Tabela wyników 126 aukcji antykwarycznej

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 BERSOHN Mathias – O rytownikach gdańskich. Podręcznik dla zbierających sztychy polskie. 140 160
2 DOBROWOLSKI Tadeusz – Polskie malarstwo portretowe. Ze studiów nad sztuką epoki sarmatyzmu. 140 -
3 GARZTECKI Juliusz – Mistrz zapomniany. O Michale Greimie z Kamieńca. 64 100
4 GRABOWSKI Tadeusz – Śląska szkoła plakatu. Oprac. ... 120 -
5 GUMOWSKI Marjan – Monety polskie. 120 120
6 HERMANSDORFER Mariusz – Józef Gielniak. 160 300
7 HUSARSKI Wacław – Józef Pankiewicz. Słowo wstępne ... 60 160
8 [JASTRZĘBOWSKI Wojciech]. Wojciech Jastrzębowski 1884-1963. 60 220
9 Bibljoteka Narodowa. Katalog wystawy wołyńskiej. 80 80
10 Biuro Wystaw Artystycznych. Jan Berdyszak. Modele, malarstwo, rzeźba, grafika. 60 100
11 Biuro Wystaw Artystycznych. Anna Güntner. Malarstwo. 50 -
12 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Andrzej Wróblewski. Wystawa pośmiertna. 64 160
13 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa prac Jerzego Beresia. 64 -
14 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Józef Gosławski 1908-1963. Wystawa prac. 64 -
15 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa grafiki Jerzego Karo. 48 -
16 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Polska współczesna fotografia artystyczna. 64 120
17 Exposition Internationale Arts et Techniques dans la Vie Moderne. Catalogue officiel de la Section Polonaise à ... 120 -
18 [Fotografia]. L'Exposition d'art photographique en Pologne. Catalogue. 70 95
19 Galeria Krzysztofory, Grupa Krakowska. Janikowski. 60 60
20 Galeria Krzysztofory, Galeria Desa. Mieczysław T. Janikowski. Malarstwo abstrakcyjne. 60 75
21 Galeria Sztuki Sceny Plastycznej KUL. Lebenstein - "Apokalipsa". 40 70
22 Muzeum Folkwang Essen. Moderne polnische Teppiche. 64 -
23 Muzeum Mazowieckie w Płocku. Artystyczne wyroby z metali firm warszawskich od XVIII do XX wieku ze zbiorów ... Katalog wystawy zorganizowanej w 160 rocznicę powstania Muzeum [...]. 70 70
24 Muzeum Miejskie w Bydgoszczy. Katalog ilustrowany Miejskiej Galerji Obrazów i Rzeźb w Bydgoszczy. 60 60
25 Stowarzyszenie Architektów Polskich. Pierwsza Powszechna Wystawa Architektury Polski Ludowej. 48 48
26 Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska, Galeria Krzysztofory. Janina Kraupe. Muzyka i magia. 120 220
27 Śląska Wystawa Grupy Plastyków St-53. 60 220
28 Towarzystwo Artystów Polskich "Sztuka". Xawery Dunikowski. (Wystawa zbiorowa). 93-cia (XLIII) wystawa ... 60 -
29 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem. Salon 1911. 60 70
30 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem. Salon 1912. 60 130
31 [KRCHA Emil]. Rękopiśmienne "Sprawozdanie z działalności artystycznej za okres 1965 do 1966 włącznie". 100 130
32 LEPSZY Leonard – Przemysł złotniczy w Polsce. 140 260
33 LEYKAM Marek – Meble wnętrz mieszkalnych. Red. ... 360 600
34 LÉON-MARTIN Louis – Tadé Makowski 1882-1932. 120 -
35 LICZBIŃSKI Andrzej, UFNALEWSKI Bohdan – Katalog planów miast polskich w zbiorach Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 60 -
36 LITWIŃSKI Jan – Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historycznem. Zaw. 8 tablic litograf. zdjętych z oryginału. Wyd. II. 80 -
37 ŁODZIANA Tadeusz – Wspomnienia. Państwowy Instytut Sztuk Pięknych 1937-1943 we Lwowie. 80 110
38 NAŁĘCZ-DOBROWOLSKI Marceli – Ceramika i szkło. Szkic historyczny. Napisał i rysunki wykonał ... 80 -
39 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Malarstwo polskie XIX i XX wieku. 180 180
40 PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. 100 170
41 RASTAWIECKI Edward – Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających. Z dołączeniem 16 rycin, wizerunków celniejszych artystów. T. 1-3. 2 800 3 400
42 RASTAWIECKI Edward – Słownik rytowników polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej pracujących. 460 2 200
43 SOUBISE-BISIER Gustaw – O fabrykach ceramiki w Polsce. 60 140
44 STECKI Konstanty – Ludowe obrazy na szkle z okolic podtatrzańskich. 64 -
45 SZTUKI Piękne. Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu. 4 200 4 200
46 WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. 480 700
47 WSPÓŁCZESNE Malarstwo Polskie.... Zesz. 1: Franciszek Żmurko. [Tekst W. Prokescha]. 80 80
48 WSPÓŁCZESNE Malarstwo Polskie.... Zesz. 2: Włodzimierz Tetmajer. [Tekst J. Czerneckiego]. 60 260
49 WSPÓŁCZESNE Malarstwo Polskie.... Zesz. 3: Wincenty Wodzinowski. [Tekst W. Prokescha]. 80 220
50 WSPÓŁCZESNE Malarstwo Polskie.... Zesz. 4: Józef Mehoffer. [Tekst M. Samlickiego]. 80 300
51 WSPÓŁCZESNE Malarstwo Polskie.... Zesz. 5: Wojciech Kossak. [Tekst J. Trepki]. 80 80
52 [WYCZÓŁKOWSKI Leon]. Leon Wyczółkowski. Księga pamiątkowa wydana w 80 rocznicę urodzin. 360 650
53 [DZIEKOŃSKI Tomasz] – Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona z rycinami rytemi przez najpierwszych artystów francuzkich podług oryginalnych obrazów z Galeryi Wersalskiej. 3 200 -
54 GALERYE Mnichowskie. Zbiór rycin na stali z najcelniejszych obrazów Pinakoteki, Galeryj Leuchtenbergskiej i Schleisshemskiej. T. 1-2. 2 400 -
55 [KLECZKOWSKI Antoni] – Święte pamiątki Krakowa. Ozdobione 102 drzeworytami tyntowemi. 360 600
56 KOSSAK Juljusz – Pieśń legionów. (Jeszcze Polska nie zginęła). Z ilustracyami ... i wstępnem słowem Stanisława Schnür-Pepłowskiego. 320 320
57 KOTŁUBAJ Edward – Galerja nieświeżska portretów Radziwiłłowskich. Opisana historycznie przez ... Z drzeworytami Michała Starkmana. 800 1 800
58 [LELEWEL Joachim] – Album rytownika polskiego. 3 200 3 800
59 LENARTOWICZ Teofil – Zachwycenie i Błogosławiona. Z ilustracyami Antoniego Zaleskiego. 1 200 1 200
60 LEWICKI J[an] N[epomucen] – Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. J. Lewicki pinx-t et scup-t. 18 000 -
61 ŁĘTOWSKI Ludwik – Katedra krakowska na Wawelu. 3 800 3 800
62 MĄCZYŃSKI Józef – Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic. Z rycinami i planami. Cz. 1-3. 1 200 2 200
63 MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod i Grażyna Adama Mickiewicza z przekładem francuzkim Kryst. Ostrowskiego, angielskim Leona Jabłońskiego. Wydanie ozdobne za upoważnieniem Autora wykonane pracą, nakładem i staraniem Jana Tysiewicza. 3 200 3 600
64 PILIŃSKI Adam – Bois du XV-e et du XVI-e siécle reproduits par Pilinski. 2 400 -
65 STROOBANT F[rançois] – Starożytne gmachy Krakowa zdjęte z natury przez ... i objaśnione tekstem historycznym. (Sztuk 13). 6 000 -
66 WALTER Henryk – Album widoków Krakowa i jego okolic. Zeszyt 1-3. 5 600 -
67 WILKOŃSKI August – Ramoty i ramotki ... Wydanie nowe i zupełne z życiorysem autora przez W. Szymanowskiego. Z popiersiem autora. T. 1-5. 800 1 500
68 BRZĘKOWSKI Jan – 18 coplas. Ilustracje Franciszka Prochaski. 500 500
69 [CHAGALL Marc]. Sześć akwafort (w tym jedna powtórzona) wykonanych przez Marca Chagalla do francuskiej edycji poematu Jerzego Ficowskiego "List do Marc Chagalla", Paryż 1969. 4 200 -
70 CHOYNOWSKI Piotr – Opowiadania szlacheckie. 220 220
71 XIV ZJAZD Lekarzy i Przyrodników Polskich w Poznaniu. 780 900
72 [FUCHS Franciszek] – Poczet królów polskich według rysunków Jana Matejki, mal. L. Stroynowski i Z. Papieski. Tekstem historycznym zaopatrzył prof. Fr. F. [krypt.]. 240 240
73 HULEWICZ Witold – Miasto pod chmurami. 140 250
74 KARYŁOWSKI Tadeusz – Miecio Chwalibóg. Obrazki z młodych lat bohatera pod Rokitną. 240 350
75 KOTARBIŃSKI Janusz – Nowele tatrzańskie. Z 5 linoleorytami wykonanemi przez autora. 140 -
76 KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. 400 600
77 LANGMAN Jerzy – O polskiej sztuce religijnej. Praca zbiorowa [...] pod red. ... Inicjały drzeworyty wykonał Stanisław Jakubowski. 320 320
78 MATISSE Henri – Cinquante dessins. 9 800 -
79 MILEWSKI Edward – Kwitnące ciernie. 160 320
80 PRO Arte. Polish Art in the Western World. Sztuka polska w świecie. 280 600
81 RAPACKI Józef – Pro memoria. Prusak w Polsce (1915-1918). 20 autolitografij ... 480 -
82 REYMONT Władysław – Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzierskiego i 75 ozdobami graficznemi Z[ygmunta] Kamińskiego. T. 1-2. 600 1 300
83 SKOCZYLAS Władysław – Drzeworyt ludowy w Polsce. 2 200 2 200
84 STAROŚWIECKI sklep. 220 420
85 WILDE Oscar – Salome. Tragedya w jednym akcie. Słowo wstępne i przekład Leona Choromańskiego. Illustracye: Aubrey Beardsley'a. 280 420
86 WRÓBLEWSKA Krystyna – Rozrywki niedzielne. Cykl satyryczny! Zawody, Poczęstunek, Brydż, Szachy, Teatr, Dancing. 180 420
87 ZEGADŁOWICZ Emil – Krąg. Fragment poematu. 360 380
88 ZEGADŁOWICZ Emil – Noc świętego Jana Ewangelisty. Misterjum-balladowe w siedmiu sferach. 1 200 1 400
89 [DYPLOM]. Dyplom drukowany przez Tyszkiewiczów na zlecenie état-major polonais F2, Servive de Renseignements, poświadczający, że Berthe Fichter uczestniczyła w Ruchu Oporu. 240 -
90 [HYMN]. "Benedicat tibi Dominus [...]" - dwie odmienne wersje wydawnicze. 3 000 -
91 [KOPERTA 1]. Koperta firmowa Oficyny Tyszkiewicza. 160 -
92 [KOPERTA 2]. Koperta firmowa Oficyny Tyszkiewicza. 180 -
93 [PAN Tadeusz]. Cztery karty z nieukończonego druku Tyszkiewicza "Messer Taddeo" - włoskiego przekładu epopei Adama Mickiewicza. 360 700
94 [REKLAMÓWKA]. Mapka wskazująca drogę do siedziby Oficyny wraz ze stosownym tekstem po włosku, dat. 1 XI 1936. 300 -
95 [TYSZKIEWICZ]. Jedyny wydrukowany arkusz książki Andrzeja Teslara "Mistrza Samuela Typographa Polaka [...] żywota i dzieł jego znamienitych opisanie krótkie". 360 360
96 [ZAPROSZENIE 1]. Le Recteur de l'Université de Florence vous prie de vouloir bien honorer de votre présence le diner offert en l'honneur des personalités étrangères participant au VIII-e Congrès International des Sciences Administratives [...]. Florencja, 24 VII 1950. 200 -
97 [ZAPROSZENIE 2]. Zaproszenie z Uniwersytetu Florenckiego na inaugurację sesji naukowej 19 VI 1952. 100 -
98 [ŻYCZENIA 1]. Życzenia noworoczne wydrukowane przez oficynę Tyszkiewiczów dla Manfreda Giusti na rok 1948. 100 -
99 [ŻYCZENIA 2]. Życzenia noworoczne wydrukowane przez oficynę Tyszkiewiczów dla Manfreda Giusti na rok 1951. 100 -
100 [ŻYCZENIA 3]. Życzenia noworoczne wydrukowane przez oficynę Tyszkiewiczów dla Manfreda Giusti na rok 1952. 100 -
101 [ŻYCZENIA 4]. Częściowy wydruk ostatnich życzeń świątecznych i noworocznych przygotowanych przez oficynę Tyszkiewicza na rok 1954. 100 -
102 [ŻYCZENIA 5 - faksymile]. Druczek bibliofilski z 2009 zawierający faksymile życzeń Tyszkiewicza na koniec 1939. 80 -
103 BRZASK epoki. W walce o nową sztukę. T. 1: 1917-1919. 360 500
104 CZYŻEWSKI Tytus – Pastorałki. Drzeworyty Tadeusza Makowskiego. 2 400 -
105 [FOTOMONTAŻ]. WRZOS Konrad – Francja dzisiejsza. 240 240
106 KOZIKOWSKI Edward – Tęsknota ramy okiennej. 360 360
107 MAJAKOWSKI Włodzimierz – Obłok w spodniach. Przełożył Juljan Tuwim. 300 380
108 [MARINETTI Filippo Tommaso]. SCENA Lwowska. 180 320
109 [STRZEMIŃSKI Władysław]. Cztery połączone znaczki Ligi Morskiej z 1946 o nominale 2 zł projektu Władysława Strzemińskiego. 200 650
110 [STRZEMIŃSKI Władysław]. DROGA. Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego. 240 1 800
111 [SZCZUKA Mieczysław]. KAMENA. Miesięcznik literacki. 120 260
112 WINKLER Konrad – Formiści polscy. Z 32 reprodukcjami. 100 -
113 WIT Juliusz – Wam. 400 400
114 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Idealizm i realizm. 80 -
115 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Nikotyna, alkohol, kokaina, peyotl, morfina, eter + appendix. 480 800
116 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Sonata Belzebuba czyli prawdziwe zdarzenie w Mordowarze. Sztuka w 3-ch aktach. 800 800
117 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem. 400 400
118 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – W małym dworku i Szewcy. Posłowie W. J. Dobrowolskiego. 80 -
119 [EKSLIBRIS]. Ekslibris dla Feliksa Lewińskiego z ok. 1917. 2 400 2 400
120 ŻELEŃSKI [Tadeusz] – Dziewice konsystorskie. 100 -
121 [KATALOG]. Muzeum Narodowe w Krakowie. Stanisław Ignacy Witkiewicz. Twórczość plastyczna. Katalog wystawy. 100 100
122 [KATALOG]. Powiatowy Dom Kultury w Nowym Targu. Katalog wystawy prac malarskich Stanisława Ignacego Witkiewicza. 120 -
123 BERLEWI Henryk – Funktionelle Grafik der zwanziger Jahre in Polen. Functional Design of the Twenties in Poland. Le Graphisme Functionnel Polonais des Années Vingt. 480 480
124 BRZĘKOWSKI Jan – Szkice literackie i artystyczne 1925-1970. Wybrał, opracował [...] A. K. Waśkiewicz. 140 -
125 [KATALOG 1]. Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Przyjaciół Książki. Druk funkcjonalny. 98 140
126 [KATALOG 2]. Zachęta, Państwowa Galeria Sztuki. Fotomontaż polski w XX-leciu międzywojennym. 180 180
127 [ARCTOWSKI Henryk]. Zbiór 59 fotografii z belgijskiej wyprawy polarnej na statku "Belgica" do wybrzeży Antarktydy, wykonanych przez jej polskiego uczestnika Henryka Arctowskiego w l. 1897-1899. 1 200 3 300
128 [BIBLIA]. Rękopiśmienny tekst Nowego Testamentu. 16 000 -
129 [CHARKÓW]. Drewniana ozdobna kaseta wykonana przez więźnia obozu w Charkowie w 1945. 480 1 300
130 [CHOPIN Fryderyk]. Oprawiony tom zawierający nuty, w tym cztery wczesne edycje utworów Chopina. 6 400 7 000
131 [GOŁĘBIE, króliki, kaczki]. Zbiór 13 dyplomów z wystaw drobnych zwierząt hodowlanych z l. 1924-1934. 540 540
132 [HALLER Józef]. Własnoręczny podpis gen. Józefa Hallera pod reprodukcją swojego zdjęcia. 160 900
133 [HERALDYKA]. Rękopis w języku francuskim dotyczący heraldyki polskiej, sporządzony w Krakowie, zapewne przed II wojną. 120 -
134 [KGB]. Księga przeznaczona do rejestracji osób mających zezwolenie organów KGB na dostęp do tajnych dokumentów i na wykonywanie prac o niejawnym charakterze. 120 -
135 [KINO - programy filmowe 1]. Zbiór 44 polskich programów filmowych do 43 filmów produkcji francuskiej, włoskiej i radzieckiej z lat międzywojennych i czasów okupacji. 220 400
136 [KINO - programy filmowe 2]. Zbiór 158 polskich programów filmowych do 123 filmów produkcji niemieckiej i austriackiej z lat międzywojennych i czasów okupacji. 540 850
137 [LWÓW]. Zaświadczenie wydane przez Komendę Główną Gwardii Robotniczej stwierdzające, że grupa kolejarzy z Krakowa udaje się ze Lwowa do miejsca swego stałego zamieszkania, dat. 2 X 1939 we Lwowie. 100 -
138 MORSKIE Oko. 120 420
139 [ORKAN Władysław]. Wiersz "Ach, to życie!" Władysława Orkana w autorskim rękopisie, dat. 1 III 1929. 360 650
140 [PAN Tadeusz]. Ilustrowany rękopiśmienny tekst epopei Adama Mickiewicza. 22 000 -
141 [POCIĄGI pancerne]. Zbiór zdjęć i dokumentów po sierż. Edmundzie Piechowiaku, żołnierzu pociągów pancernych "Poznańczyk" i "Danuta" w l. 1921-1930. 380 2 600
142 [POCZET królów]. "Królowie Polscy". Plansza wydana przez Księgarnię St. Fabijańskiego w Warszawie po zakończeniu I wojny (?). 240 440
143 [POLICJA]. Osobista Książka Służbowa. 80 80
144 [POŻYCZKA państwowa]. Tysiąc marek polskich. 4% państwowa pożyczka premjowa r. 1920. 120 420
145 [SOKÓŁ]. Pocztówka - pamiątka ze Zlotu Jubileuszowego dzielnicy "sokolej" krakowskiej w dn. 29-30 VI 1935. 100 -
146 [STALIN Józef]. Karta pocztowa z życzeniami urodzinowymi dla Towarzysza Józefa Stalina od pracownika Polskiego Monopolu Tytoniowego, Wytwórni w Radomiu z XII 1949. 100 170
147 [STROJE ludowe]. Plansza form. 81,8x63,1 cm z postaciami 36 dzieci ubranych w stroje regionalne, autorstwa Marii Werten. [193–]. 140 -
148 [TKANART 1]. "Generał Haller". Tkanina artystyczna na jedwabiu z połowy lat 20. XX w. 220 245
149 [TKANART 2]. "Ks. Józef Poniatowski". Tkanina artystyczna na jedwabiu wykonana w połowie lat 20. XX w. 150 -
150 [TOWARZYSTWO Tatrzańskie]. Legitymacja Towarzystwa Tatrzańskiego na rok 1898 wydana Ferdynandowi Wilkoszowi, adwokatowi krajowemu. 160 620
151 [UŁANI]. Świadectwo ukończenia Szkoły Podoficerów Rezerwy 8. Pułku Ułanów Ks. J. Poniatowskiego przez Jana Zabzdyra, dat. 31 VII 1926 w Rakowicach (Kraków). 64 380
152 [WIELKOPOLSKA]. Odręcznie sporządzony dokument potwierdzający fakt sprzedaży Łukaszowi Kosnemu ziemi w okolicach Sułocina przez Jana Opalińskiego, wojewody poznańskiego i starosty inowrocławskiego, dat. 18 VII 1633 w Grodzisku. 800 1 900
153 [WIERSZE patriotyczne z I poł. XIX w.]. Anonimowy rękopis zawierający wiersze i fragmenty prozatorskie. 640 1 100
154 [WILNO]. Odręczne pismo od rektora Uniwersytetu Wileńskiego Wacława Pelikana do prof. Jana Rustema, dat. 28 VI 1829 w Wilnie. 140 450
155 [WOJSKO Polskie]. Pamiątkowa plakietka z okresu I wojny św. 240 240
156 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny podpis kard. Karola Wojtyły jako arcybiskupa metropolity krakowskiego pod maszynopisowym okolicznościowym listem, dat. w Wielkanoc 1968 w Krakowie. 580 750
157 [WYSZYŃSKI Stefan]. Odręczny podpis Prymasa Tysiąclecia na obrazku świętym, dat. 24 II 1957. 480 480
158 [ZAKOPANE]. 16-cie biletów automobilowych Morskie Oko - Zakopane rannych. 280 -
159 Bojki. 200 200
160 Kijacy z Podgórza. 200 -
161 Krakowiacy. Ubiór świąteczny. 200 200
162 Kujawiacy. 200 -
163 Kurpie. 200 200
164 Lublinianie w dzień weselny. 200 200
165 Mazury. 200 -
166 Okrężne w Sandomierskiém. 200 -
167 Podlasianie - Rusini. 200 200
168 Proszowiacy. 200 -
169 Sitarze od Zamościa. 200 -
170 Skawiniacy. 200 -
171 Szkalmierzacy. 200 -
172 Wieczór dziewic w okolicach Mińska. 200 200
173 Wieśniacy z okolic Grodna. 200 220
174 JURKIEWICZA (Przymieszka Lub Sama) dyetetyczna słodowa zytnia [!] kawa, słodowa kawa syst. ks. Kneipa [...]. [ca 1900]. 240 -
175 LATARKI, baterje, żarówki światowej marki Daimon. [wczesne lata 30. XX w.?]. 160 380
176 MAGAZYN obuwia Berta Rubin, Stanisławów, ul. Gosławskiego 12. Poleca wszelkiego rodzaju obuwie krajowe i zagraniczne, wielki wybór kaloszy i śniegowców. Ceny konkurencyjne. Marka "Godyear Welt". [przed 1939]. 120 -
177 SUCHARD. Sugus. Pudełko 10 groszy. [193–?]. 240 -
178 SUCHARD. Tango. [193-?]. 80 -
179 WŁÓŻ ten krawat od Chojnackiego. Slow-fox. [193-]. 80 130
180 [INDIANIE 1]. [190-?]. 100 100
181 [INDIANIE 2]. [192-?]. 150 240
182 [KLOCKI]. Budowanie prawdziwemi kamieniami. Patentowane we wszystkich państwach. [nie przed 1882]. 320 -
183 [POCIĄG]. Lokomotywa i cztery wagony wykonane z malowanej blachy, produkcji niemieckiej firmy Marklin, zapewne sprzed I wojny. 840 1 400
184 [POWÓZ]. Metalowa barwna figurka będąca miniaturą czterokołowego powozu z siedzącymi w nim czterema wojskowymi austro-węgierskimi. [pocz. XX w.?]. 120 220
185 [ŻOŁNIERZE - armia pruska z czasów napoleońskich]. [190-?]. 140 140
186 [ŻOŁNIERZE - Austriacy na koniach]. [190-?]. 80 -
187 [ŻOŁNIERZE - piechota austriacka]. [190-?]. 64 -
188 [ŻOŁNIERZE - piechota pruska]. [190-?]. 140 -
189 [ŻOŁNIERZE - szkocki batalion piechoty Black Watch]. [190-?]. 120 120
190 [ŻOŁNIERZE - wojsko bałkańskie]. [190-?]. 60 -
191 [ŻOŁNIERZE - wojsko bośniackie lub serbskie]. [190-?]. 120 -
192 [ŻOŁNIERZE - wojsko francuskie]. [191-?]. 100 -
193 [ŻOŁNIERZE - wojsko rosyjskie]. [190-?]. 120 120
194 DORYS Benedykt Jerzy – [Muzycy - fotografie portretowe]. 180 -
195 HARTWIG Edward – Konie - fotografia wystawowa. 300 300
196 HARTWIG Edward – Norwegia - przystań - fotografia wystawowa. 320 -
197 HERMANOWICZ Henryk – [Brama]. 360 -
198 HERMANOWICZ Henryk – [Widok na miasteczko]. 140 -
199 HERMANOWICZ Henryk – [W drodze]. 120 -
200 HERMANOWICZ Henryk – [Konie na popasie]. 120 120
201 NASIEROWSKA Zofia – [Jerzy Połomski - fotografia portretowa 1]. 80 -
202 NASIEROWSKA Zofia – [Jerzy Połomski - fotografia portretowa 2]. 80 -
203 RYDET Zofia – "Ustka". 200 320
204 RYDET Zofia – "Kraków". 120 120
205 RYDET Zofia – "Kazimierz". 120 120
206 [CHODECZ - jezioro - fotografia widokowa]. 60 -
207 [GDYNIA -  Stara Gdynia - pierwsze drewniane molo - fotografia widokowa]. 60 110
208 [GDYNIA -  dawna poczta i szkoła ludowa - fotografia widokowa]. 60 130
209 [GDYNIA - port wojenny - fotografia widokowa]. 60 170
210 [GDYNIA - port - fotografia sytuacyjna]. 60 230
211 [GÓRY - Istebna - fotografie sytuacyjne]. 160 -
212 [GRECHUTA Marek - z przygotowań do teledysku do filmu: "I ty będziesz moją panią" - fotografia sytuacyjna z odręczną dedykacją artysty i podpisem Anny Wójtowicz]. 130 360
213 [HEL - ulica - fotografia sytuacyjna]. 80 120
214 [KARWIA - plaża - fotografia sytuacyjna]. 60 110
215 [KAZIMIERZ Dolny - kamienice Przybyłów - fotografia sytuacyjna]. 64 64
216 [KOŚCIUSZKO Tadeusz - fotografia portretowa]. 80 80
217 [KRAKÓW - widok na kościół św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej - fotografia widokowa]. 120 -
218 [KRAKÓW - w obiektywie Ignacego Kriegera - fotografie widokowe]. 360 360
219 [LWÓW - fotografie widokowe]. 600 2 200
220 [MEISELS Dow Ber - fotografia portretowa]. 100 440
221 [MIECHÓW - widok na zespół klasztorny bożogrobców - fotografia sytuacyjna]. 80 80
222 [MUZYKA - Bronisław Gimpel, Karol Gimpel - fotografie z odręcznymi dedykacjami artystów]. 450 -
223 [MUZYKA - dyrygent Michał Baranowski - kariera artystyczna i życie prywatne - fotografie portretowe, pozowane i sytuacyjne]. 1 200 -
224 [NEHRU Jawaharlal z córką Indirą podczas wizyty w Polsce - fotografie sytuacyjne]. 160 180
225 [ODRZYKOŃ - ruiny zamku Kamieniec - fotografia widokowa]. 140 220
226 [ORŁOWO Morskie - plaża - fotografia sytuacyjna]. 60 120
227 [OSTRÓG - zamku Książąt Ostrogskich - fotografie widokowe]. 120 120
228 [POTOCKI Adam na dożynkach w Morawicy - fotografia sytuacyjna]. 180 -
229 [PRZEMYŚL - mosty na Sanie - fotografia widokowa]. 140 140
230 [PUŁAWY - kombinat chemiczny Zakłady Azotowe "Puławy" - wizytacja oficjeli z kraju i z zagranicy - fotografie sytuacyjne]. 240 280
231 [RADZIWIŁŁ Hieronim z Balic z małżonką - fotografia sytuacyjna]. 100 -
232 [SKIT Maniawski - ruiny monasteru  - fotografie widokowe]. 160 260
233 [SOSNOWIEC - Sosnowiecka Kotlarnia Wyrobów Miedzianych i Metalowych Ludwik Piątkowski - fotografie sytuacyjne]. 400 1 300
234 [św. STANISŁAW - 700-lecie Kanonizacji św. Stanisława biskupa - męczennika - fotografie sytuacyjne]. 240 700
235 [TURYSTYKA - zbiorowa wycieczka polska do Pragi - fotografie sytuacyjne]. 180 250
236 [WARSZAWA - park w Łazienkach - pomnik króla Jan III Sobieskiego - fotografia sytuacyjna]. 120 120
237 [WARSZAWA - Wodozbiór w Ogrodzie Saskim]. 600 -
238 [WILNO - Album obchodu 350-lecia Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie]. 600 910
239 [WILNO - rzeka Wilja pod Werkami - fotografia widokowa]. 60 110
240 [WŁADYKAUKAZ - sześć charakterystycznych miejsc stolicy Republiki Północnej Osetii-Alanii na jednej fotografii widokowej]. 80 95
241 [ZOFIÓWKA - Dolny Staw i Pawilon Flory - fotografia widokowa]. 120 120
242 [WOJSKO - 13. kompania 30. Galicyjskiego Pułku Piechoty - fotografia zbiorowa]. 180 -
243 [LEGIONY Polskie - legioniści I. Brygady Legionów - "Kwatera Diogenesa" - fotografia zbiorowa]. 80 -
244 [I WOJNA światowa - tworzenie Armii Polskiej we Francji - ochotnicy - fotografia sytuacyjna]. 120 190
245 [WOJSKO Polskie - Święto Zjednoczenia Armii Polskiej w Krakowie - fotografia zbiorowa]. 160 -
246 [WOJSKO Polskie - Józef Piłsudski we Francji - fotografia sytuacyjna]. 140 260
247 [WOJSKO Polskie - wizyta marszałka Ferdynanda Focha w Katowicach - fotografia sytuacyjna]. 140 440
248 [WOJSKO Polskie - grupa wojskowych i cywili - fotografia zbiorowa z podpisami na odwrocie]. 120 -
249 [WOJSKO Polskie - 15 Pułk Piechoty „Wilków” - Szkoła Podoficerska - fotografia zbiorowa]. 80 130
250 [WOJSKO Polskie - święto pułkowe w 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie - fotografia sytuacyjna]. 120 120
251 [WOJSKO Polskie - wręczanie nagród zwycięzcy biegu patroli  w 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie - fotografia sytuacyjna]. 120 190
252 [WOJSKO Polskie - gen. Aleksander Osiński salutujący sztandar 1. Pułku Strzelców Konnych - fotografia sytuacyjna]. 160 240
253 [WOJSKO Polskie - zawody we władaniu białą bronią z udziałem 1. Pułku Strzelców Konnych z Garwolina w Otwocku - fotografia sytuacyjna]. 100 -
254 [WOJSKO Polskie - 1. Pułk Strzelców Konnych na kwaterze w Starych Wężykach koło Sochaczewa podczas manewrów - fotografia sytuacyjna]. 120 300
255 [WOJSKO Polskie - po Hubertusie pułkowym w 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie - fotografia sytuacyjna]. 120 120
256 [WOJSKO Polskie - 63 Toruński Pułk Piechoty - fotografia zbiorowa]. 80 190
257 [WOJSKO Polskie - taczanki 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w marszu w okolicy Garwolina - fotografia sytuacyjna]. 120 -
258 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Zambrowie - fotografie sytuacyjne]. 120 320
259 0%, 35%, 100%. Solidarność dom... 120 160
260 0%, 35%, 100%. Solidarność. 100 100
261 CHCESZ zmian na lepsze, głosuj 18 VI. 60 -
262 FUNDUSZ Wyborczy Komitetu Obywatelskiego Solidarność. 5000 złotych. Data emisji: 15. 04. 1989. 48 -
263 GŁOSUJ na Solidarność. 160 -
264 GŁOSUJ na Solidarność. Kandydaci Wojewódzkiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarności" w Bielsku-Białej do Sejmu i Senatu. Senat. Andrzej Kralczyński [...], Maciej Krzanowski [...]. Sejm. Grażyna Staniszewska [...], Janusz Okrzesik [...]. 50 -
265 GŁOS Wyborczy Solidarności. Gazeta wyborcza Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Krakowie. 150 150
266 KANDYDACI "Solidarności", Lecha Wałęsy i Twoi z województwa przemyskiego. Do Senatu: Jan Musiał, Tadeusz Ulma. Do Sejmu: Janusz Onyszkiewicz [...], Tadeusz Trelka [...]. Tych nazwisk nie skreślaj! Idąc na wybory weź tę kartkę ze sobą! Do zobaczenie w punkcie wyborczym! Solidarność. 60 -
267 KANDYDACI Solidarności. Senat: Roman Ciesielski, Krzysztof Kozłowski. Sejm: Krowodrza-Podgórze: Józefa Hennelowa, Jan Rokita, Huta: Mieczysław Gil, Edward Nowak, Śródmieście: Jerzy Zdrada. Małopolski Komitet Obywatelski Solidarność. 48 -
268 KRAKÓW Podgórze-Krowodrza, Okręg wyborczy nr 50. Sejm: J. Hennelowa [...], J. Rokita [...]. Senat: R. Ciesielski, K. Kozłowski. Solidarność. Każdy Polak z krwi i kości głosuje na kandydatów z "Solidarności". 64 -
269 KRAKÓW Śródmieście, okręg wyborczy nr 48. Sejm - J. Zdrada [...], Senat - R. Ciesielski, K. Kozłowski. Solidarność. 60 -
270 MILI Państwo! Drogi Wyborco! Zwracam się osobistym, serdecznym apelem o udział w wyborach i o oddanie głosów na kandydatów Komitetu Obywatelskiego "Solidarność". Proszę o to nie dla siebie, nie dla "Solidarności" – dla Polski. Dla naszego lepszego dziś i jutra [...]. Gdańsk, maj 1989. Lech Wałęsa. 40 -
271 NASZA lista. Solidarność. 48 48
272 NIEZNANY sprawco, przestrzegaj reguł gry, plakatów nam nie zrywaj, bo wiemy, że to ty. 4. VI - głosuj na kandydatów Solidarności. 64 170
273 PIERWSZY raz możesz wybrać. Wybierz Solidarność. Nasi kandydaci do Senatu: 1. Edmund J. Osmańczyk, 2. Józef Góralczyk. Do Senatu: 1. Bronisław Wilk. Opolski Komitet Obywatelski Solidarność. 50 -
274 PZPR. 4 czerwca. 80 197
275 SOLIDARNOŚĆ. Głosuj na Jana Musiała, kandydata do Senatu. Lech Wałęsa. 80 -
276 SOLIDARNOŚĆ. Głosuj na Tadeusza Trelkę, kandydata do Sejmu. Lech Wałęsa. 80 -
277 SOLIDARNOŚĆ. Musimy wygrać! Lech Wałęsa. 60 -
278 TAK głosujemy na Solidarność. Nie skreślaj naszych kandydatów! 60 60
279 V. GŁOSUJ na opozycję "solidarnościową". 64 -
280 V. GŁOSUJ na Solidarność. 60 -
281 WYBÓR '89. Nie głosując, przez lenistwo dajesz mandat komunistom. Solidarność. 60 160
282 DZIĘKUJEMY. Solidarność. 120 260
283 GDAŃSKI Wojewoda w polskim Senacie. Jerzy Jędykiewicz - Twoim kandydatem! 60 170
284 MANDAT 187. Kubiak. Tak! Hieronim Kubiak, socjolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor Instytutu Badań Polonijnych, przewodniczący "Kuźnicy", uczestnik "okrągłego stołu". 48 48
285 MANDAT 188. Tylko Kurz! Andrzej Kurz, polonista, historyk, wydawca, dyrektor Wydawnictwa Literackiego, docent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, nieustępliwy reformator. 48 130
286 OBYWATELSKIE Centrum Wyborcze Józefa Lipca [...]. Józef Lipiec, kandydat Krakowa do Senatu, lat 48, żonaty, dwoje dzieci. Polska - demokratyczna, nowoczesna, dynamiczna i gospodarna [...]. 48 -
287 SUMMARYUSZ percept y expens kassy Kommissyi Rzeczypospolitey Woyska Koronnego a die 19na mensis Aprilis 1775. ad diem 15. mensis Octobris 1776ti [...]. 360 -
288 KREISSCHREIBEN vom galizischen k. k. Landesgubernium. O płaceniu powszechnego podatku konsumcyjnego od wołów, byków, krów i cieląt więcey jak rok mających, we Lwowie [...]. 140 -
289 OBWIESZCZENIE. (Kraków wraz z jego okręgiem zostaje do obrębu celnego Austryackiego włączony) [...] następujące przepisy, dla powszechnego zastosowania się ogłoszone zostają [...]. 220 -
290 OBWIESZCZENIE. Od dnia wcielenia kraju Krakowskiego w obręb celny austryjacki [...] dozwolonym zostaje tymczasowo [...] przywóz zboża z zagranicy przez nową liniją celną z Prusami i Królestwem Polskiem graniczącą bez opłaty cła, jako to: Pszenica, Żyto, Jęczmień i Owies [...]. 120 -
291 OBWIESZCZENIE. Najwyższym Patentem z dnia 27 Stycznia 1840 r. zaprowadzona w Galicyi Ustawa tycząca się wymiaru i poboru podatku z Użytkowania, który za pomocą stępla do kart do gry, - od Kalendarzy i Gazet jest pobieranym, - takowy poczynając od dnia 1 Lutego 1847 r. i do territorium Krakowskiego tymczasowo zastosowanym bydź ma [...]. 140 -
292 OBWIESZCZENIE. Przez obwieszczenie z dnia 18 Stycznia 1847 r. ogłoszone zostało, że pod względem zaprowadzenia monopolu krajowego na territorium Krakowa, stosowne postanowienia [...] podane będą [...]. Przedmiotami monopolu krajowego [...] są: a) Sól kuchenna, warzonka, kamienna [...], b) Tytuń surowy lub wyrobiony [...], c) Salnitra (czyli Saletra) [...], d) Proch Strzelniczy [...]. 180 -
293 OBWIESZCZENIE. Z dniem 1 Marca 1847. a) C. K. Inspektorat Pocztowy przeniesiony będzie z Podgórza do Krakowa [..]; jednocześnie b) Wszystkie szybkowozy listowe, kurjerki (Mallefarth) i Poczty pakunkowe na gościńcu wiedeńsko-lwowskim na Kraków obrócone zostaną [...]. 140 -
294 OBWIESZCZENIE. Odnośnie do Obwieszczenia [...] wedle którego, Tytuń jako przedmiot monopolium krajowego ogłoszony, i do wyłącznego rozporządzenia Monarszego na rzecz Skarbu zastrzeżonym został, stanowi się: Wszyscy Kupcy i Kramarze [...] Tytuniu, obowiązani są cały swój zapas Tytuniu [...] niezawodnie zadeklarować [...]. 120 -
295 OBWIESZCZENIE. Ponieważ monopol tytoniu wkrótce w całej swej objętości zaprowadzony zostanie, przeto niniejszym uprawa tytoniu w Krakowie wraz z jego Okręgiem odtąd zakazuje się [...]. 140 -
296 OBWIESZCZENIE tyczące się zaprowadzenia Myta, podatku galicyjskiego w terrytorium krakowskiem. Z dniem 1 Czerwca 1847 r., Cesarsko-królewsko-austryacki podatek Myto zwany, takiż sam jak w Królestwie Galicyi, tymczasowo zaprowadzony zostaje [...]". 180 -
297 OBWIESZCZENIE. Jego Cesarsko Krolewska Mość najwyższem postanowieniem z dnia 21 Grudnia 1846 r. [...] zezwolić raczył, ażeby w Krakowie jurysdykcya kryminalna w pierwszej Instancyi, co się tyczy zbrodni [...] do ówczesnej Kommissyi Sledczej dworów opiekuńczych odesłanych, odtąd, przez ustanowioną w miejsce tejże Cesarsko Królewską Kommissyą Kryminalną [...] sprawowaną była. 120 -
298 OBWIESZCZENIE tyczące się podatku miejskiego, od Miodziarzów w mieście Krakowie od dnia 1 Sierpnia r. b. opłacać się mającego [...]. 180 -
299 OBWIESZCZENIE t. s. przeniesienia Jurysdykcyi Górniczej w Okręgu Krakowskim z pod C. K. Rady Administracyjnej, do C. K. Dystryktowego Górniczego Sądownictwa w Wieliczce [...]. 160 -
300 OBWIESZCZENIE względem zaprowadzenia spisu wojskowego w Mieście Krakowie i Jego Okręgu [...]. 180 -
301 OBWIESZCZENIE. Odnośnie do Obwieszczenia z dnia 27 Stycznia 1847 r. przez które Proch strzelniczy i Saletra jako przedmioty monopolu krajowego, ogłoszone zostały, następujące teraz [...] do wiadomości powszechnej podaje się przepisy [...]. 140 -
302 OBWIESZCZENIE. Wysokie Ministerstwo spraw wewnętrznych [...] celem połozenia tamy przemytnictwu broni, żywności lub innych zakazanych przedmiotów do Węgier, znalazło się spowodowanem, handel tego rodzaju artykułami do utrzymania, uzbrojenia i umundurowania wojsk powstańczych służyć mogących [...] ograniczyć [...]. 160 160
303 OBWIESZCZENIE. Wysokie c. k. Ministerium Spraw wewnętrznych dekretem z dnia 15 Czerwca 1849 [...] postanowiło zaprowadzić w Krakowie właściwą Władzę pod nazwą: "c. k. Starostwa Grodzkiego" w celu czuwania nad utrzymaniem spokojności publicznej, porządku i bezpieczeństwa [...]. 220 -
304 OBWIESZCZENIE. W uwzględnieniu obecnych okoliczności za porozumieniem się z C. K. Nadkomendą Armii na Węgrzech przyzwolone zostało: iż posyłki towarów [...] z nie węgierskich koronnych krajów, do oczyszczonych właśnie z powstańców części Węgier [...] pod celno-urzędową kontrollą i pod tym warunkiem mają miejsce, że [...] pod celno-urzędowem zamknięciem do trzydziestowego Urzędu w Peszcie przeznaczone, tamże odstawione i do Adressata [...] wydawane [...]. 120 170
305 ROZKAZ dzienny. Z dniem dzisiejszym Dywizya Polska rozwiązana. Wystawiły ją Rządy Sprzymierzone dla pokonania uporu Moskwy; niemogły jej utrzymać, skoro Moskwa, widząc co jej grozi, pospieszyła zawrzeć z niemi pokój. My, co lepiej znamy Moskwę, niewierzymy by się okazał trwałym ten pokój [...]. Żegnają Was, współtowarzysze moi, niemogę tu przemilczec zasług jakie w Dywizyi połozyli: Jenerał Breanski, który często w dowodztwie mnie zastępował; Dowodzcy Brygad, Jazdy i Piechoty, Podpułkownicy hr. Poninski i Dobrowolski [...]. Oby w jednym z Was, w oswobodzonej Polsce, synowie moi znalezli kiedys wodza swego ktoryby im powiedział: Dowodzcą moim był wasz ojciec! 160 160
306 OBWIESZCZENIE. Wysokie c. k. ministerstwo stanu postanowiło [...], ażeby co do noszenia Karabeli przy narodowym stroju polskim zastosować §. 42 ustawy o broni z d. 24. Października 1852. Do noszenia więc Karabeli potrzebnem będzie odtąd szczegółowe pozwolenie, które udzielać będą na prowincyi przełożeni obwodów, a w miastach Lwowie i Krakowie dyrektorowie policyi [...] Karabeli nie wolno używać [...] przy żadnem innem ubraniu, tylko przy zupełnym starodawnym stroju polskim, to jest przy kontuszu i żupanie [...]. 160 260
307 WEZWANIE do właścicieli ziemskich, dzierżawców tak dóbr narodowych jak i prywatnych, i do zarządzających dobrami. Rząd Narodowy [...] nałożył na mieszkańców b. Królestwa Kongresowego podatek pod tytułem Ofiary Narodowej [...]. Udowodniona nierzetelność deklaracyi, stan majątku lub dochodu wykazującej, pociągnie za sobą infamię obywatelską, publicznie przez Władze Narodowe ogłosić się mającą [...]. Poleca się [...], aby każden z Obywateli Ziemian obliczywszy tygodniową dla swej domowej czeladzi potrzebną żywność, takową w podwójnej ilości z dodatkiem 15 garncy okowity, każdego czasu miał przygotowaną, a to pod najsurowszą odpowiedzialnością. Walka z odwiecznym wrogiem trwa już piąty miesiąc, powstanie wzmaga się z każdym dniem w ziemiach naszych pod jarzmem moskiewskiem jęczących [...]. 140 220
308 O DOBRE imię Krakowa. (Kandydatura p. Doboszyńskiego) [...]. Ktokolwiek zajmuje się u nas życiem publicznem, słyszał, że p. dr. Adam Doboszyński miał przed kilku laty sprawę, w której podniesiono przeciw niemu zarzuty niezmiernie ciężkie [...]. Skoro więc p. dr. Adam Doboszyński śmie znowu sięgać po mandat poselski [...], trzeba wszystko dokładnie przypomnieć [...]. 60 60
309 PODCZAS gdy we wszystkich krajach cywilizowanych, nawet w obrębie monarchii Austryackiej, rzucone wśród publiczności hasła o doniosłym wpływie turystyki i fluktuacyi obcych na rozwój cywilizacyjny [...] kraju z zapałem przyjęte zostały i złote wydały owoce, pozostaje kraj nasz, Galicya, zawsze jeszcze na uboczu, przez swoich zapoznany, dla obcych obcy, przez podróżującą publiczność nie zwiedzany [...]. Jedną z wielce doniosłych i koniecznych prac przygotowawczych jest sporządzenie stosownego ilustrowanego (w rodzaju Bädekera) "Przewodnika po Galicyi" w obcych językach [...]. 64 64
310 ODEZWA. W niedzielę dnia 23. lutego odbędzie się w Chochołowie uroczysty zjazd wszystkiego ludu z Podhala dla obchodu rocznicy powstania chochołowskiego [...], gdzie tego dnia odbędą się: Pamiątkowe nabożeństwo z kazaniem - i Wielki Wiec narodu podhalańskiego. Zjedziemy się tam nie po to, coby nad mogiłą biadać, ale coby się porachować w sile i skrzepić męstwem powstańców na duchu - na wielkie czasy, jakie idą. 64 -
311 TELEGRAM! W domu przy ulicy Floryańskiej l. 72. utworzył się Rząd narodowy, składający się z 12 osób, należących do skrajnej lewicy. Manifest do ludności z wezwaniem do armii, celem złożenia przysięgi, ukaże się w najbliższej przyszłości. Według ostatnich wiadomości, tworzą się takie same rządy na Kleparzu, Krowodrzy, Grzegórzkach, a również w Chrzanowie, Szczakowy, Brzesku i innych miejscowościach. 200 -
312 RODACY! W dniu 3-go listopada r. b. obchodzić będziemy uroczyście, odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki w Tomaszowie. Wzywamy przeto wszystkich robotników, bez różnicy przekonań o jaknajszerszy udział w uroczystości [...]. Niech żyje sprawa robotnicza! Precz z wyzyskiem klasy robotniczej! 48 48
313 POLACY! Lwów, odwieczna placówka polskości na wschodnich kresach Rzeczypospolitej, bronił dotąd, wiernie i z poświęceniem, honoru imienia polskiego. Dziś w ciężkiej chwili młodzież chwyciła za broń, by spełnić ten obowiązek narodowy! [...] Nie dopuście, by się lała krew najmłodszych w czasie, kiedy Wy siedzicie spokojnie po kawiarniach lub zasypiacie w ciepłem łóżku [...]. Niechaj wszyscy od 17. roku życia, zdolni do noszenia broni, spełnią bez wahania święty obowiązek narodowy ! [...]. Polacy i Polki! Woła do Was przelana krew polskiej młodzieży! 80 150
314 ROBOTNICY polscy do społeczeństwa. Rodacy! Naród nasz dożył szczęśliwej chwili [...]. Naród polski staje się sam gospodarzem na własnej ziemi [...]. Oczy nasze [...] skierowujemy [...] na stolicę naszego Państwa - Warszawę. I o to [!] widzimy, że na zamku królewskim w miejsce amarantowo-białej chorągwi zawisł czerwony sztandar [...]. Stwierdzamy [...], że P.P.S.D. niema prawa działać imieniem ogółu robotników polskich [...]. Nie słuchajcie odezwy t.zw. Rady robotniczej P.P.S.D. nawołującej rozpaczliwie do stawania pod sztandarami socyalistycznymi [...]. Precz z bolszewizmem! [...] Niech żyje wolna, zjednoczona i niepodległa Polska! 60 60
315 PRZEJĘTE niezmierną radością oznajmiają do niedawna ujarzmione a dziś wolne narody, że ich zła macocha Austrya-Wiedźma operowana w Zakładzie Wilhelma, zmarła po ciężkich kurczach na uwiąd starczy, przeklęta przez wszystkich, którzy mieli nieszczęście z nią się zetknąć. Ohydny jej pogrzeb odbył się w tych dniach na polach Macedonii, nad Piawą i za Renem. Niech odpoczywa w wiecznym spokoju i niechaj nigdy nie doczeka się zmartwychwstania. 320 540
316 OBYWATELE! Robotnicy! Pozbyliśmy się carskich siepaczy i pruskich rozbójników - a oto miejsce ich godnie poczyna zajmować nasza czerwona reakcja. Zamiast Skałłonów i Glasenapów [...] mamy "milicję ludową", która prześciga swych poprzedników w prześladowaniu niezależnego ruchu robotniczego [...]. Precz z gwałcicielami wolności i prawa! [...] Niech żyje Polski Lud Roboczy! 48 60
317 KOMUNISTYCZNA Partja Robotnicza Polski. Na dzień pierwszego Maja. Do Ludu Pracującego Polski. Towarzysze! Robotnicy! Żołnierze! Komunistyczna Partja Robotnicza Polski wzywa Was na dzień Pierwszego Maja do strejku powszechnego i demonstracji. Burżuazja karmiła Was oszukańczemi, obietnicami, łudziła Was, że Sejm ugruntuje w Polsce wolność [...]. Na lud pracujący kują nowe kajdany niewoli, chcą z niego uczynić bydło robocze [...]. Niech żyje rewolucyjny Strejk Pierwszego Maja! Niech żyje Rewolucja Socjalna! 64 160
318 ZWIĄZEK Zawodowy Robotników Rolnych Rzeczypospolitej Polskiej. Towarzysze i Towarzyszki! Za czasów krwawych rządów Mikołaja i Wilhelma w Polsce najbardziej wyzyskiwanym i upośledzonym był robotnik rolny. Wojsko i policja najeźdźców pomagały obszarnikom w ujarzmianiu służby folwarcznej [...]. Obszarnicy [...] podstępnie różnemi obiecankami i ustępstwami chcą Was ściągnąć do swych pańskich związków [...]. Precz z rozbijaczami jedności robotniczej! [...]. 60 110
319 ODEZWA. Walka o niepodległość nieskończona. Każdy wysiłek obecnie, kiedy państwo samodzielne wstaje daje dziesięciokrotny plon na przyszłość [...]. Zaczątki wojska polskiego walczą za Ojczyznę na kresach i wraz z niemi walczy i ginie kobieta bohaterka [...]. Niech wysiłek nasz pójdzie Braciom na ratunek, kobiecej pracy obywatelskiej na wzmożenie - Ojczyźnie na chwałę. 42 42
320 DO WSZYSTKICH robotników, chłopów małorolnych, bezrolnych i wszystkich ludzi pracy! Towarzysze! Obywatele! Wobec rozpisania wyborów do Sejmu i Senatu grono działaczów robotniczych i chłopskich z najpoważniejszych ośrodków Polski postanowiło przystąpić do akcji wyborczej samodzielnie i w tym celu utworzyło Związek Proletarjatu Miast i Wsi [...] wyłoniony został Centralny Komitet Wyborczy z posłem tow. Stanisławem Łańcuckim na czele [...]. Wszystkie [...] partje od Narodowej Demokracji do Polskiej Partji Socjalistycznej wyłącznie ziały nienawiścią do mas pracujących, walczących o wyrwanie się z kajdan ucisku i wyzysku kapitalistycznego [...]. Wyzwolenie robotników musi być dziełem samych robotników. Niech żądzą ci co pracują! [...] Niech żyje Polska Republika Socjalistyczna! Niech żyje Federacja Republik Socjalistycznych świata! 64 110
321 PRAWICĄ się żegnasz, Prawicą pracujesz, Prawicą się bronisz, Prawicę wyciągasz do zgody. Na prawicy staną zbawieni, na lewicy potępieni. Lewica, to: żydzi, socjaliści i ludowcy! Nie idź za lewicą. Głosuj na N-o 8. 60 220
322 ZJAZD Powiatowy dn. 13-go grudnia r.b. Baczność! Członkowie, zorganizowane koła i działacze Z.P.S.L. "Wyzwolenia" i "Jedności Ludowej" Powiatu Węgrowskiego. Patrzcie! Oto grunt pod nogami ludu rolnego na wsi się pali. Wszelakie endectwo i pasorzytnictwo [!] opanowało życie gospodarcze kraju [...]. Ciężary podatkowe nakładane są ponad możność płatniczą drobnych rolników [...]. Grabski ze swemi rządami robił wszystko, abyś ludu rolny [...] był zgnieciony [...]. A więc przybywajcie licznie do Węgrowa w dniu 13-go grudnia. Zjazd odbędzie się w sali pocerkiewnej. Obecni będą: posłowie: Anusz, Wrona. 60 -
323 ZJAZD Powiatowy dn. 20-go grudnia r.b. Baczność! Członkowie, zorganizowane koła i działacze Z.P.S.L. "Wyzwolenia" i "Jedności Ludowej" Powiatu Sokołowskiego. Patrzcie! Oto grunt pod nogami ludu rolnego na wsi się pali. Wszelakie endectwo i pasorzytnictwo [!] opanowało życie gospodarcze kraju [...]. Ciężary podatkowe nakładane są ponad możność płatniczą drobnych rolników [...]. Grabski ze swemi rządami robił wszystko, abyś ludu rolny [...] był zgnieciony [...]. A więc przybywajcie licznie do Sokołowa w dniu 20-go grudnia. Zjazd odbędzie się w sali Towarzystwa Rolniczego. Obecni będą: posłowie Nowicki, Baranowski. 60 -
324 KOMUNIKAT Nr. 3. Od półtora roku Polska jest widownią niezwykłych eksperymentów. Od kilku miesięcy terenem szczególnie dziwnych i niepoczytalnych eksperymentów jest dzielnica wschodnio-małopolska i miasto Lwów [...]. Polską rządzi dyktatura niemająca gruntu w narodzie [...]. Władzę nad wojskiem [...] opanowała przez obsadzenie wszystkich stanowisk ludźmi należącymi do konspiracji [...]. Na czele policji postawiono również ludzi z wojskowej konspiracji [...]. Dyktatura, to wysuwanie na czoło żywiołów karjery, awansu i osobistego żerowania. Odpór, to dyscyplina moralna Narodu [...]. Tylko zgodną pracą i męskim czynem może się Naród wyzwolić z pod okupacji rządzącej kliki! 80 -
325 PORZĄDEK domowy. § 1. Lokator wzgl. służba jego obowiązani są wspólnie [...] codziennie raz jeden i to aż do godziny 9-tej przedpołudniem zamieść [...] schody i sień [...]. Wspólne klozety muszą być czyszczone przez używające ich partje na przemian raz w tygodniu [...]. § 8. Wzbronione są awantury, hałasowanie, uprawianie nierządu, gwałtowne zamykanie drzwi, bieganie po schodach [...]. Tak samo wzbronione jest granie w piłkę nożnej [!] na podwórzu i uprawianie muzyki po godzinie 10-tej w nocy [...]. 80 -
326 A JEŻELI dmuchnie? Przezwały się "centrolewem" Fałszowane karty, I z tych kart się złożył domek Głupi i zażarty. Każda karta do Marszałka Nienawiścią puchnie, lecz co będzie, moi drodzy, Jeżeli On dmuchnie? Głosuj na 1. 100 240
327 12 MAJA 1935. Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej. Do obywateli Rzeczypospolitej! Marszałek Józef Piłsudski życie zakończył [...]. 80 -
328 PAMIĄTKA budowy kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. 60 -
329 O CO walczy lista nr. 5. 18-go grudnia Lud Krakowa przemówi! Faszyzm przez Kraków nie przejdzie! Do Ludności miasta Krakowa! Wybory samorządowe [...] posiadają wielkie znaczenie. Przez pięć lat mieszkańcy Krakowa nie mieli żadnego głosu w sprawach swego miasta [...]. Ani jednego głosu na listy faszyzmu jawnego lub zamaskowanego, ani jednego głosu na listy nr. 3 i nr. 4. Faszyzm przez Kraków nie przejdzie! Niech żyje Wolność! Niech żyje Socjalizm. Wszyscy głosujemy na listę 5. 80 -
330 POUCZENIE o głosowaniu! Nie wątpiąc, że WPan(i), jako Polak(lka) spełni Swój patriotyczny obowiązek i odda głos na naszą zjednoczoną listę Nr 3, zawiadamiamy uprzejmie, że W.Pan(i) będzie głosował(a) w Komisji Obwodowej Nr 1 przy ul. Siennej 11/13 (gimnazjum) [...]. Zwracamy uwagę na to, że nasi przeciwnicy mogą rozrzucać kartki fałszywe, wobec tego prosimy użyć do głosowania tylko te kartki, które WPanu(i) dostarczymy do domu [...]. 64 -
331 POUCZENIE dla wyborców. Według art. 31 ustawy o wyborze radnych miejskich głosowanie odbywa się w lokalach komisji obwodowych [...] i trwa od godziny 9-tej rano do 21-szej [...]. List Narodowych nie należy kreślić [...] oddawajcie karty Listy Narodowej bez zmian [...]. Jeżeli chcecie Zwycięstwa Polaków-Katolików, głosujcie [...] tylko kartkami Narodowej Listy Kandydatów Nr 4. Niech żyje Wielka Polska, niech żyje Narodowy Kraków! 64 85
332 NARODOWY Komitet Wyborczy. Nasz program. Stronnictwo Narodowe jest w całej Polsce znane z tego, że nigdy nie szafowało obietnicami, ale wszystkie swoje przyrzeczenia spełniało jaknajsumienniej [...] chcemy [...], aby w życiu publicznym panowały zasady katolickie, ład i poszanowanie prawa [...]. Wiemy wszyscy, że urzeczywistnienie tych celów zawisło nadewszystko od usunięcia żydów z życia politycznego, a w szczególności z samorządów [...]. Glosujcie [...] 18 grudnia 1938 na kandydatów listy Narodowej Nr 4! Niech żyje Wielka Polska, niech żyje Narodowy Kraków! 100 140
333 UWAGA! Ogłoszenie! Z powodu mających się zacząć ostrych strzelań jest pobyt w gminie Nart Nowy od 30. września 1941 zakazany [...]. Kto nieuprawniony na terenie spotkany zostanie, będzie zaaresztowany i ukarany według praw wojennych. Zbiory z pól muszą być do 30. września 1941 sprzątnięte [...]. 220 -
334 CZTERY pytania do NKW PSL. List otwarty KC PPR i CKW PPS. Amerykański sekretarz stanu, James Byrnes, zaatakował granice zachodnie Polski. Każdy Polak rozumie, że bez Ziem Odzyskanych [...] - nowa Polska nie mogłaby się rozwijać i odbudowywać [...]. Dlatego stawiamy publicznie Naczelnemu Komitetowi Wykonawczemu PSL następujące cztery [...] pytania: [...] czy gotowi jesteście wraz z nami bronić granic zachodnich Polski [...] czy gotowi dziś jesteście [...] publicznie zaprotestować przeciwko mieszaniu się reakcyjnych sfer anglosaskich w sprawy polskie [...] czy gotowi jesteście tropić i prześladować bandy i bandytów i skłaniać do powrotu do pracy dla Polski tych, co zostali oszukani i omamieni [...] czy akceptujecie nasze propozycje bloku wyborczego? [...] Naród chce i musi wiedzieć, czy w czynach jesteście z międzynarodową reakcją, czy przeciw niej [...]. 100 250
335 KONSTYTUCJA Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Projekt uchwalony dnia 23 stycznia 1952 r. przez Komisję Konstytucyjną [...]. [Warszawa?, I 1952]. 100 100
336 DO MŁODZIEŻY Krakowa! Do studentów wyższych uczelni! Nie chcemy, by spotkał nas los braci Węgrów [...]. Nie prowokujmy sił, które mogłyby zdławić naszą świeżo rozkwitłą wolność. Pochodem milczenia uczcimy pamięć poległych Węgrów. 70 70
337 TSL. 1891 1911. 3 Maja. 100 130
338 TSL. 1863 1913. 60 95
339 TSL. Trzeci Maja. 80 80
340 NACZELNY Komitet Narodowy. 16:8 1914 1915. 80 140
341 GALICYJSKIE Stowarzyszenie Czerwonego Krzyża. 1914. 1916. 80 80
342 NA DOCHÓD rodziny sierocej. 50 200
343 TSL. 3 Maja. 60 60
344 27. XII. Święto Inwalidów. Na Inwalidzki Dom Pracy. 80 260
345 27 grudnia. 60 280
346 27 grudnia. 50 280
347 Z.O.K.Z. [Związek Obrony Kresów Zachodnich] 1922-1923. 60 200
348 T.C.L. 3. Maj 1927. 80 260
349 TSL. 3. maja. 50 50
350 ALL They Ask Is Your Old Clothes. Send everything you can spare to the nearest Red Cross Chapter or Branch. The Clothing is for all suffering Allied Countries of Europe, including Poland, Serbia, France, Montenegro [...], Palestine. [1914-1918]. 1 600 -
351 MINE More Coal. United States Fuel Administration. Stand by the Boys in the Trenches! [...] Wspomagajcie wiernie tych ktorzy [!] są na linii bojowej! Starajcie się powiększyć produkcję węgla! [...]. [1914-1918]. 1 600 -
352 DO BRONI! Wróg u granic ojczyzny! Wstępujcie do Armji Ochotniczej! [1920]. 2 800 -
353 LXXVI WYSTAWA "Sztuki". Warszawa, luty 1924. 1924. 9 800 -
354 FOIRE Internationale de Poznań, Pologne, 1-8 Mai 1927. 1927. 1 200 2 000
355 TOLKO chorošo obučennaja i s krepkoj disciplinoj armija možet rassčityvat na uspech v boju. S. K. Timošenko. 1941. 480 480
356 KONKURS Szekspirowski. 1947. 750 850
357 ZAKAZANE piosenki. Pierwszy powojenny film produkcji polskiej w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. 800 -
358 ZENOBIA. 1947. 1 200 -
359 DUSZE czarnych. 1948. 2 400 -
360 HARRY Smith odkrywa Amerykę. 1948. 1 800 -
361 MOJE uniwersytety. 1948. 1 400 -
362 SYRENA. 1948. 1 200 -
363 TCHÓRZ. 1948. 1 200 -
364 ZAWIEJA. 1949. 800 -
365 KUP los w kolekturze Orbis.1950. 300 300
366 ORZEŁ Kaukazu. Część I. 1950. 550 -
367 PIERWSZY start. 1950. 600 -
368 UPADEK Berlina. Część I. 1950. 1 000 -
369 WARSZAWA 1945, 1950, 1955. 1950. 300 600
370 BEZ adresu. 1951. 1 600 -
371 CIENIE na torach. 1951. 1 800 -
372 DR. KOWARZ operuje. 1951. 500 -
373 W DNI pokoju. 1951. 600 -
374 475 MILIONÓW książek wydanych w Polsce Ludowej – własnością Narodu. 1952. 400 400
375 "CARMEN" w Hollywood. 1952. 1 800 -
376 CZARCI Żleb. 1952. 400 -
377 CZŁOWIEK bez jutra. 1952. 1 400 -
378 DOLINA śmierci. 1952. 800 -
379 GRAJĄCYM szczęście sprzyja. Polski Monopol Loteryjny. 1952. 300 300
380 MAŁŻEŃSTWO aktorki. 1952. 800 -
381 PRZEŁOM Ławrieniewa, [cz. 2]. 1952. 500 -
382 UCZNIOWSKI rewir. [1952]. 800 -
383 ZDOBYWAMY Górską Odznakę Turystyczną. 1952. 600 600
384 NOC niespodzianek. [1953]. 700 -
385 REWIZOR. 1953. 1 000 -
386 RUSZYŁY wzgórza. [1953]. 800 -
387 WIELKA przygoda. 1953. 800 -
388 WIOSNA w Moskwie. 1953. 800 -
389 Z CESARSKO-KRÓLEWSKICH czasów opowiadań kilka. [1953]. 800 -
390 BABLA. 1954. 550 550
391 DZIELNICA cudów. [1954]. 700 1 200
392 NOC w Wenecji. 1954. 400 400
393 BĘDĘ Zatopkiem. 1955. 500 -
394 MŁODOŚĆ nam podaje skrzydła / Z drogi zmory i straszydła. 1955. 400 400
395 ŻURBINOWIE. [1955]. 600 850
396 AKTYWISTA. 1956. 480 -
397 SPRAWA pilota Maresza. [1956]. 700 -
398 LUNATYK. [1957]. 300 -
399 RÓŻE dla Bettiny. 1957. 400 -
400 TAJEMNICA wiecznej nocy. [1957]. 500 700
401 TAJNA drukarnia. 1957. 500 -
402 NIE kradnij. [1958]. 500 -
403 PROTESTUJĘ! 1960. 600 -
404 CYRK. [1967?]. 160 400
405 CZTEREJ pancerni i pies. Cz. 2: Gdzie my - tam granica, Psi pazur. [1967]. 600 -
406 CZTEREJ pancerni i pies. Cz. 3: Rudy, miód i krzyże, Most. [1967]. 600 -
407 ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. [1967]. 280 480
408 ZWIEDZAJCIE ZOO. Miejski Ogród Zoologiczny, Warszawa [...]. 1967. 220 480
409 POLEN. Winterferien – in Polen. 1969. 220 500
410 PODRÓŻ za jeden uśmiech. [1972]. 330 -
411 CYRK. [1974?]. 160 160
412 CYRK. 1975. 120 120
413 CYRK. 1975. 220 -
414 JÓZEF Mroszczak. Plakaty. Wystawa zorganizowana przez KAW i PP Desa [...]. 1976. 360 -
415 PORTRET Doriana Gray'a. [1976]. 360 -
416 A MAN of 40. Czterdziestolatek. 1977. 280 -
417 HALLO Fred the Beard. Hallo, Szpicbródka. 1978. 200 -
418 LE MENEUR de bal (Wodzirej). 1978. 200 -
419 CAUCHEMARS. 1979. 140 140
420 LE TEST du pilote Pirx. Test pilota Pirxa. 1979. 290 420
421 The WARSAW Autumn. 23rd International Festival of Contemporary Music. 1979. 220 -
422 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 240 240
423 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 240 400
424 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 240 240
425 ZOO. Warszawa, Poland, Ratuszowa 1/3. 1979. 280 280
426 ZOO zaprasza. 1979. 200 200
427 GOLEM. 1980. 200 -
428 POD Solidarności sztandarem i znakiem Polska jest Polską, a Polak Polakiem. 1981. 160 320
429 GOMBROWICZ z przodu i z tyłu. Plakaty z kolekcji Janusza Guni. [1983]. 240 420
430 WALDEMAR Świerzy – plakaty. 1986. 280 -
431 KORNBLUMENBLAU. 1988. 180 -
432 INTERROGATION. Przesłuchanie. 1989. 160 -
433 KULTURA żydowska w plakacie polskim. Kolekcja K. Dydo. 1989. 180 180
434 PORNO. 1989. 180 -
435 M.A.S.H. 1990. 220 -
436 [ATLAS]. ROMER Eugeniusz – Powszechny atlas geograficzny. Wyd. II ze skorowidzem nazw. 320 1 400
437 [AUSTRO-WĘGRY]. Wincentego Haardta Monarchia Austryacko-węgierska. Do użytku szkół polskich zastosował prof. Bronisław Gustawicz. 1 400 1 480
438 [EUROPA]. Humoristische Karte von Europa im Jahre 1914. 240 300
439 [WŁOCHY]. Carta Geometrica della Toscana ricavata dal vero nella proporzione di 1 a 200,000 e dedicata s S.A.I. e R. Leopoldo II [...]. 3 200 -
440 [WŁOCHY]. Carta Geometrica della Toscana, Accresciuta d'indicazioni ed incisa da Girolamo Segato. 1 000 -
441 [WŁOCHY]. Cassino-Piedimonte. Wydanie specjalne z arkuszy 160-I S W. S E.-II N W. N E. 150 380
442 [POLSKA]. Partie du theatre de la guerre en Pologne de l'annee 1794. 400 -
443 [POLSKA]. Freytag-Berndt's Handkarten: Polen und Litauen. 200 320
444 [POLSKA]. Krakowsko-śląski okręg turystyczny. Rayon touristique des districts de Cracovie et de la Silésie Polonaise. 240 420
445 [CZARNOHORA]. Mapa Czarnohora [!] do Przewodnika historyczno-turystycznego Szlakiem II brygady Legionów Polskich w Karpatach Wschodnich. 140 -
446 [KARPATY Wsch.] Wschodnio karpacki okręg turystyczny. Rayon touristique des Carpathes orientales. 360 420
447 [MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Zakopane. 120 120
448 [GLIWICE]. Plan der Stadt Gleiwitz einschl. der eingemeindeten Ortsteile. 180 -
449 [GLIWICE]. Gleiwitz. 200 -
450 [HALICZ]. Rynek w Haliczu z okna rozwalin zamku w obw: Stanisławowskim. 160 160
451 [KAZIMIERZ Dolny]. Widok miasta Kazimierza dolnego. 360 -
452 [KRAKÓW]. Plan de la ville de Cracovie [...]. Avec l'indication des désastres que le terrible incendie [...] causa à cette capitale de l'antique Pologne [...]. 320 360
453 [KRAKÓW]. Plan Krakowa. 240 240
454 [WARSZAWA]. Plan de la ville de Varsovie. 480 660
455 [WARSZAWA]. Plan der Stadt Warschau. 160 420
456 [GODZINKI]. Iluminowany flamandzki rękopis na pergaminie powstały w Gandawie nie przed 1478. 98 000 -
457 [BOGUSŁAWSKI Józef Konstantyn] – Zycia sławnych Polakow krotko zebrane. T. 1. 1 200 -
458 BRODOWSKI Alexander – Listy pewnego Doktora Akademii Strazburskiey Katolickiey do Jednego Szlachcica Protestanta. O sześciu przeszkodach do zbawienia znayduiących się w Reliji Luterskiey, z Francuskiego na Polski ięzyk przetłumaczone. 1 200 1 200
459 BUFFON [George Louis] – Epoki natury przez pana Buffon wydane w języku francuzkim, przez X. Stasica [!] wytłumaczone na język polski, z dodaniem myśli, i niektórych uwag. 1 400 3 300
460 COMPENDIUM Medicum Auctum To iest: Krotkie Zebranie y opisanie chorob Ich rożności, przyczyn, znakow, sposobow do leczenia. Także rożnych sposobow robienia Wodek, Oleykow, Julepow, Syrupow, Konfitur, Maści, Plastrow &c. y rożnych osobliwych rzeczy, na siedm traktatow rozdzielone. Y teraz przez tegoż Autora z errorow Typograficznych wyczyszczone. Z przydatkiem osobliwych Chorob, tak Męskich, iako y Białogłowskich, y Dziecinnych. Dla większey wygody ludzkiey przedrukowane [...]. 800 2 200
461 COMPENDIÖSES Gelehrten-Lexicon, Darinnen Die Gelehrten, als Fürsten und Staats-Leute, die in der Literatur erfahren, Theologi, Prediger, Juristen, Politici, Medici, Philologi, Philosophi, Historici, Critici, Linguisten, Physici, Mechanici, Mathematici, Scholastici, Oratores und Poëten, so wohl männ- als weiblichen Geschlechts, welche vom Anfang der Welt grösten theils in gantz Europa biss auf jetzige Zeit gelebet, und sich durch Schrifften oder sonst der gelehrten Welt bekant gemacht, an der Zahl über 20000. nach ihrer Geburth, Absterben, vornehmsten Schrifften, Leben und merckwürdigsten Geschichten, aus denen glaubwürdigsten Scribenten, die man jedesmahl fleissig angemerckt, kurtz und deutlich nach Alphabetischer Ordnung beschrieben werden, Denen Liebhabern der Historie der Gelehrten, und andern curieusen Personen zu nützlichen Gebrauch zum Druck befördert. Nebst einer Vorrede Hn. D. Joh. Burchard Menckens, Königl. Polnischen und Chur-Sächsischen Raths [...]. 1 200 -
462 DO OBYWATELOW maiących się zebrać na następuiące Seymiki. 640 1 200
463 GROTIUS Hugo – H.Grotii et aliorum Dissertationes De Studiis instituendis. 780 1 100
464 JANUSZOWSKI Jan – Statvta, Prawa y Constitvcie Koronne łacinskie y polskie, z Statutow, Łaskiego y Herborta y z Constitvciy Koronnych zebrane. Y na ksiąg dziesięcioro, na części, tytuły, prawa y paragraphy, Za powodem Jaśnie Wielmożnégo swieżey pamięci Pana Mikołaia Firleia z Dąbrowice Wojewody Krakowskiégo etc. Spisane, sporządzone y wydane, Przez Iana Ianvszowskiego. 28 000 28 000
465 [KLUK Krzysztof] – Botanika dla szkół narodowych. Pierwszy raz wydana. 800 3 700
466 [KRASICKI Ignacy] – Historya. Na dwie księgi podzielona. 980 1 600
467 [KRASICKI Ignacy] – Mikoł. Doświadczyńskiego przypadki przez niegoż samego opisane, na trzy księgi podzielone. 1 400 1 400
468 MEISSNER J[ohann] G[ottlieb] – Kurze Beschreibung von Schlesien entworfen und zusammengezogen. Zweyte Auflage. 800 800
469 PENZINGER Sebastian Heinrich – Novissimum Historiae Quatuor Mundi Monarchiarum, Chaldaeorum nempe, Persarum, Graecorum et Romanorum Compendium, Gestorum videlicet omnium Imperatorum, a Nimrodo, usque ad [...] Josephum, Romanorum et Germanorum monarcham [...]. 1 200 -
470 ROLLIN [Charles] – Histo... T. 12. 500 500
471 ROLLIN [Charles] – Histo... T. 14. 500 500
472 SAINT REAL [César Vichard] – Oeuvres de M. l'abbe ... Nouvelle édition. T. 4. 500 -
473 TISSOT [Szymon Andrzej] – Rada dla pospolstwa względem zdrowia jego przez p. Tyssot [...], teraz od niegoż samego poprawna, i powiększona, z Francuzkiego na Polski na nowo dokładniey, i do Polszczyzny stosowniey przełozona. T. 2. 980 1 300
474 [WĘGIERSKI Kajetan]. CÉSAR [Gaius Julius] – Les commentaires de ... Nouvelle édition, revue & retouchée avec soin, par M. [Noël Francois] de Wailly. T. 1-2. 600 8 000
475 WIADOMOSC o Pierwiastkowey Miast zasadzie W Polszcze, Ich szczegulnych Przywileiach i Wolnościach, oraz o przyczynach upadku tychże Miast Nayiaśnieyszemu Stanisławowi Augustowi Krolowi i Nayiaśnieyszey Rzeczypospolitey Skonfederowanym Stanom W czasie Seymu Roku 1788 zaczętego, a w Roku 1789 kontynuowanego podana. 1 200 1 500
476 BARTNIK Postępowy. Pismo poświ... R. 25: 1899. s. [4], 284. 100 340
477 BARTNIK Postępowy. Pismo poświ... R. 26: 1900. s. [4], 212. 100 360
478 BARTNIK Postępowy. Pismo poświ... R. 34: 1908. s. [4], 200. 100 360
479 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1841, t. 3, [zesz. 3]: IX 1841. 100 -
480 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1842, t. 3, [zesz. 1-3]: VII-IX 1842. 240 240
481 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1843, t. 2, [zesz. 1-3]: IV-VI 1843. 220 440
482 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1843, t. 3, [zesz. 1-3]: VII-IX 1843. 300 440
483 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1844, t. 4, [zesz. 1-3]: X-XII 1843. 220 280
484 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1845, t. 1, [zesz. 3]: III 1845. 100 320
485 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1845, t. 2, [zesz. 1]: IV 1845. 120 260
486 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1847, t. 3, zesz. 79: VII 1847. 100 320
487 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1847, t. 4, zesz. 84: XII 1847. 100 -
488 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1848, t. 4, zesz. 94: X 1848. 100 -
489 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1848, t. 4, zesz. 95: XI 1848. 100 135
490 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1848, t. 4, zesz. 96: XII 1848. 120 120
491 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1850, t. 1, zesz. 109: I 1850. 100 550
492 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1850, t. 1, zesz. 111: III 1850. 100 320
493 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1850, t. 2, zesz. 113: V 1850. 100 -
494 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1850, t. 4, zesz. 118: X 1850. 100 280
495 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1850, t. 4, zesz. 119: XI 1850. 100 -
496 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1851, t. 4, zesz. 132: XII 1851. 120 400
497 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1861, t. 4, zesz. 10: X 1861. 100 100
498 BIBLIOTEKA Naukowego Zakładu I... R. 1848, t. 1, zesz. 1. 100 240
499 BIBLIOTEKA Naukowego Zakładu I... R. 1848, t. 1, zesz. 3. 100 330
500 BIULETYN. R. 31, nr 53: VII 1988. s. 81. 80 80
501 BIULETYN. R. 32, nr 54: VII 1989. s. 107. 80 -
502 CZYTANIA Przyjemne. Zbiór najnowszych powieści. 240 400
503 DROGA. Miesięcznik poświęcony sprawie życia polskiego. 480 550
504 GAZETA Weselna wydana z okazji zaślubin p. Tittelbachówny St. z p. Czernerem W. 80 170
505 GAZETKA Miki. Tygodnik. 480 480
506 IZYS Polska czyli dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł poświęcony krajowemu przemysłowi, tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa. 140 140
507 JEDNODNIÓWKA poświęcona pamięci bohaterów Majdanka. 64 240
508 [KALENDARZ]. SZCZĘŚĆ Boże z Nowym rokiem 1900. 220 -
509 [KALENDARZ]. Z ŻYCZENIAMI Nowego Roku 1901. 220 220
510 KALENDARZ peowiacki na rok 1940 wydany z okazji dwudziestej rocznicy Pierwszego Powstania Śląskiego. 160 260
511 KALENDARZYK Motylek. 1924. 60 -
512 KALENDARZYK polityczny na 1930 rok. Pod red. St. Cieszkowskiego. 100 150
513 KOSMOS. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Przyrodników im. Kopernika. Red. B. Radziszewski. 140 140
514 MŁODA Architektura. 360 440
515 NOTATKI Polityczne. 60 170
516 NOWE Widnokręgi. Miesięcznik l... Nr 1: I 1941. s. 118, [2], tabl. 1. 100 260
517 NOWE Widnokręgi. Miesięcznik l... Nr 2: II 1941. s. 199, [1], tabl. 1. 100 220
518 NOWE Widnokręgi. Miesięcznik l... Nr 3: III 1941. s. 194, [2], tabl. 1. 100 260
519 NOWE Widnokręgi. Miesięcznik l... Nr 4: IV 1941. s. 170, [2]. 100 260
520 PAMIĘTNIK Lwowski. [Red. A. Chłędowski]. 120 240
521 PAMIĘTNIK Naukowy. 100 100
522 PAMIĘTNIK Warszawski Umieiętno... T. 1, zesz. 1: I 1829. 140 140
523 PAMIĘTNIK Warszawski Umieiętno... T. 1, zesz. 2: II 1829. 140 250
524 PAMIĘTNIK Warszawski Umieiętno... T. 1, zesz. 3: III 1829. 140 260
525 PAMIĘTNIK Warszawski Umieiętno... T. 2, zesz. 2: V 1829. 140 220
526 PAMIĘTNIK Warszawski Umieiętno... T. 2, zesz. 3: VI 1829. 140 140
527 PRZEGLĄD Teatralny i Filmowy. Tygodnik ilustrowany, poświęcony sprawom teatru, muzyki, sztuki i kinematografu. 320 -
528 ROCZNIK Korporacyjny 1828-1928. [Cz. 1]. 100 100
529 ROCZNIK Ziem Wschodnich. 120 220
530 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... [Poczet 1], t. 7. 160 160
531 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet nowy, t. 1 (og. zb. 16). 220 330
532 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet nowy, t. 2 (og. zb. 17). 140 -
533 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet nowy, t. 3 (og. zb. 18). 140 140
534 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 1 (og. zb. 24). 180 320
535 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 2 (og. zb. 25). Z 6 tabl. 200 420
536 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 3 (og. zb. 26). Z ryciną. 180 360
537 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 4 (og. zb. 27). Z 8 tablicami litografowanemi. 200 550
538 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 5 (og. zb. 28). Z jedną tablicą figur. 180 320
539 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 6 (og. zb. 29). 240 420
540 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 7 (og. zb. 30). 200 330
541 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 8 (og. zb. 31). 180 -
542 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 10 (og. zb. 33). 200 360
543 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 11 (og. zb. 34). 160 200
544 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 12 (og. zb. 35). 160 280
545 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 14 (og. zb. 37). 160 420
546 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 16 (og. zb. 39). 200 380
547 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 17 (og. zb. 40). 180 -
548 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... Poczet 3, t. 19 (og. zb. 42). 200 650
549 ROZMAITOŚCI Warszawskie. Pismo... R. 1826. s. 384. 800 1 460
550 ROZMAITOŚCI Warszawskie. Pismo... R. 1827. s. 400. 800 1 100
551 ROZPRAWY i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału Matematyczno-przyrodniczego Akademii Umiejętności. 120 420
552 SOUVENIRS de la Pologne, historiques, statistiques et littéraires, publiés par une réunion de littérateurs polonais. 980 980
553 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 11. (Z 1 tablicą litografowaną). 140 380
554 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 12. (Z 8 tablicami litografowanemi). 140 550
555 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 13. (Z 2 mapami litografowanemi i 2 tabelami drukowanemi). 240 550
556 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 14. (Z 1 tablicą drukowaną i z mapą Babiej Góry, tudzież 3ma tablicami litografowanemi). 180 340
557 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 15. 180 320
558 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 16. (Z 2 drukowanemi i 3 litografowanemi tablicami). 180 1 100
559 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 17. (Z 2 litografowanemi tablicami). 140 220
560 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 18. 200 550
561 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 19. (Z 5 litografowanemi tablicami). 160 460
562 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 20. (Z 3 litografowanemi tablicami). 120 480
563 SZKOŁA Polska. Pismo sześciotygodniowe poświęcone pedagogice redagowane przez Ewarysta Estkowskiego i ks. Sumińskiego. 240 -
564 TYGODNIK Illustrowany. Pismo o... Serya 2, t. 16, nr 393-417: 10 VII-25 XII 1875. s. [4], [17]-416, 70, 14. opr. psk. z epoki. 440 650
565 TYGODNIK Illustrowany. Pismo o... Serya 3, t. 2, nr 27-53: 1 VII-30 XII 1876. s. [4], 436, 42, 69. opr. psk. z epoki. 480 700
566 VERORDNUNGSBLATT für das Generalgouvernement. Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa. 100 -
567 WŁÓCZĘGA. Organ Klubu Włóczęgó... R. 2, nr 4 (16): IV 1934. s. 16. 80 170
568 WŁÓCZĘGA. Organ Klubu Włóczęgó... R. 3, nr 3 (23): IV 1935. s. 16. 80 170
569 BANDTKIE Jerzy Samuel – Historya Biblioteki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 1 200 1 200
570 BENTKOWSKI Felix – Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1-2. 1 600 1 900
571 BERSOHN Mathias – O illuminowanych rękopisach polskich. (Tablic 15). 140 140
572 BURY Ryszard de – O miłości do ksiąg, to jest Philobiblon, traktat łaciński. Spolszczył J. Kasprowicz. 100 160
573 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Człowiek i książka. Z 12 ilustr. 80 140
574 CZARNIK Oskar – Bibliografia powieści odcinkowych 1918-1926. 40 75
575 DEMBY Stefan – O miłości do ksiąg w Polsce. 80 220
576 DUNIN Janusz, KNOROWSKI Zdzisław – Polskie powieściowe serie zeszytowe. Materiały bibliograficzne. 40 40
577 [EMIGRACYJNE katalogi księgarskie]. Zbiór 12 katalogów księgarskich polskich firm działających w Londynie z lat 1953-1974. 140 -
578 "INFORMATOR". Cennik ogłoszeń i prenumeraty wszystkich pism codziennych i tygodniowych wychodzących w Polsce. 60 -
579 JAKUBOWSKI Stanisław – Odnawianie zniszczonych druków. 60 80
580 JANOCKI Jan Daniel Andrzej – Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Załuski. Z tekstu łacińskiego przeł. Kamil Kantak. 80 80
581 [KATALOG]. Bibljoteka Narodowa. Katalog Bibljoteki Horynieckiej xx. Ponińskich. Cz. 1: Inkunabuły i polonica XVI wieku. Zestawili A. Kawecka-Gryczowa i K. Piekarski. 80 150
582 [KATALOG]. Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Tadeusz Gronowski. Grafika książkowa 1918-1978. 60 65
583 LELEWEL Joachim – Bibljograficznych ksiąg dwoje w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie [...] a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 2. 1 400 -
584 LELEWEL Joachim – Bibljograficznych ksiąg dwoje w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie [...] a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. 360 360
585 LENART Bonawentura – Konserwacja książki zabytkowej i jej oprawy. 120 120
586 LEWICKA-KAMIŃSKA Anna – O trzech introligatorach krakowskich z przełomu XV i XVI wieku. 45 -
587 MUSZKOWSKI Jan – Z dziejów firmy Gebethner i Wolff 1857-1937. 120 -
588 SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. 120 140
589 SERUGA Józef – Hołd introligatorów warszawskich w dniu imienin Stanisława Małachowskiego w roku 1791. 48 -
590 SERUGA Józef – Jan Haller, wydawca i drukarz krakowski 1467-1525. 120 260
591 SOBIESCIANA. Bibliografia jubileuszowego obchodu dwóchsetnej rocznicy Potrzeby Wiedeńskiej z r. 1683, z ryciną Apoteozy króla Jana III dłuta P[iusa] Welońskiego. Wyd. Red. "Przewodnika Bibliogr.". 100 100
592 STATUT Towarzystwa Miłośników Książki. 160 -
593 WYKAZ prasy polskiej. 120 230
594 [ZAPROSZENIA bibliofilskie]. Zbiór 205 zaproszeń na imprezy organizowane przez Towarzystwo Miłośników Książki (wystawy, odczyty, zebrania, akademie, wycieczki) i uroczystości bibliofilskie związane z miłośnictwem książek, lata 1925-1948. 520 1 400
595 ALBERTI Kazimiera – Godzina kalinowa. 180 180
596 ANDRZEJOWSKI Zygmunt – Wojenna pieśń polska. Zebrał i ułożył ... T. 1-3. 240 320
597 BAR Adam – Słownik pseudonimów i kryptonimów pisarzy polskich oraz Polski dotyczących. Oprac. ... przy współudziale W. T. Wisłockiego i T. Godłowskiego. T. 1-3. 160 160
598 BARAŃCZAK Stanisław – Jednym tchem. 220 550
599 BARAŃCZAK Stanisław – Korekta twarzy. 220 650
600 BAUDELAIRE Karol – Drobne poezye prozą. Tłum. Helena z Sienkiewiczów Żuławska. Z portretem autora i z przedm. Jerzego Żuławskiego. 120 -
601 BIELOWSKI August – Antoni Malczewski, jego żywot i pisma ozdobione popiersiem. Wydał ... 180 -
602 BRODZIŃSKI Wiesław – Pisma rozmaite. T. 1. 160 -
603 BRZĘKOWSKI Jan – Nowa kosmogonia. 100 160
604 BRZĘKOWSKI Jan – Odyseje. Poezje. 140 140
605 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Literaci i grafomani z czasów Królestwa Kongresowego 1815-1831. Dwanaście portretów. Z 14 rycinami. 140 -
606 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Megalomanja narodowa. 80 150
607 CHODŹKO Ignacy – Obrazy litewskie. Wyd. nowe poprawne. Serya 1-2. 540 -
608 CHRZANOWSKI Paweł – Wybór różnych gatunków mowy wolney z stosownemi Uwagami. Cz. 1-2. 600 -
609 CZAJKOWSKI Michał – Dziwne życia Polaków i Polek. Dzieło po pierwszy raz wydane. [Wyd. nowe]. 80 -
610 CZAJKOWSKI Michał – Hetman Ukrainy. Powieść historyczna. Wyd. nowe. 80 -
611 CZAJKOWSKI Michał – Koszowata i Ukrainki. Wyd. nowe. 80 -
612 CZAJKOWSKI Michał – Nemolaka. Powieść sławiańska. 80 -
613 CZAJKOWSKI Michał – Owruczanin. Powieść historyczna z 1812 roku. Wyd. nowe. 100 -
614 CZARKOWSKI L[udwik] – Słowniczek najpospolitszych rusycyzmów. Zebrał ... Wyd. II uzupełnione. 60 160
615 FREDRO Aleksander – Baśń o królewnie Pizdolonie i o trzech braciach. 160 220
616 FREDRO Alexander – Komedye... T. 1-5. 3 200 5 500
617 FREDRO Alexander – Komedije ... T. 1-2. Edycyja druga popraw. 680 680
618 FREDRO Alex[ander] – Zemsta. Komedija w 4 Aktach wierszem. 2 400 3 800
619 GESZWIND J[akub] – Kłamstwo Przybyszewskiego i kłamstwa o Przybyszewskim. Z powodu artykułu Boya-Żeleńskiego. 60 60
620 GODEBSKI Cypryan – Wiersz do legiów polskich. 800 800
621 GRODZIEC Andrzej Tadeusz – Poemat "Grudzień". Ilustrował Andrzej Wollen. 120 -
622 GRUBIŃSKI Wacław – Lenin. Komedja. 180 280
623 HERBERT Zbigniew – Wiersze zebrane. 300 650
624 HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw – Godzina cieni. Eseje. 120 120
625 HERTZ Benedykt – Żarty nie na żarty. Bajki, satyry i piosenki ... (1900-1930). 120 120
626 IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Trzy struny. 70 380
627 JARRY Alfred – Ubu król, czyli Polacy. Przełożył i przedmową opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). 140 270
628 PAWLIKOWSKA Marja z Kossaków – Niebieskie migdały. 140 550
629 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Śpiąca załoga. 420 750
630 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Krystalizacje. 300 -
631 [JATOWT Maksymilian] – Kaukaz czyli ostatnie dni Szamyla. Powieść historyczna przez J[akóba] Gordona [pseud.]. 100 100
632 KARPIŃSKI Światopełk, MINKIEWICZ Janusz – Warszawska szopka polityczna 1934. 80 -
633 KARPIŃSKI Światopełk, MINKIEWICZ Janusz – Warszawska szopka polityczna. 60 -
634 KASPROWICZ Jan – Księga ubogich. Wyd. IV. 200 -
635 KASPROWICZ Jan – Uczta Herodyady. Poemat dramatyczny w trzech aktach. Z cyklu "Na Wzgórzu Śmierci". 220 -
636 KORCZAK Janusz. Hen-Ryk [pseud.] – Koszałki opałki. 100 100
637 KOSSOWSKI Janusz – Rejterada Wicka do Wilanowa czyli epilog libacji "Pod Bachusem" i wiele innych. 80 80
638 KOSTEK-BIERNACKI Wacław (Brunon Kostecki) – Straszny gość. 120 140
639 KOTARBIŃSKI Tadeusz – Wiązanki. 80 80
640 KOZIKOWSKI Edward – Pięciokłos. Poezje zebrane. 120 170
641 KOZIKOWSKI Edward – Płomyk świecy. 100 -
642 KOZIKOWSKI Edward – W towarzystwie wierzby. 80 -
643 KOZIKOWSKI Edward – Wymarsz świerszczów. Poezje beskidzkie. 800 800
644 KOZUBOWSKI Feliks – Rozgrzeszeni. Obrazek z życia wygnańców. 80 -
645 KRAJEWSKI Radosław – Za jaźnią wielkiej Lechji. Myt dramatyczny budowy greckiej. 100 -
646 KRASICKI [Ignacy] – Dzieła. Dziesięć tomów w jednym. Z portretem autora. Edycya Barbezata. 480 800
647 KRASIŃSKI Zygmunt – Pisma ... Wyd. jubileuszowe. T. 1-8 [w 9 wol.]. 1 200 1 400
648 [KRUSZEWSKA Felicja] – A Medley. 100 -
649 KRYNICKI Ryszard – Pęd pogoni, pęd ucieczki. 140 260
650 KRZEWSKI Karol – Kapral Szczapa. Wyd. IV zmienione i uzupełnione. Z przypisami Wacława Lipińskiego. 120 140
651 ANDERSEN H[ans] C[hristian] – Królowa śniegu. Oprac. Aleksander Szczęsny. Illustr. Edmund Dulac. 200 600
652 ANDERSEN H[ans] C[hristian] – Ogród rajski. Słowik. Szaty królewskie. Oprac. Aleksander Szczęsny. Illustr. Edmund Dulac. 220 650
653 ANDERSEN H[ans] C[hristian] – Opowiadanie wiatru. Syrena. Oprac. Aleksander Szczęsny. Illustr. Edmund Dulac. 200 650
654 BRZECHWA Jan – Pan Soczewka w puszczy. Ilustrował J. M. Szancer. 80 180
655 CHOŁONIEWSKI Antoni – Tadeusz Kościuszko. Z czterdziestoma ryc., dwiema tabl. kolorowanemi i z autografem Kościuszki. 200 -
656 [DEFOE Daniel] – Przypadki Robinsona Kruzoe. Podług najnowszych źródeł oprac. Wł. L. Anczyc. Wyd. VII z 10 rycinami i licznymi drzeworytami w tekście. 120 -
657 DUMAŃSKI Jan – Bajeczki prawdziwe. Zebrał i oprac. ... 64 -
658 GIŻYCKI Kamil – Wielkie czyny szympansa Bajbuna Mądrego nadwornego doradcy króla jegomości lwa Samby Mocnego. Baśnie murzyńskie. Ilustr. Jan Marcin Szancer. 80 80
659 JACHOWICZ S[tanisław] – Bajki i powiastki. Wyd. VIII. T. 1-3. 800 800
660 JEZIERSKI Edmund – Napoleon, zdobywca świata. Oprac. dla młodzieży według najnowszych źródeł ... Z wieloma ilustracjami. 100 100
661 KORCZAK Janusz – Król Maciuś Pierwszy. Powieść. 360 680
662 KORNATOWICZ Jerzy – Krzyżacka zawierucha. Powieść historyczna dla młodzieży. 64 64
663 [KUBALA Ludwik] A. Rogala [pseud.] – Tadeusz Kościuszko. Opowiadanie dla młodzieży. Wyd. III. 120 120
664 LIRSKI Jerzy – Podróż w nieznane. Powieść dla młodzieży. 20 ilustracyj w tekście i mapka. 80 600
665 MAŁOWIESKI Bonawentura – Uwagi polityczno-moralne przez ... dla dzieci swoich napisane w roku 1804tym. Do druku podane roku 1810. 240 -
666 OPAŁEK Mieczysław – Dzieciom polskim na gwiazdkę w wielkim roku wojny 1915. 120 220
667 PÁPA Relli – Basiu, kim chcesz być? Ilustrowała Anna F. Gyðrffy. Tłum. S. Średnickiego. 80 -
668 SCHROEDER Artur – Orlęta. (Z walk lwowskich). Z ilustr. K. Mackiewicza. Wyd. III. 100 -
669 SEMPOŁOWSKA St[anisława], UNSZLICHT-BERNSTEINOWA J[ulia] – Pierwszy zbiorek powiastek, opowiadań, wierszyków i ćwiczeń dla dzieci od lat 7 do 9. Wyd. X poprawione. 100 160
670 SZCZEPAŃSKI Jan Jul. – Świat w obrazach. Wiązanie dla dzieci, z opisaniem i 300 wizerunkami. 1 200 1 200
671 TOPOROWICZ Krzysztof – Bajeczki o grzecznych i niegrzecznych dzieciach. Zebrał i oprac. ... 80 95
672 TOPOROWICZ Krzysztof – Miś psotnik. Ilustr. Leszek Górski. 48 220
673 ZECHENTER Witold – Wróżka kwiatów. Ilustrował Leszek Górski. 60 -
674 LEM Stanisław – Obłok Magellana. 100 700
675 LINDE Samuel Bogumił – Słownik języka polskiego. Vol. 1-6. 8 000 8 800
676 LIRSKI Jerzy – Chwyt śmierci. Powieść sensacyjna. 80 80
677 LORENTOWICZ Jan – Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył ... Z 12 reprod. obrazów artystów polskich. 180 -
678 ŁEPKOWSKI K[arol] – Szlakiem Legionów 1914-1915. Z ilustracyami Józefa Świrysz Ryszkiewicza. 180 180
679 MACKIEWICZ Stanisław – Książka moich rozczarowań. 120 180
680 MARKIEWICZ Jarosław – Przyszedłem zapytać o własne imię czasu, który wnoszę. 100 100
681 MATUSZEWSKI Ignacy – Dyabeł w poezyi. Historya i psychologia postaci uosabiających zło w literaturze pięknej wszystkich narodów i wieków. Studyum literacko-porównawcze. 120 -
682 MICIŃSKI Tadeusz – Xiądz Faust. Powieść. 180 -
683 MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Powieść historyczna z dziejów litewskich i pruskich. 8 400 8 400
684 [MICKIEWICZ Adam] – Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 3 200 7 000
685 MICKIEWICZ Adam – Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 3 000 4 400
686 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. 7 000 7 000
687 MICKIEWICZ Adam – Poezye Lorda Byrona tłumaczone. Giaur przez ..., Korsarz przez Edwarda Odyńca. 800 800
688 MIŁOSZ Czesław – Wiersze. [T. 1-2]. 120 120
689 MIODUSZEWSKI M[ichał] M[arcin] – Śpiewnik kościelny czyli pieśni nabożne z melodyjami w Kościele katolickim używane, a dla wygody kościołów parafijalnych przez X ... zebrane. 600 600
690 MOŚCICKI Henryk – Promieniści. Filomaci, Filareci. Zebrał i objaśnił ... 64 95
691 MROŻEK Sławomir – Rysunki zebrane. T. 1: Od służby postępowi do "Postępowca". Oprac. A. Rozwadowska i S. Rosiek. 320 600
692 NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – Bayki i powiesci przez ... Edycya druga, do ktoréy przydane są nowe i niewydane ieszcze Bayki, Powieści, Dumy i inne rymy. T. 1-2. 2 000 -
693 NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. Edycya trzecia. 1 600 2 400
694 NORWID Cyprian – Poezye ... Pierwsze wydanie zbiorowe. 300 680
695 NORWID Cypryan – Pierścień wielkiej damy. Tragedya w trzech aktach. Wydał z autografu Z. Przesmycki (Miriam). 120 220
696 PARTUM Andrzej – Frekwencje z opisu. 320 320
697 PRAELECTIONES in Universitate Litterarum Caesarea Vilnensi a kalendis Septembris anni MDCCXV ad pridie kal. Ivlii anni MDCCCXVI habendae indicuntur a rectoris vicario et Senatu academico. 220 660
698 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Szkice i obrazki. T. 3: Anielka. 180 -
699 RAISZL Ludwik Edward – Elegiia na zgon wiekopomney pamięci Alexandra I-go, cesarza wszech Rossyi, króla polskiego etc. etc. etc. przez ... podoficera Pułku 4go Piechoty Liniowey Woysk Polskich. 160 160
700 RILKE Rainer Maria – Malte. (Pamiętniki Malte-Laurids'a Brigge). Za zezwoleniem autora przełożył Witold Hulewicz. 80 120
701 [RZEWUSKI Henryk] – Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego. T. 1-8. 120 -
702 SAMOZWANIEC Magdalena – Kartki z pamiętnika młodej mężatki. 80 -
703 SEJDA Kazimierz – C.k. dezerterzy. 240 500
704 SIEMIEŃSKI Lucyan – Adam Mickiewicz. Wspomnienie pozgonne. 100 100
705 SIERPIŃSKI Seweryn Zenon – Nowy gabinet powieści. [Cz.] 1. 180 -
706 SŁONIMSKI Antoni – Godzina poezji. 140 -
707 SŁONIMSKI Antoni – Rozmowa z gwiazdą. Poezje 1916-1961. 120 -
708 SŁONIMSKI Antoni – Z dalekiej podróży. Poezje. 220 220
709 SŁOWACKI Juliusz – Żmija. Romans poetyczny, z podań ukraińskich w sześciu pieśniach. 240 340
710 STADTMÜLLER K[arol] – Słownictwo rzemieślnicze. [Cz.] 1, 4-11. 120 480
711 STAFF Leopold – Martwa pogoda. 160 380
712 STARZEŃSKI Leopold – Noc listopadowa. 100 100
713 [SWIFT Jonathan] – Podro... T. 2. 800 -
714 [SWIFT Jonathan] – Podro... T. 3-4. 1 200 1 200
715 SZAJNOCHA K[arol] – Jan III. W Tumie ś. Szczepana. 100 -
716 SZELBURG-ZAREMBINA Ewa – Sygnały. 180 -
717 SZYMBORSKA Wisława – Dlatego żyjemy. 120 550
718 TARCZA polska. Zbiór modlitw i piesni nabożnych dla narodu polskiego. 640 1 500
719 TASSO Torquato – Goffred albo Jeruzalem wyzwolona. Przekładania Piotra Kochanowskiego. Z przyłączeniem Rozprawy obeymuiącey uwagi nad poezyią polską, życiopismo Torquata Tassa, rozbiór i przekład Jerozolimy wyzwoloney Pawła Czaykowskiego. 800 800
720 TREMBECKI Stanisław – Dzieła poetyczne. Nowe zupełnie wydanie. Z popiersiem autora. T. 1-2. 480 480
721 TUWIM Julian – Pegaz dęba. 120 120
722 TUWIM Juljan – Czary i czarty polskie oraz wypisy czarnoksięskie. 140 360
723 TUWIM Juljan – Wiersze zebrane. 780 1 100
724 UJEJSKI Kornel – Kwiaty bez woni. Poezye. 140 140
725 WACHOWICZ Barbara – Marie jego życia. 120 120
726 WERCHRATSKIJ J[van] – Ueber die Mundart der marmaroscher Ruthenen. (Ein Beitrag zur ruthenischen Dialektologie). 480 800
727 WEYSSENHOFF Józef – Puszcza. Powieść. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. 600 -
728 WIELKA szopka po-majowa. Rewja czteroletnia w 2 częściach. Napisali Riki-Tiki-Tavi. 64 130
729 WIERZYŃSKI Kazimierz – Pieśni fanatyczne. 120 120
730 WILDE Oskar – Salome. Tragedya ... Nakł. II. Tłumaczył Władysław Fromowicz. 80 -
731 WITWICKI Stefan – Zbiór pism pomniejszych utworu ... T. 1-2. 140 140
732 WÓJCICKI K[azimierz] Wł[adysław] – Klechdy. Starożytne podania i powieści ludowe. Zebrał i napisał ... T. 1-2. Wyd. II pomnożone. 400 800
733 ZABŁOCKI Franciszek – Dzieła ... wydane przez F. S. Dmochowskiego. T. 1-6. 1 200 1 700
734 ZEGADŁOWICZ Emil – Czarny dzień. 360 800
735 ZEGADŁOWICZ Emil – Dramaty. T. 2: Alcesta, Betsaba, Wigilje. 360 -
736 ZEGADŁOWICZ Emil – Powsinogi beskidzkie. Wyd. II. 360 650
737 ZEGADŁOWICZ Emil – Z pod młyńskich kamieni. Żywot Mikołaja Srebrempisanego. Cz. 2. 360 -
738 [ŻELEŃSKI Tadeusz] – Igraszki kabaretowe. Napisał Boy [pseud.]. 120 280
739 [ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Echa leśne. 100 -
740 ŻMUDZKI Wacław – Księga bytu. 80 140
741 ŻOŁNIERSKIE piosenki obozowe. (Zbiorek najnowszy). 100 -
742 ADAMOWICZ Bolesław, ADAMOWICZ Józef – Przez Atlantyk. Spisał z relacji lotników i oprac. St. Strumph Wojtkiewicz. 80 80
743 ADLER Max – Droga do socjalizmu. 80 -
744 AKTY i dokumenty dotyczące sprawy granic Polski na konferencji pokojowej w Paryżu 1918-1919 zebrane i wydane przez Sekretarjat Jeneralny Delegacji Polskiej. Cz. 1: Program terytorjalny Delegacji. 320 -
745 ALBUM pamiątek 1863. 180 420
746 ARDANT du Picq [Charles Jean Jacques Joseph] – Studjum o walce. Przełożył Józef Zając, generał brygady. 120 -
747 ASKENAZY Szymon – Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Z 22 ryc. i heliograwiurą wg portretu Grassiego. 240 -
748 ASKENAZY Szymon – Książę Józef Poniatowski 1763-1813. Wyd. jubileuszowe ozdobione 152 ryc. 220 220
749 BACZYŃSKI Julian – Naród Polski pod obcem panowaniem. 120 -
750 BAJKOW [Leon] – Bajkow. Z kartek pamiętnika rękopiśmiennego (1824-1829) przez Alkara [= A. Kraushara] Wyd. II. 140 140
751 BALANYI Jerzy – Historja narodu węgierskiego. 70 -
752 BALIŃSKI Wł[adysław] – Propaganda jej metody i znaczenie. 100 320
753 BARDOUX Jacques – Oskarżam Moskwę... Autoryzowany przekład T. Teslara. 100 -
754 BARTOSZEWSKI Witołd – Pojedynek, jego reguły i przykłady. Wyd. II. 140 140
755 BEDNARSKI St[anisław] – A jednak winni!... Prawda o Legjonie Młodych. 60 60
756 BERENSON Leon – Z sali śmierci. Wrażenia obrońcy politycznego. 64 64
757 BIAŁKOWSKI Leon – Podole w XVI wieku. Rysy społeczne i gospodarcze. 200 410
758 BIJAK Juljan – Wspomnienia z wojny swiatowej [!]. Z wrażeń osobistych skreślił gen. ... 80 160
759 BILIŃSKI Leon – Wspomnienia i dokumenty. T. 1-2. 200 -
760 BIRKENMAJER Józef – Polska dywizja w tajgach Sybiru. 48 85
761 BIZARDIERE [Michał Dawid de la] – Bezkrólewie po Janie III. Sobieskim. Dzieło Bizardiera przetłómaczone na język polski i objaśnione przypiskami przez Juljana Bartoszewicza. 100 150
762 BOCHEŃSKI Aleksander, ŁOŚ Stanisław, BĄCZKOWSKI Włodzimierz – Problem polsko-ukraiński w Ziemi Czerwieńskiej. Drugi nakł. 140 140
763 BOEHN M[ax von] – Rokoko. Francja w XVIII-tym stuleciu. Przekład Pawła Hulki-Laskowskiego. 320 -
764 BOJAN-BŁAŻEWICZ W[acław] – Przewrót majowy w Polsce. Na podstawie dokumentów urzędowych oprac. ... 64 260
765 BONNAL H[enri] – Manewr wileński. Zarys strategji Napoleona i jego psychologji wojskowej (styczeń 1811-lipiec 1812). Tłum. Jerzy Błeszyński. 100 100
766 BRÜCKNER Aleksander – Encyklopedia staropolska. T. 1-2. Oprac. ... Materiałem ilustracyjnym uzupełnił K. Estreicher. 400 1 100
767 BRZEZIŃSKI Zbigniew – Jedność czy konflikty. Tłumaczone z języka angielskiego. 160 -
768 BRZOSTOWSKI Ludomir – Księga praw oficerskich. (Zbiór ustaw, rozporządzeń i rozkazów). 120 120
769 BRZOSTOWSKI Ludomir – Statut oficerskich sądów honorowych. 120 -
770 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Nazwiska t. zw. szlacheckie (z końcówką -ski). 60 -
771 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Polacy w Ziemi Świętej, Syrji i Egipcie 1147-1914. 140 220
772 CEPNIK Kazimierz – Edward Śmigły Rydz, generalny inspektor sił zbrojnych. Zarys życia i działalności. 120 -
773 CESARZ robotników. 60 -
774 [CHŁAPOWSKI Kazimierz]. A. Z. [pseud.] – Wojna na Litwie w roku 1831. Z mapą. 100 -
775 CHŁAPOWSKI Kazimierz – O Lidze ku ochronie czci i o sądach honorowych. 64 -
776 CHMELAŘ Józef – Polska mniejszość narodowa w Czechosłowacji. Przy współpracy J. Auerhana, A. Boháča [i in.] oprac. ... 100 240
777 CHMIEL Adam – Oswobodzenie Krakowa 31 października 1918 r. Poprzedza historja "Związku Uczestników Oswobodzenia Krakowa" przez Henryka Pachońskiego. 140 140
778 CZARTKOWSKI Adam – Pan na Tulczynie. Wspomnienia o Stanisławie Szczęsnym Potockim, jego rodzinie i dworze. Zebrał i wydał z 4 illustr. i tablicą genealog. ... 100 300
779 CZEGO chcą anarchiści. 80 80
780 CZERNECKI Jan – Mały król na Rusi i stolica jego Krystynopol. Z pamiętnika klasztornego 1766-1787 i z innych źródeł zebrał i zestawił ... 400 800
781 CZOŁOWSKI Aleksander – Marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 ryc. i 3 mapami. 120 140
782 [DAROWSKI Aleksander Weryha] – Awulsa Humania. Pamiętnik historyczno-prawny do dziejów wewnętrznych Ukrainy. Z archiwum Konstantego Podwysockiego w Rychtach Humieckich pod Kamieńcem Podolskim wyd. Edmund Ostoja Solecki [pseud.]. 240 680
783 DĄBKOWSKI Przemysław – Dobra rodowe i nabyte w prawie litewskiem od XIV do XVI wieku. 120 -
784 DĄBKOWSKI Przemysław – Rękojemstwo w prawie polskiem średniowiecznem. 180 180
785 DIAMAND Herman – Pamiętnik ... zebrany z wyjątków listów do żony. 140 -
786 [DŁUŻNIAKIEWICZ Janusz] – Zarys organizacji armji niemieckiej. Oprac. Sęp Dł. [krypt.]. 80 80
787 DRUŻBACKA Anna-Danuta – La Princesse Irène Puzyna. 80 -
788 Du PREL Max – Podręcznik dla Generalnego Gubernatorstwa w Polsce. Przegląd obszaru, ukształtowania i historii. 320 380
789 [DUNIN-BORKOWSKI Sławomir] – W ogniu. Opracowanie P. S. W. [= Prasowi Sprawozdawcy Wojenni]. 400 -
790 DUTKIEWICZ Walenty – Prawo hipoteczne w Królestwie Polskim, objaśnione przez ... Dodatek (przypisy i orzecznictwo). Opracował Ludwik Frenk. 220 400
791 DWA tygodnie przed 11-tym listopada 1918 (z wstępem i dodatkiem). Zwięzłe przypomnienie zdarzeń. 80 80
792 DZIEDUSZYCKI Izydor – Patrjotyzm w Polsce po rok 1815. Trzy odczyty miane w Sali Radnej w Krakowie. 100 100
793 BALICKI Zygmunt – Egoizm narodowy wobec etyki. 70 90
794 BOCHEŃSKI Adolf – Między Niemcami a Rosją. 120 200
795 BUDZYŃSKI Wacław – Lufcik na świat. 140 -
796 CORVI Antonio Menotti – Ustrój faszystowski w Italji. 140 320
797 DMOWSKI Roman – Anglja powojenna i jej polityka. Uwagi ogólne. 100 -
798 [DMOWSKI Roman]. K. Wybranowski [pseud.] – Dziedzictwo. Powieść. Wyd. III [właśc. VI]. 120 -
799 DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. III powiększone. 80 130
800 DMOWSKI R[oman] – Wychodztwo i osadnictwo. Cz. 1. 140 240
801 DUDZIŃSKI Juliusz – Moich siedem grzechów głównych. 120 -
802 FODOR M[arcel] W[illiam] – Na południe od Hitlera. 80 -
803 GIERTYCH Jędrzej – Nacjonalizm chrześcijański. 80 80
804 GŁĄBIŃSKI Stanisław – Wspomnienia polityczne [...]. 200 200
805 GUARNIERI Lyno – Faszyzm a sumienie. Dane historyczne i zasady moralne. Ze wstępem senatora Pietro Niccolini. Przełożyła [...] S. Sapieżanka. 240 380
806 JANKOWSKI Henryk – Ku-Klux-Klan. (Rasiści amerykańscy). 80 80
807 KALENDARZ akademika polskiego na rok 1937/38. Wydawnictwa rok drugi. 120 260
808 KOWALEWSKI Mikołaj – Polityka narodowościowa na Ukrainie sowieckiej. Zarys ewolucji stosunków w latach 1917-1937. 120 120
809 KWASIEBORSKI Wojciech – Podstawy narodowego poglądu na świat. 60 170
810 KWIATKOWSKI Stefan – Chrześcijańska Warszawa. T. 1. Wyd. II. Księga informacyjna polskiego przemysłu, finansów, handlu, rzemiosła, szkolnictwa, prasy, wolnych zawodów, instytucyj państwowych, samorządowych i prywatnych, organizacyj gospod., społ., kultur., oświat., naukowych, dobroczyn., zawodowych i t.p. miasta stołecznego Warszawy. Nakładem i pod red. ... 360 700
811 LUTOSŁAWSKI Wincenty – Państwo narodowe. 48 -
812 MUSSOLINI Benito – Doktryna faszyzmu. 80 240
813 MYŚL Wszechpolska. R. 1, nr 1. 64 110
814 NIEBUDEK Stefan – W kraju czarnych koszul. Z przedm. K. M. Morawskiego. 120 240
815 O MOCNEGO człowieka w Polsce. Odbitka cyklu artykułów z "Polski Zbrojnej". 80 -
816 [POCZTÓWKI]. Dwie czarno-białe pocztówki wydane przez Obóz Wielkiej Polski w 1928 z okazji X rocznicy odzyskania niepodległości. 40 320
817 POLSKA idea imperialna. [Oprac.] zespół "Polityki". 70 70
818 PREZZOLINI Giuseppe – Faszyzm. Przedmowa autora do wydania polskiego. Przekład autoryz. przez W. P. 120 180
819 PROGRAM Polskiego Stronnictwa demokratyczno-narodowego w państwie austryackiem. Uchwalony na II. Zjeździe stronnictwa w dniu 8 i 9 grudnia 1905 we Lwowie. 60 120
820 RZYMOWSKI Wincenty – Roman Dmowski: czciciel djabła. 100 160
821 STOJANOWSKI Karol – Rasizm przeciw Słowiańszczyźnie. 160 260
822 TRZASKA-CHRZĄSZCZEWSKI Aleksander – Przypływy i odpływy demokracji. 100 -
823 [UJEJSKI Józef] – Nacyonalizm jako zagadnienie etyczne. 80 160
824 WASILEWSKI Leon – Skład narodowościowy państw europejskich. 80 160
825 WINIEWICZ Józef – Mobilizacja sił niemieckich w Polsce. 120 140
826 WISŁOCKI Juljusz Sas – Wizja wielkiej Polski. (Fragmenty ustrojowe). 80 600
827 [FELDMAN Wilheln] – Kodeks honorowy i reguły pojedynku. Oprac. Zygmunt A. Pomian [pseud.]. 120 120
828 FLETCHER James – The History of Poland, from the Earliest Period to the Present Time. With a narrative of the recent events, obtained from a Polish patriot nobleman. Second edition, greatly enlarged. 400 480
829 FORSTER Karol – Z pamiętników Krukowieckiego, gubernatora Warszawy i prezesa Rządu Narodowego w powstaniu 1830-31 roku. Poprzedzone słowem wstępnem o "opinii publicznej" i apelem do Narodu Polskiego". Wyd. II. 60 220
830 GAWROŃSKI Franciszek Salezy – Pamiętnik r. 1830/31 i Kronika pamiętnikowa (1787-1831) pułkownika ... Wyd. Jan Czubek. 150 260
831 GĄSIOROWSKI Jerzy – Jak wojuje żołnierz polski czyli opowieść o Legionach 1914-1916 r. 100 100
832 GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław Sclavus) – Gawędy żołnierskie. Pokłosie spuścizny pamiętnikarskiej napoleończyków. Wydanie ozdobione 112 reprodukcjami obrazów, portretów i winiet sławnych mistrzów [...]. Wyd. II. 200 400
833 GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław Sclavus) – 1910-1915. Historja Armji Polskiej we Francji. Praca dokonana staraniem Stowarzyszenia Weteranów Armji Polskiej w Ameryce. 140 140
834 GELLA Jan – Ruski miesiąc. 1/XI-22/XI 1918. Ilustrowany opis walk listopadowych we Lwowie. Z 2 mapami. 140 220
835 [GEMBARZEWSKI Bronisław] – Katalog Wystawy Napoleońskiej (doby Księstwa Warszawskiego), otwartej w gmachu Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie dn. 5 maja r. 1921. Oprac. B G. [krypt.]. 220 440
836 GENEROWICZ Zbigniew – Prawda oskarża Niemcy hitlerowskie. 3 lata obozu koncentracyjnego Oświęcim - Guzen. 40 40
837 GILLER Agaton – Opisanie zabajkalskiej krainy w Syberyi. T. 1-3. 180 550
838 GILLER Agaton – Podróż więźnia etapami do Syberyi w roku 1854. T. 1-2. 160 360
839 GLINKA Władysław – Pamię... [T. 1]: Narew - Berezyna. 90 130
840 GLINKA Władysław – Pamię... T. 2: Na wygnaniu. 90 130
841 GLINKA Władysław – Pamię... T. 3: Na wygnaniu. 90 130
842 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 80 80
843 GODYŃ Zygmunt – Straty spośród kawalerzystów i pancernych z rąk sowieckich w II. wojnie światowej. 100 -
844 GODZIEBA Adam – O wtajemniczonych dla niewtajemniczonych. (Z notatek byłego członka organizacji tajnej). 80 130
845 GOŁĄBEK Józef – Czesi i Słowacy wobec powstania listopadowego. 100 220
846 GORSKI Stefan – Dziennikarstwo polskie. Zarys historyczny. 60 60
847 GRABSKI Stanisław – Rewolucja. Studjum społeczno-psychologiczne. 120 -
848 GROTOWSKI Żelisław, HANUSZ Jan – Od Przemysława do Masaryka. Na pamiątkę dziesięcioletniej rocznicy niepodległości Czechosłowacji i Polski i ich zbratania. 80 80
849 GUMOWSKI Maryan – Portrety Kościuszki. (47 reprodukcyi). 120 -
850 HAECKER Emil – Historja socjalizmu w Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. T. 1: 1846-1882. (Z 27 fot.). 140 -
851 HELTMAN[N] Wiktor – Demokracya polska na emigracyi. Wyjątki z pism. 80 170
852 HERBST Stanisław, ZACHWATOWICZ Jan – Twierdza Zamość. 360 950
853 HOFMOKL-OSTROWSKI [Zygmunt] – Moje obrony warszawskie. Spraw sto. Zesz. I-szy stanowiący odrębną całość; zawiera sprawy I-XVI. 100 100
854 HOFMOKL-OSTROWSKI [Zygmunt] – Szkice biograficzne. [Cz. 1-2]. 100 -
855 HOŁÓWKO Tadeusz – Prezydent Gabrjel Narutowicz. (Życie i działalność). Z przedm. Artura Śliwińskiego. 64 -
856 HOSZOWSKI Konstanty – Żywot Andrzeja Zawiszy Trzebickiego, biskupa krakowskiego i księcia siewierskiego. Z dwoma wizerunkami. 180 180
857 IWASIEWICZ Jan – Warunki pracy i życia robotników w Rosji Sowieckiej. 64 -
858 JABŁONOWSKI Ludwik Grzymała – Złote wczasy i wywczasy. Pamiętnik szlachcica z pierwszej połowy XIX stulecia. Z przedm. Stanisława Wasylewskiego. 100 100
859 [JABŁOŃSKI Adolf] – Dziesięć lat niewoli moskiewskiej. Napisał Jasieńczyk [pseud.]. Poprzedzone listem B. Bolesławity [= J. I. Kraszewskiego] do autora. 80 170
860 JACYNA Jan – Zagłada caratu. 120 -
861 JANIK Michał – O wolność i władztwo ducha. Spowiedź niepodległościowca. 100 -
862 JANKOWSKI Czesław – Powiat oszmiański. Materjały do dziejów ziemi i ludzi. Cz. 1. 240 700
863 JARUZELSKI Wojciech – Być może to ostatnie słowo. (Wyjaśnienia złożone przed sądem). 100 100
864 JASTRZĘBSKI Stanisław – Kim jesteśmy? O szlachcie zagrodowej w Małopolsce Wschodniej. 64 170
865 [JATOWT Maksymilian] – Obrazki caryzmu. Pamiętniki J[akóba] Gordona [pseud.]. [Wyd. nowe]. 100 220
866 [JATOWT Maksymilian] – Sołdat czyli sześć lat w Orenburgu i Uralsku. Nowe pamiętniki J[akóba] Gordona [pseud.]. Wyd. II przejrzane i dopełnione. 100 220
867 ALMANACH żydowski na rok 5678 (1917/18). Redagował Dr. Z. F. Finkelstein. 220 220
868 ALTER Wiktor – Antysemityzm gospodarczy w świetle cyfr. 80 -
869 ASZKENAZY Fryderyk – Chrystus a żydostwo. Zesz. 1. 48 80
870 BENDA Julian – Antysemita z przekonania. Ze wstępem Władysława Broniewskiego. 40 70
871 DIDIER Stanisław – Rola neofitów w dziejach Polski. 120 220
872 FELDHORN Juljusz – Literatura polska wieku XVI. a Żydzi. (Szkic bibliograficzny). 48 48
873 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. 120 220
874 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w poezyi ludowej i historyi ruskiej. 64 -
875 [GLUZIŃSKI Tadeusz]. Zbigniew Krasnowski [pseud.] – Światowa polityka żydowska. 120 120
876 [GLUZIŃSKI Tadeusz]. Zbigniew Krasnowski [pseud.] – Socjalizm, komunizm, anarchizm. 140 140
877 GOLDSTEIN Maksymiljan, DRESDNER Karol – Kultura i sztuka ludu żydowskiego na ziemiach polskich. Zbiory Maksymiljana Goldsteina. Z przedmową Majera Bałabana. 880 3 600
878 GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. 64 85
879 GRABARZE Rosji. Rysunki O. v. Kursella. Wiersz D. Eckarta. Przeł. z niem. I. O. Grabowski. 90 180
880 GRONOWICZ Antoni – Antysemityzm rujnuje moją ojczyznę. Uwagi do współczesnej rzeczywistości wygłoszone [...] na zaproszenie Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego. 60 -
881 KAUTSKY Karol – Rasa a żydowstwo. 120 160
882 KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Szlachta polska pochodzenia żydowskiego. 320 650
883 KRUSZYŃSKI Józef – Polityka żydowska. 64 130
884 KRUSZYŃSKI Józef – Żydzi i kwestja żydowska. 100 260
885 KUTRZEBA Stanisław – Sprawa żydowska w Polsce. Szkic historyczny. 100 180
886 LAUDYNOWA Stefania – Sprawa światowa. Żydzi, Polska, ludzkość. T. 2. 80 80
887 LILIENTALOWA Regina – Święta żydowskie w przeszłości i teraźniejszości. Cz. 3. 100 180
888 MEISTER Wilhelm – Księga win Judy. (Porachunki niemieckie). Z [...] niemieckiego przeł. Ignacy Oksza Grabowski. 80 80
889 MERUNOWICZ Teofil – Żydowska polityka narodowa obecnej doby. 100 160
890 NIEBUDEK Stefan – Przytyk. Wielki proces Polaków z Żydami. Oprac. ... 100 300
891 NOWACZYŃSKI Adolf – Mocarstwo anonimowe. (Ankieta w sprawie żydowskiej). Zebrał ... 140 201
892 ORZESZKOWA Eliza – O Żydach i kwestyi żydowskiej. 120 140
893 PAMIĘTNIK Pierwszego Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego wszystkich ziem polskich. 120 180
894 PAPAJSKI Leon – Rola Żydów w dziejach Polski. 64 85
895 PLAN dzielnicy żydowskiej [w Warszawie]. Wycinek prasowy z X 1940. 120 170
896 P.P.S. wrogiem ludu pracującego i sługą żydowskiego kapitału. 64 200
897 PROTOKÓŁY mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego, wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. Oprac. Bolesław Rudzki. 100 200
898 PROTOKÓŁY mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. Oprac. Bolesław Rudzki. 60 110
899 RZEGOST-WITULSKI Józef – Śmiech przez łzy czyli kwestja żydowska w zwierciadle humoru i satyry. 120 220
900 SOMBART Werner – Żydzi a spółczesna gospodarka społeczna. Przekład z niem. A. W. i Z. K. 60 130
901 SPRAWOZDANIE o Palestynie złożone przez brytyjską Komisję Królewską w lipcu 1937 roku. 80 -
902 [ŚLIWIŃSKI Leon]. H. Wildecki [pseud.] – Niebezpieczeństwo żydowskie. Wyd. II. 80 80
903 [ŚLIWIŃSKI Leon]. H. Wildecki [pseud.] – Niebezpieczeństwo żydowskie. Wyd. III. 80 -
904 ŚWIAT w walce obronnej przeciw żydostwu. Zbiór referatów antyżydowskich działaczy wszystkich narodów. 64 220
905 TRZECIAK Stanisław – Odżydzić wytwórczość i sprzedaż dewocjonaljów. Wyd. II. 64 110
906 TRZECIAK Stanisław – Program światowej polityki żydowskiej. (Konspiracja i dekonspiracja). Wyd. II rozszerzone. 120 160
907 UCZENI a "ghetto". (Głosy polskie i zagraniczne). 60 85
908 URBACH Janusz Konrad – Udział Żydów w walce o niepodległość Polski. 200 260
909 VERORDNUNGSBLATT des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete. Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów. 100 130
910 VERORDNUNGSBLATT des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete. Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów. 100 130
911 VERORDNUNGSBLATT des Generalgouverneurs für die besetzen polnischen Gebiete. Dziennik Rozporządzeń Generalnego Gubernatora dla okupowanych polskich obszarów. Teil I. Część I. 120 150
912 VERORDNUNGSBLATT für das Generalgouvernement. Dziennik Rozporządzeń dla Generalnego Gubernatorstwa. 160 180
913 WEISS Hieronim – Brońmy się! 80 130
914 WŁADZIŃSKI [Jan] – Semici i semityzm. 100 300
915 WOLSKI Kalikst de – La Russie juive. 240 -
916 XIĘGI niektóre z żydowskich pism Starego Zakonu wybrane. Przekładania Jerzego Żuławskiego. Rysunki Wilhelma Wachtla. 120 320
917 ZADERECKI Tadeusz – Talmud w ogniu wieków. Wyd. III niezmienione. 140 170
918 K! MAGNA-POLONIA. 1920 * 13 III * 1930. 120 240
919 KABAT Maurycy – O procesie cywilnym. 140 400
920 KACZKOWSKI Józef – Konfiskaty na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim po powstaniach roku 1831 i 1863. 300 750
921 KADEN-BANDROWSKI Juliusz – Bitwa pod Konarami. 70 70
922 KADEN-BANDROWSKI Juliusz – Trzy wyprawy. Wyd. II. 80 -
923 KALLIMACH Filip Buonaccorsi – Życie i obyczaje Grzegorza z Sanoka, arcybiskupa lwowskiego. (Przekład polski z oryginału łacińskiego). Poprzedza Spór o Grzegorza z Sanoka przez Tadeusza Sinkę. 120 120
924 KANITZ Feliks – Bojownicy jutra. Podstawy socjalistycznego wychowania. Autoryzowany przekład J. Borowiczowej. 160 300
925 KASPRZAK St. – Stosunek Czech do Polski (1914-1921). 100 100
926 KATALOG "Wystawy 1.000 urn z Kopca J. Piłsudskiego". 100 100
927 KAWCZAK Stanisław – Milknące echa. 150 150
928 KICKA Zofja z Matuszewiczów – Ze zwierzeń dziewczęcych. Pamiętnik ... 1796-1822. [Wydała] Teresa z Potockich Wodzicka. (Z 4 portretami). Odb. z "Przeglądu Polskiego". 100 -
929 KLACZKO Julian – Anneksya w dawnej Polsce. (Unia Polski z Litwą). Tłómaczył za zezwoleniem autora Karol Scipio. Z przedmową S. Tarnowskiego. 80 -
930 KLEC-PILEWSKI Bernard – Studia i przyczynki do historii, genealogii i heraldyki polskiej. 100 -
931 KNIAZIEWICZ [Karol] – Listy ... do Dąbrowskiego i Kościuszki. [Wyd.] Wł[adysław] M[ieczysław] Kozłowski. 80 150
932 KONFERENCJA ryska a nasza granica wschodnia. 70 190
933 KONOPCZYŃSKI Władysław – Diarjusze sejmów z lat 1750, 1752, 1754 i 1758. Wyd. ... 120 170
934 KONOPCZYŃSKI Władysław – Kazimierz Pułaski. Życiorys. Z 14 ilustracjami. 160 -
935 KOPROWSKI Bolesław – Śmigłem i piórem. (Publikacje i wspomnienia). Redakcja: Tomasz W. Ostrowski. 80 -
936 KOSIŃSKI Adam Amilkar – Opowiadania żołnierskie z wojen od r. 1799 do 1812. Dodatek powieściowy do "Nowej Reformy". 100 220
937 [KOSSAK Jerzy] – Album wojska polskiego. 100 100
938 KOT Stanisław – Listy z Rosji do gen. Sikorskiego. 100 160
939 KOWALEWSKA Zofja – Obrazki mińskie 1850-1863. 120 -
940 KRAJEWSKI Józef – Tajne związki polityczne w Galicyi (od r. 1833 do r. 1841). Według niewydanych źródeł rękopiśmiennych, oraz aktów sądowych i gubernialnych. 100 230
941 KRAUSHAR Alexander – Życie potoczne Warszawy w czasach listopadowych 1830-1831. 46 300
942 KRYSIAK Franciszek Salezy – Z dni grozy we Lwowie. (Od 1-22 listopada 1918 r.). Kartki z pamiętnika, świadectwa, dowody, dokumenty. Pogrom żydowski we Lwowie w świetle prawdy. 100 260
943 [KRZYŻANOWSKI Stanisław] – Raptularz JMĆ. Pana Skarbnikowicza Bracławskiego. Z rękopismu wydał Stanisław Krakowianin [pseud.]. 70 -
944 KSIĄŻKA pamiątkowa o wydarciu sieci kolejowej radomskiej z rąk najeźdźców austryjackich przez kolejarzy Polaków. Wydana w pierwszą rocznicę utworzenia Dyrekcyi Radomskiej 3 listopada 1919. 180 180
945 KUCHARZEWSKI Jan – Maurycy Mochnacki. 220 950
946 KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. 120 220
947 KUTRZEBA Stanisław – Koronacye królów i królowych w Polsce. 64 180
948 LATINIK F[ranciszek Ksawery] – Bój o Warszawę. Rola wojskowego gubernatora I-szej armji w bitwie pod Warszawą w 1920 r. 70 135
949 LATINIK F[ranciszek Ksawery] – Żołnierz polski pod Gorlicami 1915. Działalność 100 Pułku Ziemi Cieszyńskiej. 100 170
950 LEGIONY Polskie. 16 sierpnia 1914 – 16 sierpnia 1915. (Dokumenty). 100 -
951 LELEWEL Joachim – Pamiętnik z roku 1830-31. Przedm. i przypisami opatrzył Janusz Iwaszkiewicz. Z 12 ilustracjami. 80 -
952 LEWARTOWSKI Henryk, POCHMARSKI Bol[esław], TESLAR J[ózef] A[ndrzej] – Szlakiem bojowym Legionów. Krótki zarys organizacyi i dziejów 2. Brygady Legionów Polskich w Karpatach, Galicyi i na Bukowinie. 160 240
953 LIMANOWSKI Bolesław – Szermierze wolności. 120 -
954 LIPIŃSKI Tymoteusz – Zapiski z lat 1825-1831. Do druku przygotował i przypiskami objaśnił Kazimierz Bartoszewicz. 120 120
955 LIPIŃSKI Wacław – Od Wilna po Dynaburg. (Wspomnienia z ofensywy 5 p.p. Legjonów). 100 -
956 LIPIŃSKI Wacław – Z dziejów dawnych i najnowszych. Szkice i studja historyczne. 120 120
957 LUKOMSKIJ V[ladislav] K[reskenčevič], TIPOLT N[ikolaj Apollonovič] – Russkaja geraldika. Rukovodstvo k sostavleniju i opisaniju gerbov. 980 4 000
958 ŁOZA Stanisław – Czy wiesz kto to jest? Pod ogólną red. ... 200 240
959 ŁUNIŃSKI Ernest – O pomniku księcia Józefa i Thorvaldsenie. Z 16 ilustracjami. 80 -
960 MACIEJOWSKI Wacław Alexander – Polska aż do pierwszej połowy XVII w. pod względem obyczajów i zwyczajów w czterech częściach opisana. T. 1-4. 1 200 4 000
961 MAJDANEK w świetle faktów i dokumentów. Książka dla wszystkich. Przedruk. 40 -
962 MAŁYSZKO Adolf – Uwagi oficera polskiego. 120 -
963 MATUSZEWSKI Stefan – Moje wspomnienia. 64 -
964 MIKLASZEWSKI W[alenty] – Memorabilia. (Pamiętnik od 1. VIII. 1914 do 1. IX. 1915). 240 -
965 MISIEWICZ Jan – Służba policji państwowej. 48 140
966 MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz – Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927. Pod red. ... Wyd. Lucjan Złotnicki. 360 900
967 MOŚCICKI Henryk – Generał Jasiński i powstanie kościuszkowskie. Ze 101 ilustracyami. 140 -
968 MŚCISŁAWSKI T. – Album sterników Państwa Polskiego w pierwszem dziesięcioleciu niepodległości. Z przedm. H. Mościckiego. Pod red. ... przy współudziale Wł. Włodkowskiego. 320 -
969 NA PAMIĄTKĘ Rocznicy Konstytucyi z r. 1791. 1791 - Trzeci Maja - 1889 [?]. 140 320
970 NIECO o szlachectwie i tytułach w Polsce. Napisał Wschodni Kresowiec [pseud]. 48 140
971 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Zbior pamiętnikow historycznych o dawnej Polszcze z rękopismow tudzież dzieł w różnych językach o Polszcze wydanych oraz z listami oryginalnemi królów i znakomitych ludzi w kraiu naszym. T. 1-6. 6 000 -
972 NIEMCEWICZ Juljan Ursyn – Pamiętniki czasów moich. Dzieło pośmiertne. Wyd. nowe. 80 80
973 NITTMAN T[adeusz] M[ichał] – Mały piłsudczyk. 160 160
974 NOT as Good as It Sounds. Soviet Words and Soviet Deeds. 100 -
975 NOTESIK żołnierski. 80 80
976 OBRONA Lwowa. 1-22 listopada 1918. T. 1-3. 640 1 100
977 OLIZAR Narcyz – Pamiętniki kasztelana ... Dwie części razem. 100 240
978 ORZECHOWSKI Stanisław – Polskie dialogi polityczne. (Rozmowa około egzekucyjej i Quincunx) 1563-1564. Wydał Jan Łoś z objaśnieniami historycznemi Stanisława Kota. 120 120
979 OŻEGALSKI Józef Kościesza – Wspomnienia krwawych czasów z roku 1863. 120 320
980 PAMIĘTNIKI chłopów. Serja 2. 120 -
981 PAYEN Fernand – O powołaniu adwokatury i sztuce obrończej. Przeł. Jan Ruff. Przedmową opatrzył Leon Nowodworski. 120 120
982 PĘCZKOWSKI Mieczysław – Umundurowanie wojska, Marynarki Wojennej i Przysposobienia Wojskowego w Polsce. Oprac. ... Ilustrowali Stanisław Bieńkowski, Stanisław Haykowski. 320 420
983 PIERWSZY Zjazd Legjonistów, Pamiętnik Zjazdu w Krakowie w dniach 5, 6 i 7 sierpnia 1922 w ósmą rocznicę wymarszu Strzelców na bój o Niepodległość Ojczyzny. 100 -
984 PIĘTNASTOLECIE L.O.P.P. Praca zbiorowa. 360 440
985 [PIŁSUDSKI Józef]. Józef Piłsudski. Pisarz, wydawca i drukarz. 240 240
986 [PIŁSUDSKI Józef]. JP 12. V. 1935 - 18. V. 1935. 180 -
987 PIOTROWICZ Roman – Zagadnienie abisyńskie a polskie tezy kolonjalne. 100 220
988 PISTOR [Jan Jakób] – Pamiętniki o rewolucyi polskiej z roku 1794. Tłóm. Bolesław Prawdzic-Chotomski. 100 -
989 PLUTA Jan – Świat za drutem kolczastym. 15 oryginalnych zdjęć. Rozprawa o niemieckich obozach koncentracyjnych. 40 40
990 PŁACZKOWSKI Wincenty – Pamiętniki ... porucznika dawnej gwardyi cesarsko-francuskiej spisane w roku 1845. 140 650
991 POBÓG-MALINOWSKI Wł[adysław] – Józef Piłsudski. [T. 1-2]. 220 -
992 POCZET skazańców na Sybir do guberni tylko Wiatskiej z powstania roku 1830/31, sporządzony w Wiatce 1832 r. 80 80
993 PODGÓRSKI Tadeusz – Przetrawianie komunizmu. Uwagi o narastaniu opozycji demokratycznej w PRL. 60 -
994 PODLESKI Franciszek – Układy pokojowe w Brześciu Litewskim 1918. 160 280
995 PODRĘCZNIK dla członków Sejmików Powiatowych. 70 -
996 POLETUR Bronisław – Józef Piłsudski. (Fragment będącej w druku książki p.n. "Narutowicz i Piłsudski"). 70 -
997 POLSKAJA revoljucionnaja obednja. (Izvlečeno iz del kievskoj sledstvennoj kommissii). (Perevod). 160 320
998 POLSKI Zjazd Polityczny w Moskwie 21-26 lipca st[arego] st[ylu] 1917 r. 48 -
999 POLSKI słownik biograficzny. Wrocław. Ossolineum, Instytut Historii PAN. opr. ppł. z epoki. T. 19: Machowski Wawrzyniec-Maria Kazimiera. 240 240
1000 POMARAŃSKI Stefan – Z cyklu "Lista strat" (ze wspomnień Piłsudczyka). Wyd. II. 60 60
1001 [PONIATOWSKI Józef]. Katalog wystawy pamiątkowej księcia Józefa Poniatowskiego w stuletnią rocznicę bohaterskiego zgonu. 19. X. 1813, 19. X. 1913. W Pałacu Sztuk Pięknych [...]. 80 260
1002 PORAJ Krzysztof – Koszary i koszmary. 120 -
1003 PORĘBSKI K[azimierz] – "Flota polska". Pod protektoratem Szefa Departamentu Morskiego admirała ... 140 420
1004 PROCES 11 więźniów brzeskich przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 100 100
1005 [PRZYBOROWSKI Walery] – Polacy w Hiszpanii (1808-1812). Przez Zygmunta Lucyana Sulimę [pseud.]. 100 320
1006 PRZYBYLSKI A[dam] – Wojna polska 1918-1921. Z 32 szkicami. 140 140
1007 PRZYBYSZEWSKI Stanisław – Polska i święta wojna. 80 -
1008 PUZYREVSKIJ Aleksandr Kazimirovič – La charge de cavalerie de Somo-Sierra (Espagne) le 30 novembre 1808. Traduit du russe par Dimitry Oznobichine. Avec 2 croquis dans le texte. 70 240
1009 RAJKOWSKI Witold – Pod znakiem półksiężyca. Krótki zarys dziejów, instytucji i rozgałęzień islamu. 80 80
1010 RANSOME Artur – Sześć tygodni w Rosji w 1919 r. Przekład z angielskiego. 120 120
1011 DWUNASTOTYGODNIOWY program wyszkolenia rekruta artylerji. 70 -
1012 FRYDERYK II – Instrukcya ... króla pruskiego dla officerów kawaleryi lekkiey, podług którey wczasie woyny postępować powinni. 150 220
1013 INSTRUKCJA służby telefonicznej na stacjach wojskowych w kraju. 70 -
1014 INSTRUKCJA tymczasowa dla lekarzy przy określaniu zdolności ochotników i poborowych do służby wojskowej. 64 64
1015 KARABINY maszynowe Colt'a i Lewis'a. (Opis i rysunki). Z "Beute Maschinengewehre" przeł. [Józef] Kwaciszewski. 80 -
1016 KWACISZEWSKI J[ózef] – Karabin maszynowy hotchkiss. Opis i rysunki. 100 -
1017 MACKIEWICZ Jan], CYMERMAN [Leon] – Sygnały dla kawalerji. Przepisy służbowe. 60 60
1018 MAZURKIEWICZ Stefan, CEGLIŃSKI Stanisław – Wskazówki dla dowódcy baterji. Oprac. ... 64 -
1019 NAUKA jazdy konnej. 100 100
1020 PLAN wyćwiczenia i nauk na kursie 6 miesięcznym Szkoły Podchorążych Art. 64 -
1021 PROGRAM kursu trzechmiesięcznego dla podoficerów artylerji. 60 60
1022 PROGRAM szkół fachowego kształcenia oficerów i podoficerów jazdy. 48 48
1023 PRZEPIS ubioru polowego wojsk polskich r. 1919. 140 -
1024 PRZEPISY obowiązujące w Wojsku Polskiem. [Cz.] 2: Obowiązki sierżanta kompanijnego, Obowiązki podoficera broni, Obowiązki komendanta drużyny (drużynowego) [...], Obowiązku furjera, Obowiązki podoficera kuchennego, Artykuły wojenne dla Wojska Polskiego. Nakład II. 70 -
1025 REGULAMIN piechoty. Cz. 1: Ogólne zasady walki piechoty. 80 -
1026 REGULAMIN musztry piechoty. Projekt zatwierdzony przez Związkową Komendę Stałych Drużyn Sokolich. Cz. 1: zawierająca najgłówniejsze prawidła i przepisy zorganizowania, wyćwiczenia i wyszkolenia żołnierzy w zakresie taktyki formalnej. Zesz. 2: Musztra jednostki i zastępu. 80 -
1027 SADOWSKI Jan – Sekcyjny sekcji szturmowej. Oprac. ... 80 80
1028 STEFCZYK T[adeusz], [ŻURAWSKI Kazimierz] – Podręcznik dla pieszych patrolów wywiadowczych przyjęty przez Komendę Związkową S. D. S. do użytku drużyn. 70 180
1029 TYMCZASOWE przepisy oddawania honorów. 60 60
1030 ZAWADZKI Bolesław – Instruktor piechoty. Cz. 1: Musztra formalna. Wyd. II. 60 -
1031 ZAWADZKI Bolesław – Jak uczyć żołnierza? Wyd. II. 70 70
1032 ROCZNIK oficerski 1932. 280 410
1033 ROCZNIK Służby Zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej według stanu na 1 kwietnia 1935. 260 260
1034 ROMER Eugeniusz – Polski stan posiadania na południowym wschodzie Rzeczypospolitej. Referat wygłoszony na zebraniu obywatelskim we Lwowie 21. II. 1937. 70 280
1035 ROMER Eugeniusz – Rady i przestrogi (1918-1938). 100 100
1036 [ROSTWOROWSKI Stanisław]. Stanisław Ordon [pseud.] – Łuna nad Warszawą. 64 -
1037 ROSTWOROWSKI Stanisław – Szarża pod Rokitną. 80 80
1038 ROSZKOWSKI Gustaw – O poselstwach dyplomatycznych i konsulatach. 100 130
1039 ROWECKI Stefan – Walki uliczne. 220 220
1040 ROZWADOWSKI Jan M[ichał] – My a Ruś i Litwa. 64 80
1041 RÓMMEL Juljusz – Moje walki z Budiennym. Dziennik wojenny b. d-cy 1. Dywizji Kawalerji. 180 320
1042 [RÓŻYCKI Karol] – O charakterze żołnierza polskiego. 64 -
1043 RUNDSTEIN Szymon – Szkody wojenne. Teorya nadzwyczajnych indemnizacyj w prawie publicznem. 120 -
1044 RYBKOWSKI Tadeusz – Polscy członkowie austryackiej Izby Panów i członkowie Koła Polskiego w Wiedniu. Album ofiarowane przez Koło Polskie w Wiedniu JE. Prezesowi Apolinaremu Jaworskiemu, wykonane przez ... [W nagłówku] Premium noworoczne "Kurjera Polskiego" za rok 1892. 240 380
1045 SCHUMMER-SZERMENTOWSKI Eugenjusz M. – Pod znakiem Pogoni. Z 16 ryc. 100 -
1046 SIEDLECKI Michał – Paryż 1919. Wrażenia i wspomnienia. 80 80
1047 SIEMIEŃSKI Lucyan – Dzieje narodu polskiego spisane przez ... a przedrukowane z edycyi poznańskiej, pod tytułem "Wieczory pod lipą" i ozdobione rycinami Antoniego Oleszczyńskiego. 1 200 3 000
1048 SKRZYPEK Stanisław – Rosja jaką widziałem. Wspomnienia z lat 1939-1942. 100 160
1049 SŁOTWIŃSKI Felix – Prawo narodów naturalne, połączone z praktyką państw europejskich ułożone przez ..., [...]. 260 390
1050 [SOZAŃSKI Antoni] – Mały podręcznik dla polskich polityków i dyplomatów ułożył tłómacz Machaivella [pseud.]. 160 -
1051 SPASOWSKI Władysław – Z. S. R. R., rozbudowa nowego ustroju. 160 160
1052 SPISEK niemiecko-bolszewicki. Dokumenty dotyczące związku bolszewików z niemieckim naczelnym dowództwem, wielkim przemysłem i finansami, oraz reprodukcja fotograficzna dokumentów. Wydane w Bernie w r. 1919 przez Committee on Public Information, United States of America. 120 120
1053 SPISOK graždanskim činam pervych šesti klassov v Carstve Polskom po staršenstvu. Sostojanie činov po 1 Janvarja 1857 goda. [Čast 2]. 120 220
1054 SPISS Tadeusz – Ze wspomnień c. k. urzędnika politycznego. 120 120
1055 SPRAWOZDANIE ze zbiórki pierwszego miljona złotych Funduszu na Walkę ze Szpiegostwem dla Marszałka Józefa Piłsudskiego w okresie czasu od dn. 19 marca do dnia 11-go listopada 1929 roku. 60 -
1056 STARCZEWSKI Eugenjusz – Widma przeszłości. Szkice historyczne. Wyd. pośmiertne z przedmową Bolesława Lutomskiego. 140 140
1057 STASZEWSKI Janusz – Niemasz pana nad ułana... 48 48
1058 STEPEK W[ojciech], CHODKIEWICZ K[azimierz] – Służba wywiadowcza i ochrona przeciwszpiegowska. Z 20 ryc. Wyd. I. 180 260
1059 STĘPOWSKI Maryan – Pożegnanie księcia Józefa z Krakowem (9 maja 1813). Odczyt [...]. 48 48
1060 STOLARZEWICZ Ludwik – Włodarz Rzeczypospolitej Polskiej Ignacy Mościcki, człowiek - uczony. W tekście 68 ilustracyj. 240 380
1061 STPICZYŃSKI Wojciech – Krwawy, pracowity cud 1920 roku. 64 -
1062 STRUGAREK St[anisław] – Fort VII. 40 40
1063 STUDNICKI Wacław – Rok 1863. Wyroki śmierci. Wydane pod red. ... 120 380
1064 STUDNICKI Wł[adysław] – Polityka Rosyi względem szkolnictwa zaboru rosyjskiego. Studyum polityczno-historyczne. 80 -
1065 SULERZYCKI Władysław – Prawo azylu. 80 80
1066 SZAWLESKI Mieczysław – Program naszej obronności i organizacji wewnętrznej. 120 120
1067 SZELĄGOWSKI Adam – Kwestya ruska w świetle historyi. 120 420
1068 SZELĄGOWSKI Adam – Walka o Bałtyk. Wyd. II przejrzane i uzup. 80 80
1069 SZOŁDRSKI Władysław – Wywiezienie benonitów z Warszawy dnia 20 czerwca 1808 roku. 60 120
1070 SZULCZEWSKI Karol – Odezwa do Rodaków przez majora ... poparta listem J. O. Xięcia Czartoryskiego. [W nagłówku] O Towarzystwie Literackiem Przyjaciół Polski w Anglii. 80 220
1071 SZUMSKI L[eopold] – Wspomnienia o trzecim pułku ułanów byłego wojska polskiego. Spisał ... oficer tegoż pułku. 120 120
1072 SZUMSKI Stanisław – W walkach i więzieniach. Pamiętniki z lat 1812-1848. Z 17 ilustr. Wyd. H. Mościcki. 120 160
1073 SZYDLOW-SZYDLOWSKI Stefan, PASTINSZKY Nikolaus R. v. – Verzeichnis der polnischen und litauischen Familien, die den erblichen Titel eines Fürsten, Markgrafen, Grafen und Freiherren tragen, mit kurzen genealogischen Angaben über diese Familien. Kurzes Verzeichnis der von der königl. ungarischen Regierung bestätigen Magnaten- und Adelsfamilien, die aus polnischen Uradel Stammen. 120 -
1074 SZYMANOWSKI Józef – Pamiętniki jenerała ... Wyd. S. Schnür-Pepłowski. 140 340
1075 ŚCIBOR Jan – Piłsudczycy jako element państwowotwórczy. 80 -
1076 ŚMIAŁOWSKI Eustachy – Tadeusz Kościuszko. Jego życie i czyny. 80 80
1077 TARNOWSKI St[anisław] – O Rusi i Rusinach. 70 240
1078 TESLAR Tadeusz – Czerwona gwiazda. Prawda o Sowietach i komuniźmie. Szkice aktualne. 140 -
1079 TETMAJER Kazimierz Przerwa – O żołnierzu polskim 1795-1915. 80 -
1080 TUŁACZ-WIŚNIEWSKI Kazimierz – Pieśni poległych. Z rycinami. 240 -
1081 TWARDOWSKI Kazimierz – O dostojeństwie uniwersytetu. 100 100
1082 UWAGI nad kwestyą połączenia Polski z Rosyą. Jeszcze odpowiedź autorowi broszury "Polska i Rosya w r. 1873". 60 160
1083 WAŃKOWICZ Melchior – C. O. P. Ognisko siły – Centralny Okręg Przemysłowy. Wyd. II. 120 120
1084 WASILEWSKI Leon – Dzieje męczeńskie Podlasia i Chełmszczyzny. 80 180
1085 WASYLEWSKI Stanisław – Niezapisany stan służby. 100 100
1086 WATULEWICZ Józef – Z pamiętników proboszcza łac. w Felsztynie skreślonych w latach wojny światowej 1914-1919. Z 7 ilustracjami w tekście. 100 -
1087 WIELICZKA Zygmunt – Szkice i fragmenty z powstania wielkopolskiego 1918/19. [Cz.] 1. Pod red. ... 120 280
1088 WIELOGŁOWSKI Walery – Polska na drodze pokoju i miłości. 100 -
1089 WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne] – Biskup Sapieha w zupełnej zgodzie z prawem i co z tego za wniosek? 64 -
1090 WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne] – Józef Piłsudski w życiu codziennym. 140 140
1091 WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne] – Więzienne drogi Komendanta. Gdańsk, Szpandawa, Wesel, Magdeburg. 140 140
1092 WIELOWIEYSKI Henryk – Wspomnienia ..., Oficera b. Wojsk Polskich. Ur. 8 lipca 1805 r. † 27 kwietnia 1889 r. (Opowiadanie własne). 100 420
1093 WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI Bolesław – Wzruszenia krakowskie. Odczyt [...]. 160 -
1094 WIETRZYKOWSKI Albin – Jak ginie Polak... Ostatnie chwile i listy ofiar hitleryzmu 1939-1945. 40 40
1095 WIETRZYKOWSKI Albin – Powrót Arthura Greisera. 40 -
1096 WIETRZYKOWSKI Albin – Zbrodnie niemieckie w Żabikowie. (Zeznania-dokumenty). 40 -
1097 WIĘZIENIA polskie w świetle dyskusji sejmowej. Przemówienia posłów Thugutta, Jeremicza, Inslera, min. Piechockiego [...] wygłoszone na posiedzeniach sejmowych [...] w dyskusji nad sprawozdaniem komisji dla zbadania więzień. Odbitka ze sprawozdań stenograficznych z posiedzeń Sejmu Rzeczypospolitej 276/7/8. 60 60
1098 WISŁOCKI Juljusz – Prawo głosowania kobiet. 60 85
1099 WIŚLICKI Józef M[ikołaj] – Opis Królestwa Polskiego pod względem historycznym, statystycznym, rolniczym, fabrycznym, handlowym, zwyczajowym i obyczajowym. T. 1-3. 2 400 4 800
1100 WITKOWSKA Helena – Elementarz obywatelski. 48 -
1101 WIZERUNKI polityczne dziejów państwa polskiego. T. 1-4. [...] wyd. przez Leona Zienkowicza. 240 -
1102 WOLNI z Wolnymi, Równi z Równy... Nr 1: SPRAWA "narodów kresowych" dawnej Rosji. 64 64
1103 WOLNI z Wolnymi, Równi z Równy... Nr 2: KAMIENIECKI Witold – Państwo litewskie. 64 64
1104 WOLNI z Wolnymi, Równi z Równy... Nr 3: MALISZEWSKI Edward – Żywioł polski na Litwie. 64 64
1105 WORONICZ Jean – Discours prononcé dans l'église paroissiale de S-te Croix à l'enterrement des restes mortels, transférés à Varsovie de le S. A. le Prince Joseph Poniatowski, Commandant en chef de l'Armée polonaise, Ministre de la guerre, & Chevalier de plusieurs Ordres [...]. Traduit du polonois par Mr [Walerian] Tęgoborski [...]. 240 480
1106 WROTNOWSKI Feliks – Historja powstania w 1831 roku na Wołyniu, Podolu, Ukrainie, Żmudzi i Litwie. T. 1-2. 120 260
1107 [WSPOMNIENIA 1]. Odręcznie spisane wspomnienia Marii z Zielińskich Dunikowskiej z Dalewic w pow. proszowickim. 1882. 320 320
1108 [WSPOMNIENIA 2]. Rękopis "Przypomnienia o Jazowsku spisane dla kochanych siostrzeńców i siostrzenic", autorstwa Franciszka Wyszkowskiego. 1860. 800 2 100
1109 Z DNI grozy i bolu. Za Polskę! Dla Polski! 120 -
1110 Z DZIEJÓW hajdamaczyzny. Cz. 1-2. Z przedm. Henryka Mościckiego. 80 240
1111 Z POLA walki. Książeczka pierwsza. 240 240
1112 Z ROKU wojny 1914-15. 120 -
1113 ZAJCHOWSKI Franciszek – Legiony w Karpatach w czterdziestu obrazach rysunku artysty-malarza ... Cały czysty dochód przeznaczony na Fundusz Wdów i Sierót po Legionistach. 200 260
1114 [ZAMOYSKA Jadwiga] – O miłości ojczyzny. Wyd. V. 60 60
1115 ZAREMBA Paweł – Historia Polski. T. 1: Od zarania państwa do r. 1506. 120 120
1116 ZATORSKI Wacław – Czyngis-chan. Z 6 mapami i 3 szkicami. Wyd. staraniem Sekcji Kawalerii T. W. W. 160 -
1117 ZAWADA Roman – Opowieści żołnierskie o generale Śmigłym. 100 -
1118 ZBIÓR dokumentów dotyczących sprawy polskiej. Sierpień 1914 r. - styczeń 1915 r. 64 64
1119 ZBIÓR przepisów względem dóbr Najmiłościwiej na własność prywatną darowanych. T. 1, poszyt 1-2. 240 -
1120 ZDANOWSKI Józef – Z walki o wolność Kościoła pod zaborem rosyjskim. Karta z dziejów Seminarjum Duchownego w Kielcach u schyłku XIX stulecia. 80 -
1121 ZIELONKA Ludwik Jastrzębiec – Wspomnienia z Syberyi od roku 1863-1869. 80 160
1122 ZIENKOWICZ Leon – Wieczory Lacha z Lachów czyli opowiadania przy kominku starego literata polskiego. 80 -
1123 ZUBRZYCKI Jan Sas – Różaniec wspomnień rodzinnych. 100 100
1124 ŹWIERCIADŁO polskie. Pismo zbiorowe. 120 -
1125 ŻWAN Antoni – Wspomnienia z Riviery francuskiej. Udział Polaków w życiu towarzyskiem i politycznem. Emigracja - wychodźtwo 1877-1927. 120 220
1126 ŻYTKOWICZ Leonid – Litwa i Korona w r. 1794. 60 -
1127 ŻYTKOWICZ Leonid – Ze stosunków Jasińskiego z konfederacją targowicką. 40 -
1128 BADENI Stefan – Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego. Z 72-ma zdjęciami z natury. 260 260
1129 BIULETYN prac naukowo-badawczych, dział hodowli koni. Dodatek: Bibliografia zawartości miesięcznika "Hodowca Koni" za lata 1946-1948. 50 -
1130 DARWIN Karol – O pochodzeniu człowieka. Przetłumaczył z angielskiego za upoważnieniem autora Ludwik Masłowski. 400 1 700
1131 DARWIN Karol – Wyraz uczuć u człowieka i zwierząt. Przekład dzieła pod napisem "The Expression of the Eucotions [!] in Man and Animals [...], London 1872, dokonany przez Konrada Dobrskiego. 300 850
1132 GARTVIG [Georg] – Tropičeskij mir v očerkach životnoj i rastitelnoj žizni. Perevod s nemeckago S. A. Usova. S šestju chromolitografirovannymi kartinami. Vtoroe izdanie. 160 -
1133 KARPIŃSKI Aleksander – Zasady gospodarstwa stawowego. 100 480
1134 KOBENDZA R[oman], KOŁODZIEJCZYK J[anuary] – Zbieranie roślin, układanie zielnika. Przewodnik do zbierania, suszenia, oznaczania roślin i układania zielnika. 64 240
1135 MAKOWSKI Zygmunt – Szkółkarstwo czyli rozmnażanie drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Z 26 rycinami. 120 180
1136 MARLES de – Ciekawe zjawiska przyrody. Z rycinami. 360 600
1137 POLSKI Związek Łowiecki. Statut. 80 80
1138 PRZEWODNIK techniczno-leśny. 120 -
1139 SAPIEŻYNA Teresa – Wilczyca czyli zima boru. 100 100
1140 ŚNIADECKI Jędrzej – Teorya jestestw organicznych. T. 1-3. 800 1 200
1141 AFTANAZY Roman – Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Wyd. II przejrzane i uzup. T. 1-11. 1 600 1 900
1142 BALIŃSKI Michał – Pielgrzymka do Jasnej-Góry w Częstochowie odbyta przez pątnika XIX wieku i wyd. z rękopisu przez ... 240 2 100
1143 BARKE Hugon – Skąd pochodzą Mazurzy i jak im się wiodło w czasach dawniejszych. 48 48
1144 BĄKOWSKI Klemens – Dom Długosza. (Z widokiem). 140 -
1145 Die BELAGERUNG von Trembowla, historisches Gedicht nebst einem kurzen Auszuge aus der Geschichte des ehemaligen Herzogthums Trembowla. Mit 2 litographirten Bildern von P. von O. 140 140
1146 BEŁZA Stanisław – W ojczyźnie bohatera. (Odczyt publiczny). 80 -
1147 [BIEDER Edmund] – Mobilizacya w Bronowicach czyli zwierciadło w którem Kraków z r. 1912 snadnie przejrzeć się może. Napisał Nygi [pseud.]. Scen XXXII, 12 karykatur W. Wyrwińskiego i 13 melodyj w tekście. 80 80
1148 [BIEDKA Paweł] – Kolej Brzozów - Rymanów. (Odbitka z "Tygodnika Ziemi Sanockiej"). 60 240
1149 BIELIŃSKI Józef – Szubrawcy w Wilnie (1817-1822). Zarys historyczny. 140 200
1150 CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. 4 800 4 800
1151 CHĄDZYŃSKI Jan Nepomucen – Historyczno-statystyczne opisy miast starożytnych w Ziemi Sandomierskiej leżących. Z dodaniem powieści z rzeczywistych wydarzeń, pod tytułem: Pustelnik w iłżyckiej puszczy. Dzieło ozdobione trzema mappami i rycinami. T. 1-3. 1 200 1 400
1152 CHINY i bokserzy. Historya, kultura i obyczaje Chińczyków. Prawda o t.z. bokserach, przyszłość Chin. Na podstawie najnowszych materyałów oraz informacyi ze źródeł chińskich napisał Sinolog [pseud.]. 120 -
1153 [CHODORÓW]. Rękopiśmienny "Operat szacunkowy dóbr Chodorów N-ro 1" z 1891. 1 200 4 100
1154 DĄBKOWSKI Przemysław – Ziemia Sanocka w XV stuleciu. Cz. 1-2. 160 410
1155 DEMJANENKO A. – Statističeskija svedenija o podolskoj gubernii za 1862, 1863 i 1864 gody. 180 340
1156 DĘBICKI Tadeusz – Moienzi Nzadi. U wrót Konga. Z 10 ilustracjami i okładką Kamila Mackiewicza. 80 80
1157 DODATEK do Pamiętnika budowy pomnika Tadeusza Kościuszki, wydanego w r. 1826. Obejmujący sprawozdanie komitetu pomnikiem tym zarządzającego za czas do 1 lipca 1852 r. 80 80
1158 DUMOLARD Henryk – Japonia pod względem politycznym, ekonomicznym i społecznym. Tłomaczenie M. Sarneckiej. 100 100
1159 FAECHER Stanisław – Narciarskie Mistrzostwa Świata. Zawody F.I.S. Zakopane, 11-19 II 1939. [Na końcu] Zebrał, objaśnieniami i wstępem opatrzył ... 120 170
1160 FRANEK obrońca Lwowa. 80 110
1161 GDYNIA. 120 140
1162 GIŻYCKI Jerzy – Między morzem a pustynią. 200 200
1163 GŁĄBIŃSKI Stanisław – Sprawa ruska na Ziemi Czerwieńskiej. 80 360
1164 GOETEL Walery – Sprawa Tatrzańskiego Parku Narodowego. 64 -
1165 GRABOWSKI Ambroży – Cuda i osobliwosci natury i sztuki w różnych znayduiące się kraiach, z naynowszych i nayciekawszych podróży do wszystkich części świata zebrane, z wiadomościami o niektórych celnieyszych starożytności zabytkach z kopersztychami illuminowan. T. 1-2. 1 200 -
1166 GRABOWSKI Ambroży – Starożytnicze wiadomości o Krakowie. Zbiór pism i pamiętników tyczących się opisowej i dziejowej przeszłości, oraz zwyczajów tej dawnej stolicy kraju, z dodatkiem różnych szczegółów Polaków zająć mogących. Z dawnych rękopismiennych źródeł zebrał ... 860 1 200
1167 JANUSZ Bohdan – 293 dni rządów rosyjskich we Lwowie. (3. IX. 1914 - 22. VI. 1915). 140 320
1168 [JATOWT Maksymilian] – Podróż do Nowego Orleanu. Przez J[akóba] Gordona [pseud.]. 100 160
1169 KIPA Emil – Lwów. 64 -
1170 KORZON Tadeusz – Co się działo i co ma się dziać w Czersku? Podług odczytu wygłoszonego w 1908 r. przez ... Zdjęcia fotogr. J. Dziekońskiego, rysunki K. Skórewicza. 64 64
1171 [KOSÓW Poleski]. Odręcznie sporządzony inwentarz kościoła, plebanii, wsi, gruntów i "powinności wszelakiej" w Kosowie Poleskim z 1722. 1 200 -
1172 KUCHARSKI Władysław – Ludność ziemi sanockiej na schyłku XVIII. wieku (na podstawie urzędowego protokołu magistratu sanockiego). Przyczynek do historyi Sanoka. 140 680
1173 LACK St[anisław] – Spór o pomnik. Uwagi o sztuce monumentalnej. (Z powodu dyskusyi w sprawie wystawienia pomnika Kościuszki w Rynku krakowskim). 64 110
1174 LEWICKI Karol – Dzieje kopca Kościuszki. 40 85
1175 [LOUIS Józef] – Życie światowe i towarzyskie w Rzeczypospolitej Krakowskiej (1816-1846). Przez J. L. [krypt.]. 80 95
1176 LUKOMSKIJ G[eorgij] K[reskentevič] – Luckij zamok. 100 340
1177 LWÓW i Ziemia Czerwieńska. 100 280
1178 ŁUSKINA Ewa – W obronie piękności kraju. Zdobił i układał Henryk Kunzek. 140 -
1179 [MACHAY Ferdynand] – Co my za jedni? Wydane pod kierow. ks. ... 48 110
1180 MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław – Wolne mularstwo w Lubelszczyźnie 1811-1822. 100 -
1181 MARCINKOWSKI Adam – Od Dźwiny po Dniestr. 80 90
1182 MEISSNER Carl – Das schöne Kurland. Ein deutsches Land. Mit 155 Abbildungen. 120 -
1183 NEUES Hirschbergisches Gesangbuch, welches aus 1500 alten und neuen Geistreichen Liedern besteht und nach welchem die Lieder bey dem öffentlichen Gottesdienste in der Evangelischen Kirche vor Hirschberg an den Nummertafeln bemerkt werden. 640 -
1184 OPAŁEK Mieczysław – Lwów. 80 -
1185 ORTSVERZEICHNIS des Reichsgaues Wartheland. I. Ausgabe. Stand vom 1. October 1941. 140 140
1186 OSIŃSKI Marjan – Zamek w Żółkwi. 140 340
1187 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Huculszczyzna. Gorgany i Czarnohora. 180 240
1188 PELCZAR Zenon – Truskawiec jako zakład leczniczy. 150 340
1189 PORT Gdynia. 120 -
1190 POTOCKI Henryk – W krainie Massajów. Z 31 ilustracjami. 80 240
1191 PROJEKT cesarskiego rozporządzenia dotyczącego przesiedlenia osad w obrębie twierdzy krakowskiej opracowany przez Sekcyę Prawniczą Krakowskiego Komitetu Odbudowy Kraju na podst. wniosków prof. Zolla (jun.). 64 110
1192 [PRUSZYŃSKI Zenon] – Jama Michalika, lokal "Zielonego Balonika". Zebrał Zenon [krypt.]. 100 -
1193 PRZEPISY zdrowia dla miasta Tomaszowa. 80 130
1194 CYRANKIEWICZ Stanisław – Geograficzny przewodnik miasta Krakowa o 3 planach i 30 illustracyach, układu i wydawnictwa z własnemi kliszami ... 140 270
1195 GRABOWSKI Ambroży – Kraków i jego okolice, opisał historycznie ... Wyd. II. 360 360
1196 GRABOWSKI Ambroży – Kraków i jego okolice. Opisał historycznie ... Wyd. V znacznym przyczynkiem wiadomości rozszerzone, z 57 drzeworytami, widokiem i planem miasta. 800 -
1197 ILUSTROWANY przewodnik po Lwowie. Z planem miasta. Wyd. III zmienione i uzup. 120 170
1198 ŁUSZCZKIEWICZ Władysław – Illustrowany przewodnik po Krakowie i jego okolicach z dodaniem wszelkich wiadomości i objaśnień potrzebnych dla podróżnych oraz opisu wszystkich znaczniejszych zdrojowisk w Galicyi, ozdobione 30 rycinami oraz planem miasta Krakowa. 240 500
1199 MEDYŃSKI Aleksander – Brzuchowice. Podmiejska wieś letniskowa i ośrodek sportów zimowych. 120 360
1200 MIKULSKI Franciszek – Opis Krakowa i jego okolic. Drugie poprawne wydanie. 360 550
1201 [MORELOWSKI Marian] – [Zarysy syntetyczne sztuki wileńskiej od gotyku do neoklasycyzmu z przewodnikiem po zabytkach od Niemna do Dźwiny]. 400 400
1202 ORŁOWICZ Mieczysław – Zakopane. Broszura informacyjna. Oprac. ... Z 24 ilustracjami w tekście. 120 120
1203 SONNENSCHEIN M. – Przewodnik po Lwowie. Rocznik I. 100 170
1204 ZIELIŃSKI Adam – Zima w Polsce. Karpaty Wschodnie. 110 180
1205 ZWIĘZŁY przewodnik po Krakowie wydany staraniem Krakowskiego Oddziału Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych. 80 80
1206 RADWAŃSKI Jan – Założenie plantacyj krakowskich przez Feliksa Radwańskiego a kończenie ich kosztem Rzeczypospolitej Krakowskiej przez Floryana Straszewskiego. 80 80
1207 REGIERUNGSGEBIET Krakau. 120 120
1208 REGULAMIN dla pojazdów publicznych w Nowym Sączu. 100 220
1209 REINFUSS Roman – Łemkowie. Opis etnograficzny. 70 120
1210 ROLLE Michał – Galicya w słowie i obrazie. Album pamiątkowe dla swoich i obcych. Wydane przez Juliusza Laurencica. (Tekst objaśniający skreślił ... we Lwowie). 220 440
1211 ROSSET Edward – Łódź miasto pracy. 80 180
1212 RYMKOWSKI Jan – Pamiątka odlewu i chrztu dzwonu dla kościoła św. Stanisława Kostki. 80 -
1213 RZEWUSKI Walery – Gdzie postawić pomnik Mickiewicza? Z 4-ma litograf. tablicami. 120 220
1214 SIEMIRADZKI Józef – Na kresach cywilizacji. Listy z podróży po Ameryce Południowej odbytej w roku 1892. 160 420
1215 SKOROWIDZ gmin zbiorowych powiatu brzeżańskiego. 100 130
1216 SKÓRCZEWSKI Bolesław – Historya budowy kościoła rzym.-kat. w Krynicy z poglądem na przeszłość. 100 320
1217 SMETAŃSKI Jan – Zieleń we Lwowie. (Plantacje, ogrody, ogródki i skwery). (Z 7 rycinami). 64 280
1218 SPIS abonentów białostockiej sieci telefonów Polskiej Akcyjnej Spółki Telefonicznej 1927. 220 800
1219 SPISZ, Orawa i Ziemia Czadecka w świetle stosunków etnicznych i przeszłości dziejowej. Z mapą. 80 300
1220 STASZIC Stanisław – O ziemiorodztwie Karpatow i innych gor i rownin Polski. 2 200 7 000
1221 STAŚKO Józef – Huculskim szlakiem. 15 fot. i rysunków oraz mapa. (Fotografował, rysował, wykonywał mapę autor). 100 100
1222 STÄTTNER Ferdynand – Jak Sieniawscy stali się właścicielami Brzeżan? 80 80
1223 SZYDŁOWSKI Tadeusz – Ruiny Polski. Opis szkód wyrządzonych przez wojnę w dziedzinie zabytków sztuki na ziemiach Małopolski i Rusi Czerwonej. Z 227 ryc. i mapką orjentacyjną. 280 310
1224 [TATRY]. LE BON Gustave – Excursion anthropologique aux monts Tatras. 1 200 -
1225 THÉN Alexander – Nowy Zbaraż. Szkice z obrony Lwowa. 80 -
1226 TRIPPLIN T[eodor] – Wycieczki po stokach galicyjskich i węgierskich Tatrów. T. 1-2. 800 1 900
1227 TRUSKAWIEC. 100 360
1228 [TYSZEL Zygmunt Jan]. Jan Zygma [pseud.] – Igraszki lwowskie. Powieść z czasów obrony Lwowa. 80 200
1229 W SZESNASTĄ rocznicę. 100 100
1230 WASILEWSKI Leon – Kresy wschodnie. Litwa i Białoruś, Podlasie i Chełmszczyzna, Galicya Wschodnia, Ukraina. 120 320
1231 WRÓBEL Zdzisław – Zbójnictwo na Podhalu. 120 240
1232 ZDROJOWISKA i uzdrowiska polskie. Przewodnik ilustrowany. Rocznik 4 na rok 1928/9. 160 420
1233 ZWOLIŃSKI Tadeusz – Höhenkurort mit jahresbetrieb Zentrum der Touristik und Wintersportplatz in der Polnischen Tatra. 60 95
1234 BIEGELEISEN Henryk – Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego. 200 260
1235 BURDECKI Feliks – Telewizja, czyli jak człowiek nauczył się widzieć na odległość. 100 120
1236 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Łańcuch szczęścia i inne ciekawostki. 100 240
1237 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Nazwiska polskie. Wyd. II poprawione i rozszerzone. 100 280
1238 CALLIÈRES Fr[ançoise] de – Sztuka dyplomacji. Przełożył i wstępem poprzedził Mieczysław Szerer. 100 100
1239 CZERNECKI Józef – Najdawniejsze wzory pisma polskiego i polskie podręczniki do nauki kaligrafii. Przyczynek do dziejów pedagogii, dydaktyki i metodyki w szkołach i domach polskich. 140 180
1240 DEGERANDO J[oseph] M[arie] – Opiekun ubogich. Pismo uwieńczone od Akademii Liońskey jako odpowiedź na podane przez nią do rozwiązania zagadnienie następujące: "Wskazać sposoby przekonania się o prawdziwem ubóstwie, i uczynienia iałmużny użyteczną dającym i odbierającym" przez ... [...] napisane w roku 1821, na polski Język przełożone 1824 roku. 120 260
1241 [DOBRZAŃSKA Wanda] – Wyprawa panny młodej. Oprac. W. D. [krypt.]. 60 100
1242 ENGELMAN Teodora – Sposób do nauczenia się gry Bostona, Pikiety i Kasino. 240 420
1243 ESTREICHEROWA Elżbieta – Handel żywym towarem. 60 60
1244 FISCHER Tadeusz – Alejki i dróżki. Praktyczne wskazówki z czego, jak i gdzie budować. Z 23 rysunkami. 80 200
1245 GAŁECKA M[aria], KULZOWA Halina – Kuchnia polska. Ilustrowała H. Żerańska. 220 220
1246 JAK należy gotować nasz makaron? 48 110
1247 KATALOG win importowanych. 80 -
1248 [KIEWNARSKA Elżbieta] – Zimne leguminy. Opracowała pani Elżbieta [krypt.]. 48 80
1249 MLECZARSTWO. Wyd. III. 100 100
1250 SZEYBLEROWA Zofia Wilhelmina z Koblanków – Doświadczona gospodyni i kucharka doskonała dla wszystkich stanów czyli Nauka gotowania, smażenia i pieczenia smacznym sposobem wszelkiego mięsa, drobiu, zwierzyny, ryb i jarzyn; robienia melszpeyzów, pieczenia ciast, zaprawiania rozmaitych napojów [...]  i robienia rozmaitych kiełbas, kiszek, salcesonów i t. d. Podług osmego wydania niemieckiego na język polski przełożona. 2 400 5 500
1251 SZEYBLEROWA Zofia Wilhelmina z Koblanków – Doświadczona gospodyni i kucharka doskonała dla wszystkich stanów czyli Nauka gotowania, smażenia i pieczenia smacznym sposobem wszelkiego mięsa, drobiu, zwierzyny, ryb i jarzyn; robienia melszpeyzów, pieczenia ciast, zaprawiania rozmaitych napojów [...]  i robienia rozmaitych kiełbas, kiszek, salcesonów i t. d. Podług osmego wydania niemieckiego na język polski przełożona. 1 200 1 600
1252 ŻYCIE łatwiejsze... Praca zbiorowa. 70 360
1253 GERLING R[einhold] – Dziewczyna, której za żonę brać się nie powinno... Rady i wskazówki. 16 ilustr. w tekście. Wyd. III przejrzane i rozszerzone. Tłum. Ignacy Nikorowicz. 80 320
1254 GŁADYSZOWA Maria – Wiedza ludowa o gwiazdach. 90 120
1255 GOŁĘBIOWSKI Jan – Nauka pisania na nowych poglądach. I. Z dziejów pisma, II. O  piśmie ozdobnem, III. O piśmie zwyczajnem. 100 220
1256 GOŁĘBIOWSKI Łukasz – Domy i dwory, przy tem opisanie apteczki, kuchni, strojów, uczt, biesiad, trunków i pijatyki; łaźni i kąpieli; łóżek, pościeli, ogrodów, powozów i koni; błaznów, karłów, wszelkich zwyczajów dworskich i różnych obyczajowych szczegółów. 160 500
1257 GOŁĘBIOWSKI Łukasz – Lud polski, jego zwyczaje, zabobony. [T. 1-2]. 160 600
1258 GOŁĘBIOWSKI Łukasz – Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane [...]. 2 000 5 500
1259 HANUSZ Tadeusz Zbigniew – Dziennikarstwo. Przedmowa Tadeusza Hilarowicza. 100 -
1260 BOUCHET H[enri] – Skauting i indywidualność. Przekład M. Ziembińskiej. Przejrzał i wstęp napisał S. Sedlaczek. 120 -
1261 DYAKOWSKI B[ohdan] – Patrol beskidzki. Opowiadanie wakacyjne. Wyd. II. 64 -
1262 GLASS Henryk – Gawędy z drużynowym. Zbiór rad i wskazówek dla instruktorów harcerskich. Okładkę i rysunki w tekście wykonał Stanisław Bobiński. 80 80
1263 [KAMIŃSKI Aleksander]. J[uliusz] Górecki [pseud.] – Kamienie na szaniec. Opowiadanie o Wojtku i Czarnym. 1 200 2 500
1264 KAMIŃSKI Aleksander – Oficer Rzeczypospolitej. Opowiadanie o pułkowniku Lisie-Kuli. 60 500
1265 LUTOSŁAWSKI Kazimierz – Skauting jako system wychowania moralnego. 60 190
1266 MAŁKOWSKI Andrzej – Scouting jako system wychowania młodzieży. Na podst. dzieła Gienerała [!] Baden-Powella przedstawił ... 180 1 400
1267 SEDLACZEK Stanisław, GRABOWSKI Lech – Harcerstwo Polskie. 320 400
1268 SOPOĆKO T[adeusz], GRZYMAŁOWSKI O[lgierd] – Na tropach ludzi i zwierząt. Podręcznik dla harcerzy. Wyd. II. 64 64
1269 ŻUKOWSKI O[tto] M[ieczysław] – Czuwaj! Pieśni harcerskie w układzie na dwa głosy. 80 80
1270 [HEDOUIN Jean Baptiste Antoine] – Zasady wymowy świętéy. Obiaśnione przykładami wyczérpnionemi osobliwie z Pisma Świętego, z Oyców Świętych, i z innych naysławnieyszych Krasomówców chrzesciańskich. Dzieło użyteczne Séminaryom, Zgromadzeniom Zakonnym, i wszystkim zabieraiącym się do Stanu Duchownego. Wydane w Paryżu Roku 1788, a teraz na Polski język przetłomaczone [przez Józefa Jakubowskiego], i do druku podane [...]. Edycya 2 wyiątkami z Kaznodzieiów Polskich pomnożona. 220 -
1271 HOTELE i pensjonaty w Polsce. 1939/40. 160 600
1272 INGARDEN R[oman] – Drogi wodne. Regulacya i kanalizacya Wisły i Sanu a kanał "Wisła-Dniestr". 1 fototypia, 4 plany. 120 -
1273 JAK założyć radjo. Wskazówki praktyczne: wykonanie anteny i uziemienia, wybór odbiornika i jego obsługa. 17 rysunków. 80 80
1274 JANUSZ Bohdan – Karaici w Polsce. 48 85
1275 KARDEC Allan – Duchownictwo w najtreściwszem znaczeniu swojem to jest wykład treściwy nauki o duchach i ich objawianiu się. Przez ... autora Księgi duchów [...]. (Tłómaczone z francuskiego [...]). 100 100
1276 KATALOG VII. pokazu (wystawy) drobiu, gołębi, królików, psów, ryb i t.p. urządzonej staraniem Krakowskiego Towarzystwa Hodowców Drobiu, przy współudziale Towarzystw Hodowców Gołębi Pocztowych oraz Towarzystw Rybackich w dniach od 31. stycznia do 4 lutego 1931 r. w Krakowie w Krytej Ujeżdżalni Koszar Generała H. Dąbrowskiego przy ul. Zwierzynieckiej L. 26. 64 -
1277 KATALOG Pokazu Drobiu, Gołębi, Kanarków, Królików i Ptactwa Ozdobnego urządzonego staraniem Krakowskiego Towarzystwa Hodowców Gołębi rasowych i Zwierząt futerkowych w dniach od 2 do 6 lutego 1936 r. w Krakowie przy ul. Rajskiej L. 12 w Miejskiej Sali Wystawowej. 60 -
1278 [KONKURS Chopinowski]. Program VII Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina. Warszawa, 22 lutego - 13 marca 1965. 100 100
1279 KRAKOWSKI Nikodem – Wykład teoretyczny i praktyczny korespondencyi handlowéj, przez ... buchaltera Banku Handlowego w Warszawie. 180 -
1280 KROPOTKIN Piotr – Pomoc wzajemna jako czynnik rozwoju. Wyd. II. Z oryg. angielskiego przeł. i przedm. zaopatrzył Jan Hempel. 120 120
1281 KSIĘGA ilustrowana wiadomości pożytecznych. Popularny podręcznik encyklopedyczny z dziedziny: aeronautyki, anatomii, architektury, astronomii, botaniki, chemii, elektrotechniki, fizyki [...], ogrodnictwa, przemysłu, rolnictwa, sztuki, technologii, wojskowości, zoologii, żeglarstwa. Objaśniony 2500 rys. 220 400
1282 KWIATKOWSKI Wł[adysław Korwin] – Poznaj z wyglądu i z pisma przyjaciół i wrogów. Wydał i uzupełnił ..., freno-grafolog. 80 -
1283 KWIATKOWSKI Wł[adysław Korwin] – Zbiór tajemnic świata widzialnego i niewidzianego czarnej magii. Z przetłómaczenia wydał ... freno-grafolog. 80 130
1284 LACROIX [Silvestre François] – Jeometryi cz. 1-2, ułożona podług ... przez ś. p. X. A. Dąbrowskiego. 800 2 800
1285 MICHNIK Adam – Wyznania nawróconego dysydenta. Spotkania z ludźmi. Szkice 1991-2001. 100 150
1286 NAGROBKI. 100 -
1287 NIEDŹWIEDZKI Romuald – Album zbiorowe personelu Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie. Wydane staraniem Związku Koleżeńskiego Urzędników na pamiątkę 50-letniego jubileuszu tegoż towarzystwa w maju 1911 roku. 160 220
1288 NORWIN A. – Dancing. Boston, valse-hésistation, one step, fox-trot, paso doble. Podręcznik do nauczenia się tańców bez pomocy nauczyciela wedle zasad słynnych profesorów tańca i tancmistrzów: Géo-Gib, Giraudet [...]. Ułożył i objaśnieniami zaopatrzył ... Z licznymi ilustracjami. 64 240
1289 OCZAPOWSKI Michał – Agronomia czyli nauka o gruntach, ich własnościach, wpływie na nie zewnętrznych okoliczności, oraz o klassyfikacyi ich ekonomicznej, teoretyczno-praktycznie wyłożona. 240 400
1290 OSMOLSKI W[ładysław], JEZIOROWSKI Henryk – Budowa terenów i urządzeń sportowych. Praca zbiorowa pod red. ... Z przedmową S. G. J. Ulrycha [...]. 300 300
1291 OWSIENIECKI Pelagiusz – Kazania anti-filozoficzne czyli w materyach, naybardziey przeciw teraznieyszym Filozofom, prawie bez Religij żyiącym, po rożnych mieyscach publicznych przez X. ... Zakonu O. S. Franciszka Reformatów, Prowincyi Pruskiey Ex-Prowincyała, S. T. Lektora miane. 600 -
1292 POLAŃSKI Włodzimierz – Trąbka i sygnały pocztowe. Szkic historyczny z ilustracjami. 60 240
1293 PORADNIK na całe życie. 400 praktycznych porad i wskazówek dla każdej rozsądnej i oszczędnej pani. 64 320
1294 POWÓDŹ w sierpniu 1972 r. Monografia. 120 180
1295 PRZEWODNIK dla dam czyli rady dla płci pięknej. 360 360
1296 RACZYŃSKI J. A. – Katalog illustrowany machin i narzędzi rolniczych fabrykacyi angielskiej ułożony i wydany przez ... 120 1 000
1297 RADLIŃSKI Ignacy – Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie w polskich przeróbkach. 80 80
1298 RETINGER J[ózef] H[ieronim] – Polacy w cywilizacjach świata do końca wieku XIX-go. 160 -
1299 RĘKAS M[ichał] – Kartoteka parafjalna. 50 50
1300 ROKICKI Cz[esław] – Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich. Pod red. ... II wydanie Informatora leczniczego Rzeczypospolitej Polskiej. 140 240
1301 [DOBRZAŃSKA Wanda] – O przyjęciach i stole jadalnym. Oprac. W. D. [krypt.]. 80 200
1302 GALANT W[ojciech] – Formy towarzyskie. Prawidła i wskazówki przyzwoitego zachowania się w różnych chwilach życia. 80 85
1303 HOJNACKA Konstancja – Współżycie z ludźmi. Kodeks towarzyski. 80 120
1304 OLECHOWSKI Gustaw – Sztuka uprzejmości. Zasady i formy dobrego wychowania. 70 -
1305 POECHE Izydor – Brewiarzyk salonowy. Prawidła i wskazówki do zachowania dobrego tonu w życiu towarzyskiem. 240 440
1306 PRZEPISY obyczajności i przyzwoitości, które spełniać winni ludzie dobrze wychowani. 80 120
1307 PRZEPISY szkolne. Wskazówki postępowania i zachowania się dla uczennic Gimnazjum Żeńskiego im. Król. Jadwigi w Krakowie. 48 65
1308 SUCHODOLSKA Jadwiga – Sztuka ubierania się. 64 64
1309 VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał – Jak składać wizyty i przyjmować gości. Wyd. III. 100 210
1310 VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał – Zasady i nakazy dobrego wychowania. Według zwyczajów współczesnych oprac. ... Zwyczaje życia codziennego, etykieta [...], wizyty, przyjęcia i zabawy [...], obyczaje wielkoświatowe i dyplomatyczne, strój obowiązujący, sprawy honorowe, korespondencja. Wyd. III. 64 110
1311 VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał – Zasady i nakazy dobrego wychowania. Według zwyczajów współczesnych oprac. ... Zwyczaje życia codziennego, etykieta [...], wizyty, przyjęcia i zabawy [...], obyczaje wielkoświatowe i dyplomatyczne, strój obowiązujący, sprawy honorowe, korespondencja. Wyd. IV. 80 80
1312 WIELOPOLSKA Maria z Colonna Walewskich – Obyczaje towarzyskie. 100 100
1313 WISNAR Juliusz – Zasady przyzwoitego zachowania się uczniów szkół średnich. Według ... oprac. Jan Piątek. Illustrował Władyslaw Witwicki. 70 70
1314 ZWYCZAJE towarzyskie (Le savoir-vivre) w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte, według dzieł francuskich spisane. Wyd. III. 100 100
1315 SEKRETARZ dla zakochanych. Wzory listów miłosnych dla zakochanych, narzeczonych, małżonków i t. Na podstawie ostatnich wymagań życiowych ułożył Stanisław M...ski [krypt]. 140 320
1316 SNOPEK Kazimierz – Zmienianie nazwisk. 120 120
1317 SREBRNA księga Sokoła poznańskiego. 1886-1911. 260 -
1318 BAHR Antoni – Pożarnictwo w jego historycznym rozwoju. 100 100
1319 CHOMICZ Bolesław – Pożary a Samorząd. 60 -
1320 [JEDNODNIÓWKA]. "SPOŁECZEŃSTWO - Strażakowi". Jednodniówka wydana na pamiątkę 1-go "Tygodnia Strażackiego" na województwie [!] wileńskiem w czasie od 21-go do 28-go września 1930 roku. 120 180
1321 MIANOWSKI Władysław – Sikawka parowa, jej użyteczność i obsługa. Zestawił ... naczelnik zawodowej straży pożarnej w Kołomyi. 100 320
1322 PODRĘCZNIK obrony przed pożarami. Wskazania dla burmistrzów, wójtów, sołtysów, policji i komend straży pożarnych o opanowywaniu pożarów i zapobieganiu pożarom. Treść opracowali: Czesław Centkiewicz, Kazimierz Ciszkiewicz, Stanisław Kruszewski [i in.]. 50 220
1323 SZCZERBOWSKI Antoni – Ochrona sikawki pożarnej. 120 120
1324 SZCZERBOWSKI Antoni – Pomocnicze straże pożarne w miastach i miasteczkach. (Dodatek: O tłumnicach). 100 100
1325 SZCZERBOWSKI Antoni – Regulamin ćwiczeń z drabinami. (Uchwalony przez Komisyę techniczną, Komitet redakcyjny i Radę zawiadowczą w dniu 23. stycznia 1904). 100 100
1326 SZCZERBOWSKI Antoni – Regulamin służbowy. 80 80
1327 SZCZERBOWSKI Antoni – Strażackie ćwiczenia gimnastyczne. 100 100
1328 SZCZERBOWSKI Antoni – Sygnały dwutonowe. 80 80
1329 WÓJCIKIEWICZ Bolesław – Kinoteatry i pogotowia pożarne. 120 -
1330 SUKERTOWA Emilja – Mazurzy w Prusach Wschodnich. 64 85
1331 TALKO-HRYNCEWICZ Juljan – Muślimowie czyli tak zwani Tatarzy litewscy. 48 120
1332 TATUCH Stefan – Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Podręcznik dla nauczycieli i uczniów seminarjów nauczycielskich. 50 50
1333 THOMPSON Silvanus P. – Elektryczność i magnetyzm. Ze 170 drzeworytami w tekście. Przełożył [...] J. J. Boguski. 240 320
1334 THULLIE Czesław – Formy stylowe zabytków polskiego budownictwa. 120 -
1335 TRENTOWSKI Bron[isław] Ferd[ynand] – Przedburza polityczna. 280 -
1336 TRENTOWSKI Bronisław [Ferdynand] – Stosunek filozofii do cybernetyki czyli sztuki rządzenia narodem. Rzecz treści politycznej. 280 -
1337 TRENTOWSKI Bronisław Ferdynand – Urywki polityczne. Wyciąg z pierwszego tomu pisma zwanego "Teraźniejszość i przyszłość". 280 360
1338 WADIMOW Aleksander (Alli-Wad) – Sztuki magiczne na scenie amatorskiej. Przekład S. Kacieszczenki i J. Siwka. 80 140
1339 WŁAŚCIWE smarowanie samochodów i motocykli. 80 110
1340 WOREYD Almanach 1929/30. 280 -
1341 WYKRYCIE oszustwa w gry w Karty, w faraona, stosa, halbecwölwe, maryasza, kiksa, kwindecza, ćwika, jako też w billard i loteryikę dla zabezpieczenia publiczności. 240 380
1342 WYPADKI narciarskie. Krótka instrukcja ratownicza przy wypadkach narciarskich i katastrofach lawinowych. 60 60
1343 ZAMKI drewniane przy drzwiach. Materjały zebrane przez Koło Krajoznawcze uczniów Państw. Seminarjum Naucz. w Tomaszowie Mazowieckim. 100 340
1344 ZASADY wista czyli nayłatwiejszy i naydokładniejszy sposób nauczenia się téy gry. Wyd. nowe i poprawione. 220 500
1345 ZUBRZYCKI Jan Sas – Mistrz Twardowski, białoksiężnik polski. Prawda z podań. 100 250
1346 ZUBRZYCKI Jan Sas – Polskie budownictwo drewniane jako pierwowzór dla stylu nadwiślańskiego i stylu Zygmuntowskiego w utworze kształtu. Badania oparte na licznych rysunkach zabytkowych. 320 320