240

niesprzedana

424

[KRAKÓW - widok z lotu ptaka

100

100

425

[KRAKÓW - widok z lotu ptaka

80

80

426

[KRAKÓW - widok z lotu ptaka

80

80

427

[KRAKÓW - Rynek Główny - ratu

140

140

428

[LASKOWSKI Jan - fotografie s

100

320

429

[LOTNICTWO - por. pilot Franc

80

380

430

[MARYNARKA - MS Batory]

100

220

431

[MARYNARKA - MS Piłsudski

100

100

432

[MARYNARKA - SS Pułaski

100

260

433

[MARYNARKA - SS Kościuszko

80

280

434

[MARYNARKA - SS Gdańsk]

100

260

435

[MOŚCICKI Ignacy - prezydent

100

550

436

[MOŚCICKI Ignacy - podczas ur

100

300

437

[MOŚCICKI Ignacy - podczas po

100

140

438

[MOŚCICKI Ignacy - prezydent

100

320

439

[MOŚCICKI Ignacy - prezydent

140

160

440

[MOŚCICKI Ignacy - podczas ur

140

160

441

[NABIELAK Ludwik - fotografia

100

100

442

[NAPOLEON III Bonaparte - fot

80

80

443

[NIEWIADOMSKI Eligiusz - foto

60

100

444

[NOWY WIŚNICZ - zamek Lubomir

80

150

445

[ORŁOWICZ Mieczysław - z rodz

60

60

446

[PADEREWSKI Ignacy Jan - foto

80

niesprzedana

447

[PADEREWSKI Ignacy Jan - foto

80

130

448

[PADEREWSKI Ignacy Jan - foto

120

niesprzedana

449

[PADEREWSKI Ignacy Jan - podc

120

260

450

[PADEREWSKI Ignacy Jan - foto

120

150

451

[PIŁSUDSKI Józef - przegląd I

100

320

452

[PIŁSUDSKI Józef - w Warszawi

180

320

453

[PIŁSUDSKI Józef w Warszawie

100

niesprzedana

454

[PIŁSUDSKI Józef - i wizyta m

320

420

455

[PIŁSUDSKI Józef w Druskienni

120

200

456

[PIŁSUDSKI Józef w Druskienni

120

300

457

[PIŁSUDSKI Józef w Wilnie - f

100

240

458

[PIŁSUDSKI Józef - na trybuni

100

niesprzedana

459

[PIŁSUDSKI Józef - udający si

120

120

460

[PIŁSUDSKI Józef w Moszczenic

280

750

461

[PIŁSUDSKI Józef w Moszczenic

180

180

462

[PIŁSUDSKI Józef - uroczystoś

120

niesprzedana

463

[PIŁSUDSKI Józef - uroczystoś

140

niesprzedana

464

[PIŁSUDSKI Józef - uroczystoś

300

niesprzedana

465

[PIŁSUDSKI Józef - uroczystoś

80

80

466

[PIŁSUDSKI Józef - uroczystoś

400

400

467

[PIŁSUDSKI Józef - uroczystoś

140

140

468

[PIŁSUDSKI Józef - uroczystoś

140

140

469

[POPIEŁUSZKO Jerzy - w i prze

80

niesprzedana

470

[SAPIEHA Adam Stefan - fotogr

60

niesprzedana

471

[SAPIEHA Adam Stefan - fotogr

50

50

472

[SEWER, pseud. MACIEJOWSKI

50

50

473

[SMOLKA Franciszek - fotograf

80

180

474

[SOLSKI Ludwik - fotografia p

120

170

475

[SOSNOWSKI Józef - dekoracja

100

niesprzedana

476

[SZTOKHOLM - wycieczka]. 28 V

740

niesprzedana

477

[TOWARZYSTWO Gimnastyczne ''So

120

niesprzedana

478

[WARSZAWA - odbudowa Zamku Kr

60

niesprzedana

479

[WITWICKI Janusz - fotografia

120

220

480

[WOJCIECHOWSKI Stanisław - od

80

260

481

[LEGIONY Polskie - walki i ży

5000

22000

482

[LEGIONY Polskie - życie codz

980

2620

483

[LEGIONY Polskie - ''beliniak''

180

280

484

[LEGIONY Polskie - ''beliniak''

180

440

485

[LEGIONY Polskie - portret ni

140

320

486

[LEGIONY Polskie - wykład o m

60

200

487

[LEGIONY Polskie - II. Brygad

200

800

488

[LEGIONY Polskie - fotografia

160

niesprzedana

489

[LEGIONY Polskie - fotografia

280

380

490

[LEGIONY Polskie - fotografia

200

niesprzedana

491

[LEGIONY Polskie - fotografia

200

420

492

[LEGIONY Polskie - fotografia

200

460

493

[LEGIONY Polskie - I. Brygada

180

niesprzedana

494

[LEGIONY Polskie - II. Brygad

80

80

495

[LEGIONY Polskie - fotografia

60

60

496

[LEGIONY Polskie - kpt.

120

260

497

[LEGIONY Polskie - portret ni

100

niesprzedana

498

[LEGIONY Polskie - fotografia

300

650

499

[LEGIONY Polskie - odznaczeni

60

120

500

[I WOJNA światowa - ppłk L

160

niesprzedana

501

[I WOJNA światowa - tworzenie

80

niesprzedana

502

[I WOJNA światowa/ po I wojni

100

240

503

[po I WOJNIE światowej - pows

140

240

504

[po I WOJNIE światowej - pows

140

300

505

[II WOJNA światowa - gen.

50

niesprzedana

506

[II WOJNA światowa - gen.

40

40

507

[II WOJNA światowa - gen.

160

160

508

[II WOJNA światowa - oflag -

100

niesprzedana

509

[II WOJNA światowa - oflag -

80

niesprzedana

510

[II WOJNA światowa - oflag -

140

300

511

[WOJSKO Polskie - sierżant Ed

100

180

512

[WOJSKO Polskie - obchody 56.

120

300

513

[WOJSKO Polskie - gen. Rob

80

200

514

[WOJSKO Polskie - Szkoła Podc

60

200

515

[WOJSKO Polskie - transport o

180

280

516

[WOJSKO Polskie - armia gen.

80

niesprzedana

517

[WOJSKO Polskie - przed budyn

60

220

518

[WOJSKO Polskie - gen. Józ

120

120

519

[WOJSKO Polskie - uroczystośc

80

niesprzedana

520

[WOJSKO Polskie - pobyt gen.

80

260

521

[WOJSKO Polskie - gen. Wac

140

300

522

[WOJSKO Polskie - gen. Wła

100

100

523

[WOJSKO Polskie - płk Stan

140

200

524

[WOJSKO Polskie - msza polowa

100

100

525

[WOJSKO Polskie - uroczystośc

140

niesprzedana

526

[WOJSKO Polskie - 57 Pułk Pie

80

240

527

[WOJSKO Polskie - ''Panienki w

600

1800

528

[WOJSKO Polskie - Józef Siera

80

240

529

[WOJSKO Polskie - gen. Sta

120

niesprzedana

530

[WOJSKO Polskie - w kasynie 1

400

800

531

[WOJSKO Polskie - gen. Dan

140

260

532

[WOJSKO Polskie - 43 Pułk Pie

100

360

533

[WOJSKO Polskie - 60 Pułk Pie

80

180

534

[WOJSKO Polskie - wizyta gen.

140

niesprzedana

535

[WOJSKO Polskie - gen. Gus

140

320

536

[WOJSKO Polskie - gen. Gus

100

230

537

[WOJSKO Polskie - żołnierze z

80

200

538

[WOJSKO Polskie - mjr Janu

120

220

539

[WOJSKO Polskie - rtm. Wła

80

niesprzedana

540

[WOJSKO Polskie - wyżsi ofice

600

1200

541

[WOJSKO Polskie - gen. Lud

100

360

542

[WOJSKO Polskie - płk Stef

60

240

543

[WOJSKO Polskie - tableau I.

240

650

544

[WOJSKO Polskie - gen. Edw

80

niesprzedana

545

[WOJSKO Polskie - 1 Pułk Strz

140

500

546

[WOJSKO Polskie - 1 Pułk Strz

100

niesprzedana

547

[WOJSKO Polskie - 1 Pułk Strz

120

niesprzedana

548

[WOJSKO Polskie - 1 Pułk Strz

180

380

549

[WOJSKO Polskie - gen. bryg.

140

260

550

[WOJSKO Polskie - podchor. Jó

80

180

551

[WOJSKO Polskie - ppor. S. Go

80

niesprzedana

552

[WOJSKO Polskie - marynarka w

100

niesprzedana

553

[WOJSKO Polskie - marynarka w

100

120

554

[WOJSKO Polskie - msza polowa

160

niesprzedana

555

[WOJSKO Polskie - rotmistrz z

360

600

556

[WOJSKO Polskie - gen. Wła

80

80

557

[WOJSKO Polskie - żołnierze z

80

260

558

[WOJSKO Polskie - gen. Sta

80

150

559

[WOJSKO Polskie - marszałek

80

130

560

[WOJSKO Polskie - tradycje Lu

480

800

561

[WYSZYŃSKI Stefan - fotografi

80

80

562

[WYSZYŃSKI Stefan - fotografi

60

niesprzedana

563

[WYSZYŃSKI Stefan - podczas n

60

niesprzedana

564

[WYSZYŃSKI Stefan - na spotka

80

80

565

[WYSZYŃSKI Stefan - podczas u

200

320

566

"[Kopalnia ""Czeladź""]. Fotografia fo"

200

200

567

"[Kopalnia ""Jowisz"" 1]. Fotografia f"

240

240

568

"[Kopalnia ""Jowisz"" 2]. Fotografia f"

240

240

569

"[Kopalnia ""Reden""]. Fotografia form"

240

240

570

"[Kopalnia ""Saturn"" 1]. Fotografia f"

240

240

571

"[Kopalnia ""Saturn"" 2]. Fotografia f"

240

240

572

"[Kopalnia ""Saturn"" 3]. Fotografia f"

240

240

573

"[Kopalnia ""Saturn"" 4]. Fotografia f"

200

200

574

[ZAMKI - widoki ruin z lotu p

80

340

575

[ZIEMIAŃSTWO polskie - fotogr

260

340

576

ALMANACH Fotografiki Wileński

160

160

577

BUŁHAK Jan - Fotografia ojczy

60

niesprzedana

578

FOTOGRAF Polski. R. 10, nr 2-9/12. 1925. s. [16], 21

320

niesprzedana

579

FOTOGRAF Polski. R. 14, nr 1-12. 1929. s. [8], 286

480

480

580

[KATALOG]. Katalog Pierwszego

60

niesprzedana

581

[KATALOG]. II Międzynarodowy

60

niesprzedana

582

[KATALOG]. Katalog XII Wystaw

40

40

583

POLSKI Przegląd Fotogr. R. 1, nr 4-9: VI-XII 1925

240

240

584

POLSKI Przegląd Fotogr. R. 3, nr 1-12: I-XII 1927. s. [4],

320

320

585

ETAT Des Troupes qui composer

320

niesprzedana

586

KOMMISSYA Rzeczypospolitey Sk

300

niesprzedana

587

BEITRITS-ACTE zur Sulkowskisc

200

420

588

DO MIESZKAŃCÓW Wielkiego Xięz

390

500

589

OPISANIE zjawiska w Polszce i

150

260

590

DZISIEJSZA pieśń. Wiersz Stef

48

niesprzedana

591

TEATR Miejski w Krakowie. N-e

80

80

592

KOLEDZY i Koleżanki! Uświadom

50

50

593

OD ZWIĄZKU Odrodzenia Narodu

48

320

594

SOCJALDEMOKRATYCZNA Partja Ro

60

420

595

CZARNA lista. Poniżej dajemy

100

420

596

POLSKI Skarb Wojskowy. Rodacy

54

160

597

ODEZWA. Wojenna groza, wisząc

64

320

598

ODEZWA do narodu polskiego w

48

48

599

POLACY! Stoimy u wrót wypadkó

48

260

600

WEZWANIE Związku Chłopskiego

64

420

601

DO WŁOŚCIAN Polskich. Bracia!

160

240

602

BRACIA włościanie! Królową Na

120

500

603

POLACY! Przyśpieszonem tętnem

80

320

604

SZANOWNA Dyrekcyo! Naczelny K

48

320

605

POLACY! Ogrom pracy niezbędne

100

420

606

POLSKI Skarb Wojskowy, Polska

40

340

607

POLACY! Podajemy do wiadomośc

40

400

608

POLACY! Wielkie dzieło rozpoc

80

320

609

ODEZWA! Miłość Ojczyzny i wia

100

550

610

DO NARODU Polskiego! Polacy!

80

380

611

DO ROBOTNIKÓW w Królestwie Po

100

420

612

HONOR nasz narodowy wymaga, b

60

280

613

NACZELNY Komitet Narodowy. Od

140

810

614

DO MIESZKAŃCÓW Ziemi Piotrkow

64

220

615

LITANJA Narodu Polskiego. Kyr

48

niesprzedana

616

PIĘĆ przykazań praktycznych d

50

220

617

OPIEKA legionowa. Niema zaist

60

340

618

INSTRUKCYA Komitetu Polskiego

64

64

619

W GODZINĘ czynu, gdy na poboj

42

320

620

KARTA ruchów i walk II-ej Bry

64

320

621

POLSKA Partya Socyalistyczna.

60

60

622

LIST otwarty do Henryka Sienk

60

340

623

RODACY! Czasu najstraszniejsz

48

160

624

NA OSWOBODZENIE Lwowa. (22 cz

64

64

625

SPRAWA polska u obcych. Każdy

64

320

626

POLACY! Gdy moskal, ustępując

64

370

627

TOWARZYSZE i Towarzyszki! Rze

60

330

628

OBYWATELE! Po stu latach pano

60

270

629

POLACY! Dziejów Polski donios

60

550

630

ODEZWA. Doniosłe zdarzenia, j

80

280

631

POLACY! Moskwa złamana. Dumny

100

500

632

KOMITET Naczelny Zj. Str. Nie

54

420

633

OGŁOSZENIE. Od Policmajstra m

64

64

634

TOWARZYSZE! Obywatele! W koła

64

380

635

USUNIĘCIE przez rozwój wypadk

64

320

636

POLSKA Partya Socyalistyczna.

60

320

637

1863. 1916. 22 stycznia. Ziem

54

250

638

6 SIERPNIA 1916 roku. Rodacy!

80

80

639

DO NACZELNEGO Komitetu Narodo

80

500

640

RODACY! Wypowiedzenie przez R

64

260

641

LEGIONY - Korpusem Polskim. C

80

500

642

DO OGÓŁU byłych członków Pols

40

420

643

(DRUKOWANO jako rękopis). Wic

60

380

644

DO SPOŁECZEŃSTWA i wojska pol

100

270

645

ŻOŁNIERZ polski. Brygadjer Że

48

160

646

ŻOŁNIERZE Polscy! Legioniści!

64

220

647

LIST do Pana Wacława Sierosze

64

niesprzedana

648

P. O. W... Niby trójkąt magic

60

60

649

STACYA zborna i Komenda placu

48

110

650

POLSKI ruch wojskowy. (Organi

44

niesprzedana

651

KULT Piłsudskiego. Imieniny P

80

380

652

LIST z obozu jeńców. Obóz jeń

80

320

653

KOMENDANT Piłsudski po kilkum

70

180

654

OŚWIADCZENIE Centrum Narodowe

64

niesprzedana

655

KOMUNIKAT. Wypadki ostatnich

60

160

656

NIE do druku. Legioniści! Z f

64

120

657

NIE do druku. Legioniści! Z f

64

120

658

PIŁSUDSKI. 1. W pierwszych dn

80

470

659

OŚWIADCZENIE. W dn. 9 lipca n

100

420

660

LIST otwarty. Do Brygadjera P

80

190

661

OBYWATELE! Za stałą wierność

64

380

662

POLSKA Partja Socjalistyczna.

64

64

663

WOBEC oszczerstw i insynuacyi

100

650

664

PRAWDA o Szczypiórnie. Trzy m

80

380

665

WOBEC czynu bezprawia i przem

48

85

666

DO KOMISJI Wykonawczej Naczel

60

260

667

ROZPRAWA sądowa, rozpoczynają

60

220

668

"NADZWYCZAJNE wydanie ""Ilustro"

60

220

669

PIEŚŃ o Karpackiej Brygadzie.

48

160

670

POLACY! Obywatele! Młodzieży!

100

320

671

OBYWATELE! Legjoniści porusze

48

650

672

2. POLSKA Partja Socjalistycz

48

48

673

PAMIĘTNY dzień roku 18-tego G

60

650

674

ORGANIZACJA Młodzieży Tow. Un

40

niesprzedana

675

W IMIENIU Rzeczypospolitej Po

1200

niesprzedana

676

DOM Kultury M. O. [...]. Zesp

60

110

677

LE MARTYRE des chrétiens au P

1200

1200

678

PIERWSZA Polska Wystawa Marek

2400

3800

679

[KOSSAK Wojciech]. Barwna rep

3600

niesprzedana

680

X-e FOIRE Orientale Internati

600

600

681

KOMM zu uns! Division Hermann

360

600

682

MATKO! Nie sprzedawaj duszy d

480

700

683

NIEBIESKI ptak. 1957

320

1100

684

MĘCZEŃSTWO Piotra Ohey'a. 195

320

320

685

MIŁOŚĆ w górach. 1959

260

niesprzedana

686

CHROŃMY zabytki kultury. Dni

140

220

687

EWAKUOWAĆ miasto! [1960]

160

230

688

TELEGRAFICZNY pojedynek. 1960

160

350

689

PRZECIWNICY. [1961]

160

380

690

SKOK o świcie. [1961]

140

180

691

KONIK polny. 1962

320

320

692

MIŁOŚĆ nie wymaga słów. 1962

200

200

693

PINOKIO. 1962

320

1000

694

SKŁÓCENI z życiem. [1962]

320

700

695

CAŁE złoto świata. 1963

160

160

696

CZARNY monokl. [1963]

160

niesprzedana

697

CZAS pogaństwa. 1963

160

240

698

CZŁOWIEK z pierwszego stuleci

160

260

699

DWA baranki. [1963]

100

100

700

DWA oblicza zemsty. [1963]

140

270

701

DZWONY na pasterkę. [1963]

100

niesprzedana

702

GWIAŹDZISTY bilet. [1963]

100

240

703

KIERMASZ. 1963

160

160

704

LUDOBÓJCY. 1963

100

100

705

LUDZIE i bestie. 1963

180

180

706

ŁAŹNIA. 1963

120

190

707

NASZ kochany potwór. 1963

140

niesprzedana

708

PODPISANO Arsen Lupin. [1963]

120

niesprzedana

709

PO LATACH. [1963]

140

260

710

POWIATOWA lady Makbet. 1963

140

140

711

ROZWÓD po włosku. 1963

100

150

712

SAMOCHODAMI przez czarny ląd.

120

400

713

SIÓDMY przysięgły. [1963]

100

220

714

SONATY. [1963]

80

niesprzedana

715

ZAMIEĆ. [1963]

120

niesprzedana

716

ZDOBYWCY nieba. [1963]

120

120

717

ZIEMIA aniołów. 1963

140

140

718

BŁYSK nadziei. [1964]

100

220

719

CIOTKI na rowerach. [1964]

140

240

720

III OGÓLNOPOLSKI Konkurs Pios

120

niesprzedana

721

JEŚLI masz rację. 1964

120

170

722

LĘK. [1964]

100

100

723

LUPENI 1929. [1964]

100

niesprzedana

724

SERENGETI nie może umrzeć. [1

140

300

725

SPRYTNY Piotr. [1964]

100

170

726

ŚCIŚLE tajne. 1964

120

260

727

TERESA Desqueyroux. [1964]

100

340

728

NA SZLAKACH Australii. [1965]

100

niesprzedana

729

25 LAT Polskiej Rzeczypospoli

120

120

730

WIETNAM zwycięży. 1971

100

100

731

SOLIDARNOŚĆ. [Francja, 1982?]

64

165

732

SOS! Solidarność. [Francja, 1

64

110

733

ZWYCIĘŻYMY dla Polski! [1990]

100

100

734

[ATLAS]. Atlas do historyi i

360

niesprzedana

735

[EUROPA środk.-wsch.]. A New

2000

niesprzedana

736

[EUROPA środk.-wsch.]. Sarmat

1200

niesprzedana

737

[POLSKA]. Poloniae finitimaru

2200

2200

738

[POLSKA]. Estats de la Couron

2400

niesprzedana

739

[POLSKA]. Nouvelle carte du R

2400

niesprzedana

740

[POLSKA]. Les łtats de la Cou

2400

niesprzedana

741

[POLSKA]. Le Royaume de Polog

2600

niesprzedana

742

[POLSKA]. A New and Accurate

1800

niesprzedana

743

[POLSKA]. Nieuwe en Naauwkeur

1600

niesprzedana

744

[POLSKA]. A New Map of the Ki

2200

niesprzedana

745

[POLSKA]. Charte von dem Köni

1200

niesprzedana

746

[POLSKA]. Das Königreich Pole

600

niesprzedana

747

[POLSKA]. Rzeczpospolita Pols

320

niesprzedana

748

[POLSKA Pd.]. Haute, ou Petit

1800

1800

749

[GALICJA]. Das Koenigreich Ga

800

niesprzedana

750

[POMORZE, INFLANTY, KSIĘSTWO

1800

niesprzedana

751

[POMORZE]. Nova illvstrissimi

2200

niesprzedana

752

[POMORZE]. Marchionatus Brand

1600

niesprzedana

753

[POMORZE]. Ducatus Pomeraniae

2000

niesprzedana

754

[POMORZE]. Carte topographiqu

1400

niesprzedana

755

[PRUSY]. La Prusse divisée en

1400

niesprzedana

756

[ŚLĄSK]. Silesiae Typvs Descr

1600

1600

757

[ŚLĄSK]. Dvcatvs Silesiae Glo

980

niesprzedana

758

[ŚLĄSK]. Comitatvs Glatz. Aut

980

niesprzedana

759

[ŚLĄSK]. Accuratissima Ducatu

1800

niesprzedana

760

[ŚLĄSK]. Dvcatvs Silesiae Tab

1200

niesprzedana

761

[TATRY]. Detail-Karte des Tat

480

900

762

[UKRAINA]. Ukraine, Grand Pay

1800

1800

763

[UKRAINA]. [Mapa bez tytułu].

2600

niesprzedana

764

[WIELKOPOLSKA]. Basse ou Gran

1800

2100

765

[BRODY]. Plan po rozrzuceniu

1800

3200

766

[GDAŃSK]. Die malerische Danz

2400

niesprzedana

767

[GLIWICE]. Gleiwitz. Plan bar

120

150

768

[KRAKÓW]. [Kościół św. Marka]

280

niesprzedana

769

[ŁÓDŹ]. Plan wojewódzkiego mi

100

niesprzedana

770

[SOSNOWIEC]. Plan miasta Sosn

160

160

771

[ŚREM]. An der Warthe bei Sch

380

niesprzedana

772

[ŚREM]. Blick auf Schrimm bei

380

niesprzedana

773

[ŚREM]. Das Rathaus in Schrim

380

niesprzedana

774

[ŚWIDNICA]. Plan der Königl.

1000

1000

775

[BIRETOWSKI Paweł Jan] - Wiad

3000

4400

776

BOSCOWICH Joseph [Roger] - Jo

1200

2200

777

BURI Friedrich Carl - Ausführ

600

600

778

CYCERO - Mowy M[arka] T[ulliu

820

1800

779

[FRANCOIS A. Le] - Méthode ab

1200

niesprzedana

780

[FURGAUTT Mikołaj] - Dykcyona

1200

niesprzedana

781

GÓRNICKI Łukasz - Rozmowa O E

1200

1800

782

GROCHOWSKI Stanisław - Hymny,

2000

niesprzedana

783

[KNIAŻEWICZ Jerzy Grzegorz] -

2200

3300

784

KULMUS Johann Adam - Curieuse

3600

4500

785

OFFICE de la Semaine Sainte.

1600

niesprzedana

786

PACIORKOWSKI Marcin - Regula

800

niesprzedana

787

POSZAKOWSKI Jan - Kalendarz j

1300

2500

788

[PYRRHYS de Varille] - Réflex

600

1100

789

SALMON Th[omas][ - Hedendaags

6500

6500

790

SAMMLUNG geistlicher Lieder,

1400

1400

791

SŁOMIŃSKI Jan - Des Polnische

600

600

792

STANISŁAW August Poniatowski

600

600

793

[ZAJĄCZEK Józef] - Histoire d

2400

niesprzedana

794

ZBIOR Sądowy powszechny dla w

980

4000

795

BACZNOŚĆ! Nr 1: 16 III 1917. s. 8

48

48

796

BACZNOŚĆ! Nr 3: 7 IV 1917. s. 11

48

niesprzedana

797

DWUTYGODNIK Literacki. Kraków

220

270

798

ILUSTRACJA Świąteczna. Dodate

64

85

799

JEDNODNIÓWKA 4 kursu S. O. By

120

550

800

JEDNODNIÓWKA. Pamięci 29 list

120

460

801

Kalendarzyk Policji ... [Na r.] 1931. s. 288, 117

80

80

802

Kalendarzyk Policji ... [Na r.] 1932. s. 346, [6], 64

80

80

803

Kalendarzyk Policji ... [Na r.] 1933. s. 424

80

80

804

Kalendarzyk Policji ... [Na r.] 1934. s. 480, tabl. 3

100

100

805

Kalendarzyk Policji ... [Na r.] 1935. s. 619, [3], tabl. 6,

120

120

806

[KALENDARZ]. Kalender für das

360

niesprzedana

807

KURJER Warszawski. Warszawa.

500

800

808

ŁODZIANIN. Organ Okręgu Łódzk

80

120

809

MAGASIN encyclopédique, ou jo

450

950

810

MŁODY Polak. R. 1: 1925

120

120

811

MŁODY Polak. R. 7: 1931. s. 324

160

160

812

NIEPODLEGŁOŚĆ. Dwutygodnik mł

64

420

813

OKÓLNIK Rady Głównej Opiekuńc

60

130

814

POLSKA. Tygodnik Polaków w ZS

420

420

815

PORADNIK Dekoratora. Dwumiesi

40

40

816

PRZEGLĄD Polityczny. Nr 2: 28 IX 1917

64

niesprzedana

817

PRZEGLĄD Polityczny. Nr 4: 8 X 1917

64

64

818

SIMPLICISSIMUS. München. Red.

360

niesprzedana

819

SKRZYDLATA Polska. Warszawa.

180

niesprzedana

820

SKRZYDŁA i Motor. Tygodnik lo

260

380

821

WIADOMOŚCI Krakowskie. Wspóln

160

270

822

ZESZYTY Lwowskie. Z. 1-7. Lon

240

niesprzedana

823

[BEŁZA Władysław]. Anonimowy

40

80

824

[BIBLIOTEKI dworskie]. Zbiór

220

360

825

[BIBLIOTEKI publiczne]. Zbiór

400

750

826

[BIBLIOTEKI wileńskie]. Zbiór

240

320

827

[BIERUT Bolesław]. Ekslibris

40

160

828

[BYSTROŃ Jan Stanisław]. Eksl

40

50

829

[CHWALEWIK Edward]. Zbiór 5 e

100

140

830

DRETLER-FLIN Stefania - Eksli

120

120

831

[DUDA-GRACZ Jerzy]. Projekt e

320

550

832

EKSLIBRISY polskie. Ze wstępe

140

220

833

ETTINGER Paweł - Polski exlib

120

120

834

GRABOWSKI Edward - 101 moich

80

80

835

GRABOWSKI Edward - 222 ekslib

100

100

836

JAKUBOWSKI Wojciech - Miniatu

100

100

837

[JAN PAWEŁ II]. Trzy drzewory

60

85

838

JÓŹWIAK Teofil - Exlibrisy ..

120

120

839

JÓŹWIAK Teofil - Exlibrisy ..

120

120

840

JÓŹWIAK Teofil - 10 exlibrysó

120

120

841

[KAKOWSKI Aleksander, kard.].

40

45

842

[KANTAK Kamil Juliusz, ks.].

40

55

843

[KATALOG]. Masters of Polish

60

60

844

[KLEMENSIEWICZ Zygmunt]. Zbió

120

160

845

[KLINGSLAND Zygmunt]. Ekslibr

40

55

846

[KOSTRZEWSKI Józef]. Dwa eksl

48

55

847

LESZNER Tadeusz - Exlibrisy A

80

80

848

LESZNER Tadeusz - O ex libris

120

120

849

[OKOŁO-KUŁAK Antoni, ks.]. Zb

140

140

850

[ZIĘTEK Jerzy]. Trzy drzewory

60

60

851

ALBUM pamiątkowy z poświęceni

120

120

852

BOROWY Wacław - Żeromski i św

48

60

853

CHMIEL Adam - Introligatorzy

48

niesprzedana

854

DĘBICKI Zdzisław - Kasprowicz

160

260

855

DOBRZYCKI Jerzy - Introligato

64

niesprzedana

856

DOBRZYCKI Jerzy - Introligato

180

niesprzedana

857

DOBRZYCKI Jerzy - Zarys dziej

240

niesprzedana

858

10 LAT pracy Polskiego Związk

120

niesprzedana

859

[GIRS Anatol]. Ozdobne życzen

180

300

860

GLIWA Stanisław - O własnej o

80

80

861

[GLIWA Stanisław - katalog].

60

niesprzedana

862

[GLIWA Stanisław]. Sercem i d

60

niesprzedana

863

[GLIWA Stanisław]. Stanisław

80

80

864

[GLIWA Stanisław]. Trzy orygi

120

340

865

HAŁACIŃSKI Kazimierz - Introl

48

niesprzedana

866

HELSZTYŃSKI Stanisław - Bibli

40

65

867

LOUBIER Hans - Der Bucheinban

200

200

868

MALISZEWSKI Edward - Bibliogr

200

200

869

[OGRANICZNIKI książkowe]. Par

480

650

870

PIECZĄTKOWSKI Feliks - Tadeus

48

niesprzedana

871

[PRZYBRAM]. [Trzy sprawozdani

220

niesprzedana

872

RABSKA Zuzanna - Książka i wo

80

niesprzedana

873

TUJAKOWSKI Alojzy - Mikołaja

40

40

874

[TUWIM Julian]. Blok-notes Mu

80

niesprzedana

875

[TYSZKIEWICZ Samuel]. Drobny

100

niesprzedana

876

WANTUCH Władysław - Kronika s

2400

niesprzedana

877

WANTUCH Władysław - Praca dyp

1200

niesprzedana

878

WITKIEWICZ Kazimierz - Bibljo

60

60

879

WITKIEWICZ Kazimierz - Kunszt

64

niesprzedana

880

ZAŁĘSKI Grzegorz - Satyra w k

120

120

881

ABRAHAM Władysław - Powstanie

140

140

882

AJENTURY sowieckie w Polsce.

80

170

883

ANDRUSIAK Mikołaj - Józef Szu

80

80

884

ANDRZEJOWSKI Zygmunt - Wojenn

360

niesprzedana

885

ARCHIWUM Komisyi Prawniczej.

160

160

886

ARCHIWUM XX. Sanguszków w Sła

360

niesprzedana

887

ASKENAZY Szymon - Książę Józe

240

300

888

ASKENAZY Szymon - Książę Józe

260

360

889

AUTOGRAFY posłów do Sejmu rok

640

850

890

BAGIŃSKI Henryk - Wojsko pols

160

160

891

BALIŃSKI Michał, LIPIŃSKI

1200

3000

892

BALZER Oswald - Skarbiec i ar

120

120

893

BERENSON Leon - Z sali śmierc

64

130

894

BIAŁECKI Antoni - Rękopisma D

200

200

895

BIELATOWICZ Jan - Brygada Kar

160

160

896

[BOBRZYŃSKI Jan] - Druga inwa

60

60

897

BONDY Zofia de - Słownik rzec

140

niesprzedana

898

BURHARDT Józef - Fortyfikacja

220

460

899

BYSTROŃ Jan St[anisław] - Pol

140

170

900

CHODYNICKI Henryk - Sejmiki z

64

64

901

CHOTKOWSKI Władysław - Histor

280

280

902

CHRZANOWSKI Ign[acy] - Marcin

120

niesprzedana

903

CYPRIAN Tadeusz, SAWICKI

280

niesprzedana

904

CZERMAK Wiktor - Studya histo

140

niesprzedana

905

CZERMAŃSKI Zdzisław - Mars w

640

850

906

CZUMA Ignacy - Polityka ludno

60

120

907

DĄBKOWSKI Przemysław - Zwierc

70

70

908

DĄBROWSKI Jan - Władysław I J

64

64

909

DĄBSKI Jan - Pokój ryski. Wsp

120

240

910

DEMBOŁĘCKI Wojciech - Przewag

800

800

911

DOBROWOLSKA Wanda - Książęta

60

niesprzedana

912

DRIAULT E[douard], MONOD

80

niesprzedana

913

[DWUNASTY]. XII Ogólny Zjazd

42

110

914

DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodz

600

1100

915

[EGER Feliksa] - Kilka słów o

60

60

916

FORSTER Charles - Pologne. Pa

1490

niesprzedana

917

FRANKIEWICZ Czesław - Historj

80

80

918

FRANKLIN Benjamin - Pamiętnik

140

140

919

GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita

160

160

920

GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita

160

260

921

[GIERTYCH Jędrzej]. Adam Wier

100

360

922

GILLER Agaton - Podróż więźni

160

650

923

GLEY G[érard] - Voyage en All

360

440

924

GLOGER Zygmunt - Geografia hi

180

950

925

[GLOGER Zygmunt] - Księga rze

160

160

926

GOLICZEWSKI Władysław - Walec

180

320

927

GORZYCKI Kazimierz - Zarys sp

160

160

928

"GÓRKA Olgierd - ""Ogniem i mie"

70

90

929

GÓRSKI Antoni - Cnoty i wady

64

niesprzedana

930

GUBRYNOWICZ Bronisław - Anton

140

140

931

[HALECKI Oskar]. Księga ku cz

160

270

932

[HANDELSMAN Marceli]. Księga

180

280

933

HARTLEB Kazimierz - Piotr Gam

140

140

934

HEYLMAN August - O wolności d

120

220

935

HLAWATY Andrzej - Dzieje 6 Pu

120

120

936

JANOWSKI Ludwik - W promienia

70

180

937

JANUSZ Bohdan - Karaici w Pol

40

130

938

JASNOWSKI Józef - Mikołaj Cza

140

650

939

JEŁOWICKI Alexander - Moje ws

220

420

940

BOCQUET Władysław - Przez Mor

120

280

941

BUJAK François - La question

48

48

942

GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita

100

360

943

GOLDKORN Dorka - Wspomnienia

40

75

944

GÓROWSKI Artur - Książka adre

100

200

945

MARK B[ernard] - W piętnastą

54

niesprzedana

946

MELEZIN Abraham - Przyczynek

48

70

947

NOWACZYŃSKI Adolf - Mocarstwo

120

240

948

ROLICKI Henryk - Zmierzch Izr

120

220

949

RUDZKI Bolesław - Protokóły m

60

60

950

[SAULSONOWA] Rozalia - Techyn

240

560

951

KAMIŃSKI Jan - Historja sądow

160

niesprzedana

952

KAMOCKI Fr. - O proporcach, b

64

64

953

KARNOWICZ E. P. - Wielki ksią

80

80

954

KAR Andrzej [pseud.] - Czy z

60

140

955

KIENIEWICZ Stefan - Społeczeń

70

70

956

KIRCHEISEN Fryderyk M. - Napo

360

480

957

KNOT Antoni - Dzieje szkolnic

64

niesprzedana

958

KOLANKOWSKI Ludwik - Polska J

280

niesprzedana

959

KONARSKI Kazimierz - Polska p

120

220

960

KONIC Henryk - Dzieje prawa m

120

120

961

KONOPCZYŃSKI Władysław - Pols

120

120

962

KORZON Tadeusz - Wewnętrzne d

1400

2100

963

KOSSAK Zofia - Z otchłani. Ws

100

niesprzedana

964

KOT Stanisław - Ideologja pol

60

niesprzedana

965

KRAJ i emigracya. Z. 2. 1835. s. [65]-150

64

64

966

KRAJ i emigracya. Z. 3. 1835. s. [151]-206

64

64

967

KRAJ i emigracya. Z. 4. 1836. s. [207]-248, [1]

64

64

968

KRAJ i emigracya. Z. 5. 1836. s. [251]-370

64

64

969

KRAJ i emigracya. Z. 6. 1836. s. 64

64

64

970

KRAJ i emigracya. Z. 7. 1836. s. [65]-215, [1]

64

64

971

KRÓTKI zarys dziejów polskich

80

80

972

[KRZEPELA Józef] - Spis miejs

70

niesprzedana

973

KSIĘGA pamięci poległych funk

100

170

974

KUBALA Ludwik - Jerzy Ossoliń

120

niesprzedana

975

KUBALA Ludwik - Szkice histor

80

80

976

KUKIEL Marian - Dzieje wojsko

40

40

977

KUKIEL Marian - Wojna 1812 ro

360

360

978

KUKIEL Marjan - Zarys historj

160

160

979

KULTURA staropolska. Kraków 1

180

180

980

LAWIŃSKI Ludwik - Kupiłem. Ws

100

niesprzedana

981

LEPSZY Kazimierz - Walka stro

100

niesprzedana

982

LESZCZYŃSKI Jan - Rządy rosyj

160

340

983

LEWAK Adam - Dzieje emigracji

90