Tabela wyników 127 aukcji antykwarycznej

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 ANTONIEWICZ Włodzimierz – O fałszowaniu zabytków i współczesnych dzieł sztuki. 64 64
2 BADECKI Karol – Ludwisarstwo lwowskie za Zygmunta I. 60 -
3 BERSOHN Mathias – O rytownikach gdańskich. Podręcznik dla zbierających sztychy polskie. 100 -
4 BOROWIEC Franciszek – Podręcznik dla zbieraczy znaczków pocztowych. 40 -
5 [BRANDT Józef]. Józef Brandt. 120 -
6 BURKAMP Dieter – Jerzy Panek. Werkverzeichnis der graphischen Arbeiten 1939-1993. Hrsg. von ... Mit Texten von M. Rostworowski, W. Schmidt, G. Burkamp. 280 280
7 CHOMIŃSKI Wiktor – Skorowidz monet polskich. 64 110
8 CZAPSKI Józef – Józef Pankiewicz. Życie i dzieło. Wypowiedzi o sztuce. 120 120
9 DOBROWOLSKI Tadeusz – Sztuka województwa śląskiego. L'art en Silésie Polonaise. 140 -
10 ESTREICHER Karol – Cultural Losses of Poland. Index of Polish cultural losses during the German occupation, 1939-1944. Straty kultury polskiej. Katalog strat kultury polskiej pod okupacją niemiecką 1939-1944. Pod red. ... 160 380
11 GOBELINY wileńskie, ich pochodzenie, wartość, losy. 100 100
12 GOLLERBACH E. F., FARMAKOVSKIJ M. B. – Russkij chudožestvennyj farfor. Sbornik statej o Gosudarstvennom Farforovom Zavode pod redakciej ... 220 220
13 GROŃSKA Maria – Nowoczesny drzeworyt polski (do 1945 roku). 220 220
14 GUMOWSKI Marjan – Mennica wileńska w XVI i XVII wieku. 200 440
15 GUMOWSKI Maryan – Portrety Kościuszki. (47 reprodukcyi). 140 220
16 GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria – Historia ubiorów. 220 420
17 GÜNDEL Christian – Die Goldschmiedekunst in Breslau. 140 140
18 HEYDUK Bronisław – Dahlbergh w Polsce. Dziennik i ryciny szwedzkie z dziejów "Potopu" 1656-1657. Wstęp A. Przybosia. 100 100
19 ISKIERSKI Stanisław – Bronzy Zamku Królewskiego i Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie. 80 80
20 IWANEK Witold – Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim. 80 -
21 [JABŁCZYŃSKI Feliks]. Feliks Jabłczyński. Monografia zbiorowa. 80 220
22 JASIEŃSKI Feliks, CYBULSKI Adam Łada – Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier. ... Barwne reprodukcje dzieł najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. 400 400
23 Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Biuro Wystaw Artystycznych. Plakat do roku 1939 ze zbiorów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie. 64 64
24 Bernheim-Jeune, Galerie. La Neige en Auvergne. Exposition Wladimir de Terlikowski. 80 80
25 Bibljoteka Narodowa. Katalog wystawy wołyńskiej. 80 -
26 Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, Muzeum Śląskie we Wrocławiu. Karykatura XIX wieku w zbiorach ... Informator wystawy. 64 -
27 Biuro Wystaw Artystycznych w Sopocie, Muzeum Narodowe w Krakowie. Sztuka Młodej Polski. Katalog wystawy. 64 64
28 Biuro Wystaw Artystycznych w Katowicach. Irena Nowakowska-Acedańska, Zygmunt Acedański. 50-lecie pracy twórczej. 64 110
29 Biuro Wystaw Artystycznych. Antoni Rząsa. 60 110
30 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Ignacy Płażewski 1899-1977. Fotografika. 48 -
31 DESA, P.P., Dzieła Sztuki i Antyki. Katalog wystawy biżuterii artystycznej. 60 -
32 Galeria Rząsy. [Informator]. 40 40
33 Galeria ZPAF. Benedykt J. Dorys. Aktorzy i moda lat trzydziestych. 60 60
34 Galeria ZPAF. Bogdan Łopieński. Wystawa fotografii "Tytuł do uzgodnienia". 48 48
35 Galeria ZPAF. Włodzimierz Puchalski. Zwierzęta w obiektywie. 48 -
36 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Leopolda Gottlieba. 80 80
37 Komitet Organizacyjny. Katalog wystawy Legionów Polskich. 100 100
38 Lach Józef, Księgarnia, Antykwariat, Hobistyka. Plakaty art[tystyczne] i afisze ze zbiorów Gabrielii Pałys. 80 80
39 Muzeum Narodowe w Krakowie. Miniatury portretowe z dwóch stuleci. Katalog wystawy. 60 85
40 Muzeum Narodowe w Krakowie. Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Katalog wystawy. T. 1. 70 70
41 Muzeum Narodowe w Poznaniu. Pasy jedwabne polskie i wschodnie. Katalog zbiorów. [Oprac.] Aleksandra Wasilkowska. 80 125
42 Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wojciech Weiss 1875-1950. Wystawa monograficzna. 80 80
43 Muzeum Narodowe w Warszawie. Ferdynand Ruszczyc 1870-1936. Pamiętnik wystawy. 90 90
44 Muzeum Narodowe w Warszawie. 75 lat warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tendencje twórcze pedagogów. Monografia katalog wystawy. 60 -
45 Muzeum Narodowe w Warszawie, Gabinet Grafiki i Rysunków Współczesnych. Graficy "Rytu". Drzeworyt w dwudziestoleciu międzywojennym. 48 48
46 Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Fotografia we Lwowie do roku 1939. 64 150
47 Muzeum Okręgowe w Krośnie. Lampy naftowe ze zbiorów ... [Oprac.] Danuta Janowska, Mieczysław Wieliczko. 40 -
48 Muzeum Okręgowe w Przemyślu. Fryderyk Antoni Hayder. 50 lat pracy twórczej. 60 -
49 Muzeum Sztuki w Łodzi. Marian Wawrzeniecki. Baśń i historia. 60 -
50 Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym. Polska biżuteria artystyczna z lat 1945-1950 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. 60 70
51 Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. Józef Szermentowski 1833-1876. Katalog wystawy. Oprac. I. Jakimowicz. 64 -
52 Polski Czerwony Krzyż, Okręg Warszawski. Wystawa prac Zofji Stryjeńskiej, Henryka Kuny. 100 -
53 Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog Wystawy Sztuki Polskiej od roku 1764-1886. Wydał Jan Bołoz Antoniewicz. Z 75 illustracyami. 280 -
54 Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog illustrowany Wystawy Sztuki Współczesnej we Lwowie 1894. Wyd. I. 140 -
55 Powszechna Wystawa Sztuki Polskiej we Lwowie. Katalog ... 120 260
56 Stare ryciny. Katalog wystawy urządzonej na dochód Tow. Dzieciątko Jezus staraniem Eleonory ks. Lubomirskiej we Lwowie 1918 roku. 64 64
57 Towarzystwo Artystów Grafików Krakowskich. Nowoczesna grafika polska. 50 50
58 Towarzystwo Artystów Grafików w Krakowie. Katalog wystawy ... urządzonej w Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 80 -
59 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Katalog wystawy ... w Krakowie. 80 -
60 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon 1934. 64 -
61 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa zbiorowa Fryderyka Pautscha. 64 64
62 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa zbiorowa Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) 1846-1916, Wystawa morska, Wystawa zbiorowa Sotera Jaxy-Małachowskiego. 60 60
63 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Józef Mehoffer i jego uczniowie. 60 -
64 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Jan Wojnarski (1879-1937). Wystawa grafiki brytyjskiej: grafika XX w., sztychy 18-go i pocz. 19-go w. Malarze warszawscy. Rzeźby Antoniego Madeyskiego (1862-1939). 60 -
65 Towarzystwo "Sztuka". Jan Stanisławski. Wystawa pośmiertna. 160 160
66 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Salon 1925. Przewodnik No 8. 60 -
67 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Przewodnik nr 35: Wielka wystawa zbiorowa Wojciecha Kossaka, wystawa ogólna. 60 -
68 Towarzystwo Zachęty Sztuk Piękny. Przewodnik nr 43. 60 -
69 Związek Polskich Artystów Fotografików, Okręg Wielkopolski. Polska fotografia reklamowa 1978. 50 50
70 Związek P[olskich] Artystów Plastyków. Polonia. Wystawa szkiców z wojny 1939/1944. 60 -
71 Związek Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenie Architektów R.P. Wystawa jubileuszowa (50 lat pracy artystycznej) Stanisława Czajkowskiego. 60 -
72 Związek Polskich Artystów Plastyków. Bronisław Jamontt. Wystawa jubileuszowa styczeń 1955. 60 130
73 [KRASIŃSKI Edward]. Maszynopisowy list Edwarda Krasińskiego z 1970. 240 550
74 KURPIEWSKI Janusz – Praktyczny poradnik czyszczenia, konserwacji oraz przechowywania monet i medali. 64 110
75 LA SIZERANNE Robert de – Ruskin i kult piękna. Z francuskiego przeł. Antoni Potocki. T. 1-2. 80 110
76 LEPSZY Leonard – Przemysł złotniczy w Polsce. 160 -
77 LEWANDOWSKI Stanisław – Henryk Siemiradzki. Z dziewięćdziesięcioma trzema illustracyami w tekscie, dziesięcioma heliograwurami, dwoma kolorowemi facsimiliami szkiców olejnych i portretem. 240 -
78 MAJKOWSKI Hilary – Franciszek Zygart 1883-1926. Przedsłowie Leona Przybyszewskiego. 50 -
79 MALARSTWO polskie. W. Skoczylas. Słowo wstępne Wacława Husarskiego. 80 80
80 [MALCZEWSKI Jacek]. Jacek Malczewski. 16 reprodukcyj. 120 -
81 MAURLOT Fernand – Picasso Lithographs. 120 140
82 ORENDI Julius – Das Gesamtwissen über antike und neue Teppiche des Orients. Mit 1260 Teils Ganzseitigen Abbildungen und 2 Landkarten. Bd. 1-2. 300 -
83 POLKOWSKI Ignacy – Wykopalisko głębockie średniowiecznych monet polskich objaśnił i opisał ... 280 280
84 RAPACKI Józef – Krajobrazy polskie w 24 barwnych reprodukcjach art. mal. ... 140 220
85 RHEIN Erich – Die Kunst des manuellen Bilddrucks. Eine Unterweisung in den grafischen Techniken. Dritte Aufl. 100 -
86 RUSSISCHE Filmkunst. Vorwort von Alfred Kerr. Mit 144 Tafeln. 220 220
87 RYSZKIEWICZ Andrzej – Początki handlu obrazami w środowisku warszawskim. 80 -
88 [RZĄSA Antoni]. Antoni Rząsa. 80 130
89 SAWICKI Tymoteusz – Bernardo Belotto Canaletto i jego widoki Warszawy. XV wystawa Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości [...]. 100 -
90 SKRUDLIK Mieczysław – Królowa Korony Polskiej. Szkice z historji malarstwa i kultu Bogarodzicy w Polsce. 120 320
91 SYGIETYŃSKI Antoni – Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst ... Z 24-ma rycinami. 300 -
92 SZABLOWSKA Anna Agnieszka, SEŃKIW Mariana – Plakat polski. Ze zbiorów Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. 160 160
93 SZEMBERG Henryk – Polish Poster. Editor ... Designed by Józef Mroszczak, Bolesław Penciak. 100 -
94 TESSARO-KOSIMOWA Irena – Warszawa w starych albumach. 64 -
95 WIERCIŃSKA Janina – Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności. 80 -
96 WIĘCEK Adam – Śląsk w drzeworytach warszawskiego Tygodnika Ilustrowanego drugiej połowy XIX w. 64 64
97 WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. 480 500
98 WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbior. pod red. ... 200 -
99 [ZIARNKO Jan]. Numer pisma "La France et la Pologne" (r. 1, t. 1, nr 2/3) z IV-X 1938 z artykułem S. M. Sawickiej "Jan Ziarnko, peintre-graveur polonais et son activité a Paris au premier quart du XVII-e siècle". 160 160
100 ŻYGULSKI Zdzisław – Kostiumologia. 140 220
101 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 31 I 1970 w Sanoku. 600 600
102 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 31 I 1970 w Sanoku. 600 600
103 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 5 II 1970 w Sanoku. 240 750
104 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 6 II 1970 w Sanoku. 600 600
105 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 6 II 1970 w Sanoku. 420 420
106 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 23 II 1970 w Sanoku. 600 600
107 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 4 XI 1970 w Sanoku. 720 720
108 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 5 XI 1970 w Sanoku. 360 550
109 [JAN III Sobieski, portret]. Jan Sobieski. 480 -
110 [KOŚCIUSZKO Tadeusz, portret]. Tadeusz Kosciuszko. 480 480
111 MEHOFFER Józef – Trójbarwna litografia okładkowa "Sztuka polska. Malarstwo" z 1903. 360 529
112 MŁODZIANOWSKI Kazimierz – Swemu komendantowi Młodzianowski. 1916. 850 -
113 NORBLIN Jan Piotr – Wskrzeszenie Łazarza (mniejsze). [1789]. 750 750
114 BARTNIK podbieraiący m[i]od. Manière de retirer miel des ruches. 300 420
115 FURMAN żydowski. Chartier juif. 300 420
116 KOŁODZIEY. Marèchal-charon. 300 420
117 PODLASIANKA. Paysanne de Polesie. 300 550
118 STRÓŻE nocni. Gardiens de nuit. 300 -
119 ŻID przedaiacy towary po ulicy. Marchand juif ambulant. 300 300
120 ADAM Mickiewicz. 160 -
121 HENRYK Sienkiewicz. 160 -
122 IGNACY Paderewski. 160 160
123 JAN Sobieski. 160 -
124 JAN Kiliński, Pułkownik Wojsk Polskich i R. M. W. 160 -
125 WŁADYSŁAW Jagiełło. 160 -
126 ARIOSTO Ludovico – Ariost's Rasender Roland. Illustrirt von Gustav Doré. Metrisch übersetzt von Hermann Kurz, durchgesehen und hrsg. von Paul Heyse. 2 400 -
127 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou scénes historique, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs [...]. Publiée par Ignace-Stanislas Grabowski. T. 1-3. 1 800 2 300
128 DUCHIŃSKA Sewweryna – Królowie polscy w obrazach i pieśniach. Część poetyczna ..., wstęp prozą Wojciecha Dzieduszyckiego, rys. Walerego Eljasza. 280 800
129 FORSTER Charles – Pologne. 800 1 100
130 GAWALEWICZ Maryan, STACHIEWICZ Piotr – Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej. Wyd II. [Seria I-II]. 1 200 -
131 GROTTGER Artur – Album Grottgera. I. Padoł płaczu ("Wojna"), II. Polonia, III. Lituania. 640 -
132 ŁOSKI Józef – Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Zebrał i opisał ... Dzieło ozdobione 50 rycinami. 3 800 3 800
133 MALCZEWSKI Antoni – Marya. Powieść ukraińska. Z 8 fotografiami podług rys. E. M. Andriollego. Wyd. III. 240 280
134 MICKEVIČ Adam – Konrad Vallenrod. Gražina. Poemy ... Perevod V. Benediktova. S risunkami I. Tyseviča. 1 400 1 400
135 NIEMOJOWSKI Ludwik – Obrazki Syberyi. Illustrował E. M. Andriolli. 280 280
136 OPOWIADANIE o ubiorach, zwyczajach i obyczajach ludu polskiego. Z 12 obrazkami kolorowanemi i z 26 drzeworytami. 600 600
137 PŁUG Adam – Sroczka. Obrazek zaściankowy. 360 360
138 ROCZNIK Krakowski. 240 380
139 WÓJCICKI Kaz[imierz] Wł[adysław] – Obrazy starodawne. Z drzeworytami Wincentego Smokowskiego T. 1-2. 1 200 4 200
140 ZALESKI Bronislas – La vie des steppes Kirghizes. Descriptions, récits & contes. Texte et illustrations à l'eau-forte par ... 2 600 -
141 ŻELEŃSKA Wanda – Lirnik polski. Zbiór poezyi ułożony przez ... z rycinami W[ojciecha] Gersona. 240 320
142 ASKENAZY Szymon – Rękopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Manuscrits de Napoléon en Pologne 1793-1795. Wydał ... 3 600 4 400
143 [BIBLIA]. Księga Hioba. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. 980 1 300
144 BOCCACCIO Giovanni – Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego. Ilustracje Maji Berezowskiej. 260 600
145 CIEŚLIK Ludwik – Cierpiąca Warszawa r. 1944. 120 -
146 CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 13 planszach ... 480 700
147 DLA CIEBIE, pani!... 180 300
148 GOMBROWICZ Witold – Iwona, księżniczka Burgunda. 140 160
149 GRABSKI Władysław Jan – Trzy wieńce. Z trzema miedziorytami oryginalnemi Wacława Zawadowskiego, Franciszka Prochaski, Konstantego Brandla. 180 240
150 GUMOWSKI Jan – Widoki Krakowa. 480 600
151 HAMEL Bernard – Mon beau Kraków. Avec 32 bois originaux de Stéphanie Juer-Dretler. 140 -
152 HERZIG Max – An Ehren und an Siegen Reich. Bilder aus Österreichs Geschichte. Unter der literarischen Leitung vvon Joseph Alexander Frh. von Helfert. Hrsg. von ... Redakteur für die Bilder: Josef Derujac. Buchschmuck von Heinrich Lefler, Joseph Urban [i in.]. 600 -
153 HERZIG Max – Viribus unitis. Das Buch vom Kaiser. Mit einer Einleitung v. Josef Alexander Freih. v. Helfert. Hrsg. v. ... 2 200 -
154 HULEWICZ-FEILOWA Agnieszka – Rodem z Kościanek. 480 580
155 JAKUBOWSKI Stanisław – Bogowie Słowian. 340 340
156 JAKUBOWSKI Stanisław – Teka prasłowiańskich motywów architektonicznych. Dwadzieściasiedem [!] drzeworytów. Rysował i rytował ... 240 240
157 JURKIEWICZ Andrzej – Podręcznik metod grafiki artystycznej. Cz. 1-2. 1 200 1 200
158 JURKIEWICZ Andrzej – Podręcznik metod grafiki artystycznej. Cz. 1. 10 tabl. z płyt wykonanych i odbitych ręcznie. 480 850
159 KASPROWICZ Jan – Taniec zbójnicki. Cztery plansze, inicjały, zakończenia i okładkę wykonał w drzeworycie Władysław Skoczylas. 1 400 2 400
160 KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. 100 100
161 KRAKÓW 1911. 4 200 -
162 KRAKÓW. Sześć autolitografij [...]. Premja za R. P. 1928 Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 1 600 -
163 MAŃKOWSKI Tadeusz – Galerja Stanisława Augusta. Opracował ... przy współudziale Zygmunta Batowskiego, Kazimierza Brokla i Marjana Morelowskiego. 4 000 -
164 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. 360 360
165 RUFFER Józef – Kwasoryt (akwaforta). Z podręczników francuskich zestawił ... 580 -
166 SICHULSKI Kazimierz – Moim dzieciom wybrane wierszyki. Autolitografie rysował ... Wiersze Krasickiego, Bełzy, Jachowicza, Fredry. 580 -
167 SOPOĆKO Konstanty M[aria] – Jadwiga w tle. Szkicownik pisany przez plastyka, z drzeworytami. 480 780
168 STRUCK Hermann – Die Kunst des Radierens. Ein Handbuch. 2 vermehrte und verbesserte Aufl. 600 1 100
169 STRYJEŃSKA Zofia – Tańce polskie. 11 wielobarwnych rotograwjur. Słowo wstępne napisał Artur Schroeder. 700 2 000
170 [STRYJEŃSKA Zofia]. Z. Lubańska [nazw. panieńskie] – Pastorałka złożona z 7 kolęd. Rys. Z[ofia] Lubańska. 980 1 600
171 TOPOLSKI Feliks – The London Spectacle 1935. Seen by ... With marginal notes and Introduction by D. B. Wyndham Lewis. 120 -
172 TOPOLSKI Feliks – Topolski's Chronicle for Students of World Affairs. Drawings by ... Text by John Roddam. 200 -
173 VIJF houtgravures. John Buckland Wright, Valentin Le Campion, Stefan Mrozewski, Dirk van Gelder, Mark F. Severin. 640 850
174 WRÓBLEWSKA Krystyna – Dwanaście exlibrisów ... Z przedmową Tadeusza Lesznera. 240 -
175 WRÓBLEWSKA Krystyna – Miłość. Dwanaście drzeworytów ... [...]. 320 460
176 WRÓBLEWSKA Krystyna – Rozrywki niedzielne. Cykl satyryczny! Zawody, Poczęstunek, Brydż, Szachy, Teatr, Dancing. 240 320
177 WYCZÓŁKOWSKI Leon – Kraków. 12 autolitografii. Kredą i piórem rysował Profesor ... 4 000 4 000
178 ZANGWILL Israel – Les enfants du ghetto. Traduction de Pierre Mille. Litographies de [Alicja] Halicka. 1 200 -
179 ZEGADŁOWICZ Emil – Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. 480 1 200
180 ZEGADŁOWICZ Emil – Powsinogi beskidzkie. Wyd. II. 200 200
181 ZEGADŁOWICZ Emil – Siedem pieśni zgrzebnych o Janie Kasprowiczu. 180 230
182 [ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Rozdzióbią nas kruki, wrony. Wyd. III. Z rys. Stanisława Janowskiego. 120 120
183 ARKIN D[avid] – Architektura sovremennogo Zapada. Obščaja redakcija i kritičeskie stati ... 1 800 -
184 [BERLEWI Henryk - fotografia portretowa]. 100 100
185 BRZASK epoki. W walce o nową sztukę. T. 1: 1917-1919. 180 180
186 CHWISTEK Leon – Zagadnienia kultury duchowej w Polsce. 240 240
187 DOM, Osiedle, Mieszkanie. 180 180
188 MŁODOŻENIEC Stanisław – Futuro-gamy i futuro-pejzaże. 900 -
189 [MONDSCHEIN Józef]. Czarny John [pseud.] – "Stawanie na głowie u podnóża Parnasu...". Parodye współczesnych poetów oraz przeraźliwie wielkich "tfurcuf". 1 200 -
190 [RIEFENSTAHL Leni]. Program kinowy do filmu "Olimpiada" w reż. Leni Riefenstahl z 1936. 140 600
191 STRZEMIŃSKI Władysław – Teoria widzenia. 120 180
192 INDUSTRIJA Socjalizma. [Nr] 3: Mašinostroennie - ključ rekonstrukcii. 1 800 -
193 INDUSTRIJA Socjalizma. [Nr] 4: Vpered i vyše. 1 800 -
194 INDUSTRIJA Socjalizma. [Nr] 5: Mužika - na traktor, SSSR - na avtomobil! 1 800 -
195 INDUSTRIJA Socjalizma. [Nr] 6: Eto živye ljudi, eto my s vami. 1 800 -
196 NOVYJ Lef. Žurnal levogo fronta iskusstv. 1 200 -
197 STROITELSTVO Moskvy. Ežemesjač... G. 6, nr 10: X 1929. 1 400 -
198 STROITELSTVO Moskvy. Ežemesjač... G. 6, nr 11: XI 1929. 1 400 -
199 TECHNIKA i Žizn. Nr 7: 5 IV 1925. 1 200 -
200 TECHNIKA i Žizn. Nr 19: X 1925, vypusk 1. 1 200 -
201 TECHNIKA i Žizn. Nr 20: X 1925, vypusk 2. 1 200 -
202 BRADBURY Ray – 451º Fahrenheita. Tłumaczył Adam Kaska. 48 160
203 CHANDLER Raymond – Tajemnica jeziora. Tłumaczył Adam Kaska. 64 110
204 CHRISTIE Agata – Zatrute pióro. Tłumaczyła Izabella Kulczycka. 64 64
205 DOŁĘGA-MOSTOWICZ Tadeusz – Karjera Nikodema Dyzmy. Powieść współczesna. 160 340
206 DOYLE A[rthur] Conan – Pies Baskerville'ów. 64 -
207 DOYLE Arthur Conan – Przygody Sherlocka Holmesa. 70 -
208 DOYLE [Arthur] Conan – Tragedia w Boscombe. Z nowych przygód Sherlocka Holmesa. 80 -
209 DOYLE Artur Conan – 3 x Sherlock Holmes. 80 190
210 EWA wzywa 07... Powieść co miesiąc. [Zesz.] 1-146. 980 980
211 FANTASTYKA. Miesięcznik litera... [R. 1], nr 1: [X] 1982. 100 100
212 FANTASTYKA. Miesięcznik litera... [R. 5], nr 12 (51): XII 1986. 140 140
213 FOLLETT Ken – Igła. Tłumaczyła Małgorzata Targowska. 80 -
214 FORSYTH Frederick – Dzień Szakala. Tłumaczył Stefan Wilkosz. 80 -
215 FORSYTH Frederick – Psy wojny. Tłumaczył Stefan Wilkosz. 80 80
216 HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [T. 1]: Szwejk na tyłach. 180 180
217 HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [T.] 1-4. 120 300
218 JANSSON Tove – W Dolinie Muminków. Tłumaczyła Irena Wyszomirska. 140 140
219 JANSSON Tove – Lato Muminków. Tłumaczyła Irena Szuch-Wyszomirska. 120 120
220 JANSSON Tove – Zima Muminków. Tłumaczyła Irena Szuch-Wyszomirska. 120 120
221 JANSSON Tove – Opowiadania z Doliny Muminków. Tłumaczyła Irena Szuch-Wyszomirska. 120 120
222 KOBYLIŃSKI Szymon, PRZYMANOWSKI Janusz – Przygody pancernych i psa Szarika oraz innych dzielnych żołnierzy - rysunkami opowiedziane. T. 1-3. 940 1 300
223 LEBLANC Maurice – Arsène Lupin, dżentelmen-włamywacz. Przeł. Tadeusz Evert. 64 64
224 LEM Stanisław – Obłok Magellana. 140 220
225 LEM Stanisław – Sezam i inne opowiadania. 80 -
226 MACLEAN Alistair – H. M. S. "Ulisses". Tłumaczył Leonid Teliga. 100 -
227 MACLEAN Alistair – Działa Nawarony. Przełożył Adam Kaska. 100 -
228 MAY Karol – Winnetou. T. 1-3. 120 260
229 MAY Karol – Old Surehand. T. 1-2. Ilustrował S. Rozwadowski. 80 -
230 MAY Karol – Skarb w Srebrnym Jeziorze. 70 -
231 MAY Karol – Szatan i Judasz. [Zesz.] 1-11. 140 -
232 MAY Karol – [Czternaście kolejnych zeszytów serii Biblioteka Podróży, Przygody i Sensacji]. 140 -
233 MITCHELL Margaret – Przeminęło z wiatrem. Tłum. Celina Wieniewska. T. 1-3. 80 -
234 MROŻEK Slawomir – Polska w obrazach. 80 150
235 NIZIURSKI Edmund – Niewiarygodne przygody Marka Piegusa. Ilustr. Bohdan Butenko. 120 280
236 OPOWIEŚCI z dreszczykiem. [T. 1-2]. 80 80
237 PUZO Mario – Ojciec chrzestny. Tłumaczył Bronisław Zieliński. 100 -
238 SHELLEY Mary Wollstonecraft – Frankenstein. Z angielskiego przetłumaczył Henryk Goldmann. 70 70
239 SHELLEY Mary Wollstonecraft – Frankenstein. Z angielskiego przetłumaczył Henryk Goldmann. 60 75
240 SIMENON Georges – Bracia Rico. Przeł. I. Szymańska. 48 -
241 SIMENON Georges – Maigret i człowiek z ławki. Tłumaczyła Jadwiga Dutkiewicz. 100 -
242 SKARŻYŃSKI Jerzy, KWIATKOWSKI Tadeusz – Janosik. Zesz. 1-6. 160 650
243 STRUMPH-WOJTKIEWICZ Stanisław – Agent nr 1. 80 -
244 [SZKLARSKI Alfred]. Fred Garland [pseud.] – Tomek w tarapatach. Powieść podróżnicza dla młodzieży z 5 ilustr. Wyd. II poprawione. 120 140
245 SZKLARSKI Alfred – Sobowtór profesora Rawy. 64 -
246 SZKLARSKI Alfred – Tomek w krainie kangurów. 100 100
247 [SZYPULSKI Andrzej, SAFJAN Zbigniew]. Andrzej Zbych [pseud.] – Stawka większa niż życie. T. [1]-3. 160 -
248 [SZYPULSKI Andrzej, SAFJAN Zbigniew]. Andrzej Zbych [pseud.] – [Życie na gorąco. Cz. 1-9]. 140 -
249 TOLKIEN J[ohn] R[onald] R[euel] – Rudy Dżil i jego pies. Aegidii Ahenobarbi Julii Agricole de Hammo Domini de Domito Aule Draconarie Comitis Regni Minimi Regis et Basilei mira facinora et mirabilis exortus czyli W języku pospolitym Wywyższenie i cudowne przygody Rudobrodego Dżila, gospodarza z Ham, Pana oswojonego smoka, Króla Małego Królestwa. Przeł. Maria Skibniewska. 70 -
250 TOLKIEN J[ohn] R[onald] R[euel] – Dwie wieże. Tłumaczyła Maria Skibniewska. 140 190
251 TOLKIEN J[ohn] R[onald] R[euel] – Powrót króla. Tłumaczyła Maria Skibniewska. 140 140
252 TYRMAND Leopold – Zły. 220 315
253 [WIECHECKI Stefan]. Wiech [krypt.]. – Helena w stroju niedbałem czyli królewskie opowieści pana Piecyka. Ilustrował Antoni Uniechowski. 120 -
254 WORCELL Henryk – Zaklęte rewiry. 80 280
255 ZŁOTA Podkowa. [Nr 1-54]. 480 550
256 ZOSZCZENKO Michał – Opowiadania o Leninie. Przełożył Adam Galis. Ilustrowała Anna Włoczewska. 100 170
257 APARAT do pielęgnacji wąsów. pocz. XX w. 120 380
258 [FOTOGRAFIA, góry]. Umowa pomiędzy współwłaścicielami Hali Gąsienicowej reprezentowanymi m.in przez delegata Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a fotografem Marianem Czechem dot. dzierżawy terenu Hali Gąsienicowej do wyłącznej eksploatacji przemysłu fotograficznego, dat 15 VI 1935 w Zakopanem. 240 650
259 [GODŁO państwowe]. Litografowana podobizna godła wg projektu Zygmunta Kamińskiego, wydana nie przed 1927. 240 320
260 [LISOWSKI Wiesław]. Zbiór różnych projektów - odręcznych i powielanych - wykonanych przez architekta Wiesława Lisowskiego w Łodzi zapewne w latach 30. XX w. 800 980
261 MONTECASSINO. Cmentarz wojenny i pamiątki polskie na Montecassino. [Zestaw pocztówek]. 120 220
262 [MUNDURY]. Zbiór różnych materiałów drukowanych i odręcznych dotyczących głównie umundurowania, z kolekcji Andrzeja Zaremby. 420 -
263 [NUTY, Józef Stalin]. GRADSTEIN Alfred – Słowo o Stalinie. Kantata do słów Władysława Broniewskiego na chór męski, alt (lub baryton) solo oraz orkiestrę symfoniczną. Głosy chórowe. 48 100
264 [NUTY, Ludomir Różycki]. "Casanova. Walzer. Catons-Lied für eine Sinstimme mit Klavierbegleitung. Canzonetta di Caton per canto e pianoforte". 1929. 200 320
265 [NUTY, Edward Śmigły-Rydz]. Marszałek Śmigły-Rydz. Marsz. Słowa i muzyka Adama Kowalskiego. 64 64
266 [PIELGRZYMKA do Ziemi Świętej]. Rękopiśmienny "Dyariusz pielgrzymki do Ziemi św." z 1911. 480 650
267 [PONIATOWSKI Józef]. Nominacja na stopień porucznika 2 klasy dla niewymienionego z imienia Klimratha, z odręcznym podpisem księcia Józefa Poniatowskiego, dat. 26 XII 1811 w Warszawie. 2 800 -
268 [SIENKIEWICZ Henryk]. Tkanart, nr 106: Henryk Sienkiewicz. 120 -
269 [STRONNICTWO Ludowe]. Legitymacja członkowska Stronnictwa Ludowego wystawiona wybitnemu działaczowi ruchu ludowego Zygmuntowi Lasockiemu, dat. 2 I 1937 w Krakowie. 100 100
270 TESTAMENT Wawrzyńca Domańskiego z Bibla (?), porucznika wojsk koronnych, dat. 7 III 1764. 220 220
271 [WSPOMNIENIA  z Krakowa z ostatnich miesięcy 1917 i pierwszych roku następnego - rękopis]. 240 240
272 ZBIÓR dokumentów dotyczących Stanisława Wnuka, legionisty, z l. 1921-1944. 320 380
273 NÓŻ w kształcie głowy orła. 120 120
274 NÓŻ z rękojeścią z masy perłowej (?). 90 -
275 NÓŻ w stylistyce art deco. 80 -
276 NÓŻ z rękojeścią w kształcie głowy słonia. 120 -
277 NÓŻ z rękojeścią zdobioną motywami florystycznymi. 80 -
278 NÓŻ zwieńczony ażurową kompozycją z lisem i pawiem. 80 80
279 NÓŻ zwieńczony głową diabła. 120 120
280 NÓŻ zwieńczony parą całujących się gołębi. 120 120
281 Bilety wizytowe państwa Kotarbińskich. 120 -
282 KOTARBIŃSKI Tadeusz – Utylitaryzm w etyce Milla i Spencera. 160 -
283 Rękopis artykułu pt. „Idea wolności", który ukazał się w czasopiśmie "Epoka", dat. 7 i 21 VI 1936. 500 1 600
284 Podanie do Wydziału Aprowizacji Zarządu miasta Łodzi, dat. 21 VI 1948. 100 260
285 Odpis odręcznego listu T. Kotarbińskiego w sprawie obrony prof. Artura Żabickiego przed zwolnieniem, dat. 5 VIII 1948 w Dąbrównie. 80 280
286 KOTARBIŃSKI Tadeusz – Kurs logiki dla prawników. Wyd. II poprawione i rozszerzone. 210 440
287 Zaświadczenie stwierdzające, że profesor Kotarbiński uzyskał stopień doktora filozofii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Lwowskiego w VI 1912, dat. 11 II 1949 w Poznaniu. 120 -
288 Brudnopis listu T. Kotarbińskiego do Sekretariatu Wydziału I Polskiej Akademii Nauk, na ręce Sekretarza Wydziału prof. dra Kazimierza Wyki w sprawie "Traktatu o dobrej robocie", dat. 16 VI 1953 w Warszawie. 120 420
289 Maszynopis życiorysu Tadeusza Kotarbińskiego z jego odręcznym podpisem, dat. 28 II 1964 (brudnopis i czystopis). 360 900
290 Korespondencja od Janiny Kamińskiej do matki Anny Kamińskiej z obozu, dat. 4 XI i 31 XII 1944 w Auschwitz. 240 440
291 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Prezydenta Krajowej Rady Narodowej Bolesława Bieruta, z podpisami Prezesa Rady Ministrów Edwarda Osóbki-Morawskiego i Ministra Oświaty Czesława Wycecha, dat. 16 IX 1945 w Warszawie. 290 550
292 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bolesława Bieruta, z podpisami Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza i Ministra Oświaty Stanisława Skrzeszewskiego, dat. 30 IX 1947 w Warszawie. 260 420
293 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Prezesa Rady Ministrów Józefa Cyrankiewicza, dat. 19 XII 1947 w Warszawie. 120 140
294 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od prof. Władysława Tatarkiewicza z lat 1948-1975. 460 1 600
295 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Leszka Kołakowskiego. 280 1 500
296 Korespondencja do prof. dr. Janiny Kotarbińskiej od Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, dat. 30 IV 1962 w Warszawie. 140 200
297 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Henryka Jabłońskiego, dat. 21 I 1963 w Warszawie. 120 -
298 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Henryka Jabłońskiego, dat. 28 IV 1970 w Warszawie. 90 -
299 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Henryka Jabłońskiego, dat. 30 III 1976 w Warszawie. 120 -
300 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Przewodniczącego Rady Państwa Aleksandra Zawadzkiego, dat. [XII] 1963 w Warszawie. 90 100
301 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Jana Sztaudyngera, dat. III-VIII 1970 w Krakowie. 190 220
302 Korespondencja od profesora Kotarbińskiego do Eugenii Chmielnickiej, dat. 20 X 1970 w Warszawie. 70 -
303 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka, dat. we IX 1971 w Warszawie. 120 120
304 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka, dat. w XII 1974. 120 160
305 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka, dat. 31 III 1976 w Warszawie. 120 160
306 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od I Sekretarza Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Edwarda Gierka, dat. 31 XII 1980. 80 420
307 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od P.E.N. Clubu, z odręcznymi podpisami Janusza Odrowąża Pieniążka, Władysława Bartoszewskiego, Jana Parandowskiego, dat. 11 IV 1973 w Warszawie. 140 400
308 Korespondencja do profesora Kotarbińskiego od Gustawa Holoubka. 80 220
309 Korespondencja do prof. dr. Janiny Kotarbińskiej od Prezesa Rady Ministrów Ministra Obrony Narodowej gen. Wojciecha Jaruzelskiego, dat. 3 X 1981 w Warszawie. 140 200
310 Korespondencja do prof. dr. Janiny Kotarbińskiej od prezesa Polskiej Akademii Nauk Aleksandra Gieysztora, dat. 2 III 1982 w Warszawie. 80 170
311 [BRODNICA - fotografie widokowe]. 120 190
312 [DZIAŁDOWO - fotografie widokowe]. 60 85
313 [HUCULSZCZYZNA - "Partya skał powyż kratera kamienia w Jamnie. Powiat Nadwórna" - fotografia sytuacyjna]. 240 550
314 [HUCULSZCZYZNA - "Lisniczowka w uściu Sarata ze skałą Czorny Dił. na Białym Czeremoszu. - Powiat Kossowski" - fotografia sytuacyjna]. 240 550
315 [LWÓW - ministrowie - fotografia sytuacyjna]. 240 -
316 [LWÓW - komendant Policji Państwowej inspektor Walerian Wilczyński?- fotografia portretowa]. 160 -
317 [LWÓW -  uroczystość Bożego Ciała - fotografia sytuacyjna]. 180 180
318 [LWÓW - pomnik hrabiego Aleksandra Fredry - fotografia widokowa]. 180 -
319 [LWÓW - reklama lwowskiego browaru - fotografia sytuacyjna]. 240 640
320 [LWÓW -  młodzież - fotografia sytuacyjna]. 180 -
321 [LWÓW - skauci - fotografia sytuacyjna]. 220 300
322 [NOWY Targ - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 540 540
323 [POWSTANIE styczniowe - fotografie portretowe]. 800 3 200
324 [POWSTANIE styczniowe - Francois de Rechebrune - fotografia portretowa]. 200 1 200
325 [MOŚCICKI Ignacy podczas wizyty w Nowym Targu - fotografia sytuacyjna]. 64 -
326 [WOJTYŁA Karol - podczas przemowy z okazji konsekracji kościoła w Niegowici - fotografia sytuacyjna]. 120 -
327 [I WOJNA światowa - Kraków w czasie wojny - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 280 3 200
328 [I WOJNA światowa - okolice Krakowa w czasie wojny - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 780 4 200
329 [I WOJNA światowa - działania i zniszczenia wojenne - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 160 160
330 [I WOJNA światowa - działania wojenne - fotografie sytuacyjne]. 460 1 200
331 [I WOJNA światowa - Twierdza Dęblin (Iwangorod, Iwanogród) - działania wojenne - fotografie sytuacyjne i widokowe]. 280 600
332 [I WOJNA światowa - uroczystości z okazji odczytania w dniu 8 XI 1916 roku w Sali Rady miejskiej w Krakowie proklamacji Aktu 5 listopada z obietnicą powstania Królestwa Polskiego - fotografie sytuacyjne]. 160 800
333 [I WOJNA światowa - sztuka legionowa - zwiedzanie wystawy "Legiony Polskie" w Pałacu Sztuk Pięknych w Krakowie - fotografie sytuacyjne]. 120 600
334 [I WOJNA światowa - wystawa sztuki legionowej - fotografie sytuacyjne]. 160 1 200
335 [I WOJNA światowa - cesarz Karol I Habsburg na froncie - fotografie sytuacyjne]. 100 100
336 [I WOJNA światowa - wizyta cesarza Karola I Habsburga i cesarzowej Zyty Parmeńskiej w Krakowie - fotografie sytuacyjne]. 180 180
337 [WOJSKO Polskie - żołnierze z Centralnej Szkoły Strzelniczej z Torunia na poligonie - fotografia sytuacyjna]. 60 150
338 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. 240 380
339 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller w Nowym Targu - fotografia sytuacyjna]. 160 -
340 [WOJSKO Polskie - wizyta gen. Józefa Hallera w Nowym Targu]. 80 -
341 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. 80 -
342 [WOJSKO Polskie - tworzenie Armii Polskiej we Włoszech - ochotnicy - fotografia sytuacyjna]. 120 300
343 [WOJSKO Polskie - 48 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych -  fotografie sytuacyjne]. 160 280
344 [WOJSKO Polskie - zawody we władaniu białą bronią z udziałem 1. Pułku Strzelców Konnych z Garwolina w Otwocku - fotografia sytuacyjna]. 100 -
345 [WOJSKO Polskie - oficerowie i podoficerowie w Sali Morskiej kasyna oficerskiego 1. Pułku Strzelców Konnych w Garwolinie - fotografia sytuacyjna]. 120 -
346 [WOJSKO Polskie - taczanki 1. Pułku Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w marszu w okolicy Garwolina - fotografia sytuacyjna]. 120 -
347 [WOJSKO Polskie - 9 Dywizja Piechoty w Krakowie - fotografia sytuacyjna]. 80 130
348 [WOJSKO Polskie - marszałek Edward Śmigły-Rydz podczas powrotu po złożeniu oficjalnej wizyty we Francji - fotografia sytuacyjna]. 140 140
349 [WOJSKO Polskie - kompania strzelecka Korpusu Ochrony Pogranicza z baonu "Snów" - fotografia zbiorowa]. 60 340
350 [WOJSKO Polskie - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie - życie codzienne żołnierzy - fotografie sytuacyjne]. 360 730
351 [II WOJNA światowa - rząd RP na uchodźstwie - prezydent Władysław Raczkiewicz w Londynie - fotografia sytuacyjna]. 80 290
352 MOWA Jaśnie Oświeconego Xięcia Druckiego Lubeckiego, Ministra Przychodów i Skarbu, miana w Izbie Poselskiey na posiedzeniu dnia 21. Maja 1825 roku przy wniesieniu Proiektu do Prawa o Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem [...]. 120 320
353 MOWA Jaśnie Oświeconego Xięcia Druckiego Lubeckiego, Ministra Przychodów i Skarbu, miana na posiedzeniu Senatu dnia 3. Czerwca 1825 roku przy wniesieniu Proiektu do Prawa o Towarzystwie Kredytowem Ziemskiem [...]. 120 320
354 X. HIERONIMA Kajsiewicza list otwarty do braci xieży grzesznie spiskujących i do braci szlachty niemądrze umiarkowanych. Pilno nam ostrzedz niektórych braci naszych niewątpliwie wszelką miarę godziwą przekraczających [...]. 64 64
355 DNIA 28 listopada 1907 roku zmarł w Krakowie Stanisław Wyspiański. Poeta wielki i wszechstronny artysta, był jednym z największych synów umęczonej Ojczyzny, umiał kochać i cierpieć za miljony, umiał do Narodu przemówić tonem Adama, Juljusza i Zygmunta, bo z Wieszczów był [...]. 60 -
356 TOWARZYSZE! Obywatele! W tym roku obchodzimy święto robotnicze 1-go maja w całkiem wyjątkowych warunkach [...]. Walki klasowe wewnątrz społeczeństwa i wojny między społeczeństwami dowodzą, jak stosunki dziś dalekie są od bratniej harmonii [...]. W takich czasach nie może być mowy o reformach społecznych, w imię których demonstrowano 1-go maja [...]. W dniu 1-ym Maja, kiedy robotnicy oko mają zwrócone w przyszłość, ślubujcie, Towarzysze i Bracia, że walczyć będziecie o wolną Ojczyznę dla wolnego ludu polskiego [...]. Precz z najazdem moskiewskim! [...] Niech żyje socyalizm! Niech żyje wolna Polska ludowa! 64 64
357 ZAKOPANE dla głodnych Wilna. Odezwa! Ze wszystkich miast, w których mowa polska rozbrzmiewa przez wieki [...] najnieszczęśliwsze jest Wilno [...]. Jak głosi wieść straszliwa, najbiedniejsza część ludności tego miasta z nędzy wymarła [...]. Polska obdarta dziś i zgłodniała, krwawiąca bose nogi na kamienistej drodze do wolności, ostatnią kromkę chleba, którą niesie do ust, winna rozłamać i połowę podać konającej siostrze [...]. 320 570
358 ŻOŁNIERZE polscy! Do broni! Jako zastępca Komendanta Józefa Piłsudskiego, minister wojny i naczelny dowódzca wojsk Polskiej Republiki Ludowej wzywam wszystkich Polaków [...], wszystkich żołnierzy Polskiej Organizacji Wojskowej by w najbliższych polskich komendach stawili się do szeregu. Burza wojenna kona [...], z bagnetów wał ochronny trzeba tworzyć - Fortecę Republiki Polskiej! [...] Okażmy, że godni jesteśmy losu, który nam pozwala zwać się żołnierzami Republiki Polskiej! 400 400
359 DLACZEGO kocham Polskę? Kocham Polskę, bo matka moja jest Polką, bo krew, która płynie w mych żyłach jest polską [...]. 120 750
360 STRZEŻCIE się chorób wenerycznych! Odwieczny wróg spustoszył Wasze siedziby [...], lecz najstraszniejsze zło, które spłynęło na Was od niego, jest niewidzialne, bo z niem niejeden z Was starannie się ukrywa! Są to choroby weneryczne, któremi był zarażony nieomal co drugi żołnierz bolszewicki! [...]. Jeśli chcecie uniknąć nieszczęścia, leczcie się natychmiast i dokładnie u doktorów [...]. Porady w szpitalach i Urzędach Sanitarno-Obyczajowych, są dla niezamożnych bezpłatne. 200 200
361 OBYWATELE miasta Krakowa! W sobotę, dnia 26 września 1931 r. [...] przybywa do Grodu naszego i zagości w starem Piastów i Jagiellonów dworzyszczu wawelskiem [...] Prezydent Prof. Dr. Ignacy Mościcki. Obywatele! Otwórzcie serca Wasze na przyjęcie Najdostojniejszego Gościa! [...]. 280 280
362 PAMIĄTKA budowy kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie. 60 60
363 OSZCZĘDZAJ! Kraj czeka [...]. 100 250
364 POLSKIE Stronnictwo Ludowe w województwie śląsko-dąbrowskim urządza w niedzielę, dnia 7 kwietnia 1946 r. [...] uroczystość poświęcenia sztandarów P. S. L. z udziałem Prezesa Polskiego Stronnictwa Wicepremiera Stanisława Mikołajczyka [...]. 80 260
365 DO WSZYSTKICH Członków i Sympatyków Polskiego Stronnictwa Ludowego. 30 czerwca idziemy do głosowania ludowego i głosujemy w ten sposób: Kartka do głosowania ludowego. a) Czy jesteś za zniesieniem Senatu! Nie. b) Czy chcesz utrwalenia [...] ustroju gospodarczego [...]? Tak. c) Czy chcesz utrwalenia zachodnich granic [...]? Tak [...]. Wszyscy Ludowcy do urn wyborczych! [...]. 140 -
366 DROGI Obywatelu! Musimy się porozumieć. Los kraju, los Twój i mój [...] nie zależy od samego rządu. Zależy od każdego obywatela, zależy także od Ciebie. Dlatego w chwili tak ważnej [...] dla przyszłości narodu - musimy porozumieć się bezpośrednio, nie przez radio, nie przez prasę czy przemówienia. Chcę Ci wyjaśnić jak naprawdę jest z Polską [...]. Rozmawiałem nieraz o tym z ob. Mikołajczykiem i tłumaczyłem mu potrzebę jedności. Niestety - nie zrozumiał [...]. 80 -
367 STADION Wojska Polskiego, Warszawa, ul. Łazienkowska 3. Piłka nożna, I liga. GTS Wisła Kraków - CWKS Legia Warszawa [...]. . 140 -
368 19 MARCA 19. 100 220
369 JÓZEF Piłsudski. 19/III 1928. 80 -
370 CHODZI o to, aby kraj nasz zrozumiał, że wolność to nie jest kaprys [...]. 60 -
371 ZA POLSKIE sioła, łany swe życie warto nieść. Niech żyje Wódz kochany Piłsudski! Cześć Mu, cześć! 80 100
372 19 MARCA 1931. 100 220
373 19/III. 1931 r. 80 190
374 HOŁD w dniu Imienin! 80 80
375 11 XI 1918. 50 220
376 19 MARCA 1933. 100 100
377 WODZOWI narodu cześć. 100 -
378 19 MARCA 1934. 60 85
379 19 MARCA 1935. 60 85
380 J. P. 50 50
381 1933. 60 85
382 1914 1918 1920 1934. 60 60
383 12. V. 1936 r. 60 95
384 TSL. 1891 1911. 3 Maja. 100 -
385 T.S.L. Zygmunt Krasiński 1812-1912. 40 -
386 3ci Maja 1791 r. 60 60
387 TSL. 1863 1913. 60 130
388 TSL. 3 Maja. 60 120
389 NACZELNY Komitet Narodowy. 16:8 1914 1915. 80 80
390 TSL 3 maja. 60 60
391 TSL. 80 85
392 DAR Narodowy 3-go Maja. 50 gr[oszy] P.M.S. 60 -
393 DAR Narodowy 3-go Maja. 20 gr[oszy] P.M.S. 60 -
394 TSL. 3 Maja. 60 -
395 T.S.L. 3. Maj 3. 60 -
396 3 MAJ. 50 -
397 3. Maj T.C.L. 60 180
398 TSL 3 maj. 60 60
399 T.S.L. 3 Maja. 60 60
400 TSL. 3. maja. 50 50
401 3 MAJ. TSL. 80 80
402 TSL. Trzeci Maja. 70 -
403 3 MAJA 3. TSL. 50 -
404 T.S.L. 3. Maja. 50 -
405 TSL. 3 Maja 3. 50 -
406 TSL. 3 Maja. 50 -
407 TSL. 50 160
408 TSL. 3 Maj 3. 60 -
409 TSL. 3 maja. 50 50
410 TSL. 3 maja. 50 -
411 TSL. 3 maja. 60 -
412 3 MAJA. TSL. 80 80
413 3 MAJA. TSL. Dar Narodowy 3-go Maja dla Tow. Szkoły Ludowej. 80 120
414 TSL. 3 Maja 3. 50 -
415 WITAJ Święta i poczęta niepokalanie. 1854 1904. 140 -
416 MDM. 60 -
417 JEDNOŚCIĄ silni. 1867 1907. 80 80
418 CZOŁEM. 80 150
419 2.XII 1848 1908. 90 -
420 1809 - 1909. 100 -
421 1809. Jul. Słowacki. 1849. Złożony na Wawelu dnia 28. czerwca 1927 r. 80 80
422 1410-1910. 50 50
423 1612 1912 Piotr Skarga. 140 -
424 1863 1913. Marcin „Lelewel” Borelowski * 1829 † 7/9 1863 pod Batorzem. 40 140
425 WITAJCIE. Przez oświatę, zgodę, wytrwałość, pracę współdzielczą i podniesienie ekonomiczne do odrodzenia narodu! 40 40
426 KBK. Podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą. 120 120
427 PAMIĄTKA Wielkiej Kwesty Ogólnokrajowej 11-18 czerwca 1916 r. pod hasłem "Ratujcie dzieci". 86 -
428 1817 1917. 40 -
429 1817 1917. 40 -
430 1917. 100 -
431 11 LISTOPAD rok 1918. 48 110
432 WOLNA Zjednoczona Niepodległa Polska. 140 -
433 11 SIERPNIA 1569-1919. 60 110
434 PAMIĘTAJMY o Plebiscycie na Górnym Śląsku. 40 300
435 ŚW. STANISŁAW Kostka 1726-1926. 50 -
436 TYDZIEŃ Akademika. Lwów 6.11 - 14.11 1926. 48 48
437 5, 6 CZERWCA 1927. 60-lecie Sokoła Macierzy Lwów. 50 50
438 1918 - 1928. 50 50
439 CZEŚĆ poległym. 48 180
440 DZIEŃ eucharystyczny w maju 1929 r. 48 -
441 TYDZIEŃ Lotniczy w powiecie rzeszowskim. 40 40
442 1025 1925. Bolesław Chrobry. 60 60
443 1830 1930. 48 120
444 CUD Wisły. 18. sierpnia 1920. 40 40
445 TYDZIEŃ dziecka. 7 IX - 14 IX 1930. 50 -
446 ŚWIĘTO Młodzieży. 60 60
447 11.XI. 1918-1932. 50 180
448 1683 - 1933. 40 120
449 1908 1933. 50 50
450 29 VI 1933. Święto Morza. 40 95
451 LIGA Morska i Kolonjalna. 40 200
452 LMK. 48 48
453 CZEŚĆ bojownikom niepodległości. 1918-1933. Cześć obrońcom Lwowa. 60 320
454 OBLIGACJA podpisana, to dalsza cegła w budowie państwa. 180 -
455 OBLIGACJA podpisana, to dalsza cegła w budowie państwa. 180 -
456 DZIATWA to przyszłość nasza. Budujmy dla niej szkoły. 50 50
457 11.XI.1918. 11.XI. 1935. 50 320
458 BÓG panem i celem naszym. 48 48
459 CHRYSTUS uświęca rodzinę. 48 48
460 X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. 48 220
461 X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 20 gr[oszy]. 48 48
462 XI TYDZIEŃ [Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. Zorganizowanym i przygotowanym do obrony przeciwlotniczo-gazowej nic grozić nie będzie. 48 320
463 XII TYDZIEŃ [Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. 48 280
464 XIII TYDZIEŃ [Lotniczy] LOPP. 20 gr[oszy]. LOPP nauczy nas obrony. 60 80
465 50 gr[oszy]. NACZ[elny] Komitet do Spraw Bezrobocia. 50 -
466 10 gr[oszy]. NA BIEDNE dzieci. 50 50
467 P[an]U PREZYDENTOWI R. P. w hołdzie. 46 -
468 CZY chcecie żywności z Ameryki? Czy macie krewnych lub przyjaciół w Stanach Zjednoczonych? Oni mogą wam pomóc [...]. [ca 1920]. 2 000 -
469 POŻYCZKA Odrodzenia Polski. [1920]. 1 800 3 700
470 PRACA dla Polski, Polska dla pracy. 1930. 3 600 5 500
471 CHALLENGE de Tourisme International, Gordon Bennett. Warszawa, Pologne, 28/VIII-23/IX 1934. 1934. 9 800 -
472 JÓZEF Piłsudski. 1867-1935. [nie przed 1935]. 800 -
473 [JÓZEF Piłsudski]. [193-?]. 300 -
474 WYŁĄCZYŁEŚ. Sprawdź. [195-]. 100 -
475 ADAM Mickiewicz 1855-1955. 1955. 800 -
476 DWIE propozycje. 1955. 350 350
477 TAJEMNICA krwi. 1955. 450 -
478 X LAT Polski Ludowej na morzu. Wystawa. 1955. 950 -
479 ANI CENTYMETRA więcej. 1956. 100 -
480 SZPILKI. Wystawa 1935-1955. 1956. 350 -
481 SYRENA. 1957. 650 850
482 USZCZELNIJ! 1957. 120 120
483 ZAPALIMY? 1957. 120 -
484 DWA pokolenia. 1958. 450 -
485 FIBA. VI Championnats d'Europe de Basketball Féminin. Pologne, 8-18. V. 1958, Łódź. 1958. 1 100 -
486 WSZYSTKO kupuję w Centralnym Domu Towarowym. 1958. 550 760
487 A MOŻE morze. 1960. 950 -
488 XXVIII CHAMPIONNATS du Monde d'Escrime [...]. 1963. 160 -
489 CYRK. 1964. 550 550
490 DNI Filmu Radzieckiego. X-XI 1964. 1964. 250 -
491 III KONGRES ZBOWiD. Warszawa, wrzesień 1964. Wczoraj w walce, dzisiaj w odbudowie. 1964. 250 -
492 SPACER z syrenką. 1965. 280 1 200
493 TAKĄ ręką nie zarobisz. 1965. 120 -
494 KARIERA. [1967]. 200 -
495 FAKIR może przejdzie, ty nie. 1968. 100 -
496 POŻAR wróg dobrobytu. 1968. 100 -
497 XIV MIĘDZYNARODOWE Zawody w Lekkiej Atletyce o memoriał Janusza Kusocińskiego. 1968. 120 320
498 UWAGA. Zły sprzęt to niebezpieczeństwo. 1969. 100 100
499 NIE NARAŻAJ siebie i innych - przed cięciem opróżnij i oczyść. 1971. 80 -
500 NIE NARAŻAJ siebie i innych - napełniaj nie więcej niż 90% objętości. 1971. 80 80
501 NIE NARAŻAJ siebie i innych - zasypuj piaskiem. 1971. 80 -
502 DBAJ o kulturę pracy. 1972. 100 200
503 TAK. Nie! Brak okularów i odchylona osłona stwarzają warunki ułatwiające wypadek. 1972. 100 -
504 WARSZAWA w Sztuce - 75. 1975. 280 320
505 XXI AMATORSKIE Mistrzostwa Europy w Boksie. 1975. 100 220
506 LOT Polish Airlines Invites You to Poland. 1976. 240 420
507 NICKELODEON. 1977. 150 -
508 BURZA. [1978]. 140 -
509 MOSKWA '80. 1980. 220 240
510 POLSKI Fundusz Olimpijski Los Angeles-Sarajewo 1984. [1981]. 140 140
511 MĘCZEŃSTWO i śmierć Jean Paul Marata przedstawione przez zespół aktorski przytułku w Charenton pod kierunkiem pana de Sade. 1983. 160 -
512 XI MIĘDZYNARODOWY Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina, Warszawa, 1-20 października 1985. 1985. 120 280
513 HOMMAGE á Vincent 1853-1890.1990. 160 -
514 CABARET. 1992. 160 -
515 IX MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Warszawa-Berlin-Praha. 2-15. V. 1956. 1956. 1 100 1 100
516 XXI MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. 9-24. V. 1968. Berlin-Praha-Warszawa. 1968. 220 700
517 XXV JUBILEUSZOWY Wyścig Pokoju. Berlin-Praha-Warszawa, maj 1972.1972. 140 430
518 26 MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Praha-Warszawa-Berlin. Maj 1973. 1973. 220 560
519 27 MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Maj 1974. 200 650
520 27 MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Maj 1974. 200 730
521 30 JUBILEUSZOWY Wyścig Pokoju. Warszawa-Berlin-Praha. Maj 1977. 1977. 200 560
522 31 WYŚCIG Pokoju. Berlin-Praha-Warszawa. Maj 1978. 1978. 220 700
523 32 WYŚCIG Pokoju. Praga-Warszawa-Berlin. 9-24 maja 1979. 1979. 220 610
524 36 MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Warszawa-Berlin-Praha. 8-22 maja 1983. 1983. 160 700
525 [EUROPA]. Mitteleuropa politisch. Mapa barwna form. 95x109,4 cm. 240 420
526 [ALTAS historyczny]. BALICKI K. – Historyczny atlas Polski. Ułożył ... na podstawie kart i atlasów Lelewela, Hecka, Babireckiego, Majerskiego, Niewiadomskiego, Putzgera, Lewickiego i Bojarskiego. 220 -
527 [ATLAS historyczny]. BAZEWICZ J[ózef] M[ichał] – Atlas historyczny Polski. Wyd. V. 280 280
528 [POLSKA]. Jana Topolnickiego mapa do dziejów Polski. Litografia barwna form. 57,5x76,5 cm. 160 160
529 [POLSKA]. Mapa Królestwa Polskiego z oznaczeniem miast, osad, wsi, komór, kolei, dróg bitych, traktów pocztowych i rzek; dla użytku rolnictwa, handlu, przemysłu i turyzmu. Mapa w litografii trójbarwnej form. 114,7x100,5 cm. 700 860
530 [POLSKA]. Mapa Kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce. Mapa barwna form. 62,5x55,5 cm. 220 420
531 [POLSKA]. Mapa stanu dróg samochodowych Rzeczypospolitej Polskiej. Rok 1937. Mapa dwubarwna form. 104,8x82,5 cm. 160 320
532 [POLSKA]. Rzeczpospolita Polska. Mapa administracyjna. Mapa barwna form. 55x66 cm. 80 220
533 [GALICJA]. Mapa Galicyi. Mapa barwna form. 68,3x103 cm. 320 -
534 [POMORZE]. Karpowicza specjalna mapa wybrzeża Bałtyku i Gdańska. Mapa barwna form. 73,8x64,5 cm. 160 300
535 [POMORZE]. Karte der Ostseebäder Ückeritz, Bansin, Heringsdorf, Ahlbeck, Swinemünde u. Misdroy mit Umgebungen. Nach amtl. Quellen und eigenen Erkundungen [...]. Mapa barwna form. 48,8x49 cm. 160 420
536 [ŚLĄSK]. [Zbiór 9 map księstw Śląskich]. Miedzioryty kolorowane form. ca 16,5x25,5 cm. 2 800 -
537 [TATRY]. Tatry. Część wschodnia: Tatry Wysokie i Bielskie. Mapa barwna form. 67,4x65,2 cm. 220 420
538 [KRAKÓW]. Kollegium Jagiellońskie (Biblioteka) w Krakowie. Litografia na barwnej tincie, form. 18,8x26,5 cm. 320 -
539 [KRAKÓW]. Najnowszy plan stół. [!] król. miasta Krakowa wykonany przez Bud. Miejs. Odd. B w Krakowie w roku 1916. Plan barwny form. 65,3x71 cm. 240 280
540 [KRAKÓW]. Plan der Stadt Krakau. Plan barwny form. 53,3x73,4 cm. 120 -
541 [LWÓW]. Plan miasta Lwowa. Plan barwny form. 40,9x52,2 cm. 120 260
542 [LWÓW]. Plan miasta Lwowa. Plan barwny form. 42x52,5 cm. 160 320
543 [LWÓW]. Plan Wielkiego Lwowa. Plan trójbarwny form. 37,3x37,9 na ark. 40x50 cm. 120 340
544 [LWÓW]. Popularny plan Lwowa. Plan jednobarwny form. 46x63,5 cm. 100 100
545 [SOSNOWIEC]. Plan miasta Sosnowca. Plan barwny form. 59,5x52,7 cm. 140 -
546 [CZERWONA Skałka]. Czerwona Skałka w Pieninach. 360 360
547 [CZERWONY Klasztor]. Widok na cmentarz Czerwonego Klasztoru, i na skały pienińskie Zamczyska (Mons Coronae). 360 460
548 [CZORSZTYN]. Zamek na Czorsztynie, Schorstein, Zornstein. 360 360
549 [FRYDMAN]. Wieś Frydman. 360 360
550 [LUBOWNIA]. Zamek Lubownia. 360 850
551 [NIEDZICA]. Zamek Niedzica czyli Dunajec, Dunavecz, Niedecza. 360 360
552 [PODOLINIEC]. Podoliniec z klasztorem księży Piarów. 360 360
553 BEYNONS Eliasz z Menckenheimu – [Świeżo przyczyniony miłosierny Samarytan, albo przyiazno-braterska rada na wszelakie choroby, łamania w ludzkim ćiele tak wnętrzne, iako y powierzchowne, podłemi y małemi sposobami do vleczenia bez wielkiego kosztu świeżo wynaleziona, y z miłości chrześćiańskiey na poratowanie vbogich y podłey kondycyey ludźi z Niemieckiego ięzyka na polski przetłumaczona, teraz świeżo errory y błędy, ktore dla nieumieiętnego tłumacza znaydowały się, poprawione, z przydatkami opuszczonych lekarstw, przez Mikołaia Jgnacego Ackerbavma Medyka J. K. M. y powtore do druku podana. 2 800 3 300
554 BLANKAART Steven – Stephani Blancardi, Med. Doct. Lexicon Medicum Graeco-Latino-Germanicum, In quo termini totius artis Medicae secundum Neotericorum placida definiuntur [...] antehac ab Auctore Concinnatum & editum, Nunc vero tertia fere parte auctum & pluribus in locis emendatum. Cum Praefatione Johannis Philippi Eyselii [...]. 1 200 -
555 CRANTZ Heinrich Johann Nepomuk – Materiae Medicae et Chirurgicae iuxta Systema Naturae Digestae. Editio secunda correcta et aucta. 1 200 -
556 GWAGNIN Alexander – [Zbiór dziejopisów Polskich we czterech tomach zawarty. Tom czwarty. Kronika Sarmacyi Europejskiey Aleksandra Hrabi Gwagnina Rycerza passowanego rotmistrza J. K. Mci niegdyś w Krakowie drukowana. 3 600 -
557 HOZJUSZ Stanisław – Stanislai Hosii S. R. E. Cardinalis, Episcopi Varmiensis, in Consilio Tridentino Legati opera omnia hactenus edita, In vnum corpus collecta, ac nuperrime ab ipso Auctore recognita, et supra omnes alias editiones aucta, Cura & opera Alemanii Fini Cremensis excusa. Adiunctae sunt praeterea Recantationes Fabiani Quadrantini, Brunsbergae in Collegio societatis Jesu recitatae. Saluo in Omnibus sanctae sedis Apostolicae iudicio. 4 200 -
558 LUBIENIECKI P[aweł] – Wygadywania i zarzuty filozofow teraznieyszego wieku przeciw wierze w posiedzeniach czynione i odpowiedzi na nie. Cz. 1-3. 980 1 200
559 [SIGAUD Lafond de la – Szkoła uszczęsliwienia czyli wizerunek cnot towarzyskich w ktorych powinność położona z przykładem, wystawia drogę naypewnieyszą do doyścia szczęśliwości. Dzieło, użyteczne ku wychowaniu Młodzieży płci oboiey, i ku pożytkowi wszelkiego gatunku Czytelnikow z francuskiego przełożone. 1 500 -
560 TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Ego Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. 1 800 1 800
561 ‎[TRESSAN Louis-Elisabeth de La Vergne (comte de)] – Traduction libre d'Amadis de Gaule. Par M. le Comte de Tress. Novelle édition. T. 2. 600 600
562 URZĄDZENIE Wewnętrzne Miast Wolnych Rzeczypospolitey w Koronie i w Wielkim Xięstwie Litewskim. Prawo Uchwalone Dnia 24. Czerwca Roku 1791. 360 650
563 VITALIS Tomasz – Panegyrici Regales, Potentissimi Regis, Celeberrimi Dvcis, Inclyti Regni, & Nobilium Polonorum laudibus contexti, P. F. Thomae Vitalis Pedemontani à Monte Regali, S. T. M. Ord. Praedicatorum Olim Prouincialis Armeniae maioris, & Missionarij Apostolici. 1 200 1 200
564 ARCHITEKTURA i Budownictwo. Miesięcznik ilustrowany. 400 460
565 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1844, II. 80 -
566 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1844, III. 80 80
567 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1844, V. 80 850
568 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1844, VII. 80 80
569 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1852, IV. Zesz. 136. 80 850
570 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1852, V. Zesz. 137. 80 110
571 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1852, VI. Zesz. 138. 80 80
572 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1852, X. Zesz. 142. 80 80
573 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1852, XI. Zesz. 143. 80 120
574 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo p... R. 1852, XII. Zesz. 144. 80 260
575 CZASOPISMO Techniczne. Organ T... R. 23: 1905. s. [2], VII, [1], 436, tabl. 32. opr. ppł. z epoki. 280 440
576 CZASOPISMO Techniczne. Organ T... R. 25: 1907. s. [2], VII, [1], 376, tabl. 16. opr. poźn. ppł. 280 850
577 CZASOPISMO Techniczne. Organ T... R. 26: 1908. s. [2], V, [1], 356, tabl. 22. opr. nieco późn. ppł. 280 280
578 CZASOPISMO Techniczne. Organ T... R. 28: 1910. s. [2], IV, 388, tabl. 27. opr. nieco późn. ppł. 220 650
579 CZASOPISMO Techniczne. Organ T... R. 36: 1918. s. IV, 232. opr. ppł z epoki. 240 700
580 FASZYSTA Polski. Tygodnik. 80 190
581 GONIEC Krakowski. Bezpartyjny dziennik ilustrowany. 120 120
582 IZYS Polska czyli dziennik umi... R. 2, t. 5, nr 5: VII 1821. 120 260
583 IZYS Polska czyli dziennik umi... R. 2, t. 5, nr 6: VIII 1821. 120 120
584 IZYS Polska czyli dziennik umi... R. 2, t. 5, nr 7: IX 1821. 120 260
585 [JEDNODNIÓWKA]. PIŁSUDSKI w Grodzieńszczyźnie. Jednodniówka. Grodno, dnia 19. III. 1925. 280 280
586 JEDNODNIÓWKA "Siła". 1908-1938. Trzydzieści lat "Siły". 60 60
587 [KALENDARZ]. Józefa Ungra kalendarz warszawski popularno-naukowy na rok zwyczajny 1858 [...]. R. 13. 140 280
588 KALENDARZ Kombatantów Okręgu Krakowskiego na rok 1936. 80 180
589 [KALENDARZ]. Nowy kalendarz czyli świętnik lwowski na rok 1831. 220 220
590 KŁOSY. Czasopismo ilustrowane ... T. 4, nr 79-104: 2 I-26 VI 1867. 640 1 700
591 KŁOSY. Czasopismo ilustrowane ... T. 17, nr 418-443: 3 VII-25 XII 1873. 480 1 200
592 KRAKUS. [Pismo poświęcone narodowości i polityce tudzież dziennym zdarzeniom w kraju i stolicy Rzeczypospolitej Krakowskiej]. 320 -
593 KRONIKA Rodzinna. Pismo dwutyg... T. 5. 220 220
594 KRONIKA Rodzinna. Pismo dwutyg... S. 4, t. 14. 280 280
595 KURJER Poranny. Warszawa. folio. brosz. Wydanie jubileuszowe: 60 lat służby publicznej: I 1939. 120 -
596 NAFTA. Organ Związku Polskich ... R. 1: 1922. 160 580
597 NAFTA. Organ Związku Polskich ... R. 4, nr 1, 3-12: I, III-XII 1925. 160 580
598 NAFTA. Organ Związku Polskich ... R. 9: 1930. 160 650
599 PAMIĘTNIK Warszawski czyli dziennik nauk i umieiętności. 480 -
600 PRZEGLĄD Wojskowy. Nr 33: 1 VII 1944. s. [2], 10. 70 160
601 PRZEGLĄD Wojskowy. Nr 33 [!]: 6 XI 1944. k. [1], 10. 70 160
602 PRZEGLĄD Wojskowy. Nr 34: 1 XII 1944. k. [1], 10. 70 160
603 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... [Poczet nowy], t. 4 (ogólnego zbioru t. 19), zesz. 1-4: 1849. 320 -
604 ROCZNIK Towarzystwa Naukowego ... [Poczet nowy], t. 5 (ogólnego zbioru t. 20), zesz. 1-4: 1850. 320 320
605 ROCZNIK Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. 100 -
606 SAD i Owoce. Miesięcznik poświęcony sprawom produkcji owoców, warzyw i ziół, przechowalnictwa, przetwórstwa i handlu [...]. 180 180
607 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 23. (Z 3 tablicami). 140 500
608 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 24. 140 -
609 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 25. 180 -
610 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 26. 120 -
611 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 27. (Z czterema tablicami). 140 140
612 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 28. (Z dwiema tablicami). 160 330
613 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 29. (Z 1 ryciną, 2-ma tablicami i 2-ma figurami w tekscie). 160 330
614 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 30. (Z 3-ma tablicami). 160 550
615 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 31. (Z 2-ma tablicami). 140 -
616 STRAŻNICA. 800 -
617 ŚWIAT. Dwutygodnik illustrowany. 360 800
618 TYGODNIK Illustrowany. Pismo o... S. 2, t. 14, nr 340-365: 4 VII-26 XII 1874. 460 900
619 TYGODNIK Illustrowany. Pismo o... S. 3, t. 3, nr 54-79: 6 I-30 VI 1877. 460 1 000
620 BANACH Andrzej – O ilustracji. 120 300
621 BANACH Andrzej – O ilustracji. 80 130
622 BANACH Andrzej – Polska książka ilustrowana 1800-1900. 120 160
623 BENTKOWSKI Felix – Historya literatury polskiey wystawiona w spisie dzieł drukiem ogłoszonych. T. 1-2. 1 500 2 100
624 BUKOWSKA Elżbieta – Aleksander Semkowicz 1885-1954. Introligator, mickiewiczolog, bibliofil. 48 -
625 CIEPŁOWSKI Stanisław – Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja. T.1: Księgozbiór. 60 -
626 d'ABANCOURT Helena de Franqueville – Grafika książkowa Józefa Mehoffera na tle prądów współczesnych. 140 220
627 JAKUBOWSKI Stanisław – Odnawianie zniszczonych druków. 60 70
628 JANTA Aleksander – A History of Nineteenth Century American-Polish Music with annotated Bibliography and Illustrations. 64 64
629 KAPR Albert, SCHILLER Walter – Gestalt und Funktion der Typografie. 100 -
630 KATALOG Głównej Księgarni Wojskowej. 70 -
631 KATALOG ksiąg polskich znajdujących się w księgarni przy ulicy ś. Anny pod l. 311. w Krakowie. 140 140
632 KONSERWACJA materiałów archiwalnych. Praca zbiorowa. 60 -
633 KSIĘGOZBIÓR Feliksa Wężyka z Mroczenia. Z dziejów łódzkich księgozbiorów. [Katalog wystawy]. Red. Jerzy Weinberg. Oprac. bibliograf. M. Kuna. 50 120
634 LELEWEL Joachim – Bibljograficznych ksiąg dwoje w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie [...] a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. 320 -
635 LENART Bonawentura – Rzecz ... o konserwacji książki ze zbiorów W. Frąckiewicza [...]. 60 220
636 OPAŁEK Mieczysław – Próba bibliografii polskich druków wojennych 1914-1915. 80 -
637 [OPRAWY]. Zbiór 35 barwnych fotografii przedstawiających zabytkowe oprawy książkowe. 1998? 140 -
638 OSIĘGŁOWSKI Janisław – Przechowywanie i konserwacja książki. 64 -
639 PIEKARSKI Kazimierz – Pierwsza drukarnia Florjana Unglera 1510-1516. Chronologja druków i zasobu typograficznego. 120 120
640 PILARCZYK Franciszek – Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. 60 120
641 PRZEGLĄD Księgarski. [Organ Związku Księgarzy Polskich. Dwutygodnik poświęcony sprawom księgarskim]. 60 -
642 PRZEWODNIK po Wystawie Książki Polskiej we Lwowie. 48 48
643 [RAFALSKI Walenty] – Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 1830. do 1850., czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej, oraz z dodaniem podziału naukowego książek niniejszym spisem objętych. Zebrał i wydał W. R. [krypt.]. 600 -
644 RECEPTA bibofilska. 60 60
645 REZCOV N. A. – Bumaga w Rossii sto let nazad. [T.] 3: Pisčebumažnaja promyšlennost. 80 -
646 RUPPEL Aloys – Stanislaus Polonus. Polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii. Wyd. polskie rozszerzone, oprac. T. Zapiór. 140 -
647 SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. 120 220
648 SERUGA Józef – Jan Haller, wydawca i drukarz krakowski 1467-1525. 160 340
649 SMOLIK Przecław – Książka i drukarz. Nieco uwag o brakach i potrzebach drukarstwa polskiego. 80 -
650 SMOLIK Przecław – O książce pięknej. 70 70
651 SOBIESCIANA. Bibliografia jubileuszowego obchodu dwóchsetnej rocznicy Potrzeby Wiedeńskiej z r. 1683, z ryciną Apoteozy króla Jana III dłuta P[iusa] Welońskiego. Wyd. Red. "Przewodnika Bibliogr.". 100 100
652 [SOURGET]. Librairie Patrick e... Catalogue nr 13. De la renaissance a Julien Gracq. Catalogue de vente à prix marqués de Manuscrits et Livres précieux, disponibles à la Librairie Sourget, classés par ordre chronologique. Année 1996. 280 -
653 [SOURGET]. Librairie Patrick e... Catalogue nr 24. De Saint-Augustin à Proust. Catalogue à prix marqués, de livres précieux, disponibles à la Librairie Sourget, classés par ordre chronologique. Année 2002. 280 -
654 STUDLEY Vance – The Art & Craft of Handmade Paper. 140 -
655 SZYMAŃSKI Mieczysław – Świat starych książek. (Antykwariat księgarski). 60 -
656 ŚWIERKOWSKI Ksawery – Z dziejów książki warszawskiej. 40 40
657 WEGEHAUPT Heinz – Alte deutsche Kinderbücher. Bibliographie 1851-1900. Zugleich Bestandverzeichnis der Kinder- und Jugendbuchabteilung den Deutschen Staatsbibliothek zu Berlin. 220 -
658 WESTENDORP K[arl] – Die Kunst der Alten Buchbinder auf der Ausstellung von Bucheinbaenden im Alten Schloss zu Strassburg Elz. veranstaltet im October 1907 durch Landesverwaltung von Elzass-Lothringen. 133 Abb. mit text u. Ein-Leitung von ... 120 -
659 WISE Thomas J. – A Bibliography of the Writings of Joseph Conrad (1895-1920). 360 360
660 [ZAWADZKI Józef]. Zbiór uwiadomień o książkach polskich i niektórych łacińskich, znajdujących się w księgarni pod firmą ... w Wilnie. 1780-1855. N. 1-14. 140 260
661 BARTOSZEWICZ Kazimierz – Księgi humoru polskiego. Zebrał, ułożył i objaśnił ... Wydanie ozdobione portretami i autografami humorystów i satyryków polskich. T. 1-4. 320 750
662 BIELOWSKI August – Antoni Malczewski, jego żywot i pisma ozdobione popiersiem. Wydał ... 180 420
663 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. 120 140
664 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs sous la direction de ... 640 640
665 [CHRZANOWSKI Leon] – Chwila teraźniejsza i posłannictwo Polski. Przez L. C. [krypt.]. 80 180
666 [Chrzanowski Leon] – Dźwięki méj duszy przez L. C. [krypt.]. 320 320
667 CHWALEWIK Edward – Losy zbiorów polskich w rosyjskiej Bibliotece Publicznej w Leningradzie. 48 48
668 [CIAMPI Sebastian] – Flosculi historia Polonae sparsi Pulaviis inter concelebrantes idus Augusti A. MDCCCXXX. 80 -
669 [CZARTORYSKA Izabela] – Pielgrzym w Dobromilu czyli nauki wiejskie z dodaniem powieści. Ozdobione 16 rycinami. Wydanie M. Orgelbranda podług I-ej edycyi Warszawskiej. 420 680
670 DANTE Alighieri – Boska komedja w przekładzie Edwarda Porębowicza. [T.] 1-3. 400 400
671 [DZIEKOŃSKI Tomasz] – Życie marszałków francuzkich z czasów Napoleona z rycinami rytemi przez najpierwszych artystów francuzkich podług oryginalnych obrazów z Galeryi Wersalskiej. 3 200 -
672 [ESTREICHER Stanisław, ESTREICHER Tadeusz] – Szopka krakowska. Spisał, objaśnił i oprac. Dr Jan Krupski [pseud.]. 70 -
673 FÉNELON François de – Podróże i przypadki Telemaka syna Ulisesowego. Z dzieł Fenelona na nowo przełożone przez J[gnacego] Stawiarskiego. Ozdobione ośmią kopersztychami i portretem autora. T. 1-2. 640 1 700
674 [FREDRO Aleksander] – Nieszczęścia nayszczęśliwszego męża. Dziennik. 480 600
675 FREDRO Alex[ander] – Dożywocie. Komedija w 3 aktach wierszem. 2 400 -
676 GOCZAŁKOWSKA Julia [z Lewickich] – Polska w obrazach przez [...]. 860 1 600
677 GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Tragedji część pierwsza [i] druga. 600 750
678 [GORECKI Antoni] – Poezyie Litwina. 240 600
679 GRABOWSKI Ambroży – Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na zamku. Poprzedza kronika x. Krzysztofa Zelnera, mansyonarza kościoła Panny Maryi. Tę, oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów wydał ... 480 2 000
680 [GRABOWSKI Ambroży, JUSZYŃSKI Hieronim] – Krótkie przypowieści dawnych Polaków, czyli apophtegmata, anekdoty, odpowiedzi dowcipne i ucinki satyryczne, zdania moralne, opisy i porównania piękne, i t.p. Z rzadkich dzieł i rękopismów oyczystych zebrane. 300 850
681 HOŁOWIŃSKI [Ignacy] – Teka rozmaitości. Wydał X. ... 120 320
682 JASIEŃSKI Feliks, CYBULSKI Adam Łada – Sztuka polska. Malarstwo. Pod kier. ... Pięćdziesiąt reprodukcyj najwybitniejszych przedstawicieli malarstwa polskiego. Wyd. II. 360 480
683 JAWORSKI Franciszek – O szarym Lwowie. Z przedmową L... 140 140
684 JEZIORAŃSKI Franciszek – Papier i jego znaczenie. 60 110
685 KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1839. 400 -
686 KAMIŃSKI Jan Nepomucen – Haliczanka czyli zbiór nowszy wierszy ... 220 -
687 [KARWICKI Józef Dunin]. Józef Włast [pseud.] – Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopływów. 140 -
688 [KIRKOR A[dam] H[onory] – Przechadzki po Wilnie i jego okolicach przez Jana ze Śliwina [pseud.]. Wyd. II, poprawne, dopiskami uzupełnione i planem miasta ozdobione. 280 750
689 KRASICKI [Ignacy] – Myszeidos pieśni X. Z 24 ilustracjami Norblina, z podobizną rękopisu Krasickiego i karty tytułowej edycji pierwszej. Wydał i wstępem opatrzył Wilhelm Bruchnalski. 280 280
690 [KRASIŃSKI Józef Wawrzyniec] – Rozrywka na długie wieczory czyli zbiór rozmaitych kabałek zwykle patience (pasians) zwanych, przez Wydawcę Piasta [pseud.]. 300 440
691 KROPIŃSKI Ludwik – Rozmaite pisma ..., byłego jenerała wojsk polskich i wielu towarzystw uczonych członka itd. 400 800
692 KUNICKI Leon – Szkice humorystyczne rysunkowe i literackie. 320 -
693 KURZEWSKI J[ózef] H[enryk] – Blondyna czyli zamek opuszczony. Powieść romantyczna oryginalnie wierszem napisana. 160 950
694 LELEWEL Joachim – Bałwochwalstwo sławiańskie. 100 -
695 LELEWEL Joachim – Cześć bałwochwalcza Sławian i Polski. 120 600
696 LELEWEL Joachim – Dzieje Polski, ... potocznym sposobem opowiedział. 240 800
697 LELEWEL Joachim – Panowanie króla polskiego Stanisława Augusta Poniatowskiego obejmujące trzydziestoletnie usilności narodu, podźwignienia się, ocalenia bytu i niepodległości. (Wydanie, po czwarty raz pomnożone, z dodaniem trzech konstitucij 1791, 1807, 1815). 220 260
698 LWÓW i Ziemia Czerwieńska. 200 280
699 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Z illustracyami W. Gersona. 300 550
700 MĄCZYŃSKI Fr[anciszek] – Ze starego Krakowa. Ulice, bramy, sienie. 240 420
701 [MICKIEWICZ Adam]. Polihymnia czyli piękności poezyi autorów tegoczesnych dla miłośników literatury polskiey. Wydane przez Jana Juliana Szczepańskiego. T. 4. 2 400 2 400
702 MICKIEWICZ Adam – Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez ... Tłumaczenie Felixa Wrotnowskiego. T. 1-4. Wyd. III nowo poprawione. 420 420
703 MICKIEWICZ Adam – Żywila. Powiastka z dziejów litewskich. Odszukana i wydana z tłómaczeniem francuzkiem przez Władysława Mickiewicza. Ozdobiona ryciną. 160 650
704 MICKIEWICZ Adam – Nieznane pisma Adama Mickiewicza (1817-1823) z Archiwum Filomatów. Wydał Józef Kallenbach. 160 320
705 MIEROSŁAWSKI L[udwik] – Bitwa grochowska. Wiersz. 160 200
706 MIEROSŁAWSKI Ludwik – Rozbiór krytyczny kampanii 1831 roku i wywnioskowane z niej prawidła do wojny narodowej. Oddz. 1-2. 480 950
707 [MINISZEWSKI Józef Aleksander] – Galerya obrazów szlacheckich. Opowiadania Cześnikiewicza [pseud.]. T. 1-3. 420 700
708 [MINISZEWSKI Józef Aleksander] – Listy Cześnikiewicza [pseud.] do Marszałka. 160 160
709 [MODLITEWNIK, rękopis]. "Książka do modlenia" w rękopisie wykonanym przez Jana Ostoję Soleckiego ok. 1850. 360 470
710 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Juliana Ursyna Niemcewicza, Senatora, Kasztelana list do Karola Kniaziewicza, Jenerała Wojsk Polskich, napisany we Francji roku 1834 w czasie pobytu obudwóch [!] w Montmorency. Wyd. II. 150 340
711 NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – Śpiewy historyczne z muzyką i rycinami. Edycya druga. 280 400
712 NORWID Cyprian – Poezye ... Pierwsze wydanie zbiorowe. 300 650
713 NOWOWIEJSKI Franciszek – Andrzej z Tęczyna. Powieść narodowa z dziejów XV. wieku. 160 240
714 ODYNIEC Antoni Edward – Poezye. Nowa, powiększona i przerobiona edycya. 220 300
715 OSIŃSKI Alojzy – Dwa wyiątki Łza i Nadzieia z bogactw mowy polskiey zebranych od ... 320 420
716 PASZKOWSKI Franciszek – Mowa miana przy założeniu podstawy mogiły, za pomnik Tadeuszowi Kościuszce na górze Bronisławy dnia 16-go Października 1820 przez ... 120 -
717 PIEKARSKI K[azimierz] – Memorjał o początku i sukcesjej papierni prądnickiej. Wydał i poprzedził słowem wstępnem ... 80 -
718 PIEŚŃ o półku Igora. Starosławiański poemat z XII wieku. Przekład Ks. Adama Stanisława Krasińskiego. 360 410
719 PIŁSUDSKI Bronisław – Krzyże litewskie. Życiorysem autora poprzedził J. Talko-Hryncewicz [oraz] WIKTOR Jan — Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. 80 80
720 PLEJADA polska. Wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolffa. Wydanie ozdobione drzeworytami. 600 730
721 POTOCKI Jan – Podróż do Turcyi i Egiptu. Z wiadomością o życiu i pismach autora przez Żegotę Paulego. 120 150
722 REYCHMAN Kazimierz – Bibljografja polskiego exlibrisu 1874-1925. 64 -
723 [ROLLE Józef Antoni]. Dr. Antoni J. [krypt.] – Opowiadania historyczne. Serya 3, t. 1-2. 160 320
724 SIEMIEŃSKI Lucyan – Wieczornice. Powiastki, charaktery, życiorysy i podróże, zebrane przez ... T. 1-3. 480 480
725 [SKARBEK Fryderyk] – Pan Antoni. Cz. 1-2. 280 -
726 SŁOWACKI Juliusz – Poezye. T. 1-3. 3 200 3 200
727 [SŁOWACKI Juljusz] – Kordjan. Część pierwsza trilogji. Spisek koronacyjny. 4 600 6 000
728 SŁOWACKI Juljusz – Anhelli. 2 400 5 000
729 SŁOWACKI Juliusz – Balladyna. Tragedija w 5 aktach. 3 200 6 500
730 SŁOWACKI Juliusz – Trzy poemata. 3 200 4 800
731 SŁOWACKI Juliusz – Lilla Weneda. Tragedija w 5 aktach. 3 200 5 000
732 SŁOWACKI Juliusz – Mazepa. Tragedya w 5ciu aktach. 3 400 4 200
733 SŁOWACKI Juliusz – Xiądz Marek. Poema dramatyczne we trzech aktach. 2 000 5 000
734 SŁOWACKI Juliusz – Xiąże niezłomny. (Z Calderona de la Barca). Tragedja we trzech częściach. 4 800 4 800
735 [SŁOWACKI Juliusz] – Do autora Trzech psalmów przez * * *. 980 1 300
736 SŁOWACKI Juliusz – Król-Duch. Wyd. zupełne, komentowane. Ułożył i komentarzem opatrzył Jan Gw. Pawlikowski. Brzmienie tekstów z rękopisów ustalił Michał Pawlikowski. Wyd. II. T. 1-2. 800 1 700
737 SOKOŁOWSKI Jan Bogumił – Ptaki ziem polskich. T. 1-2. 100 230
738 STEMPOWSKI Leon – Żywot Piotra Łagowskiego, pułkownika wojsk polskich [tytuł nagłówkowy]. 80 220
739 STRASZEWICZ Giuseppe – I Polacchi della rivoluzione del 29 novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell'ultima guerra dell'indipendenza polacca col Fac-Simile della loro firma eseguiti in litografia sopra disegni originali dai piu distinti artisti: SS. Grevedon, Maurin, Vigneron, Belliard, Deveria, Bazin, Desmadryl, Lecler, Desmaisons, Kuroskwi [!], officiale polacco, ec., ec. Accompagnati da una biografia per ... Prima Edizione Italiana. T. 1-2. 980 980
740 SZOPKA krakowska "Zielonego Balonika" wykonana po raz pierwszy "W Jamie Michalikowej" dnia 5 stycznia 1911 roku. Napisali Boy [Tadeusz Żeleński] & Taper [Witold Noskowski]. Czwarty tysiąc. 120 -
741 SZYMONOWICZ Szymon, GAWIŃSKI J[an] – Poezye ... Z popiersiami autorów. 220 220
742 ULRICH Leon – Powstańcy polscy w 1833 roku; obraz dramatyczny [...] z dołączeniem Wiersza poświęconego pamiątce Artura Zawiszy, przez Konstantego Gaszynskiego. 360 460
743 WERESZCZYŃSKI Józef – Pisma polityczne ..., biskupa kijowskiego, opata benedyktyńskiego w Sieciechowie, z wiadomością o jego życiu i pismach i z dołączeniem podobizny własnoręcznego jego podpisu. Wyd. J. Turowskiego. 120 120
744 WĘŻYK Franciszek – Okolice Krakowa, poema ... Wyd. III. 320 -
745 [WILCZYŃSKI Albert] – Dziecię niedoli i dziecię próżności. Opowiadanie przez Autora Kłopotów Starego Komendanta. W dwóch tomach. T. 1-2. 240 240
746 ZIMOROWICZ Szymon – Sielanki. Z popiersiem autora. 320 320
747 ŻÓŁKOWSKI Aloizy – Momus. Pod red. ... T. 1-3. 220 220
748 ŻYCIA sławnych Polaków. Wyd. nowe Jana Nep. Bobrowicza. T. 1-5. 540 950
749 BARAŃCZAK Stanisław – Dziennik poranny. Wiersze 1967-1971. Opracował graficznie W. Freudenreich. 140 220
750 BARAŃCZAK Stanisław – 159 wierszy.1968-1988. 100 130
751 BIAŁOSZEWSKI Miron – Obroty rzeczy. Wiersze. 120 400
752 BRZĘKOWSKI Jan – Paryż po latach. 100 -
753 BRZĘKOWSKI Jan – Poezje. Przedmowa Z. Bieńkowskiego. 80 -
754 BRZĘKOWSKI Jan – Styczeń. 120 130
755 BRZĘKOWSKI Jan – W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. 120 -
756 FIEDLER Arkady – Dziękuję ci kapitanie. 100 100
757 FILIPOWICZ Kornel – Ciemność i światło. 80 140
758 FILIPOWICZ Kornel – Koncert f-moll i inne opowiadania. 100 100
759 FILIPOWICZ Kornel – Kot w mokrej trawie. 80 130
760 FILIPOWICZ Kornel – Miejsce i chwila. 100 100
761 FILIPOWICZ Kornel – Między snem a snem. 80 80
762 FUCHSÓWNA Jola – Bagaż sentymentalny. 120 200
763 HARASYMOWICZ Jerzy – Przejęcie kopii. 80 -
764 HERBERT Zbigniew – Barbarzyńca w ogrodzie. 160 1 400
765 HERBERT Zbigniew – Hermes, pies i gwiazda. 140 550
766 HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. 100 460
767 IWASZKIEWICZ Jarosław – Heydenreich. Cienie. Dwa opowiadania. 100 120
768 KOCZNUR Jan – Pieśń o zbójniku Proćpaku. 64 -
769 KRYNICKI Ryszard – Niepodlegli nicości. Wybrane wiersze i przekłady. 70 -
770 KUREK Jalu – Posągi z wiatru. 80 80
771 MIŁOSZ Czesław – Kontynenty. 120 240
772 MROŻEK Sławomir – Amor. 120 180
773 NOWAK Tadeusz – Psalmy. 100 -
774 NOWAKOWSKI Marek – Chłopak z gołębiem na głowie. 70 150
775 NOWAKOWSKI Zygmunt – Wymarsz. 60 60
776 PRZYBOŚ Julian – Próba całości. 80 80
777 ROJÓWNA Helena – Podhale. Obrazek sceniczny w trzech aktach. 70 70
778 RÓŻEWICZ Tadeusz – Wiersze. Wstępem poprzedził Stefan Lichański. 120 120
779 STAFF Leopold – Wiersze wybrane. 400 -
780 SZYMBORSKA Wisława – Koniec i początek. 140 220
781 SZYMBORSKA Wisława – Lektury nadobowiązkowe. Cz. 2. Rys. Szymon Kobyliński. 140 190
782 SZYMBORSKA Wisława – Ludzie na moście. 160 550
783 SZYMBORSKA Wisława – Sól. 160 320
784 SZYMBORSKA Wisława – Wielka liczba. 120 280
785 ŚLIWIAK Tadeusz – Znaki wyobraźni. 64 64
786 WAŻYK Adam – Poezje wybrane. Wyboru dokonał i wstępem opatrzył autor. 70 -
787 WŁODEK Adam – Liryki i satyry. 60 -
788 WOROSZYLSKI Wiktor – Po zagładzie. 80 80
789 WYKA Kazimierz – Krzysztof Baczyński (1921-1944). 80 140
790 ZAGÓRSKI Jerzy – Przyjście wroga. Poemat - baśń. 64 -
791 ŻUKROWSKI Wojciech – Z kraju milczenia. Opowiadania. Wyd. II. 80 80
792 [BALIŃSKI Karol] – Grosz wdowi. Kolęda z roku 1851 na rok 1852 na korzyść sierot polskich wychowywanych w Szkole Narodowej Polskiej [...]. 480 -
793 BOBROWSKI Florian – Lexicon latino-polonicum. Słownik łacińsko-polski na wzór najcelniejszych europejskich słowników, a mianowicie nowego wydania E. Forcelliniego, Schellera, Freundta, Passowa, Hederika etc. przez ... ułożony. Z dodaniem wyrazów, w naukach medycznych używanych przez F. Rymkiewicza. Edycya II zupełnie przerobiona i znacznie powiększona. T. 1-2. 2 400 2 600
794 BOCCACCIO Giovanni – Labirynt miłości albo skrzeczący kruk. Tłomaczył z włoskiego, wstępem i objaśnieniami opatrzył Edward Boyé. 60 60
795 BUŁHAK Jan – Dom. Opowieść w 18 obrazach z ilustracjami autora. 120 600
796 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Komizm. 240 280
797 CZECHOWICZ Józef – Poezje. 60 110
798 DA VINCI Leonardo – Bajki. Zebrał i przeł. Leopold Staff. 70 -
799 [DEMBOWSKI Ludwik] – Pisma wierszem i prozą. 140 340
800 DZIULIKOWSKI Henryk W. – Milwaukee. Poznańskie miasto. (Szkice polsko-amerykańskie). Dom - Ameryka, Polska - kraj przodków, Wojna i zwycięstwo - Dalsza walka o wolność "Waszą i Naszą". Powieść, reportaż. 80 -
801 FALSKI Marian – Elementarz dla I klasy szkół powszechnych miejskich. Z dodatkiem zadań elementarzowych [...]. 80 220
802 MIKULSKI Antoni, WÓJCIK Stanisław, KOZERA Eugenjusz – Elementarz powszechny. Wyd. IV. 120 170
803 NAUKA czytania pisma polskiego. Teraz z przydatkiem nowego Katechizmu dla małych dzieci zebrana. 280 600
804 PRÓSZYŃSKI Konrad – Elementarz na którym nauczysz czytać w 5 albo 8 tygodni i przytem jednocześnie pisać. Ułożył K. Promyk. Wyd. LVIII doprowadzone z poprzedniemi do liczby 1 milijona i 170-ciu tysięcy odbić tego elementarza. 100 100
805 PRÓSZYŃSKI Konrad – Elementarz na którym nauczysz czytać w 5 albo 8 tygodni i przytem jednocześnie pisać. Ułożył K. Promyk. Wyd. LX doprowadzone z poprzedniemi do liczby 1 milijona i 200-tu tysięcy odbić tego elementarza. (Z pisaniem zaś jest to wydanie tego elementarza dziesiąte). 100 -
806 SZAJOWSKI Edward – Ruski elementarz porównawczy do nauki drugiego języka krajowego. 100 180
807 ERENBURG Ilja – Trzynaście fajek. Z upoważnienia autora przeł. Aleksander Wat. 150 -
808 GILIŃSKI M[otl] – Lalki. Muzyka: J[ankiel] Troupiański. 1 200 -
809 GOSZCZYŃSKI Seweryn – Pisma. T. 1-3. 600 600
810 HOMER – Odysseja. Przekład L. Siemieńskiego. Wyd. nowe. 240 540
811 IŁŁAKOWICZ I. K[azimiera] – Wici. Cieniom roku 1914 poświęcone. 100 420
812 IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Trzy struny. 80 -
813 IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Obrazy imion wróżebne. 140 -
814 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Słowik litewski. Poezje. 120 120
815 JARRY Alfred – Ubu król, czyli Polacy. Przełożył i przedmową opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). 120 170
816 [JASIEŃSKI] Félix – Manggha. Promenades a travers le monde, l'art et les idées. 120 120
817 KONOPNICKA Marya – Italia. Z portretem autorki. 150 340
818 [KRASZEWSKI Józef Ignacy]. Książka jubileuszowa dla uczczenia pięćdziesięcioletniej działalności literackiej J. I. Kraszewskiego. 320 460
819 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Żacy krakowscy w r. 1549. Prosta kronika spisana przez ... 140 420
820 KRUČENYCH A[leksej] – Apokalipsis v russkoj literatu... 300 -
821 BARRIE J[ames] M[atthew] – Przygody Piotrusia Pana. Przekład Zofii Rogoszówny. Ilustracye Artura Rackhama. 360 360
822 BEŁZA Władysław – Katechizm polskiego dziecka. Wyd.V z ryc. 70 160
823 BEŁZA Władysław – Zaklęte dzwony. Legenda z dziejów polskich. Wyd. III z ilustracyami. 80 80
824 CHAMIEC Jadwiga – Żaki krakowskie. Ilustrowała Irena Janczewska. 80 -
825 CZYTANKI Przyjaciela Dziatwy. Cz. 1. 80 80
826 CZYŻOWSKI Kazimierz Andrzej – Mały Ziuk. Jak Marszałek Piłsudski był małym chłopakiem. Bajka dla dzieci. Barwna okładka i rysunki Kamila Mackiewicza. 140 600
827 DAWSON Elmer A. – Szkolna drużyna piłkarska. Przełożył z angielskiego N. Reich. 70 70
828 EJSMOND Juljan – W zbożu. Opowieść o polnych szczurkach. Wiersze ... Rys. Mikołaja Wisznickiego. 280 280
829 KIERST Jerzy – Nad potoczkiem. Ilustrował Jerzy Karolak. 70 70
830 KONOPNICKA Maria – O krasnoludkach i o sierotce Marysi. Ilustrował Jan Marcin Szancer. 110 110
831 KOSSUTHÓWNA B[arbara] St[efania] – W moim ogródeczku. Wiersze napisała ... Rysunki wykonała R[ie] Cramer. 140 320
832 KROTKI zbior wszystkich umieiętności dla użytku dzieci; czyli nauka początkowa grammatyki, geografii, mitologii, historyi staro i nowożytney, historyi wyznań różnych, arytmetyki, matematyki, fizyki, historyi naturalney, sztuk i rzemiosł, i t.d. Dzieło służące dzieciom do powzięcia pierwszych wiadomości naypotrzebnieyszych i ozdobione wielu pięknemi rycinami. Po polsku i po francuzku. T. 2 [właśc. 1]. 240 330
833 ORLEWSKI Jerzy – Panna sroka ze Sanoka. 60 75
834 OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni – Życie i przygody małpki. (Pamiętnik szympansiczki "Kaśki"). 48 rycin. 60 -
835 PAWŁOWSKA Marya – Bezkrólewie i Kazimirz I. Odnowiciel (1034-1058). Młodzieży polskiej opowiedziała ... 280 280
836 PORAZIŃSKA Janina – Dziewięć płaczek-nieboraczek. Ilustrował Mikołaj Wisznicki. 120 120
837 PRZYBOROWSKI Walery – Berek pod Kockiem. Powieść historyczna dla młodzieży. Z ilustr. S[tefana] Norblina. Z przedm. Henryka Mościckiego. 80 -
838 PRZYJACIEL Dzieci. Tygodnik z rycinami, zawierający nauki: religii i moralności; wiadomości z fizyki, historyi naturalnej; życiorysy sławnych Polaków i Polek; powiastki i różne wiersze moralne, zagadki i t. d. a poświęcony uczącej się dziatwie. 240 360
839 ROGOSZÓWNA Zofia – Dzieci Pana Majstra. Z 52 ryc. czarnemi i 2 kolorowemi Kamila Mackiewicza. Wyd. V. 80 110
840 RYDEL Lucyan – Pan Twardowski. Poemat w XVIII pieśniach. 64 64
841 SAMOZWANIEC Magdalena – Smoki po wojnie oraz inne fraszki dla młodzieży. 60 90
842 SŁOŃSKI Edward – Na progu Polski. Z inicjałami i rycinami E. Niewiadomskiego. 80 -
843 SZELBURG-ZAREMBINA Ewa – Legendy Warszawy. Wyd. II. 120 170
844 SZPALSKI Karol, ZAŁUCKI Marian – Uszanowanie, panie bocianie. Ilustrowała Barbara [Gawdzik-]Brzozowska. 70 70
845 VERNE Juljusz – Archipelag w płomieniach. Powieść. Z 19 rycinami. 64 -
846 WOROSZYLSKI Wiktor – Mniejszy szuka dużego. Opracowanie graficzne Bohdan Butenko. 60 140
847 ZIEMOMYSŁ. Pismo czasowe dla d... T. 2 (nr 7-12): 15 IV-30 VI 1830. s. 189, [3], tabl. 1. 160 330
848 ZIEMOMYSŁ. Pismo czasowe dla d... T. 3 (nr 13-18): 15 VII-30 IX 1830. s. 188, [3], tabl. 1. 160 330
849 CZERWONY Kapturek. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 80
850 DZIEŃ dobry, dzieci! Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 80
851 JAŚ i Małgosia. Oprac. graficzne Vojtech Kubašta. 80 -
852 KOPCIUSZEK. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 80
853 KOT w butach. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 80
854 KRÓLEWNA Śnieżka. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 80
855 O RYBAKU, jego żonie i złotej rybie. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 220
856 WESOŁE miasteczko. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 200
857 ŻABI król. Oprac. graficzne V[ojtech] Kubašta. 80 200
858 LECHICKI Czesław – Przewodnik po beletrystyce. Po... 100 -
859 MACZUSKI Andrzej – O przyiaźniach i przyiaciołach. Pismo wydane w Dobromilu według wszelkiego do prawdy podobieństwa między rokiem 1530 a 1540, na iaw ogłasza z dodatkiem textow oryginalnych Symon Felix Żukowski. 280 340
860 MALICKI Tadeusz – Ludzie z gór. Opowiadania. 100 100
861 MERWIN Bertold – Listy miłosne sławnych ludzi. Oprac. ... 70 70
862 MICIŃSKI Tadeusz – Nietota. Księga tajemna Tatr. 220 220
863 MICKIEWICZ Adam – Poezye ... T. 1-4. 3 200 6 500
864 MICKIEWICZ Adam – Adama Mickiewicza Dziadów część trzecia. Wyd. II [...] ozdobione popiersiem autora. 2 400 2 400
865 MICKIEWICZ Adam – Do Napoleona III. Na zdobycie Bomarsundu. Oda. Z łacińskiego przez Wiktora hr. Baworowskiego. 140 402
866 OSSOLIŃSKI Józef Maxymilian – Wiadomosci historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polszcze albo o Polszcze pisali, oraz o ich dziełach [...] przez Jozefa Maxymiliana hrabię z Tęczyna Ossolińskiego [...]. T. 1-3. Kraków i Lwów 1819-1822. 2 600 3 600
867 PARANDOWSKI Jan – Dysk olimpijski. Wyd. III. 64 -
868 PAWLIKOWSKA Marja z Kossaków – Niebieskie migdały. 180 700
869 PAWLIKOWSKA Marja – Pocałunki. 160 -
870 PAWLIKOWSKA Marja – Dancing. Karnet balowy ... 140 140
871 PAWLIKOWSKA Marja – Cisza leśna. 120 -
872 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Śpiąca załoga. 120 -
873 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Śpiąca załoga. 140 320
874 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Balet powojów. 100 100
875 JASNORZEWSKA (Pawlikowska) Marja – Krystalizacje. 120 120
876 JASNORZEWSKA Marja – Szkicownik poetycki. 200 320
877 POEZJA sowiecka w przekładach Celiny Becker. 80 150
878 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Najogólniejsze ideały życiowe. Wyd. II przejrzane. 140 -
879 PRZYBYSZEWSKI Stanisław – Listy. Zebrał, życiorysem, wst... 280 280
880 [RZEWUSKI Henryk] – Mieszaniny obyczajowe, przez Jarosza Bejłę [pseud.]. 140 140
881 SAINT-EXUPÉRY Antoni de – Nocny lot. Przedmowa A. Gide'a. Przekład autoryzowany M. Czapskiej i St. Stempowskiego. 140 260
882 SCHILLER Fryderyk – Dzieła poetyczne i dramatyczne illustrowane przez znakomitych artystów w najlepszych przekładach polskich. Zebrał i wydał [Fr. J.] Albert Zipper. T. 1-2. 480 850
883 SIELAŃSKI Stanisław – Raz na ... widelec. Rzeczy własne, podsłuchane i skradzione. Z przedm. Henryka W. Dziulikowskiego. 64 220
884 SIEMIEŃSKI Lucian – Podania i legendy polskie, ruskie, litewskie. Zebrał ... 240 600
885 SKOBEL F[ryderyk] K[azimierz] – O skażeniu języka polskiego w dziennikach i w mowie potocznej, osobliwie w Galicyi. Spostrzeżenia i uwagi ... Wyd. II powiększone. 70 -
886 SKOKOWSKI Stanisław Ed. – Zakopiański Farys. Zbiór poezji. 160 160
887 [SŁOWACKI Juljusz]. Piękne rodzinne miasto Juljusza Słowackiego, z listów i poezji wybór. Wybór Emilja Kornaszewska. Zdjęcia Henryka Hermanowicza. Wyd. II uzupełnione. 100 100
888 SZTAUDYNGER Jan – Ballady poznańskie. 100 -
889 ŚNIADECKI Jan – Pisma rozmaite ... T. 1-4. 480 1 100
890 TOLSTOJ Aleksej – Drevnij put. Rasskazy. 240 -
891 TUWIMÓWNA Irena – 24 wiersze. 100 280
892 TUWIM Irena – Listy. 100 100
893 TUWIM Julian – Wiersze wybrane. 80 160
894 WAJDA Andrzej – Kino i reszta świata. Autobiografia. 120 120
895 WASYLEWSKI Stanisław – W srebrnym dworku z modrzewia. 120 120
896 WOYCICKI Kazimierz Władysław – Kurpie. Powieść historyczna. T. 1-2. 480 -
897 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Oprac. Leon Płoszewski. 200 240
898 [WYSPIAŃSKI Stanisław]. Okolicznościowa stylizowana paleta malarska wykonana z okazji 50. rocznicy śmierci artysty w 1957. 320 -
899 Z NAD Wilii i Niemna. Książka zbiorowa (pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu). 260 360
900 ZAPOLSKA Gabrjela – Małka Szwarcenkopf. Powieść. Z dramatu ... przerobiła Aniela Kallas. 80 80
901 ZEGADŁOWICZ Emil – Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej nowiny część wtóra. 200 200
902 ŻMICHOWSKA Narcyza – Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej. Wyd. III niezmienione. 320 320
903 ALBUM dziesięciolecia lotnictwa polskiego. 280 340
904 ALBUM I. Pułku I. Brygady Legionów Polskich. 220 280
905 ANDRZEJEWSKI Czesław – Żywioł niemiecki w zachodniej Polsce. Pogląd statystyczny. 80 110
906 ARTYLERJA. 140 260
907 ASKENAZY Szymon – Rękopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Manuscrits de Napoléon en Pologne 1793-1795. Wydał ... 1 000 1 000
908 ASKENAZY Szymon – Szkice i portrety. (Wydanie pośmiertne). 64 100
909 AUTOGRAFY posłów do Sejmu roku 1919. Posłowie Sejmu Ustawodawczego - biednej dziatwie Warszawy [tytuł okładkowy]. 320 650
910 BAGIŃSKI Henryk – Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. 160 220
911 BALICKI Zygmunt – Psychologia społeczna. Czynnosci [!] poznawania. 350 -
912 BANK Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. 800 1 200
913 BARANOWSKI Władysław – Rozmowy z Piłsudskim 1916-1931. 100 100
914 BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po nakładzie. (Krótki zarys). 42 -
915 BAUMFELD Gustaw – Artyleryi legionów pułk pierwszy. 200 -
916 BAUTRO Eugenjusz – Prawne poczucie jako przejaw i forma podświadomego, skrótowego myślenia. Część I. Historyczno-pragmatyczna. 80 130
917 BEŁCIKOWSKA Alicja – Komunizm wobec parlamentaryzmu. Przyczynki i dokumenty do dziejów komunizmu międzynarodowego i polskiego. Oprac. i wstępem opatrzyła ... 64 64
918 BIELATOWICZ Jan – 3 Batalion Strzelców Karpackich. 100 100
919 BIERDIAJEW Mikołaj – Nowe średniowiecze. 80 100
920 BOGUSŁAWSKI Stanisław K[ostka] – Życie xiążęcia Jozefa Poniatowskiego naczelnego wodza woysk polskich marszałka państwa francuzkiego napisał ... 200 600
921 BOLEŚCIC-KOZŁOWSKI Stanisław Aleksander – Józef książe Poniatowski i ród jego. Studjum historyczne. 70 70
922 BORKOWSKI Feliks – Przejścia i wspomnienia uczestnika powstania polskiego z r. 1863-4. Skreślił ... 50 170
923 BRANDES Jerzy – Polska. Przeł. Zygmunt Poznański. 280 -
924 BRANICKI Xawery Korczak – Narodowości słowiańskie. Listy do W. O. Gagaryna S. J. 140 -
925 BRESNITZ von Sydacoff [Philipp Franz] – Car Mikołaj II. i jego dwór. Przekład Stanisława Miłkowskiego. 64 -
926 BRZOSTOWSKI Ludomir – Statut oficerskich sądów honorowych. 120 -
927 [BUKOWSKI Kazimierz] – Gwałty pruskie i polska obrona. Napisał B.E.K. [krypt.]. 40 -
928 CALLIÈRES Fr[ançoise] de – Sztuka dyplomacji. Przełożył i wstępem poprzedził Mieczysław Szerer. 120 120
929 [CHŁAPOWSKI Kazimierz]. A. Z. [pseud.] – Wojna na Litwie w roku 1831. Z mapą. 100 160
930 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Historye neapolitańskie. Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr. 280 280
931 [Chmielewski Józef] – Przykłady z życia zacnych ludzi. Na pożytek ludu spisał Józef z Bochni [pseud.]. 80 -
932 CHURCHILL Winston S. – Krok za krokiem. 64 64
933 CZERNECKI Jan – Z pamiętnika klasztornego o objawieniu się duszy Anny Potockiej, wojewodziny kijowskiej. Zebrał i z innych źródeł uzup. ... 80 -
934 CZOŁOWSKI Aleksander – Marynarka w Polsce. Szkic historyczny. Z 23 ryc. i 3 mapami. 90 -
935 CZUBEK Jan – Pisma polityczne z czasów pierwszego bezkrólewia. Wydał ... 160 -
936 DELTOUR Clément – Unsere Zeitgenossen [...]. Serie XXI: Die Österreichisch-Ungarische Monarchie. T. 3: Illustriertes biographisches Album. 1 200 1 200
937 DIAMAND Herman – Położenie gospodarcze Galicyi przed wojną. 50 300
938 DOBOSZYNSKI Adam – Studia polityczne. 120 -
939 DOROŻYŃSKA Elżbieta z Zaleskich – Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921. Z przedmową Artura Górskiego. 100 -
940 DOWBOR-MUŚNICKI Józef – Moje wspomnienia. 180 280
941 ANDLER Karol – Wstęp historyczny i krytyczny do Manifestu komunistycznego Marxa i Engelsa. 120 -
942 BERNSTEIN Edward – Strajk, jego istota i oddziaływanie. Opracował w skróceniu Jan Błeszyński. 100 -
943 BUCHARIN N[ikołaj] – Teorja materjalizmu historycznego. Przekład z rosyjskiego. 80 -
944 GŁOS Robotniczy. Jednodniówka W. O. K. R. P. P. S. 80 220
945 [GRABSKI Stanisław] – Międzynarodowa solidarność proletaryatu. 80 -
946 GUMPLOWICZ Władysław – Kwestya polska a socyalizm. 60 -
947 [Helphand Alexander] – Oportunizm socyalistyczny w praktyce. Napisał Parvus [pseud.]. Tłómaczenie z niemieckiego. 80 -
948 KAUTSKY Karol – Etyka w świetle materjalistycznego pojmowania historji. 80 -
949 KAUTSKY Karol – Parlamentaryzm, Prawodawstwo ludowe a Socyalna demokracya. Z dodatkiem M. Mazowieckiego: Federalizm a Polityka socyalistyczna. Tłumaczył z upoważnienia autora K. Dąbrowski. 120 -
950 KAUTSKY Karol – Zasady socjalizmu. (Program Erfurcki). Wyd. II poprawione i uzupełnione wg ostatniego wydania niemieckiego. 80 -
951 LASSALLE Ferdynand – Nauka a robotnicy. Mowa obrończa wypowiedziana przed Berlińskim Sądem Karnym. 60 -
952 LASSALLE Ferdynand – O istocie konstytucji. Odczyt. Z przedmową E. Bernsteina. 120 -
953 LENIN N. [!] – Trzecia Międzynarodówka. Miejsce jej w dziejach. 90 160
954 LENIN [Włodzimierz Ilicz] – Państwo a rewolucja. Nauka marksizmu o państwie a zadania proletarjatu podczas rewolucji. Przeł. Czesław Hulanicki. Wyd. II poprawione. 46 -
955 LENIN W[łodzimierz] I[licz] – Zadania związku młodzieży. Mowa na III Wszechrosyjskim Zjeździe RKZM dn. 2 października 1920 r. 200 220
956 [LUXEMBURG Róża]. Józef Chmura [pseud.]. – Kościół a socjalizm. 160 180
957 MYŚL. Tygodnik proletarjackich... R. 2, nr 2: 3 I 1928. 80 -
958 MYŚL. Tygodnik proletarjackich... R. 2, nr 5: 16 I 1928. 80 -
959 MYŚL. Tygodnik proletarjackich... R. 2, nr 7: 29 I 1928. 80 -
960 MYŚL. Tygodnik proletarjackich... R. 2, nr 8: 5 II 1928. 80 -
961 ZINOWJEW G[rigorij] – Perspektywy Rewolucji Proletaryackiej. 120 170
962 DUNIN-WĄSOWICZ Krzysztof – Stutthof. Ze wspomnień więźnia obozu koncentracyjnego. 64 -
963 DZIEDUSZYCKI Maurycy – Kronika domowa Dzieduszyckich. Odbita w dwustu exemplarzach, nakładem familii dla własnego użytku. 480 480
964 DZIESIĘCIOLECIE 2 Pułku Lotniczego w Krakowie 1921-1931. 240 280
965 DZIESIĘCIOLECIE Intendentury Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Komitet red.: przewodniczący Karol Rudolf, członkowie: Henryk Stypułkowski [i in.]. 280 -
966 DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodzonej 1918-1928. Redaktor nacz. Marjan Dąbrowski. 600 600
967 DZIKOWSKI Stanisław – Polska w roku 1914-15. Wydawnictwo ilustrowane pod red. ... Zesz. 1-2. 320 -
968 DZIKOWSKI Stanisław – Rok wojny w Warszawie. Notatki. 100 -
969 FIJAŁEK Jan, SEMKOWICZ Władysław – Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wileńskiej. T. 1. 300 -
970 FILASIEWICZ Stanislas – La question polonaise pendant la guerre mondiale. 600 -
971 FLIDERBAUM Alfred – Organizacja armji. 100 100
972 FORSTER Karol – Z pamiętników Krukowieckiego, gubernatora Warszawy i prezesa Rządu Narodowego w powstaniu 1830-31 roku. Poprzedzone słowem wstępnem o "opinii publicznej" i apelem do Narodu Polskiego". 64 170
973 GAJEWSKI Franciszek – Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego, pułkownika wojsk polskich (1802-1831). Do druku przysposobione przez S. Karwowskiego. T. 1-2. 320 440
974 GAWLIK Mieczysław – Na wschodniej rubieży. (Z przeszłości Rusi Czerwonej). 60 60
975 GĄSIOROWSKI Wacław – Gawędy żołnierskie. Pokłosie spuścizny pamiętnikarskiej napoleończyków. Wydanie ozdobione 112 reprodukcyami obrazów, portretów i winiet sławnych mistrzów [...]. 240 500
976 GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rys. ... Z przedmową Szymona Askenazego. 800 800
977 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 80 -
978 GORZYCKI Kazimierz – Zarys społecznej historyi państwa polskiego. 120 -
979 GRABSKI Stanisław – Rewolucja. Studjum społeczno-psychologiczne. 120 -
980 GRODECKI Roman – Kongres krakowski w roku 1364. 120 220
981 GUMOWSKI Marian – Herby miast polskich. 80 -
982 HALEWSKI Tadeusz – Ustrój administracyjny lotnictwa. Studjum prawno-administracyjne. 64 110
983 HOFFMANN M[ax] – Wspomnienia. ("Wojna wśród niewyzyskanych sposobności"). Z niemieckiego tłum. Tadeusz Bałaban. 120 120
984 HOŁD Grunwaldowi. Album pamiątkowe zebrane staraniem "Straży Polskiej". 100 -
985 HUSZÁR Karol – Polska i Węgry. Stosunki polsko-węgierskie w historji, kulturze i gospodarstwie. Redaktor odpowiedzialny ... 480 480
986 INSTRUKCYA dla więzień i zakładów karnych Królestwa Polskiego. 300 -
987 [JANCZAR Michał Konstantynowicz] – Pamiętniki Janczara Polaka przed rokiem 1500 napisane. 140 260
988 JANOWSKI J[an] Nep[omucen] – Moja korespondencya z księciem Władysławem Czartoryskim, głównym ajentem dyplomatycznym tajnego Rządu Narodowego. 120 120
989 JASINOWSKI Bogumił – Wschodnie chrześcijaństwo a Rosja na tle rozbioru pierwiastków cywilizacyjnych Wschodu i Zachodu. 100 100
990 JEKEL Franz Joseph – Dissertationes juridicae. 220 -
991 JEMIOŁOWSKI Mikołaj – Pamiętnik ..., towarzysza lekkiej chorągwi, ziemianina województwa bełzkiego, obejmujący dzieje Polski od roku 1648 do 1679 spółcześnie, porządkiem lat opowiedziane. 200 550
992 JEZIERSKI Edmund – Bóg wojny Napoleon Bonaparte. Życiorys. 60 60
993 BORWICZ Michał M. – Pieśń ujdzie cało... Antologia wierszy o Żydach pod okupacją niemiecką. Oprac. i szkicem wstępnym poprzedził ... 80 -
994 BRAFMANN [Jakov] – Żydzi i kahały. Z objaśnieniami Teodora Jeske-Choińskiego. 100 100
995 Chołoniewski Antoni – Co myśleć o rozruchach przeciw żydom? Słowo do naszego ludu. 64 -
996 CZYJEŻ to zaślubiny? Bratanka Churchilla z... kuzynką Żyda Emila Ludwika Cohna. 100 100
997 DROGI żydów do opanowania świata. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Zbiór artykułów z "The Dearborn Independent". Tłóm. z ang. Anna Szottowa. 100 240
998 FAULHABER Michael von kard. – Żydostwo i chrystianizm. Kazania adwentowe. 64 64
999 GANSZYNIEC Ryszard – Sprawa numerus clausus i zasadnicze jej znaczenie. Antysemityzm akademicki jako objaw antysemityzmu społecznego. 70 180
1000 [HESCHELES Janina] – Oczyma dwunastoletniej dziewczyny. 48 60
1001 HOCHBERG-MARIAŃSKA Maria, GRÜSS Noe – Dzieci oskarżają. Oprac. ... Wstępem poprzedziła M. Hochberg-Mariańska. 120 140
1002 KOWALEWSKY Zbigniew – Żydzi się przedstawiają! 50 130
1003 KRUSZYŃSKI J[ózef] – Talmud. Co zawiera i co naucza. 64 64
1004 MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. 60 110
1005 MARYLSKI Antoni – Dzieje sprawy żydowskiej w Polsce. 140 140
1006 MERUNOWICZ Teofil – Żydowska polityka narodowa obecnej doby. (Die Ostjudenfrage). 80 -
1007 MIĘDZYNARODOWY Żyd. Najważniejsze zagadnienie wszechświatowe. Przedruk z serji artykułów, drukowanych w "The Dearborn Independent od maja do październ. 1920 r.". [Cz. 1]. 64 64
1008 NIEMOJEWSKI Andrzej – Dusza żydowska w zwierciadle Talmudu. 80 -
1009 NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. 220 -
1010 PAPAJSKI Leon – Rola Żydów w dziejach Polski. 64 -
1011 SZULDENFREI Józef – Z.S.R.R. Szkic polityczno-gospodarczy ze szczególnem uwzględnieniem kwesji żydowskiej. 100 -
1012 ZOLLSCHAN Ignaz – Rasa aryjska a semicka. Autoryz. opracowanie z niemieckiego Mateusza Przemyskiego. 60 110
1013 KACZKOWSKI Zygmunt – Kobieta w Polsce. Studjum historyczno-obyczajowe. T. 1-2. 140 160
1014 KADEN-BANDROWSKI Juliusz – Bitwa pod Konarami. 70 -
1015 [KALENDARZ] Legionista polski. Kalendarz Naczelnego Komitetu Narodowego na rok 1916. 50 -
1016 KALENDARZ "Legionów Polskich" na Rok Pański 1915. Zestawił Antoni Chmurski. 100 -
1017 KALINKA [Waleryan] – Jenerał Dezydery Chłapowski. 100 240
1018 KARA Stanisław – Przewodnik żołnierza piechoty. Oprac. i zestawił ... Poszczególne rozdziały oprac.: W. Tokarz "Obrazy z dziejów wojska polskiego", [M.] Kukiel "Nauka o powinnościach żołnierza", J. Dąbrowski (Grabiec) "Dyscyplina wojskowa". Wyd. II. 100 100
1019 [KATALOG]. World's Fair. Official Catalogue of the Polish Pavillon at the ... in New York. 140 300
1020 KĄDZIELSKI Stanisław – Wspomnienia Wołyńskie. 64 220
1021 KLOCHOWICZ Kazimierz – Historyczny rozwój ręcznej broni palnej. Wyd. II. 64 64
1022 KOMOROWSKI Władysław – Daleki Wschód w międzynarodowej polityce gospodarczej. 160 -
1023 KONARSKI Simon – Armorial de la noblesse polonaise titrée. Préface de Marcel Orbec. 200 200
1024 KONARSKI Szymon – Kanoniczki warszawskie. 24 IV 1744-13 VIII 1944. 360 -
1025 KOPERA Feliks – Tak zwana korona Bolesława Chrobrego i inne insygnia koronne Polski. 80 320
1026 KORWIN-MILEWSKI Hipolit – Siedemdziesiąt lat wspomnień (1855-1925). 100 160
1027 KOSKOWSKI Bolesław – Ostatni rozbiór Turcji. Rozkład państwa tureckiego w Europie. Polityka europejska względem Turcji. Czem jest Turcja Azjatycja? 120 200
1028 KOSSAK Tadeusz – Wspomnienia wojenne (1918-1920). 100 190
1029 KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Listy Kniaziewicza do Dąbrowskiego i Kościuszki. Osobne odbicie z Kwartalnika Historycznego, t. 13. 48 170
1030 KRASIŃSKI Adam Stanisław – Wspomnienia biskupa ... 100 100
1031 KRÓLIKOWSKI-MUSZKIET Henryk – V-ty Marsz Szlakiem Kadrówki. 6. VIII. 1928. Praca zbiorowa pod red. ... 64 -
1032 KRUSZKA Wacław – History... T. 1. 80 -
1033 KRUSZKA Wacław – History... T. 3. 80 -
1034 KRZESŁAWSKI J. [= Cynarski Jan] – Wskrzeszenie Polski przez Rosyę. 80 -
1035 KRZESŁAWSKI Jan – Stosunki polsko-łotewskie. 60 -
1036 KSIĘGA pamiątkowa ku czci Bolesława Orzechowicza. T. 1-2. 240 360
1037 KSIĘGA pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. T. 1-2. 180 360
1038 KUKIEL Marian – Wojna 1812 roku. T. 1-2. 240 -
1039 KULCZYCKI Jerzy Sas – Z dziejów Kulczyckich. T. 1: Od Brańska do Wiednia 1264-1694. 200 420
1040 KULSKI Władysław, POTULICKI Michał – Współczesna Europa polityczna. Zbiór umów międzynarodowych 1919-1939. Oprac. i komentarzami opatrzyli ... 160 160
1041 KUTRZEBA Stanisław – Historya ustroju Polski w zarysie. 140 -
1042 KUTRZEBA Stanisław – Źródła polskiego ceremoniału koronacyjnego. 45 -
1043 [LIBROWSKI Stanisław] – Księża w walce o wolność Polski. 64 70
1044 LIEDTKE Antoni – Walka księcia Jana Opolskiego "Kropidły" z Krzyżakami w obronie majątkowych praw diecezji opolskiej. 120 -
1045 LINDE Samuel Bogumił – O statucie litewskim, ruskim językiem i drukiem wydanym, wiadomość. Z dwiema rycinami. 980 1 700
1046 [LINOWSKI Aleksander] – List do przyjaciela odkrywający wszystkie czynności Kołłątaja w ciągu Insurekcyi. Pisany roku 1795. Wyd. III. 120 230
1047 LISTA strat wojska polskiego. Polegli i zmarli w wojnach 1918-1920. 360 440
1048 LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. 150 260
1049 MALEWSKI I[gnacy] – Żurawiejki. 400 900
1050 MASON Violet – The Land of the Rainbow. 120 120
1051 MATEJKO Jan – Ubiory w dawnej Polsce. 180 -
1052 Medwecki Franciszek J. – Pamiętnik polsko-amerykański wydany z okazji wycieczki do Polski Zjednoczenia Polskiego Rzymsko-Katolickiego w Północnej Ameryce i Zjazdu Polaków z Zagranicy w Warszawie, 3-5 maja, 1927. 64 -
1053 MICHELET J[ules] – Kościuszko. Legenda demokratyczna. Z exemplarza przeyrzanego i poprawionego przez autora; przełożył Xawery Godebski. 80 -
1054 MIEROSLAWSKI Louis – Histoire de la révolution de Pologne précédée d'un aperçu rapide sur l'histoire universelle et d'une étude détaillée des moeurs, du caractère de la servitude du peuple polonais, depuis 1815 jusqu'en 1835. T. 1-3. 1 800 1 800
1055 MODELSKI Izydor – Józef Haller w walce o Polskę niepodległą i zjednoczoną. 120 120
1056 Morski Tadeusz – Myśli o potrzebie i sposobach przysposobienia młodzieży do służby dyplomatycznej w Polsce. Według edycji z r. 1792 wydał i przedmową opatrzył Henryk Mościcki. 64 -
1057 MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz, BAŁABAN Tadeusz – Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Pod red. ... Przy współpracy Wojsk. Biura Hist. 360 360
1058 MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz – Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927. Pod red. ... Wyd. Lucjan Złotnicki. 320 400
1059 NA PAMIĄTKĘ stuletniej rocznicy ustanowienia Komisyi Edukacyi Narodowej. 120 170
1060 NARODNOE obrazovanie v 10 gubernijach Carstva Polskago za 90 let, 1816-1906. Ego uspechi i razvitie za poslednee sorokaletie. Nizšija, srednija i vysšija školy. Universitet. 120 -
1061 The NAZI Kultur in Poland by several authors of necessity temporarily anonymous. 120 420
1062 NIEDZIELSKI Kazimierz – Polacy pod sztandarami obcemi [...]. Z 18 ryc. w tekście. 70 -
1063 [NIEMCEWICZ Julian Ursyn] – Listy litewskie. 280 950
1064 NIEMOJOWSKI Jan Nepomucen – Wspomnienia. Wydał, wstępem, objaśnieniami i skorowidzem opatrzył Stefan Pomarański. 100 100
1065 [NOWAKOWSKI Edward] – Warszawa w 1794 r. Przez Ks. Wacława, kapucyna [pseud.]. 80 320
1066 OKOLSKI Szymon – Dyaryusz transakcyi wojennej między wojskiem koronnem i zaporoskiem, w r. 1637 przez Ks. ... Zakonu Dominika św. kaznodzieję wojskowego. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. 80 320
1067 OPOWIEŚCI legjonowe. 120 -
1068 ORGANIZACYA Szkoły Narodowej Polskiej, założonej w Paryżu. Organisation de l'école Polonaise établie a Paris. 80 170
1069 ORŁOWSKI Wacław – Książę Józef Poniatowski. 120 -
1070 PAMIĘCI rodaków katorżników, rozstrzelanych na Syberyi w Irkucku dnia 27go listopada 1866 r. 160 650
1071 PAWIŃSKI Adolf – Jana Ostroroga żywot i pismo "O naprawie Rzeczypospolitej". Studyum z literatury politycznej XV wieku. 180 180
1072 PAWŁOWSKI Bronisław – Setna rocznica powstania listopadowego 1830-1930. 100 100
1073 PIEKOSIŃSKI Franciszek – Studya, rozprawy i materyały z dziedziny historyi polskiej i prawa polskiego. T. 5: Herold polski czyli przewodnik heraldyczny polski. 360 850
1074 [PIŁSUDSKI Józef]. Józef Piłsudski 1867-1935. 60 60
1075 [PIŁSUDSKI Józef]. Józef Piłsudski o sobie. Z pism, rozkazów i przemówień Komendanta. Zebrał i wydał Z. Zygmuntowicz. 120 -
1076 POCZET hetmanów - album fotograficznych reprodukcji 10 portretów hetmanów polskich. Koniec XIX w.? 480 -
1077 POD SĄD! Historya Legionu wschodniego. 60 -
1078 PONIATOWSKA Dyonizya – Listy ... do Bohdana i Józefa Zaleskich. T. 1-2. 80 -
1079 [PONIATOWSKI Józef]. Katalog wystawy pamiątkowej księcia Józefa Poniatowskiego w stuletnią rocznicę bohaterskiego zgonu. 19. X. 1813, 19. X. 1913. W Pałacu Sztuk Pięknych [...]. Wydanie drugie znacznie powiększone. 140 400
1080 PORAJ Krzysztof – Koszary i koszmary. 120 120
1081 PORĘBSKI K[azimierz] – "Flota polska". Pod protektoratem Szefa Departamentu Morskiego admirała ... 140 260
1082 PRAWA konstytucyjne z r. 1905. 140 -
1083 PRAWA Książąt Mazowieckich przełożone na język polski przez Macieja z Rożana r. 1450. Przedruk homograficzny z kodeksu puławskiego wykonał A[dam] Piliński. 160 -
1084 [PRAWO, rękopis]. Staranny rękopis zatytułowany "Compendium juris privati Nobilium Regnorum Galiciae et Lodomeriae seu Voluminibus constitutionum et Statuta Lithuaniae contenti" z I poł. XIX w. 800 -
1085 PRAWODAWSTWO Królestwa Polskiego dotyczące włościan od chwili ustanowienia Księstwa Warszawskiego do dnia dzisiejszego. Wyjęte z Dziennika Praw Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. Wydał Seweryn Uruski. 70 170
1086 PROJEKT do prawa o ustanowieniu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Królestwie Polskiem. 360 500
1087 PRZYBYŁA Jan – Z orlich bojów lotników lwowskich. 70 70
1088 PUŁASKI Franciszek – Inwentarz zbrojowni Ordynacyi hr. Krasińskich. Oprac. ... 320 420
1089 PUŁASKI Franciszek – Pamiątki polskie na obczyźnie. Wydawane staraniem Stan. Pniewskiego, pod red. ... Zesz. 1-6. 420 420
1090 PUZYREWSKI A[leksander] K. – Wojna polsko-ruska 1831 r. Oprac. ..., generał lejtenant sztabu głównego. Dzieło premiowane przez Cesarską Akademię Nauk. Wyd. przerobione, poprawione i uzupełnione. Z 6 planami bitew ważniejszych. 320 950
1091 [RACZYŃSKI Franciszek] – Notatki do dziejów i historyja ostatnich 98 lat Rzeczypospolitej Polskiej przez Józefa Bezmaskiego [pseud.]. 160 380
1092 RADZIKOWSKI Walery Eljasz – Szczerbiec, miecz Bolesławowski. Z illustracyjami. 64 110
1093 RADZIMIŃSKI Józef – Budujemy Polskę. Z przedm. E. Kwiatkowskiego. 240 240
1094 RAFACZ Józef – Dawny proces polski. 80 170
1095 FRANCUSKA tymczasowa instrukcja służby polowej, z poprawkami do 28 października 1924. Załącznik do Tymczasowej instrukcji o taktycznem użyciu wielkich jednostek. Przeł. Janusz Gąsiorowski. 64 -
1096 INSTRUKCJE dla Wojskowych Misji Zakupów Zagranicznych. 42 130
1097 KARABINY maszynowe Colt'a i Lewis'a. (Opis i rysunki). Z "Beute Maschinengewehre" przeł. [Józef] Kwaciszewski. 80 80
1098 KNOLL-KOWNACKI Edmund – Podręcznik artylerii dla podoficerów i kanonierów. Cz. 2. 70 70
1099 KRAUSS Stanisław – Wyszkolenie bojowe pojedynczego szeregowca. Zbiór zadań. 64 64
1100 MACKIEWICZ Jan], CYMERMAN [Leon] – Sygnały dla kawalerji. Przepisy służbowe. 60 60
1101 NAUKA jazdy konnej. Wyd. II. 100 100
1102 OBOWIĄZKI Dowódcy pułku, bataljonu, kompanji, Sierżanta sztabowego, Drużynowego, Podoficera broni, kuchennego, magazynowego, Furjera. Wyd. II. 64 64
1103 OGÓLNA instrukcja walki. Cz. 1 (tymczasowa). 48 48
1104 PIECHOTA, cz. 2: Szkoła walki. Dodatek N-o 4: Taktyczne użycie miotaczy granatów i lekkich miotaczy bomb. 48 -
1105 PIECHOTA, cz. 2: Szkoła walki. Dodatek N-o 6: Współdziałanie artylerji z piechotą. 48 48
1106 PIECHOTA, cz. 2: Szkoła walki. Załącznik N-o 5: Taktyczne użycie granatów ręcznych i karabinowych. 48 48
1107 POSTĘPOWANIE karne wojskowe. 40 40
1108 PROGRAM szkół fachowego kształcenia oficerów i podoficerów jazdy. 48 48
1109 REGULAMIN piechoty. Cz. 2: Walka oddziałów piechoty. 40 40
1110 REGULAMIN służby polowej. T. 1-2. 64 64
1111 REGULAMIN wysyłania i odbierania depesz telegraficznych i telefonicznych w służbie telegrafu wojskowego. 60 -
1112 TYMCZASOWA instrukcja służby polowej dla artylerji. 70 70
1113 WĄDOŁKOWSKI Karol – Pistolet "Browning", model 1900, kal. 7,65 mm. 70 85
1114 ZAWADZKI Bolesław – Jak uczyć żołnierza? Wyd. II. 70 -
1115 ROMEYKO Marjan – Ku czci poległych lotników. Księga pamiątkowa. Praca zbiorowa pod nacz. red. ... 320 320
1116 ROSZKOWSKI Stanisław – Instytucje pojednawcze i rozjemcze. 64 -
1117 RZEPECKI Karol – Pułk czwarty 1830-1831. Szkic historyczny. Według relacyi ustnej i pamiętnikarskich notatek Kajetana Władysława Rzepeckiego napisał ... 160 -
1118 RZYSZCZEWSKA Ewa – Mord sławucki w oświetleniu naocznego świadka. 60 95
1119 SANGUSZKO Eustachy – Księcia ... pamiętnik 1786-1815. Wyd. J. Szujski. 240 700
1120 SAROLEA Charles – Wrażenia z Rosji Sowieckiej. Przekład z angielskiego Zofji de Bondy. 80 80
1121 SAWICKI Ludomir – Pułkownika Antoniego barona Mayera von Heldensfeld zdjęcia topograficzne w Polsce w latach 1801-1804. 80 -
1122 SCHWARCENBERG-CZERNY Jerzy – Bemaki. Gawędy żołnierskie. 150 -
1123 SEMKOWICZ Władysław – Słowacja i Słowacy. Praca zbiorowa pod red. ... T. 1-2. 120 -
1124 SIEMIEŃSKI Józef – Dyplomacja dawnej Polski. Ilustracja archiwalna w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929. Opracował ... 160 -
1125 SKAŁKOWSKI Adam – Les Polonais en Egypte 1798-1801. 240 240
1126 SKAZÓWKA poszukiwań i badań starożytności wydana przez oddział Archeologii i Sztuk Pięknych w c. k. Towarz. Nauk. Krakowskiem. 48 64
1127 SMOLIKOWSKI Paweł – Historya Kolegium Polskiego w Rzymie. Podług źródeł rękopiśmiennych napisał ... 80 -
1128 Sorel Albert – Sprawa wschodnia w XVIII wieku. Pierwszy podział Polski i traktat Kainardżyjski. Przełożyli z upoważnienia autora słuchacze Uniwersytetu Lwowskiego. Z przedmową Szymona Askenazego. 64 -
1129 SPOGADY. 160 160
1130 STAROWOLSKI Szymon – Prawy rycerz ... nauk wyzwolonych i filozofii bakałarza. Wydanie Kazimierza Józefa Turowskiego. 80 -
1131 [STASZIC Stanisław] – O statystyce Polski. Krótki rzut wiadomości potrzebnych tym, którzy ten kray chcą oswobodzić, i tym, którzy w nim chcą rządzić. 480 1 380
1132 STATUT Wiślicki w polskim przekładzie r. 1460. Przedruk homograficzny z kodeksu kórnickiego wykonał A. Piliński. 140 -
1133 [Steczkowski Jan Kanty] – Krótkie wspomnienia dawnego bursiackiego życia. 64 -
1134 STEFAŃSKI K[azimierz] – O upadku Rzeczypospolitej Polskiej. Szkic historyczny podług opowiadań współczesnych i korespondencyi prywatnej. 60 -
1135 SYPNIEWSKI Bronisław – Środki używane do napadów lotniczych, ich działanie i elementy samoobrony. 80 -
1136 SZCZEŚNIAK Antoni B., SZOTA Wiesław Z. – Droga do nikąd. Działalność organizacji ukraińskich nacjonalistów i jej likwidacja w Polsce. 160 180
1137 SZCZĘSNY Wacław – Kwestja wojska polskiego w Rosji w 1917 r. Przyczynek do historji związków i Zjazdu Polaków wojskowych z b. armji rosyjskiej oraz do dziejów ruchu niepodległościowego i polityki polskiej w Rosji. 220 290
1138 SZELĄGOWSKI Adam – Historja powszechna. T. 1-2 [w 3 wol.]. 420 -
1139 SZELĄGOWSKI Adam – Kwestya ruska w świetle historyi. 120 120
1140 Szymański Adolf – Mazurzy Prus Wschodnich przed zagładą. 60 95
1141 ŚWIECHOWSKI M[arian] – Żywioł polski na ziemiach litewskich ze szczególnem uwzględnieniem obszarów okupowanych przez mocarstwa centralne. Stosunki ludnościowe i własność ziemska. Szkic statystyczny z mapką i tablicami w tekście. 80 80
1142 ŚWIEYKOWSKI Bronisław – Z dni grozy w Gorlicach. Od 25 IX 1914 do 2 V 1915. 80 80
1143 [ŚWIĘCICKI Juljan Adolf] – [Rocznik weteranów 1863 (z kalendarzem na 1925 rok. Na dochód Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy uczestników Powstania 1863 r.). Pod red. ...]. 180 -
1144 ŚWITALSKA-FULARSKA Julia – Wspomnienia lekarki legionowej. 64 160
1145 THÉRIVE André – Blason de la Pologne. Frontispice de Kisling. 280 -
1146 TOKARZ Wacław – Galicya w początkach ery józefińskiej w świetle ankiety urzędowej z roku 1783. 140 640
1147 TOKARZ Wacław – Wojna polsko-rosyjska 1830 i 1831. Z atlasem. 140 140
1148 Tokarzewski Marjan – Przyczynek do historji męczeństwa kościoła rzymsko-katolickiego w diecezjach kamienieckiej i łucko-żytomierskiej (1863-1930 r.). 64 -
1149 [TWARDOWSKI Bolesław] – Tadeusz Kościuszko jego żywot i czyny. Na pamiątkę 100-letniego Jubileuszu napisał B. T. [krypt.]. Z 23 rysunkami Walerego Eljasza [Radzikowskiego]. Wyd. I. 70 150
1150 TYMIENIECKI Seweryn – Zarysy do dziejów mennic koronnych Zygmunta III. w szesnastym wieku. 60 130
1151 WASILEWSKI Leon – Skład narodowościowy państw europejskich. 80 -
1152 WASILEWSKI Zygmunt – Na wschodnim posterunku. Księga pielgrzymstwa 1915-1918. 140 -
1153 WASYLEWSKI Stanisław – Niezapisany stan służby. 80 -
1154 WASYLEWSKI Stanisław – Portrety pań wytwornych. Czasy stanisławowskie. 180 260
1155 WEYDLICH Kazimierz – Franciszek Stefczyk, pionier polskiej spółdzielczości rolniczej. 180 -
1156 WIENIAWA-DŁUGOSZOWSKI Bolesław – Wzruszenia krakowskie. Odczyt wygłoszony [...] w sali Filharmonji w Warszawie. 120 120
1157 WIEŚ i miasteczko. 360 440
1158 WIGAND z Marburga – Puścizna po Janie Długoszu, dziejopisie polskim, to jest: Kronika Wiganda z Marburga, rycerza i kapłana Zakonu krzyżackiego, na wezwanie Długosza z rymowanej kroniki niemieckiej na język łaciński przetłomaczona. Na polski język przełożył ją E. hr. Raczyński. Wyd. Jana Voigta i Edwarda hr. Raczyńskiego. 600 1 100
1159 WILCZYŃSKI Włodzimierz Stanisław – Krótki rys taktyki trzech broni, przez ... byłego generała wójsk polskich. 140 300
1160 WITTYG Wiktor – Nieznana szlachta polska i jej herby. Oprac. ... przy współudziale Stanisława Dziadulewicza. (Z 504 drzeworytami). 600 600
1161 WODZICKI Stanisław – Z ułanami cesarza Maksymiljana w Meksyku. Wspomnienia oficera. 80 -
1162 WOJCIECHOWSKI Zygmunt – Momenty terytoryalne organizacyi grodowej w Polsce Piastowskiej. Z 2 mapami. 80 -
1163 WOJNAR Kasper – Żywot, dzieła i proroctwa Księdza Piotra Skargi na tle dziejów Polski w 400 rocznicę urodzin. Wyd. II uzupełnione. 240 240
1164 WOJSKO polskie w roku 1831, przedstawione w 10 obrazach według rysunków Władysława Mottego, z dodaniem krótkiej historyi wojskowości polskiej i działań wojennych w r. 1831. Wyd. II. 480 700
1165 [WOJSKO Polskie]. Zestaw dokumentów dotyczących pilota Witolda Aleksandra Urbanowicza od późnych lat 40. do lat 90. XX w. 1 600 -
1166 WYKAZ artykułów, streszczeń, recenzyj i wzmianek umieszczonych w "Przeglądzie Artyleryjskim" i "Wiadomościach Techniczno-Artyleryjskich" w latach 1923-1932. (Tomy I-XV). 40 -
1167 Z DNI grozy i bolu. Za Polskę! Dla Polski! 120 -
1168 ZAJCHOWSKI Franciszek – Legiony w Karpatach w czterdziestu obrazach rysunku artysty-malarza ... Cały czysty dochód przeznaczony na Fundusz Wdów i Sierót po Legionistach. 160 -
1169 ZALESKI Bronisław – Z życia Litwinki 1827-1874. Z listów i notatek złożył ... 140 480
1170 ZAŁĘSKI Stanisław – O masonii w Polsce od roku 1738 do 1822 na źródłach wyłącznie masońskich. Wyd. II poprawione w dwóch częściach. Z 9 ilustr. 140 -
1171 ZBRODNIARZE. Gen. Tadeusz Rozwadowski, gen. Włodzimierz Zagórski, gen. Michał Żymierski, gen. Bolesław Jaźwiński, Edward Ligocki i Adam Nowicki. Wyd. II. 60 95
1172 ZDANOWSKI Józef – Z walki o wolność Kościoła pod zaborem rosyjskim. Karta z dziejów Seminarjum Duchownego w Kielcach u schyłku XIX stulecia. 64 -
1173 ZEMŁA Józef – W obozach jeńców wojennych na Syberji. 100 270
1174 ŻYCKI J[erzy Maciej] – Propaganda a polska racja stanu. 80 -
1175 BRZEZIŃSKI Józef – Hodowla drzew i krzewów owocowych. Wyd. II przejrzane i dopełnione. 240 320
1176 HABERKANTÓWNA Wanda – Śmietnik. Opowiadania przyrodnicze. Z 48 rys. 64 -
1177 JEDLIŃSKI Władysław – Modrzew polski (Larix polonica), jego znaczenie ze stanowiska leśnego oraz analiza pniowa. 48 64
1178 ŁADOWSKI [Remigiusz] – Historya naturalna Kraiu Polskiego czyli Zbior krótki przez Alfabet ułożony, Zwierząt, Roślin, i Minerałow znayduiących się w Polszcze i Litwie, zebrana z Pisarzów godnych wiary, z Rękopismow i świadkow oczywistych. T. 1-2. 1 800 2 800
1179 PAULIN-DESORMEAUX A. O. – Les amusemens de la campagne, contenant: 1. La description de tous les Jeux qui peuvent ajouter à l'agrément des Jardins, servir dans les fêtes de famille et de village, et répandre la joie dans les fêtes publiques; 2. L'Histoire naturelle, les soins qu'exige la volière, l'art d'empailler les animaux; le Jardinage, la Pêche, les diverses Chasses, la Navigation d'agrément [...] et généralement Tout ce qui peut contribuer à charmer les loisirs de ceux qui habitent la campagne. Avec 40 Planches gravées. T. 1-4. 320 650
1180 PAWLICKI Stefan – Człowiek i małpa. Ostatnie słowo Darwina. Studium. 64 320
1181 [REHFUS Karl] – Układanie wyżłów, przez Oberlaendera [pseud.]. Z ostatniego (piątego) wydania niem. przełożył Jerzy Oreński. 140 220
1182 SOKOŁOWSKI Stanisław – Las tatrzański. Z 18 rycinami i 3 mapami. 100 170
1183 STATISTIKA konevodstva i skotovodstva v desjati gubernijach Carstva Polskago v 1870 i 1899 g.g. 140 -
1184 STRZELECKI Henryk – Cięcie lasu. Wyd. II poprawione i uzupełnione. Z portretem Autora. 120 140
1185 SZCZERBOWSKI Ignacy – Skorowidz leśny na rok 1909 zawierający wzory techniczne, wiadomości statystyczne i historyczne z dziedziny leśnictwa, oraz spis właścicieli lasów i personalu [!] leśnego w Królestwie Polskiem, wraz z mapą leśną Królestwa, pod red. ... [...] opracowali dla Królestwa Polskiego Ignacy Szczerbowski i Jan Miklaszewski. R. 1 (w Królestwie Polskiem). 360 460
1186 SZTOLCMAN Jan – Nad Nilem Niebieskim. Wyprawa myśliwska Józefa hr. Potockiego do Sudanu. Z illustr. Józefa Rapackiego. 240 670
1187 ŚNIADECKI Jędrzej – Teorya jestestw organicznych. T. 1-2. 1 200 5 500
1188 ZALESKI Antoni – Drzewa przy drogach, ich gatunki i odmiany. Jak je sadzić i opiekować się niemi. 140 170
1189 ANTONIEWICZ Włodzimierz – Metalowe spinki góralskie. (Z 136 ryc. i 2 mapami w tekście). 80 170
1190 BOROŃSKI Lesław – Polacy na Bukowinie. Szkic statystyczny. 48 48
1191 CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. 980 1 700
1192 CHODYŃSKI Stanisław – Rozrządzenie Komisyi Dobrego Porządku w mieście Włocławku roku 1787 uczynione. Z akt kapituły włocławskiej wydał ... 60 60
1193 CHRZANOWSKI Bernard – Z wybrzeża i o wybrzeżu. Wydanie drugie z ilustracjami. 60 60
1194 CIECHANOWSKI Hieronim – "Taternicy" z przed lat 80. Z dziennika ... z r. 1854. 80 125
1195 CZOŁOWSKI Aleksander – Jan III i jego pomnik we Lwowie. Z polecenia Rady Miasta napisał ... 48 48
1196 CZOŁOWSKI Aleksander, JANUSZ Bohdan – Przeszłość i zabytki województwa tarnopolskiego. Z 160 ilustr. na 78 tabl. i kartą zabytków. 320 320
1197 CZUBEK Jan – Z przeszłości Podhala: Początki i nazwa Zakopanego, Bitwa pod Nowym Targiem 1670 r. 80 80
1198 DOBRZYCKI Jerzy – Kościoły drewniane na Górnym Śląsku. 100 100
1199 DUBIECKI Maryan – Kudak, twierdza kresowa i jej okolice. Monografia historyczna [...]. Wyd. nowe przejrzane i powiększone. 180 180
1200 DÜNEN, Wälder, weites Land - Ostpreussen. Geleitwort von Hans Penk. Buchschmuck von Hans Hermann Hagedorn. 140 -
1201 DYAKOWSKI Bohdan – W góry, w góry, miły bracie! Opowiadanie na tle wakacyj uczniowskich w Tatrach. Z sześcioma kartonami i licznemi rycinami w tekście. 160 260
1202 FIEDLER Arkady – I znowu kusząca Kanada. Indianie, bizony, szczupaki. 70 70
1203 FIEDLER Arkady – Kanada pachnąca żywicą. 100 130
1204 FIEDLER Arkady – Nowa przygoda: Gwinea. 70 100
1205 FOLEJEWSKI Józef – O samorządzie ziemskim na Litwie i Białejrusi. Oprac. ... Uzupełnił Tadeusz Wróblewski. 80 -
1206 GOMULICKI Wiktor – Warszawa dawna i jej pamiątki. Przewodnik historyczno-pamiątkowy. 42 -
1207 GÓRNY Bolesław – Monografia powiatu bialskiego, województwa lubelskiego. 220 260
1208 HEDEMANN Otton – Historja powiatu brasławskiego. 240 280
1209 JANIK Michał – Z wycieczki do Ameryki. Kilka wspomnień. 64 64
1210 JAŻDŻEWSKI Wł[adysław], ERZEPKI B[olesław] – Zapiski archeologiczne poznańskie, wydawane przez Komisyą Archeologiczną Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, pod red. ... Zesz. 1-3. 480 -
1211 [KARŁOWICZ Mieczysław]. Mieczysław Karłowicz w Tatrach. Pisma taternickie i zdjęcia fotograficzne [...]. 220 -
1212 KOENIG Wilhelm – Chronik von Siemianowitz, Laurahütte, Fannygrube und Georgshütte. Mit Einschluss des Wichtigsten aus der Kulturgeschichte Schlesiens und insbesondere des Oberschlesien Industriebezirks. 480 -
1213 KOMOROWSKI Władysław – Syberja jako czynnik gospodarstwa światowego. 240 -
1214 KONECZNY Feliks – Oświęcimskie niemieckie czy też Cieszyńskie polskie? 80 130
1215 KOVÁTS Edgar – Sposób zakopiański. Manière de Zakopane. Die Art Zakopane. 600 1 700
1216 [KRAJ Warty 1]. Odręcznie wykonany album zatytułowany "Bericht über die Ausstellung 'Kampf und Aufbau im Wartheland' in Posen, Kaiser Friedrich Museum vom 29.1.1943 - 21.3.1943". 600 1 900
1217 [KRAJ Warty 2]. Album ze zdjęciami zatytułowany "Maler im Wartheland. Aufnahmen aus der am Tage der Freiheit 1941 im Kaiser Friedrich-Museum eröffneten Ausstellung". 320 -
1218 KRZEMIENIEC. Zdjęcia Henryka Hermanowicza. 70 90
1219 KSIĘGA pamiątkowa Koła Płocczan. 120 -
1220 ŁAGOCKI Zbigniew – Piwnica. 160 650
1221 ŁOWICKI Maciej – Z czasów Szymona Konarskiego pamiętnik ucznia wileńskiej Akademji Medyczno-Chirurgicznej ... p.t. Duch Akademji Wileńskiej. Wyd. i dokumentami archiwalnemi uzupełnił Wacław Gizbert-Studnicki. 80 -
1222 ŁOZIŃSKI Władysław – O Towarzystwie Lwowskiem przy schyłku XVIII stulecia. Odczyt publiczny ... 48 65
1223 MACHAY Ferdynand – Gazda Piotr Borowy. Życie i pisma. Drzeworyty wykonał Stanisław Jakubowski. 60 -
1224 MACKIEWICZ Konstanty – Tatry. 10 krajobrazów ... 180 -
1225 MALINOWSKI Bronisław – Życie seksualne dzikich w północno-zachodniej Melanezji [...]. Słowem wstępnym poprzedził H. Ellis. 97 rycin i rysunków w tekście. 200 400
1226 MAŃKOWSKI Tadeusz – Dom Galicyjskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Szkic dziejów dawnego budynku. 120 320
1227 MAŃKOWSKI Tadeusz – Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku. 90 90
1228 MATLAKOWSKI Władysław – Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarysy życia ludowego. Poprzedziwszy życiorysem autora, wydał Józef Peszke. (Z 2-ma podobiznami autora, 65 tabl. i przeszło 150 ryc. w tekście). 1 200 1 400
1229 MŁODZIEJOWSKI Jerzy – Morskie Oko. Odbitka z XV rocznika "Wierchów". 70 70
1230 MORAWSKI Kazimierz Marjan – Kraków przed trzydziestu laty. 60 60
1231 NAŁĘCZ-GOSTOMSKI Wł. – Dzieje i rozwój Wielkich Katowic jako ośrodka górnośląskiego przemysłu i stolicy autonomicznego woj. śląskiego. 120 120
1232 OJCÓW. 140 140
1233 OLIPHANT Wawrzyniec – Poselstwo lorda Elgin do Chin i Japonii w latach 1857, 58, 59. Opisał ... Przekład z ang. A. z Kr. M. [= Aniela z Krasińskich Malletska]. Ozdobione sześcioma ryc. litografowanemi. 280 280
1234 OPPENHEIM Józef – Tatry. 32 rotograwjur. Fot[ografował] ... 100 120
1235 OROBKIEWICZ Władysław – Z dziejów walk i cierpień na kresach. Z 12 ilustracjami. 240 240
1236 PAMIĄTKA 300-letniej rocznicy założenia miasta Żółkwi. Z rysunkami i fotografiami L. Koehlera. 100 130
1237 PAWLICA Władysław – W górach. Album ze zdjęć fotograficznych ... wydane w X-tą rocznicę jego zgonu z przedmową i objaśnieniami do fotografij Walerego Goetla. 160 -
1238 PIASECKI Wenanty – Zakopane, stacya klimatyczno-lecznicza z zakładem przyrodo-leczniczym Dra ... w powiecie nowotarskim u podnóża Tatr. 64 130
1239 PIOTROWSKI Henryk – Informator leczniczy i przewodnik zdrojowo-turystyczny 1930-31. Pod red. ... 160 -
1240 POL Wincenty – Północny wschód Europy i hydrografija Polski. 240 -
1241 PRAWDA o Kasprowym. 60 -
1242 PRUS Konstanty – O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo. 200 200
1243 PRUSIEWICZ Al[eksander] – Zamki i fortece na Wołyniu. 50 220
1244 PRZEMYŚL w marcu 1915 - im März 1915. 120 120
1245 PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Bajeczny świat Tatr. Z illustracyami. 160 280
1246 BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. 240 240
1247 BAEDEKER Karl – Das Generalgouvernement. Reisehandbuch von ... Mit 3 Karten und 6 Stadtplänen. 160 160
1248 BROKL Kazimierz – Przewodnik po Zamku Królewskim w Warszawie. 64 -
1249 CHMIELOWSKI Janusz – Przewodnik po Tatrach. [Cz.] 1: Część ogólna, Tatry Zachodnie. Z mapą. 120 -
1250 CHMIELOWSKI Janusz – Przewodnik po Tatrach. [T.] 3: Tatry Wysokie. (Od Wagi po Polski Grzebień). Z siedemnastoma objaśniającemi tekst ilustr. 120 -
1251 FISCHER Stanisław – Ziemia Bocheńska. Krótki przewodnik turystyczny. 48 48
1252 GALICZ Jan – Przewodnik po Beskidzie Śląskim, od Baraniej po Ostrawicę, i Śląsku Cieszyńskim z szczególnem uwzględnieniem miasta Cieszyna. W tekście 51 ilustr. [...]. 160 280
1253 HEIMBERGER J.A. – Najnowszy przewodnik po Krakowie i jego okolicach wraz z dokładnym kolorowanym planem m. Krakowa, układu ... 120 190
1254 HORA Ernest – Małopolska Wschodnia i Wołyń zapraszają turystów. Przewodnik informacyjno-turystyczny P.B.P. "Orbis". 80 80
1255 HORBAY [Bazyli] – Przewodnik wraz z planem m. Lwowa. 140 280
1256 ILLUSTROWANY przewodnik po Włocławku z planem miasta. 64 280
1257 KUNZEK Tomasz – Przewodnik po Województwie Tarnopolskiem. Monografja krajoznawcza z 82 ilustr. i 2 mapkami. 240 240
1258 OPPENHEIM Józef – Szlaki narciarskie Tatr Polskich i główne przejścia na południową stronę. Rysunki W. Gentil-Tippenhauer. 60 90
1259 ORŁOWICZ M[ieczysław] – Śląsk Zaolziański. 48 220
1260 ORŁOWICZ Mieczysław – Zakopane. Broszura informacyjna. Oprac. ... Z 24 ilustracjami w tekście. 80 80
1261 PRZEWODNIK po Częstochowie i okolicy. Z 40-ma ilustracyami, planem m. Częstochowy i mapą okolic. 100 115
1262 ZAKOPANE. Wydawnictwo subwencyonowane przez Komisyę Klimatyczną i przez Radę Gminną. Wyd. rok szósty. 100 130
1263 ZARUSKI Maryusz – Przewodnik po terenach narciarskich Zakopanego i Tatr Polskich. 160 260
1264 [FOLDER turystyczny 1]. The Poland Mountains. 48 70
1265 [FOLDER turystyczny 2]. The Tatras Poland. 48 70
1266 [FOLDER turystyczny 3]. Zakopane (830-1000 m), uzdrowisko podtatrzańskie. 48 70
1267 [FOLDER turystyczny 4]. Zakopane 830-1000 m Pologne. 48 70
1268 PRŽEVALSKIJ N[ikolaj] M[ichajlovič] – Mongolija i strana Tangutov. Trechletnee putešestve v vostočnoj nagornoj Azii. Pod redakcej i so vstupitelnoj statej E. M. Murzaeva. 180 -
1269 RADLIŃSKI Tadeusz – Wśród wirchów, turni i przełęczy. 60 460
1270 REINFUSS Roman – Łemkowie. Opis etnograficzny. 60 110
1271 ROZMARYNOWICZ Bolesław – Informator studencki z kalendarzem. Rok szkolny 1908/1909. Ułożył ... 100 -
1272 ROZWADOWSKI Jan M. – Wörterbuch des Zigeunerdialekts von Zakopane [...]. Słownik Cyganów z Zakopanego. Z wstępem, uzup. i uwagami E. Klicha. 120 120
1273 SŁOWNIK geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. T. 1-15 [w 16 wol.]. 1 600 1 800
1274 SMOLEŃSKI M. – Melsztyn. O zamku i jego panach, o kościele i plebanach z dodatkiem o Domosławicach. 80 110
1275 SPIS abonentów sieci telefonicznych Dyrekcji Okręgu Poczt i Telegrafów w Krakowie na 1939 r. 360 360
1276 SPIS ulic, placów, dworców kolejowych, ogrodów i parków oraz miejscowości poza granicami miasta z oznaczeniem przynależności do dzielnic pocztowych m. st. Warszawy. 120 150
1277 SPITZER Tadeusz – Gdynia i jej znaczenie dla gospodarstwa Polski. Praca wyróżniona na II. Konkursie Instytutu Bałtyckiego. Przedmowa Adama Krzyżanowskiego. 360 900
1278 STOPKA A[ndrzej] – Sabała. Portret, życiorys, bajki, powiastki, piosnki, melodye. 140 190
1279 SZACHÓWNA Marja – Poznaj piękno Polski. 80 -
1280 SZOŁDRSKI Władysław – Historya kościoła i cudownego obrazu Najświętszej Panny w Tuchowie. 100 -
1281 ŚLASKI Bolesław – Materjały i przyczynki do dziejów nadmorskiego miasta Pucka oraz dawnej ziemi Puckiej. Z mapką. 160 240
1282 [TATRY]. LE BON Gustave – Excursion anthropologique aux monts Tatras. 800 -
1283 TAUROGIŃSKI Bolesław – Z dziejów Nieświeża. Z 70 ilustr. 180 550
1284 TOMKOWICZ Stanisław – Nieco o zabytkach krakowskich ich miłośnikach i ich niszczycielach. Nr. I. 48 65
1285 TYSZKIEWICZ Konstanty – Wiadomość historyczna o zamkach, horodyszczach i okopiskach starożytnych na Litwie i Rusi Litewskiej. 140 140
1286 URBAŃSKI Antoni – Z czarnego szlaku i tamtych rubieży. Zabytki polskie przepadłe na Podolu, Wołyniu, Ukrainie. 82 ilustr. w tekście. 160 260
1287 URBAŃSKI Antoni – Memento kresowe. 165 ilustr. w tekście. 120 340
1288 WARSZAWA w liczbach. 48 64
1289 WASYLEWSKI Stanisław – Historje lwowskie. 60 60
1290 WAWRZKOWICZ Eugeniusz, KLINK Józef – Walczący Lwów w listopadzie 1918. 146 ryc. i mapka. 120 -
1291 WILNO i Ziemia Wileńska. Zarys monograficzny. T. 1-2 + atlas. 980 980
1292 WRÓBLEWSKI Stanisław – Spór Galicyi i Węgier o Morskie Oko. Napisał wskutek polecenia stałej komisyi nad sprawą tą czuwającej ... 64 150
1293 ZARUSKI Maryusz – O zachowaniu się na wycieczkach zimowych w Tatry. 80 80
1294 ZBOROWSKI Julian – W sprawie herbu Zakopanego [oraz] SEMKOWICZ Władysław — W sprawie najstarszej pieczęci Zakopanego. 48 48
1295 ZUBRZYCKI Jan Sas – Zabytki miasta Lwowa. (Z 77 rysunkami). W rocznicę dziesięciolecia Polski. 80 110
1296 BARTOSZEWSKI Witołd – Pojedynek, jego reguły i przykłady. Wyd. II. 140 140
1297 BEKETOV M. – "Albom monogramm", polnoe sobranie na russkom, francuzkom i nemeckom jazykach, vsevozmožnych bukv dlja metki i vyšivanija belja. Sostavil ... 120 340
1298 [DRÓB, gołębie, króliki 1]. KATALOG wielkiego pokazu drobiu, gołębi, królików, zwierząt futerkowych, psów i kotów rasowych. 40 -
1299 [DRÓB, gołębie, króliki 2]. KATALOG pokazu drobiu, gołębi, króików i kanarków urządzonego staraniem Warszawskiego towarzystwa Hodowców Drobiu, Gołębi Rasowych i Pocztowych wraz z Pierwszym Warszawskim Klubem Hodowców Kanarków i Ptaków Śpiewających. 40 -
1300 EXPOSITION Generale Polonaise, Poznań, mai-septembre 1929. 80 80
1301 FAGUET Emil – Kult niekompetencji. Spolszczył Zygmunt Nowina [pseud., właśc. Czerny]. 64 -
1302 Frederick Christine – Naukowa organizacja w gospodarstwie domowem (The new housekeeping). Z przedmową i zakończeniem prof. Henry le Chatelier. Z upow. autorki tłumaczyła Marja Romanowa. 100 -
1303 FREUD Zygmunt – Wstęp do psychoanalizy. Przekład S. Kempnerówny, W. Zaniewickiego pod red. G. Bychowskiego. 120 120
1304 BIEŁOZIERSKA Karolina – Nowa praktyczna gospodyni litewska. 240 440
1305 BUDYNIE i galaretki "Luba". 48 48
1306 CZARNOTA Jan Kazimierz – Kuchnia jarska. Oprac. na podstawie długoletniej praktyki .... Nakł. piąty niezmieniony. 120 1 900
1307 CZECHOWSKA Julja – 48 obiadów bezmięsnych z uwzględnieniem ryb. Dania kolacjowe, pieczenie ciast opracowała ... II wyd. przejrzane i polecone przez Instytut Gospodarstwa Domowego. 100 100
1308 CZERNY Zofja, STRASBURGER Marja – Teorja przyrządzania potraw. Materjały dla nauczycielki gospodarstwa i gospodyni domu. 120 120
1309 ĆWIERCZAKIEWICZOWA Lucyna – Soki i konfitury. Praktyczne przepisy konfitur, soków, konserw, kompotów słodkich i ostrych, galaret, marmolad i t.p. Przez ..., autorkę 365 obiadów. 100 240
1310 DOBRZAŃSKA Wanda – Co można zrobić z mleka. 60 160
1311 [DOBRZAŃSKA Wanda] – Napoje gorące. Zebrała i ułożyła W.D. [krypt]. 60 60
1312 GENSÓWNA Franciszka – Zdrowa kuchnia. Praktyczna książka kucharska. Wyd. II. 100 1 200
1313 GESSNER Edward – Kefir, jego skład chemiczny, sposoby przyrządzania i znaczenie lecznicze. Wyd. IV. 60 140
1314 GNIEWKOWSKA Alina – Współczesna kuchnia domowa. Skarbczyk kulinarny potraw mięsnych, jarskich, ciast, marynat oraz ważniejszych sekretów gospodarskich. Wyd. IV-e uzupełnione. 220 220
1315 HUVERT H., HUVERT M. – Obiad za godzinę. 60 320
1316 IZDEBSKA Wł[adysława], GAŁECKA M[aria] – 111 doświadczeń gospodarskich. Wyjątek z "Kuchni polskiej" napisanej przez Wł. Izdebską, przerobionej i dopełnionej przez M. Gałecką, zawierający oprócz 111 doświadczeń: dyspozycje obiadów, nakrycie stołu, przybranie półmisków, obsługę, przyjęcia, objaśnienia wyrażeń kucharskich [...] z licznemi rysunkami objaśniającemi. 160 1 900
1317 JADWIGA T. – Co i jak gotować? Sztuka przyrządzania tanio i smacznie wszelkich potraw. 1500 przepisów kuchennych z dodaniem dyspozycyi obiadowych na każdą porę roku. Znakomity poradnik dla gospodyń. Ułożyła ... 160 480
1318 JANIK [L.] A. – Ostatnia zdobycz techniki kulinarnej. Konserwowanie, marynowanie, smażenie wszelkiego rodzaju owoców. Soki, nalewki, Likiery. Napoje chłodzące i lody. 80 80
1319 JAWORSKA Ema – Kuchnia higieniczna ze szczegółowem uwzględnieniem potrzeb chorych. (Ze wstępem i dodatkiem lekarskim). 360 2 800
1320 JAWORSKA Ema – Kuchnia higieniczna ze szczegółowem uwzględnieniem potrzeb chorych. (Ze wstępem i dodatkiem lekarskim). 220 600
1321 KARCZEWSKA Marja – Wyrób wędlin i innych przetworów mięsnych sposobem domowym. Wyd. II poprawione (z 11 rys. w tekście). 80 1 900
1322 KARNICKA A. – Przepisy przyrządzania ryb morskich. 64 64
1323 [KIEWNARSKA Elżbieta] – Potrawy z wołowiny. Zebrała i ułożyła Pani Elżbieta [krypt.]. 54 480
1324 [KIEWNARSKA Elżbieta] – Przystawki gorące. Zebrała P. Elżbieta [krypt.]. 60 60
1325 KIEWNARSKA Elżbieta – 100 potraw oszczędnościowych doby dzisiejszej. 60 300
1326 [KIEWNARSKA Elżbieta] – Syrop ziemniaczany. Przepisy stosowania syropu ziemniaczanego w gospodarstwie domowem. Zebrane przez panią Elżbietę [krypt.]. 48 48
1327 POSTĘPOWA gospodyni używa mączki Gustin. 40 40
1328 KUCHNIA młodej gospodyni. 30 dobrych obiadów, sałatek, kolacyj z uwzględnieniem jakościowym i ilościowym składników pokarmowych i jadłospisem. Wyd. III. 80 80
1329 LECHOŃSKI Stanisław – Przetwórstwo rybne i zabezpieczenie ryb przed zepsuciem. 64 64
1330 ŁOSIŃSKA J. – Książka kucharska. Przepisy gotowania. Opracowała i wypróbowała ... 64 64
1331 MAKOSIŃSKI Jan – Przepisy do przyrządzania wódek, rozolisów, rumów, araków, likierów, cognaców, essencyi pończonych, krupników i grogu na zimnej drodze. Oprac. i wydał ... 120 750
1332 MOKRZYCKA Jadwiga – Racjonalne przyrządzanie potraw. Uniwersalny podręcznik sztuki kulinarnej dla pani domu. 120 120
1333 OCHOROWICZ-MONATOWA Marja – Uniwersalna książka kucharska z ilustr. i kolorowemi tablicami. Odznaczona na wystawach hygienicznych w Warszawie 1910 i 1926. Przeszło 2.200 skromnych i wytwornych przepisów gospodarskich i kuchennych z uwzględnieniem niezbędnych warunków odpowiedniej djety, codziennej hygjeny oraz kuchni jarskiej. Wyd. znacznie powiększone. 120 320
1334 OWOCZYŃSKA Aniela – Najnowsza kuchnia warszawska zawierająca przeszło 1200 przepisów różnych potraw od najskromniejszych do najwykwintniejszych. Potrawy mięsne, rybne, mączne, pieczenie ciast, soki, konfitury, zapasy śpiżarniane i porządki domowe oraz dyspozycję obiadów na cały rok. 120 120
1335 PEDENKOWSKA Helena – Oszczędna kuchnia. Encyklopedia wiedzy kulinarnej, gospodarstwa domowego oraz higieny. 1000 sposobów gotowania, pieczenia legumin, ciast, mazurków, babek, tortów, smażenia konfitur, soków, marmolad, sporządzania kompotów, lodów, wódek, napoi chłodzących opartych na praktycznych a długoletnich doświadczeniach. Zebrane przez ... Wyd. III. 120 1 000
1336 PEWZNER M[anuil] [Isaakovič] – Kuchnia djetetyczna dla zdrowych i chorych w opracowaniu: K. Królikowskiej i H[eleny] Winawerównej. 160 400
1337 PIECZENIE ciast, zbiór przepisów do robienia tortów, placków i wszelkiego gatunku ciast w domowem gospodarstwie zwykle używanych. 240 440
1338 PIECZYWO gwiazdkowe z przyprawą korzenną i innymi dodatkami dra Oetkera. 40 40
1339 PLUCIŃSKA Ida – Książka kucharska udoskonalona z dodatkiem "Soja i jej zastosowanie w kuchni". Wyd. III przejrzane i dopełnione. 160 160
1340 PORADNIK dla gospodyń. 60 60
1341 PRAKTYCZNA kuchnia. 276 przepisów ma przyrządzenie zup, dań, ciast, sosów, konfitur i t.d. Podręcznik niezbędny w każdym średnio zamożnym domu, ułożony z uwzględnieniem najistotniejszych potrzeb racjonalnego gospodarstwa. Zebrał według pierwszorzędnych źródeł Stary Smakosz [pseud.]. 120 850
1342 [PRZEPISY kulinarne - rękopis]. II połowa XIX w. 240 240
1343 RESZELSKA M[aria], MITTMANN Stanisława, KRÓLIKOWSKA Stefania – Nauka gotowania do użytku ludu polskiego, ułożona z prac konkursowych pp. ... 80 80
1344 RYBY morskie źródłem naszego zdrowia. Część 1: Dorsz. 40 40
1345 SZCZEPAŃSKI Ludwik – Nowy kucharz krakowski zastąpi każdą dużą książkę kucharską. Zbiór najpraktyczniejszych nowych i starych przepisów dla każdej gospodyni, jak smacznie a oszczędnie gotować. 64 440
1346 ŚLEŻAŃSKA Marja – Co dziś na obiad. Praktyczny podręcznik zawierający przeszło 1000 przepisów smacznych, tanich i wystawnych obiadów. Z ilustracjami i kolorowemi tablicami. 140 1 300
1347 WOJCIESZEK Anna – Jak przerabiać owoce bez cukru. 48 48
1348 WYROBEK Emil – Nowoczesna kuchnia domowa. Najnowszy poradnik w sztuce kulinarnej z objaśnieniami naukowemi o witaminach, o wartości kalorycznej pokarmów i ich pożywności, o jarstwie, o poznawaniu środków spożywczych i ich przechowywaniu. Pod red. ... oprac. A. Piętkowa, J. Piętka. 247 ilustracyj jedno i wielobarwnych. Wyd. V przejrzane i powiększone rozdziałami o kuchni dla matek karmiących, dla dzieci i dla chorych. 140 240
1349 WYRÓB piwa. Wyd. II na nowo opracowane i powiększone. Z 12 rysunkami w tekście. 60 900
1350 GAWEŁ Roman – Przepisy o zachowaniu się w ruchu drogowym dla kierowców pojazdów mechanicznych. Opracowane na podst. rozporządz. GG z dnia 17. maja 1941 (Dz. Rozp. GG Nr 56) przez ... urzędowego rzeczoznawcę samochodowego. Wyd. III przejrzane i uzupełnione. 64 64
1351 GIEYSZTOR Józef – Eksploatacja handlowa kolei żelaznych. Wyd. II. 160 380
1352 GLUZIŃSKI Józef – Drobnostki gospodarskie z własnego czterdziestoletniego doświadczenia spisane. 240 750
1353 GRAŻYŃSKI Michał – Z moich wędrówek i przygód. 64 110
1354 GREGOR Józef, FÜLÖP-MILLER René – Amerykański teatr i kino. Dwa obrazy z dziejów kultury. Przekład autoryzowany Stanisława Wasylewskiego. 200 360
1355 [HARCERSTWO, rękopis, maszynopis]. Fragmenty kroniki 39. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Józefa Wybickiego z pobytu w Nadkolu i Wigrach w 1925. 480 600
1356 Hausner Otto – O pojedynku. 70 -
1357 HERMAN M[aksymilian] W[ładysław] – O ranach postrzałowych i o pierwszym ich opatrunku. Popularny zarys chirurgii wojennej. Z 41 rycinami. 140 -
1358 HYGIENA palenia. Tytoń (Nicotiana tabacum) ze względu na jego botaniczne, chemiczne i lekarskie własności i działanie. Studium fizyologiczno-lekarskie przełożone z niemieckiego i uzupełnione przez dra J. H. [krypt.]. 120 190
1359 JANIZEWSKI Józef – Precz z tytoniem! 32 myśli o paleniu! palącym ku rozwadze. Wyd. II, powiększone. 48 110
1360 KLEJN [Hermann Joseph] – Astronomičeskie večera. S četvertago nemeckago izdanija [...]. Okolo 50 portretov, Bolše 250m illjustracij. 4 tablicy v neskolko krasov. 2 karty luny. 2 karty Marsa, karta zvezdnago neba i karty, predstavlajuščija dviženie glavnych planet v 1898 g. 180 -
1361 KUŚMIERSKI Fr[anciszek] – Materjałoznawstwo rzemiosł drzewnych. Cz. 1-3. 120 -
1362 KWICZALA Zbigniew – Uczymy się pilotażu samolotu sportowego. 64 -
1363 KWIECIŃSKI Henryk – Grafologia sądowa. (Zasady ekspertyzy dokumentów i analizy pisma). Z 121 rycinami. Wyd. II. 80 -
1364 ŁOMNICKI Antoni – Rachunek różniczkowy i całkowy dla potrzeb przyrodników i techników. T. 1-3. 180 180
1365 MAŁCUŻYŃSKI K[arol], WEISS Z[ygmunt] – Kronika wielkiego wyścigu. 80 80
1366 MIŁOCIŃSKI Szczęsny – Zbiór toastów z okazji chrzcin i wesela, oraz i różnych mów, tak prozą jak i wierszem nadających się do wygłaszania podczas wszelakich uroczystości, obchodów i zabaw rodzinnych, społecznych i patrjotycznych, ze znacznem uwzględnieniem tła ludowego i historycznego. Wybrał i ułożył ... 120 -
1367 [M/S PIŁSUDSKI]. Eight Cruises on the New Motorship "Pilsudski". 120 120
1368 NIEMOJEWSKI Andrzej – Bóg Jezus w świetle badań cudzych i własnych. Z 112 wizerunkami i rysunkami. 120 120
1369 NOWO wydany Kancyonał Pruski, Zawieraiący w sobie Wybor Pieśni Starych i Nowych, W ziemi Pruskiey i Brandenburskiey zwyczaynych, z Sentencyą albo Wierszem Pisma S. nad każdą Pieśnią. Z gorliwymi Modlitwami Kościelnymi, pospolitymi i osobliwymi, wszystkim w obec służącymi, a oraz też Z potrzebnymi Reiestrami, z Przedmową nauczaiącą, Jakim sposobem tego Kancyonału każdy ku zbudowaniu swemu zażywać ma. 420 420
1370 OLSZEWICZ Bolesław – Polska kartografja wojskowa. (Zarys historyczny). 120 120
1371 PAWŁOWICZ Kazimierz – Cegielnictwo. Wyroby cegielniane i materjały surowe. Oprac. ... Cz. 1-2. Wyd. II uzup. 335 rys. w tekście. 340 650
1372 POPIEL Michał – Uwagi ... nad nowym systemem rolnictwa bez nawozów, wapnienia i ugorów przez Alexandra Beatsona wynalezionym; z wyjaśnieniem wpływu ognia na rolnictwo, z rycinami rolniczych narzędzi. 150 1 300
1373 PRZEMYSŁ naftowy w Polsce. Zarys historji wraz z opisem techniki pracy w przemyśle naftowym. Uzupełniony przewodnikiem po Pawilonie Naftowym P.W.K. 64 75
1374 REWIEŃSKI Stanisław – Listy o jeździe konnej. Praktyczny i przystępny wykład jazdy konnej oraz ujeżdżania koni wierzchowych. Wyd. II przejrzane i poprawione. Z 11 drzeworytami. 140 650
1375 ROZENBLATT [Józef Michał] – Rzecz o pojedynku. 70 -
1376 [ROZKŁAD jazdy]. Amtlicher Taschenfahrplan für das Generalgouvernement nebst Anschlussstrecken, Kraftomnibuslinien und den wichtigsten Fernverbindungen. Urzędowy kieszonkowy rozkład jazdy dla Generalnego Gubernatorstwa. Jahresfahrplan 1943. Gültig vom 17. Mai 1943 an. [tyt. okładkowy]. 140 160
1377 [ROZKŁAD jazdy]. Urzędowy rozkład jazdy i lotów z załącznikiem. Ważny od 15 maja 1936 r. do 2 września 1936 r. Zawiera rozkłady jazdy Polskich Kolei Państwowych i kolei prywatnych, rozkłady lotów w komunikacji wewnętrznej i z zagranicą, oraz przybrzeżnej komunikacji morskiej. 100 600
1378 SAPALSKI Franciszek – Geometrya wykreślna z zastosowaniem do perspektywy, cieniów, gnomoniki, kamieniarstwa, ciesiołki i innych konstrukcyy, wypracowana dla użytku szkoły woyskowey applikacyyney. T. 1: Teorya. Z 35 tablicami. 640 2 600
1379 [CIECIORA A.] Ks. A. C. [krypt.] – Zasady dobrego wychowania. 80 160
1380 [DMOCHOWSKI Franciszek Ksawery] – O cnotach towarzyskich y występkach im przeciwnych. Za pozwoleniem Zwierzchności. Przedrukowano. 320 650
1381 GAULTIER L[ouis] – Rysy charakterystyczne złego wychowania, czyli uczynki i mowy przeciwne grzeczności, ktore moralisci tak starozytni jako i nowozytni za takie uznali. Zebrane przez ..., tłumaczone na polskie [...] przez Stanisława Borodzicza, byłego guwernera w Chełminskim Korpusie Kadetów. 600 850
1382 KOSIŃSKI Wacław – Zwyczaje towarzyskie w dawnej Polsce. 70 120
1383 ŁUKASZKIEWICZ J[ulian] A[ntoni] – Złota książka polskiej dziewicy. Wyd. nowe. 180 420
1384 OLECHOWSKI Gustaw – Sztuka uprzejmości. Zasady i formy dobrego wychowania. 70 -
1385 STOKOWSKA Marzenna Saryusz – Co, kiedy, jak i z kim. 64 90
1386 SZTUKA przypodobania sie mlodym paniom zarazem osiągnienia miłej i bogatej narzeczonej, któraby stałą pozostała i ku zachowaniu ją dla siebie. Wydane przez Amoreczka [pseud.]. 80 180
1387 VAUBAN Marja, KURCEWICZ Michał – Zasady i nakazy dobrego wychowania. Według zwyczajów współczesnych oprac. ... Zwyczaje życia codziennego, etykieta [...], wizyty, przyjęcia i zabawy [...], obyczaje wielkoświatowe i dyplomatyczne, strój obowiązujący, sprawy honorowe, korespondencja. 64 -
1388 WEITZENBLUT Leopold – Poradnik dla młodych mężatek (mężatka i matka) zawierający przepisy zachowania się kobiet w stanie brzemiennym oraz pielęgnowanie niemowląt. Wyd. V powiększone i uzupełnione. 120 120
1389 ZWYCZAJE towarzyskie (Le savoir-vivre) w ważniejszych okolicznościach życia przyjęte, według dzieł francuskich spisane. Wyd. III poprawione i pomnożone. 200 -
1390 Schirmacher K[äthe] – Sufrażetki. Za zezwoleniem autorki przeł. Melanja Bersonowa. Z illustracyami. 80 80
1391 SEIFERT Bogumił, DĄBROWSKI Stanisław, SIMON Andrzej – Samouczek rozgrywki brydżowej z autobrydżem. 70 70
1392 SŁOWNIK lekarski polski. Oprac. z polecenia Towarzystwa Lekarsk. Krakowskiego [...]: Tadeusz Browicz, Stanisław Ciechanowski, Stanisław Domański, Leon Kryński przy współudziale Tow. Lek. Warszaw. [itd.]. 280 -
1393 STARKMAN Józef – Massaż. Sposoby wykonywania, zastosowanie i skuteczność w leczeniu chorób zewnętrznych i wewnętrznych. Według najnowszych źródeł naukowych oprac. ... Z 25 rysunkami. 160 200
1394 STEINHAUS H[ugo] – Kalejdoskop matematyczny. 140 800
1395 ŚWIERCZYŃSKI Wacław – Artystyczne łamanki z papieru. Z 270 rysunkami autora. 80 -
1396 ŚWIEŻAWSKI Ernest Sulimczyk, WENDA Kazimierz – Materyjały do dziejów farmacyi w dawnej Polsce od czasów najdawniejszych do chwili bieżącej. Zebrali ze źródeł niedrukowanych ... [Cz.] 4: Urządzenia aptekarskie. 120 -
1397 TARNOWSKI Konrad – Kurs szoferski. Drukowano na zlecenie Centrali Szkolnictwa Polskiego w Niemczech. 80 80
1398 Walczak Henryk, Robaczewski Aleksander – Krótkie wiadomości o prawach i przywilejach oficerów i szeregowych policji państwowej z tytułu ich służby w świetle nowego rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 6 marca 1928 r. o policji państwowej ze szczególnem uwzględnieniem postanowień ustawy emerytalnej i przepisów wykonawczych do niej. 60 -
1399 WAROL Alojzy – Podręcznik kaznodziejski na 40-godzinne nabożeństwo. Napisał X. ... misyonarz w Ameryce,. 240 240
1400 WYDŻGA Jan Stefan – Co być powinno? W kwestyi unormowania bytu służby folwarcznej uwag kilka. Wyd. II. 64 64