Tabela wyników 128 aukcji antykwarycznej

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 ADAMCZYK Józef – Obrazy w Sali Rycerskiej na Jasnej Górze w Częstochowie. 100 100
2 ALBUM malarstwa polskiego. Album de l'art polonais. 480 480
3 ALBUM reprodukcji obrazów z wystawy "Sto lat malarstwa polskiego" z prywatnych zbiorów warszawskich w pałacu łazienkowskim. 120 190
4 BERNHARD Marie-Louise – Corpus vasorum antiquorum. Pologne. Varsovie - Musée National. 160 -
5 BIEGAS Bolesław – Wędrówka ducha myśli. 64 300
6 BIEGELEISEN Henryk – Biegas. 120 250
7 BROGOWSKI Leszek – Ad Reinhardt. Informator Związku Polskich Artystów Fotografików. Wybór tekstów, tłumaczenia, redakcja i układ graficzny ... 80 -
8 BUŁHAK Jan – Fotografia ojczysta. Rzecz o uspołecznieniu fotografii. Z ilustracjami autora. Wstępem zaopatrzył Henryk Derczyński. 80 80
9 CZAPSKI Józef – O Cézanne'ie i świadomości malarskiej. 60 80
10 CZERNECKI J[an] – Catalogue de cartes postales polonaises. Editées par ... 160 320
11 [DZIEWIĘCIU Grafików]. Zbiór dziewięciu różnych publikacji dotyczących działalności grupy w l. 1946-1960. 180 270
12 FOTOGRAF Warszawski. Miesięcznik poświęcony fotografii i naukom z nią związanym. Organ Polskiego Towarzystwa Miłośników Fotografii. Warszawa. Red. J. Heurich, P. Lebiedziński, S. Szalay. 8. 96 180
13 GĘBAROWICZ M[ieczysław], TIETZE Hans – Rysunki Albrechta Dürera w Muzeum im. Lubomirskich we Lwowie. Z 24 tabl. Wyd. ... 480 -
14 GŁUSZAK-DAGARAMA Jan Grzegorz – Trzy "Schematy układu symbiotycznego". 1981. 240 240
15 GOBELINY wileńskie, ich pochodzenie, wartość, losy. 120 -
16 GRAŻYŃSKI Michał – Mennica wileńska w latach 1545-1555 w świetle rachunków menniczych. 64 160
17 GRAŻYŃSKI Michał – Moneta świdnicka w Polsce. 48 130
18 GRODECKI Roman – Mincerze w wcześniejszem średniowieczu polskiem. 80 200
19 GROŃSKA Maria – Grafika w książce, tece i albumie. Polskie wydawnictwa artystyczne i bibliofilskie z lat 1899-1945. 150 240
20 GRZELUK Izydor – Słownik terminologiczny mebli. 140 220
21 GUMOWSKI Marian – Medale polskie. Z 34 tablicami. 120 150
22 GUMOWSKI Marjan – Monety polskie. 120 150
23 KANTOR Tadeusz – Wielopole-Wielopole. Fotografie di Maurizio Buscarino. Bozzetti e disegni di Tadeusz Kantor. 120 -
24 Biuro Wystaw Artystycznych. Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945. 100 100
25 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. M[aria] Ewa Łunkiewicz-Rogoyska. Wystawa malarstwa. 80 80
26 DESA Gallery. 19 Polish Painters. 50 105
27 Galeria Współczesna. Nowa sztuka czasów rewolucji październikowej. 64 -
28 Galerie Gmurzynska. Karl Peter Röhl, Bauhaus, Weimar. 100 100
29 Galerie Gmurzynska. Die 20er Jahre in Osteuropa. The 1920s in Eastern Europa. 80 110
30 Gutnajer Abe, Salon Sztuki i Antykwarnia. IV-ty katalog dzieł sztuki polskiej. Z 27 ilustracjami. 64 220
31 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa polskiego malarstwa batalistycznego. 80 120
32 Klub Młodych Artystów i Naukowców. Malarstwo Alfreda Lenicy. 48 75
33 Ministerstwo Kultury i Komunikacji Francji, Ministerstwo Kultury i Sztuki Rzeczypospolitej Polskiej. Antoni Rząsa. 60 120
34 Ministerstwo Kultury i Sztuki, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Radziecki plakat rewolucyjny. 48 80
35 Muzeum Narodowe w Warszawie. Katalog polskiej sztuki cechowej XIV-XVI w. (Rzeźba i malarstwo). 64 -
36 Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. Oprac. Aleksandra Kodurowa. 120 390
37 Muzeum Plakatu w Wilanowie. Plakat secesyjny. Wystawa ze zbiorów Galerii Morawskiej w Brnie. 48 60
38 Muzeum Świętokrzyskie w Kielcach. Józef Szermentowski 1833-1876. Katalog wystawy. Oprac. I. Jakimowicz. 64 80
39 Das Neue Sammlung. Plakate aus Polen. 64 90
40 Pałac Sztuki. III. zbiorowa wystawa prac Leona Kowalskiego w ... w Krakowie. 64 -
41 Sezon Museum of Art. Tadeusz Kantor. My Creation, My Journey. 200 200
42 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. Pamiętnik wystawy starych rycin polskich ze zbioru Dominika Witke-Jeżewskiego urządzonej staraniem ... w r. 1914. Przedm. J. Weyssenhoffa. 300 -
43 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa portretów kobiecych z XVIII i XIX wieku, urządzona na cel Pol. Zw. Niewiast Katolickich [...] w gmachu ... Wyd. II. 64 -
44 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Salon wiosenny. 64 -
45 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Sekcja Artystów Plastyków. Prace artystów plastyków legjonistów wystawione w TPSP. 64 64
46 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon 1934. 64 64
47 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Katalog wystawy prac Kazimierza Sichulskiego. 48 48
48 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa pośmiertna Zygmunta Waliszewskiego. Wystawy zbiorowe Małgorzaty Łada-Maciągowej, Kaspra Żelechowskiego. Grafika Władysława Zakrzewskiego. 46 46
49 Towarzystwo "Sztuka". Jan Stanisławski. Wystawa pośmiertna. 160 220
50 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa jubileuszowa ... w Król. Polskiem 1910-1911. 64 64
51 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa "Portret polski". 64 90
52 [WAŁACH J.]. Wystawa prac Jana Wałacha. Rysunki, malowidła, drzeworyty, rzeźby i plakiety z okresu 1903-1934. 120 260
53 Warszawskie Muzeum Sztuk Pięknych. Katalog obrazów ... znajdujących się w czasowym lokalu tegoż muzeum, przy ulicy Wierzbowej (Plac Teatralny) No 11. Ułożył P. Weloński. 80 -
54 Zarząd wystawy. Sybir. Wystawa obrazów Aleksandra Sochaczewskiego. 60 150
55 KATALOG Wystawy Kościelnej (przemysłu liturgicznego) Ligi Pomocy przemysłowej [...]. 100 470
56 KLACZKO Julian – Wieczory florenckie. Z upoważnienia autora przełożył Stanisław Tarnowski. Wyd. V. 140 220
57 KOMITET Przyjaciół Sztuki Polskiej 1932-1938. 64 -
58 KRAK. Katowice. Red. Stanisław Szukalski. 16d. brosz. 200 420
59 LEYKAM Marek – Meble wnętrz mieszkalnych. Red. ... 360 560
60 MACHNIEWICZ Stanisław – Estetyka życia codziennego. Zarysy estetyczne i zagadnienia sztuki współczesnej. 140 220
61 MAŃKOWSKI Tadeusz – Rzeźby portretowe w bronzie na Zamku Królewskim w Warszawie. 120 -
62 MEHOFFER Józef – O naturalizmie i historyzmie Matejki. 48 48
63 MEHOFFER Józef – Trójbarwna litografia okładkowa "Sztuka polska. Malarstwo" z 1903. 360 -
64 MOSSAKOWSKA Wanda – Walery Rzewuski (1837-1888), fotograf. Studium warsztatu i twórczości. 80 220
65 MUCZKOWSKI Józef – Ochrona zabytków. 120 300
66 [MUSZKA Adam]. Adam Muszka. 70 70
67 MUTHESIUS H[ermann] – Sztuka stosowana i architektura. 80 -
68 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Malarstwo polskie XIX i XX wieku. 180 360
69 [NUMIZMATYKA, katalog]. DUBLETY monet, własność prywatna do nabycia w redakcji. 160 210
70 PINIŃSKI Leon – Przechadzka po muzeach madryckich (z illustracyami). 140 -
71 PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. 100 -
72 PLASTYKA. Organ Bloku Zawodowego Artystów Plastyków. 420 420
73 PRZYBYSZEWSKI Stanisław, ŻUK-SKARSZEWSKI Tadeusz – Stanisław Wyspiański. Dzieła malarskie. Tekst napisali ... 700 1 600
74 RAPACKI Józef – Krajobrazy polskie w barwnych reprodukcyach art. mal. ... 140 140
75 ROSIŃSKI Zygmunt – Spis miedziorytów polskich obejmujący przeważnie portrety polskich osobistości oraz widoki miast polskich i mapki geograficzne z 16., 17., 18. i 19. wieku w zbiorze ... Z 106 ilustr. Oprac. właściciel zbioru. Przedm. M. Wierzbińskiego. 480 -
76 RZECZY Piękne. Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, ochronie zabytków, kościelnictwu i rzemiosłom. 200 -
77 PRZEMYSŁ i Rzemiosło. Czasopismo poświęcone wytwórczości przemysłowej i rękodzielniczej oraz sztuce plastycznej. Organ Miejskiego Muzeum Przemysłowego im. dra Adrjana Baranieckiego w Krakowie. 1 400 3 400
78 SELZ Jean – Hayden. Avec une biographie, une bibliographie et une documentation complète sur le peintre et son oeuvre. 120 120
79 SROCZYŃSKA Krystyna – January Suchodolski. 70 70
80 STASIAK Ludwik – Polska plastyka średniowieczna. 160 160
81 STRUCK Hermann – Die Kunst des Radierens. Ein Handbuch. 780 780
82 SUCINA Barbara – Katalog polskich plakatów filmowych 1975. 80 80
83 SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. II. 180 180
84 SZKOŁA Sztuk Pięknych w Warszawie. Cele i zadania. 100 100
85 SZTUKI Piękne. Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu. 380 380
86 SZYDŁOWSKI Tadeusz – O Wita Stwosza ołtarzu marjackim i jego pierwotnym wyglądzie. Z 31 ilustracjami. 240 240
87 TATARKIEWICZ Władysław – Pięć studjów o Łazienkach Stanisława Augusta. Z 68 ilustr. 64 64
88 TRETER Mieczysław – Ksawery Dunikowski. Próba estetycznej charakterystyki jego rzeźb. 300 300
89 WARCHAŁOWSKI Jerzy – Zofja Stryjeńska. Z 32 reprod. 80 200
90 [WDOWISZEWSKI Jan] – Wystawa Plakatów. Przewodnik dla zwiedzających, poparty uwagami o rozwoju sztuki plakatowej w poszczególnych krajach i charakterystyką wybitniejszych artystów. 120 120
91 WDOWISZEWSKI Jan – Sztuka w plakatach. Cele, powstanie, technika i artystyczne zasady nowoczesnego plakatu. 80 -
92 WIANKI. Ilustrowane czasopismo artystyczne poświęcone polskiej twórczości i kulturze. Obejmuje malarstwo, rzeźbę, architekturę, muzykę, pieśń, poezyę, teatr, style i mody w strojach oraz wychowanie artystyczno-estetyczne. Red. nacz. F[ranciszek] C[zesław] Janczyk. Kraków. Drukarnia Przemysłowa. 4. razem opr. pł. z epoki. 320 -
93 WYROBISZ Andrzej – Szkło w Polsce od XIV do XVII wieku. 80 -
94 ZYGARŁOWSKI Franciszek – Marian Jaroczyński. Przyczynek do dziejów sztuki Wielkopolski. 150 -
95 [BIBLIA]. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, podług tekstu łacińskiego Wulgaty przekład x. Jakuba Wujka, zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Z objaśnieniami podług J. Fr. Allioli. Ozdobione przeszło 1000 ilustracyami autentycznych pomników i zabytków starożytności świata biblijnego [...]. Wyd. nowe pod kierunkiem x. Henryka Kossowskiego, biskupa-sufragana dyecezyi Kujawsko-Kaliskiej. T. 1-2. 1 200 1 200
96 [BIBLIA]. Nowy Testament. Żywot Jezusa Chrystusa według ewangielistów, w stalorytach zdjętych z obrazów wielkich mistrzów. 400 -
97 JEDNODNIÓWKA. 540 -
98 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stara baśń. Powieść z dziewiątego wieku. Ilustrował E. M. Andriolli. Wydanie jubileuszowe z portretem autora. 3 600 7 500
99 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Z illustracyami W. Gersona. 380 380
100 MALCZEWSKI Antoni – Marya. Powieść ukraińska. Z 8 fotografiami podług rys. E. M. Andriollego. Wyd. III. 380 -
101 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. Wydanie nowe. 240 -
102 MALCZEWSKI A[ntoni] – Marja. Powieść ukraińska. 140 140
103 PIEŚŃ o półku Igora. Starosławiański poemat z XII wieku. Przekład Ks. Adama Stanisława Krasińskiego. 220 370
104 ROCZNIK Krakowski. 200 300
105 SCHILLER Fryderyk – Dzieła poetyczne i dramatyczne ilustrowane przez znakomitych artystów. T. 1-2. 640 3 200
106 SIEMIEŃSKI Lucyan – Dzieje narodu polskiego spisane przez ... a przedrukowane z edycyi poznańskiej, pod tytułem "Wieczory pod lipą" i ozdobione rycinami Antoniego Oleszczyńskiego. 1 200 -
107 SKIMBOROWICZ H[ipolit], GERSON W[ojciech] – Willanów. Album. Zbiór widoków i pamiątek oraz kopje z obrazów Galeryi Willanowskiej wykonane na drzewie w Drzeworytni Warszawskiej z dodaniem opisów skreślonych przez ... 2 400 2 400
108 ZIELIŃSKI Gustaw – Kirgiz. Powieść. Wyd. III z 20 drzeworytami, 4 litografiami i chromolitografią rys. hr. Alex. Ryszczewskiego. 400 480
109 [BIBLIA]. Pismo Święte w obrazach. Dzieje Starego i Nowego Testamentu. Na język polski przełożył x. Józef Kłos [...]. Z 236 wielkiemi ilustracjami podług oryginałów najlepszych mistrzów. 480 650
110 BOGURODZICA, starożytna pieśń polska na chór mieszany z towarzyszeniem organów. Zharmonizował Stanisław Bursa. Ozdobił Jan Bukowski. 120 120
111 CIEŚLEWSKI syn T[adeusz] – Zamość. Siedem drzeworytów ... 480 -
112 CZARTAK. Miesięcznik literacko-artystyczny. R. 1, nr 1. 640 850
113 CZARTAK. Zbór poetów w Beskidzie. [Nr 3]. Poezje i proza Józefa Birkenmajera, Janiny Brzostowskiej, Wiktora Hanysa, Zofji Kossak-Szczuckiej, Edwarda Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Jana Wiktora, Emila Zegadłowicza. 1 200 1 500
114 CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 13 planszach ... 360 850
115 FREDRO Aleksander – Sztuka obłapiania. Poemat w IV pieśniach wierszem z r. 1817. Z współczesnemi ilustracjami Edwarda Guérard'a. Poprzedza rzecz o Erosie w poezji Fredry. 800 1 000
116 GENIUS. Zeitschrift für werden... [Jg. 1], Buch 1: 1919. 980 1 400
117 GENIUS. Zeitschrift für werden... [Jg. 1], Buch 2: 1919. 980 1 200
118 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 1: 1920. 980 1 200
119 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 2: 1920. 980 1 200
120 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 3, Buch 1: 1921. 980 1 400
121 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 3, Buch 2: 1921. 980 1 700
122 GRABSKI Władysław Jan – Trzy wieńce. Z trzema miedziorytami oryginalnemi Wacława Zawadowskiego, Franciszka Prochaski, Konstantego Brandla. 160 340
123 GROTTGER Artur – Warszawa, Polonia, Lituania, Wojna. 360 600
124 JAKUBOWSKI Stanisław – Teka prasłowiańskich motywów architektonicznych. Dwadzieściasiedem [!] drzeworytów. Rysował i rytował ... 240 480
125 JAROCKI Władysław, SICHULSKI Kazimierz – Teka graficzna Lamusa. Autolitografie. 12 500 -
126 JASIŃSKI Kaźmierz Julian – Stara Gwardya. Elegja rycerska. 180 -
127 KAPLAN A[anatolij Lvovič] – Šolom-Alejchem "Zakoldovannyj portnoj". Avtolitografii chud[ožnika] A. Kaplana. 3 200 4 000
128 KASIMIR Luigi – Galizien 1915. Ein Künstlertagebuch. 4 800 -
129 KASPROWICZ Jan – Sita. Indyjski hymn miłości w trzech odsłonach. 220 -
130 KLESZCZYŃSKI Zdzisław – Żywot Colombiny. Poemat. Z 23 [jest mylnie 33] barwnymi obrazami Stefana Norblina. 360 440
131 KOCHANOWSKI Jan – Treny. W opracowaniu profesorów Uniw. Jana Kazimierza Henryka Gaertnera i Stan[isława] Łempickiego. 120 600
132 KUCZYŃSKI Edward – [Dole i niedole książki polskiej w latach 1939-1945 niezwykłego okresu w 12 barwnych drzeworytach. 360 600
133 LESZCZYŃSKI Jan – Nawiedzenia. Poezje. Zewnątrz i wewnątrz zdobił książkę Zdzisław Truskolaski. 80 110
134 MARKOWA Eugenia – Witraże. Kartki z kroniki śląskiej. Z drzeworytami Stefana Mrożewskiego. 100 100
135 MATEJKO Jan – Kazanie Skargi. Tekst Tadeusza Jaroszyńskiego. 320 -
136 MATEJKO Jan – Wizerunki królów i książąt polskich. Z tekstem objaśniającym. 280 370
137 MILEWSKI Edward – Kwitnące ciernie. 100 120
138 MORTKOWICZ Jacques – Le livre d'art en Pologne 1900-1930. 320 850
139 MYCIELSKI Jerzy – Portrety polskie [XVI-XIX w. wydane przez Maryę z hr. Branickich ks. Jerzową Radziwiłłową. Pod red ...]. 2 400 4 000
140 NAPOLEON par l'Image Populaire. Portraits-Scenes-Batailles. No 1-2. 4 000 -
141 OBERTYŃSKA Beata – O braciach mroźnych. Sen kalendarzowy. Napisany przez ... Wymalowany przez Lelę Pawlikowską. 240 600
142 OLSZEWSKI Jan – Miłośnikom pamiątek. Z teki ... Z wierszem wstępnym i zakończeniem przez Or-Ota [Artura Oppmana]. 140 240
143 POE E[dgar] A[lan] – Nowele o miłości. Przeł. Gustaw Beilin. Ilustr. i zdobił Wojciech Gordon. 80 180
144 PUBLIUS Ovidius Naso – Lekarstwa na miłość. (Remedia amoris). Tłomaczył z łaciny Jerzy Rościszewski. 980 980
145 RADZIKOWSKI Walery Eljasz – Rok polski w obrazach. Illustrował i napisał ... 300 300
146 RZEPECKA Helena – Ojczyzna w piśmie i pomnikach. Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego. Oprac. ... Szósty tysiąc. T. 1-2. 400 400
147 SŁOWACKI Juliusz – Anhelli. Okładkę, inicjały, ozdobniki i całostronicowe rysunki wykonał Wacław Borowski. Wydał Jakób Mortkowicz. 800 1 100
148 WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. 320 550
149 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta. Wstępem poprz. i oprac. A. Micińska. 200 460
150 WYCZÓŁKOWSKI Leon – Kraków. 12 autolitografii. Kredą i piórem rysował Profesor ... 3 000 4 600
151 ZAHORSKI Władysław – Podania i legendy wileńskie. Z drzeworytami prof. St. Matusiaka. 300 730
152 ZALESKI Zygmunt L. – O rzeczach błahych i wiecznych. Z drzeworytami Konstantego Brandla. 220 380
153 ZEGADŁOWICZ Emil – Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. 480 900
154 ZEGADŁOWICZ Emil – Krąg. Fragment poematu. 120 120
155 BARYKADY. Miesięcznik literacko-społeczny. Lublin. Red. J. Łobodowski. 8. brosz. 220 480
156 [BERMAN Mieczysław 1]. ROLLAND Romain – Mahatma Gandhi. Powieść o proroku Indji. 240 420
157 [BERMAN Mieczysław 2]. ROLLAND Romain – Mahatma Gandhi. Powieść o proroku Indji. 240 -
158 CZYŻEWSKI Tytus – Noc-dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny. 360 -
159 CZYŻEWSKI Tytus – Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa. (1 akt 10 minut). 150 -
160 CZYŻEWSKI Tytus – Pastorałki. Drzeworyty Tadeusza Makowskiego. 2 000 2 000
161 CZYŻEWSKI Tytus – Wąż, Orfeusz i Euridika. Wizja antyczna. Rysunki graficzne w tekście przez T. Czyżewskiego. Wykonał grafik Franciszek Benisz. 600 850
162 CZYŻEWSKI Tytus – Zielone oko. Poezje formistyczne, elektryczne wizje. 800 800
163 [JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yankowski – Tram wpopszek ulicy. Skruty prozy i poemy. 1 400 1 400
164 JASIEŃSKI Bruno – Rzecz gromadzka. Sztuka sceniczna w IV aktach. 2 400 2 400
165 KUREK Jalu – Upały. 480 -
166 MŁODOŻENIEC Stanisław – Kwadraty. 380 430
167 O SZTUCE nowoczesnej. 2 400 -
168 PEIPER Tadeusz – Żywe linje. Rysunkami ozdobił J. Gris. 2 400 -
169 [RIEFENSTAHL Leni]. Program kinowy do filmu "Olimpiada" w reż. Leni Riefenstahl z 1936. 140 600
170 [TELINGATER Solomon]. UdSSR. Periodica. 1932. 480 960
171 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Nienasycenie. Powieść. Cz. 1-2. 800 800
172 [ŻARNOWERÓWNA Teresa]. KORNAGA Jeremi – Robotnicy. Powieść. 600 1 300
173 [ARMIA Królestwa Kongresowego]. Dymisja kpt. Franciszka Januszyńskiego z 4 Pułku Strzelców Pieszych Armii Królestwa Kongresowego, wystawiona 16 X 1817 w Warszawie. 1 500 -
174 [CEGIEŁKA 1]. Cegiełka [...] na samolot sanitarny, ufundował J. W. P. ... wpłacając 50 groszy. [późne lata 30. XX w.?]. 64 220
175 [CEGIEŁKA 2]. Listek do wieńca. Na groby Obrońców Lwowa i wschodniej Małopolski złożył. J. W. P. ... Cena 30 mk. [nie przed 1919]. 60 240
176 [CHOPIN Fryderyk, nuty]. Mazurka pour le piano dédiée á son ami Emile Gaillard. [I 1841]. 2 500 2 500
177 [FILOZOFIA]. Rękopiśmienna rozprawa "Zagadnienie solidarności. Teza z metodologji socjologji opracowana jako Temat doktorski w zakresie nauk filozoficznych" autorstwa Konstantego Kowalewskiego, powstała w oflagu II D w latach 1943-1945. 320 1 100
178 [KASPROWICZ Jan]. Portret Jana Kasprowicza autorstwa Wilhelma Mitarskiego z 1902. 640 750
179 [LEGIONY, pieczęcie]. Zeszyt z odbitymi lub wklejonymi odciskami pieczęci związanych z Legionami Polskimi z l. 1914-1917. 600 1 200
180 [LEGIONY Polskie we Włoszech]. Poświadczenie służby w Legionie Polskim wystawione dowódcy batalionu mjr. Felicjanowi Augustowi Kralewskiemu przez gen. bryg. Victora Fanneau de Lahorie, dat. 22 I 1800. 800 1 300
181 [LUBOMIRSKI Hieronim]. Rękopiśmienny uniwersał hetmana Hieronima Lubomirskiego kierowany do pułkowników, rotmistrzów, chorążych etc. zwołujący Wojska Koronne pod jego sztandary. Dat. 2 I 1704 we Lwowie. 5 000 -
182 [NUTY]. "Kantata w dniu Uroczystości Imienin Wielmożnemu Tomasowi [!] Chełchowskiemu, Dyrektorowi Teatru Krakowskiego odśpiewana [...] 21 Grudnia 1842 r. Muzyka Kompozycyi Wincentego Studzińskiego, Wiersze Alexandra Ładnowskiego". 1842. 280 340
183 [NUTY]. "Marsz Legionów Polskich" na fortepian, Adama Wrońskiego [...]. [nie przed 1915]. 60 370
184 [NUTY]. "Ułani, ułani, malowane dzieci...". [192-?]. 80 80
185 [POWSTANIE styczniowe]. Odręczny list płk. Kazimierza Błaszczyńskiego pisany z pola walki do Zygmunta Chmielińskiego, dat. 17 VI 1863. 2 000 2 000
186 [RADA Regencyjna]. Plan stołu oraz menu z przyjęcia zorganizowanego 11 I 1918 w Wiedniu z udziałem członków Rady Regencyjnej. 800 800
187 [REKLAMA - motoryzacja]. Zestaw pocztówek reklamowych "Polski Fiat". 1975. 80 170
188 [RĘKOPIS, wiersz 1]. Dwa anonimowe utwory wierszowane "Tableau 1822. Teater z balu Kostumowego dnia 8 Lutego przed policyią na Rinku Publiczności Reprezentowana", drugi bez tytułu. 1822, zapewne w Krakowie. 180 -
189 [RĘKOPIS, wiersz 2]. Anonimowy utwór wierszowany "Mowa do Rodziców państwa Młodych po Weselu" zakończony adnotacją "Stary Jaszke wydał Corke za Mehlowskiego (?)". 1824. 120 120
190 [SĄD podkomorski]. Odręcznie sporządzony dokument, w którym Antoni Zabiełło, marszałek powiatu kowieńskiego, Władysław Bisping, sędzia powiatu starolubowskiego i Michał Horodeński, sędzia grodzki województwa wileńskiego, odraczają termin sądu podkomorskiego. Dat. 25 IV 1746. 600 -
191 [SŁOWACKI Juliusz]. Tablica reliefowa wykonana z papier mâché z podobizną Julisza Słowackiego. 1927. 140 140
192 [STAN służby]. Stan służby wystawiony przez Gwardię Cesarską Aleksandrowi Mireckiemu, z powodu zwolnienia z wojska, dat. 1 III 1812 w Chantilly. 2 500 3 100
193 [SZTANDAR]. Nieukończony sztandar pułkowy (jeden jego płat) zaprojektowany wg wzoru wojskowego, zapewne dla pułku piechoty. [194-?]. 1 400 -
194 [WOJSKO - zestaw dokumentów dotyczących osoby porucznika Adama Ritter von Starza Szołayskiego]. 680 -
195 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny podpis kard. Karola Wojtyły jako arcybiskupa metropolity krakowskiego pod maszynopisowym listem, dat. 27 XIII 1974 w Krakowie. 700 1 350
196 [ARMATA]. Metalowy model armaty form. 15,5x6,5x8,3 cm. [191-?]. 160 470
197 [ARMATA]. Metalowy model armaty form. 10,5x8,5x4,4 cm. [191-?]. 140 470
198 [KLOCKI]. Budowanie prawdziwemi kamieniami. Patentowane we wszystkich państwach. [nie przed 1882]. 320 -
199 [KLOCKI]. Zestaw klocków drewnianych "Miniatur Nr. 4". [192-?]. 160 -
200 [RULETKA]. Gra "Monaco". [192-?]. 180 -
201 MAGDALENA Mortęska Konwentu Chełminskiego Reguły S. O Benedykta [...], pierwsza Xieni, y wszytkich Konwentow tey że Reformacyi, ile z Konwentu Chełminskiego pochodzących Matka [...] od R. 1632 zescia swego nienaruszona leży w Chełmnie miescie Pruskim [...]. [1747]. 160 -
202 DECUS Podlachiae B. V. Maria Lesnanensis Per Regnum Poloniae et M: D: Lithvaniae Miraculis Clarissima Sub fideli Cura R.R: P.P:  Ord. S: Pauli Primi Eremitae ab Anno Domini 1727 Constituta. [poł. XVIII w.?]. 160 420
203 EFFIGIES de alabastro B. V. M. in Ecclesia Praemysl[a]e. O-r: Prdm miraculus clanssimae a S. Hyacintho Com Polonia allatae [...]. [poł. XVIII w.]. 120 -
204 NAYSWIĘTSZEGO Jezusa Chrustusa y Maryi Matki Jego Cudowny Obraz pod czas powietrza y wroznych uciskach W Konwencie Krakowskim WW. OO. Reformatow Małopolskich na Kraczgankach łaskami słynący. [poł. XVIII w.]. 160 -
205 S. BONAVENTURA a Balneoregio Ordinis Minorum post S. Patriarch. Franciscum Minister Generalis Septim. a Bregoria X. SRE. Cardinalis et Episcopus Albanensis Creatus ac a Sixto V. inter Doctores Ecclesiae recensitus. [ca 1750]. 100 -
206 IMAGO Iesv. Mariae. Ioseph in Ecclesia Studziannensi minoris Poloniae. miraculis et oraculis darissima ab An[n]o 1660. [nie przed 1766]. 160 -
207 W. ST. B. RAFAŁ Chylinski, Zakonu Braci Mnieyszych Konwentualnych Xiądz Exorcysta, Z Szlachetnego Polskiego Żołnierza Franciszkan, pełny Zasług, umarł w Pagiewnikach R. 1741, nad Którego Sławą Swiątobliwosci Cnót, y Cudow Kommissya ordynayina jest wyprowadzona R. 1763. [nie przed 1763, nie po 1770?]. 80 -
208 B. IOLENTA Krolewna Węgierska, B. Kunegundy Siostra Bolesława pobożnego Zona, a nakoniec klaryska, cnot wielkich pełna, w Gnieznie w klasztorze swoim u Panien Franciszkanek cudami sławna. [nie po 1770?]. 140 220
209 WIZERUNEK Maryi Bolesney w Kościele Młodzawskim, od Roku 1673 nieustannie cudami i łaskami słynącey, szczególnie w Koronie Polskiey [...]. 1785. 140 -
210 EFFIGIES Imaginis Crucifixi D. Kobylanensis graziosa [?]. [koniec XVIII w.?]. 140 140
211 S. MARIA Czestohoviensis. [koniec XVIII w.?]. 160 -
212 DECUS Podlachiae B. V. Maria Lesnanensis Per Regnum Poloniae et M: D: Lithvaniae  Miraculis Clarissima Sub fideli Cura R.R: P.P:  Ord. S: Pauli Primi Eremitae ab Anno Domini 1727 Constituta. [I poł. XIX. w.?]. 64 64
213 ŚW. CZESŁAWIE, Bracie św. Jacka i św. Bronisławy, módl się za nami. [ca 1872]. 80 -
214 CHLEB Żywota. Jam jest chleb żywota, kto do mnie przychodzi, łaknąć nie będzie [...]. 1882. 120 120
215 JESUS, Maria, Joseph. 1882. 40 40
216 PAMIĄTKA koronacyi cudownego Obrazu Matki Boskiej w kościele X. X. Frańcziszkanów [!] na górze kalwaryi Pacławskiej pod Przemyślem r 1882 [...]. 64 75
217 PRAWDZIWY obraz M. Boskiey cudowney zostoiocy na gorzy Kalvariska. [nie przed 1882]. 80 -
218 BŁOGOSŁAWIONY Janie z Dukli módl się za nami! 100 100
219 MEMORIAM fecit mirabilium suorum, escam dedit timentibus se. Ps. 110. 1887. 80 80
220 BŁ. JAKÓB Strzemię. Arcyb. Lwowski. 1890. 48 48
221 CUDOWNY Obraz N. Maryi Panny w Kalwaryi Zebrzydowskiej. [189-?]. 80 80
222 ŚW. STANISŁAWIE B. i M. módl się za nami! [189-?]. 70 80
223 ŚW. KUNEGUNDA. W 600 letnią rocznicę obchodu Jej błogosł. zejścia. 1891. 70 110
224 JEZUS i Marya, ucieczko nasza. [nie przed 1898]. 48 65
225 OBRAZ cudowny Matki Boskiej Częstochowskiey. [nie przed 1898]. 50 50
226 DOBRY Pasterz. [ca 1900?]. 60 60
227 I H S. [ca 1900?]. 60 -
228 J H S. [ca 1900]. 64 64
229 MÓDL się i pracuj. Znajdziesz skarb wielki. Na tem obojgu zawisł los wszelki. [190-?]. 50 50
230 O NAJSŁODSZE serce Jezusa, proszę najgoręcej. Spraw niech Cię kocham, kocham coraz więcej! [ca 1900?]. 44 44
231 SANCTA Catharina. [ca 1900]. 48 48
232 ŚWIĘTA Elżbieta. [ca 1900?]. 44 44
233 DOBRY Pasterz. [1902?]. 48 48
234 ŚW. KRZYSZTOF, Męczennik. obrońca szczególny przeciw epdemijom, trzęsieniu ziemi, piorunom, pożarom, burzom, śmierci nagłej i okropnościom rewolucyi. [1902]. 48 48
235 PAMIĄTKA Jubileuszu 50-letniego dogmatu Niepokalanego Poczęcia N. M. Panny. 1903. 48 -
236 S. ANNA ora pro nobis. [191-?]. 48 48
237 WYOBRAŻENIE Cudovnego Jezusa Chrystusa w kościele w Mogile. [191-?]. 64 64
238 ŚW. ANNA. [191-?]. 48 48
239 ŚWIĘTY Franciszek z Assyżu. [191-?]. 44 44
240 ŚWIĘTY Exspedyt. Legjonista Męczennik. 1928. 40 -
241 POD TWOJĄ obroną. 1943. 80 480
242 SŁUGA Boży Brat Albert, założyciel Br. Albertynów i SS. Albertynek [...]. 1947. 64 1 100
243 BAZAR Krakowski M. Bohrer. Konfekcja dziecięca, wyprawki dla niemowląt, nowości dla Pań, pończochy, rękawiczki. Rok zał. 1910. 100 -
244 DROGERJA, skład apteczny i perfumerja dawniej  Z. Komorowski, Kraków, Florjańska 33 [...]. Artykuły apteczno-drogeryjne, wody mineralne oryginalne i sztuczne, kosmetyka krajowa i zagraniczna, wszelkie opatrunki, wody kolońskie i perfumy na wagę [...]. 140 -
245 FABRYKA Bielizny "Paw". Bielizna męska, damska i dziecinna, pościelowa i trykotaże. Kraków, Florjańska 4 [...]. Filja: Lwów, Sykstuska 1. 80 -
246 FLORJAŃSKA 33. Zwierzęta, misie, auta, koleje, lalki "bambino", gry towarzyskie, zabawki, wojsko ołowiane i drewniane, piłki gumowe, harmonijki, rowery, hulajnogi. 48 48
247 MAGAZYN Konfekcji Damskiej Leon Braciejowski. Kraków, Grodzka 5-7 [...], oddział: Florjańska 28 [...]. 220 -
248 P. MAURIZIO, Kraków. 64 -
249 POŃCZOCHY, bielizna, trykotaże, przybory do szycia i haftu, wyroby D. M. C., F. Piela, Kraków, ul. Karmelicka 21. 80 -
250 SALON Mód "Stanisława". Kraków, ul. św. Tomasza 22 (róg ul. Szpitalnej). Półpiętro. 80 -
251 TÜRKEL, Florjańska 22. 160 -
252 WEŁNY, jedwabie, Ignacy Sobolewski, Kraków, Grodzka 3 [...]. Rok zał. 1883. 120 -
253 [BUŁHAK Jan] – [Wilno i okolice]. 8 000 8 000
254 DORYS Benedykt Jerzy – [Muzycy - fotografie portretowe]. 180 220
255 HERMANOWICZ Henryk – [Leopold Staff - fotografia portretowa]. 140 220
256 HERMANOWICZ Henryk – [Warszawa - w Barze mlecznym - fotografia sytuacyjna]. 120 120
257 NASIEROWSKA Zofia – [Małgorzata Braunek - fotografia portretowa]. 180 180
258 NASIEROWSKA Zofia – [Barbara Brylska - fotografia portretowa]. 180 -
259 NASIEROWSKA Zofia – [Emilia Krakowska - fotografia portretowa 1]. 140 -
260 NASIEROWSKA Zofia – [Emilia Krakowska - fotografia portretowa 2]. 140 -
261 NASIEROWSKA Zofia – [Danuta Szaflarska - fotografia portretowa]. 160 -
262 NASIEROWSKA Zofia – [Ewa Wiśniewska - fotografia portretowa]. 120 -
263 NASIEROWSKA Zofia – [Jerzy Połomski - fotografia portretowa 1]. 80 -
264 NASIEROWSKA Zofia – [Jerzy Połomski - fotografia portretowa 2]. 80 -
265 NASIEROWSKA Zofia – [Jan Machulski - fotografia portretowa]. 140 -
266 [ARYSTOKRACJA - księżniczka Maria von Windisch-Graetz - fotografia portretowa]. 180 -
267 [GIELNIAK Józef - przyjaciele przy grobie artysty - fotografia sytuacyjna]. 60 60
268 [GÓRY - panorama Tatr Wschodnich z Gubałówki - fotografia widokowa]. 120 120
269 [THATCHER Margaret - wizyta premier Wielkiej Brytanii na Zamku Królewskim w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 60 130
270 [WARSZAWA - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 2 400 4 600
271 [ŻEGLUGA śródlądowa po Wiśle w Krakowie 1 - fotografia sytuacyjna]. 80 140
272 [ŻEGLUGA śródlądowa po Wiśle w Krakowie 2 - fotografia sytuacyjna]. 60 150
273 [WOJSKO Polskie - Kraków "z lotu ptaka" 1 - fotografia lotnicza z przelotu nad miastem na wysokości 400 m]. 240 240
274 [WOJSKO Polskie - Kraków "z lotu ptaka" 2 - fotografia lotnicza z przelotu nad miastem na wysokości 300 m]. 240 -
275 [WOJSKO Polskie - fotografie lotnicze Krakowa, okolic i Tatr, wykonane przez pluton fotograficzny 2. Pułku Lotniczego z Krakowa]. 1 200 1 400
276 [WOJSKO Polskie - Komendant Józef Piłsudski na dworcu kolejowym - fotografia sytuacyjna]. 140 320
277 [WOJSKO Polskie - uroczystość nadania Krzyża Walecznych gen. Florescu podczas wizyty króla Rumunii Ferdynanda I w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 60 220
278 [WOJSKO Polskie - gen. Wacław Przeździecki w Nowym Targu - fotografia sytuacyjna]. 80 -
279 [WOJSKO Polskie - gen. Aleksander Osiński i gen. Gustaw Orlicz-Dreszer podczas mszy polowej w trakcie niezidentyfikowanej uroczystości - fotografia sytuacyjna]. 100 -
280 [WOJSKO Polskie - korpus oficerski 3. Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. płk. Jana Kozietulskiego w dniu odejścia dowódcy pułku płk. Stefana Hanka-Kulesza w Suwałkach - fotografia zbiorowa]. 180 -
281 [WOJSKO Polskie - wojskowa orkiestra dęta 9 baonu K.O.P. "Kleck" - fotografia zbiorowa]. 140 500
282 [WOJSKO Polskie - prezydent Ignacy Mościcki na trybunie honorowej podczas obchodów Święta Niepodległości w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 140 220
283 [WOJSKO Polskie - XV. promocja Szkoły Podchorążych Kawalerii 1936-1938 Rocznik im. Gen. Orlicz-Dreszera - fotografie portretowe]. 1 800 3 700
284 [WOJSKO Polskie - gen. Władysław Anders - fotografia portretowa z odręczną dedykacją]. 460 1 300
285 [WOJSKO Polskie - 8 Samodzielny Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej - Szkoła Podoficerska w Toruniu - fotografia zbiorowa]. 60 130
286 ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Znosi się wydany podczas woyny zakaz wyprowadzania wszelkiey Zbroi, iako to: pałaszów, kling, i strzelby [...]. 140 -
287 MY FRANCISZEK Wtóry [...] obrany Cesarz Rzymski [...]. W teraznieyszey między Francyą i Wielką Brytanyą rozpoczętey woynie naysciśleyszą neutralność zachować postanowiwszy [...] ogłaszamy [...]. Powinni Nasi poddani wystrzegać się [...] wszelkiego osobistego uczestnictwa woyny i uzbraiań woiennych; osobliwie okrętów korsarskich na rzecz woiujących mocarstw wyprawiać [...] niemaią [...]. Żeglarzom austryackim z powodu neutralności zakazuie się przewozić żołnierzy morskich lub maytków pod nazwiskiem passażerów [...] dla któregokolwiek z woiuiących mocarstw [...]. 220 -
288 MY FRANCISZEK Wtóry [...] obrany Cesarz Rzymski [...]. Niezbyte potrzeby kraiu wymagaią, aby i dochody  poczty powiększyć, a wcelu tym porto od listów podwyzszyć [...]. 140 -
289 OKÓLNIK Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Ponowienie zakazu grania w loterye zagraniczne [...]. 100 -
290 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Do domów zaiezdnych murowanych żydom właściwych prawo szynkowania przywiązywać niewolno [...]. 140 -
291 OKÓLNIK od Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Gubernium. Zakaz noszenia liberyi strzeleckiey takim, którzy się myśliwstwa nieuczyli [...]. 160 320
292 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Względem cła od sprowadzenia szokolady [...]. 120 -
293 GŁOS Jaśnie Wielmożnego Wincentego hrabi Krasińskiego marszałka Seymu Królestwa Polskiego miany przy zagaieniu posiedzenia w Izbie Poselskiey Dnia 9 Kwietnia 1818 w Warszawie [...]. 120 190
294 DYPLOM Cesarski względem urządzenia wewnętrznych stosunków prawno-politycznych Monarchii [...]. 120 320
295 OBJASNIENIE o przyczynach epidemicznej słabości, tak zwanej dysenteryi czyli krwawej biegunki oraz Instrukcya, jak się w tej słabości zachować i w jaki sposób słabym pierwszą pomoc nieść należy [...]. 80 -
296 Ś. P. MAURYCY Orgelbrand, księgarz-wydawca, po krótkich cierpieniach, zmarł dnia 4 Grudnia 1904 r., w wieku lat 78. Wyprowadzenie zwłok z kaplicy cmentarza Powązkowskiego nastąpi dnia 7 b. m. t. j. w Środę [...]. O czem pozostała rodzina zawiadamia krewnych, przyjaciół i znajomych. Osobne zaproszenia rozsyłane nie będą. 100 100
297 POLACY! Sprawiedliwem zrządzeniem Opatrzności, dane jest Narodowi naszemu osiągnąć cel, do którego napróżno zmierzały [...] wysiłki [...] pokoleń poprzednich [...]. Zanim powstanie przedstawicielstwo narodowe z wyboru [...] powołaną została [...] Tymczasowa Rada Stanu [...]. Od marzeń i słów o Państwie Polskiem przechodzimy do czynu. 400 -
298 REPUBLIKA Polska. Dekret o wyborach do Sejmu Ustawodawczego. Na mocy zatwierdzonej przez mnie ordynacji wyborczej [...] zarządzam powszechne wybory poselskie na dzień 26 stycznia 1919 r. [...]. 500 850
299 DA NEDOLGO nagulalsja, rysačok, naporolcja na sovetskij ty štyčok i davaj vo vse lopatki lataty, mimo Bresta i Varšavy dueš ty. 2 400 -
300 DEZERTIR otkryvaet dorogu polskomu panu. Polskij pan vedet za soboj russkogo pomeščnika i kapitalista. Pomeščniki i kapitalisty nesut golod i kabalu krestjanam i rabočim. Dezertir - vrag rabočich i krestjan! 1 800 2 100
301 W OBRONIE ziemi i wolności. Bolszewickie wojsko zajęło już prawie całą Ukrainę. Szerzy ono w tym kraju gwałt, ucisk bez granic i mści się za te kilka tygodni prawdziwej wolności, którą Wojska Polskie przyniosły Ukrainie [...]. Na pomoc żołnierzom naszym! A katowskie sotnie zawrócą na swoje stepy mongolskie. 80 160
302 RADA Obrony Państwa. Żołnierze Rzeczypospolitej! Wielka wojna, którą od szeregu miesięcy prowadzicie na wschodzie z przemocą wroga [...] - zbliża się do rozstrzygnięcia [...]. Żaden żołnierz, po zwycięskiej wojnie do domu wracający, nie zostanie bez warsztatu pracy, czy to na roli, czy w mieście [...]. Ojczyzna wasza, która was miłuje i chlubi się wami, dziś w pełnym majestacie spogląda na was i śle wam przez usta nasze rozkaz: Macie zwyciężyć! Rozbić macie wroga - zgnieść jego zakusy na wolność waszej Ojczyzny i na waszą sławę żołnierską! 500 1 000
303 OBYWATELE Polski! Hordy bolszewickie wtargnęły na ziemię naszą ojczystą siejąc mord i pożogę. Ojczyzna w niebezpieczeństwie, pomocy znikąd [...]. A więc za broń, za broń, Ludu Polski! Niechaj hasłem naszem będzie: Nie damy ziemi skąd nasz ród! 200 330
304 DEKRET. Osoby wojskowe, które samowolnie opuściły szeregi lub też samowolnie poza niemi przebywają [...] nie będą ścigane za dezercję [...], jeżeli w przeciągu 2-ch tygodni po ogłoszeniu niniejszego dekretu zgłoszą się do służby wojskowej. 400 850
305 BEZPARTYJNY Blok Współpracy z Rządem urządza wielką manifestację dnia 22-go listopada 1930 r. na cześć Marszałka Józefa Piłsudskiego i zwycięstwa odniesionego przez B. B. W. R. w dniu wyborów do Sejmu [...]. 500 850
306 UWAGA! Dajemy do Wiadomosci Calego Wyhocctwa Polskiego w Libercourt i okolicy. Jako dnia 7 listopada przypada 19. rocznica niepolegtosci Polski, wiec w dniu tym urzadzamy wielka Akademje, aby karzdy Obywatel polski mogt sie dowiedziec prawdziwy historji naradu Polskiego. Wiec apeluyemy do wszystkih miejsowyh i pozamiejsco wyh Obywateli polskih, kturym lezy dobroc kraju swego. Aby jak najliczniej przybyli [...]. Zarazem w dniu tym urzadzamy wielki Bal [..] kturego dohad bedzie przeznaczany na wdowy i sieroty po poleglyh Hlopah w Polsce [...]. Prawdopodobnie komitet miejscowyh Towarzystw bedzie obecny. 64 -
307 OZNAJMIENIE. Naczelny Dowódca Wojsk Południowych daje pełnomocnictwo Szefowi Cywilnych Zarządów o ochronach granic odcinka 3 do utworzenia cywilnego zarządu [...]. Nowe władze będą się starały ochraniać spokojną ludność [...]. 480 -
308 DO WŁAŚCICIELI nieruchomości. Celem zapobieżenia szerzeniu się różnego rodzaju chorób wzywam wszystkich właścicieli nieruchomości [...] do utrzymania porządku w klatkach schodowych, podwórkach i przed domami, jak również do utrzymywania stanu sanitarnego w ustępach [...]. 280 -
309 ŻOŁNIERZE Armii Krajowej! Jak nasz rząd z Londynu donosi, znalazł się Premjer Mikołajczyk w takim położeniu w Moskwie, które mu uniemożliwia podjęcia swobodnej decyzji i które mu zabrania swobodnego mówienia! [...] Wobec tego podjąłem z przedstawicielami niemieckich władz pertraktacje [...]. Rozkazuję więc zaprzestania wszelkich wrogich poczynań przeciw niemieckim władzom okupacyjnym [...]. Każdy niewykonujący ten rozkaz [...] winien być natychmiast rozstrzelany [...]. 600 -
310 POLACY! Warszawa, dzielna, bohaterska Warszawa, serce Polski - padła. Ostatnie, tęskne spojrzenia rzucały pełne łez oczy opuszczających jej zgliszcza tułaczy [...]. "Powstanie warszawskie nas nic nie obchodzi, bo to powstanie burżujów" - słychać niejeden głos polski [...]. Powstanie warszawskie to nie powstanie tej lub tamtej klasy społecznej, jak to chce wmówić propaganda komunistyczna, robota żydowsko-bolszewickich pachołków [...]. Zaprzestańcie walki z Niemcami, zaprzestańcie napadów z ukrycia [...]. Zwróćcie Waszą broń [...] wspólnie z nami przeciw tym, którzy są właściwymi Waszymi wrogami [...]. Stańcie przy nas przeciw Sowieckiemu Związkowi [...]. 200 470
311 IV. WYSTAWA "Grupy Krakowskiej". Galeria Krzysztofory. Czerwiec 1962 r. [...]. 80 80
312 K. S. "CRACOVIA". Stadion własny przy Alei Focha. We czwartek dnia 22-go maja 1947 r. odbędą się międzynarodowe zawody piłki nożnej S. K. Nusle (Praga) - K. S. Cracovia [...]. Poprzedzą zawody drużyn młodszych [...]. 120 260
313 CAŁY Tczew podziwia mecz piłki nożnej Old-bayów [!] "Wisła" contra Straż Pożarna który odbędzie się na boisku sportowym w Tczewie 15-go czerwca 1947 r. [...]. Bufet wesoło zaopatrzony! Orkiestra własna! 120 -
314 RZESZOWSKI Okręgowy Związek Piłki Nożnej, Stadion W. F. i P. W. Czwartek, 4. IX. 1947 [...]. Zawody w piłce nożnej Żonaci - Kawalerowie [...]. Do każdego biletu wstępu dolicza się 10 zł. na rzecz Ligi Lotniczej. 140 140
315 SENSACJA! W niedzielę, dnia 14 września 1947 r. [...] na Stadionie Miejskim w Wejherowie odbędzie się Sensacyjne spotkanie piłki nożnej pomiędzy Old-Boy Magistratem - Starostwem [...]. Czysty zysk przeznaczony na Opiekę Społeczną i Odbudowę Warszawy [...]. 140 -
316 KLUB Sportowy C. W. M. O. Słupsk. Stadion Miejski. Niedziela, 21 września [...]. Pod hasłem: Piłkarze na odbudowę stolicy odbędą się towarzyskie zawody piłkarskie między Z. Z. K. Ognisko Słupsk [a] K. S. C. W. M. O. Słupsk [...]. . 120 -
317 O. S. P. – Tczew. W ramach uroczystości 50-cio lecia Straży Pożarnej Tczew odbędzie się Mecz Piłki Nożnej Old-bayów [!] "Wisła" contra "Straż Pożarna" na boisku sportowym w Tczewie [...]. Od godz. 20-tej Wielka Zabawa taneczna w auli Gimnazjum Ogólnokszt., przy ul. Stalina. 120 -
318 WIELKIE Reprezentacyjne Spotkanie Piłkarskie na Stadionie Miejskim w niedzielę, 5-go października [...] na rzecz Odbudowy Warszawy między członkami Powiatowej Rady Narodowej Słupskiej i Miejskiej Rady Narodowej w Słupsku [...]. 140 -
319 STADION Ł. K. S. W dniu 28 i 29 marca b. r. odbędą się międzynarodowe zawody piłkarskie S. K. Trnava, Czechosłowacja I liga - R. T. S. Widzew / Ł. K. S. [...]. 180 320
320 STADION Ł. K. S. ul. Karolewska 57. W niedzielę dnia 24 października [...] odbędą się zawody piłki nożnej o mistrzostwo klasy państwowej między K. S. Cracovia Kraków - Ł. K. S. [...]. 140 140
321 STADION Wojska Polskiego, Warszawa, ul. Łazienkowska 3. Piłka nożna, międzynarodowy mecz piłkarski. Panathinaikos Ateny (Mistrz i Zdobywca Pucharu Grecji) - CWKS Legia Warszawa [...]. 140 300
322 STADION Bialskiego Klubu Sportowego "Stal" [...]. Sobota, 18 marca 1978 roku [...]. Zawody piłki nożnej o mistrzostwo II ligi KS Moto Jelcz Oława - BKS "Stal" Bielsko-Biała [...]. . 120 -
323 STADION WKS "Gwardia" Warszawa [...]. Sobota, 29 kwietnia [...]. Piłka nożna. Zawody o mistrzostwo II ligi Avia Świdnik - Gwardia Warszawa [...]. 100 -
324 STADION WKS "Gwardia" Warszawa [...]. Niedziela, 6 sierpień [...]. Piłka nożna. Zawody o mistrzostwo I ligi Ruch Chorzów - Gwardia Warszawa [...]. 120 -
325 CO CZESI robili przed głosowaniem [...]. [1920]. 2 000 3 400
326 PANY-BURLAKY, abo kudy blyžče - čy do Kiyva, čy do Varšavy. 1920. 8 600 -
327 JAK Józef Piłsudski walczył ze smokami. [1926]. 1 600 4 000
328 KRAKÓW. Miasto zabytków i tradycji. [1940?]. 400 800
329 II KRAKAUER Muster Messe. II Krakowskie Targi Wzorów. 30 V-30 VI 1941. 1941. 360 -
330 POMÓŻ im do "victorii". Armia Polska w Kanadzie potrzebuje ochotników. [1941-1942]. 800 -
331 O SŁUPY graniczne na Odrze, Nissie i Bałtyku. [1945]. 360 360
332 ZNISZCZYMY faszyzm doszczętnie! [1945]. 1 000 2 100
333 AKADEMICY Krakowa Warszawie. 1946. 300 300
334 NA ZACHÓD. [1946]. 3 600 -
335 TADEUSZ Kościuszko. Wystawa historyczna [...]. [1946]. 220 220
336 WYSTAWA. Książka, ex libris, druki okolicznościowe. Od 22 grudnia 1946 do 2 stycznia 1947. 1946. 240 -
337 WYSTAWA Warszawa twoja stolica. Daj na Jej odbudowę. 1946. 280 320
338 IGRCE w gród walą... 1947. 240 -
339 KRAKÓW dawny i wczorajszy. Wystawa rekonstrukcji malarskich dawnego wyglądu miasta [...]. 1947. 220 -
340 KRAKÓW dawny i wczorajszy. Wystawa rekonstrukcji malarskich dawnego wyglądu miasta [...]. 1947. 220 -
341 MIĘDZYNARODOWE Targi w Poznaniu. 26. IV. - 4. V. 1947. 1947. 600 600
342 WYSTAWA-TARGI rzemiosła województwa krakowskiego 12 VI-29 VI 1947. 1947. 360 -
343 WYSTAWA prac typograficznych Jana Bukowskiego 1873-1943 [...]. 1947. 240 -
344 DNI Krakowa. [1948]. 300 -
345 WIOSNA Ludów 1846-1849. Wystawa historyczna, Kraków. 1948. 260 340
346 WYSTAWA scenografii angielskiej urządzona przez British Council. 160 -
347 BRYGADA szlifierza Karhana. 1950. 360 360
348 PRAGA roku 1848. 1950. 280 -
349 WSPÓŁZAWODNICTWO pracy przyspieszy osiągnięcie dobrobytu mas pracujących. 1950. 480 -
350 ZESPÓŁ Artystyczny Domu Wojska Polskiego. Balet, orkiestra, chór. [195–]. 240 650
351 BUDOWLE socjalizmu naszą dumą. 1952. 1 200 1 200
352 DANKA. [1952]. 300 -
353 NAUCZYCIEL tańca. [1952]. 540 540
354 PIERWSZE dni. 1952. 600 -
355 PRZEKLĘTA wyspa. 1952. 380 -
356 WIELKI koncert. 1952. 640 -
357 WYŚCIG Pokoju. Warszawa-Berlin-Praga-1952. 1952. 640 640
358 STRAJK w Szanghaju. 1953. 360 -
359 POWRÓT na Stare Miasto. [1954]. 700 -
360 1917-1955. 1955. 500 750
361 CZUWAMY. [1955]. 350 350
362 DZIECI Hiroszimy. [1955]. 480 -
363 KOMEDIANCI. Seria II: Romans pajaca. [1955]. 360 2 400
364 MAŁY uciekinier. 1955. 500 500
365 MORDERCY są wśród nas. [1955]. 500 -
366 NA STRAŻY pokoju. [1955]. 500 1 200
367 PAMIĘTAJ! Nie jedź na taśmach - narażasz życie. 1955. 300 300
368 POGROMCZYNI tygrysów. 1955. 280 -
369 PRZED potopem. [1955]. 400 550
370 V FESTIVAL Mondial de la Jeunesse et des Etudiants - Varsovie 31.VII - 14.VIII 1955. 1955. 800 900
371 V ROCZNICA Układu Przyjaźni i Pokoju. [1955]. 400 -
372 V ŚWIATOWY Festiwal Młodzieży i Studentów, Varsovie, 31 VII-14 VIII 1955. 1955. 540 -
373 WYKONAMY z honorem zadania 1955 roku. 1955. 500 -
374 Z NASZEJ pracy - siła i pokój. [1955]. 350 350
375 DWAJ kapitanowie. [1956]. 350 -
376 JEGO rybki. 1956. 360 -
377 ONA tańczyła jedno lato... [1956]. 400 510
378 POLISH Air Lines LOT. 1956. 800 1 700
379 PRZESTRZEGAJ przepisy BHP. 1957. 350 350
380 1943-1958. Bojownikom getta Warszawy. 1958. 300 300
381 CHROŃMY zabytki kultury. Tydzień Ochrony Zabytków 21-28. IX. 1958. 1958. 250 -
382 DEZERTER. [1958]. 350 -
383 KLUB kobiet. 1958. 360 560
384 TRZY depesze. [1958]. 400 -
385 DZIEWCZYNA z gitarą. 1959. 360 -
386 GOTOWI do ochrony życia i mienia. 21-28 VI 1959. Dni Ochrony Przeciwpożarowej. 1959. 350 440
387 HISTORIA pewnej miłości. 1959. 360 360
388 II PUCHAR Europy w gimnastyce kobiet. 1959. 500 750
389 ROSNĄ nasze dzieci, muszą rosnąć szkoły. [1959]. 200 240
390 ZAKAZANY owoc. [1959]. 480 480
391 BALLADA o żołnierzu. [1960]. 800 1 300
392 SIERIOŻA. [1960]. 320 -
393 LISZT, Bartok. Wystawa. 1961. 250 250
394 LUDZIE z pociągu. 1961. 380 -
395 MATKA Joanna od Aniołów. [1961]. 140 220
396 MIESZKANIE nr 8. 1961. 640 1 200
397 MŁODZIEŻ ofiarnym aktywem PCK. Tydzień Polskiego Czerwonego Krzyża. [1961?]. 400 -
398 POLISH Airlines "Lot". Polskie Linie Lotnicze. 1961. 480 900
399 WARSZAWA w sztuce. Wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki. [1961?]. 300 -
400 WSPÓŁCZESNE amerykańskie rzemiosło artystyczne. [1961]. 200 -
401 FLY by LOT to Poland. Polskie Linie Lotnicze LOT - Polish Airlines. 1962. 440 440
402 CHIŃSKI cyrk. [1963]. 400 -
403 KRYPTONIM Nektar. 1963. 280 -
404 TYSIĄC oczu dr. Mabuse. [1963]. 480 -
405 KTÓRA godzina? [1964]. 300 -
406 PASIERBOWIE. [1964]. 300 -
407 X. JUBILEUSZOWY Międzypaństwowy Drużynowy Turniej w Szabli. Warszawa, 24-26 IV 1964 [...]. 1964. 500 -
408 CYRK. [1965?]. 200 -
409 CYRK. [1965]. 400 -
410 FIRST International Exhibition of Jazz Records Covers. 1965. 240 -
411 AIDA. 1966. 440 600
412 BEST Service in LOT. 1966. 980 1 600
413 LA POLOGNE. Paradis des pêcheurs! 1967. 360 360
414 LALKA. 1968. 180 -
415 MUZEUM Plakatu w Wilanowie. Inauguracja 31 maja 1968. 1968. 360 -
416 POLSKIE Linie lotnicze LOT, Polish Airlines. 1968. 600 850
417 POLSKIE Linie Lotnicze "Lot". Polish Airlines. 1969. 800 1 300
418 CYRK. [1970]. 300 300
419 CYRK. [1970]. 300 -
420 CYRK. Variété. [197-?]. 300 330
421 LENIN 1870-1970. 1970. 160 160
422 PTTK zaprasza na narty. [początek lat 70.?]. 140 140
423 CYRK. 1971. 300 550
424 ANATOMIA miłości. [1972]. 140 -
425 W PUSTYNI i w puszczy. 1973. 140 -
426 CYRK. 1975. 350 350
427 TONPRESS. Krajowa Agencja Wydawnicza. Najnowsze przeboje na płytach gramofonowych. [1975?]. 250 -
428 BÓG, człowiek i diabeł. [1976]. 250 -
429 TO NIE BYŁA piąta, to była dziewiąta. 1977. 200 -
430 ZDZISŁAW Beksiński. Obrazy z lat 1972-1977. 1977. 200 200
431 I NA JAWIE i we śnie zawsze zgodnie z BHP. 1979. 80 340
432 MATKA Joanna od Aniołów. [1979]. 140 -
433 POPIÓŁ i diament. [1979]. 160 160
434 ZAKAZANE piosenki. [1979]. 140 -
435 MOSKWA '80. 1980. 220 -
436 SOLIDARNOŚĆ. Polska '80. [1980]. 300 850
437 TADEUSZ Kantor. [1990]. 120 -
438 UCIECZKA z kina Wolność. [1990]. 180 -
439 PALĘ więc śmierdzę. [2007]. 120 120
440 PAPIEROSY są do dupy forever. 2007. 120 420
441 SŁUŻY do zabijania, nie do szpanowania. [2007]. 120 -
442 [MINIATUROWE plakaty-reklamówki filmowe]. Zbiór 48 niewielkich plakatów filmowych form. 21x14,5 cm lub mniejszych. 320 -
443 KOLOROWY zawrót głowy. 7 II [1948]. 320 470
444 KOLOROWY zawrót głowy. Bal kostiumowy. 7 II 1948. 360 550
445 KOLOROWY zawrót głowy. Bal - wystawa. 19 II 1949. 240 240
446 KOLOROWY zawrót głowy. Bal, wystawa studentów Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Krakowie. 19 II 1949. 300 -
447 KOLOROWY zawrót głowy. Bal kostiumowy. 7 II 1948. 280 280
448 KANAL. [nie przed 1956]. 160 -
449 Der KANAL. [nie przed 1956]. 380 380
450 De 63 DAGE. (Kanal). [nie przed 1957]. 160 -
451 KANAL. [nie przed 1957]. 140 -
452 KANAL. [nie przed 1957]. 120 -
453 CENUSA si diamant. [nie przed 1958]. 120 -
454 CENIZAS y diamantes. [nie przed 1959]. 420 560
455 ASCHE und Diamant. [1961?]. 140 140
456 ASKE og diamanter. [1964]. 140 140
457 ÁRTATLAN varázslók. [nie przed 1960]. 160 -
458 Die UNSCHULDIGEN Zauberer. [nie przed 1961]. 180 -
459 INNOCENT Sorcerers. [nie przed 1961]. 160 -
460 LJUBAV u dvadesetoj. [nie przed 1962]. 120 -
461 LOVE at Twenty. [nie przed 1962]. 140 -
462 LADY Macbeth din Siberia. [nie przed 1962]. 120 -
463 TÖDLICHE Leidenschaft. [1968?]. 140 -
464 SAMSON. [1962]. 100 -
465 LOTNA. 1964. 160 260
466 Die LEGION. [nie przed 1965]. 160 -
467 POPELY. 1966. 120 -
468 LEGIONÄRE. [nie przed 1965]. 140 -
469 ZWISCHEN Feuer und Asche. [1970?]. 140 -
470 La CROISADE maudie. [nie przed 1968]. 160 -
471 LOV na mušice. [nie przed 1969]. 140 -
472 EVERYTHING for Sale. [nie przed 1969]. 220 -
473 VISS párdošanai. 1970. 220 -
474 El BOSQUE de los abedules. [nie przed 1970]. 160 -
475 NYIRFALIGET. 1971. 100 -
476 PAISAJE despues de la batalla. [nie przed 1970]. 140 -
477 VESELKA. 1973. 160 -
478 [ZIEMIA obiecana]. [nie przed 1974]. 100 270
479 ZEME zaslibena. 1975. 150 220
480 ZEMLJA obetovannaja. 1977. 140 320
481 HRANICE stinu. [nie przed 1976]. 140 -
482 Die SCHATTENLINIE. [1977?]. 140 -
483 Der MANN aus Marmor. [nie przed 1977]. 160 -
484 El HOMBRE de marmol. [nie przed 1978]. 140 -
485 ROUGH Treatment. [nie przed 1979]. 140 140
486 The MAIDS of Wilko. [1979?]. 180 -
487 Die MÄDCHEN von Wilkohof. 1980. 140 -
488 El DIRECTOR de orquesta. 1980. 140 -
489 O MAESTRO. [nie przed 1980]. 120 -
490 [POKOLENIE]. [198-?]. 200 270
491 MAN of Iron. 1981. 200 -
492 Der MANN aus Eisen. [nie przed 1982]. 140 -
493 DANTON. [1983]. 140 -
494 Un AMOR en Alemania. 1985. 180 -
495 Die DÄMONEN. [nie przed 1988]. 150 -
496 CHRONIK von Liebesunfällen. 1988. 80 -
497 Das MASSAKER von Katyn. [nie przed 2008]. 120 -
498 AFTERIMAGE. [nie przed 2017]. 140 -
499 DANIEL Mróz. Wystawa rysunków. Maj-czerwiec 1959. 1959. 240 380
500 ŚMIERĆ na gruszy. 1966. 140 -
501 DANIEL Mróz. 1966. 160 160
502 DANIEL Mróz. 1966. 160 -
503 DANIEL Mróz. 1966. 160 -
504 GUERNICA. [1969]. 160 160
505 DANIEL Mróz. [197-?]. 140 140
506 20 LAT Wydawnictwa Literackiego, Kraków 1953-1973. 1973. 160 220
507 DONOSY rzeczywistości. 1974. 120 240
508 DONOSY rzeczywistości. 1974. 120 120
509 PRZYJACIELOWI pisma w 30-lecie swoich urodzin "Przekrój". 1975. 120 -
510 ODEJŚCIE Głodomora. 1977. 120 -
511 TOR. Komedia o ludziach i samochodach. 1979. 220 250
512 MATKA. [1980]. 140 -
513 INDYK. 1982. 160 220
514 BABCIA i wnuczek. 1986. 140 140
515 WARIAT i zakonnica. 1986. 140 160
516 WSPANIAŁE życie. 1987. 120 220
517 BAL manekinów. 1990. 160 -
518 DANIEL Mróz. Wystawa. Październik-listopad 1992. 1992. 160 260
519 [NIEMCY]. Germany. Mapa barwna form. 90,5x131 cm. 240 420
520 [POLSKA]. Mappa Królestwa Polskiego pod względem: jeograficznym, administracyjnym, duchownym, naukowym, sądowym i przemysłowym ułożona na zasadzie źródeł urzędowych [...]. Litografia kolorowana form. 128,5x101,7 cm. 480 650
521 [POLSKA]. Mapa Polski z podziałem na województwa z 1770 r. oraz kilku ważniejszych okresów. Mapa barwna form. 51,7x85,3 cm. 300 380
522 [POLSKA]. Mapa Polski i krajów ościennych. Mapa barwna form. 78,5x94,8 cm. 280 420
523 [POLSKA]. Pologne. Mapa barwna form. 58,3x43 cm. 240 450
524 [POLSKA]. Budownictwo ludowe. Mapa barwna form. 92x83,4 cm. 480 480
525 [POLSKA]. Praca ludu. Mapa barwna form. 92,3x83,8 cm. 480 -
526 [OŚWIĘCIMSKIE Księstwo]. Dvcatvs Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio. Miedzioryt kolorowany form. 21,8x24,3 cm. 1 600 -
527 [POMORZE, INFLANTY, KSIĘSTWO OŚWIĘCIMSKO-ZATORSKIE]. Pomeraniae, Wandalicae regionis. typ.; Livoniae nova descriptio; Dvcatvs Oswieczensis, et Zatoriensis, descriptio. Trzy miedzioryty form. 16,2x49,8, 21,8x24,4 i 21,8x24,3 cm na wspólnym arkuszu. 2 200 -
528 [TATRY]. Terrain- und Höhenkarte der Hohen Tatra in die Central-Karpaten nach eigenen sowie nach den besten älteren Messungen, u. auf Grundlage der k. k. Mappirung entworfen u. gezeichnet. Litografia kolorowa form. 25,5x36,2 cm. 900 900
529 [LWÓW]. Plan Wielkiego Lwowa. Plan trójbarwny form. 37,3x38,1 na ark. 40x49,8 cm. 120 259
530 [ŁÓDŹ]. Miasto Łódź, województwo grodzkie. Plan orientacyjny miasta w granicach z roku 1946. Plan barwny form. 79x73,5 cm. 140 220
531 [TATRY]. Die hohe Tatra von den Anhöhen bei Szaflary (von der polnischen Seite) gesehen. Chromolitografia form. 11,6x40,1 cm. 640 640
532 [TATRY]. Die hohe Tatra von der Pyramide von Vážec (von der ungarischen Seite) gesehen. Chromolitografia form. 11,6x40,1 cm. 640 640
533 [WARSZAWA]. Plan Stołeczn. m. Warszawy. Litografia barwna na ark. 62,8x74,5 cm. 200 600
534 [ZAMOŚĆ]. Novvm Zamoscivm. Miedzioryt form. 17,5x23,3 cm. 2 000 2 600
535 [ZGORZELEC]. Stadtplan von Görlitz. 212 m ü. d. Meeresspiegel. Plan barwny 46,7x55 na ark. 48,5x64,2 cm. 140 220
536 [GODZINKI]. Iluminowany rękopis na pergaminie powstały w połowie XV w. we Francji lub Niderlandach. 28 000 -
537 AIGNER [Piotr] – Nowa cegielnia wynalazku Jmci Pana Aignera, Architekta Warszawskiego. 1 200 3 400
538 BENEDYKT XIV – Ustawa Benedykta XIV., i iego poprzednika Klemensa XII., potępiaiąca Francs-Maçonów, czyli wolnych mularzy. 240 240
539 CHMIELOWSKI Benedykt – Nowe Ateny, Albo Akademia Wszelkiey Scyencyi Pełna, Na rożne Tytuły, iak na Classes Podzielona, Mądrym dla Memoryału, Idiotom dla Nauki, Politykom dla Praktyki, Melancholikom dla rozrywki Erygowana [...]. Cz. 1-3. 7 600 -
540 CONVENTION entre Leurs Majestès l'Empereur de Toutes les Russies et le Roi de Prusse, à laquelle a accedè aussi Sa Majestè l'Empereur des Romains, concernant le partage intégral de la Pologne entre Leurs Puissances respectives, conclue à Saint-Petersbourg le 15/26 janvier 1797. 1 800 3 000
541 [DUREY de Sauvoy Joseph markiz du Terrail] – Le Masque ou anecdotes particulieres du chevalier de***. 1 600 -
542 ERNDTEL Christianus Henricus – Warsavia physice illustrata, sive de aere, aqvis, locis et incolis Warsaviae, eorundemque moribus et morbis tractatus cui annexum est viridarium, vel catalogus plantarum circa Warsaviam nascentium. 3 600 8 100
543 HASKOWSKI Andrzej – Animadversiones circa lectionem Martyrologii Romani in recensendis & pronunciandis, suo loco & tempore, Regni Poloniae Patronis: Jis item Sanctis, quorum non ita pridem nomina Calendario & Officia Breuiario Romano, auctoritate Vrbani VIII. & Innocentii X. sunt inscripta. 640 -
544 [JAN Nepomucen św.] – Patron y obrońca Całości ludzkiey Sławy doświadczony S. Jan Nepomucen Męczennik i Kanonik Praski. Od Oyca Swiętego Klemensa XII. Y Swiętey Stolice Apostolskiey Z Konfraternią swoią uproszony do Kościoła Prześwietney Kollegiaty Łowickiey, w dzień Jego doroczney Uroczystości przez Jaśnie Oświeconego Xcia JMci Theodora Potockiego, Arcy Biskupa Gniezn. [...] Roku Pańskiego 1737. dnia 16. Miesiąca Maja wprowadzony. 800 -
545 [JEZIERSKI Franciszek Salezy] – Rzepicha, Matka Krolow, Zona Piasta, Między Narodami Sarmackiemi słowianskiego monarchy tey częsci ziemi, ktora się nazywa Polska. Edycya nowa. 1 800 -
546 [JOUBERT Pierre] – Histoire des révolutions de Pologne. Depuis la mort d'Auguste III, jusqu'à l'anné 1775. 1 200 1 200
547 [KONSTYTUCJE]. Zbior Konstytucyi i Uchwał Seymu pod Związkiem Konfederacyi w Warszawie Agitującego się Od Dnia 7. Października w Roku 1788 do Dnia 16. Grudnia Roku 1790. Podług Dat Oblaty Wydrukowany. 1 600 -
548 [KRASICKI Ignacy] – Anti-Monachomachia w sześciu pieśniach. 2 600 4 200
549 KRAUSEN Theodor – Miscellanea gentis Schaffgotschianae oder Historisch-Genealogischer Bericht von dem Uralten Geschlechte derer Herren von Schaff-Gotschen, aus unterschiedlichen so wohl gedruckten als ungedruckten Nachrichten zusammen getragen ... 1 800 -
550 ŁADOWSKI [Stanisław] – Historya naturalna Krolestwa Polskiego czyli Zbior krotki przez Alfabet ułożony, Zwierząt, Roślin, y Minerałow znayduiących się w Polszcze, Litwie y Prowincyach odpadłych, zebrana z Pisarzow godnych wiary, Rękopismow, y świadkow oczywistych. 600 1 500
551 NARUSZEWICZ Adam Stanisław – Liryka. T. 1-2. 2 800 -
552 NEUES Hirschbergsches Gesangbuch, welches aus 1500 alten und neuen Geistreichen Liedern besteht, und nach welchem die Lieder bey dem öffentlichen Gottesdienste in der Evangelischen Kirche vor Hirschberg an den Nummertafeln bemerkt werden. 1 000 -
553 OPIS Władz Narodowych w Czasie Powstania; Zamykaiący: Akt Powstania, Organizacyą Rady Naywyższey Narodowey, Deputacyi Centralney W. Xstwa Littgo, Organizacyą Kommissyy Porządkowych, Sądów Kryminalnych, Woiewodzkich i Powiatowych, Organizacyą Naywyższego Sądu Kryminalnego, i Uniwersał, zapewniaiący opiekę Rządu dla Włościan. 3 600 4 000
554 [PAPROCKI Bartosz] – Gniazdo Cnoty Zkąd Herby Rycerstwa sławnego Krolestwa Polskiego, Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mazowieckiego, Zmudzkiego y inszych Państw do tego Krolestwa należących Książąt y Panow początek swoy maią. 30 000 30 000
555 [PASTORIUS Joachim ab Hirtenberg z Głogowy] – Oratio de inundationibus, inprimis illa, quae anno M.DC.LI post Vernum Aequinoctium circa Elbingam in Prussia[e] contigit. 980 980
556 PROYART [Liévain Bonaventure] – Vie de la reine de France, Marie Lecksinska, princesse de Pologne, dédiée a Mesdames de France Ses Filles. Écrite sur les mémoires de la cour. 600 -
557 ROZKŁAD Woiewodztw, Ziem y Powiatow, z oznaczeniem miast, a w nich mieysc konstytucyinych dla Seymikow w Prowincyach Koronnych y W. X. Litewskim. Prawo w roku 1791. uchwalone. 1 200 2 100
558 SAINT REAL [César Vichard] – Oeuvres de M. l'abbe ... Nouvelle édition. T. 4. 500 1 100
559 STRUYS Jean – Les voyages de ... en Moscovie, en Tartarie, en Perse, aux Indes, & en plusieurs autres paős étrangers [...]. Par Mr. Glanius. 4 000 -
560 SWETONIUSZ – L'Histoeri [!] des Empereurs Romains. Avec leurs portraits en Taille-douce. E'crite en latin par ... Et Traduite par Mr du Teil. Quatrieme Edition. 800 1 200
561 TACYT – Kaia Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza. T. 1-3. 2 800 -
562 TREMBECKI Stanisław – Do moich wspołziomkow. 1 200 1 200
563 WOYNA Joh[ann] Carl von Jasienica – Kleiner Lustgarten worinn gerade Gänge zur Polnischen Sprache angewiesen werden; gepflanzet durch ... 980 980
564 ZŁOTNICKI Mikołaj – Port Bespieczny We Łzach Tonącey Oyczyzny Nayswiętsza Marya w Piękoszowskim Obrazie Nád Człowiekiem wiszącą Sprawiedliwość Boską Krwawemi Łzami Opłakuiąca, y Na Porcie Bespiecznym Stawiaiąca, albo Cuda Obrazu Piękoszowskiego Teraz powtornie do Druku Podane. 840 1 300
565 BALIŃSKI Michał – Studia historyczne. Z pięciu rycinami litografowanemi. 200 1 300
566 BARAN Władysław – Henryk Bukowski, wielki bibljofil polski. 54 75
567 BRODOWSKI Samuel – Żywoty hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Z materyałów po ... w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli. Ozdobione herbami i rytowanemi wizerunkami. 360 800
568 BRÜCKNER Aleksander – Encyklopedia staropolska. T. 1-2. Oprac. ... Materiałem ilustracyjnym uzupełnił Karol Estreicher. 800 3 000
569 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et pittoresque, ou [scénes] historique, monumens, monnaies, médailles, costumes, armes, portraits [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs Polonais [...]. Seul ouvrage publiée [...] L'Émigration Polonaise. T. 1-3. 2 800 3 800
570 DĘBICKI Zdzisław – Kasprowicz, poeta-bibljofil. 120 -
571 GLOGER Zygmunt – Album etnograficzne ... 80 80
572 GLOGER Zygmunt – Geografia historyczna ziem dawnej Polski. W tekscie 63 autentycznych rycin. 200 420
573 GLOGER Zygmunt – Księga rzeczy polskich. Opracował ... Wyd. wznowione. 220 420
574 GLOGER Zygmunt – Rok polski w życiu, tradycyi i pieśni, przedstawił ... Z czterdziestu rycinami. 480 2 400
575 GUTKOWSKA Marja – Historja ubiorów z atlasem zawierającym 349 ryc. i 11 tabl. [T. 1-2]. 140 320
576 JACHOWICZ Stanisław – Nowe śpiewy dla dzieci ... czyli oddział drugi wydanych w roku 1855 z dodaniem śpiewów różnych autorów, śpiewów Betleemskich i sceny lirycznej pod tytułem Jasełka. (Z melodyjami Fryderyka Chopina, Ignacego Fr. Dobrzyńskiego, Ignacego Komorowskiego, Jakóba Lhotaka, Józefa Sikorskiego, Wilhelma Troschla i dziesięcioletniego Franusia). 280 1 500
577 JANIK Michał – Dzieje Polaków na Syberji. Z 23 ilustracjami. 140 140
578 [JANKOWSKI Placyd] – Książeczka in 16-mo bez tytułu i nazwiska autora. 180 260
579 KALENDARZYK emigranta na rok 1843. 380 -
580 KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917-1919. Z przedmową S. Estreichera. Wyd. II. 100 220
581 [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. PAMIĘTNIK budowy pomnika ... przez Komitet zarządzaiący tąż budową wydany. 240 850
582 [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. DODATEK do Pamiętnika budowy pomnika ..., wydanego w r. 1826. Obejmujący sprawozdanie komitetu pomnikiem tym zarządzającego, za czas do 1. lipca 1852 r. 100 270
583 [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. DODATEK drugi do Pamiętnika [budowy] pomnika ..., obejmujący czas od 1. lipca 1852 roku do końca roku 1876. 80 260
584 [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. POGRZEB ... w grobach królów w katedrze krakowskiej r. 1818 - dnia 23 czerwca. 64 160
585 [KOŹMIAN Stanisław Egbert] – Do mistrzów słowa. 600 1 800
586 [KRASIŃSKI Zygmunt] – Dzień dzisiejszy. Przez autora wiersza "Do mistrzów słowa". 360 1 100
587 KRAKÓW Paulina – Pierwiosnek. Noworocznik na rok 1842 złożony z pism samych dam. Zebrany przez ... 240 240
588 KRZYWOSZEWSKI Stefan – Długie życie. Wspomnienia. T. 1-2. 140 -
589 KSIĄŻECZKA do nabożeństwa Jadwigi księżniczki polskiej. Według pierwotnego wydania z r. 1823 powtórnie wydał Stanisław Motty. 180 320
590 LEIXNER O[tto] – Wiek XIX. Obraz ważniejszych wypadków na tle cywilizacyi w dziedzinie historyi, sztuki, nauki, przemysłu i polityki. Z licznemi illustracyami. Oprac. wg oryginału Fr[anciszek] Rawita (Gawroński). Pod kierunkiem redakcyi "Tygodnika Ilustrowanego". T. 1-2. 480 -
591 LENARTOWICZ Teofil – Zachwycenie i Błogosławiona przez ... (Oddruk ze Szkółki dla Młodzieży). 360 -
592 LITANIA Narodu Polskiego. 120 -
593 ŁOZIŃSKI Władysław – Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wyd. II, przejrzane i znacznie pomnożone. T. 1-2. 360 440
594 ŁOZIŃSKI Władysław – Sztuka lwowska w XVI i XVII wieku. Architektura i rzeźba. Z 103 ryc. w tekście. 240 750
595 MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław – Dzieje wolnego mularstwa w Krakowie 1755-1822. 80 80
596 MAŁE muzeum dla pilnych dzieci. Tomik 1-2. 1 200 2 000
597 MEYERA uniwersum czyli opisanie najgodniejszych widzenia i uwagi przedmiotow natury i sztuki po całej ziemi. Z rycinami na stali. T. 1. 960 -
598 MĘKARSKI Stefan, REMEROWA Krystyna – Księgozbiór z Honfleur ks. Witolda Kazimierza Czartoryskiego w Lwowskiej Bibljotece Uniwersyteckiej. 98 220
599 MOCHNACKI Maurycy – Dzieła ... Wydanie jedyne prawne. Ogłoszone z wiedzą matki autora. T. 1-5 (w 4 wol.). 800 800
600 OPAŁEK Mieczysław – Stare księgi, stare wina. 80 160
601 PARADOXA koronne publice i privatim potrzebne szlachcicowi polskiemu. Napisane roku 1603. 280 280
602 PAULI Żegota – Starożytności galicyjskie. Zebrał i wydał ... 2 400 11 000
603 PIELGRZYM Polski. Pismo polityczne i literackie. Cz. 1-2, półarkusz 1-32: [IV-XII] 1833. 3 600 3 600
604 POCZET świętych polskich mieszczący sześćdziesiąt stalorytów wykonanych w fabryce obrazków Krakowskich założonej przy wydawnictwie dzieł katolickich. 480 2 400
605 POL Wincenty – Pachole hetmańskie. T. 1-2. 280 -
606 POL Wincenty – Przygody JP. Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowca do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom rodzicielski opowiedział ... 240 240
607 [POMIAN-ŁUBIEŃSKI Edward] – Dwa bałwochwalstwa w Polsce niebezpieczne tudzież dwa ideały. (Oddruk z Przeglądu Poznańskiego). Wyd. II poprawne. 140 -
608 PRUSZCZ Piotr Hiacynt – Klejnoty stołecznego miasta Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia godnego i znacznego, przez ... krótko opisane. 160 160
609 RABSKA Zuzanna – Magja książki. 80 260
610 RECEPTA na to abysmy się dlugo w Oyczystey ziemi osiedzieli. 360 -
611 REY Mikołaj – Źwierciadło albo kstałt, w którym każdy stan snadnie się może swym sprawam, jako we źwierciedle, przypatrzyć. Wyd. J. Czubek, J. Łoś, wstępem opatrzył I. Chrzanowski. T. 1-2. 160 -
612 SILVA Rerum. Miesięcznik Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie. R. 1925-1939. 6 400 10 000
613 [SŁOWACKI Juliusz] – Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle. 1 200 3 800
614 SWÉERTS-SPORK Józef – Mowa przy uroczystem oddaniu Konstytucyi Wolnego Miasta Krakowa, miana dni a11 Września 1818 roku przez ... Pełnomocnego Kommissarza N. Cesarza Austryi. 280 500
615 SZTUKI Piękne. Miesięcznik poświęcony architekturze, rzeźbie, malarstwu, grafice i zdobnictwu. 6 800 6 800
616 SZYDŁOWSKI Tadeusz – Pomniki architektury epoki piastowskiej we województwach krakowskiem i kieleckiem. Z 186 ilustracjami i mapką orjentacyjną. 120 -
617 TOMKOWICZ Stanisław – Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów. Ich nazwy i zmiany postaci. 120 340
618 UMIŃSKI Piotr – Medale polskie lub do Polski odnoszące się, tudzież medale znakomitych Polaków i ludzi Polsce zasłużonych w zbiorze ... 90 150
619 WAŃKOWICZ Melchior – Na tropach Smętka. Wyd. II. 140 140
620 WAŃKOWICZ Melchior – Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. 380 650
621 WISZNIEWSKI Michał – Pomniki historyi i literatury polskiey. Wydał ... T. 1-4. 600 900
622 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. 240 240
623 WYSTAWA oprawy książki urządzona staraniem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie w Sali Racławickiej Muzeum Narodowego. 100 -
624 ZABOROWSKI Tymon – Dumy podolskie za czasów panowania tureckiego. 480 1 300
625 [ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Echa leśne. 180 700
626 [ŻEROMSKI Stefan]. Maurycy Zych [pseud.] – Rozdzióbią nas kruki, wrony. Wyd. III. Z rys. Stanisława Janowskiego. 180 400
627 ŻEROMSKI Stefan – Powieść o Udałym Walgierzu. Wyd. III. 240 280
628 ANNUAIRE Statistique de la Société des Nations. 1937/38. Statistical Year-Book of the League of Nations. 180 -
629 ATENEUM Wileńskie. Czasopismo ... R. 3: 1926, z. 10-11. s. [4], 447. 80 240
630 ATENEUM Wileńskie. Czasopismo ... R. 4: 1927, z. 12: s. [2], 234, [2]. 80 140
631 ATENEUM Wileńskie. Czasopismo ... R. 4: 1927, z. 13: s. [2], [235]-475. 80 140
632 ATENEUM Wileńskie. Czasopismo ... R. 5: 1928, z. 14: s. 218, tabl. rozkł. 1. 80 140
633 BOJAN. Część pierwsza. Wydawca Adam Pieńkiewicz. 240 600
634 BRZASK. Miesięcznik młodzieży polskiej. 240 330
635 CHIMERA. T. 1, z. 2: II 1901. s. [185]-... 480 950
636 CHIMERA. T. 1, z. 3: VII-VIII 1901. s. ... 480 1 150
637 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 9: 1932. 90 90
638 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 10: 1933. 90 90
639 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 11: 1934. 90 90
640 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 12: 1935. 90 90
641 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 13: 1936. 90 90
642 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 14: 1937. 90 90
643 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 15: 1938. 90 90
644 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 16: 1939. 90 90
645 IZYS Polska czyli dziennik umiejętności, wynalazków, kunsztów i rękodzieł poświęcony krajowemu przemysłowi, tudzież potrzebie wieyskiego i mieyskiego gospodarstwa. 280 280
646 JEDNODNIÓWKA 1916. 100 210
647 JEDNODNIÓWKA jubileuszowa Łódzkiego Klubu Sportowego 1908-1924. 120 271
648 JEDNODNIÓWKA wydana w 16 letnią rocznicę [!] oswobodzenia hitlerowskich obozów koncentracyjnych w Mauthausen-Gusen, z okazji 8 koleżeńskiego spotkania w Bielsku-Białej. 60 240
649 POBUDKA. Tygodnik socjalistyczny poświęcony polityce, sprawom gospodarczym i kulturze robotniczej. 100 100
650 TRZEŹWOŚĆ. Książka zbiorowa pod red. Jana Szymańskiego. 80 120
651 KALENDARZ o sztuce palenia traktujący. 64 64
652 [KALENDARZ]. PEREMYŠLJANIN na god 1856. God izdavanja semyj. 120 271
653 KULTURA. Szkice, opowiadania, ... Nr 2/3. 120 160
654 KULTURA. Szkice, opowiadania, ... Nr 6. 80 80
655 KULTURA. Szkice, opowiadania, ... Nr 8. 80 220
656 KULTURA. Szkice, opowiadania, ... Nr 13. 64 64
657 KULTURA. Szkice, opowiadania, ... Nr 15. 64 64
658 KULTURA. Szkice, opowiadania, ... Nr 1 (18). 64 110
659 KURJER Codzienny. Warszawa. Druk. J. Lewinsohna. folio. 64 100
660 LIBERATION. Paris. 4. brosz. 70 130
661 MIESIĘCZNIK Literacki i Artystyczny. Pismo poświęcone literaturze i sztuce. 240 -
662 NIEMEN. Czasopismo regjonalne. 120 150
663 OKOLICA Poetów. Miesięcznik. 1 800 2 300
664 PAMIĘTNIK Naukowo-Literacki. Pismo literaturze, umiejętnościom i sztuce poświęcone. 600 1 800
665 PRZEGLĄD Fotograficzny. Miesięcznik ilustrowany. Organ Fotoklubu Wileńskiego i Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego. 180 300
666 PRZEŁOM. Dwutygodnik polityczny. Warszawa. R. 1, nr 1-14: 17 kwietnia 1944-grudzień 1944 R. 2, nr 1/2: styczeń 1945. 360 950
667 PRZYJACIEL Ludu, czyli: Tygodnik potrzebnych i pożytecznych wiadomości. 1 200 1 700
668 ROCZNIKI Polskie z lat 1857-1861. T. 2. Rok 1858. 180 -
669 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1825. T. 1. 1828. 220 400
670 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 2. 1828. 220 -
671 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1826. T. 3. 1828. 220 220
672 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] za rok 1827. T. 4. 1828. 220 -
673 ROZMAITOŚCI Literackie. [...] z roku 1827. T. 5. 1828. 220 -
674 RUL. Russkaja antibolševistska... G. 3, nr 166 (342): 13 XII 1944. 50 220
675 RUL. Russkaja antibolševistska... G. 3, nr 171 (347): 30 XII 1944. 50 180
676 TATERNIK Łódzki. Organ Łódzkie... R. 1, nr 2: VI 1953. 100 360
677 TATERNIK Łódzki. Organ Łódzkie... R. 1, nr 3: IX 1953. 100 240
678 ZADRUGA. Pismo Nacjonalistów P... R. 1, nr 1: XI 1937. s. 24. 60 115
679 ZADRUGA. Pismo Nacjonalistów P... R. 1, nr 2: XII 1937. s. 24. 60 115
680 BANACH Andrzej – O ilustracji. 80 120
681 BIBLJOFIL Polski. Antykwarjat Towarzystwa Miłośników Książki. Katalog Nr 1-3: 1925. 80 -
682 CYTOWSKA Maria – Bibliografia druków urzędowych XVI wieku. 70 -
683 DAVYMUKA Stepan – Ukrainian Bookplates of the XIX-XX Centuries. Catalogue of ... collection. Ukrainskyj knyžkovyj znak XIX-XX stolit. Katalog kolekcii ... Uporjadnyk i avtor vstupnoi častyny Larysa Kupčynska. Naukovyj redaktor Lidija Snicarčuk. T. 1-3. 500 500
684 DOBRZYCKI Jerzy – Z współczesnego introligatorstwa krakowskiego. 50 50
685 DOBRZYŃSKA-RYBICKA Ludwika, KOEHLERÓWNA Aniela – Katalog druków polskich XVI w. znajdujących się w Bibljotece Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu. Zestawiły ... 80 -
686 DUBRAWSKI Franciszek – Introligatorstwo w szkole. Podręcznik metodyczno-praktyczny dla nauczycieli robót ręcznych. Wyd. II poprawione i uzupełnione z 160 ryc. w tekście. 64 64
687 GRAJEWSKI Ludwik – Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.). 220 300
688 JAKUBOWSKI Stanisław – Odnawianie zniszczonych druków. 60 60
689 JANOCKI Jan Daniel Andrzej – Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Załuski. Z tekstu łacińskiego przeł. Kamil Kantak. 80 80
690 JAROWIECKI Jerzy, WÓJCIK Ewa – Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i powstania warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. 60 -
691 [KATALOG]. Muzeum Narodowe w Warszawie. Wystawa druków i rękopisów z okresu powstania styczniowego. Przewodnik oprac. H. Mościcki i E. Oppman. 48 -
692 KATALOG wystawy druków krakowskich XV-go i XVI-go. 44 44
693 KATALOG wystawy stu pięćdziesięciu ilustrowanych druków XV-go wieku. 44 44
694 KAWECKA-GRYCZOWA Alodia – Katalog inkunabułów biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Na podst. materiałów K. Piekarskiego oprac. ... 64 64
695 KOSTANECKA Halina – 50 inkunabułów w Bibliotece im... 64 64
696 LEWANDOWSKA Anna – Inkunabuły Książnicy Miejskiej im. M. Kopernika w Toruniu. 64 -
697 LEWICKA-KAMIŃSKA Anna – Inkunabuły Biblioteki Jagiellońskiej. Oprac. ... przy współudziale H. Friedberg, M. Kowalczyk, L. Tabeau. 80 80
698 MARSZALSKA Jolanta M. – Katalog inkunabułów Biblioteki opactwa O. Cystersów w Szczyrzycu. Komentarz i opracowanie ... 64 64
699 MARSZALSKA Jolanta M. – Katalog inkunabułów Biblioteki Seminarium Duchownego w Tarnowie. 70 -
700 OCIEPA Jolanta – Katalog inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. 60 -
701 STRUTYŃSKA Maria – Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. 50 50
702 TONDEL Janusz – Inkunabuły w zbiorach Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie. 140 -
703 WIERZBOWSKI Theodorus – Bibliographia polonica XV ac XVI ss. Vol. 1-3. 180 200
704 WYDRA Wiesław – Katalog inkunabułów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. 60 -
705 KORPAŁA Józef – Dzieje drugiej edycji Historji literatury polskiej Bentkowskiego. 48 70
706 KSIĘGARNIA i Antykwarnia oraz Skład Nut Leon Bodek. Katalog dzieł polskich z dziedziny poezyi i nauki. Rok 1911. 64 150
707 LELEWEL Joachim – Bibljograficznych ksiąg dwoje w których rozebrane i pomnożone zostały dwa dzieła Jerzego Samuela Bandtkie [...] a przydany katalog inkunabułów polskich. T. 1-2. 2 400 2 400
708 LEWAK Adam, WIĘCKOWSKA Helena – Zbiory Bibljoteki Rapperswilskiej. T. 1-2 (cz.1-2) [w 3 wol.]. 180 180
709 [LINORYTY bibliofilskie]. Cztery anonimowe odbitki linorytowe form. 12,5x10,3 cm poświęcone tematyce bibliofilskiej. Nie po 1929. 220 220
710 ŁYSAKOWSKI Adam – Katalog przedmiotowy. Część I.: Teorja. 80 80
711 MALISZEWSKI Edward – Bibljografja pamiętników polskich i Polski dotyczących. (Druki i rękopisy). 150 -
712 MORF F[riedhold] – Der Bucheinband. Eine Anleitung zur Herstellung handgebundener Bucheinbände. 64 140
713 MUSZKOWSKI Jan – Antykwa polska Adama Półtawskiego. 64 64
714 MUSZKOWSKI Jan – Przewodnik po grupie "Książka" Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu 1929. 40 -
715 OSTROWSKI J. – Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Z 3-ma rycinami (autografy). 60 180
716 PIEKARSKI Kazimierz – Przyczynki do dziejów polskiego exlibrisu. I-II. 80 80
717 PILARCZYK Franciszek – Elementarze polskie od ich XVI-wiecznych początków do II wojny światowej. Próba monografii księgoznawczej. 60 60
718 POLONIA typographica saeculi sedecimi. Zbiór podobizn zasobu drukarskiego tłoczni polskich XVI stulecia. Fasc. 1-12. 1 200 -
719 RUPPEL Aloys – Stanislaus Polonus, ein polnischer Frühdrucker in Spanien. 140 -
720 RUPPEL Aloys – Stanislaus Polonus. Polski drukarz i wydawca wczesnej doby w Hiszpanii. Wyd. polskie rozszerzone, oprac. T. Zapiór. 140 150
721 RZECZY Piękne. Organ Muzeum Przemysłowego w Krakowie. 80 120
722 [TYSZKIEWICZ Samuel]. Samuel Tyszkiewicz, artysta-typograf. 100 140
723 WITKIEWICZ Kazimierz – Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta. 140 140
724 [WITKIEWICZ Kazimierz]. Autoportret Kazimierza Witkiewicza wykonany w XII 1960. 600 -
725 ZAPASKO Jakym, ISAEWIČ Jaroslav – Pamjatky knyžkovogo mystectva. Katalog starodrukiv vydanych na Ukraini. Knyga 1-2 [w 3 wol.]. 160 670
726 ŻURAWIŃSKA Zofia, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja – Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Oprac. ... . 100 500
727 TYGODNIK Wileński. 2 400 5 000
728 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. T. 1-2. 12 000 29 000
729 MELITELE. Noworocznik wydany przez Antoniego Edwarda Odyńca. [Rok pierwszy] - Rok drugi. 2 400 4 400
730 DMOCHOWSKI F[ranciszek] S[alezy] (syn) – Odpowiedź na pismo P. Mickiewicza o Krytykach i Recenzentach Warszawskich obeymuiąca Text P. Mickiewicza z uwagami krytycznemi, i Obraz dążności literatów polskich od panowania Stanisława Augusta, aż do naszych czasów. 420 750
731 [KRÓLIKOWSKI Józef Franciszek] – Biblioteka konwersacyjna czyli wykład wiadomości i rzeczy najpotrzebniejszych i najużyteczniejszych w pożyciu towarzyskiem. T. 7, oddz. 4: Deklamator towarzyski, t. 3. 280 650
732 NIEMCEWICZ Julian Ursyn – Ostatnie rymy ... pod tytułem: Treny wygnańca. Tudzież Reduta Ordona przez Adama Mickiewicza i Zgon Sowińskiego. 1 400 -
733 GARCZYŃSKI Stefan – Poezye ... T. 2. 3 200 -
734 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Nowe, pomnożone i zupełne wydanie z portretem autora i dwiema rycinami. T. 1-3. 4 800 -
735 MICKIEWICZ Adam – Ballady i romanse. 500 850
736 MICKIEWICZ Adam – Farys. Grażyna. 500 -
737 POKŁOSIE. Zbieranka literacka na korzyść sierot. Rok 1. 360 360
738 MICKIEWICZ Adam – Wiersz do matki Polki. Przełożył z polskiego na francuzki i niemiecki język R.M.K. Na korzyść rannych. 180 480
739 MICKIEWICZ Adam – Literatura słowiańska wykładana w Kolegium Francuzkiem przez ... Tłumaczenie Felixa Wrotnowskiego. T. 1-4. Wyd. III, nowo poprawione. 380 380
740 MICKIEWICZ Adam – Adama Mickiewicza Dziady. Sceny dramatyczne tak jak były grane w Teatrze Krakowskim dnia 31 paźdz. 1901. 240 240
741 MICKIEWICZ Adam – Nieznane pisma Adama Mickiewicza (1817-1823) z Archiwum Filomatów. Wydał Józef Kallenbach. 120 220
742 MICKIEWICZ Adam – Ballady i romanse ... Pismem stenograficznem według systemu Gabelsberger-Poliński wydał Antoni Wojnar. 140 200
743 POEZYA Filomatów. Wydał Jan Czubek. T. 1-2. 140 140
744 MICKIEWICZ Adam – Nieznane listy ... do Konstancji Łubieńskiej. Z autografów wydał i wstępem poprzedził Ludwik Posadzy. 120 380
745 MICKIEWICZ Adam – Poezje. Przełożył na język żydowski Lejb Olicki. Wydano w Roku Mickiewiczowskim. 64 64
746 ALBIN Janusz – Autografy Adama Mickiewicza. 60 -
747 [BEŁZA Władysław] – Album pamiątkowe Adama Mickiewicza. Wyd. Władysław Piast [pseud.]. 160 -
748 BERBELICKI Władysław – Ilustrowane wydania dzieł Mickiewicza. 40 -
749 CHMIELOWSKI Piotr – Adam Mickiewicz. Zarys biograficzno-literacki. Wyd. III poprawione z 2-ma portretami poety. T. 1-2. 120 -
750 CHROMY Jacek – Muzej Adama Mickeviča u Navagrudku. Muzeum Adama Mickiewicza w Nowogródku. Tekst ... 40 -
751 COLEMAN Marion Moore – Young Mickiewicz. 120 -
752 DOMEJKO Ignacy – Pamiętniki ... Z autografów wydał Józef Tretiak. 160 -
753 ESTREICHER Tadeusz – Mickiewicz i fale elektryczne. 48 55
754 GORECKA Marya – Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu opowiedziane najmłodszemu bratu. Wyd. III. 64 64
755 HOFFMAN Karol – Adam Mickiewicz. Życiorys. Wierszem Nakreślony. 80 -
756 KADEN Gustaw – Legion Mickiewicza, poprzedzony szkicem: Kilka uwag o Adamie Mickiewiczu. 80 -
757 KALLENBACH Józef – Adam Mickiewicz. T. 1-2. 240 700
758 KATALOG prac nadesłanych na konkurs przygotowawczy pomnika Adama Mickiewicza z objaśnieniami projektów, wyjętemi z listów, nadesłanych do Komitetu. Kwiecień 1882. 64 64
759 KLEINER Juliusz – W kręgu Mickiewicza i Goethego. 80 130
760 KOMITET Budowy Pomnika Adama Mickiewicza. Sprawozdania z 24-go, 25-go i 26-go Posiedzenia Komitetu. Program konkursu ogłoszony przez ś.p. Marszałka Zyblikiewicza. Czynności komitetu ścisłego. Protokół sądu konkursowego z dnia 16 Stycznia 1888 r. Sprawozdanie Komisyi Rozdawniczej Dzieł A. Mickiewicza. 100 -
761 LENARTOWICZ Teofil – Listy o Adamie Mickiewiczu. 160 160
762 MALINOWSKI Mikołaj – Dziennik ... Z rękopisu Biblioteki Ordynacyi Krasińskich wydał, z oryginału łacińskiego przełożył, wstępem i objaśnieniami opatrzył Manfred Kridl. Album Promienistych. Opracował J. Hodi (Tokarzewicz). 120 120
763 MARK B[ernard] – Adam Mickiewicz. 280 280
764 MICKIEWICZ Franciszek – Pamiętnik ... Z autografu wydał i objaśnił Józef Kallenbach. Słowo wstępne Władysława Mickiewicza. 80 440
765 MICKIEWICZ Władysław – Moja matka. 64 64
766 MICKIEWICZ Władysław – Pamiętniki. T. 1-3. 140 220
767 MICKIEWICZ Władysław – Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materjałów oraz z własnych wspomnień opowiedział ... T. 1-4. 220 220
768 MICKIEWICZ Władysław – Żywot Adama Mickiewicza podług zebranych przez siebie materjałów oraz z własnych wspomnień opowiedział ... Wyd. II poprawione i uzupełnione, z ilustracjami. T. 1-2. 160 -
769 MORAWSKI Stanisław – W Peterburku 1827-1838. Wspomnienia pustelnika i Koszałki kobiałki. Z 18 miedziodrukami. Wyd. Adam Czartkowski, Henryk Mościcki. 120 -
770 MOŚCICKI Henryk – Pod znakiem Orła i Pogoni. Szkice historyczne. Z pięcioma illustracyami. 240 800
771 SĘDZIMIR J[an] O. – Przyczynki do badań Pana Tadeusza. 80 80
772 STAHLBERGER Teod[or] – A. Mickiewicz w Weimarze 1929 r. W 30-tą rocznicę zgonu poety skreślił ... 64 -
773 SZYJKOWSKI Marjan – Adam Mickiewicz, budowniczy prawdziwej Polski. 80 -
774 WELLISZ Léopold – Une amitié polono-suisse. Adam Mickiewicz, Juste et Caroline Olivier et l'episode Lèbre-Towianski. Avec les documents inédits. 120 -
775 WSPOMNIENIA o Mickiewiczu. Z 32 ilustr. na oddzielnych planszach. 64 64
776 ANDRZEJEWSKI Jerzy – Popiół i diament. Dodatek powieściowy "Życia". 80 80
777 ARIOSTO Ludovico – Ludowika Aryosta Orland szalony. Przekładnia Piotra Kochanowskiego. Wyd. Jan Czubek. T. 1-3. 220 220
778 BAKA [Józef] – Baka odrodzony. Uwagi o śmierci niechybnej wszystkim pospolitej wierszem wyrażone przez ... professora poetyki. Naprzód: Sumptem Jmć Pana Xawerego Stefaniego, Obywatela miasta Wilna do druku na pożytek duchowny podane r. 1776; powtóre: nakładem amatorów z przedmowami Rajmunda Korsaka i Leona Borowskiego na nowo przedrukowane r. 1806; potrzecie: w Warszawie przez niewiadomego amatora w r. 1828, ponowione; teraz z obojga temi przedmowami, życiorysem X. Baki i zdaniem o X. Bace J. I. Kraszewskiego po raz czwarty ogłosił, własną przedmowę dodał, i nowo odszukanemi w rękopiśmie rytmami X. Baki uzupełnił Władysław Syrokomla. Oprawę wykonano w Introligatorni Fedunio & Schramm (naklejka na przedniej wyklejce). 250 560
779 BARAŃCZAK Stanisław – Ja wiem, że to niesłuszne. 60 85
780 BARAŃCZAK Stanisław – Jednym tchem. 150 220
781 BARAŃCZAK Stanisław – Korekta twarzy. 200 260
782 BAUDELAIRE Karol – Kwiaty zła. Przełożył Bohdan Wydźga. 120 -
783 BELLAMY Edward – W wieku XXI. Spolszczył K.O.R. 120 160
784 BOY-[ŻELEŃSKI Tadeusz], [NOSKOWSKI Witold] – Szopka krakowska "Zielonego Balonika" wykonana po raz pierwszy "w Jamie Michalikowej" dnia 5 stycznia 1911 roku. Napisał Boy & Taper [pseud.]. Trzeci tysiąc. 80 -
785 BRONIEWSKI Władysław – Bagnet na broń. Poezje 1939-1943. 420 1 500
786 BRÜCKNER Aleksander – Literatura polska. Początki, rozwój, czasy ostatnie. Z 368 ilustracjami w tekście. 240 240
787 BRZECHWA Jan – Imię wielkości. Wiersze o Józefie Piłsudskim. Rys. E. Bartłomiejczyka. 120 380
788 BRZECHWA Jan – Piołun i obłok. 64 130
789 BRZECHWA Jan – Talizmany. 64 -
790 BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. 80 80
791 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Komizm. 240 -
792 CHLEBOWSKI Bronislaw – Pisma ... T. 1-2. 480 480
793 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Dwór w Ferrarze. Wyd. II [właśc. III]. 280 280
794 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Rokoko we Włoszech. Ludzie, literatura, sztuka. 280 -
795 CHMIELOWSKI Piotr – Historja literatury polskiej od czasów najdawniejszych do początków romantyzmu. Wyd. nowe przygotował, uzupełnił, do stanu badań dzisiejszych doprowadził i ilustracjami opatrzył Stanisław Kossowski. 240 -
796 CHMIELOWSKI Piotr, KRZEMIŃSKI Stanisław – Złota przędza poetów i prozaików polskich. Pod red. ... Ze słowem wstępnem J. I. Kraszewskiego. T. 1-4. 420 420
797 CHMIELOWSKI Piotr – Obraz literatury polskiej w streszczeniach i celniejszych wyjątkach. Ułożył ... T. 1-3. 280 950
798 CONRAD Joseph – Pisma zbiorowe ... (Konrada Korzeniowskiego) z przedmową Stefana Żeromskiego. T. 1-6, 8-15, 17-19, 21, 23-24. 420 1 300
799 CZUBRYŃSKI Antoni – Mistrz Twardowski. Studjum mitogenetyczne. 80 120
800 CZYCZ Stanisław – Tła. Wiersze. 80 110
801 CZYTANKA dla służących ułożona staraniem koła pań T.S.L. we Lwowie. Z licznemi rycinami. 120 240
802 DĄBROWSKI Ignacy – Śmierć. Studyum. Warszawa 1893... 140 140
803 DUCH wolny w pieśni. Poezja Polski dzisiejszej. 120 120
804 ERENBURG Ilja – Trzynaście fajek. Z upoważnienia autora przeł. Aleksander Wat. 150 150
805 FALSKI Marian – Elementarz. 120 160
806 FREDRO Aleksander – Komedye. Wydanie zupełne poprzedzone wstępem przez Piotra Chmielowskiego. T. 1-3. 240 370
807 [GOSZCZYŃSKI Seweryn] – Anna z Nabrzeża. Powieść. 120 -
808 GRUBIŃSKI Wacław – Lenin. Komedja. 100 290
809 HERLING-GRUDZIŃSKI Gustaw – Don Ildebrando. Opowiadania. Ilustracje Jan Lebenstein. 120 520
810 HOFFMANN [Ernst. T. A.] – Szczęście graczy. Z niemieckiego. 64 180
811 [JAGOSZEWSKI Mieczysław] – Chujoturniej rycerski. Ballady rybałtowe Sylwestra Podolskiego [pseud.]. 100 -
812 [JAGOSZEWSKI Mieczysław] – Chujoturniej rycerski. [Ballady rybałtowe Sylwestra Podolskiego [pseud.]]. 100 -
813 JAKUBOWICZ Maxymilian – Grammatyka języka polskiego przez ... do użytku szkoł przeznaczona. Cz. [1]-3. 320 600
814 [JASIEŃSKI] Félix – Manggha. Promenades a travers le monde, l'art et les idées. 120 120
815 JUSZYŃSKI Cezary – Ballada o młynarzu Pelcu. Do rysunków Adama tekst ... 48 130
816 KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Rzymianie Wschodu. 64 64
817 KLACZKO Julian – Wieczory florenckie. Z upoważnienia autora przełożył Stanisław Tarnowski. Wyd. V. 160 440
818 KOCHANOWSKI Jan – Fraszki ... Przedmowę i glossy dołączył Stanisław Łempicki. 80 80
819 KONOPNICKA Marya – Kwiaty i pieśni. Zebrała ... 200 760
820 KONOPNICKA Marya – Trzy studya. 120 -
821 KONOPNICKA Marya – Wybór poezyi. Wyd. II, powiększone. 180 -
822 KONOPNICKA Marya – Z przeszłości. Fragmenty dramatyczne. 400 400
823 [KRASZEWSKI Józef Ignacy] – Pan Walery. Powieść z XIX wieku przez Kleofasa Fakunda Pasternaka [pseud.]. 240 1 800
824 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stańczykowa kronika od roku 1503 do 1508. 300 1 100
825 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Szatan i kobieta. Fantazya dramatyczna w XI nocach. 300 1 500
826 [KRASZEWSKI Józef Ignacy] – Wielki świat małego miasteczka. Powiastka Kleofasa Fakunda Pasternaka [pseud.]. T. 1-2. 300 1 800
827 [KRASZEWSKI Józef Ignacy]. ZALEWSKI Stanisław – Kilka uwag prawnika o procesie Kraszewskiego. 100 220
828 KRIDL Manfred – Literatura polska (na tle rozwoju kultury). 120 -
829 KRÓLIŃSKI Kazimierz – Antologia współczesnych poetów polskich z podobiznami niektórych autorów ułożył ... 180 180
830 KRYNICKI Ryszard – Niewiele więcej. Wiersze z notatnika 78/79. Rysunki: Leszek Sobocki. 60 110
831 ANDERSEN [Hans Christian] – Baśnie. Oprac. Janina Colonna-Walewska. Z kolorowemi ilustracjami Stefana Norblina. 80 80
832 ARTYNIEWICZ Krystyna – Malowany płotek. Ilustrował Wacław Perkowski. 64 64
833 BOBIŃSKA Helena – Soso. Dziecięce i szkolne lata Stalina. 100 260
834 BRONIEWSKI Władysław – Dla dzieci. Ilustrowała Zofia E. Fijałkowska. 64 -
835 BRONIKOWSKA Zofia – Siedmiomilowe buty. Ilustracje i okładka Józefa Mroszczaka. 64 -
836 BURAKOWSKA Elżbieta – Mój świat. Ilustr. Janusz Stanny. 42 -
837 BURNETT Frances Hodgson – Tajemniczy ogród. Powieść dla młodzieży. Tłumaczyła z angielskiego Jadwiga Włodarkiewiczowa. Z 8 ilustr. W. Sołowijówny. Wyd. II. 70 -
838 CZERWONY Kapturek. 120 120
839 DISNEY Walt – Trzy małe świnki. Według tekstu ... napisał Marian Hemar. Ilustracje Studio Walta Disneya. 140 220
840 DUCHIŃSKA Seweryna – Rozrywki dla młodocianego wieku. Dzieło zbiorowe w 4-ch tomach obejmujące powieści, poezye, podróże, literaturę i rozmaitości przez Sew. z Żochowskich Pruszakową (Duchińską). Serya I. Wyd. nowe. T. 1-4. 600 960
841 [DUTKIEWICZ Józef Edward]. Darski I. [pseud.] – Przygody murzyna i inne bajeczki dla młodzieży. Ilustrował Tadeusz Jeleń. 80 80
842 FALSKI Marjan – Pierwsza czytanka dla dzieci o Janku, Ali i Zosi. Napisał ... Z obrazkami A[ntoniego] S. Procajłowicza. 90 260
843 JANUSZEWSKA Hanna – O krakowskim kocie. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 80 90
844 KONOPNICKA Maria – O Janku Wędrowniczku. Opowiedziała dzieciom swoim ... Wyd. XIII. 70 320
845 KOZŁOWSKA Jadwiga – Jak kłamczuch kameleon zmieniał kolor skóry. Ilustracje: Z. Czaczko i A. Święty. 100 -
846 KRZEMIENIECKA Lucyna – Baśń o trzech braciszkach. Ilustracje R. Szałasa. 100 100
847 KRZEMIENIECKA Lucyna – Był sobie jeden dom. Ilustrował Wacław Siemiątkowski. 64 -
848 KRZEMIENIECKA Lucyna – Tajemnicze odwiedziny. Ilustrowała Halina Bielińska. 100 -
849 KSIĄŻKA do czytania dla dzieci. 140 180
850 MAKUSZYŃSKI Kornel – Przyjaciel wesołego djabła. Powieść dla młodzieży z 8 ilustracjami i barwną okładką K. Sopoćki. 100 650
851 NOWA encyklopedya dla dzieci. Przez P. D. [krypt.?]. T. 1-3. 980 1 900
852 ORLEWSKI Jerzy – Psotna wiewiórka. Ilustr. Roman Lipiński. 50 50
853 PERKITNY Tadeusz – Z setką złotych naokoło świata. Z 25 ilustracjami. 100 -
854 PIOTROWSKI Antoni – Od Bałtyku do Karpat. Bajki ludowe. (Ilustrowane przez autora). 100 100
855 RADWAŃSKI W[ładysław] B. – Podniebne loty Kuby Niecnoty. 64 -
856 SWIFT Jonatan – Podróże Guliwera. Oprac. Cecylia Niewiadomska. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 60 130
857 THEMERSON Stefan – Narodziny liter. Rys. Franciszka W. Themerson. 140 340
858 URBANOWSKA Zofia – Gucio zaczarowany. Powieść dla młodszych dzieci. Ilustr. Bohdan Nowakowski. Wyd.V. 64 110
859 VERNE Juliusz – Chancellor. Notatki podróżnego J. R. Kazallon. 140 220
860 VERNE Juliusz – Szkoła Robinsonów. Tłum. z języka franc. Joanna Guze. 70 -
861 VERNE Juljusz – 20.000 mil podmorskiej żeglugi. Z 19 ilustr. i okładką de Neuville'a. Wyd. IV. 100 100
862 VERNE Juljusz – Dzieci kapitana Granta. Podróż fantastyczno-naukowa. Trzy tomy w jednym. Wyd. III. 120 120
863 VERNE Juljusz – Hector Servadac. Podróż wśród gwiazd i planet Układu Słonecznego. Spolszczył Włodzimierz Topoliński. 80 -
864 VERNE Juljusz – Osada w powietrzu. Powieść podróżnicza. Z 16 rycinami. Przekład W. Walczewskiego. 70 70
865 VERNE Juljusz – Podróż naokoło słońca. Powieść podróżnicza. Z ilustracjami. Przekład Z[bigniewa] Zamorskiego. 80 -
866 VERNE Juljusz – Rozbitki. Powieść ... streszczona przez S[tefana] Gębarskiego. Z 12 rys. 80 -
867 VERNE Juljusz – Skarby wulkanu. Powieść fantastyczna w dwóch częściach. Z 12 ilustracjami. Tłumaczyła K. Bobrowska. Wyd. III. 120 220
868 VERNE Juljusz – Straszny wynalazca. Powieść fantastyczna. Z ilustracjami. Tłum. K[arolina] Bobrowska. 64 64
869 [ILUSTRACJE książkowe 1]. Zbiór 7 oryginalnych projektów ilustracji do książki: Bracia Grimm "Baśnie dla dzieci i młodzieży", Kraków 1940, Gebethner i Wolff. 240 360
870 [ILUSTRACJE książkowe 2]. Zbiór 15 oryginalnych projektów ilustracji do niezidentyfikowanej książki, zapewne z lat 40. XX w. 220 -
871 KSIĘGA pamiątkowa ku uczczeniu CCCL rocznicy założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu Wileńskiego. T. 1-2. 400 400
872 LEM Stanisław – Księga robotów. 140 440
873 LEM Stanisław – Prowokacja. 140 1 100
874 LENARTOWICZ Teofil – Lirenka. 120 -
875 LEŚMIAN Bolesław – Dziejba leśna. 360 900
876 LEŚMIAN Bolesław – Łąka. 320 750
877 LEŚMIAN Bolesław – Sad rozstajny. 360 950
878 LIRA Polska. Tom 1-9. 360 -
879 ŁEMPICKI Stanisław, FISCHER Adam – Polska pieśń wojenna. Antologia poezyi polskiej z roku Wielkiej Wojny. Staraniem lwowskiej delegacyi Naczeln. Komitetu Narodowego wydali ... 120 130
880 MAGNUSZEWSKI Dominik – Niewiasta polska w trzech wiekach. 240 380
881 MARCHESANI Pietro – Bruno Schulz, il profeta sommerso. A cura di ... 120 120
882 MARCIŃSKI Maciej Franciszek – Grammatyka litewsko-polska. Gramatika arba spasabas iszsimokinimo lenkiszkos kałbos, paraszita per ... 100 780
883 MIERZEJEWSKI Lew – Kornelowi Ujejskiemu 1823-1893. 140 140
884 MIŁOSZ Czesław – Gdzie wschodzi słońce i kędy zapada. 120 120
885 MIŁOSZ Czesław – Gucio zaczarowany. 80 95
886 MIŁOSZ Czesław – Kontynenty. 120 120
887 MIŁOSZ Czesław – Miasto bez imienia. Poezje. 140 140
888 MIŁOSZ Czesław – Nieobjęta ziemia. 80 80
889 MIŁOSZ Czesław – Rodzinna Europa. 120 120
890 MIŁOSZ Czesław – Traktat poetycki. 140 360
891 [MORAWSKI Franciszek] – Dworzec mego dziadka. Przez autora "Wizyty w sąsiedztwo" [pseud.]. 360 360
892 NAUKA czytania pisma polskiego. Teraz z przydatkiem nowego katechizmu dla małych dzieci zebrana. 420 420
893 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Nasze przebiegi. Ekloga dramatyczna. 120 120
894 NIEMCEWICZ Jul[ian] Urs[yn] – Spiewy historyczne. Z muzyką i rycinami. 420 -
895 NORWID Cypryan – Poezye wybrane z całej odszukanej po dziś puścizny poety. Ułożył i przypisami opatrzył Miriam [= Zenon Przesmycki]. 320 -
896 NOWA poezja rosyjska. [Cz.] 1. 140 280
897 OBERTYŃSKA Beata – Pszczoły w słoneczniku. 80 -
898 [OELSNER Johann Wilhelm] – Deutsche Anthologie zum Erklären und Declamiren in Schulen. Vierte verbesserte, und mit einem Anhange vermehrte Auflage. 480 -
899 [OLIZAROWSKI Tomasz August] – Paladyn Czorcz. Powieść na gminnem podaniu oparta. Przez Autora Bruna. 300 -
900 OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni – Mocni ludzie. Powieść. 120 200
901 OSTROWSKA Bronisława – Pierścień życia. 64 -
902 PIGOŃ Stanisław – Na wyżynach romatyzmu. Studia historyczno-literackie. 120 120
903 POL Wincenty – Czarna krówka. Legenda z naszych czasów. 160 220
904 POL Wincenty – Poezyje ... Mohort. Rapsod rycerski z podania. Wyd. II. 500 -
905 POTOCKI Wacław z Potoka – Ogrod fraszek. Wydanie zupełne Aleksandra Brücknera. T. 1-2. 160 480
906 REYMONT Władysław St. – Osądzona. Dwie opowieści. 150 300
907 RÓŻEWICZ Tadeusz – Pięć poematów. 80 -
908 RZEPECKA Helena – Ojczyzna w piśmie i pomnikach. Ilustrowane dzieje piśmiennictwa polskiego. Oprac. ... Szósty tysiąc. T. 1-2. 320 320
909 SZEKSPIR [William] – Puste kobiety z Windsoru. Przełożył John of Dycalp [= Placyd Jankowski]. Wydanie Adama Zawadzkiego. 280 800
910 SIENKIEWICZ Henryk – Na jedną kartę. Dramat w 5-ciu aktach. 120 380
911 SŁOWO prawdziwe. 600 1 200
912 STAFF Leopold – Dzień duszy. 220 360
913 SYROKOMLA Władysław – Margier. Poemat z dziejów Litwy. 300 300
914 SYROKOMLA Władysław – Nocleg hetmański. Gawęda na tle historycznem. 160 160
915 SZYMANEL Piotr – Dwie Dyany. 300 550
916 SZYMAŃSKI Adam – Szkice. Maciej Mazur, Srul z Lubartowa, Stolarz Kowalski, Dwie modlitwy. Wyd. pośmiertne z portretem autora. 64 -
917 TOŁSTOJ Lew – Wojna i pokój. T. 1-12. 240 340
918 TRZY satyry z wieku oświecenia. Wyszukał i oprac. Roman Kaleta. 120 160
919 TUWIM Julian – Pegaz dęba. 100 -
920 WASYLEWSKI Stanisław – Pieczone gołąbki czyli o tem, jak się niegdyś jadało. Głosy poetów polskich o aprowizacyi. Zebrał ... 64 200
921 WICHERT-KAJRUKSZTISOWA Julia – Antologia poezji litewskiej. Wyboru celniejszych utworów dokonała, przełożyła, oraz słowem o rozwoju literatury litewskiej opatrzyła z dodaniem przypisów biograficznych ... Z przedm. Artura Górskiego. 150 -
922 WIERZYŃSKI Kazimierz – Laur olimpijski. 100 240
923 WIERZYŃSKI Kazimierz – Olympischer Lorbeer zur IX. Olympiade. 60 100
924 WIERZYŃSKI Kazimierz – Pamiętnik miłości. 220 280
925 WIERZYŃSKI Kazimierz – The Forgotten Battlefield. Illustr. by Zdzislaw Czermanski. 100 -
926 WIERZYŃSKI Kazimierz – Wiosna i wino. 250 250
927 WILDE Oskar – Opowiadania. Przekład Maryi Feldmanowej. 160 300
928 WITWICKI Stefan – Poezije biblijne. 80 80
929 WOLSKI Edmund – Niebios i ziemi królowa. Najśw. Marya Panna w poezyi polskiej. Zebrał i wstępem opatrzył ks. ... 140 -
930 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Paryż 1892-Kraków 1897. 600 2 000
931 Z NAD Wilii i Niemna. Książka zbiorowa (pamięci Adama Mickiewicza i Tomasza Zana w 50-tą rocznicę ich zgonu). 140 140
932 ZALESKI Bohdan – Dzieła pośmiertne. T. 1-2. 800 800
933 ZANUSSI Krzysztof – Persona non grata. 100 -
934 ZAWIEYSKI Jerzy – Owoc czasu swego. [Maszynopis]. 160 -
935 ZBIERZCHOWSKI Henryk – Wianuszek. Almanach frywolny. Red. i teksty wierszowane ... Okładka M. Berezowskiej. Rysunki w tekście: M. Berezowskiej, K. Grusa i A. Żmudy. 100 400
936 ZEGADŁOWICZ Emil – Dziewanny. Poemat. MCMXIX-MCMXXVI. 400 550
937 ZEGADŁOWICZ Emil – Gody pasterskie w Beskidzie. Wielkiej nowiny część wtóra. 140 140
938 ZEGADŁOWICZ Emil – Nad rzeką. 80 80
939 ZEGADŁOWICZ Emil – W obliczu gór i kulis. 100 -
940 ŻMICHOWSKA Narcyza (Gabryella) – Wybór pism. Z przedmową Ignacego Chrzanowskiego. 220 220
941 CAPOTE Truman – In Cold Blood. A True Account of a Multiple Murder and Its Consequences. 150 -
942 CARROLL Lewis – Alice's Adventures in Wonderland. 100 -
943 CONRAD Joseph – Tales of Hearsay. With a preface by R. B. Cunninghame Graham. 140 -
944 GARNETT David – Lady into Fox. Illustrated with wood engravings by R. A. Garnett. 140 -
945 GREEN Graham – The Comedians. 240 -
946 HARDY Thomas – The Three Wayfarers. A Play in One Act by ... Dramatized form his story "The Three Strangers". Illustrated by William H. Cotton. 160 -
947 HEMINGWAY Ernest – A Moveable Feast. 140 270
948 JOYCE James – Chamber Music. 120 -
949 KOSIŃSKI Jerzy – Cockpit. A novel. 240 240
950 KOSIŃSKI Jerzy – The Devil Tree. 100 -
951 KOSIŃSKI Jerzy – The Hermit of the 69th Street. The Working Papers of Norbert Kosky. 120 -
952 MILLER Henry – The Air-conditioned Nighmare. 380 1 200
953 MILLER Henry – Remember to Remember. Vol. 2 of The Air-conditoned Nightmare. 440 1 500
954 SCHULZ Bruno – Cinnamon Shops and Other Stories. Translated from the Polish by Celina Wiśniewska. 120 120
955 WILDE Oscar – Poems by ... With the Ballad of Raeding Gaol. Ninth edition. 120 -
956 WILDE Oscar – The Picture of Dorian Gray. 600 -
957 BARAŃCZAK Stanisław – Sztuczne oddychanie. Ilustrowała: Dorota Martini. 100 100
958 BRYLL Ernest – Wigilie wariata. 100 190
959 CZERNIAWSKI Adam – Topografia wnętrza. 100 100
960 GRAVES Robert – Wiersze. Wybór i przekład Bolesław Taborski. 120 220
961 HERBERT Zbigniew – Epilog burzy. 140 1 200
962 HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. 320 1 600
963 HERBERT Zbigniew – Rovigo. 140 460
964 HERBERT Zbigniew – Struna światła. 140 600
965 HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. 140 800
966 HERBERT Zbigniew – Studium przedmiotu. 140 750
967 JANTA Aleksander – Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Słowo wstępne napisał Jan Miś. 120 340
968 KARPOWICZ Tymoteusz – Odwrócone światło. 80 -
969 MOCZULSKI Leszek A[leksander] – Narzędzia i instrumenty. Ilustrował Jan Sawka. 80 -
970 MOCZULSKI Leszek A[leksander] – Oddech. 80 -
971 MOCZULSKI Leszek Aleksander – Odwitania z Suwalszczyzną. 80 -
972 MOCZULSKI Leszek Aleksander – Powitania. 80 -
973 MOCZULSKI Leszek Aleksander – Wiersze. 80 80
974 NIEMOJOWSKI Jerzy – Epigramaty. 120 160
975 NIEMOJOWSKI Jerzy – Epigramaty. 110 160
976 NIEMOJOWSKI Jerzy – Karnet Indygowłosej. 80 110
977 NIEMOJOWSKI Jerzy – Źrenice. Dwa arkusze poezji. 100 140
978 NOWAK Tadeusz – Psalmy. 120 120
979 NOWAK Tadeusz – Psalmy na użytek domowy. 100 100
980 POUND Ezra – Maska i pieśń. Antologia poezji. Przełożył Jerzy Niemojowski. 80 80
981 ROSTWOROWSKI Jan – Feretron. 80 80
982 ROSTWOROWSKI Jan – Słowik i miecz. Wiersze. 100 150
983 SKWARNICKI Marek – Intensywna terapia. Poezje. 80 -
984 SKWARNICKI Marek – Pieśni. 80 -
985 SKWARNICKI Marek – Poza czasem. 80 -
986 SKWARNICKI Marek – Rdza. 80 -
987 SPRUSIŃSKI Michał – Sen słoneczny. 80 -
988 SZYMBORSKA Wisława – Sto pociech. Wiersze. 140 420
989 SZYMBORSKA Wisława – Tutaj. 160 380
990 SZYMBORSKA Wisława – Wielka liczba. 160 1 200
991 [WOJNAROWSKI Zbigniew]. Baterowicz Marek [pseud.] – Łamiąc gałęzie ciszy. 60 60
992 AKTY powstania Kościuszki. Wydali Sz. Askenazy i Włodz. Dzwonkowski. T. 1-2: Protokóły i dzienniki Rady Zastępczej Tymczasowej i rady Najwyższej Narodowej., cz. 1-2. 260 -
993 ASKENAZY Szymon – Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki. [T.] 1-2. 160 160
994 ASKENAZY Szymon – Rękopisy Napoleona w Polsce 1793-1795. Manuscrits de Napoléon en Pologne 1793-1795. Wydał ... 1 800 -
995 BALZER Oswald – W sprawie godeł i słownictwa państwowego teraźniejszej Polski. 60 60
996 BARWIŃSKI Eugenjusz – Ukraińskie sny o potędze. Z życia i aktów. 60 220
997 [BASIŃSKI Karol] – Do czynu. Napisał Żołnierz [pseud.]. 80 -
998 BEŁDOWSKI Władysław – Wspomnienie o brygadjerze. (Rok 1914 w Jabłonkowie). Wyd. II. 44 -
999 BERTRAND Ludwik – Ludwik XIV. Przekład autoryz. i przedmowa Stanisława Wasylewskiego. 100 -
1000 BILIKIEWICZ Tadeusz – Jan Jonston (1603-1675). Żywot i działalność lekarska. 70 70
1001 BOBRZYŃSKI Michał – Dzieje Polski w zarysie. Wyd. III zwiększone. T. 1-2. 240 320
1002 BOLSZEWICKA podróż z przygodami. 120 650
1003 BONDY Zofja de – Słownik rzeczy i spraw polskich. 240 -
1004 The BRIDGEHEAD of East Prussia. With maps. Edited by The Polish Research Centre. 64 64
1005 BORKOWSKI Henryk – Zdradzeni i zaprzedani. Jak oszukano naród polski. Rewelacje w świetle faktów i dokumentów. 48 60
1006 BROCHWICZ Stanisław – Bohaterowie czy zdrajcy? Wspomnienia więźnia politycznego. 48 110
1007 CIESIELSKI Andrzej – Katyń. 60 220
1008 DĄBROWSKI Stanisław – W szponach czerwonych władców. Przeżycia młodej Polki. 100 300
1009 DEMBIŃSKI Olgierd – Burza nad lasem... Cz. 1-2. 60 200
1010 EUROPA, jedna wola, jeden cel. 40 240
1011 GASTE Fryderyk To – Prawda o żydowskich mordach rytualnych. 70 280
1012 [HOŁUJ Tadeusz] – Rozmowy bawarskie. (Reportaż z Bawarii). 48 48
1013 [KATYŃ]. Der Massenmord im Walde von Katyn. Ein Tatsachenbericht auf Grund amtlicher Unterlagen. 60 310
1014 KLUG Kajetan – Największe niewolnictwo w historii świata. Sprawozdanie z rzeczywistych przeżyć w obozach karnych G.P.U. Napisał ... Oprac. Karol Neuscheler. 60 170
1015 KOWALEWSKI Zbigniew – Śmiertelny wróg chrześcijaństwa. 60 220
1016 KREMER Hannes – Z życia obywatela sowieckiego. 60 60
1017 RAJ robotników i chłopów. 60 95
1018 REIPERT Fritz – Oto Anglia! Opanowanie świata złotem i krwią. Zestawił i opracował ... 48 55
1019 SOLONIEWICZ Iwan – Dzieci za drutem kolczastym. 60 110
1020 STEFAŃSKI Edward – Zbrodniarze ludzkości. Wielka zdrada Anglii wobec narodów Europy. 48 55
1021 UCIECZKA z piekła. 60 320
1022 UWAGA! Uwaga!... podajemy komunikat wojenny. Komunikaty wojenne krajowe i zagraniczne oraz głosy prasy i radia Paryż, Londyn, Berlin, Warszawa. 50 50
1023 WĄSOWICZ Walerian – Niemurowane więzienie. 70 240
1024 ZIELIŃSKA Zofia – Wołodia. Opowiadanie. 60 60
1025 [BUJAK Franciszek]. Studja z historji społecznej i gospodarczej poświęcone prof. dr. ... 180 180
1026 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Wspomnienia syryjskie. Bejrut, Palmira, Damaszek. Z 15 ilustracjami. 120 157
1027 CEPNIK Henryk – Józef Piłsudski. Portret biograficzny. 100 750
1028 CEPNIK Henryk – Józef Piłsudski, twórca niepodległego Państwa Polskiego. Zarys życia i działalności. (5 XII 1867-12 V 1935). Wyd. III. 120 260
1029 CHŁAPOWSKI Kazimierz – Pojedynki a Liga ku Ochronie Czci i Honoru. 60 -
1030 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Dwie wizyty w Anglii. (Szkice i wrażenia). T. 1-2. 120 -
1031 CHODYNICKI Kazimierz – Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370-1632. 160 340
1032 CHOŁODECKI Józef Białynia – Księga pamiątkowa oprac. staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864 przez ... 220 550
1033 [CIESZKOWSKI Ludwik] – Pamiętnik anegdotyczny z czasów Stanisława Augusta. T. 1-3. 100 -
1034 CYNK Jerzy B. – Polish Aircraft 1893-1939. 280 380
1035 CZAADAEW P[iotr] J[akowlewicz] – List filozoficzny ... do Pani ***. Tłomaczenie z czasopisma moskiewskiego "Teleskop". 80 150
1036 CZAPIŃSKI Kazimierz – Bankructwo bolszewizmu. 60 60
1037 CZAPSKI Edward – Pamiętniki sybiraka. Z przedmową Stanisława Vincenza. Rękopis oprac., zaopatrzyła w przypisy i indeksy Maria Czapska. 120 360
1038 DAUCHOT Gabryjel – Polska nieśmiertelna. Przekład Małgorzaty Starzyńskiej. Przedmowa Ludwika Włodka. 100 -
1039 DĄBROWIECKI Wojciech Stanisław – Z zagadnień sprawy polsko-ruskiej. 80 220
1040 DIRECTORIUM Divini Officii da usum universi cleri saecularis dioecesis sejnensis seu augustoviensis juxta rubricas breviarii et missalis romani nec non s. rituum congregationis decreta, ad normam Kalendarii perpetui a S. Sede Apostolica [...] adprobati. Jussu et auctoritate [...] Antoni Baranowski [...] episcopi sejnensis seu augustoviensis pro anno Domini M*DCCC*XCVIII concinnatum et editum. 500 500
1041 DOROŻYŃSKA Elżbieta z Zaleskich – Na ostatniej placówce. Dziennik z życia wsi podolskiej w latach 1917-1921. Z przedmową Artura Górskiego. 120 120
1042 DÜHRING E[ugen] – Kritische Geschichte der Nationalökonomie und des Socialismus. 320 -
1043 DWORZACZEK Włodzimierz – Schlichtingowie w Polsce. Szkic genealogiczno-historyczny. 140 190
1044 DZIENNIK działań bojowych 2 DP (19.8.43 - 9.5.45 r.). 480 850
1045 DZIESIĘCIOLECIE Polski Odrodzonej 1918-1928. Redaktor nacz. Marjan Dąbrowski. 400 400
1046 FELSZTYN Tadeusz – Nauka o broni. Cz. 1: Nauka o strzale. Rysunki wykonał por. A. Bartoszewski. 80 80
1047 FIEDLER Edward – Trzecia Rzesza. Zarys ustroju politycznego, gospodarczego i kulturalnego. 120 260
1048 FOCH Ferdynand – O prowadzeniu wojny. Przeł. O. Laskowski. Z 13 mapami i szkicami. 120 120
1049 FOCH Ferdynand – Pamiętniki 1914-1918. Przekład Ottona Laskowskiego. T. 1-2. 240 -
1050 GARNYSZ Józef – Kilka mysli o Polsce i dla Polski. 300 500
1051 GEMBARZEWSKI Bronisław – Rodowody pułków polskich i oddziałów równorzędnych od r. 1717 do r. 1831. 150 150
1052 GERMAN Failures in Poland. Natural Obstacles to Nazi Population Policy. 64 -
1053 GĘBAROWICZ Mieczysław – Początki kultu św. Stanisława i jego średniowieczny zabytek w Szwecji. 120 180
1054 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 80 -
1055 GRABOWSKI Ignacy Oksza – Ideologja I-go Korpusu Polskiego. Poprzedza wiersz Walentego Zielińskiego. 48 48
1056 GRODECKI Roman, ZACHOROWSKI Stanisław, DĄBROWSKI Jan – Dzieje Polski średniowiecznej w dwu tomach. T. 1-2. 160 200
1057 GROSS Feliks – Sybir, zesłanie, nauka. 120 120
1058 GRZEGORZEK Józef – Pierwsze powstanie śląskie 1919 roku w zarysie. 120 120
1059 GRZYMAŁA-GRABOWIECKI Jan – Tablica synchronistyczna rozwoju Polski współczesnej 1918-1933. 160 -
1060 GUHL [Ernest], KONER [Wilhelm] – Hellada i Roma. Życie Greków i Rzymian. Z [...] niemieckiego [...] przetłómaczył Stanisław Mieczyński. Z 1061 ilustracyami. T. 1-2. 280 420
1061 [GURKO Vladimir Iosifovič] – Očerki Privisljanja. V. R. [krypt.]. 140 440
1062 HALLER Stanisław – Wypadki warszawskie od 12 do 15 maja 1926 r. 80 150
1063 HORWATH Edward – Kajet wojenny dziecka lwowskiego. (Z przeżyć w czasie oblężenia miasta Lwowa od listopada 1918 do kwietnia 1919 roku). Ułożył i uwagami opatrzył ... Słowo wstępne skreślił Czesław Mączyński. 80 190
1064 HORYSZEWSKI S[tanisław] – Skrypt z historii. Ułożył ściśle według nowego programu ... Prof. Państwowego Gimnazjum Im. Hetm. J. Zamojskiego w Lublinie. Klasa IV. 80 80
1065 [HRABYK Klaudiusz]. Tadeusz Mateja [pseud.] – Podwójne życie Jerzego Giedroycia. 48 85
1066 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Ścieżka obok drogi. Wyd. III. 140 200
1067 JABŁONOWSKI Aleksander – Ziemie ruskie Rzeczypospolitej. 400 850
1068 JABŁONOWSKI Aleksander – Kresy Ukrainne. 400 1 300
1069 JABŁONOWSKI Aleksander – Wołyń, Podole i Ruś Czerwona. 400 1 200
1070 JABŁONOWSKI Aleksander – Wschód muzułmański. 400 -
1071 JAK nasi walczą z kozakami. 120 280
1072 JAN III [Sobieski] – Listy krola Jana III, pisane do krolowey Maryi Kazimiry w ciągu wyprawy pod Wieden w roku 1683. Wydane przez Edwarda Raczyńskiego. Edycya druga. 240 380
1073 JANIK Michał – Dzieje Polaków na Syberji. Z 23 ilustr. 120 400
1074 JAREM-MIRSKI Józef – Na szańcach ojczyzny. 80 80
1075 JASNOWSKI Józef – Mikołaj Czarny Radziwiłł (1515-1565). Kanclerz i marszałek ziemski Wielkiego Księstwa Litewskiego, wojewoda wileński. 140 340
1076 JĘDRZEJEWICZ Wacław – P.O.W. i Batalion Warszawski. Moja służba 1914-1915. 140 300
1077 JĘDRZEJEWICZ Wacław – The Polish Plan for a "Preventive War" against Germany in 1933. 64 64
1078 BYCHOWSKI Zygmunt – Ubój rytualny z punktu widzenia humanitarnego i sanitarnego. 48 48
1079 BYSTROŃ Jan Stanisław – Uwagi nad dziesięciu pieśniami ludowymi Żydów polskich. 48 -
1080 CHASANOWITSCH L. [właśc. Schub Kasriel] – Die polnischen Judenpogrome im November und Dezember 1918. Tatsachen und Dokumente. 100 100
1081 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. 180 260
1082 GRABARZE Rosji. Rysunki O. v. Kursella. Wiersz D. Eckarta. Przeł. z niem. I. O. Grabowski. 90 210
1083 GRABOWSKI Ignacy – Dla żydów - Palestyna. Wydanie dwunaste. 44 170
1084 GRAETZ H[einrich] – Historja Żydów. Przeł. St. Szenhak. T. 1-9. 360 1 000
1085 GRÜNBAUM I. – Materjały w sprawie żydowskiej w Polsce. Pod red. ... Zesz. 1. 480 -
1086 [KACZMARCZYK Józef] – Bolszewizm a Mesjasz żydowski. Napisał Dr. J. K. [krypt.]. 48 300
1087 KLING Teofil – Żydzi pod Giewontem. 48 130
1088 LAUDYN-CHRZANOWSKA St[efania] – Ameryka i Polska wobec sprawy żydowskiej. 60 260
1089 LEVY Rozalja Marja – Dlaczego żydzi przyjmują wiarę katolicką? (Why Jews Become Catholics). Autentyczne opowiadania. Przekład z ang. dokonany [...] staraniem ks. Mateusza Jeża. 80 80
1090 MARK B[ernard] – Powstanie w getcie warszawskim. Nowe uzupełnione wyd. i zbiór dokumentów. 80 -
1091 NUSSBAUM Hilary – Z teki weterana warszawskiej gminy starozakonnych. 160 -
1092 OPIOŁA Tadeusz – Czerwony szał. Rzeź Żydów w Płoskirowie; "Mirnyj żytiel", czyli częste kłopoty mieszkańca Ukrainy; Na progu nowego życia; "Wsio dla rebionka"; Wolność, równość, braterstwo; "Ex oriente lux"; Kłopoty agrarne na Ukrainie. 64 64
1093 PROGRAM żydowski. 48 220
1094 PROTOKÓŁY mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. Oprac. Bolesław Rudzki. 80 80
1095 [SOCHA Stefan]. Stefan Jonicz [pseud.] – Judea wojująca. 54 54
1096 [SOCHA Stefan]. Stefan Jonicz [pseud.] – Judea symulująca. 54 54
1097 STANISŁAWSKI A. – Imperjalizm żydowski a Polska. 48 280
1098 KELLOG Charlotte – Jadwiga. Przełożyła z angielskiego Róża Potocka. 150 150
1099 KLAWEK Aleksy – Roman Dmowski (1864-1939). Kazanie żałobne wygłoszone dnia 14. I 1939 we Lwowskiej Bazylice Archikatedralnej podczas nabożeństwa pontyfikalnego, celebrowanego za duszę ś.p. Romana Dmowskiego przez J. E. ks. arcybiskupa metr. dra Bolesława Twardowskiego. 80 280
1100 KOHUTEK Ludwik – Dobra Wielkie Soleczniki. 100 160
1101 KORMANOWA Żanna – Bracia polscy 1560-1570. 60 -
1102 KORZON Tadeusz – Wewnętrzne dzieje Polski za Stanisława Augusta (1764-1794). Badania historyczne ze stanowiska ekonomicznego i administracyjnego. T. 1-6. Wyd. II. 420 420
1103 KOSSAK Wojciech – Wspomnienia. Z 92 illustracyami w tekście oraz 8 kolorowemi na osobnych kartach. 320 320
1104 KOSTRZEWSKI Józef – Gród prasłowiański w Biskupinie w powiecie żnińskim. Sprawozdanie z badań w latach 1936 i 1937 z uwzględnieniem wyników z lat 1934-1935. Praca zbiorowa pod red. ... 180 -
1105 [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. Memorial Exhibition. Thaddeus Kosciuszko, revered Polish and American hero, his patriotism, vision, and zeal revealed in a collection of autograph letters by him as well as autograph letters about him by prominent leaders of American revolution [...] being the collection formed by Alexander Kahanowicz. 120 140
1106 KRAJEWSKI Michał [Dymitr Tadeusz] – Historya Stefana na Czarncy Czarnieckiego, wojewody kijowskiego, hetmana polnego przez ... Wyd. K. J. Turowskiego. 120 -
1107 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Polska w czasie trzech rozbiorów 1772-1799. Studya do historyi ducha i obyczaju [...]. Przedmowa S. Askenazego. T. 1-3. 640 640
1108 KRASZEWSKI Kajetan – Chełmianie. Opowiadania z lat 1792-1796. 120 120
1109 KRAUSS Stanisław – Wyszkolenie bojowe pojedynczego szeregowca. Zbiór zadań. 60 -
1110 KRÓLOWIE polscy. 140 -
1111 KRZYŻANOWSKI Bronisław – Wileński matecznik 1939-1944. (Z dziejów "Wachlarza" i Armii Krajowej). 64 110
1112 KSIĘGA pamiątkowa ku czci Leona Pinińskiego. T. 1-2. 240 750
1113 KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 1-2. Wyd. III. 240 240
1114 KUBICKI Paweł – Bojownicy kapłani za sprawę Kościoła i ojczyzny w latach 1861-1915. Materjały z urzędowych świadectw władz rosyjskich, archiwów konsystorskich, zakonnych i prywatnych. Cz. 3: uzupełniająca pierwsze dwie, t. 4: Dawna Litwa i Białoruś, Dawne diecezje: mohylowska, kamieniecka, łucko żytomierska i saratowska, Dioecezje: lwowska i przemyska obrz. łac. [...]. 240 240
1115 KUKLIŃSKI Jakób – Spis rycerstwa polskiego z wyprawy wiedeńskiej 1683. Wyd. ... 60 60
1116 KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. 120 270
1117 KUŁAKOWSKI Sergjusz – Legenda o obrazie Matki Boskiej Rzymskiej w literaturze staroruskiej. 60 -
1118 KUROŃ Jacek – Wiara i wina. Do i od komunizmu. 120 120
1119 KUTRZEBA Stanisław – Polskie ustawy i artykuły wojskowe od XV do XVIII wieku. 140 140
1120 KUTRZEBA Stanisław, VETULANI Adam – Wybór źródeł do historji ustroju Polski. Zesz. 1-2. 80 -
1121 KWACISZEWSKI Józef – Karabin maszynowy Schwarzlose wzór 7/12. Wyd. II rozszerzone. 50 130
1122 LANGE Teodor Stefan – Budowa i obsługa sieci telefonicznej O. P. L. 100 -
1123 LEPSZY Kazimierz – Rzeczpospolita Polska w dobie Sejmu Inkwizycyjnego (1589-1592). 120 120
1124 LUBOMIRSKI Stanisław – Pamiętniki. Z rękopisu wydał Władysław Konopczyński. 120 120
1125 ŁOZIŃSKI Władysław – Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi za panowania Zygmunta III. 180 270
1126 MACIEJOWSKI Wacław – Pierwotne dzieje Polski i Litwy zewnętrzne i wewnętrzne, z uwagą na ościenne kraje, a mianowicie na Ruś, Węgry, Czechy i Niemcy, wyłożył, i, z dorobioną do nich chronologiczną mapą, wydał ... 420 650
1127 MACKIEWICZ Stanisław – Statut Litwy Środkowej. 64 190
1128 MAŁY słownik terminologiczny dawnej architektury obronnej w Polsce. Oprac.: Janusz Bogdanowski, Zygmunt Holcer, Marian Kornecki, Andrzej Swaryczewski (przedruk). 60 60
1129 MEHNERT Klaus – Moralność i kultura w Rosji Sow. Autoryzowany przekład z niem. Heleny Weissowej. 80 -
1130 MEYZNER Józef – Krakowiaki historyczne. 80 80
1131 MIEROSŁAWSKI [Ludwik] – Pamiętnik Mierosławskiego (1861-1863). Wydał Józef Frejlich. 80 80
1132 [MILEWSKI Ignacy Karol] – Une petite croisière en très haute compagnie. 480 -
1133 MILITÄRGEOGRAPHISCHE Beschreibung von Polen (mit Einzelangaben zum Nachschlagen). Abgeschlossen am 1. 7. 1939. 280 280
1134 MINKOWSKA Anna – Organizacja spiskowa 1848 roku w Królestwie Polskiem. 100 -
1135 MONDALSKI Wiktor – Z trzecim pułkiem Legionów. 80 130
1136 MORAWSKI Franciszek – Z walki dwóch duchów. 120 120
1137 MORAWSKI Teodor – Dzieje narodu polskiego w krótkości zebrane dla matek i niższych nauczycieli. T. 1-6. 1 200 1 200
1138 MOSSOCZOWA Michalina – Ks. Józef Poniatowski, obrońca honoru Polaków. Opowiadanie historyczne. 42 65
1139 MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz – Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927. Pod red. ... Wyd. Lucjan Złotnicki. 320 470
1140 MOŚCICKI Henryk – Pod znakiem Orła i Pogoni. Szkice historyczne. Z 5 illustr. 140 190
1141 MOŚCICKI Henryk – Powstanie 1831 roku na Litwie. Wspomnienia uczestników. Wyd. ... 100 260
1142 MURRAY Kenneth Malcolm – Wings over Poland. The Story of the 7th (Kosciuszko) Squadron of the Polish Air Service, 1919, 1920, 1921. 140 220
1143 ODZNAKA Strzelecka. 64 74
1144 [OLSZEWSKI Kajetan Bolesław]. Zbiór pamiątek po gen. Kajetanie Bolesławie Olszewskim, zawierający zdjęcia, dokumenty, rękopiśmienny, niepublikowany w całości pamiętnik generała. 3 000 -
1145 OPLUSTILL Zdzisław – Polskie formacje wschodnie 1918-1919. 80 150
1146 ORLIŃSKI Bolesław – Moje wrażenia z lotu do Tokjo. 80 80
1147 OSIŃSKI Alojzy – O życiu i pismach Tadeusza Czackiego, tajnego radzcy Jego Imperatorskiéj Mości [...]. Rzecz czytana na Zebraniu Gimnazyium Wołyńskiego i licznych Obywatelów, w Jmieniu rzeczonego Gimnazyium, i Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk 30. Lipca 1813 roku. 240 600
1148 PAMIĘTNIK Czwartego Pułku Strzelców Armji generała Hallera 1918-1922. 80 -
1149 PARTHENAY [Jan Chrzciciel] – Dzieje panowania Fryderyka Augusta II, króla polskiego. Przełożył na język polski T. H....rt [= T. Herburt]. Z 7 rycinami. 400 400
1150 PASZKOWSKI [Franciszek Maksymilian] – Dzieje Tadeusza Kościuszki, pierwszego naczelnika Polaków, przez generała ... 300 1 300
1151 PATKOWSKI Aleksander – Pamiętnik świętokrzyski 1930. Red. ... 160 -
1152 PAWŁOWSKI Bronisław – Początki służby Ks. Józefa Poniatowskiego w wojsku polskiem. 64 150
1153 PĘCZKOWSKI Mieczysław – Umundurowanie wojska, Marynarki Wojennej i Przysposobienia Wojskowego w Polsce. Oprac. ... Ilustrowali Stanisław Bieńkowski, Stanisław Haykowski. 280 300
1154 PIEKARSKI Stanisław – Encyklopedja wierzeń wszystkich ludów i czasów. Religje, wyznania, dogmaty, obrzędy, kościoły, sekty. Zebrał, opracował i ułożył ... 240 -
1155 [POLNISCHE Wehrmacht, Zambrów]. Teczka z wiedeńskiego archiwum c. i k. armii z zespołem dokumentów dotyczących wyszkolenia oficerów Polnische Wehrmacht w Zambrowie, Ostrowi i Mińsku Maz. w 1917. 2 500 2 900
1156 PROCHASKA Antoni – Hetman Stanisław Żółkiewski. 120 120
1157 PRZEPISY o noszeniu strojów i odznaczeń w święta 3 Maja i 11 Listopada oraz podczas przyjęć i wystąpień oficjalnych. (Opracowane przez referat spraw orderowych i etykietalnych w Prezydium Rady Ministrów). 64 130
1158 PRZYBYLSKI A[dam] – Wojna polska 1918-1921. Z 32 szkicami. 140 140
1159 PRZYWIECZERSKI Jerzy – Hiszpania w ogniu. Reportaż z 20 rycinami. 80 240
1160 RABINOWICZÓWNA Sara – Wilno w powstaniu roku 1830/31. 120 200
1161 REZOLUCJE V Kongresu Międzynarodówki Komunistycznej. [Zesz.] III. 64 130
1162 RZESIŃSKI J[an] H[ieronim] S[tefan] – Proces cywilny krakowski przez rajców miasta w roku 1544 za panowania Zygmunta I napisany. Z rękopisu wydał ... 120 120
1163 SAPIEHA Aleksander – Podróż po słowiańskich krajach ..., (w latach 1802gim i 1803cim). Wyd. K. J. Turowskiego. 80 160
1164 SAPIEHA Książe Leon – Wspomnienia (z lat od 1803 do 1863 r.). Z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Wydał, wstępem i wyjątkami z korespondencyji zaopatrzył Bronisław Pawłowski. 140 270
1165 SEMKOWICZ Władysław – Tradycja o kniaziowskiem pochodzeniu Radziwiłłów w świetle krytyki historycznej. Z mapą historyczną. 60 60
1166 SEYDA Marian – Poland and Germany and the Post-War Reconstruction of Europe. 120 -
1167 SIEMASZKO Zbigniew – Narodowe Siły Zbrojne. 100 -
1168 SKARBEK Fr[yderyk] – O ubostwie i ubogich. 200 -
1169 SKARŻYŃSKI Stanisław – Na RWD 5 przez Atlantyk. Wyd. II. 120 120
1170 [SMOLEŃSKI Władysław]. Wł. Grabieński [pseud.] – Dzieje narodu polskiego. Cz. 1-2. 300 300
1171 [SMOLKA Franciszek] – Politische Briefe über Russland und Polen oder wenn man will: Die polnische Frage. Von einem Polen [pseud.]. 1-2 Serie. 140 300
1172 SOBIESKI Jakób – Pamiętnik wojny chocimskiej, xiąg troje. Przeł. z łacińskiego, życiorysem autora i objaśnieniami uzup. Władysław Syrokomla. 300 300
1173 SOCHANIEWICZ Kazimierz – Życie Rosji Sowieckiej. 40 40
1174 SPIS abonentów sieci telefonicznych państwowych i koncesjonowanych w Polsce (z wyjątkiem m. st. Warszawy). 1931 r. 980 -
1175 STRZELECKI Adam – Sejm z r. 1605. 100 -
1176 SZAJNOCHA Karol – Opowiadania o królu Janie III. Opowiadanie I: Mściciel. 120 -
1177 SZAJNOCHA Karol – Szkice historyczne. T. 1-4. 480 1 000
1178 SZELĄGOWSKI M. M. – Inwentarz pamiątek po I-ym Polskim Korpusie w Muzeum Wojska w Warszawie wydany [...] w 20-ą rocznicę powstania Korpusu 1917 - 25/VII - 1937. Oprac. podkapitan Legji Rycerskiej ... 64 64
1179 SZUJSKI Józef – Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane. T. 1-4. 540 1 100
1180 ŠIFER Stanislav – Graždanskie zakony dejstvujuščie v Carstve Polskom s novejšimi dopolnienjami i rešenijami Pravitelstvujuščago Senata. Izdanie Prisjažnago Poverennago ... 240 -
1181 ŚNIADECKI Jan – Pisma rozmaite ... T. 1-4. 1 800 4 400
1182 ŚNIADECKI Jan – Żywoty uczonych Polaków. Wyd. K. J. Turowskiego. 80 80
1183 TARCHALSKI Mieczysław – "Kaktus". Włoszczowski Obwód Armii Krajowej. Monografia - pamiętnik. Cz. [1]-2. 140 -
1184 TARNIEWSKI Marek – Krótkie spięcie (marzec 1968). 64 -
1185 TARNOWSKI Jan – Badania historyczne jaki wpływ mieć mogły mniemania i literatura ludow wschodnich na ludy zachodnie, szczególniey we względzie poezyi, rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Królewskiego Przyiaciół nauk, w Warszawie dnia 24miesiaca Listopada 1819 roku, przez ... 200 -
1186 TASSO Torquato – Jerozolima wyzwolona Tarkwata Tassa. Przekład Ludwika Kamińskiego. T. 1-2. 220 360
1187 TOMASZEWSKI Edward – Ceny w Krakowie w latach 1601-1795. Z 32 diagramami. 120 -
1188 TRENTOWSKI Bronisław – Listy ... (1836-1869). Zebrał i do druku przygotował Stanisław Pigoń. 160 160
1189 TROCKI Lew – Historja rewolucji rosyjskiej. Rewolucja październikowa. Cz. 1-2. Autoryzowany przekład z rosyjskiego Jerzego Kamieńskiego i Bolesława Tarczyńskiego. 280 850
1190 [TYSZKIEWICZ Antoni] – Russko-polskija otnošenija. Očerk napisal Graf Leliva [pseud.]. 140 270
1191 [UDZIELA Stanisław] – Co to są Narodowcy? (Ich cele i dążenia). Napisał S. Wielkopolski [pseud.]. 50 220
1192 UMINSKI Sigmund H. – The Free Poles and the Berlin Crisis. 64 -
1193 VETULANI Adam – Polskie wpływy polityczne w Prusiech Książęcych. Rozprawa z pracy zbiorowej: "Dzieje Prus Wsch.". 100 -
1194 WALAWENDER Antoni – Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach 1450-1586. [Cz.] 1: Zjawiska meteorologiczne i pomory. (Z wykresami). Przedmowę napisał Franiszek Bujak. 140 340
1195 WERYHA Aleksander – Ród kniaziów Weryhów. Monografja na tle dziejowym. Oprac. ... 800 1 700
1196 WERYHA-DAROWSKI Aleksander – Kresy ruskie Rzeczypospolitej. (Województwa: kijowskie, wołyńskie, bracławskie i podolskie). 120 450
1197 WĘGRZECKI S[tanisław] – Rosprawa o professyach i professyonistach oraz o systemacie administracyinym. 160 260
1198 WIELHORSKI Władysław – Byt ludności polskiej w państwie litewskiem w świetle dochodzeń jej praw przed Ligą Narodów. 80 80
1199 WIELOGŁOWSKI Walery – Emigracyja polska w obec Boga i Narodu. 300 420
1200 WITTLIN Thaddeus – Commissar. The Life ans Death of Lavrenty Pavlovich Beria. 140 -
1201 WODZICKI Stanisław – Pamiętniki hr. ... 140 180
1202 WYBRANOWSKI Aleksander – Ongi w dworach i dworkach szlacheckich. 64 -
1203 [WYRWICZ Karol] – Konfederacya gołąbska. Obraz historyczny skreślony za czasów Stanisława Augusta przez niewiadomego pisarza. 80 -
1204 ZBIÓR dokumentów małopolskich. Wyd. Stanisław Kuraś i Irena Sułkowska-Kuraś. Cz. 1-7. 720 1 700
1205 ŻELIGOWSKI Lucjan – Wojna w roku 1920. (Wspomnienia i rozważania). 140 140
1206 ALBUM Ryb Wędkarskich P[aństwowego] Z[wiązku] W[ędkarskiego] Okręg Poznań. 140 300
1207 BRZÓSKO Stanisław – Praktyczne pszczelnictwo. Z 45 rys. 160 680
1208 CIESIELSKI Teofil – Bartnictwo czyli hodowla pszczół dla zysku oparta na nauce i wielostronnem doświadczeniu. [T.] 1-2. 240 800
1209 JANKOWSKI Edmund – Dzieje ogrodnictwa w Polsce w zarysie. 120 170
1210 JAROCKI Felix Paweł – Zoologiia czyli zwierzętopismo ogólne podług naynowszego systematu ułożone przez ... T. 1-6. 6 400 6 400
1211 KRZYWOSZEWSKI Stefan – Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. 360 360
1212 LÖHR J[ohann] A[ndreas] C[hristian] – Historya naturalna dla młodzieży do użycia szkolnego i domowego cwiczenia. Przełożona podług ostatniey edycyi przez Alexandra Kuszańskiego. Z załączeniem 98 wyobrażeń. 600 2 300
1213 OSTROWSKI Stefan – Z piersi myśliwego. Liryki, legendy myśliwskie. 64 161
1214 PŁONKIEWICZ Antoni I[gnacy] – Kalendarz Myśliwski. Informator na rok 1923. R. I. 80 210
1215 POLIŃSKI Władysław – Podręcznik do zbierania i konserwowania zwierząt należących do fauny polskiej. Zesz. 1-7. 120 -
1216 POTOCKI Józef – Notatki myśliwskie z dalekiego Wschodu. Z ilustracyami Piotra Stachiewicza. [T.] 2: Cejlon. 1 800 2 300
1217 PRUSKI Witold – Ruler. 150 -
1218 ROCZNIK Polskiego Towarzystwa ... R. 2: 1928. 150 150
1219 ROCZNIK Polskiego Towarzystwa ... R. 6: 1935. 150 150
1220 SCHOLTZÓWNA Alina – Ogródki nowe. Z 56 ilustr. 120 120
1221 BARANOWSKI Mieczysław – Pogląd na rozwój szkolnictwa ludowego w Galicyi od 1772 do 1895 roku. 120 270
1222 BARTOSZEWICZ Kazimierz – Dzieje Galicyi, jej stan przed wojną i "wyodrębnienie". 140 320
1223 BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef – Na temat wychodźtwa w pierwszym okresie dziejów "rewindykowanej" Galicyi. 80 80
1224 CHODYNICKI Ignacy – Historya stołecznego królestw Galicyi i Lodomeryi miasta Lwowa od założenia jego aż do czasów teraźnieyszych. 480 1 600
1225 DOKUMENTA i przepisy organizacyjne Fundacyi Stanisława hr. Skarbka tudzież Fundacyi Władysława hr. Skarbka. 120 360
1226 DREXLER Ignacy – Wielki Lwów. Le Grand Léopol. 140 260
1227 KRAJEWSKI Józef – Tajne związki polityczne w Galicyi (od r. 1833 do r. 1841). Według niewydanych źródeł rękopiśmiennych, oraz aktów sądowych i gubernialnych. 120 190
1228 KRUCZKOWSKI Jan – Ballady lwowskie. 80 120
1229 LITYŃSKI Michał – Gmach Skarbkowski na tle architektury lwowskiej w pierwszej połowie XIX wieku. 80 240
1230 LUKOMSKIJ G[eorgij] K[reskentevič] – Galicîja v eja starině. Očerki po istorîi architektury XII-XVIII vv. i risunki ... 2 400 2 600
1231 ŁOZIŃSKI Władysław – Galiciana. Kilka obrazków z pierwszych lat historyi galicyjskiej. 120 400
1232 PRZEWODNIK informacyjny po Lwowie. 64 110
1233 [RAWICZ KOSIŃSKI Stanisław]. Odręcznie wykonany tekst poparcia wystosowanego przez współpracowników i podwładnych, dat. w XI 1902 we Lwowie. 2 800 4 200
1234 [ROGALSKI Bruno] – Ministrowie-mieszczanie a polityka Galicyi (jaką dziś być powinna?). Prześwietnej Radzie Stolicy z uszanowaniem poświęcił Autor programatologii. 80 190
1235 RUTKOWSKI Tadeusz – W sprawie Organizacyi Budownictwa miejskiego we Lwowie. Wraz z projektem napisał ... 64 110
1236 SKOBEL F[ryderyk] K[azimierz] – O skażeniu języka polskiego w dziennikach i w mowie potocznej, osobliwie w Galicyi. Spostrzeżenia i uwagi ... Wyd. III powiększone. 180 -
1237 SKOCZEK Alojzy – Rys historyczno-statystyczny szkół ludowych w Galicyi od roku 1772 po 1867. Skreślił ... z Radomyśla. 140 420
1238 STRONER Adolf – O powodach upadku naszego przemysłu krajowego przedewszystkiem rękodzielniczego w ogóle, w szczególności zaś we Lwowie. 48 48
1239 SZCZEPANOWSKI Stanisław – Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Wyd. II. 140 380
1240 SZUMOWSKI Władysław – Galicya pod względem medycznym za Jędrzeja Krupińskiego, pierwszego protomedyka 1772-1783. Z portretem Krupińskiego. 120 320
1241 TEKA Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. T. 6: Katalog kościoła N. M. Panny w Krakowie. Wydał Edmund Długopolski. 360 700
1242 WASYLEWSKI Stanisław – Bardzo przyjemne miasto. 80 200
1243 WĄSOWICZ Michał – Kontrakty lwowskie w latach 1676-1686 [...]. W dodatku: Stanisław Siegel – Kontrakty lwowskie w latach 1717-1724 [...]. 120 -
1244 WICZKOWSKI Józef – Lwów, jego rozwój i stan kulturalny oraz przewodnik po mieście. 280 420
1245 WINIARSKI Bohdan – Ustrój prawno-polityczny Galicyi. 100 320
1246 [ZALESKI Stefan]. Światłomir [pseud.] – Ciemnota Galicyi w świetle cyfr i faktów. 1772-1902. Czarna księga szkolnictwa galicyjskiego. 80 500
1247 AKADEMICKA Myśl Niezależna. Organ Niezależnej Młodzieży Narodowej. 48 120
1248 BIAŁY Orzeł. Niezależne czasopismo Inwalidów Wojennych Rzpp. 48 48
1249 CODZIENNY Informator Kolejowy dla przyjezdnych do Lwowa i Małopolski Wschodniej. Czasopismo kolportowane codziennie na kolejach, węzłowych dworcach kolejowych, w uzdrowiskach i letniskach, autobusach i t. p. Wydawnictwo poświęcone ułatwianiu orjentacji przyjezdnym do Lwowa [...] oraz propagandzie kulturalnej i przemysłowo-handlowej. 80 320
1250 GAZETA Muzyczna. 240 500
1251 [JEDNODNIÓWKA]. AUTOMOBILOWA Noc Kostjumowa Związku Zawodowych [!] Transportowców, Oddz. Automobilistów, Lwów. 100 120
1252 [JEDNODNIÓWKA]. MYŚL Proletarjacka. Jednodniówka. 80 -
1253 [KALENDARZ]. Powszechny lwowski kalendarz domowy i gospodarski na rok przestępny 1844, zawierający 366 dni, wyrachowany na południk lwowski. 70 120
1254 MAŁPIE Zwierciadło. Tygodnik społeczny i literacki. 64 160
1255 POLSKI Przegląd Wojskowy. Czasopismo poświęcone sprawom wojskowym. 100 100
1256 PRZEGLĄD Wszechpolski. Dwutygodnik polityczny i społeczny. Wyd. i red. odp. Ernest Adam. 280 460
1257 PRZEGLĄD Strzelecki Okręgu Lwowskiego. 80 130
1258 SŁONECZNY Szlak. Dwutygodnik młodzieży Zakładów im. Zofji Strzałkowskiej we Lwowie. 240 240
1259 [BUSKO]. Widoki Buska i okolicy. 160 380
1260 BIEROŃ Władysław – Huta im. Lenina i Nowa Huta. Przewodnik z planem miasta. 60 65
1261 CHWAŚCIŃSKI Bolesław, WOJSZNIS Justyn – Wśród gór Marokka. Wspomnienia z wyprawy wysokogórskiej. 100 -
1262 CZAJEWSKI W[iktor] – Willanów. Oprac. ... Wyd. II poprawione i uzupełnione. 80 80
1263 CZAJEWSKI Wiktor – Warszawa illustrowana. T. 1-4. 480 1 700
1264 DUBIECKI Maryan – Kudak, twierdza kresowa i jej okolice. Monografia historyczna nagrodzona przez Akademię Umiejętności w Krakowie. 140 140
1265 DUPLESSIS Paweł – Poszukiwacze złota na wybrzeżach rzeki Sacramento. Wspomnienie podróży odbytej do Kalifornji w roku 1848. Z opowiadania Karola Urriaga, spisane przez ... Przekład z francuzkiego. 120 270
1266 GOETEL Ferdynand – Przez płonący Wschód. Wrażenia z podróży. Z ilustracjami. 80 170
1267 GOŁĘBIEWSKI Hieronim – Obrazki rybackie z półwyspy [!] Helu. Skreślił ksiądz ongi rybacki ... Wyd. III. 80 140
1268 [GOSZCZYŃSKI Seweryn] – Dziennik podróży do Tatrów. Przez autora Sobotki [pseud.]. 1 200 2 100
1269 GÓRY wołają. Wędrówka z obiektywem od Olzy po Czeremosz. 300 550
1270 GRABOWSKI Ambroży – Groby, trumny i pomniki królów polskich w podziemiach i wnętrzu Katedry krakowskiej na Wawelu. Pisma do tego przedmiotu stosowne zabrał i kosztem swoim wydał [...] ... Wyd. II znakomicie pomnożone. 180 320
1271 HOSZOWSKI Konstanty – Kościół katedralny, jego instytucye, szkoły, starożytnicze szczegóły życia i obyczajów wyższego kleru, wreszcie dawni mieszkańcy na Wawelu. 60 120
1272 [INFORMATOR 1]. Zwiedzajcie przez [Polskie Biuro Podróży] "ORBIS" Zakopane. 80 80
1273 [INFORMATOR 2]. [Polskie Biuro Podróży] "ORBIS" Zakopane. 80 80
1274 JAKUBSKI Antoni – W krainach słońca. Kartki z podróży do Afryki Środkowej w latach 1909 i 1910. Wstępem poprzedził J. Nusbaum-Hilarowicz. Z 70 oryg. rycinami, mapką i profilem drogi. 120 -
1275 JANOWSKI Al[eksander] – Wycieczki po kraju. [Cz.] 3: Nowo-Aleksandrja, Kazimierz, Janowiec, Nałęczów. 100 100
1276 KALWARYA Pacławska. Monografia illustrowana. 140 220
1277 KARŁOWSKI Kazimierz – Podróż do Ziemi Świętej. Fakty, przeżycia, refleksje. 120 170
1278 KRAUSHAR Alexander – Kupiectwo warszawskie. Zarys pięciowiekowych jego dziejów. Monografja historyczno-obyczajowa osnuta na źródłach archiwalnych. 120 -
1279 KSIĘGA pamiątkowa pięćsetletniego jubileuszu odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego 1400-1900. 120 -
1280 KUBINA Teodor – Wśród polskiego wychodztwa w Ameryce Południowej. 120 190
1281 [KUDLICKI Stanisław] – Upper Silesia. 64 -
1282 KURPISZ Leonard – Kronika kościołów chodzieskich. 150 -
1283 LENARTOWICZ Stanisław, ORŁOWICZ Mieczysław – Sprawy Tatr. Rozwój Podhala i Zakopanego. (Ochrona przyrody i turystyka, sprawy komunikacyjne, szkolne, postulaty kulturalne, plan rozwoju Zakopanego i innych letnisk i uzdrowisk w powiecie nowotarskim). Protokół ankiety [...]. Oprac. ... 90 -
1284 LEPECKI Mieczysław B. – Sybir bez przekleństw. Podróż do miejsc zesłania marszałka Piłsudskiego. 100 220
1285 LEPECKI Mieczysław B[ohdan] – Drogą korsarzy i zdobywców. Wrażenia z podróży do Patagonji, Ziemi Ognistej, archipelagu Chiloe i środkowego Chile. 120 120
1286 LEPECKI M[ieczysław] B[ohdan] – W sercu czerwonego lądu. Przygody z podróży po Paragwaju, Boliwji i Brazylji. 100 130
1287 LIGOŃ Kazimierz – Górny Śląsk z Polską. Odpowiedź na oszczerczą i kłamliwą agitację pruską. 80 240
1288 ŁĄCZKOWSKI Bohdan – Zachodnia brama świata. 80 80
1289 ŁEPKOWSKI Józef – Kalwarya Zebrzydowska i jej okolice pod względem dziejowym i archeologicznym. Ryciny wykonał K. Balicki w litografii szkoły Technicznej. 220 280
1290 ŁEPKOWSKI Józef – Przegląd zabytków przeszłości z okolic Krakowa. 140 170
1291 [MACHAY Ferdynand, STRECULA Eugeniusz, MATONOG Aleksander] – Co my za jedni? 48 55
1292 MAJERSKI Stanisław – Opis Ziemi. 480 2 600
1293 MARCINKOWSKI Kazimierz – Inwentarz Zamku Krakowskiego sporządzony w roku 1787. 100 240
1294 MATLAKOWSKI Władysław – Zdobienie i sprzęt ludu polskiego na Podhalu. Zarysy życia ludowego. Poprzedziwszy życiorysem autora, wydał Józef Peszke. (Z 2-ma podobiznami autora, 65 tabl. i przeszło 150 ryc. w tekście). 800 800
1295 MONOGRAFJA letniska Zawoi. 64 130
1296 MORELOWSKI Marjan – Pałac Piłsudskich w Mosarzu. (Z 19 reprodukcjami rysunków i fotografij). 80 160
1297 [NOWAKOWSKI Wacław] – O cudownym obrazie Matki Bożej w kościele OO. Karmelitów w Białyniczach. Wiadomość historyczna przez X. Wacława, kapucyna [pseud.]. 80 340
1298 ODPOWIEDŹ na zarzuty Kapitule Katedralnej Krakowskiej poczynione przez P. Józefa Mączyńskiego w notatach jego z wędrówki po Krakowie w części literackiej dziennika krakowskiego "Czas" umieszczane. 64 170
1299 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Polesie. 220 420
1300 OSTROWSKI Wiktor – Na szczytach Kordyljerów. Wspomnienia z polskiej wyprawy naukowo-alpinistycznej w Kordyllera de Los Andes. 100 100
1301 PIERWSZY informator Województwa Poleskiego. Rok 1932. 160 500
1302 PINIŃSKI Leon – Piękno miast i zabytki przeszłości. Z 55 rycinami. 160 280
1303 PIOTROWSKI Henryk – Informator leczniczy i przewodnik zdrojowo-turystyczny 1930-31. Pod red. ... 140 180
1304 POLKOWSKI Ignacy – Dawne relikwiarze Katedry Krakowskiej. 64 220
1305 POLKOWSKI I[gnacy] – Skarbiec katedralny na Wawelu w 32 tablicach autografowanych przedstawiony. Objaśnił historycznie ... 280 364
1306 POLSKI almanach uzdrowisk. 160 160
1307 PORT Gdynia. 80 80
1308 POSADZY Ignacy – Przez tajemniczy Wschód. Wrażenia z podróży. 56 ilustracji. 120 240
1309 [PRUSZYŃSKI Zenon] – Jama Michalika, lokal "Zielonego Balonika". Zebrał Zenon [krypt.]. 80 80
1310 BLUHM-KWIATKOWSKI Al. – Przewodnik po Łowiczu i okolicy. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 60 300
1311 [DĄBROWSKI Mieczysław] – Przewodnik krakowski wydany staraniem techników krakowskich z najnowszym planem miasta oraz 12 ryc. 100 100
1312 ILUSTROWANY przewodnik po Lublinie. 120 200
1313 JEZIERSKI Józef – Plan m. Krakowa. 180 260
1314 KOBENDZA R[oman], KOŁODZIEJCZYK J[anuary] – Przewodnik florystyczny po okolicach i parkach Warszawy. Z planami i ilustracjami. Słowo wstępne napisał Bolesław Hryniewiecki [...]. 80 130
1315 MALISZEWSKI Edward – Przewodnik po gubernji grodzieńskiej. Zarys statystyczno-opisowy. (Z mapką). 60 170
1316 PATSCHOVSKY Wilhelm – Führer durch Bad Landeck und Umgebung. Neu durchgesehen und ergänzt von Fr. Liebich. Sechste verbesserte Auflage. 140 340
1317 PIERWSZY polski ilustrowany przewodnik po Gdańsku i okolicy. (Gdańsk, Nowy Port, wybrzeże, Kartuzy). Wyd. II poprawione i rozszerzone. 80 160
1318 PIESZKO Michał Marjan – Przewodnik po Zamościu i okolicy. 100 160
1319 "PODRÓŻNIK polski". Przewodnik po Europie. Wyd. II przejrzane i uzupełnione przez "Akademicki Klub Turyst." we Lwowie. 280 360
1320 PRZEWODNIK turystyczno-kolejowy. Z. 1: Zawiera linję kolejową Kraków-Zakopane wraz z Beskidem Małym (częściowo), Babią Górą, Gorcami (częściowo), Spiszem, Orawą i Tatrami. 140 330
1321 REEPEL Martin – Stettin und Umgebung. Ein Führer von ... Unter Mitwirkung des Stettiner Verkehrsvereins G.m.b.H. Mit einem sechsfarbigen Stadtplan 1:20000. Starssenverziechnis und 8 Bildseiten im Text. 120 180
1322 TASCHENBUCH für Fremde in Leipzig, welche ihren Aufenthalt daselbst zweckmässig benutzen wollen. Mit einem Grundrisse der Stadt Leipzig und sieben Vignetten; nebst einem Anhange, welcher Post- und Reiserouten von Leipzig [...] enthält. Dritte verbesserte Auflage. 320 -
1323 PUTEK Józef – O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego. 180 260
1324 REMER Jerzy – Wilno. 140 140
1325 REWSKI Zbigniew – Pałac Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Tekst ... Akwarele, rysunki i ozdoby graficzne w tekście Borysa Zinserlinga. 320 -
1326 ROKICKI Cz[esław] – Przewodnik po uzdrowiskach i letniskach polskich. Pod red. ... Dane lecznicze sprawdził L. Korczyński. dane klimatyczne sprawdził Edward Stenz. Wyd. V. Z mapą. 100 360
1327 ROSZCZYNIALSKI Edmund – Kalwarja wejherowska, jej fundatorowie, duszpasterze i uroczystości. Z 36 obrazkami. 100 100
1328 SAWICKI Ludomir – Atlas jezior tatrzańskich. Mapy. 160 160
1329 SCHNEIDER Antoni – Starożytności miasta Żółkwi krótko opisane na pamiątkę obchodu uroczystości odnowienia kościoła farnego w tem mieście dnia 12. września 1867 r. 80 80
1330 SIEDLECKI Stanisław – Wśród polarnych pustyń Svalbardu. 100 220
1331 SIEK Wawrzyniec – Zwyczaje i przesądy Ziemi Opoczyńskiej z przed 50-ciu laty. Zebrał i w powiastce przedstawił ks. ... 80 80
1332 SPRAWOZDANIE z pięćdziesięcioletniej działalności Krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877-1927. 220 220
1333 STEBELSKI Adam – Teksty źródłowe do dziejów Łodzi 1332-1820. Wybrał i oprac. ... 54 -
1334 SUKERTOWA Emilja – Zamek w Ojcowie. Przyczynek do dziejów zamku i rodów starościeńskich w Ojcowie. 3 ilustracje w tekście. 60 -
1335 SYMONOLEWICZ Konstanty – Moi Chińczycy. (18 lat w Chinach). 120 200
1336 ŚWIĄTKOWSKI Wacław – Płockie i południowa Lubelszczyzna. Trzecia wycieczka po kraju. 80 90
1337 ŚWIEYKOWSKI Bronisław – Z dni grozy w Gorlicach. Od 25 IX 1914 do 2 V 1915. 80 160
1338 VERDMON Jacques Leonard de – Krótka monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Polskiem. 220 -
1339 WIELICZKA. 60 -
1340 [WROCŁAW, herb miasta]. Maszynopisowy tekst prof. Karola Maleczyńskiego "Uzasadnienie do projektu nowego herbu Wrocławia" z 1948. 220 320
1341 APTEKA domowa dla poratowania zdrowia potrzebna z Autorów różnych zebrana tak też Lekarstwa dla Koni, Bydła i innego drobiu z przydatkiem ciekawych wiadomości ... 1 200 2 500
1342 BARUCH Maksymilian – Boże Stopki. Archeologia i folklor kamieni z wyżłobionymi śladami stóp. 160 420
1343 [BEDERSKA Elżbieta] – "Dobra służąca", czyli "Co powinnam wiedzieć o służbie i na służbie". Poradnik dla służących. Napisała E. B. [krypt.]. 280 650
1344 BURATTINI T[ito] L[ivio] – Miara powszechna. Traktat wydany w roku 1675 w Wilnie po włosku, a obecnie przetłomaczony na polski staraniem Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie. Z rycinami na IV. tablicach według oryginału. 60 -
1345 BYSTROŃ Jan Stanisław – Zwyczaje żniwiarskie w Polsce. 180 340
1346 [CALMET Augustyn] – Dykcyonarz biblijny z ksiąg Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu zebrany. Z francuzkiego na włoski język przez xiędza Prospera de Aquila [...] przełożony i pomnożony, z włoskiego zaś na polski język przetłómaczył xiądz Tadeusz [...]. 480 -
1347 CZUBRYŃSKI Antoni – Komentarz astralistyczny do Apokalipsy Jana. 70 -
1348 DOBOSZ Tadeusz, KUKULSKI Janusz – Luksemburg-Polska. Kraków, 20 kwietnia 1969, Stadion Wisły. Opracowanie: ... 80 -
1349 DUSZYŃSKA Marja – Alkohol nieszczęściem człowieka i narodu. Z 10 rycinami. 50 80
1350 EKIELSKI Władysław – Odbudowa wsi polskiej. Projekty chat i zagród włościańskich opracowane przez grono architektów polskich, wydane pod redakcyą ... 400 750
1351 [ENCYKLOPEDIA]. S. Orgelbranda Encyklopedja Powszechna z ilustracjami i mapami. T. 1-16. 2 800 -
1352 FISCHER Tadeusz – Alejki i dróżki. Praktyczne wskazówki z czego, jak i gdzie budować. Z 23 rysunkami. 80 180
1353 FRANKOWSKI Eugenjusz – Kalendarz obrzędowy ludu polskiego. Z 26 reprod. 80 170
1354 GALER Józef – Nowoczesne cegielnictwo. Zarys fabrykacji cegieł, dachówek, pustaków, drenów i t. p. wyrobów, przy uwzględnieniu najnowszych urządzeń technicznych. Z 334 ilustracjami i 1 tablicą kolorową. 300 440
1355 BYSTRZYCKA Helena – Wyrób wódek i napojów różnego rodzaju sposobem domowym. Zebrała i oprac. ... 80 500
1356 CIESIELSKI T[eofil] – Miodosytnictwo. Sztuka przerabiania miodu i owoców na napoje. Wyd. V. 120 680
1357 DUJARDIN J[ules] – Recherches rétrospectives sur l'art de la distillation. Historique de l'alcool, de l'alambic et de l'alcoométrie. 360 480
1358 KIESLINGER Emilia – Przepisy na sporządzanie Knorra środków spożywczych. Wyd.III pomnożone i poprawione. 70 120
1359 MERING Andrzej – Podręcznik przerobu owoców i warzyw. Przy współudziale W[acława] Iwanowskiego. Z 121 rycinami w tekście. 120 320
1360 NORKOWSKA Marta – Przetwory owocowe bez cukru. Uzupełnienie "Śpiżarni i Zapasów Zimowych". Wyd. II uzupełnione. 80 320
1361 PRZEGLĄD Kucharski Illustrowany. Dwutygodnik poświęcony sztuce kulinarnej i jej pokrewnym działom. 680 1 200
1362 PRZEPISY sporządzania konserw w szkłach do zapraw marki "Weck". 48 210
1363 [PRZEPISY kulinarne - rękopis]. "Zbiór rużnych tortów, galaretów, ciast wielkanocnych iako też i madzurków sposoby robienia w tey Xiąsce znayduiących się w 829 przepisane". 1829. 240 850
1364 GIEDROYĆ Fr[anciszek] – Wiekowe spory o błonę dziewiczą. Studjum historyczno-lekarskie. 100 100
1365 [GROSS Johann Baptist] – Zimna woda. Jako osobliwy środek utrzymania zdrowia i leczenia chorób. Słówko do wszystkich ludzi, którzy sobie życzą być zdrowymi i wesołej dosięgnąć starości. Przez Przyjaciela Ludzi [pseud.], z niemieckiego. Z ryciną. 220 360
1366 GUBATTA Adam – Zarys gry w golfa. 200 500
1367 HARCERSTWO. Miesięcznik instru... R. 7, nr 1: I 1946. 48 85
1368 HARCERSTWO. Miesięcznik instru... R. 7, nr 2/3: II-III 1946. 48 85
1369 HARCERSTWO. Miesięcznik instru... R. 7, nr 4/6: IV-VI 946. 48 85
1370 MAŁKOWSKI Andrzej – Scouting jako system wychowania młodzieży. Na podst. dzieła Gienerała [!] Baden-Powella przedstawił ... 260 1 201
1371 MOJMIR H[erman] A. – Ćwiczenia i zabawy skautowe. 70 70
1372 HAUBOLD K[arol] – Urządzanie wystaw okiennych w sklepie Spółdzielni Spożywców. Wzory i tekst oprac. ... 80 220
1373 HAZENA, szczypiorniak. Przepisy gier. Statuty, postanowienia i regulaminy. Wyd. pierwsze. 80 220
1374 INFORMATOR przemysłu, handlu, rolnictwa, szkolnictwa, miernictwa i in. Województw: lubelskiego, kieleckiego, wołyńskiego i polskiego. Rok 1932. Wyd. V uzupełnione. 300 430
1375 JAEGER Henryk, JAEGER Anna – Hygiena ubrania. Przeł. Konstancya Hojnacka. 120 -
1376 [KATALOG firmowy 1]. W. Karpiński & W. Leppert. Zakłady przemysłowo-chemiczne w Helenówku [...]. Cennik lakierów, farb olejnych, farb drukarskich, pokostów etc. 120 430
1377 [KATALOG firmowy 2]. Zakłady Ceramiczne "Józefów" Czeladź. Katalog nr 3. Płytki ścienne. 140 190
1378 KNEIPP Sebastjan – Moje leczenie wodą, na podstawie przeszło 40-letniego doświadczenia napisał dla leczenia chorób i utrzymywania zdrowia ... [...] przetłumaczył J. A. Łukaszkiewicz. Z fotodrukiem autora. Wyd. XVII. 140 380
1379 KOMPANJA Singer. Maszyny do szycia. 100 100
1380 KONOPACKI L[eszek] – Kupało. Wykład o rozkoszach przyrodzenia. 60 60
1381 [KOROTKIEWICZÓWNA Celestyna] – Umeblowanie współczesne. O urządzaniu małego mieszkania. Oprac. C. K. [krypt.]. 64 105
1382 KOTARBIŃSKA Lucyna – Nasz dom. Poradnik praktyczny, gospodarczo-społeczny dla kobiety polskiej. Ze 150 illustracyami w tekście. Pod red. ... 140 140
1383 KOWALSKI Jerzy – Mopedy, skutery i mobile. Nowe kierunki w budowie pojazdów mechanicznych. 64 -
1384 KOZAKOWSKI M. – Jiu-Jitsu (walka wręcz). 62 rys. w tekscie. 60 280
1385 [KOZŁOWSKI Szymon] – Kalendarz kościelny. Zawierający krótką wiadomość o zyciu świętych Pańskich, których obchodzi się pamiątka w dorocznem nabożeństwie Kościelnem. Przez X. S. K. [krypt.]. 140 -
1386 KRUPSKI K[azimierz Jan Nepomucen] – Stenografia polska. 220 -
1387 [KRZYŻANOWSKI Adrian] – Geometryia analityczna liniy i powierzchni drugiego rzędu. Przez A. Kr. [krypt.]. 1 200 1 200
1388 KUMANIECKI Kazimierz Władysław – Praecepta praefecti. (Z teki jubilata). 80 90
1389 KURPIŃSKI Karol – Przykłady do Zasad harmonii tonów. 240 650
1390 LEWIŃSKI Jan [Maurycy] – Sztuka liturgiczna. 240 -
1391 MAJDAŃSKI Walenty – Polska kwitnąca dziećmi. Książka dla dorosłych. 120 120
1392 MESUSE Maksymiljan – Wykład stenografii polskiej według systemu Gabelsbergera-Polińskiego opracowany przez ... Lektora Uniwersytetu. 120 -
1393 MÉLINAND Kamil – Dlaczego się płacze? Psychologia łez. Z francuskiego przeł. Z[ofia] Grabowska. 64 -
1394 MIECZKOWSKI Jan – Monte-Carlo. Droga, Formalności wstępu do jaskini gry, Gra, Ruleta i Trente et Quarante, Systemy [...], Kokoty i administracja, Złodzieje z zielonego pola, Pobyt, Wsparcia na powrotną drogę. Z autentycznych wspomnień napisał ... 100 100
1395 MOSKWA Walenty – Starzenie się i próby odmładzania. 80 80
1396 OLECHOWSKI Gustaw – Sztuka uprzejmości. Zasady i formy dobrego wychowania. 50 120
1397 PETYHORSKI Michał – Mój kajak - ręczna motorówka. 54 54
1398 [POTOCKI Tomasz] – Poranki Karlsbadzkie, czyli Rozbiór zarzutów, uzupełnień i uwag nad pismem o urządzeniu stosunków rolniczych w Polsce przez Adama Krzyżtopora [pseud.]. 180 -
1399 [PROGRAM 1, kabaret "Banda"]. 100% Bandy. Program wiosenny Kabaretu Komików. 80 440
1400 [PROGRAM 2, kabaret-dancing "Bodega"]. Program, listopad 1934. 60 130
1401 PRUGAR Marcin, OLSZOWSKI Andrzej – Stolarstwo. 100 190
1402 RABINOWICZ Leon – Podstawy nauki o więziennictwie. 160 160
1403 REGULAMIN dla publicznych pojazdów. 120 240
1404 ROŚCISZEWSKI Mieczysław [właśc. Bolesław Londyński] – Pani domu. Skarbiec porad praktycznych dla Polek wszelkich stanów. Dzieło opracowane na podstawie licznych źródeł swojskich i obcych / Mieczysław Rościszewski. 240 360
1405 SCHEERER Th[eodor] – Dmuchawka i jej użycie do rozbiorów chemicznych, z niemieckiego [...] przełożył J. P[aweł] M. Duniecki. 100 -
1406 SCHOSZBERGER Hans – Budownictwo przeciwlotnicze. Podstawy zabezpieczenia budowlanego od bomb lotniczych przy planowaniu kraju, wznoszeniu budynków oraz budowie schronów przeciwlotniczych. Tłumaczył Kazimierz Biesiekierski. 160 -
1407 SKARGA Piotr – Zywoty świętych Starego i Nowego Zakonu na każdy dzień przez cały rok, wybranych z poważnych pisarzów i doktorów kościelnych, których imiona wyżej są położone, do których przydane są niektóre duchowne obroki i nauki przeciw kacerstwom dzisiejszym, tam gdzie się żywot którego doktora starożytnego położył; ktemu Kazania krótkie na te święta, które pewny dzień w miesiącu mają. Przez księdza Piotra Skargę [...] przebrane, uczynione i w język polski przełożone: za życia autora dziewięć razy, a po śmierci jego kilkakroć przedrukowane. Wydanie Przyjaciela Ludu. 360 -
1408 STECKEL Wilhelm – Sport cyklowy i zdrowie. Rady cyklistom i tym, którzy chcą nimi zostać. 140 160
1409 ALBUM strażnic. 260 -
1410 BAHR Antoni – Asbest i inne środki od pożaru chroniące. 60 60
1411 BAHR Antoni – Obrona pożarna wobec gazów i płynów niebezpiecznych. 48 48
1412 BAHR Antoni – Wynalazki pożarnicze ostatnich czasów. 60 60
1413 BESTIMMUNG über die Uniformierung der Feuerwehr. 70 230
1414 BIEDROŃ-KALINOWSKI Adam – Wyszkolenie bojowe pojedynczego strażaka ochotniczej straży pożarnej. 80 -
1415 CZYŻOWSKI Kazimierz Andrzej – Sztygar Florjan Nadolny. Nowela osnuta na tle służby publicznej strażactwa śląskiego. 64 -
1416 DRZEWIECKI J. – Zarys dziejów obrony przeciwpożarowej w Polsce. Wykład kursowy. 160 160
1417 ERICSSON. Polska Akcyjna Spółka Elektryczna. Samoczynna sygnalizacja pożarowa. 120 -
1418 INSTRUKCJA przeciwpożarowa obejmująca: 1) Instrukcje [!] przeciwpożarową dla komendantów opl domów (bloków domów), Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Nr. Wojsk. o.p.l.9/7/1, 2) Instrukcje dla posterunków przeciwpożarowych domów (bloków domów) [...], 3) § 22, 23, 24, 25 z instrukcji dla organów o.p.l. domu (bloku domów) [...], 4) Rozp. Min. Spraw Wewnętrznych [...] "O zapobieganiu, powstaniu i rozszerzaniu się pożarów w budynkach. 64 -
1419 JUBILEUSZOWA księga pamiątkowa krakowskich straży pożarnych 1873-1925, 1865-1925. 140 150
1420 KOWALSKI Karol – Podręcznik dla użytku oddziałów sanitarnych ochotniczych straży pożarnych. 70 70
1421 MIAZGA Tadeusz – Gaśnice. (Ręczne aparaty do gaszenia pożarów w zarodku). 80 -
1422 OMEGA. Specjalna Fabryka Gaśnic. [Zbiór druków reklamowych z lat 1933-1935]. 220 -
1423 PRZEPISY obsługi i konserwacji motopomp. 70 -
1424 REGULAMIN ogniowy dla stoł. król. miasta Krakowa uzupełniony przepisami ustaw i rozporządzeń odnoszącymi się do policyi ogniowej. 80 -
1425 REWIZYA nafty. Wojsko w czasie pożaru. Ostrożnie z prądem elektrycznym! Pożarnictwo u Boerów i w Chinach. 64 64
1426 ROGOWSKI Mieczysław – Pożary w zakładach przemysłowych. 140 -
1427 STATUT Ochotniczej Straży Pożarnej w ... 64 -
1428 SZCZERBOWSKI Antoni – Instrukcya dla kierowników powiatowych kursów pożarnictwa. 60 60
1429 SZCZERBOWSKI Antoni – Rodzaje straży pożarnych i wskazówki do ich zakładania. 64 64
1430 SZCZERBOWSKI Antoni – Służba prądnika. 48 48
1431 [TABLICA 1]. Sygnalizacja gestowa dla straży pożarnych zatwierdzona przez radę  Naczelną Głównego Związku Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 26-ym kwietnia 1930 roku. 160 220
1432 [TABLICA 2]. Tablica embl[ematów], dystynkcyj i odznak zatw[ierdzona] przez Radę Nacz. 26/IV. 1930 r. Nakł. Wydziału Wydawniczego Głównego Związku Straży Pożarnych. 360 -
1433 TULISZKOWSKI Józef – Budowanie ogniotrwałe. Praca odznaczona I=ą nagrodą na konkursie Centr. Zw. Kół Roln. przy współudziale Polsk. Dyr. Ubezp. Wzajemn. 70 160
1434 TULISZKOWSKI Józef – Obrona przed pożarami. Podręcznik dla użytku Straży Pożarnych, Organów Samorządowych, Miast Gmin i Dworów. T. 1: Pożary, przyczyny, klasyfikacja, środki zapobiegawcze. 280 340
1435 TULISZKOWSKI Józef – Taktyka pożarna. VII-my tom pracy p. t. "Obrona przed pożarami" [...]. 280 -
1436 TULISZOWSKI Józef – Czynności i służba podczas powodzi. 1-szy rozdział 3-ej części "Taktyki pożarnej" stanowiącej VII-my tom pracy p. t. "Obrona przed pożarami". Z ilustracjami art.-mal. St. Haykowskiego i innych. 80 -
1437 WISZNIEWSKI Wiktor – Pożary w szkołach. Katastrofalne skutki. Środki zapobiegawcze. Zwalczanie ognia. 80 -
1438 WÓJCIKIEWICZ Bolesław – Kinoteatry i pogotowia pożarne. 80 -
1439 WÓZ Pogotowia Konnego. 320 -
1440 ZEBERG-ZEBELIN I. K. – Pożarnictwo jako czynnik obrony przeciwlotniczej biernej. Z drugiego wydania rosyjskiego przeł. M. Radwan. 160 -
1441 ZNAKI do planów sytuacyjnych. (Z rysunkami). 48 -
1442 [CENTRALNA Szkoła Pożarnicza w Warszawie]. Zbiór 13 publikacji związanych bezpośrednio z Centralną Szkołą Pożarniczą z l. 1942-1943. 1 600 1 850
1443 SZYMAŃSKI Adam – Jak siać, aby i praca ludzka, i ziarno nie szły na marne? Ważne wiadomości o siewie dla użytku i najmniejszych, i największych gospodarstw. Z wieloma rysunkami i z wiadomością o siewnikach wędrownych. 80 80
1444 TATARKIEWICZ Władysław – O szczęściu. 100 420
1445 [TISCHNER Józef]. STAROŻYTNA mądrość a nauka współczesna. Teksty pod red. Jacka Sieradzana. Red. merytoryczna: Krzysztof Gurba. 100 220
1446 TÓTH Tihamér – Młodzieniec dobrze wychowany. Z oryginału węgierskiego tłumaczył Janusz Harajda. 50 120
1447 TRIPPLIN T[eodor] – Hygiena polska czyli sztuka zachowania zdrowia, przedłużenia życia i uchronienia się od chorób, zastosowana do użytku popularnego z szczególnym poglądem na okoliczności w naszym kraju i klimacie wpłynąć mogące na tworzenie się słabości, cierpień i chorób. Przez autora Pamiętników lekarza polskiego. T. 1-2. 400 2 200
1448 TUSZYŃSKI Adam – Egzamin kierowcy w pytaniach i odpowiedziach. Podręcznik dla szkół zawodowych i egzaminatorów. Wyd. III. 80 180
1449 TUSZYŃSKI Adam – Motocykl, jego budowa i obsługa. Przystępny wykład ustroju motocykla, praktyczne rady i wskazówki. Podręcznik dla szkół zawodowych i właścicieli motocyklów. Z 242 rys. w tekście według inż. F. Meitnera. 120 340
1450 TWARDOWSKA M. – "Wstąpmy na jednego" (gorzałka). Przełożyła z niemieckiego ... Wyd. II. 64 160
1451 UHMA [Czesław Józef Hieronim] – Syfilidologia. Część ogólna. 140 -
1452 USTAWA Baletu i Szkoły Baletowej Teatrów Rządowych Warszawskich. 90 120
1453 [WAJDA Andrzej]. Wajda mówi o sobie. Wywiady i teksty. Wstęp, wybór i opracowanie Wanda Wertenstein. 140 240
1454 WERNER Karol – Masaż. (Mięsienie). Sposoby wykonywania i zastosowanie mięsienia w chorobach wewnętrznych i zewnętrznych. Z 14 rysunkami. Z 13-go wydania niemieckiego przeł. Zygmunt Stankiewicz. 80 80
1455 WEYDENTHAL Marya Barthel de – Uroczne oczy. 64 64
1456 WIELOPOLSKA Maria z Colonna Walewskich – Obyczaje towarzyskie. 100 100
1457 WISZNIEWSKI Michał – Charaktery rozumów ludzkich. 200 600
1458 WISZNIEWSKI Michał – Charaktery rozumów ludzkich. Wyd. II przejrzane i pomnożone. 140 -
1459 WOOD-ALLEN Mary – Co każda dorastająca panna wiedzieć powinna. Tłumaczenie z angielskiego. 80 320
1460 WYRÓD Jan – Podręcznik dla Zawodu Kominiarskiego. Praca zbiorowa pod red. ..., Instruktora Korporacyj Przemysłowych przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie. 180 580
1461 ZINSSER Hans – Szczury, wszy i historia. 100 240
1462 ZUBRZYCKI Jan Sas – Mistrz Twardowski, białoksiężnik polski. Prawda z podań. 120 360