Tabela wyników 129 aukcji antykwarycznej

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 ARTHUR i Wanda. Dzieje miłości Arthura Grottgera i Wandy Monné. Listy, pamiętniki ilustrowane licznemi, przeważnie nieznanemi dziełami artysty. Podali do druku Maryla Wolska i Michał Pawlikowski. T. 1-2. 220 220
2 AUSSTELLUNG der patriotischen Kriegsmetallsammlung im Festsaal des Militärkasinos [...]. Verzeichnis historisch und künstlerisch hervorragender Spenden. 220 -
3 BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orzechowicza. Opisał ... 120 120
4 BATOWSKI Zygmunt – Malowidła w kościele pokamedulskim w Pożajściu. Z 4-ma ilustracjami. Odb. z. "Rocznika Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie". 60 110
5 BATOWSKI Zygmunt – Norblin. Z 148 ilustracyami. 140 -
6 BATOWSKI Zygmunt – Wizerunki Kopernika. Z 18 ilustracjami. 100 -
7 [BIEGAS Bolesław]. Boleslas-Biegas, sculpteur et peintre. Album. 100 100
8 BLUMÓWNA Helena – Nadrealizm. Refleksje po wystawie paryskiej. 48 -
9 BRUNO Taut. 1920-1922. Frühlicht. Eine Folge für die Verwirklichung des neuen Baugedankens. . 100 -
10 CHAFFERS W[illiam] – Marks and Monograms on Pottery and Porcelain, with short historical notices of each manufactory, and introductory essay on the Vasa Fictilia of England by ... Illustrated with nearly a thousand woodcuts. 160 -
11 CHLEBOWSKI Tadeusz – Katalog znaczków poczty obozowej oficerskiego obozu VII A Murnau-Bawaria ułożony przez filatelistów tegoż obozu w roku 1945 pod red. ... 60 60
12 CHOMICZ Witołd – Współczesne zagadnienia plastycznej sztuki religijnej w Polsce. 64 120
13 CYBULSKI Adam – Przewodnik artystyczny. Katalog dzieł mistrzów klasycznych i współczesnych obcych i polskich w reprodukcyach na składzie w Księgarni H. Altenberga we Lwowie. Ułożył i w krótkie objaśnienia historyczne zaopatrzył ... 80 -
14 DYDO Krzysztof – Polski plakat teatralny 1899-1999. 140 140
15 GARZTECKI Juliusz – Mistrz zapomniany. O Michale Greimie z Kamieńca. 120 120
16 GŁĘBOCKA-PIOTROWSKA Irena – Krzysztof Boguszewski i Poznańska Szkoła Malarska na początku 17 wieku. 100 -
17 GRAFIKA. Organ Związku Polskic... [R. 4], nr 1: XII 1938. 240 600
18 GRAFIKA. Organ Związku Polskic... [R. 4], nr 3/4: IX-VI 1939. 240 550
19 GUMOWSKI Marian – Medale polskie. Z 34 tablicami. 150 260
20 GUMOWSKI M[arian] – Studja nad gdańską sztuką medaljerską XVII w. 150 420
21 HEYDEL Adam – Jacek Malczewski, człowiek i artysta. W tekście 114 ilustracyj, 47 tablic w rotograwiurze i 4 trójbarwne. 180 750
22 IDZIKOWSKI Mieczysław, SYDOW Bronisław E. – Portret Chopina. Antologia ikonograficzna. Oprac. ... Wyd. II uzupełnione. 100 100
23 ISKIERSKI Stanisław – Bronzy Zamku Królewskiego i Pałacu Łazienkowskiego w Warszawie. 80 -
24 JARNUSZKIEWICZ Czesław – Szabla wschodnia i jej typy narodowe. 120 500
25 Biuro Wystaw Artystycznych. Ogólnopolska wystawa tkaniny unikatowej. 48 -
26 Butler Institute of American Art. Julian Stanczak. A Retrospective: 1948-1998. 360 360
27 Casa della Cultura, Livorno. La Ditta dei Ritratti. S. I. Witkiewicz. 100 100
28 Cech Artystów Plastyków "Jednoróg". Ósma (VIII) wystawa ... w gmachu Tow. Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. 160 160
29 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Plakatu. 48 110
30 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa malarstwa Alfreda Lenicy. 60 60
31 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Niestety aktualne. Wystawa fotomontaży Johna Heartfielda, NRD. 60 60
32 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa prac Henryka Stażewskiego. 64 90
33 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. E. Hartwig. Moja galeria. 70 110
34 Garlińskiego Czesława Salon. Przegląd Młodej Sztuki. Pamiętnik ... obejmujący działalność od kwietnia roku 1922 do maja roku 1925. Ozdobiony 24 ilustracjami. 100 -
35 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa książki sowieckiej, ilustracji książkowej i plakatu. 60 60
36 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa Krakowskiego Zrzeszenia Artystów-Plastyków "Zwornik" oraz wystawy zbiorowe Jana Hrynkowskiego, Adama Herszafta, Henryka Grunwalda. 60 -
37 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Józefa Czapskiego. 70 70
38 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa prac Wacława Wąsowicza. 60 -
39 Klub Artystów w Krakowie. Wystawa sztuki nowoczesnej zorganizowana przez ... z subwencji Ministerstwa Kultury i Sztuki, w lokalu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 180 460
40 Krywulta Salon. Wystawa wiosenna młodych polskich artystów. Katalog illustrowany. 120 -
41 L'Art populaire polonais. 60 -
42 Ministerstwo Kultury i Sztuki. Pierwsza ogólnopolska wystawa znaków graficznych. 100 460
43 Muzeum Narodowe w Krakowie. Witold Wojtkiewicz 1879-1909. Katalog wystawy. T. 1. 70 70
44 Muzeum Narodowe w Warszawie. Ubiór ludowy w Polsce. Przewodnik po wystawie z działu etnografii. Oprac. Lucjan Turkowski. 60 -
45 Muzeum Narodowe w Warszawie. Grafika polska. Przewodnik po wystawie retrospektywnej. Oprac. Stanisława M. Sawicka. 64 -
46 Muzeum Narodowe w Warszawie. Maria Jarema 1908-1958. Rzeźby, obrazy, rysunki. Wystawa z cyklu: Uczniowie Xawerego Dunikowskiego. 64 110
47 Muzeum Okręgowe w Jeleniej Górze. Józef Gielniak. Życie i twórczość. 80 170
48 Muzeum Wielkopolskie. Wystawa zbiorowa Cybisa Jana. 40 40
49 [RZĄSA Antoni]. Antoni Rząsa. 80 160
50 Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddz. w Krakowie. Ikony, Nikifor, Nowosielski. Katalog wystawy. 60 60
51 Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddz. w Krakowie. Wystawa rysunków z lat 1943-1962. Świat samotnych wizji Edmunda Monsiela z Wożuczyna (1897-1962). 64 64
52 Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości. 7-ma wystawa ...: Siedziby królewskie w Warszawie. Zamek, Łazienki. 48 48
53 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy szesnastu dzieł Arnolda Böcklina. Katalog napisał Jan Bołoz Antoniewicz. 60 -
54 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog wystawy stu dzieł Jacka Malczewskiego. Napisał Jan Bołoz Antoniewicz. 140 400
55 [Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie]. Katalog Wystawy Podhalańskiej. Wyd. II uzupełnione. 100 220
56 Towarzystwo [Przyjaciół] Sztuk Pięknych. Katalog wystawy jubileuszowej Jacka Malczewskiego (1874-1924). Wyd. II uzupełnione. 64 110
57 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Katalog XI. wystawy fotografji artystycznej oraz wystawy "Sztuka dziecka". 50 110
58 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. X. wystawa Związku Polskich Artystów Plastyków "Rytm". 100 100
59 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Salon 1934. 64 -
60 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Katalog wystawy prac Kazimierza Sichulskiego. 48 48
61 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Wystawa zbiorowa Adama Chmielowskiego (Brata Alberta) 1846-1916, Wystawa morska, Wystawa zbiorowa Sotera Jaxy-Małachowskiego. 60 220
62 Towarzystwo "Sztuka". Jan Stanisławski. Wystawa pośmiertna. 200 200
63 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa jubileuszowa ... w Król. Polskiem 1910-1911. 64 64
64 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem. Salon 1912. 60 -
65 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa zbiorowa Stefana Filipkiewicza. 120 190
66 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. 97-ma (XIV) Wystawa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka". Przewodnik 102. 60 -
67 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa morska. Przewodnik 120. 64 170
68 Vystavka polskich kinoplakatov. 80 -
69 KOCIATKIEWICZÓWNA Marja – Przewodnik po Muzeum Ord. Krasińskich. Z 16 ilustr. 64 -
70 KOPERA Feliks – Muzeum Narodowe w Krakowie. [T.] 1-2. 360 400
71 KOZICKI Władysław – Henryk Rodakowski. Z 8 tablicami i 131 rycinami w tekście. 180 180
72 KRAUSHAR Alexander – Warszawa za Sejmu Czteroletniego w obrazach Zygmunta Vogla. 320 550
73 KRUSZYŃSKI Tadeusz – Dzieje sztuki starochrześcijańskiej. 220 -
74 KWIATKOWSKI Władysław – Obraz Rubensa w Kaliszu. 80 150
75 KÖHLER carl – A History of Costume. Edited and Augmented by Emma von Sichart. Translated by A. K. Dallas. With sixteen plates in colour and about 600 other illustrations and patterns. 120 260
76 LUNDE Karl – Anuszkiewicz. 480 -
77 MACIESZA Aleksander – Historia fotografii polskiej w latach 1839-1889. 120 300
78 MALINOWSKI Jerzy – Sztuka i nowa wspólnota. Zrzeszenie Artystów Bunt, 1917-1922. 100 150
79 MAŃKOWSKI Tadeusz – Lwowski cech malarzy w XVI i XVII wieku. 90 90
80 MATERIAŁY do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895. 300 440
81 MATZKE Stanisław – Tempera i jej użycie. Do użytku szkół i malarzy napisał ... Z trzema reprod. rzeczy malowanych przez autora. 64 -
82 MEHOFFER Józef – Trójbarwna litografia okładkowa "Sztuka polska. Malarstwo" z 1903. 360 360
83 MEHOFFER Józef – Uwagi o sztuce. Odpowiedź na list hr. Karola Lanckorońskiego w sprawie restauracyi Katedry na Wawelu. 40 110
84 MOKŁOWSKI Kazimierz – Sztuka ludowa w Polsce. Cz. 1: Dzieje mieszkań ludowych, cz. 2: Zabytki sztuki ludowej. 180 300
85 MUZEA gminy miasta Lwowa. 260 500
86 NASI Malarze. Monografje ilust... T. 1: SZUKIEWICZ Maciej – Jan Matejko. Z 20 ilustracjami. 64 -
87 NASI Malarze. Monografje ilust... T. 2: JAROSZYŃSKI Tadeusz – Józef Simmler. Z 22 ilustracjami. 64 -
88 NIEMOJEWSKI Lech – Wnętrza architektoniczne pałaców Stanisławowskich. Szkic syntetyczny. Z 91 ilustracjami. 100 220
89 NIEMYSKA Z[ofia] – Malowanie, liworyzacja, tamponowanie. 60 -
90 NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia – Stanisław Ostoja Chrostowski. 80 80
91 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Malarstwo polskie XIX i XX wieku. 180 380
92 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Wiedza o sztuce na tle jej dziejów. Malarstwo, architektura, rzeźba, przemysł artystyczny. 240 360
93 OPIEKA nad zabytkami i ich konserwacja. Z 30 ilustracjami. 100 320
94 PASIERBIŃSKI Jan – Technologja tkactwa. Cz. 2: Tkactwo ręczne i mechaniczne. 140 -
95 PIEGŻA Karol – Malarze śląscy. (Garść wspomnień pośmiertnych o tych, którzy umiłowali sztukę). 64 110
96 PINIŃSKI Leon – Piękno miast i zabytki przeszłości. Z 55 rycinami. 420 700
97 PIOTROWSKI Antoni – Józef Chełmoński. Wspomnienie. Z 3 portretami i 27 reprod. jego dzieł. 180 220
98 POLIŃSKI Aleksander – Dzieje muzyki polskiej w zarysie. Z 147 ilustracyami i z nutami w tekście. 80 80
99 PORADNIK w sprawie używania i mieszania farb olejnych. 60 80
100 POZNAŃSKI Czesław – Rzeźba francuska XIX i XX wieku. 220 -
101 PROKESCH Władysław – Józef Unierzyski. 80 80
102 ROCZNIK Polskiej Grafiki Reklamowej 1935. Pod red. komitetu w składzie E. Bartłomiejczyk, L. Bogusławski, W. Downarowicz, T. Gilewski, H. Mund. 480 2 600
103 SAMLICKI Marcin – Józef Mehoffer. 100 120
104 SEWERYN Tadeusz – Indywidualność plastyczna Wyspiańskiego. 60 60
105 SICHULSKI Kazimierz – Karykatury współczesne. Legiony, politycy, literaci, malarze, aktorzy. 80 110
106 SIXTY Erotic Engravings from Juliette. 160 220
107 SMOLEŃ Władysław – Polskie oblicze dzisiejszego Chrystusa. Twórczość rzeźbiarska Antoniego Rząsy. 80 80
108 SMOLIK Przecław – Jana Piotra Norblina prace rytownicze. Opracował i chronologiczno-opisowym wykazem prac opatrzył ... Z 50 ilustr. 200 320
109 SOLSKI Tadeusz – Polski pieniądz papierowy. 150 160
110 STARZEWSKA Maria – Polska ceramika artystyczna pierwszej połowy XX wieku. 64 80
111 STASIAK Ludwik – Wit Stwosz źródłem natchnień Albrechta Dürera. 360 400
112 SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. I. 160 420
113 SZYDŁOWSKI Tadeusz – O Wita Stwosza ołtarzu marjackim i jego pierwotnym wyglądzie. Z 31 ilustracjami. 400 1 100
114 TATARKIEWICZ Władysław – Dwa klasycyzmy wileński i warszawski. rzecz czytana [...] na posiedzeniu Tow. Przyjaciół Nauk w Wilnie. 64 340
115 TRETER Mieczysław – Fałat. Charakterystyka jego działalności artystycznej w latach 1876-1926. Z 1 planszą barwną, 1 rotograwjurą oraz 32 reprodukcjami w tekście. 80 220
116 TRETER Mieczysław – Rozwój sztuki polskiej 1863-1930. Z 160 ryc. w tekście. 400 400
117 VER SACRUM. Organ der Vereinigung Bildender Kuenstler Österreichs. 240 1 100
118 WALICKI Michał – Sprawa inwentaryzacji zabytków w dobie Królestwa Polskiego (1827-1862). 240 -
119 WARCHAŁOWSKI Jerzy – Polska sztuka dekoracyjna. Tekst napisał, materjał zebrał ... 360 2 600
120 WARCHAŁOWSKI Jerzy – Zofja Stryjeńska. Z 32 reprod. 80 80
121 WISZ Marjan – Batik. Pisanki na tkaninach. Wskazówki praktyczne oprac. przez ... 60 -
122 WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbiorowa pod red. ... 600 850
123 WOLTYŃSKI Franciszek – Adam Chmielowski (brat Albert) jako malarz. 64 220
124 ZUBRZYCKI Jan Sas – Serce. Rozbiór pierwiastków polskiej sztuki ludowej i narodowej (Z rysunkami). 80 80
125 ZUBRZYCKI Jan Sas – Skar... T. 2: 100 tablic od l. 101 do l. 200. 320 500
126 ZUBRZYCKI Jan Sas – Skar... T. 3: 100 tablic od l. 201 do l. 300. 320 550
127 ZUBRZYCKI Jan Sas – Styl Zygmuntowski jako odcień sztuki odrodzenia w Polsce. 240 -
128 CEGLIŃSKI J[ulian], MATUSZKIEWICZ A[lfons] – Album widoków i okolic Warszawy rysowane i litografowane z natury. 6 000 6 000
129 [GORĄCZKIEWICZ Wincenty] – Spiewy burszów polskich z muzyką na trzy głosy ułożoną. 2 400 2 800
130 GRUSZECKI Artur – Nowy obywatel. Z illustracyami Konstantego Górskiego. 140 140
131 JOHNSTON Robert – Travels through Part of the Russian Empire and the Country of Poland; along the Southern Shores of the Baltic. Illustrated with maps and numerous coloured plates. Dedicated, by permission, to His Royal Highness the Prince Regent. 2 200 -
132 KOSTRZEWSKI Fr[anciszek] – Album ... Serya 1-2. 640 -
133 KRASZEWSKI J[ózef[ I[gnacy] – Anafielas. Pieśni z podań Litwy. Pieśń 1 (z 50 drzeworytami). Wyd. Adama Zawadzkiego. 2 400 5 500
134 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. 280 500
135 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] – Spiewy historyczne z muzyką, rycinami i krótkim dodatkiem zbioru historyi polskiej. Wyd. V. 2 000 -
136 [OLESZCZYŃSKI Antoni] – Wspomnienia o Polakach co słynęli w obcych i odległych krajach. Opisy i wizerunki. Cz. 1. 3 800 4 600
137 POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z 8 ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. VIII (ilustrowane IV). 320 500
138 SIENKIEWICZ Henryk – "Quo vadis". A Narrative of the Time of Nero. Translated from the Polish by Jeremiah Curtin. New edition with maps of ancient Rome, and photogravures from pictures by Howard Pyle, Edmund H. Garret, and Evert Van Muyden, and from ancient sculptures. T. 1-2. 480 480
139 SŁOWACKI Juliusz – Lilla Weneda. Tragedya w pięciu aktach. Illustrował A. M. [!] Andriolli. 800 1 300
140 STRUVE Henryk – Album malarzy polskich w sztychach, z tekstem objaśniającym ... 2 400 -
141 TYSZKIEWICZ Konstanty – Pomniki rytownictwa krajowego. Oddz. 1. Odciski z blach mniejszych, znajdujących się w bibliiotece [!] łohojskiej Konstantego hrabi Tyszkiewicza. Wydane nakładem ich właściciela. 5 800 11 000
142 WALTER Henryk – Album widoków Krakowa i jego okolic. Zeszyt 1-3. 5 600 10 500
143 WOJSKO polskie Kościuszki w roku 1794. 16 tablic obejmujących 105 figur z natury rysowanych przez Michała Stachowicza [...]. Podług materyałów zebranych przez Władysława Bartynowskiego kopiował K. Wawrosz. Z dodaniem 6 tablic rysowanych podług źródeł współczesnych przez Walerego Eljasza. Ogółem 22 tablice z dokładnemi objaśnieniami [...]. Podług wiarogodnych źródeł oprac. Bolesław Twardowski. 800 1 200
144 ALBUM Legjonów Polskich. Pod protektoratem [...] J. Stachiewicza oprac.: tekst: W. Lipiński, materjał fot.: E. Quirini, akwarele rys.: J. Swirysz-Ryszkiewicz i A. Nałęcz-Korzeniowski. 540 850
145 ARKADY. 160 240
146 BENOIT Pierre – Le puits de Jacob. Miniatures de Arthur Szyk. Préface de A. de Monzie. 2 400 -
147 [BIBLIA]. Księga Hioba. Tłumaczył z hebrajskiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. 980 1 200
148 BRZĘKOWSKI Jan – 18 coplas. Ilustracje Franciszka Prochaski. 500 500
149 CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. 6 000 -
150 CHEŁMIŃSKI Jan V., MALIBRAN A[lphonse Marie] – L'armée du Duché de Varsovie. Par Jan V. Chelminski. Texte par A. Malibran. 2 600 3 600
151 [CHODOWIECKI Daniel]. Daniel Chodowiecki. 25 bisher unveröffentlichte Handzeichnungen zu dem moralischen Elementarbuche von Christian Gotthelf Salzmann. Mit einem Vorworte von Max von Boehn. 460 -
152 CZARTAK. Zbór poetów w Beskidzie. [Nr 2]. Poezje Janiny Brzostowskiej, Edwarda Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Emila Zegadłowicza. 360 360
153 CZERMAŃSKI Zdzisław – Józef Piłsudski w 13 planszach ... 480 650
154 GENIUS. Zeitschrift für werden... [Jg. 1], Buch 1: 1919. 1 800 2 200
155 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 1: 1920. 900 1 260
156 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 2: 1920. 700 800
157 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 3, Buch 1: 1921. 980 1 500
158 GUMOWSKI Jan – Widoki Krakowa. 480 480
159 JAKUBOWSKI Stanisław – Teka prasłowiańskich motywów architektonicznych. Dwadzieściasiedem [!] drzeworytów. Rysował i rytował ... 240 240
160 KRAKÓW 1911. 3 400 -
161 KRAKÓW. Sześć autolitografij [...]. 1 200 1 200
162 KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. 480 1 200
163 LESZCZYŃSKI Jan – Nawiedzenia. Poezje. Zewnątrz i wewnątrz zdobił książkę Zdzisław Truskolaski. 100 100
164 LITANIA Narodu Polskiego. 100 100
165 LWÓW przed laty osiemdziesięciu w współczesnych litografjach Zakładów Pillera. 400 1 100
166 ŁADA Barbara – Warszawa. Akwaforty ... 700 -
167 MACKIEWICZ Kamil – Czyściec niemiecki. Moje przeżycia w obozie jeńców. Z przedmową Stanisława Dzikowskiego. 26 rysunków. 160 500
168 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. 180 180
169 MENDJISKY Maurice – Hommage aux combattants martyrs du ghetto de Varsovie. Trente-cinq dessins de ... Poème inédit de P. Eluard. Texte de Vercors. 1 000 -
170 NORWID Cyprian – Cyprjana Norwida testament literacki z 1858 r. Wydał i objaśnił Tadeusz Przypkowski. 120 -
171 OTCHŁANIE wielickie z 20 kolorowymi ilustracyami znakomitych polskich artystów oraz 25 rycinami według starych sztychów. 240 240
172 PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III 1656-1688. Przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. 240 440
173 PAWLIKOWSKI J[an] G[walbert] H[enryk] – Bajda o Niemrawcu. Z drzeworytami Wł[adysława] Skoczylasa. 280 600
174 PELC Władysław – Adwent. 220 220
175 POE E[dgar] A[lan] – Nowele o miłości. Przeł. Gustaw Beilin. Ilustr. i zdobił Wojciech Gordon. 100 500
176 RILKE Rainer Maria – Śpiew o miłości i śmierci Korneta Krzysztofa Rilke. Przekład Idy Wieniewskiej. 100 240
177 RONSARD [Pierre] – Szesnaście sonetów miłosnych: Do Kassandry, do Maryi, do Heleny. Wybrał i przełożył Jan Mieczysławski. Ozdobiła rysunkiem Z. Stryjeńska. 100 -
178 SKOCZYLAS Władysław – Drzeworyt ludowy w Polsce. 2 400 2 400
179 STAFF Leopold – Mistrz Twardowski. Pięć śpiewów o czynie. 140 300
180 STAROŚWIECKI sklep. 220 360
181 STRYJKOWSKI [Julian] – Głosy w ciemności. Pierwsza miłość, Cheder. 120 260
182 TEKA autolitografij artystów legjonistów wydana w dwudziestolecie zbrojnego czynu legjonów 1914-1934. 3 600 -
183 WAŃKOWICZ Melchior – Sztafeta. Książka o polskim pochodzie gospodarczym. 480 480
184 WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. 300 -
185 WOŹNICKI Kazimierz – Stendhal i jego książka o miłości. (Z akwafortą oryginalną Maryi Czajkowskiej). 500 -
186 ZANGWILL Israel – Les enfants du ghetto. Traduction de Pierre Mille. Lithographies de [Alicja] Halicka. 1 200 1 200
187 BRZASK epoki. W walce o nową sztukę. T. 1: 1917-1919. 320 320
188 BRZĘKOWSKI Jan – Na katodzie. 3 000 -
189 KRASSOWSKI Feliks – Scena narastająca. Zasady i projekty. 300 750
190 KUREK Jalu – S.O.S. (Zbaw nasze dusze!). 360 700
191 MAJAKOWSKI Włodzimierz – Obłok w spodniach. Przełożył Juljan Tuwim. 300 600
192 MIESIĘCZNIK Literacki. 160 221
193 MŁODOŻENIEC Stanisław – Kwadraty. 400 550
194 O SZTUCE nowoczesnej. 2 400 -
195 SINCLAIR Upton – Boston. Współczesna powieść historyczna. Cz. 1. Tłum. Antoniny Sokolicz. 200 700
196 STERN Anatol – Bieg do bieguna. 120 170
197 [ŻARNOWERÓWNA Teresa]. KORNAGA Jeremi – Robotnicy. Powieść. 600 1 200
198 GAZDA Grzegorz – Awangarda. Nowoczesność i tradycja. W kręgu europejskich kierunków literackich pierwszych dziesięcioleci XX w. 64 64
199 [KATALOG]. Moskovskaja organizacija Sojuza chudožnikov RSFSR. Solomon Benediktovič Telingater (1903-1969). Grafika. Vystavka rabot. 80 80
200 [KATALOG]. Städtische Kunsthalle, Düsseldorf. Władysław Strzemiński. 80 170
201 LANG Lothar – Das Bauhaus 1919-1933. Idee und Wirklichkeit. 120 -
202 STANISŁAWSKI Ryszard, BROCKHAUS Christoph – Europa, Europa. Das Jahrhundert der Avantgarde in Mittel- und Osteuropa. Bd. 1-4. 400 600
203 STERN Anatol, JASIEŃSKI Bruno – Ziemia na lewo. 240 240
204 [ALBUM na fotografie]. Ozdobny album na fotografie z przełomu XIX/XX w. 680 900
205 [EMIGRACJA zarobkowa]. Rękopis pierwszej części wspomnień Władysława Zgody, międzywojennego emigranta polskiego we Francji, wydanych później drukiem w 1966 przez Książkę i Wiedzę. 240 550
206 [FILM]. Program kinowy do filmu "Pan Tadeusz" z 1928. 80 200
207 [GAZETKA ścienna]. ODBUDUJEMY Polskę. Gazetka ścienna 12-ej baterii. 220 420
208 [HOROSKOP 1]. Odręcznie sporządzony horoskop dla nieznanej osoby, dat. 20 VI 1928. 64 -
209 [HOROSKOP 2]. Odręcznie sporządzony przez Chaima Szyllera-Szkolnika horoskop dla niewymienionej z nazwiska Aliny, dat. 12 V 1935. 80 -
210 [ILUSTROWANY Kurier Codzienny]. Zbiór dokumentów policyjnych dotyczących dziennika „Ilustrowany Kurier Codzienny” i jego redaktora naczelnego Mariana Dąbrowskiego z l. 1910-1913. 640 -
211 [KLEINER Juliusz]. Odręczny krótki list do nieznanego adresata, dat. 12 IX 1914 w Krakowie. 80 120
212 [KOŁYMA]. Odręcznie spisane wspomnienia z aresztowania we Lwowie, pobycie w obozie w Magadanie i powrotu do Polski (1945-1955), oraz dokumenty osobiste ich autorki. 800 3 200
213 [KOPIEC Piłsudskiego w Krakowie]. Drzeworytowa "Pamiątka budowy Kopca Józefa Piłsudskiego na Sowińcu w Krakowie" i koperta z godłem Wydziału Wykonawczego Budowy Kopca J. Piłsudskiego w Krakowie, 1935. 80 -
214 [KRASZEWSKI Józef Ignacy]. Plakieta z wizerunkiem Józefa Ignacego Kraszewskiego wykonana w 1880 przez Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych Królestwa Polskiego. 600 950
215 [ŁABĘCKI Hieronim]. Zbiór 19 listów rodzinnych Hieronima Łabęckiego, pochodzących głównie z 1859. 1 200 -
216 [MEDYCYNA - rękopis]. "Nauka chowu, utrzymania i przewożenia Piiawek Lekarskich", Lwów 1836. 400 750
217 [MROŻEK Sławomir]. Odręczny list Sławomira Mrożka do nieznanego adresata, dat. 28 VII 1970 na rancho Epifania w Meksyku. 240 500
218 [MUZEUM Etnograficzne w Krakowie]. Księga pamiątkowa Muzeum Etnograficznego w Krakowie od początków jego działalności w 1911 do wybuchu II wojny światowej. 800 -
219 [POCZTÓWKI, projekty]. Zbiór 14 odręcznych projektów pocztówek okolicznościowych nieznanego autorstwa, zapewne z późnych lat 40. XX w. 800 800
220 [SPORT, medal]. Medal "I m, Miejski Komitet W. F. i P. W., Kraków 1929". 1929. 160 -
221 [SPORT, odznaka 1]. Odznaka "Polski Związek Piłki Nożnej zasłużonemu. I". [193-]. 240 500
222 [SPORT, odznaka 2]. Odznaka "Mistrzostwo Polski, K. S. Cracovia 1921, P. Z. P. N.". 1921. 360 3 000
223 [SZYMBORSKA Wisława, FILIPOWICZ Kornel]. Pocztówka z odręcznym tekstem Wisławy Szymborskiej i dopiskiem Kornela Filipowicza, dat. 6 X 1987 w Zakopanem. 240 500
224 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny podpis Karola Wojtyły jako arcybiskupa metropolity krakowskiego pod maszynopisowym listem urzędowym, dat. 25 VIII 1965 w Krakowie. 700 750
225 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny podpis Karola Wojtyły, wówczas arcybiskupa metropolity krakowskiego, pod maszynopisowym listem, dat. 25 VI 1966 w Krakowie. 600 1 300
226 [WYSZYŃSKI Stefan, Prymas Polski]. Odręczny podpis pod drukowanym listem, dat. w dzień Bożego Narodzenia 1970. 480 510
227 [ZABAWKI 1]. Zestaw 9 drewnianych modeli pojazdów wojskowych wykonanych amatorsko przed 1939. 360 1 100
228 [ZABAWKI 2]. Zestaw 5 metalowych modeli pojazdów wojskowych wykonanych fabrycznie przed 1939. 320 1 100
229 [ZNACZKI kwestarskie]. Komplet ośmiu znaczków kwestarskich "Na biednych" w oryginalnych okładkach. 1917. 140 360
230 [ŻEGLUGA transatlantycka - podróż do Stanów Zjednoczonych statkiem "Imperator"]. 120 120
231 Program. Część I: 1. Prolog: (autor wraz z nazwiskiem zaginął bez wieści) [...], 4. Uwertury, Walc (własnego poczęcia) wykona p. M. Suzin. część II: [...] 6. Przysłowia H. Zbierzchowskiego ku ogólnej poprawie obyczajów przytoczy p. Schmidt [...]. 200 200
232 Staraniem Towarzystwa "Miłośników Terpsychory i Bachusa" na szlachetny cel zapomnienia golizny współczesnej [...] pod protektoratem Jasno Oświeconego Pana Jana Apolinarego Michalika rozpocznie się 24 lutego 1914, a ukończy, aż ostatni uczestnik runie bezwładny [...] Tradycyjna Reduta [...]. Wstęp tylko osobom dziwnie ubranym [...]. Niespodzianki sami Goście dostarczą swojem zachowaniem. 200 280
233 W obskurnej Jamie JWP. Michalika w dniu 19 stycz. zbiera się [...] wszelaka brać artystyczna nie wyłączając ekspresyonistów, na zwykłe karnawałowe orgie - możesz i Ty przyjść [...] uprzednio zmieniwszy codzienny strój plugawy na barwny kostyum [...]. (We fraku mógłbyś wzięty być za paskarza i obity - strzeż się!!!). 200 200
234 Zaproszenie. Pani! Nie mogąc hurmem i z czeredą malarskiej braci [...] w prośby do Ciebie się udać, z takową się do Ciebie zwracamy supliką. - Uczyń nam honor niemały i przybądź Piękna późnym wieczorem pod dach Michalikowej Kawerny [...]. Oddani do ostatniej chwili trwającego złudzenia Resztki Młodych Malarzy. 200 460
235 [AKCJA]. Akcja Spółki Akcyjnej "Trzebinia", Fabryka Maszyn i Narzędzi Rolniczych, Odlewnia Żelaza i Metali w Krakowie. 50 złotych. 80 170
236 [AKCJA]. Galicyjskie Akcyjne Zakłady Górnicze. Akcya na Dwieście Koron. 240 360
237 [AKCJA]. Sierszańskie Zakłady Górnicze S. A. Akcya na 140 marek. 320 360
238 [OBLIGACJA]. Obligacya 7-ej pożyczki miasta Warszawy na rubli 100. 120 400
239 BRILLANTES victoires des avions de tourisme RWD. 340 650
240 RWD-13. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze. 140 360
241 RWD-15. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze [...], Wytwórnia Samolotów R. W. D. 100 340
242 RWD-17. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze. 140 360
243 RWD-8. Doświadczalne Warsztaty Lotnicze. 160 380
244 [FOTOGRAFIA - grupa panien z Sambora - fotografia zbiorowa]. 80 140
245 [GÓRY -  Zakopane - kaplica w Jaszczurówce - fotografia widokowa]. 80 160
246 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia portretowa]. 120 120
247 HERMANOWICZ Henryk – [Władysław Broniewski - fotografia sytuacyjna]. 120 120
248 HERMANOWICZ Henryk – [Jarosław Iwaszkiewicz - fotografia portretowa]. 120 120
249 HERMANOWICZ Henryk – [Jan Parandowski - fotografia portretowa]. 80 80
250 [KOŚCIUSZKO Tadeusz - fotografia portretowa]. 120 -
251 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Wawel od strony południowo-wschodniej]. 80 80
252 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Sukiennice]. [nie przed 1896, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,7 cm. 80 110
253 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Teatr miejski]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,3x14,6 cm. 80 100
254 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Collegium Novum]. 1897. Fotografia form. 9,5x14,7 cm. 80 80
255 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Szkoła Sztuk Pięknych]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,6 cm. 80 100
256 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Biblioteka Jagiellońska]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,4x14,5 cm. 80 100
257 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kościół św. Piotra i Pawła]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,7x9,6 cm. 80 80
258 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kościół Mariacki - widok zewnętrzny]. [nie przed 1894, nie po 1896/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,7x9,4 cm. 80 100
259 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kościół Mariacki - wnętrze]. [nie przed 1894, nie po 1896/pocz. XX w.]. Fotografia form. 14,6x9,6 cm. 80 80
260 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Barbakan]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,6 cm. 80 150
261 KRAKÓW w obiektywie Wilhelma K... [Kopiec Kościuszki]. [nie przed 1895, nie po 1898/pocz. XX w.]. Fotografia form. 9,5x14,7 cm. 80 180
262 [KRAKÓW - chłopiec z Bronowic w stroju krakowskim - fotografia portretowa]. 120 650
263 [KRAKÓW - Akademia Górnicza - dawny gmach - fotografia widokowa]. 120 190
264 [KRAKÓW w czasie okupacji niemieckiej - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 500 -
265 [KRASZEWSKI Józef Ignacy - fotografia portretowa]. 200 -
266 [KRZEMIENIEC i okolice w obiektywie Henryka Hermanowicza]. 360 2 600
267 [LENARTOWICZ Teofil - fotografia portretowa]. 80 80
268 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Budynek Miejskiego Zakładu Kąpieli Ludowych - fotografia sytuacyjna i widokowa]. 80 340
269 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Cmentarz Obrońców Lwowa - mogiły - fotografia sytuacyjna]. 80 550
270 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Gmach Teatru Miejskiego - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 160 -
271 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Handel lwowski - fotografia sytuacyjna]. 100 420
272 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Jubileusz 60. rocznicy powstania "Sokoła" lwowskiego" - fotografia sytuacyjna]. 160 460
273 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Kamienica przy areszcie - fotografia widokowa]. 100 260
274 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Komendant Policji Państwowej inspektor Walerian Wilczyński?- fotografia portretowa]. 100 100
275 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Kościół Matki Bożej Ostrobramskiej przy ul. Łyczakowskiej - fotografia sytuacyjna i widokowa]. 80 500
276 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Krajowa Wystawa Rolniczo-Przemysłowa - fotografie dokumentacyjne]. 120 260
277 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Lotnicy lwowscy na lotnisku Lewandówka - fotografia sytuacyjna]. 180 340
278 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Lwowska młodzież - fotografia sytuacyjna]. 120 -
279 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Lwowska uliczka - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 80 480
280 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Ministrowie - fotografia sytuacyjna]. 140 240
281 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Nabożeństwo na placu - fotografia sytuacyjna]. 140 500
282 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Obchody jubileuszu prof. Oswalda Mariana Balzera - fotografia sytuacyjna]. 100 140
283 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Obchody Święta Miast Polskich - fotografie sytuacyjne]. 360 1 100
284 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Panorama miasta z "lotu ptaka" - fotografia widokowa]. 60 60
285 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Pomnik hrabiego Aleksandra Fredry - fotografia widokowa]. 100 100
286 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Powszechna Wystawa Krajowa, Targi Wschodnie - fotografie dokumentacyjne]. 180 600
287 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Targi Wschodnie - fotografia dokumentacyjna]. 60 60
288 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Prezydent Józef Neumann w trumnie - fotografia sytuacyjna]. 100 -
289 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Rynek - kamienice przy południowej ścianie 1 - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 100 240
290 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Rynek - kamienice przy południowej ścianie 2 - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 100 100
291 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Uroczystości ku czci błogosławionego Jana z Dukli - fotografia sytuacyjna]. 180 380
292 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Uroczystość poświęcenia sztandaru skautów - fotografia sytuacyjna]. 160 550
293 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Wiec z okazji obchodów 1 Maja? - fotografia sytuacyjna]. 100 460
294 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Wizerunek niezidentyfikowanego powstańca styczniowego ze Lwowa? - fotografia portretowa]. 100 260
295 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Wóz bojowy na ulicy - fotografia sytuacyjna]. 180 650
296 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Zjazd członków Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" - fotografia sytuacyjna]. 160 160
297 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Zdjęcia różne 1 - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 180 -
298 LWÓW w obiektywie lwowskich fo... [Zdjęcia różne 2 - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 140 340
299 [MARYNARKA - Dar Pomorza - fotografia sytuacyjna]. 80 -
300 [MARYNARKA - SS Pułaski - fotografia sytuacyjna]. 80 -
301 [MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa]. 140 220
302 [NAFTA - Borysław, Dąbrowa - szyby naftowe - fotografie widokowe]. 180 300
303 [NAFTA - szyby "Dębowiec 2" i "Dębowiec 3" - fotografie sytuacyjne]. 140 180
304 [POL Wincenty - fotografia portretowa]. 80 80
305 [PONIATOWSKI Józef Antoni - fotografia portretowa]. 180 180
306 [POWSTANIE styczniowe - tableaux "Ofiary z r. 1863. 18[64]", "Ofiary z r. 1863", "Polegli" - tablica 1-4]. 460 3 800
307 [POWSTANIE styczniowe - Jan Żalplachta - fotografia portretowa]. 160 850
308 [PUŁASKI Kazimierz - fotografia portretowa]. 120 120
309 [SIENKIEWICZ Henryk - fotografia portretowa]. 120 -
310 [SŁOWACKI Juliusz - fotografia portretowa]. 100 120
311 [WOJCIECHOWSKI Stanisław - prezydent przed frontem oficerów podczas wizyty w Bydgoszczy - fotografia sytuacyjna]. 100 100
312 [PIŁSUDSKI Józef - fotografia portretowa]. 120 -
313 [PIŁSUDSKI Józef - wojna 1920 roku - fotografia sytuacyjna]. 64 64
314 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller na koniu - fotografia sytuacyjna]. 100 400
315 [WOJSKO Polskie - wizyta marszałka Ferdynanda Focha w Polsce - fotografia sytuacyjna]. 120 190
316 [WOJSKO Polskie - 18 Pułk Piechoty - Kurs Przysposobienia Wojskowego dla rocznika 1907 - fotografia zbiorowa]. 80 80
317 [WOJSKO Polskie - 55 Poznański Pułk Piechoty - manewry pod Osieczną - fotografia sytuacyjna]. 80 80
318 [WOJSKO Polskie - ćwiczenia z bronią pancerną 1. Pułku Strzelców Konnych w okolicach Garwolina - fotografia sytuacyjna]. 160 -
319 [WOJSKO Polskie - manewry 1. Pułku Strzelców Konnych w Wielkopolsce - fotografia sytuacyjna]. 120 -
320 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska 29. Pułku Strzelców Kaniowskich - fotografia zbiorowa]. 80 -
321 [WOJSKO Polskie - 8 kompania 65. Pułku Piechoty w Grudziądzu - fotografia zbiorowa]. 120 -
322 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska Pułku Radiotelegraficznego, rocznik 1915 - fotografia zbiorowa]. 80 -
323 [WOJSKO Polskie - album pamiątkowy niezidentyfikowanego żołnierza - fotografie sytuacyjne]. 240 850
324 AKT Podziękowania! Od Obywateli Powiatu Dzisnieńskiego Jaśnie Wielmożnemu Michałowi Hrabi Chrapowickiemu, Marszałkowi tegoż Powiatu i Kawalerowi [...]. 180 -
325 UWIADOMIENIE o prawdziwey wyborney essencyi hamburskiey, iak, i na co iey zażywać [...]. 220 -
326 MY FRANCISZEK Wtory [...]. Zpomiędzy dziewięciu gatunków patentem [...] wprowadzonych, i teraz będących wiedeńsko-mieyskich bankocetli uznaliśmy potrzebę wyłączenia pięćdziesiąt ryńskowych, i cofnienia ich z powszechnego kursu [...]. . 120 -
327 ROZPORZĄDZENIE od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Względem Przyięcia Inwalidów woyskowych do służby prywatney [...]. 140 -
328 OKÓLNIK od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Poczynaiąc od 1go Lutego 1804 podwyższa się tryngelt i szmirgelt pocztylionom od podróżnych należący [...]. 140 -
329 OKÓLNIK z Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Krajowego Gubernium. Ustanawia się używanie i Klassa stemplu na metryki chrzestne, ślubne, i pogrzebowe zołnierzów, ich Żon, i dzieci [...]. 80 -
330 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Informacya o tym, gdzie na przyszłość strony dostawać mogą paszportów Administracyi bankalney na towary z handlu wyłączone, któreby sprowadzać chciano [...]. 80 -
331 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Kiedy i iakim sposobem podawać należy w przyszłości proźby o przyięcie do funduszu damskiego na Hradszynie [...]. 100 -
332 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Względem prawa wyłącznego sukcessorów Jędrzeia Gleissner de Freudenheim do kopania i robienia skałek w Galicyi wschodniey, obeymuiąc w to podgórskie krzemionki, tudzież na Bukowinie [...]. 120 120
333 DISCOURS prononcé par M. le Général de division Sokolnicki, a l'occasion d'un Service religieux que ses Compatriotes, formant les cadres de l'armée Polonaise, retournant dans leur patrie, ont célébré à l'Église de Bonsecours, lors de leur passage à Nancy, le 11 juin 1814; à l'effet de déposer au pied de la tombe de leur Roi Stanislas Leszczinski, surnommé le Philosophie bienfaisant, le tribut de leur respect et de leur admiration pur ses vertus patriarchales; en même temps que pour témoigner à la Nation Française leur reconnaissance de l'hospitalité qu'elle leur avait accordée durant les orages de leur patrie. 180 280
334 NA DZIEŃ imienin Jaśnie Oświeconego Xiążęcia Imci Arcy-Biskupa Gnieznińskiego Ignacego hrabi z Raczyna i Małoszyna Raczyńskiego wielu orderów kawalera dnia 31 lipca 1817 roku. 140 200
335 MOWA Jaśnie Wielmożnego Wincentego Korwina Hrabi Krasińskiego, Marszałka Seymu Królestwa Polskiego miana w Izbie Poselskiey przy wniesieniu proiektu kodexu karnego [...]. 240 500
336 EWANGELJA Zjednoczonych. Na cześć i na chwałę Cara Moskiewskiego, z Lubeckim i Rożniewskim w Trójcy jedynego, na dzień 10 Sierpnia, czyta nam koterja reformistów Ewangielją zapisaną u Jana [...] której jako słów Pańskich z potulnością posłuchajcie [...]. 160 -
337 KILKA słów Drukarni Polskiej. I. Do obywateli Leduchowskiego, Trzcińskiego i Chełmickiego Izby Poselskiej członków [...]. II. Do tułaczów polskich [...]. III. Zakładając drukarnią w Paryżu [...]. 64 64
338 POLSKA Malownicza. Dnia 20 Maja 1838 podobało się P. J. S. Grabowskiemu wydawcy Polski Malowniczej ogłosić świstek pod titułem 'Słów kilka', przepełniony fałszami, w celu zapewne usprawiedliwienia swoich postępków przed Emigracyą, która jest jedyną właścicielką wszelkich czystych przychodów z wyprzedaży tego dzieła. 80 130
339 W IMIENIU Trzech Mocarstw Opiekuńczych Austryi, Pruss, i Rossyi, Przewodniczący Tymczasowego Rządu Wolnego Miasta Krakowa [...] podaje do wiadomości, że pomienione Mocarstwa, zawarły pomiędzy sobą [...] następującą umowę: [...] W skutku tego, miasto Kraków ze swoim Okręgiem, Austryi przywrócone, i z Monarchią Austryacką połączone zostaje [...]. 240 -
340 DO LUDU! Niedawno było w naszem mieście spokojnie, każdy pilnował pracy, z kąd więc dzisiaj taki krzyk i zbiegowiska? [...] W Wiedniu zebrali się mieszczanie i studenci, i napisali prośbę do Cesarza [...] Cesarz [...] zezwolił na wszystko to, co cały lud w tej prośbie napisał! [...] Potem żądano i otrzymano wolność druku [...] nadał nam najjaśniejszy Pan konstytucyę [...]. Co było w jego [gubernatora] mocy, na to sam natychmiast zezwolił: więźniów wypuścił, gwardyję narodową ustanowił [...]. Niech żyje Ferdynand nasz król konstytucyjny! 140 -
341 DONIESIENIE. Dziś w Niedzielę dnia 28 Lipca 1850 roku. W Ogrodzie Strzeleckim Koncert na korzyść pogorzelców. Cena Biletu wnijścia oznacza się na Złp. 1 nie kładąc granic publicznej szczodrobliwości [...]. 140 140
342 USTAWA ogniowa dla król. głównego Miasta Krakowa. Przez Wysoki C. K. Rząd krajowy dekretem z d. 28 Kwietnia 1855 do Nru 6165 zatwierdzona [...]. 220 -
343 DO P.T. MIESZKAŃCÓW król. stoł. miasta Krakowa. Magistrat [...] podaje niniejszem do wiadomości mieszkańców miasta, że w poniedziałek 4 lipca b.r. wpuszczoną zostanie rzeka Rudawa do nowego koryta zbudowanego od Woli Justowskiej do Wisły. Wykonane dzieło [...] jest początkiem wielkiego programu robót publicznych zmierzających do zabezpieczenia miasta Krakowa od klęsk powodziowych [...]. 160 -
344 OBWIESZCZENIE. Na mocy ustawy krajowej z dnia 29 listopada 1911 [...] gmina Płaszów oraz obszar dworski Płaszów, położone w autonomicznym powiecie Wielickim, zostały połączone z miastem Krakowem w jedną gminę miejscową pod wspólną nazwą stołeczne królewskie miasto Kraków [...]. 160 -
345 TOWARZYSZE i Towarzyszki! Zbliża się godzina próby. Nie miesiące, lecz może tygodnie tylko dzielą nas od dnia, mającego rozstrzygnąć o tym, czy na ziemi naszej dalej panować ma krwiożerczy potwór, zwany caratem rosyjskim [...]. Do towarzyszy rosyjskich wyciągamy [...] dłoń bratnią, w tym przekonaniu, że uświadomiony robotnik lub chłop rosyjski tylko cieszyć się może na widok Polaka, wyzwalającego się z niewoli carskiej [...]. Precz z uciskiem rosyjskim! Niech żyje Niezależna, Demokratyczna Republika Polska! Niech żyje socjalizm! 80 80
346 OBWIESZCZENIE. Rozporządzeniem z dnia 20. kwietnia 1892 r. [...] zakazał Magistrat wywieszania jakichkolwiek szyldów, godeł i oznak poprzecznych, wystających na ulicę lub chodniki przed domami prostopadle do ściany frontowej [...]. 140 -
347 ROZPORZĄDZENIE ewakuacyjne. Dzisiaj rozlepiono w mieście tekst nowych rozporządzeń ewakuacyjnych. Brzmi ono jak następuje: Obwieszczenie. Na podstawie rozporządzenia c. i k. Komendy twierdzy [...] podaje się do publicznej wiadomości co następuje: Stan wojenny,  którym się Monarchia znajduje, wymaga także jak najlepszego przygotowania twierdzy Kraków [...]. 140 -
348 PO STRAJKU tramwajarzy warszawskich. Robotnicy! Robotnice! Strejk tramwajarzy warszawskich został złamany. Dzielna, solidarna walka, która przez dwa i pół tygodnia w naprężeniu trzymała Warszawę i podziw budziła […] odniosła częściowe tylko i drobne rezultaty. Złamano strejk przemocą żołdacką, aresztowawszy 200 strejkujących […]. Precz z łamistrajkami socjalpatriotycznemi! […] Niech żyje socjaldemokracja! 100 220
349 DLACZEGO kocham Polskę? Kocham Polskę, bo matka moja jest Polką, bo krew, która płynie w mych żyłach jest polską [...]. 200 220
350 ODEZWA Unji Narodowo-Państwowej. W dniu 11-tym b. m. rozpoczął się pierwszy akt czynnego zamachu na praworządność w Państwie. Posłowie prawicy demonstracyjnie zbojkotowali posiedzenie Zgromadzenia Narodowego, a wtórowały im obałamucone rzesze i zorganizowane bojówki młodzieży, które czynnie znieważały posłów i senatorów. W dniu 16-tym b. m. rozegrał się drugi wstrząsający akt polskiego dramatu państwowego. Skrytobójczo zamordowano pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej [...]. Żądamy sądu! Sądu nie tylko nad mordercami. Sądu przedewszystkiem nad tymi, którzy mord przygotowują i mordercami kierują. 120 -
351 OGŁOSZENIE Ministerstwa Skarbu o nagrodach za zwalczanie przemytnictwa [...]. Każdemu, kto współdziała w ujęciu przemytu (kontrabandy) [...] należy się nagroda pieniężna od Skarbu Państwa [...]. 80 220
352 KIELECKI Wojewódzki Komitet Kolonij Letnich dla Dzieci Polskich z Niemiec. Wzorem lat ubiegłych przybędą do Polski [...] dzieci polskie z Niemiec i Gdańska [...]. Półtora miljona braci naszych pędzi żywot za kordonem niemieckim w otoczeniu obcem i nieprzychylnem wszystkiemu co polskie [...]. Dążenie do wynarodowienia naszych braci na ziemiach polskich za kordonem jest wyraźne i bezwzględne [...]. Składajmy im ofiary pieniężne i w naturze! 64 220
353 SOCJALIŚCI i OZON to wojtki żydowskie. Głosuj na listę Obozu Narodowego [oraz] NIECH  żyje Stronnictwo narodowe. Głosuj na listę Obozu Narodowego. 160 440
354 PO RAZ drugi pod panowaniem Stalina. Przedmowa. Front wschodni zbliżył się i razem z nim troski każdego [...]. Pismo to traktujące o bolszewiźmie, a głównie o okrutnych postępkach dokonanych w ostatnich czasach na ziemiach polskich, przypomina ponownie tym wszystkim grozę bolszewizmu, którzy przed niebezpieczeństwem oczy zamykają [...]. 120 120
355 DO CHŁOPÓW i robotników rolnych! Do ogółu ludności wsi! Do całego Narodu Polskiego! Obywatele! Reforma rolna ogłoszona przez PKWN [...] spotkała się z zaciekłym oporem obszarnictwa i wysługującej mu się reakcji. Jawnie grożą oni terorem tym, co będą dzielić między chłopów obszarniczą ziemię [...]. Faszyści z pod znaku NSZ i niektóre grupy AK [...] już podjęły akcję skrytobójczych morderstw [...]. Precz z szlacheckimi pachołkami z AK i NSZ! [...] Niech żyje Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego, który łamie opór obszarników i reakcji, oddaje pańską ziemię chłopom i robotnikom rolnym! 100 220
356 ŻOŁNIERZE potępiają działalność dowództwa A. K. Rozbijacka działalność dowództwa A. K., skierowana swym ostrzem przeciwko Wojsku Polskiemu i przeciwko najżywotniejszym interesom Narodu Polskiego, wywołuje najgłębsze oburzenie żołnierzy i oficerów polskich. Wzrasta ono w związku z haniebną kapitulacją dowództwa A. K. w Warszawie [...]. Oficerowie [...] garnizonu m. Chełma [...] 'wyrażają swoje oburzenie spowodu haniebnej zdrady reakcyjnych przywódców AK, którzy woleli kapitulować [...], niż kierować na przwy brzeg Wisły tam, gdzie czekało je braterskie przyjęcie przez Wojsko Polskie i Czerwoną Armję [...]. Wraz z całym narodwym domagamy się ukarania winnych tragedji Warszawy wrześnią [!] 1939 r. i 1944 r.". 120 240
357 KOMUNIKAT Narodowego Banku Polskiego o obowiązku sprzedaży walut obcych oraz monet złotych, złota i platyny [...]. Posiadanie na obszarze Państwa walut obcych, monet złotych oraz złota i platyny jest bez zezwolenia Komisji Dewizowej zabronione [...]. Zgłoszeniu do Narodowego Banku Polskiego podlegają: a) pieniądze mające za granicą obieg ustawowy (banknoty i monety) [...], b) monety złote - zarówno mające gdziekolwiek obieg ustawowy, jak i nie mające nigdzie obiegu ustawowego [...]. Kto będzie handlował takimi wartościami, karany będzie przez Sąd doraźny surowymi karami, aż do kary śmierci włącznie oraz utratą całego majątku. 120 420
358 WIERSZE przeciwko wódce! Walka z alkoholizmem, jeśli ma być skuteczna, musi toczyć się na wszystkich odcinkach życia [...]. Awangarda prawdziwa tworzy modę, a nie tchórzliwie ulega jej. Prawdziwa awangarda nie pije" [...]. 48 110
359 19 MARCA 19. 100 170
360 JÓZEF Piłsudski. 19/III 1928. 80 90
361 CHODZI o to, aby kraj nasz zrozumiał, że wolność to nie jest kaprys [...]. 54 400
362 19/III. 1930 r. 80 150
363 19 MARCA 1931. 100 260
364 19 MARCA 1933. 54 110
365 1933. 60 440
366 J. P. 60 60
367 12. V. 1936 r. 60 110
368 T.S.L. Zygmunt Krasiński 1812-1912. 40 90
369 3ci Maja 1791 r. 80 130
370 TSL. 1863 1913. 60 170
371 NACZELNY Komitet Narodowy. 16:8 1914 1915. 90 130
372 TSL 3 maja. 60 60
373 TSL 3 maj. 60 150
374 POLSKA Macierz Szkolna. 80 200
375 TSL. 80 80
376 TSL. 3 Maj. 80 200
377 T.S.L. 3 Maja. 60 60
378 TSL. 3 maja. 50 50
379 3 MAJA. TSL. 60 90
380 TSL. 50 300
381 JEDNOŚCIĄ silni. 1867 1907. 80 360
382 CZOŁEM. 80 480
383 5, 6 CZERWCA 1927. 60-lecie Sokoła Macierzy Lwów. 50 90
384 1410-1910. 60 150
385 1863 1913. Marcin „Lelewel” Borelowski * 1829 † 7/9 1863 pod Batorzem. 48 48
386 Książę Józef Poniatowski 1813-1913. 60 190
387 WITAJCIE. Przez oświatę, zgodę, wytrwałość, pracę współdzielczą i podniesienie ekonomiczne do odrodzenia narodu! 40 40
388 LWÓW. 22. czerwca 1915. 60 180
389 KBK. Podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą. 100 110
390 WIECZNE odpoczywanie racz im dać Panie. 2 11 1916. 60 150
391 [1817 1917]. 40 40
392 11 SIERPNIA 1569-1919. 54 190
393 CUD Wisły. 18. sierpnia 1920. 40 260
394 15 VIII. 1920. 64 160
395 TYDZIEŃ Akademika. Lwów 6.11 - 14.11 1926. 48 120
396 1918 - 1928. 50 130
397 CZEŚĆ poległym. 48 140
398 TYDZIEŃ Lotniczy w powiecie rzeszowskim. 48 650
399 1025 1925. Bolesław Chrobry. 60 150
400 1830 1930. 46 360
401 ŚWIĘTO Młodzieży. 50 90
402 11.XI. 1918-1932. 50 280
403 1908 1933. 50 150
404 29 VI 1933. Święto Morza. 40 110
405 LIGA Morska i Kolonjalna. 40 280
406 LMK. 48 280
407 CZEŚĆ bojownikom niepodległości. 1918-1933. Cześć obrońcom Lwowa. 60 280
408 DZIATWA to przyszłość nasza. Budujmy dla niej szkoły. 48 120
409 TOWARZYSTWO popierania budowy publicznych szkół powszechnych. 50 60
410 BÓG panem i celem naszym. 48 60
411 CHRYSTUS uświęca rodzinę. 48 80
412 X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. 48 340
413 X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 20 gr[oszy]. 48 340
414 XII TYDZIEŃ [Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. 48 280
415 P[an]U PREZYDENTOWI R. P. w hołdzie. 46 46
416 W SOBOTĘ d. 2 Czerwca 1906 r. [...] na Dynasach Wesele krakoskie [!], rychtyk jak pod Krakowem!!! [...]. 1906. 1 200 -
417 DYNASY. W czwartek, dnia 7 Czerwca [...] Wesele krakoskie [!] Słuchajta! Pedziołem Wom juze w Sobote, jako dyszcz i pierony jasne popsowały całkom naszom robote. Aleśma na duchu nie upadli i pokażema Wom we czwartek jeszcze piekniejsze różności [...]. Kmoter Namysłowski przyszykował świże wyrwasy [...]. 1906. 980 -
418 DYNASY, w sobotę, d. 16 Czerwca 1906 r., Wesele krakowskie. Początek o godzinie 7-ej wieczorem [...]. 1906. 800 -
419 NA WSI. Dynasy. Na dochód Uniwersytetu Ludowego P. M. S. Wielka Zabawa. Koncert orkiestry Teatru Wielkiego, wyścigi cyklistów, przedstawienie teatralne [...], walka kwiatowa, wielka illuminacja [...]. 1907. 2 200 -
420 HERBATA z wieżą. Szarski i Syn w Krakowie. [192-?]. 3 600 -
421 HERBATA z wieżą. Szarski i Syn w Krakowie. [192-?]. 3 600 -
422 ZAPISZ się na członka LOPP. Zorganizowanym i przygotowanym do obrony przeciwlotniczo-gazowej nic grozić nie będzie. [1928]. 1 600 4 200
423 JAK ORGANIZUJE LOPP miasto i wieś. Zorganizowanym i przygotowanym do obrony przeciwlotniczo-gazowej nic grozić nie będzie [...]. [1933?]. 2 200 2 200
424 SKRZYDŁA husarza i skrzydła samolotu, hełm z przyłbicą i maska gazowa - to w różnych epokach narzędzia tej samej sprawy: obrony potęgi i pomyślności Państwa. I. Mościcki. XI Tydzień LOPP. [1934]. 2 200 4 200
425 ZORGANIZOWANYM i przygotowanym do obrony przeciwlotniczo gazowej nic grozić nie będzie. XI Tydzień LOPP. [1934]. 2 400 4 000
426 MIKOŁAJ Kopernik. Widowisko sceniczne, Wawel, 5. VI. - 25. VI. 1939. 1939. 1 200 -
427 ŁOPATA naszą bronią przeciw żydowsko-bolszewickiej niewoli [...]. Ojczyznę naszą, której jeszcze przed kilku tygodniami groziło, że stanie się ona zabawką w ręku bolszewickich hord, uratowało w ostatniej chwili męstwo żołnierza niemieckiego przed dalszym naporem bolszewików [...]. [1944]. 360 2 800
428 SPRAWNE kolejnictwo przyspieszy odbudowę kraju. 1945. 480 700
429 POLSKIE morze wzywa Was. 1946. 480 1 200
430 NADZIEJA. 1947. 360 360
431 WYSTAWA Ziem Odzyskanych. Wrocław [...]. 1948. 1 200 2 000
432 PROJEKT Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 1951. 800 -
433 NAPRZÓD młodzieży świata. 1952. 600 950
434 WŁADZA należy do ludu pracującego miast i wsi. [1952]. 480 800
435 REWIZOR. 1953. 480 480
436 7-XI-1917. Wrogów ludu zwyciężył rękami swymi lud. 1953. 600 -
437 VI MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Praha, Berlin, Warszawa. 1953. 1 200 3 800
438 PRZYGODA na Mariensztacie. 1954. 950 -
439 CAŁY naród buduje swoją stolicę. 1955. 360 900
440 22 LIPCA. [1955]. 800 2 200
441 DZIEŃ Kolejarza 11 IX 1955. 1955. 1 300 1 700
442 JA NIE wracam! 1955. 1 200 1 200
443 OPOWIEŚĆ atlantycka. [1955]. 240 -
444 DITTA. [1956]. 240 340
445 KONSTYTUCJA P. R. L. z 1952 r. [...]. [1956]. 600 1 300
446 1 MAJ. Budujemy Polskę socjalistyczną, Ojczyznę wolnych ludzi pracy. 1957. 360 600
447 FEDRA. 1957. 320 550
448 AIDA. [1958; późniejszy przedruk?]. 480 480
449 JAJKO. 1958. 360 460
450 MALWA. [1958]. 1 200 -
451 OSTATNI etap. [1958]. 240 460
452 PAN Puntila i jego sługa Matti. [1958]. 480 550
453 1 MAJA. 1958. 600 600
454 POLICJANCI albo dramat ze sfer żandarmeryjnych. 1958. 480 480
455 MISS Polonia. [1960]. 980 -
456 MŁODE lwy. [1960]. 400 400
457 HARLEM Globetrotters. Czarne Błyskawice. Słynny zawodowy zespół koszykarzy USA w Polsce. Już wkrótce. [1961]. 200 360
458 OEDIPUS Rex. 1961. 320 -
459 POLSKIE Linie Lotnicze LOT, Polish Airlines. 1961. 800 1 100
460 WILL Stark. 1961. 850 -
461 JAZZ 62. Warszawa, październik 1962. 1962. 420 2 600
462 ZAMEK Sinobrodego. 1962. 420 950
463 CICHY wspólnik. [1963]. 160 160
464 CZAS pogaństwa. 1963. 180 180
465 DYPLOMACI. 1963. 240 -
466 POŚLUBNY rejs. [1963]. 400 -
467 POWIATOWA lady Makbet. 1963. 160 220
468 RANCHO w dolinie. [1963]. 320 -
469 ROZKWIT i upadek miasta Mahagonny. 1963. 1 300 -
470 SAMOCHODAMI przez czarny ląd. [1963]. 160 420
471 WIZJE Simony Machard. 1963. 1 300 -
472 WŁÓCZYKIJ. [1963]. 120 120
473 DYLEMAT. [1964]. 100 130
474 IKARIA X B 1. 1964. 100 100
475 KTO uratuje "Wieśniaka". 1964. 650 -
476 "M" - morderca. 1964. 200 950
477 PIESKI świat. Mondo cane. 1964. 240 480
478 WOZZECK. 1964. 420 1 300
479 FAUST. 1965. 240 380
480 JEZIORO łabędzie. [1965]. 240 600
481 ŚWIĘTO wiosny. [1965]. 320 600
482 KOCHANKOWIE z Marony. 1966. 500 -
483 POLSKIE Linie Lotnicze LOT, Polish Airlines. 1966. 480 1 200
484 POLSKIE Linie Lotnicze LOT, Polish Airlines. 1966. 360 750
485 PZU ubezpiecza Twój pojazd od wypadku, od uszkodzenia, od kradzieży, od pożaru. 1967. 800 -
486 SPAGHETTI i miecz. 1967. 650 -
487 XXI MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. 9-24. V. 1968. Berlin-Praha-Warszawa. 1968. 220 800
488 XXV-LECIE PRL w Sztuce Dziecka. Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa [...]. 1969. 1 300 -
489 ELEKTRA. 1969. 320 -
490 RENA Rolska. [koniec lat 60. XX w.?]. 140 -
491 CYRK. Gwiazdy areny. [1970]. 600 -
492 JAZZ Jamboree 70. 1970. 220 300
493 LA CHASSE aux mouches. (Polowanie na muchy). [197-?]. 220 -
494 NO TO CO, Piotr Janczerski. So What. 1970. 140 -
495 TRUBADUR. [1970]. 140 360
496 3 MIĘDZYNARODOWE Biennale Plakatu. 1970. 600 600
497 JAZZ Jamboree 71. 1971. 260 1 200
498 MŁYNARSKI 71. [1971]. 320 700
499 CUDOWNY mandaryn. [1972]. 240 420
500 ŁUCJA z Lammmermooru. [1972]. 220 480
501 WSPÓŁDZIAŁAJ z nami, bądź członkiem PCK. 1972. 120 -
502 26 MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Praha-Warszawa-Berlin. Maj 1973. 1973. 220 850
503 GRAŻYNA Bacewicz. Pożądanie. 1973. 160 -
504 MŁODA Polska & Boy. 1973. 600 -
505 TEATR Wielki w Warszawie, Muzeum Teatralne, Fragmenty teatru Karola Szymanowskiego. Wystawa [...]. 1973. 200 -
506 19 X 1825 Położenie kamienia węgielnego pod gmach Teatru Wielkiego [...], 19 X 1975 10-lecie Teatru Wielkiego w odbudowanym gmachu. 1975. 200 200
507 OJCIEC chrzestny II. 1976. 500 500
508 30 JUBILEUSZOWY Wyścig Pokoju. Warszawa-Berlin-Praha. Maj 1977. 1977. 200 650
509 31 WYŚCIG Pokoju. Berlin-Praha-Warszawa. Maj 1978. 1978. 220 800
510 32 WYŚCIG Pokoju. Praga-Warszawa-Berlin. 9-24 maja 1979. 1979. 220 700
511 SOLIDARNOŚĆ. Społeczny Komitet Budowy Pomników Ofiar Grudnia 1970 r. w Gdyni. [1980]. 160 200
512 IX NADZWYCZAJNY Zjazd PZPR. [VII 1981]. 160 320
513 JUTRO wybory. Zachodźże czerwone słoneczko. 1990. 220 -
514 LEPIEJ podnieś dziś kartkę niż jutro pięść. 1990. 120 140
515 WYBORY tuż-tuż. Nie zrezygnowałeś? Nie zapomniałeś? Nie wyjechałeś? Nie śpij! 1990. 120 200
516 [POLSKA]. Nuova carta del Regn... 480 800
517 [POLSKA]. BAZEWICZ J[ózef] M[ichał] – Atlas geograficzny illustrowany Królestwa Polskiego na podstawie najnowszych źródeł opracowany pod red. ... 3 200 3 800
518 [POLSKA]. Mapa zjednoczonej Polski. Mapa dwubarwna form. 36,8x33,9 na ark. form. 56x38 cm. 160 750
519 [POLSKA]. Wielka mapa Rzeczpospolitej [!] Polskiej. Cztery barwne mapy (dwie form. 52,5x79,5, dwie form. 109x79,5 cm). 360 360
520 [POLSKA]. Mapa Polski. Mapa barwna form. 82,7x81,4 cm. 280 280
521 [GALICJA]. Mapa kościelna Galicyi Wschodniej. Mapa barwna form. 55,8x66,5 cm. 180 510
522 [KARPATY]. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Pod kier. prof. Jana Nowaka opracowali J. Burtanówna, K. Konior i M. Książkiewicz. Wyniki badań i objaśnienie do mapy. 100 -
523 [ŚLĄSK]. Principatus Silesiae Glogoviensis novissima Tabula Geographica sistens VI. ejusdem Circulos Glogav Freystadt. Gvhrav. Sprottav. Sprottav Grvnberg et Schwiebvs. cum districtu Polckwitz nec non Liberam Dynastiam Bevthen et Carolath [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,8x78 cm. 1 200 -
524 [ŚLĄSK]. Principatvs Silesiae Oppoliensis exactissima Tabula geographica, sistens Circvlos Oppoliensem Ober-Glogav Gros Strehlitz, Cosel, Tost, Rosenberg Falkenberg & Lvbleniz [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,8x78 cm. 1 200 1 200
525 [ŚLĄSK]. Principatvs Silesiae Rattiboriensis nova et exactissima Tabula geographica com[m]onstrans insimul Liberas Dynastias Ples et Bevthen, cum Statu minore Loslav [...]. Miedzioryt kolorowany form. 55,4x82,3 cm. 1 200 -
526 [KRAKÓW]. Kraków w podziałce 1:15.000. Litografia barwna na ark. 68x58,7 cm. 280 550
527 [WARSZAWA]. Varsovie. Miedzioryt form. 18,3x11 cm. 200 200
528 BZINKOWSKA Jadwiga – Mapy ziem dawnej Polski - od X... 100 220
529 JAŚKIEWICZ Aleksander – Ikonografia zabytków Częstochowy i okolicy. Katalog wystawy. Oprac. ... 80 -
530 KOSTJUK Stepan Pavlovič – Katalog gravjur XVII-XX st. z fondiv Lvivskoi Naukovoi Biblioteky im. V. Stefanyka AN URSR. (Architektura Lvova). Sostavytel ... 130 150
531 PELIWO Stanisław – Drzeworytowe mapy ziem polskich z wydawnictw książkowych XVI w. 80 120
532 SZANIAWSKA Lucyna – Sarmacja na mapach Ptolemeusza w edycjach jego "Geografii". 100 100
533 [BIBLIA]. La Saincte Bible françoise selon la vulgaire latine reueue par le commandement du Pape Sixte V et imprimeé de l'authorité de Clement VIII. Avec sommaires sur chague Liure du Nouueau Testament extraicts des Annales du Cardinal Baronius [...]. Par Pierre Frizon, penitencier et chanoine de l'eglise de Reims. Premiere edition. [T. 1-3]. 5 900 -
534 BIELSKI Jan – Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi Woiewodztwami, Xięstwy y Ziemiami, Monarchami y Monarchiniami iako też Monarchow tychże, y Monarchin Prawami, Rzeczypospolitey Stanami y tychże Stanow Urzędami, y uroczystemi, Seymikow, Seymow, Senatu rad, Związkow, Okazywań, Pospolitego ruszenia, Sądow, skarbu, Woysk, w pokoiu y woynie zabawami. W krotkim zgoła, a rzeczywistym Duchownego y Swieckiego rządu Opisie Rodowitym ięzykiem Polskim Szkolney Polskiey Szlachetney Młodzi Wystawiony. T. 1-2 [w 4 częściach]. 3 900 -
535 COPIA litterarum ad Sacram Caesaream Majestatem a Rege Poloniae Scriptarum Post Titulos consuetos. 1 200 1 200
536 [DALLERAC Franciszek] – Les Anecdotes De Pologne, ou Memoires Secrets Du Regne de Jean Sobieski III Du Nom. T. 1-2. 1 500 1 900
537 ESCHENBACH Ebner Hieronymus von – Vera Delineatio atqve Descriptio Globi Imperialis qvi inter cetera Sacri Romani Imperii Insignia asservatvr. 800 -
538 EVANGELION sireč Bl[a]govestie B[o]god[o]chnovenych Evangelist Bl[a]gosloveniem s[via]teiši Četveroprestolny[ch] Patriarch. Tščaniem że i iżdiveniem Bratstva Lvovsko[go] Stauropigian[skogo] Chrama Uspenija Pr[estyja] B[ogorodi]ca izdade[sj]a. 6 200 6 200
539 FALCK Nathanael – Dissertatio theologico-philologica de capillamentis vulgo von Parücken, quam sub praesidio Samuelis Schelguigii [...] submittit Nathanael Falck. 1 100 1 600
540 FRIEDENBERG Johann Anton von – Tractatus Juridico-Practicus, De generalibus, & particularibus quibusdam Silesiæ Juribus Secundum modernum usum institutus. Oder: Abhandlung Von denen in Schlesien üblichen Rechten, Nach dermahligen Gebrauch eingerichtet, Und mit einem vollkommenen Register versehen. T. 1-2. 4 000 -
541 HOZJUSZ Stanisław – Ain Christlicher Bericht, was die Heilige Christlich Kirch, und derselben Gwalt und macht sey, Darinnen grundtlich ausgefürt wirdet der treflich Hauptartickel, so in unserm Christlichen Glauben also lautet: Ich glaub ain hailige Christliche algemaine Kirchen. Jetzo newlich der Latainischen Sprach unerfarnen zu gütem, in das Teutsch gebracht, Welhes hieuor durch den Hochwürdigen in Gott Vatter vnd Herrn, Herrn Stanislavm Hosivm Bischofen zu Ermeland in Latein geschriben, vnd in Truck aussgangen. 4 000 -
542 HOZJUSZ Stanisław – Confession, Das ist: Ein Christliche Bekantnuss des Catholischen Glaubens, oder vil mehr, ain auszlegung solcher Bekantnuss, wölche die Vätter der Prouintzen Gnesnen und Lewenburg im Künigreich Polen, auff dem Synodo zu Petricouien auffgericht, im jar des Herren geburt M.D.LI. Durch den Hochwürdigen Herren, Herrn Stanislaum Hosium, Bischoffen zu Ermelandt, in Latein beschriben: und darnach durch Johann zu Wege, der hailigen Schrifft Doctorn, Thümprediger zu Wurmbs etc. Teütscher Nation zu Nutz trewlich auss dem Latein in das Teutsch gebracht [...]. 6 800 -
543 IHRER Königl. Majest. in Pohlen und Churfl. Durchl. zu Sachsen etc. etc. Ferneres Mandat Die Contagions-Anstalten betreffende. Nach dem zu Dressden gedruckten Exemplar. 700 -
544 [KOŁŁĄTAJ Hugo] – Korrespondencya Jednego Obywatela z Podkomomorzym pewnego Woiewodztwa, z okoliczności przyszłego Rządu. 480 1 400
545 OSTROWSKI Jan Daneykowicz – Suada latina seu miscellanea oratoria, epistolaria, statistica, politica, inscriptionalia, elogiaria, panegyrica, poetica et historica, per Joannem Ostrowski Daneykowicz Thesaurarium Districtus Pinscensis, Secretarium S. R. M. collecta, ac pro utilitate et eruditione, in quavis materia auditorum eloquentiae, typis mandata. Tomus Secundus. 1 800 1 900
546 OWIDYUSZ Naso – Rozmowy Listowne, Aalbo raczey, Wzaiemna Heroin Greckich z Kawalerami Korrespondencya. Częścią rownym afektem, częścią tesz niewdziękami nadgrodzona. Przez Woyciecha Stanisława Chroscinskiego, I. K. M. Sekretarza y Pisarza Pokoiowego, z Łacińskich Owidyusza Wierszy przetłumaczona y do druku w roku 1733 podana. 640 820
547 SAINT REAL [César Vichard] – Oeuvres de M. l'abbe ... Nouvelle édition. T. 1. 500 850
548 [SOŁTYK Michał] – Czyny Niektore Działane w Polszcze przez osoby stanu duchownego, religii, społeczeństwu ludzkiemu y kraiowi pożyteczne. 320 600
549 SYNODUS Dioecesana Vilnensis Ab Illustrissimo, Excellentissimo ac Reverendiossimo Domino D. Michaele Joanne Zienkowicz [...] Episcopo Vilnensi In Ecclesia Cathedrali Sua, Anno Dni MDCCXLIV. Diebus 10. 11. 12. M. Febr. Celebrata. 800 800
550 TRAKTAT meždu Eja Veličestvom Imperatriceju Vserossijskoju s odnoj storony i Ego Veličestvom  Korolem i Jasnejšeju Rečju Pospolitoju Polskimi s drugoj, zaključennyj i podpisanyj v Grodne Ijulja 11/22 dnja 1793 goda [...]. 1 800 1 800
551 BIBLIOTEKA Powieści. 180 320
552 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. 80 80
553 CHIMERA. T. 1, z. 3: III 1901. 180 200
554 CHIMERA. T. 2, z. 4/5: IV-V 1901. 220 440
555 CHIMERA. T. 2, z. 6: VI 1901. 160 160
556 CHIMERA. T. 3, z. 7/8, 9: VII-VIII, IX 1901. 380 380
557 CHIMERA. T. 4, z. 10/11/12: X-XI-XII 1901. 280 280
558 CHIMERA. T. 5, z. 13: VII 1902. 180 460
559 CHIMERA. T. 5, z. 14: VIII 1902. 180 260
560 CHIMERA. T. 5, z. 15: IX 1902. 180 240
561 CHIMERA. T. 6, z. 16: X 1902. 180 360
562 CHIMERA. T. 6, z. 17: XI 1902. 180 180
563 CHIMERA. T. 6, z. 18: XII 1902. 180 280
564 CHIMERA. T. 7, z. 19, 20/21: IV, V-VI 1904. 700 1 600
565 CHIMERA. T. 8, z. 22/23/24: VII-VIII-IX 1904. 480 750
566 CHIMERA. T. 9, z. 25-27: IX-X 1905. 480 650
567 CHIMERA. T. 10, z. 28/29-30: X-XI-XII 1907. 480 850
568 DZIENNIK Literacki. 480 480
569 ERGO Bibamus. Miesięcznik wytworny. 200 320
570 FANTASTYKA. Miesięcznik literatury SF. 140 160
571 GAZETA Warszawska. Warszawa. 8. razem zbrosz. w epoce. R. 1814, nr 53-105: 2 VII-31 XII 1814. s. [929]-1646, [1655]-1798, [1815]-1830. 480 2 600
572 GŁOS Stolicy. [Dziennik polity... Dodatek nadzwyczajny: 1 III 1917. s. 2. 64 80
573 GŁOS Stolicy. [Dziennik polity... Dodatek nadzwyczajny popołudniowy: 2 III 1917. s. 2. 64 80
574 GŁOS Warszawy. 64 64
575 BOHÊMAZ. Jednodniówka Bratniej Pomocy S. S. P. 100 320
576 KOŁO Polskie. 80 220
577 KALENDARZ Ilustrowanego Kuryera Codziennego [...]. 540 850
578 KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1839. 240 240
579 KULTURA. Wybór szkiców, opowiadań i sprawozdań. 240 1 100
580 MUZA 10-ta. Dwutygodnik. R. 1, nr 1: 15 X 1926. 98 -
581 MUZA 10-ta. Dwutygodnik. R. 1, nr 2: 1 XI 1926. 98 160
582 PAMIĘTNIK Sandomierski. Pismo poświęcone dzieiom i literaturze oyczystey. Wyd. T. Ujazdowski. 320 320
583 PIONIERSKAJA Pravda. Organ Centralnogo Komiteta VLKSM [...]. 60 80
584 [POWSTANIE listopadowe]. Zbiór prasy krakowskiej i druków ulotnych wydanych w czasie trwania powstania listopadowego. 1 400 -
585 PPS. Pisemko polityczno-satyryczne. 100 160
586 PRACE Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wydział Nauk Matematycznych i Przyrodniczych. 180 -
587 PRO ARTE et Studio. Pismo młod... R. 1, zesz. 1: III 1916. 240 240
588 PRO ARTE et Studio. Pismo młod... R. 1, zesz. 2: IV 1916. 240 240
589 PRO ARTE et Studio. Pismo młod... R. 1, zesz. 3/4: VI 1016. 240 -
590 PRZEGLĄD Sportowy. Nr 132 (5036): 19 X 1968. 40 -
591 PRZEGLĄD Sportowy. Nr 136 (6155): 7 VII 1974. s. 4 Nr 137 (6156): 8 VII 1974. s. 6. 64 64
592 PRZEGLĄD Strzelecki i Łuczniczy. Miesięcznik. 640 -
593 PRZYRODNIK. Sześciotygodnik popularny. 180 320
594 PUSTELNIK z Krakowskiego Przedmieścia: czyli Charaktery Ludzi i Obyczaiów. 360 380
595 RELUTON. Gazetka polowa 4-go P. P. 64 110
596 ROCZNIK Towarzystwa Badania Historii Obrony Lwowa i Województw Południowo-Wschodnich. [R.] 1. 160 -
597 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 37 (z 4-ma tablicami i 2-ma rycinami w tekscie). 120 120
598 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 40 (z 4-ma ryc. w tekscie, 2-ma tabl. i mapą gleb [...]). 120 -
599 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 41 (z dwiema tablicami). 140 -
600 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 42 (z 4 tablicami i 12 rysunkami w tekscie). 120 120
601 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 43 (z 13 tablicami). 140 -
602 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 44 (z dwiema tablicami). 120 120
603 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 45 (z 7-ma tablicami). 120 -
604 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 47 (z 8-ma tablicami). 120 -
605 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 48 (z 8-ma tablicami). 120 -
606 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 50 (z tablicą). 120 120
607 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 51 (z pięcioma tablicami). 120 120
608 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 52 (z trzema tablicami). . 100 100
609 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 53/54 (z dwoma tablicami). 100 -
610 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 55/56. 100 100
611 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 57 (z trzema tablicami). 100 100
612 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 62. 100 100
613 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 63. 100 380
614 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 64. 100 100
615 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 65. 100 320
616 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 66. 80 80
617 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 67. 80 -
618 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 68/69. 80 -
619 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 70. 80 80
620 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 71. 100 360
621 SPRAWOZDANIE Komisyi Fizyjogra... T. 72. 120 120
622 SPRAWY Obce. Pismo kwartalne. Red. Michał Sokolnicki i Henryk Mościcki. 160 -
623 SZTUBACKIE Głosy. Czasopismo radomskich szkół średnich. 160 320
624 TO i Owo. Tygodnik czasem illustrowany. 80 -
625 WĘDROWIEC. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki, przekłady literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii, rozmaitości i t. d. 540 -
626 WIADOMOŚCI Literackie. R. 1: 1924. 360 1 200
627 WIADOMOŚCI Literackie. R. 2: 1925. 420 420
628 WIADOMOŚCI Literackie. R. 3: 1926. 360 360
629 WIADOMOŚCI Literackie. R. 4: 1927. 320 320
630 WIADOMOŚCI Literackie. R. 5: 1928. 360 360
631 WIADOMOŚCI Literackie. R. 6: 1929. 360 360
632 WIĘZIEŃ Polityczny. 100 320
633 WŁÓCZĘGA. Organ Klubu Włóczęgów w Wilnie. 64 460
634 ZBRATNIENIE. Pismo poświęcone sprawie polskiéj wydawane staraniem Braci Zjednoczonych. 800 -
635 ZIELONY Sztandar. 64 64
636 AUGUSTYNIAK Jan – Księga pamiątkowa Miejskiej Bibljoteki Publicznej w Łodzi 1917-1927. Pod red. ... 160 -
637 BANACH Andrzej – O ilustracji. 100 320
638 BAR Adam – Pierwszy utwór Przybyszewskiego. Wydał i objaśnił ... 80 -
639 BARAN Władysław – Henryk Bukowski, wielki bibljofil polski. 54 -
640 BIESIADECKI Franciszek – Józef Maksymiljan Ossoliński jako bibljofil. 42 50
641 BIRKENMAJER Ludwig – Nicolaus Copernicus und der deutsche Ritterorden. 80 80
642 BOBER Adam Wiktor – Historja drukarń i stowarzyszeń drukarskich we Lwowie. W siedemdziesiątą rocznicę powstania Stowarzyszenia "Wzajemnej Pomocy" [...]. Oprac. ... 240 320
643 BOROWY Wacław – Prolegomena do wszelkiej przyszłej instrukcji katalogowej. 60 60
644 CHMIEL Adam – Introligatorzy cudzoziemscy i zamiejscowi w Krakowie w latach 1574-1646. 48 120
645 CIEPŁOWSKI Stanisław – Katalog zbiorów Ludwika Gocla. Powstanie listopadowe i Wielka Emigracja. T. 1: Księgozbiór. 60 -
646 CZACHOWSKI Kazimierz – Jan Kasprowicz. Próba bibljografji. 60 -
647 d'ABANCOURT Helena de Franqueville – Grafika książkowa Józefa Mehoffera na tle prądów współczesnych. 64 64
648 DOBRZYCKI Jerzy – Introligatorstwo krakowskie ostatnich lat pięćdziesięciu. 100 100
649 GĘBAROWICZ Mieczysław, TYSZKOWSKI Kazimierz – Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich we Lwowie. (Z 10 podobiznami). 48 -
650 GIEYSZTOR Aleksander – Zarys dziejów pisma łacińskiego. 98 98
651 GOTTOWT Zygfryd – Linotyp. Książka instruktażowa. 140 140
652 GRAFIKA Polska. Miesięcznik poświęcony drukarstwu, litografji i pokrewnym sztukom graficznym. 480 600
653 HAŁACIŃSKI Kazimierz – Introligatorzy krakowscy, obrońcami miasta. 48 48
654 HAŁACIŃSKI Kazimierz – O krakowskich introligatorach ubiegłego wieku. 80 170
655 HAŁACIŃSKI Kazimierz, PIEKARSKI Kazimierz – Sygnety polskich drukarzy, księgarzy i nakładców. Zbiór podobizn i oryginalnych odbić zebranych przez ... Zesz. 1-3. 320 -
656 HOMOLACS Karol, SMOLIK Przecław – Oprawy Zakładu Introligatorskiego Roberta Jahody z lat 1925-1926. Dwa artykuły ... 80 170
657 ILMURZYŃSKA Halina, STEPNOWSKA Agnieszka – Księgozbiór Bolesława Prusa. Red. naukowy Zygmunt Szweykowski. 80 80
658 [JAHODA Robert]. Trzy listy kierowane do introligatora Roberta Jahody w Krakowie dotyczące wykonania księgi pamiątkowej Biblioteki i Muzeum Ordynacji Krasińskich; X-XI 1930. 400 400
659 JAROSŁAWIECKA Marja – Oprawy dyplomów XVII i XVIII wieku w Bibljotece Jagiellońskiej. 140 -
660 [KATALOG]. Polska poezja współczesna. 64 -
661 [KATALOG]. Wystawa drukarska urządzona staraniem towarzystwa "Polska Sztuka Stosowana" w dawnym pałacyku hr. Czapskich w Krakowie [...]. 100 -
662 KATALOG informacyjny książek dla dzieci, młodzieży, ludu, sfer szerszych, wychowawców, rodziców. Opracowany przez Sekcyę biblioteczną Tow. Imienia Piotra Skargi Koła krakowskiego. [T. 1-2]. 120 120
663 KONSERWACJA papieru i pergaminu. 80 300
664 MRÓZ Stanisław – 50 lat pracy dla książki. 60 60
665 O PISMACH czasowych poznańskich. 80 260
666 OPAŁEK Mieczysław – Lwów. 80 -
667 OSTROWSKI J. – Bibljoteka klasztoru benedyktynów w Lubiniu. Z 3-ma rycinami (autografy). 50 70
668 PAMIĘTNIK Bibljoteki Kórnickiej. Zesz. 1. Red.: Józef Grycz. 100 -
669 PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie (31 X-2 XI 1926). 120 -
670 PIEKARSKI Kazimierz – Do miłośników książki. 42 42
671 PIEKARSKI Kazimierz – Fragmenty czterech nieznanych wydań Marchołta. 64 64
672 [PIEKARSKI Kazimierz]. Marginalia. Księga pamiątkowa ku uczczeniu ... w dniu jego uroczystej promocji na doktora filozofji. 180 -
673 PIETRYKOWSKI Tadeusz – Walenty Fiałek, senjor bibljofilów pomorskich. 64 -
674 POLSKA Gazeta Introligatorska. Niezależny organ poświęcony sprawom Introligatorstwa Polskiego. 120 170
675 PTAŠICKIJ S. L. – Polskaja bibliografija (1901 god). Sistematičeskij ukazatel trudov po jazykoznaniju, literature, etnografii i istorii. 64 140
676 PUŁASKI Franciszek – Biblioteka Polska w Paryżu w latach 1893-1948. Z przedm. Kamila Gronkowskiego. 120 220
677 [RAFALSKI Walenty] – Katalog ogólny książek polskich drukowanych od roku 1830. do 1850., czyli za lat dwadzieścia jeden. Z oznaczeniem formatu, miejsca i roku wyjścia, nakładcy, ceny pierwotnej, oraz z dodaniem podziału naukowego książek niniejszym spisem objętych. Zebrał i wydał W. R. [krypt.]. 360 650
678 RYGIEL Stefan – Losy księgozbioru Ignacego Krasickiego. 120 120
679 SCHRÖDER Fritz – Druk książek i czasopism. Przetłumaczył i opracował Zygfryd Gottowt. 120 -
680 SMOLIK Przecław – Antoni Sozański, bibljograf i bibljofil polski z drugiej połowy XIX wieku. Napisał i bibljografją drukowanych prac A. Sozańskiego zaopatrzył ... 48 -
681 [SOKULSKI Justyn]. J.S. [krypt.] – Notatki bibljofila. [Cz.] 2: Księgarz wczorajszy. Sylwetka emigracyjna. 60 -
682 SZCZEPAŃSKI Władysław – Nowy indeks książek zakazanych oraz jego uzasadnienie, dzieje i nowe prawo. Rzecz o nowym indeksie i komentarz do konstytucyi Leona XIII: "Officiorum ac munerum". 240 240
683 WISŁOCKI Władysław Tadeusz – Tajne druki Zakładu Ossolińskich. W stulecie procesu o zdradę stanu. 80 -
684 WITKIEWICZ Kazimierz – Kunszt introligatorski Bonawentury Lenarta. 120 160
685 WITKIEWICZ Kazimierz – Stefan Baranowski, najwybitniejszy drukarz ostatniej doby 1894-1930. 120 -
686 WYSTAWA oprawy książki urządzona staraniem Towarzystwa Miłośników Książki w Krakowie w Sali Racławickiej Muzeum Narodowego. 64 80
687 ŻURAWIŃSKA Zofia, JAROSZEWICZ-PIERESŁAWCEW Zoja – Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Oprac. ... . 100 200
688 ASTREA. Pamiętnik narodowy polski, historyi, literaturze, poezyi, filozofii moralney [...] poświęcony. 400 400
689 MICKIEWICZ Adam – Sonety Adama Mickiewicza. Z nótami kompozycyi Karola Lipińskiego. 3 800 4 000
690 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Wyd. nowe pomnożone. T.1-2. 3 800 23 500
691 MICKIEWICZ Adam – Poezye. T. 3. 1 200 1 200
692 MICKIEWICZ Adam – Konrad Wallenrod. Roman historique traduit du polonais d'A. Mickiewicz. 1 400 1 400
693 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Pięć tomów w iednym z portretem autora. Nowa powiększona i przerobiona edycya. 12 000 -
694 MICKIEWICZ Adam – Ucieczka. Ballada. 3 600 -
695 MICKIEWICZ Adam – [Poezye ... T. 7]: Poezye Lorda Byrona tłumaczone. Giaur przez ..., Korsarz przez Edwarda Odyńca. Wydanie Alexandra Jełowickiego. 1 200 1 400
696 MICKIEWICZ Adam – Kurs pierwszoletni (1840-1841) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem. Wyd. przez Redakcyą Dziennika Narodowego. 640 -
697 MICKIEWICZ Adam – Kurs trzecioletni (1842-1843) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem przez ... 320 -
698 MICKIEWICZ Adam – Kurs czwartoletni (1843-1844) literatury sławiańskiej wykładanej w Kollegium Francuzkiem przez ... 320 -
699 MICKIEWICZ Adam – Herr Thaddäus oder der letzte Einritt in Lithauen. Übresetzt von Siegfried Lipiner. Zweite Aufl. 360 360
700 MICKEVYČ Adam – Wielka utrata. Istorična drama z rr. 1891-32 z dodatkom žitepysu A. Mìckevyča ta vyboru jogo poezij u perekladi na ukrainsku movu. Vydav Ivan Franko. 160 180
701 MICKIEWICZ Adam – Sonety krymskie. 220 240
702 MICKEVIČ Adam – Zadušnica. Prevede ot polski Slava Ščiplieva. 100 100
703 HOFFMAN Karol – Adam Mickiewicz (1798-1898). Życiorys wierszem skreślony. 320 320
704 HORDYŃSKI Zdzisław – Mickiewicz i Brodziński. 64 64
705 KALLENBACH Józef – O nieznanych utworach Adama Mickiewicza (1817-1820). 64 64
706 KATALOG zbiorów Mickiewiczowskich znajdujących się w Muzeum Narodowem w Rapperswylu. 120 -
707 OFFENBERG Jan – Ostatnia choroba Adama Mickiewicza na tle ogólnego stanu jego zdrowia. 80 -
708 [POTOCKA Anna] – Horoskop na dzień urodzin ułożony wyjątkami z dzieł A. Mickiewicza przez A. P. [krypt.] Wyd.II ozdobione portretem poety. 480 750
709 [POTOCKI Leon] – Wspomnienie o Kownie przez Bonawenurę z Kochanowa [pseud.]. 180 1 400
710 SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. 140 2 600
711 SIEMIEŃSKI Lucyan – Adam Mickiewicz. Wspomnienie pozgonne. 140 260
712 VERŽBOVSKÎJ Fedor – K biografîi Adama Mickeviča v 1821-1829 godach. 120 120
713 WASILEWSKI Zygmunt – Pomnik Mickiewicza w Warszawie 1897-1898. 120 -
714 JASIEŃCZYK Jabłoński Kazimierz Stanisław – Któż ten mąż? 44? Wskrzesiciel narodu? Namiestnik wolności widomy? Otom ja! Otom ja! 100 -
715 KLEINER Juljusz – Proroctwo księdza Piotra. 48 -
716 NIEMOJEWSKI Andrzej – Któż ten mąż? (Widzenie księdza Piotra, Dziadów cz. III, scena V). 80 80
717 POLOŃCZYK E[ugeniusz] – Nadaremnie. Hasło (czterdzieści i cztery). 48 -
718 PTASZYŃSKI Stanisław – Mąż czterdzieści i cztery, wskrzesiciel narodu. Szkic literacko-biograficzny. 140 -
719 WYDŻGA Bohdan – Mickiewiczowskie 44. 60 -
720 ZACHARIEWICZ Julian – Adam Mickiewicz, Polska i Stany Zjednoczone Ameryki. 100 -
721 ABRAMOWICZ Władysław – Wybór najmłodszej poezji litewskiej. 80 110
722 ALBUM kobiece. 160 -
723 BADECKI Karol – Program pierwszego, zbiorowego wydania literatury mieszczańskiej XVII w. 60 -
724 BARAŃCZAK Stanisław – Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej PRL. 80 -
725 BARAŃCZAK Stanisław – Jednym tchem. 150 260
726 BARTOSZEWICZ Kazimierz – Antysemityzm w literaturze polskiej XV-XVII w. 80 380
727 BEŁZA Władysław – Kobieta w poezyi polskiej. Głosy poetów o kobiecie. Zebrał ... Wyd. II. 180 280
728 BERENT Wacław – Żywe kamienie. T. 1-2. 120 -
729 BIELATOWICZ Jan – Azja i Afryka. Antologia poezji polskiej na Środkowym Wschodzie. Oprac. ... 80 80
730 BIELIKOWICZ Antoni – Słownik polsko-łaciński. T. 1-2. 360 360
731 BRONIEWSKI Władysław – Bagnet na broń. Poezje 1939-1943. 100 100
732 BRONIEWSKI Władysław – Bagnet na broń. Wyd. II. 280 500
733 BRONIEWSKI Władysław – Drzewo rozpaczające. Poezje. 120 120
734 BRONIEWSKI Władysław – Troska i pieśń. 120 120
735 BRONIEWSKI Władysław – Wiatraki. 160 500
736 BRONIEWSKI Władysław – Wiersze. 100 280
737 BRÜCKNER Aleksander – Literatura religijna w Polsce średniowiecznej. T. 1-3. 160 220
738 BRYLL Ernest – Rok polski. 64 64
739 BRZECHWA Jan – Talizmany. 64 -
740 BRZĘKOWSKI Jan – W Krakowie i w Paryżu. Wspomnienia i szkice. 120 120
741 BRZOSTOWSKA Janina – O ziemi i mej miłości. 120 -
742 BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. 120 320
743 BYRON Jerzy Gordon – Don Juan. Przekład Edwarda Porębowicza. 280 -
744 BYRON Jerzy Gordon – Dwie tragiedye historyczne (Dwaj Foskarowie. Marino Faliero.). Po raz pierwszy na język polski przełożone przez Feliksa Jezierskiego. 220 -
745 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Komizm. 240 -
746 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Przysłowia polskie. 120 220
747 CHESTERTON G[ilbert] K[eith] – Obrona niedorzeczności, pokory, romansu brukowego i innych rzeczy wzgardzonych. 64 64
748 CHÓR wieków. Kochanowski, Sęp-Szarzyński, Karpiński, Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid, Lenartowicz, Wyspiański, Kasprowicz i inni. Z przedmową [...] Józefa Teodorowicza. 240 260
749 CHWISTEK Leon – Trzy odczyty, odnoszące się do pojęcia istnienia. 250 -
750 CIESZKOWSKI August – Ojcze-Nasz. Wyd. nowe zupełne. T. 1-3. 140 140
751 CZECHOWICZ Józef – Ballada z tamtej strony. 400 400
752 CZECHOWICZ Józef – Dzień jak codzień. 200 -
753 CZERWONY kogut. Nowele litewskie w tłómaczeniu Kazimierza Puidy. Z przedmową Józefa Weyssenhoffa. 120 120
754 DAROWSKI A[leksander] W[eryha] – Książe [!] Jeremi Wiśniowiecki. 60 -
755 ELEMENTARZ dla szkół parafjalnych narodowych z roku 1785. Wydał Zygmunt Kukulski. 100 240
756 FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. 140 300
757 GARBACKI Henryk – Elementarz polski. Podręcznik do nauki języka ojczystego. Napisał i rysunkami ozdobił ... 100 200
758 JESKE August – ABC. Nauka czytania i pisania. Wyd. nowe zatwierdzone do użytku w szkołach początkowych. Z 190 obrazkami, wzorami rysunkowemi i kaligraficznemi. 400 700
759 FENELON [François de] – O wychowaniu młodzieży płci żeńskiej. dzieło [...] przez Modesta Watta Kosickiego [...] na język polski przełożone. Z portretem autora. 320 850
760 FREDRO Aleksander – Trzy po trzy. Pamiętniki z epoki napoleońskiej. Z przedmową Adama Grzymały-Siedleckiego. Wydał, wstępem i uzupełnieniami zaopatrzył Henryk Mościcki. Z 52 ilustracyami w tekście i 8 na osobnych kartach. 280 280
761 [FREYMAN Jan]. Adam Jaman [pseud.] – Duch czasu a duch lasu. Baiki [!] i fraszki leśne. 150 150
762 [GADOMSKI Jan]. Pamięci Jana Gadomskiego. Koledzy. 80 80
763 GINSBERG Allen – White Shroud. Poema 1980-1985. 600 600
764 GLINKA Xawery – Na sarkofagu Napoleona. Garść kwiatów poezji polskiej. 60 60
765 GRAJNERT Józef – Poezye. [Cz.] 1-3. 140 140
766 HARASYMOWICZ-BRONIUSZYC Jerzy – Banderia Prutenorum czyli chorągwie pruskie podniesione Roku Pańskiego 1410 [...] pod Grunwaldem przeciw królowi Władysławowi Jagielle i przez króla przewrócone [...]. 100 -
767 HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. [T.] 1-4. 120 160
768 HEMAR Marian – Im dalej w las. Wiersze. 120 240
769 HERBERT Zbigniew – Elegia na odejście. 140 750
770 HERBERT Zbigniew – Hermes, pies i gwiazda. 180 950
771 HERTZ Benedykt – Żarty nie na żarty. Bajki, satyry i piosenki ... (1900-1930). 100 -
772 HEYM Jan – Praktyczna Rossyyska Grammatyka z wypisami z różnych rossyyskich Autorów i Słownikiem za pomocą którey nowym łatwym sposobem i w krótkim czasie po rossyysku gruntownie nauczyć się można. Przełożona dla użytku Polaków podług ostatniey poprawney i powiększoney Edycyi przez M. Grodzickiego. Tańsze wydanie. 300 -
773 HUXLEY Aldous – Nowy wspaniały świat poprawiony. Przełożył z angielskiego Jerzy Horzelski. 80 260
774 IHR Daniel – Pożegnanie młodości. 160 260
775 IWASZKIEWICZ Jarosław – Nowa miłość. 100 320
776 JANTA Aleksander – Księga podróży, przygód i przypomnień. 100 320
777 [JASIEŃSKI] Félix – Manggha. Promenades a travers le monde, l'art et les idées. 140 -
778 KAMIEŃSKI Tadeusz – Do Narodu Polskiego wiersz. 240 -
779 KAMIŃSKI Jan Nepomucen – Sonety. 220 220
780 KISIELEWSKI Stefan – 100 razy głową w ściany. 120 120
781 KLESZCZYŃSKI Zdzisław – Podróż poślubna. Poemacik. 64 -
782 KOCHANOWSKI Jan – Monomachia Parisowa z Menelausem, przekładania ... Z rękopisu wydał i wstępem opatrzył Włodzimierz Budka. 80 -
783 KOŁONIECKI Roman – Kosodrzewina. Poemat. 80 -
784 KONOPNICKA Marya – Na normandzkim brzegu. Wyd. nowe. 80 130
785 KONOPNICKA Marya – Poezye w nowym układzie. [T.] 5: Z mojej księgi. 80 -
786 [KOPCZYŃSKI Onufry] – Grammatyka dla szkół narodowych na klassę III. 160 320
787 KOSSAK Zofia – Krzyżowcy. T. 1-4. Wyd. II. 200 440
788 KOSSAK Zofia – Król trędowaty. Powieść historyczna. Wyd. II. 80 80
789 KOSSAK Zofia – Bez oręża. Powieść historyczna. T. 1-2. Wyd. II. 140 140
790 KOSSAK Zofia – Legnickie pole. 100 100
791 KOSSAK Zofja – Pożoga. Wyd. II [właśc. VI]. 120 320
792 KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Wyd. II. Z 12 ilustracjami Leli Pawlikowskiej. 200 700
793 KOSSAK Zofia – Trembowla. Powieść historyczna. 100 160
794 KOSSAK Zofia – Wielcy i mali. Wyd. II. 100 100
795 KOSSAK Zofia – Złota wolność. Powieść historyczna. T. 1-2. Wyd. II [!]. 120 200
796 KRAKOWIECKI Anatol – Lament światów. Powieść. T. 1-2. 140 340
797 [KRASIŃSKI Zygmunt]. Ku czci Zygmunta Krasińskiego. 1812-1912. 80 -
798 [KRASIŃSKI Zygmunt] – Sen. Pieśń z niedokończonego Poematu, wyjęta z pos=zostałych rękopismów po świętej pamięci J. S. [krypt.]. 800 800
799 [KRUCZKOWSKI Leon]. L. K. Korwin [pseud.] – Rewolucya w Pacanowie. 150 220
800 KSENOFONT – Słowo Xenofonta o wyprawie woienney Cyrusa. Po Grecku Anabasis, przełożył z Greckiego na Polski ięzyk C. C. Mrongowius. 160 1 100
801 ANCZYC Wł[adysław] L. – Dzieje Polski w dwudziestu czterech obrazkach. Wyd. nowe. 140 -
802 ANCZYC Wł[adysław] L[udwik] – Księga sławniejszych odkryć geograficznych podług najnowszych źródeł zebrana. Wyd. IV. Przejrzał i uzup. Władysław Umiński. Z licznemi rycinami w tekście. 120 140
803 BRZECHWA Jan – Akademia pana Kleksa. Ilustr. J[an] M[arcin] Szancer. 180 700
804 BRZEZIŃSKI Mieczysław – Z dziedziny przyrody i przemysłu. Pogadanki z młodemi przyjaciółmi objaśnione 420 rysunkami. Wyd. IV, powiększone i opatrzone zadaniami. 240 1 500
805 CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga – Czary nie czary. Opowiadania. Ryciny i okładkę wykonała Molly Bukowska. 120 -
806 Les CONTES jaunes ou le livre de l'enfance. Powieści żółte czyli książka dla małych dzieci. 320 320
807 DROZDOWSKI Bohdan – Tajemniczy kajecik. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 50 90
808 EJSMOND J[ulian] – Baśń o ziemnych ludkach. Ilustr. Teresa Tyszkiewiczowa. 64 220
809 GLIŃSKI A[ntoni] J[ózef] – Najpiękniejsze bajki polskie. Baśni, powieści i gawędy ludowe wybrane z Bajarza polskiego. Zbiorek 1. Ilustrował J[erzy] Hoppen. 100 420
810 HABERKANTÓWNA Wanda – Śmietnik. Opowiadania przyrodnicze. Wyd. IV uzup. z 33 rycinami. 48 48
811 JANUSZEWSKA Hanna – O dobrym strachu. Ilustrował J. M. Szancer. 64 100
812 JANUSZEWSKA Hanna – O krakowskim kocie. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 70 130
813 JANUSZEWSKA Hanna – O smoku wawelskim. Ilustrował Adam Kilian. 64 64
814 KERN Ludwik Jerzy – Kapitan Ali i jego pies. 70 120
815 KONOPNICKA Marja – Na jagody! Książeczka leśna. 100 380
816 LENDZION H., GRĄBCZEWSKI W. – Równym zegarowym krokiem idzie do nas Nowy Rok. 1959/1960. Materiały zebrali i opracowali ... 80 80
817 MILNE A[lan] A[lexander] – Kubuś Puchatek. Przekład Ireny Tuwim. 64 300
818 MILNE A[lan] A[lexander] – Chatka Puchatka. Przekład Ireny Tuwim. 64 220
819 MORAWSKA Z[uzanna] – Złota ostroga. Powieść historyczna dla młodzieży z czasów księcia Józefa Poniatowskiego. Z 28 ilustracjami L. Ilinicza. 60 80
820 NOWELE włoskie. G. d'Annunzio i  inni. Przekład Anny Andrieu. 48 48
821 NOWOSIELECKA M. – Lis i zając. Bajka w II aktach. Bajka dla teatrów lalek z repertuaru Obrazcowa. Z rosyjskiego spolszczył J. Zaborowski. 80 80
822 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Legendy warszawskie. Ilustracje wykonała M. Mackiewiczówna. Okładkę ilustrował Wacław Kalicki. 80 80
823 PIEROWSKA O[lga], ZAMCZAŁOW G[rigorij] – Wyspa w stepie. 100 100
824 SZCZĘSNY Aleksander – Baśnie wiosenne. Ilustracye trójbarwne Z. Plewińskiej. 180 -
825 WOROSZYLSKI Wiktor – Cyryl, gdzie jesteś? Krótka, ale powieść. Ilustrował Bohdan Butenko. 100 150
826 ZAGOROWSKA Maria – Mieszkańcy lasów i pustyni. Ilustrowała Aleksandra Ponińska. 98 -
827 [GRABIAŃSKI Janusz]. Zbiór 15 odręcznych projektów ilustracji książkowych wykonanych przez Janusza Grabiańskiego; bez daty. 1 400 4 600
828 KURASZKIEWICZ Władysław – Gramoty halicko-wołyńskie XIV-XV wieku. Studjum językowe. 120 200
829 [KURZEWSKI Józef Henryk] – Wiersz na zgon wiekopomney pamięci nayjaśnieyszego Alexandra I, cesarza wszech Rossyi, króla polskiego napisany przez Józefa Ku... [krypt.]. 240 950
830 LANGE Antoni – Studya i wrażenia. 160 -
831 LEM Stanisław – Dialogi. O zmartwychwstaniu atomowym, teorii niemożności, filozoficznych korzyściach ludożerstwa, smutku w próbówce [...]. 140 170
832 LEM Stanisław – Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii. 120 120
833 LEM Stanisław – Księga robotów. 120 340
834 LEM Stanisław – Opowieści o pilocie Pirxie. 100 -
835 LEM Stanisław – Polowanie. 80 170
836 LEM Stanisław – Sezam i inne opowiadania. 80 -
837 LEM Stanisław – Wysoki Zamek. 80 110
838 LENARTOWICZ Teofil – Cztery obrazy. 140 -
839 LEŚMIAN Bolesław – Łąka. 320 320
840 LGOCKI Franciszek – Odglos wdzięczności Galicyanow z okoliczności dobroczynnych odwiedzin Nayjaśnieyszego Franciszka Igo, Cesarza Austryi, Krola Węgier [...]. 240 -
841 LIPSKA Ewa – Wiersze. 100 120
842 LUTNIA robotnicza. Wydał Zygm[unt] Klemensiewicz. T. 1. 120 -
843 MACKIEWICZ Stanisław – Książka moich rozczarowań. 120 280
844 MARCU Valeriu – Machiavelli. Szkoła władzy. 100 -
845 MIERZEJEWSKI Lew – Introibo. 120 -
846 MILLER Henry – Henry Miller on Writing. Selected by Thomas H. Moore from the Published and Unpublished Works of ... 400 550
847 MILLER Henry – Selected Prose. [Vol.] 1. 420 650
848 MILLER Henry – The Books in My Life. 480 700
849 MILLER Henry – The Time of the Assassins. A Study of Rimbaud. 160 -
850 MIŁOSZ Czesław – Traktat poetycki. 140 400
851 [MOCHNACKI Maurycy] – O literaturze polskiej w wieku dziewiętnastym. 180 180
852 [MOLÉ] – Barbe Grabowska. Par Madame la Comtesse ****, auteur de Rachel [pseud.]. T. 1-2. 120 120
853 [MOLSKI Marcin] – Kolęda obywatelska na rok 1814. Do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sędziego Appellacyinego X[ięstwa] W[arszawskiego]. 90 -
854 NAŁKOWSKA Zofja – Renata Słuczańska. Sztuka w trzech aktach. 80 100
855 NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn – Śpiewy historyczne. Wyd. nowe. 180 180
856 NIEMCEWICZ Jul[ian] Ursyn – Śpiewy historyczne. Wyd. nowe poprawione według wydania petersburskiego. 240 240
857 NOWAK Tadeusz – Psalmy. 100 100
858 ODYNIEC Antoni Edward – Felicyta czyli męczennicy kartagińscy. Dramat w pięciu aktach. Wyd. II. 100 260
859 OSSENDOWSKI Ferdinand – Im sibirischen Zuchthaus. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. 100 100
860 OSSENDOWSKI Ferdinand – In den Dschungeln der Wälder und Menschen. Einzig berechtigte deutsche Ausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. 100 100
861 OSSENDOWSKI Ferdinand – Tiere, Menschen und Götter. Einzig berechtigte deutsche Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe, hrsg. von Wolf von Dewall. 100 100
862 OSTROWSKA Bronisława – Aniołom dźwięku. 80 220
863 OSTROWSKI W. – Wierszyki do kart z widokami w najróżniejszych okolicznościach. 80 750
864 OWIDJUSZ – Sztuka kochania. Wolny przekład Juljana Ejsmonda. 300 700
865 PADURRA Tymko – Ukrainky z nutoju. 160 750
866 PILAR Władysław Pilars de – Tragedja. 160 160
867 [PIŁSUDSKI Józef]. Pieśń o Józefie Piłsudskim. Wyd. IV. Uzupełnił i wstępem poprzedził Zygmunt Branicki. 120 120
868 POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Wyd. II. 280 -
869 PRZYBYSZEWSKI Stanislaw – Homo sapiens. Drei Bände. Bd. 1-3. 240 360
870 PSAŁTERZ Puławski. Z kodeksu pergaminowego księcia W.Czartoryskiego przedruk homograficzny wykonali Adam i Stanisław Pilińscy. 800 1 300
871 RACHMANOWA Aleksandra – Trylogia. Pamiętnik kobiety. T. 1-3. Tłumaczyła Janina Stefanowa Zakrzewska. 180 550
872 REDIL Leon – Poezje. 80 80
873 RUSKIN John – Królowa powietrza. Studyum nad greckimi mytami o chmurach i burzach. Z angielskiego oryginału przełożył Wojciech Szukiewicz. 100 100
874 RYDEL Lucyan – Poezye. Wyd. III znacznie pomnożone. 120 260
875 RYMARKIEWICZ Jan – Nauka prozy. 140 -
876 [SADI] – Perska księga na język polski przełożona od Jmci Pana Samuela Otwinowskiego Sekretarza J. Kr. Mci nazwana Giulistan to jest Ogród Różany. Z dawnego rękopismu wydał Dr. I. Janicki. 240 260
877 SCOTT Walter – Czarny karzeł. Pierwsze powieści mojego gospodarza ... T. 1-2. Tłómaczone z angielskiego. 240 420
878 SENKEVIČ Genrich – Janko-Muzykant. Perev. s polskogo s dobavleniem russkogo alfavita i fonetičeskoj zapisi otryvkov russkogo teksta pri pomošči polsk. šrifta I. G. Z. 48 -
879 SIENKIEWICZ Henryk – Bez dogmatu. Powieść w trzech tomach. T. 1-3. 640 950
880 SIENKIEWICZ Henryk – Potop. Powieść historyczna. T. 1-6. 1 200 12 000
881 [SŁONIMSKI Antoni]. Pro-Rok [pseud.] – Bolszewicy w Warszawie. Wieczór na cześć Koalicji urządzony przez Związek Pisarzy Białego Orła. 360 800
882 STAFF Leopold – Siew doli. 180 420
883 SZARZYŃSKI Mikołaj Sęp – Rytmy polskie. 160 360
884 SZYMBORSKA Wisława – Pytania zadawane sobie. 74 200
885 SZYMONOWICZ Szymon, GAWIŃSKI J[an] – Poezye ... Z popiersiami autorów. 180 180
886 ŚCIBOR-RYLSKI Eustachy – In variis invaria. 220 -
887 ŚPIEWNIK Bogorodzki. Moskwa, w Roku Wielkiej Wojny 1916. Przedrukowano w Radomiu 1917 roku. 60 110
888 ŚWIEŻAWSKI Ludwik – Wozy jadące. 100 100
889 TAGORE Rabindranath – Wspomnienia. Błyski Bengalu. Przełożył z oryginału Jerzy Bandrowski. 240 460
890 TASSO Torquato – Goffred abo Ieruzalem wyzwolona ... Przekładania Piotra Kochanowskiego. Wydał Lucyan Rydel. T. 1-2. 180 -
891 TETMAJER Kazimierz Przerwa – Poezje. Wydanie zbiorowe. T. 1-4. 240 -
892 TUWIM Juljan – Biblja cygańska i inne wiersze. 100 100
893 UNIŁOWSKI Zbigniew – Wspólny pokój. Powieść. 160 550
894 WEYSSENHOFF Józef – Dni polityczne. Serya 1: Narodziny działacza. 80 190
895 WĘGIERSKI Tomasz Kajetan – Pisma wierszem i prozą. 400 -
896 WĘŻYK F[ranciszek] – Rzym oswobodzony. Scena historyczna w trzech aktach wierszem. Wystawiona pierwszy raz na Teatrze Warszawskim dnia 21. Grudnia 1809. Roku, z okoliczności tryumfalnego powrotu Woyska Narodowego do Stolicy. 120 280
897 WIERZYŃSKI Kazimierz – Granice świata. Opowiadania. 100 170
898 WILDE Oskar – Salome. Tragedya ... Nakł. II. Tłumaczył Władysław Fromowicz. 64 64
899 WINAWER Bruno – Księga Hjoba. Komedja nudna w 3-ch aktach. 260 -
900 WOLF Szymon – Antologja najmłodszej poezji palestyńskiej. W przekładzie i ze wstępem ... 160 -
901 WOLSKA Maryla – Z ogni kupalnych. 160 340
902 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Paryż 1892-Kraków 1897. 3 600 22 000
903 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legenda. Wyd. II. 120 220
904 WYSPIAŃSKI Stanisław – Meleager. Tragoedia. (Paryż 1894 - Kraków 1897). 3 200 11 000
905 WYSPIAŃSKI Stanisław – Kazimierz Wielki. 140 800
906 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. 280 1 000
907 WYSPIAŃSKI Stanisław – Achilleis. Sceny dramatyczne. 180 700
908 WYSPIAŃSKI Stanisław – Akropolis. Dramat w 4 aktach. 120 550
909 WYSPIAŃSKI Stanisław – Powrót Odysa. Dramat w trzech aktach. 120 420
910 WYSPIAŃSKI Stanisław – Sędziowie. Tragedya. 80 320
911 [WYSPIAŃSKI Stanisław]. P. Corneille'a Cyd. Tragedya w pięciu aktach. Tłómaczył Stan[isław] Wyspiański. 80 300
912 [WYSPIAŃSKI Stanisław]. P. Corneille'a Cyd. Tragedya w pięciu aktach. Tłómaczył Stan[isław] Wyspiański. 70 340
913 WYSPIAŃSKI Stanisław – Dzieła. Pierwsze wydanie zbiorowe w oprac. Adama Chmiela i Tadeusza Sinki. T. 1-3. 480 650
914 ZAKAZANE piosenki. 120 140
915 [ZAPOLSKA Gabriela]. Józef Maskoff [pseud.] – Jesiennym wieczorem. Obraz sceniczny w 1 akcie. 80 80
916 ZAREMBA Zofia – Poezja stanu wojny. Wybór i oprac. ... 80 -
917 ZECHENTER Witold – Inne chwile. 140 -
918 ZECHENTER Witold – Słownik literacki. 240 240
919 ŻEROMSKI Stefan – Puszcza Jodłowa. 100 180
920 ŻMICHOWSKA Narcyza – Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej. Wyd. III niezmienione. 280 -
921 CHURCHILL Winston S. – Krok za krokiem. 64 64
922 DESBILLONS Franciszek Józef – Wybór bajek. Tłumaczył Stanisław Kazimierczyk [właśc. Kazimierz Zalewski]. 40 40
923 [DUNIN-BORKOWSKI Sławomir] – W ogniu. Opracowanie P. S. W. [= Prasowi Sprawozdawcy Wojenni]. 360 460
924 [HORAK Alojzy] – Edward Rydz, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i Naczelny Wódz, przed i podczas kampanii wrześniowej. 100 340
925 INSTRUKCJA bojowa. Cz. VI C. (Przykład). Opanowanie lotniska polowego. Wykład w Szkole Podchor. Rezerwy Piechoty, Zambrów 1943. 60 60
926 [MASZYNOPIS]. SŁOWO prawdziwe. Wyd. II. 240 340
927 NASZE stanowisko w sprawie ukraińskiej. 80 220
928 NOWE drogi polskiej polityki. 120 400
929 [PĄCZEK Antoni] – Wojna motorów. 120 180
930 POLSKIEMU dziecku. 360 1 300
931 [RZEPECKI Jan] – W rocznicę czynu wrześniowego. 80 80
932 STOLICA św. w obronie praw polskich katolików. (Niektóre dokumenty). 1942-1943. 80 380
933 [SUCHODOLSKI Bogdan]. R. Jadźwing [pseud.] – Skąd i dokąd idziemy? Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. 160 -
934 WALKA z wrogiem. 120 120
935 [ZAREMBA Zygmunt] – Powstanie sierpniowe. Wyd. II. 80 380
936 POLACY! Dnia 5 maja 1943 roku Premier Rządu Polskiego, gen. Sikorski, wygłosił przez radio londyńskie przemówienie do ludności kraju, w którym między innymi poruszył sprawę dokonywanej obecnie przez Niemców zbrodni wymordowywania Żydów [...]. Ani na chwilę nie wolno nam zapominać, iż Niemcy dokonywując swych zbrodni, dążą równocześnie do tego, aby wmówić w świat, że Polacy współuczestniczą w morderstwach i rabunkach dokonywanych na Żydach [...]. Każdy Polak, który współdziała z ich morderczą akcją czy to szantażując lub denuncjując Żydów czy to wyzyskując ich okropne położenie [...] popełnia ciężką zbrodnię wobec praw Rzeczypospolitej Polskiej [...]. 150 1 400
937 ZARZĄDZENIE dotyczące spraw aprowizacyjnych m. st. Warszawy. Wskutek braku dowozu do Warszawy artykułów pierwszej potrzeby oraz wywiezienia przez okupantów części zapasów już przed wybuchem powstania, podaż tych artykułów poważnie zmalała [...]. Oświadczam, że dołoże wszelkich starań, aby po wypędzeniu niemców, jaknajszycbiej opanować sytuację [...]. na razie zarządzam: 1) Wszystkie sklepy, zakłady i t. p. mają być z chwilą oczyszczenia miasta od niemców otwarte w godzinach do tej pory obowiązujących [...]. 2) Nie wolno magazynować żadnych artykułów [...] w celach spekulacyjnych [...]. 6) Zabrania się [...] wypieku i wyrobu ciast, lodów, słodyczy, do których potrzebne są: mąka, cukier i tłuszcze [...]. 160 -
938 BARYKADA. Warszawa Walczy. 80 80
939 DZIENNIK Polski. 2 400 -
940 POLACY! 40 -
941 ROBOTNIK. Centralny organ PPS.... R. 51, nr 32 (8091): 25 VIII 1944. 80 80
942 ROBOTNIK. Centralny organ PPS.... R. 51, nr 37 (8096): 30 VIII 1944. 80 -
943 ROBOTNIK. Centralny organ PPS.... R. 51, nr 39 (8098): 1 IX 1944. 64 64
944 RZECZPOSPOLITA Polska. 80 160
945 WALKA. Wydanie Śródmieścia. R. 6, nr 72 (11): 24 VIII 1944. 80 100
946 WALKA. Wydanie Śródmieścia. R. 6, nr 76 (15): 27 VIII 1944. 80 140
947 WARSZAWA Walczy. Pismo Informacyjne Armii Krajowej. 220 400
948 WARSZAWSKI Głos Narodowy. 80 180
949 WIELKA Polska. 80 80
950 WZLOT. Pismo lotnicze. 64 120
951 AKT oskarżenia przeciwko 1) Stefanowi Banderze, 2) Mikołajowi Łebedowi, 3) Darji Hnatkiwskiej, 4) Jarosławowi Karpyńcowi, 5) Mikołajowi Kłymyszynowi, 6) Bohdanowi Pidhajnemu, 7) Iwanowi Malucy, 8) Jakubowi Czornijowi, 9) Eugenjuszowi Kaczmarskiemu, 10) Romanowi Myhalowi, 11) Katarzynie Zaryckiej, oraz 12) Jarosławowi Rakowi, oskarżonym z art. 97 § 1 w związku z art. 93 § 1 K.K., z art. 26 i 27 w związku z art. 225 § 1 K.K. oraz z art. 148 § 1 K.K. 1932 r. 220 650
952 ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. 240 240
953 ALBUM mundurów 1-go Polskiego Korpusu. 360 480
954 AMNESTIA. Dokumenty i objaśnienia. 100 100
955 BACZYŃSKI Julian – Dzieje Polski. Przystępnie a obrazowo przedstawił ... W dwóch tomach z illustracyami T. 1-2. 240 280
956 BAGIŃSKI Henryk – Polska i Bałtyk. Zagadnienie dostępu Polski do morza. Z przedmową Alana Grahama. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 60 60
957 BAGIŃSKI Henryk – Wojsko polskie na Wschodzie 1914-1920. 160 180
958 BANK Polski 1828-1928. Dla upamiętnienia stuletniego jubileuszu otwarcia. 1 500 1 500
959 BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po napadzie. (Krótki zarys). 54 -
960 BARTOSZEWSKI Władysław – 1859 dni Warszawy. Wyd. II. 98 200
961 [BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef]. Walenty Ćwik [pseud.] – Nieco o polskiej artyleryi. 80 -
962 BILCZEWSKI Józef – List polowy od bojowników naszych żyjących i umarłych w roku wojny 1916. 48 -
963 BIRKENMAJER Józef – Polska dywizja w tajgach Sybiru. 60 -
964 BOCHEŃSKI Zbigniew – Dwór obronny w Dębnie. 120 -
965 BONDY Zofja de – Słownik rzeczy i spraw polskich. 200 550
966 BYSTROŃ Jan St[anisław] – Napisy. Drobiazgi tradycyjne. 60 160
967 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Historye neapolitańskie. Wiek XIV-XVIII. Z 34 ilustr. 420 900
968 CHODYŃSKI Stanislaus – Documenta historica Seminarii Wladislaviensis. Collegit et edidit ... 70 -
969 CHRZANOWSKI [Wojciech] – O sztabach. Przez jenerała ... 80 80
970 CZAPLIŃSKI Władysław – Polska w czasie pierwszej wojny światowej. 320 320
971 CZARNECKI Wiktor – O społeczeństwie Wanów i ich bogini Wandzie. 80 110
972 DĄBROWSKI Adam Józef – Historia 10 Pułku Ułanów Litewskich. 100 400
973 [DĄBROWSKI Jan] – August II. 1697-1733. 420 420
974 DĄBROWSKI Marjan – Różaniec życia i śmierci. Opowiadania z cyklu "Żołnierz I Brygady", zebrane na dziesięciolecie czynu legjonowego. 80 80
975 DĄBROWSKI Stefan – Walka o rekruta polskiego pod okupacją. Z 6-ciu tablicami. 120 -
976 DEMBIŃSKI Bronisław – Stanisław August i książę Józef Poniatowski w świetle własnej korespondencyi. 120 460
977 DIRECTORIUM Horarum Canonicarum et Missarum pro Archidioecesi Mohyloviensi in annum Domini MDCCCLXI [1861]. Sub pastoralibus auspiciis [...] Venceslai Żyliński. 280 400
978 DROYSEN Joh[ann] Gust[av] – Die Schlacht von Warschau 1656. 140 -
979 DWUNASTOTYGODNIOWY program wyszkolenia rekruta artylerji. 60 -
980 DYNOWSKA M[aria] – Polska w zwyczaju i obyczaju. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. 80 80
981 ENCYCLOPAEDIA Antverpiensis. Pologne. 280 -
982 ESTREICHER Charles – Cultural Losses of Poland. Index of Polish cultural loses during the German occupation, 1939-1944. Edited by ... 140 140
983 FEDOROWICZ Władysław – Studya polityczne, historyczne i filozoficzne. 120 300
984 FEDOROWICZ Zygmunt – Wypisy do nauki o Polsce współczesnej dostosowane do programu gimnazjów państwowych. 160 160
985 GASZTOWTT W[acław] – Pogląd filozofów francuzkich XVIII wieku na sprawę polską. Rzecz wygłoszona 18 grudnia 1869 r. na publicznem posiedzeniu Stowarzyszenia Pomocy Naukowej. 64 64
986 GĄSIEWICZ Stefan, RÖSSLER Józef – Zarys topografji dla szkół wojskowych. 120 260
987 [GEMBARZEWSKI Bronisław] – Katalog Wystawy Napoleońskiej (doby Księstwa Warszawskiego), otwartej w gmachu Muzeum Narodowego i Muzeum Wojska w Warszawie dn. 5 maja r. 1921. Oprac. B G. [krypt.]. 160 -
988 GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko Polskie, Królestwo Polskie 1815-1830. Opracował i rysował ... Z przedm. Aleksandra Rembowskiego. 480 1 500
989 [GLOGER Zygmunt] – Księga rzeczy polskich. Oprac. G. [krypt.]. 140 260
990 [GLOGER Zygmunt] – Słownik rzeczy starożytnych. Oprac. G..... [krypt.]. 160 -
991 [GŁADYSZEWICZ Mateusz] – Życie s. Aureliusza Augustyna, biskupa hipponeńskiego, oyca i nauczyciela Kościoła Bożego. 140 -
992 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 60 -
993 GOETEL Ferdynand – Polska. Słowo wstępne napisał i zdjęcia ze zbiorów Wydziału Turystyki Ministerstwa Komunikacji wybrał ... Całkowite opracowanie graficzne Anatol Girs i Bolesław Barcz. 280 280
994 GRABOWSKI Ignacy Oksza – Masonerja. 64 -
995 GROSSE Ludwik – Stosunki Polski z Soborem Bazylejskim. 120 220
996 GRUSZECKI Artur – W stuletnią rocznicę Somo-Sierry. 220 550
997 GRZĘDZIŃSKI January – [Chochołowe lata. Wspomnienia ... 400 -
998 GUTTRY A[leksander] – Pan Ludwik Mierosławski jego dzieła i działania. Rozebrał i wyjaśnił podług autentycznych dowodów ... 80 -
999 [HAECKER Emil] – Prawdziwe powody uwięzienia Piłsudskiego i zniszczenia Legionów. 60 60
1000 HERMAN M[aksymilian] W[ładysław] – O ranach postrzałowych i o pierwszym ich opatrunku. Popularny zarys chirurgii wojennej. Z 41 rycinami. 100 -
1001 HLAWATY Andrzej – Dzieje 6 Pułku Ułanów Kaniowskich. 120 260
1002 [HOFFMANN Karol Boromeusz] – Polens Befreiungswoche oder Beschreibung der merkwürdigen Begebnisse in Warschau während der ersten 8 Tage der Revolution. 180 180
1003 HORODYSKI Bogdan – Podręcznik paleografii ruskiej. 100 380
1004 IM ETAPPENRAUM der I. Armee. 1 800 -
1005 INSTRUKCYA służbowa dla żandarmeryi krajowej. 80 80
1006 JAKIE są szanse w tej wojnie? 80 100
1007 JAROCHOWSKI Kazimierz – Nowe opowiadania i studya historyczne. 150 340
1008 JAZDA polska od wybuchu I. wojny światowej. Red. Zygmunt Godyń. 160 220
1009 JEDLICKI Marian Stanisław – Stosunek prawny Polski do Cesarstwa do r. 1000. 100 220
1010 JEDNODNIÓWKA Szkoly Podchorazych Rezerwy Artylerii. 180 600
1011 JEŁOWIECKI Alexander – Listy duchowne 1843-1874, z przydaniem maxym świętego Ignacego i mowy pogrzebowej ojca Wentury na cześć Daniela O'Conella. 280 340
1012 JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik narodowy. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... [Cz. 1-2]. Wyd. II. 120 140
1013 JEZIORSKI Władysław – Śpiewnik wojenny. Zebrał i na dwa głosy ułożył ... 70 140
1014 CZORTKOWER Salomon – Podłoże rasowe Żydów kaukaskich. Z 1 rys. w tekście. 48 -
1015 DZIENNIK Obwieszczeń Miasta Warszawy. 140 420
1016 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. 100 140
1017 GETTER Norbert, SCHALL Jakub, SCHIPPER Zygmunt – Żydzi bojownicy o niepodległość Polski. Ilustrowana monografia w opracowaniu zbiorowym, pod red. ... 280 1 500
1018 [GLUZIŃSKI Tadeusz]. Henryk Rolicki [pseud.] – Zmierzch Izraela. 120 -
1019 [GOŁOWIŃSKI Matwiej] – Protokóły Mędrców Sjonu. 80 340
1020 HARAND Irena – Tak? czy tak? Prawda o antysemityźmie. Tłum. z niem. E. K. 64 64
1021 HERSCH Liebmann – O przestępczości wśród Żydów w Polsce. Tłum. G. Jaszuński. 80 170
1022 JESKE-CHOIŃSKI Teodor – Co Żydzi robili w Polsce? 48 90
1023 [JEŻ Teodor Tomasz] – Śpiewnik "rozwojowy". Ułożył Z. Ż. Miłkowski [pseud.]. 80 190
1024 KLING Teofil – Żydzi pod Giewontem. 40 220
1025 KOL Jehuda. Alfabet hebrajski i konwersacja hebrajsko-polska. 120 320
1026 [KURNATOWSKI Jerzy]. Prokop U. [pseud.] – W sprawie żydowskiej. 80 80
1027 MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. 60 110
1028 MERUNOWICZ Teofil – Żydowska polityka narodowa obecnej doby. 80 160
1029 NIEMOJEWSKI Andrzej – Etyka Talmudu. Odczyt wygłoszony dnia 3 i 10 października 1916 roku [...]. Wyd. II. 60 60
1030 NOWACZYŃSKI Adolf – Mocarstwo anonimowe. (Ankieta w sprawie żydowskiej). Zebrał ... 140 200
1031 NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. 140 -
1032 POEZJE Ghetta. Z podziemia żydowskiego w Polsce. Słowem wstępnym poprzedził Jakób Apenszlak. Pokłon poetom Ghetta złożył Józef Wittlin. Ilustracje i okładkę skomponował Zygmunt Menkes. 80 300
1033 [PRZYJEMSKI Feliks]. Bronisław Dobrowiest [pseud.] – Zagadnienie żydowskie. 60 60
1034 REB [pseud.] – Mocarstwo podziemne. Wyd. V ilustrowane. 64 190
1035 TISZA beaw. (Dzień żałoby narodowej). 60 -
1036 TREŚCIWY rys dziejów Żydów w Polsce oraz praw względem nich wydawanych od najdawniejszych do najnowszych czasów. Ze źródeł urzędowych oprac. I. Z. [krypt.]. 64 130
1037 "UZDROWISKO" przy Towarzystwie Pielęgnowania Chorych "Bykur-Cholim". 140 800
1038 ZAWADZKI Antoni – Polska przedrozbiorowa a Żydzi. 80 260
1039 KACZKOWSKI Zygmunt – Rewolucyjne sądy i wyroki. Rzecz osobista przedstawiona przez ... 80 -
1040 [KALISZ M.] – Obraz przyszłego szczęścia ludu poświęcony pracowitym wieśniakom i rzemieślnikom. 120 140
1041 KASPRZYCKI Tadeusz – Kartki z dziennika oficera I Brygady. Ze szkicami, mapami i ilustracjami. 180 240
1042 [KLACZKO Julian] – Polska w roku 1860. 70 70
1043 KODEKS honorowy a sąd karny. (Sprawa p. Z. Karnickiego-Smoleńskiego). Z przedmową prof. Konrada Dynowskiego. 80 190
1044 KOLANKOWSKI Ludwik – Zygmunt August, wielki książę Litwy do roku 1548. Z 3 tabl. i 10 mapami. 180 340
1045 KOLIPIŃSKI St[anisław], KOLIPIŃSKI Jan – Dzieje Polski w skrócie schematycznym. Wyd. IV. 64 -
1046 KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Korwinowie. VIII tablic barwnych. 280 -
1047 KOSTEK-BIERNACKI Wacław – Szopka benjaminowska. 140 140
1048 KRZECZUNOWICZ Kornel – Rodowody pułków jazdy polskiej 1914-1947. Praca zbiorowa. Red.: ... 100 150
1049 [KRZYWICKI Ludwik]. Ludwik Krzywicki. Praca zbiorowa poświęcona jego życiu i twórczości. 140 -
1050 KRZYŻANOWSKI Stanisław – Dyplomy i kancelaryja Przemysława II. Studyjum z dyplomatyki polskiej XIII wieku. (Z 12 tablicami w fototypii). 120 -
1051 KSIĘGA jubileuszowa więziennictwa polskiego 1918-1928. 280 440
1052 KSIĘGA pamiątkowa ku uczczeniu pierwszego dziesięciolecia Odrodzonej Ojczyzny. 180 180
1053 KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 1-2. Wyd. IV. 240 240
1054 KUBALA L[udwik] – Szkice historyczne. Serya 3. Wojna Moskiewska r. 1654-1655. 140 140
1055 KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. 120 220
1056 KULCZYCKI Jerzy Sas – Z dziejów Kulczyckich. T. 2: XVIII-XXI w. Jubileusz 750 lat istnienia rodu. 1264-2014. Wydanie 2. poprawione i uzupełnione 2019. 200 200
1057 KULCZYCKI Ludwik – Anarchizm współczesny. 80 -
1058 [KULCZYCKI Ludwik]. M. M. [krypt.] – Z. S. R. R. rzeczywistość. 70 120
1059 KULTURA staropolska. 280 600
1060 KUTRZEBA Stanisław – Historya rodziny Wierzynków. 80 -
1061 [KUTRZEBA Stanisław] – [Koronacya królów polskich w XV i XVI stuleciu]. 64 90
1062 LAM Stanisław – Książę Józef Poniatowski. (Dzieje i pieśń). 80 240
1063 LASOCKI Wacław – Wspomnienia z mojego życia. Przygotowali do druku M. Janik i F. Kopera. T. 1-2. 280 700
1064 LATINIK F[ranciszek Ksawery] – Bój o Warszawę. Rola Wojskowego Gubernatora i I-szej armji w bitwie pod Warszawą w 1920 r. 70 300
1065 LELEWEL Joachim – Początkowe prawodawstwo polskie cywilne i kryminalne do czasów jagiellońskich, obiaśnił ... we dwu pismach: I. Historyczny rozbiór prawodawstwa polskiego cywilnego i kryminalnego do czasów jagiellońskich z przydaniem dyplomatów. II. Krytyczny rozbiór Statutu wiślickiego, z tablicami dla obiaśnienia składu tego statutu. 320 360
1066 LEPSZY Leonard – Lud wesołków w dawnej Polsce. 120 120
1067 [LESZCZYŃSKI Jan Tomasz] – Kilka słów o doczesnéj władzy papieża. Upominek dla katolików. 120 -
1068 LEWICKI Stanisław – Pamiętnik od r. 1897 do r. 190... 64 -
1069 LICHOCKI Filip – Pamiętnik Filipa Lichockiego prezydenta miasta Krakowa z roku 1794. Wyd. II. 80 280
1070 LIGURTI Silvestro – Storia della Polonia dal tempo dei Sarmati sino ai di nostri compilata dall'ab. ... e publicata in continuazione al Compendio della storia universale del sig. conte di Segur. T. 1-2. 600 -
1071 LIKOWSKI Edward – Unia brzeska (r. 1596) opowiedziana przez ks. ... Wyd. II przejrzane i poprawione. 80 300
1072 [LIMANOWSKI Bolesław] – Historja ruchu narodowego od 1861 do 1864 r. T. 1-2. 140 140
1073 LISTA adresowa filistrów i członków czynnych korporacji Welecji. 120 120
1074 LODZINSKI Boleslav, GRABOVSKI T. St. – Tadeuš Koscjuško. 80 80
1075 LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. 180 180
1076 LOUIS Józef Wawel – Okruszyny historyczne zbierane po dawnych aktach, archiwach i dziennikach przez ... Serya 1. Z 4 rycinami. 120 180
1077 LUTOSŁAWSKI Wincenty – Jeden łatwy żywot. 120 650
1078 ŁOZIŃSKI Bronisław – Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku. Z przedmową i pod kierunkiem Wacława Tokarza. Wyd. Walery Łoziński. Z podobizną autora i siedmioma częścią barwnemi rycinami. 160 240
1079 MACKIEWICZ (Cat) Stanisław – Historja Polski od 11 listopada 1918 r. do 17 września 1939 r. 120 300
1080 MACKIEWICZ Stanisław – Kropki nad i. 80 300
1081 MALICKI Juljan K. – Marszałek Piłsudski a Sejm. Historja rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936. Z przedm. Antoniego Boguckiego. Pod egidą Komisji Kult.-Ośw. P.O.W. 160 160
1082 MALINOWSKI M[aksymilian] – Włościańskie stowarzyszenia rolnicze w różnych krajach. 80 220
1083 MARCHLEWSKI J[ulian] B. – Stosunki społeczno-ekonomiczne pod panowaniem pruskiem. 140 -
1084 MARCZEWSKI M[arcin] – Obchodzenie się z koniem wojskowym. 48 120
1085 MARX Karol – Walki klasowe we Francji 1848-1850. Z przedmową Fryderyka Engelsa. Z oryginału niemieckiego przeł. Henryk S. Kamieński. 100 -
1086 MATUSZCZAK I[gnacy] – Uniforms of the Polish Army 1740-1939. 220 220
1087 MATUSZEWSKI Ignacy – Czy Anglja gwarantowała granice Polski. Pamięci Józefa Becka. 80 -
1088 MATWIJOWSKI Leon – Prawo ormiańskie w dawnej Polsce. 160 -
1089 MEJBAUM Wacław – O tron Stanisława Augusta. 120 380
1090 MERWIN Bertold – Mit den polnischen Legionen in der Karpathen 1914. 160 160
1091 MŁOCKI Alfred – Księga wspomnień. Wydana przez Agatona Gillera i Piotra Zbrożka. 160 400
1092 MONDALSKI Wiktor – Ostojacy. 100 100
1093 MORAWSKI Szczęsny – Arjanie polscy. (Z 8-ma rycinami). 240 1 800
1094 MORIOLLES [Alexandre] de – Pamiętniki hrabiego ... o emigracyi, Polsce i dworze wielkiego księcia Konstantego (1789-1833).  Z drugiego wydania francuskiego tłóm. Zofia Przyborowska. 80 300
1095 MOSŠEG Ignati – Moskwa dawna i dzisiejsza a narody podbite północno-wschodniej Europy. 120 300
1096 MOŚCICKI Henryk – Dzieje porozbiorowe Litwy i Rusi. T. 1: 1772-1800. Z 165 ilustracjami w tekście, 2 barwnemi tablicami i mapą trzech rozbiorów Polski. 240 460
1097 NAGÓRSKI Zygmunt [Julian], senior – Wojna w Londynie. Sześć ilustracji. 64 64
1098 The NAZI Kultur in Poland by several authors of necessity temporarily anonymous. 160 -
1099 NIEMOJEWSKI Andrzej – Doba obecna w Królestwie Polskiem. 100 -
1100 [NIEWIADOMSKI Eligiusz]. KIJEŃSKI Stanisław – Proces Eligjusza Niewiadomskiego o zamach na życie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Gabryela Narutowicza w dniu 16 grudnia 1922 r. [...]. Specjalne sprawozdanie stenograficzne [...]. Opracował i wydał ... Wyd. II popr. [...]. 80 90
1101 [NIEWIADOMSKI Eligiusz]. URSTEIN Maurycy – Eligjusz Niewiadomski w oświetleniu psychjatry. 60 60
1102 NIEWIADOMSKI Eligjusz – Kartki z więzienia. 80 80
1103 NITOBÉ Inazo – Bushido, duch Japonii. 80 100
1104 OBOWIĄZKI Dowódcy pułku, bataljonu, kompanji, Sierżanta sztabowego, Drużynowego, Podoficera broni, kuchennego, magazynowego, Furjera. Wyd. II. 60 -
1105 [OŁPIŃSKI Stefan]. Chwilowo Niemowa *** [pseud.] – Podnieśmy ją wzwyż. T. 1: Przygotowania naszych sąsiadów a nasz potencjał wojenny. 240 -
1106 [OŁPIŃSKI Stefan]. Stefan Osten [pseud.] – Z krwawej Hiszpanii. 60 60
1107 ORKAN Władysław – Drogą Czwartaków od Ostrowca na Litwę 1915. 140 240
1108 PAJĄK Józef – Zadania służby zdrowia w obronie przeciwlotniczej biernej (O. P. L.). 64 150
1109 PATELSKI Józef – Wspomnienia wojskowe ... z lat 1823-1831. Wydał i przypisami opatrzył B[ronisław] G[embarzewski]. 140 460
1110 PAWLIK Tadeusz – Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914 r. 120 -
1111 PAWŁOWSKI Bronisław – Setna rocznica powstania listopadowego 1830-1930. 100 150
1112 PAWŁOWSKI Bronisław – Somo-Sierra. 60 75
1113 PAWŁOWSKI Bronisław – Wojsko polskie. 54 -
1114 [PIERWSZY]. 1 Pułk Pancerny w walce. Od Caen po Wilhelmshaven. 70 130
1115 [PIĘĆDZIESIĘCIOLECIE]. 50-lecie 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. gen. dyw. Gustawa Orlicz-Dreszera. Praca zbiorowa. 120 240
1116 PIŁSUDSKI Józef – Poprawki historyczne. 100 -
1117 PISTOR Jan Jakób – Memorjał o rewolucji polskiej 1794. Z francuskiego przetłumaczył, wstęp, uwagi i uzupełnienia dołączył Bronisław Pawłowski. 120 240
1118 PODRĘCZNIK saperski. Zesz. 1-2, 4, 6-7. 140 360
1119 POLENS Schicksale seit 1763 bis zu dem Augenblicke, wo es sich für unabhängig erklärte. 400 -
1120 POLES in America. Their Contribution to a Century of Progress. A Commemorative Souvenir Book compiled and published on the occasion of the Polish Week of Hospitality, July 17 to 23. A  Century of Progress International Expositon 1933. 80 -
1121 POLSKA idea imperialna. [Oprac.] zespół "Polityki". 80 80
1122 ĆWICZENIA wspólne. 160 -
1123 DURSKI Antoni – Zakres materyału ćwiczebnego dla dorostu sokolego. Oprac. szczegółowo zna zlecenie Komisyi reformy metody gimnastycznej ... 64 64
1124 HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia I. na drabinie poziomej, pionowej i skośnej, II. kółkach, krążniku i drabinkach chwiejnych. Napisał ... do użytku polskich gimnastycznych Towarzystw sokolich. 70 90
1125 HAMBURGER Alfred – Ćwiczenia z oporem współćwiczących. I. Ćwiczenia z oporem, II. a) Mocowania wolne, b) Mocowania przyborami, III. Zapasy. Opracował ... do użytku Polskich Gimnastycznych Towarzystw Sokolich. Wyd. I z illustracyami. 80 80
1126 TYSZECKI Teofil – Ćwiczenia towarzyskie. Igrzyska jednostek i towarzyskie, Ćwiczenia tow. w skokach, Ćwiczenia w podnoszeniu, dźwiganiu i rzucaniu towarzyszy. Oprac. ... do użytku polskich gimnast. Towarzystw sokolich. 70 70
1127 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 15: 1895. 200 340
1128 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 16: 1896. 200 340
1129 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 25: 1905. 200 260
1130 PRZEWODNIK Gimnastyczny "Sokół... R. 26: 1906. 240 320
1131 POWSTANIE listopadowe. L'Insurrection de Novembre. The Novembre [!] Insurrection. 1830-1930. 320 420
1132 POWSZECHNA służba wojskowa. Tekst i wyjaśnienie prawa o powszechnej służbie wojskowej, uchwalonego przez pierwszy Sejm polski w dn. 7 marca r. 1919, oraz wykaz niedomagań, chorób i objawów chorobowych, zwalniających od wojska zupełnie lub czasowo. 48 150
1133 BOCHEŃSKI J. M. – Krakowskie prawo górnicze. Zbiór górniczych ustaw i rozporządzeń, obowiązujących w dzisiejszem Wielk. Księstw. Krakowskiem od roku 1805 do końca października 1854. Wyd. ... 64 220
1134 BRZESKI Roman – Myśli do ustawy górniczej. 70 260
1135 DZIENNIK Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i jego okręgu. 60 -
1136 KOCZANOWICZ Mieczysław – Prawo górnicze obowiązujące w Królestwie Polskiem. Wydanie nieurzędowe. 120 480
1137 PRZEPISY górniczo-policyjne dla kopalń wosku ziemnego w Galicyi. 80 340
1138 PRZEPISY górniczo-policyjne dla kopalń minerałów zastrzeżonych, znajdujących się w rejonie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie. 70 70
1139 PRZEPISY rachunkowości górniczej. 140 140
1140 ROZENBERG Maryan – Początki górnictwa w Polsce za Bolesława Chrobrego. Wstęp do historyi polskiego prawa górniczego. 64 320
1141 STATUT rad kopalnianych dla okręgu morawsko-ostrawskiego urzędu górniczego. 64 120
1142 PRĄDZYŃSKI Ignacy – Pamiętnik historyczny i wojskowy o wojnie polsko-rosyjskiej w roku 1831. 140 420
1143 PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Extraite de l'ouvrage de l'abbe Proyart, par *** [...]. Troisième éd. 600 850
1144 PRZEGLĄD Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii [późn. Przegląd Kawalerii i Broni Pancernej. Kwartalnik historyczny]. 980 1 050
1145 PRZYŁĘCKI Stanisław – Pamiętniki o Koniecpolskich. Przyczynek do dziejów polskich XVII. wieku, wydał ... 320 320
1146 [PUZYNA Józef] – Xięga pamiątkowa w 50-letnią rocznicę powstania roku 1830 zawierająca spis imienny dowódzców i sztabs-oficerów tudzież oficerów, podoficerów i żołnierzy armii polskiej w tymż roku krzyżem wojskowym "Virtuti Militari" ozdobionych. 480 900
1147 PUZYREWSKI A[leksander] K. – Wojna polsko-ruska 1831 r. Oprac. ..., generał lejtenant sztabu głównego. Dzieło premiowane przez Cesarską Akademię Nauk. Wyd. przerobione, poprawione i uzupełnione. Z 6 planami bitew ważniejszych. 500 1 300
1148 RAWITA-GAWROŃSKI Franciszek – Monografje z powstania styczniowego [...]. Z 3 wizerunkami. 80 -
1149 REGULAMIN wojsk i oddziałów łączności. Cz. III. Budowa polowych linij telefonicznych i telegraficznych. Projekt. 64 -
1150 REJ Mikołaj – Przęsło ze Zwierzyńca Mikołaja Reja. 120 140
1151 RETTEL Leonard – Cyryl i Metody. Streszczenie najnowszych poszukiwań. 120 400
1152 ROCZNIK oficerski 1924. 600 850
1153 ROWECKI Stefan – Walki uliczne. 160 1 100
1154 [ROZWADOWSKI Tadeusz Jordan]. Generał Rozwadowski. 140 340
1155 RUPNIEWSKI Roman – Wojsko polskie z roku 1830/1. Według akwarel ... Wstępem historycznym poprzedził Kazimierz Buczkowski. Uwagi wojskowe dodał Jan Jędrzejowicz. 240 460
1156 RZEPECKI Karol – Pułk czwarty 1830-1831. Szkic historyczny. Według relacji ustnej i pamiętnikarskich notatek Kajetana Władysława Rzepeckiego napisał ... Wyd. III. 120 220
1157 RZEPECKI Ludwik – Pamiętna noc listopada czyli dzieje wojny narodowej z roku 1830 i 31-go wnukom opowiedziane przez żołnierza czwartaka. Napisał w roku jubileuszowym 1880-tym ..., uzupełnił Karol Rzepecki. 200 200
1158 [SACHER-MASOCH Leopold von] – Polnische Revolutionen. Erinnerungen aus Galizien. 160 360
1159 SARFATTI Małgorzata – Dux. Z 33 ilustracjami. 80 -
1160 SCHULTZ Sigrid – Germany Will Try It Again. 120 -
1161 SEJM. Album pamiątkowe. Zesz. 1. 120 -
1162 SEMKOWICZ Władysław – Paleografia łacińska. 150 220
1163 SEVERSKY Aleksander – W potędze powietrznej zwycięstwo. Z angielskiego przetłomaczył Adam Andrzej Kierski. 80 -
1164 SIKORA E. – Pod sąd narodu. Trzy razy "tak" za Polską Ludową. 64 110
1165 SKARBEK Fryderyk – Dzieje Księstwa Warszawskiego. Z przedmową Piotra Chmielowskiego. T. 1-3. 140 220
1166 [SKIRMUNTT Konstancja]. Helena-Pojata [pseud.] – Zarys dziejów litewskich. Wydanie nowe poprawione. Z 3 mapami i 5 portretami. 120 280
1167 SKŁADKOWSKI [Felicjan] Sławoj – Nie ostatnie słowo oskarżonego... 120 120
1168 SŁOTWIŃSKI Felix – Rosprawa o początkach i postępach w nauce prawa natury, tudzież o istotnych różnicach między dawnym i dzisiejszym stanem tej umiejętności [...]. 160 160
1169 SMOLEŃSKI Józef, ŻEBROWSKI Marian W. – Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. generała Kazimierza Sosnkowskiego. Opracowanie zbiorowe pod red. ... 120 1 200
1170 SOCHANIEWICZ Kazimierz – Jak prowadzić pogadanki z żołnierzami o dziejach ziemi, narodu i państwa polskiego. 54 180
1171 SOKOLNICKI Michał – Polska w pamiętnikach Wielkiej Wojny 1914-1918. Zebrał i objaśnił ... 160 160
1172 SOKOŁOWSKI August – Dzieje powstania listopadowego 1830-1831. 140 320
1173 SOKOŁOWSKI August – Powstanie styczniowe (1863-1864). 180 360
1174 SOŁTYK Roman – Polen und seine Helden im letzten Freiheitskampfe, nebst einem kurzen Abriss der polnischen Geschichte, seit ihrem Beginne bis zum Jahre 1830 von den Grafen ... Aus dem Französischen übersetzt und mit kurtzen geographisch-statistischen Notizen über Land und Volk nach den besten Quellen begleitet von H.Elsner. Bd. 1-2. 600 600
1175 SOMMERLATT C[hristian Vollrath] v[on] – Beschreibung des Polnisch-Russischen Krieges 1830-1831 mit Rücksicht auf die früheren Verhältnisse des unglücklichen Polens. Nach offiziellen Quelen bearb. von ... 2 000 -
1176 SOPICKI Stanisław – W rocznicę Cudu nad Wisłą. 60 -
1177 SPASOWICZ Włodzimierz – Pisma. T. 1-7. 640 1 000
1178 STARCZEWSKI Eugenjusz – Sprawa polska. 120 120
1179 STARZYŃSKI Roman – Cztery lata wojny w służbie Komendanta. Przeżycia wojenne 1914-1918. 120 250
1180 STASZEWSKI Janusz – Niemasz pana nad ułana... 60 -
1181 STENOGRAFICZNE sprawozdanie z przebiegu 11 spraw redaktora "Głosu Prawdy" Wojciecha Stpiczyńskiego rozpatrywanych przez Sąd Okręgowy warszawski dnia 13 maja 1924. 80 80
1182 STUDNICKI Władysław – Wskazania polityczne irredentysty polskiego. 80 -
1183 STUDNICKI Władysław – Współczesne państwo litewskie i jego stosunek do Polaków. 140 300
1184 SYCHOWSKI Stan[isław] – Praktyczny podręcznik dla opiekujących się wychodźcami. 80 80
1185 SZEF kompanii. 54 -
1186 SZELĄGOWSKI M. M. – Inwentarz pamiątek po I-ym Polskim Korpusie w Muzeum Wojska w Warszawie wydany [...] w 20-ą rocznicę powstania Korpusu 1917 - 25/VII - 1937. Oprac. podkapitan Legji Rycerskiej ... 64 -
1187 SZLOSSER Fr[yderyk] Kr[zysztof] – Dzieje powszechne. Ułożone przez G. L. Kriegka, przejrzane przez Oskara Jaegera i T. Creizenacha; doprowadzone do czasów teraźniejszych przez Bernhardta. Przekład z najnowszego wydania [...]. T. 1-5, 7-17, 19-22. 1 200 2 000
1188 ŚCIEŻYŃSKI Mieczysław – Radjotelegrafja jako źródło wiadomości o nieprzyjacielu. 60 60
1189 TERLECKI Olgierd – Generał ostatniej legendy. Rzecz o gen. Władysławie Sikorskim. 120 -
1190 TOKARZ Wacław – Insurekcja warszawska (17 i 18 kwietnia 1794 r.). 160 180
1191 TOKARZ Wacław – Zarys historji wojny polsko-rosyjskiej r. 1831 r. (Wykłady w Szkole Sztabu Generalnego w l. 1921/22). 140 800
1192 TOKARZEWSKI Marjan – Straż przednia. (Ze wspomnień i notatek). 140 400
1193 TOMMASINI Francesco – Odrodzenie Polski. 120 -
1194 TYMCZASOWY regulamin musztry kawaleryi zatwierdzony przez komendę I. Brygady Legionów Polskich. 100 460
1195 UJEJSKI Józef – Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. 80 80
1196 UNSZLICHT Juljan – O pogromy ludu polskiego. (Rola socyal-litwactwa w niedawnej rewolucyi). 180 750
1197 UWOLNIENIE Piłsudskiego. (Wspomnienia organizatorów ucieczki). 64 -
1198 WERNIŃSKI Henryk – Adolf Hitler o Polsce i Polakach. 80 150
1199 WIELOPOLSKA M[aria] J[ehanne] – Więzienne drogi Komendanta. Gdańsk, Szpandawa, Wesel, Magdeburg. 120 150
1200 WINIARSKI Bohdan – Ustrój prawno-polityczny Galicyi. 100 460
1201 WINTER Ryszard – "Duce" w świetle faktów. Z 3-ma ilustracjami. Przedmowa J. E. Modiglianiego. 120 -
1202 WODZICKI Stanisław – Wspomnienia z przeszłości od roku 1768 do roku 1840. 120 220
1203 WOJNA w Królestwie. Wycieczka samochodem po terenie walk. 120 -
1204 WOTOWSKI St[anisław] A[ntoni] – Tajemnice masonerji i masonów. Obrzędy, rytuały, wtajemniczenia, loże, kobiety masonki, masonerja a Żydzi, kult szatana, istotna treść masonerji i jej rola w życiu współczesnym w Polsce. Z dwunastoma ilustr. przedstawiającemi masońskie ceremonje. 64 64
1205 WÓJCIK-KEUPRULIAN Bronisława – Ormianie polscy. 60 60
1206 WYBRANOWSKI Aleksander – Ongi w dworach i dworkach szlacheckich. 64 130
1207 WYSTAWA zabytków ormiańskich we Lwowie. 48 60
1208 Z BOJÓW Brygady Piłsudskiego. 160 -
1209 Z DZIEJÓW hajdamaczyzny. Cz. 1-2. Z przedm. Henryka Mościckiego. 120 340
1210 ZAKRZEWSKI Stanisław, GODYNIA Zygmunt – Szlakiem ułanów Chrobrego. Zarys historii 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich im. króla Bolesława Chrobrego. Praca zbiorowa pod red. ... 120 300
1211 ZAREMBA Paweł – Dzieje 15 Pułku Ułanów Poznańskich (1 Pułku Ułanów Wielkopolskich). Oprac. zbior. pod red. ... 64 ilustr. oraz szkice i mapy w tekście. 160 650
1212 ZBIÓR praw gubernij Królestwa Polskiego za wiek XX.T. 5: 1903, półrocze 1. 120 -
1213 ZDZIARSKI Stanisław – Dżingis-Chan zmartwychwstały. Studja z psychopatologji rosyjskiej. T. 1-2. 140 -
1214 ZEMŁA Józef – W obozach jeńców wojennych na Syberji. 120 420
1215 JAK pracują obce wywiady w Polsce. (Proces Turnera). 80 110
1216 JURYŚ R[oman] – W służbie obcego wywiadu. Stenogram rozprawy sądowej przeciwko działaczom siatki szpiegowskiej KPOPP i "Stoczni". W opracowaniu ... 80 170
1217 KULISY wywiadu angielskiego w Polsce. Proces Władysława Śliwińskiego. 50 70
1218 LASZLO Rajk i jego wspólnicy przed Trybunałem Ludowym. 100 260
1219 ODOLSKA Wanda – Ostrowiecki proces. 48 90
1220 POD SĄD klasy robotniczej! Proces przywódców W.R.N. 60 90
1221 PROCES Adama Doboszyńskiego. Stenogram z rozprawy sądowej. 60 150
1222 PROCES antypaństwowego ośrodka spiskowego w Czechosłowacji. 48 48
1223 PROCES krakowski. Niepokólczycki, Mierzwa i inni przed sądem Rzeczypospolitej. 42 42
1224 PROCES księdza biskupa Kaczmarka i innych członków ośrodka antypaństwowego i antyludowego. Stenogram procesu odbytego przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Warszawie w dniach 14 IX-21 IX 1953 r. 60 160
1225 PROCES księdza Lelity i innych agentów wywiadu amerykańskiego. Stenogram procesu odbytego przed Rejonowym Sądem Wojskowym w Krakowie w dniach 21.I-26.I.1953 r. 64 160
1226 PROCES Milica Petrovica czyli kulisy "dyplomacji" Titowskiej w Polsce. 40 70
1227 SOJUSZNICY Gestapo. Proces Kwasiborskiego i innych. 60 92
1228 SPRAWOZDANIE sądowe w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego podziemia w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz obwodów zachodnich Białorusi i Ukrainy rozpatrzonej przez Kolegium Wojskowe Sądu Najwyższego ZSRR 18-21 czerwca 1945 r. w Moskwie. 50 180
1229 PROCES sądowy w sprawie organizatorów, kierowników i uczestników polskiego ruchu nielegalnego w zapleczu Armii Czerwonej na terytorium Polski, Litwy oraz zachodnich rejonów Białorusi i Ukrainy. 44 100
1230 BADENI Stefan – Szczęśliwe dni. Urywki z pamiętnika myśliwskiego. Z 72-ma zdjęciami z natury. 600 -
1231 BORN L[ouis], MÖLLER H[einrich] – Handbuch der Pferdekunde. Für Offiziere und Landwirte. Fünfte, umgearbeitete Aufl. Mit 211 Text Abbildungen. 140 140
1232 BROMIRSKI W. – Poradnik techniczno-ogrodniczy projektowania, zakładania i prowadzenia ogrodów przy szkołach, w oprac. Wł. Gorjaczkowskiego [i  in.], pod ogólną red. ... 140 -
1233 DANILCZUK Aleksander – Gawędy łowieckie. Cz. 1: Nad wodami Sujfunu. Oprac. do druku Zbigniew Kowalski. 80 220
1234 JAWOROWSKI Antoni – Dotychczasowe spostrzeżenia nad łowieniem i rozsiedleniem ryb w Prucie, przez ... kandydata stanu nauczycielskiego w Czerniowcach. 140 420
1235 KONKOLOWSKI Marcin – Jaś Sadowski, mały założyciel sadów czyli dostateczna nauka o hodowaniu drzew owocowych. Dla użytku młodzieży wiejskiej. 360 -
1236 KORSAK Włodzimierz – Łoś w Polsce. Z ilustracjami, fotografjami autora i jedną tablicą barwną. 100 420
1237 KRZYWOSZEWSKI Stefan – Z przeżyć i wrażeń myśliwskich. Z 24 rysunkami Kamila Mackiewicza. 360 440
1238 ŁAPCZYŃSKI Kazimierz – Flora Litwy w Panu Tadeuszu. 80 340
1239 MALECKI Bolesław – Ogród ozdobny. Dobór roślin kwietnikowych, kobiercowych i dekoracyjnych, ich treściwa hodowla i zużytkowanie oraz trawniki ogrodowe. 140 -
1240 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Puszcze polskie. 160 260
1241 RUNGE Stanisław – Nauka o koniu (hippologia). Z 107 ryc. w tekście, 20 tabl. oraz rozkładaną tabl. anatomiczną konia. 140 300
1242 STEUERT L[udwig] – Zwierzę domowe w stanie zdrowia i choroby. Praktyczny podręcznik dla właścicieli i hodowców koni, bydła, owiec, świń, kóz, psów i drobiu. Wyd. II. Przeł. Stanisław Fiałkowski. Z rycinami w tekście oraz dodatkiem o kupnie i sprzedaży, pielęgnacji zwierząt przeznaczonych na wystawę, transportowaniu zwierząt domowych i ubezpieczeniu bydła. 120 160
1243 SUMIŃSKI Stefan – Klacz stadna, jej exterieur, pochodzenie, własciwosci [!] dziedziczne, oraz inne problemy hodowlane. Oprac. do użytku praktycznego hodowców podług nowoczesn. teorji ... 160 -
1244 WILATOWSKI Janusz – Koń w życiu polskiem. Rys historyczno-obyczajowy. 80 -
1245 WODZICKI Aleksander – Ośmset kilometrów w Afryce Środkowej. Wyprawa myśliwska. Z 80 rycinami. 320 550
1246 ZWOLIŃSKI Jerzy – Hodowla koni. 80 140
1247 ALLERHAND M[aurycy] – Prawo małżeńskie obowiązujące na Spiszu i Orawie. 60 220
1248 ASKENAZY Szymon – Gdańsk a Polska. 140 460
1249 BAJCAR A., DWORCZYK W. – Informator dla uczestników wycieczki do Albanii. 64 64
1250 BAJCAR A., DWORCZYK W. – Informator dla uczestników wycieczki do Czechosłowacji. 64 -
1251 WEŁPA B. – Informator dla uczestników wycieczki do Związku Radzieckiego. 64 -
1252 [BUJNICKI Teodor] – 18 ohydnych paszkwilów na Wilno i wilnian. 64 240
1253 CHATEAUBRIAND [François René] – Podróż z Paryża do Jerozolimy. Przekład F. S. Dmochowskiego. Illustracya Edwarda Coppin. 380 2 800
1254 CIERNIAK Jędrzej – Wieś Zaborów i zaborowski Dom Ludowy. 220 -
1255 CZERNECKI Jan – Brzeżany. Pamiątki i wspomnienia. 120 260
1256 DIETL [Józef] – Źrzódła lekarskie w Krzeszowicach. 46 -
1257 DOBROWOLSKI Antoni Bolesław – Wyprawy polarne. Historja i zdobycze naukowe. 160 160
1258 DUTKIEWICZ Wacław – Zwierzyniec pod Krakowem i jego zabytki historyczne. 80 80
1259 ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław – Podhalanie i Tatry na początku wieku XIX. Rękopis współczesny przetłumaczył, wydał i objaśnieniami opatrzył ... 160 1 600
1260 ESSENWEIN A[ugust] – Die mittelalterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau. 600 600
1261 [ESTREICHER Stanisław, ESTREICHER Tadeusz] – Szopka krakowska. Spisał, objaśnił i oprac. Dr Jan Krupski [pseud.]. 64 64
1262 FRANCASTEL Pierre – La Pologne pittoresque. Couverture de Wanda Sawicka. Ouvrage orné de 235 héliogravures. 120 140
1263 FRANKIEWICZ Czesław – Historja Pomorza w zarysie. 80 80
1264 GOMULICKI Wiktor – Opowiadania o starej Warszawie. T. 1-2. Wyd. nowe, poprawione, rozszerzone i ozdobione ilustracyami. 240 2 400
1265 GÓRY wołają. Wędrówka z obiektywem od Olzy po Czeremosz. 300 750
1266 GRABOWSKI Ambroży – Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na zamku. Poprzedza kronika x. Krzysztofa Zelnera, mansyonarza kościoła Panny Maryi. Tę, oraz inne pomniki historyczne, z dawnych rękopismów wydał ... 800 850
1267 GRABOWSKI Elisabeth – Wanderungen durch Oberschlesiens Städte. Mit reichem Bildschmuck. 320 320
1268 GURLITT Cornelius – Warschauer Bauten aus der Zeit der Sächsische Könige. 400 700
1269 HEDEMANN Otton – Dzisna i Druja - magdeburskie miasta. 140 140
1270 HEMPEL Joachim – Zarys budowy Borysławskiego Zagłębia Naftowego. Z jedną tabl. i 4 ryc. w tekście. 80 280
1271 HÔTELS recommandés de Pologne [...]. Guide officiel de la "Naczelna Organizacja Polskiego Przemysłu Hotelowego" [...]. IV édition. 80 -
1272 JANOWSKI Ludwik – Wszechnica Wileńska 1578-1842. 80 -
1273 KARMANNAJA spravočnaja knižka g[oroda] Varšavy. Pravitelstvennyja, voennyja, duchovnyja i graždansija upravlenija, Mestnyja učreždenija i obščestva, Adresy takovych, a ravno Ukazatel g. Varšavy. 240 -
1274 KIERSKI Emil – Opis statystyczny i historyczny obwodu boreckiego w W. X. Poznańskiem, w powiecie krotoszyńskim, zebrany przez …. 240 -
1275 KOBYLAŃSKI Józef Władysław – Jak powstał w odrodzonej Polsce pierwszy zwierzyniec w Warszawie. 60 60
1276 KOSICKI Ludwik – Wiadomość historyczna o kościele akademickim s. Anny w Krakowie. 240 1 200
1277 KRAUSHAR Alexander – Resursa Kupiecka w Warszawie. Dawny Pałac Mniszchów (1820-1928). Monografja historyczno-obyczajowa. Z illustracjami. 100 -
1278 KRÓLESTWO Polskie. Oprac. Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander, Koskowski Bolesław [i in.]. 220 340
1279 [KRZEPELA Józef] – Spis miejscowości i rodów ziemiańskich województwa pomorskiego. Zestawił J. K. [krypt.]. 80 -
1280 KUTRZEBA Stanisław – Gdańsk, przeszłość i teraźniejszość. Praca zbiorowa pod red. ... Z mapą, 181 rycinami i 10 tablicami. 140 150
1281 KÜNZEL Karol – Miejsce kąpielowe Busk w Polsce. Sezon od 1. maja do 30. września. Ułożył według podręcznych danych nadporucznik ..., komendant zakładu kąpielowego w Busku. 64 64
1282 LEHNERT Seweryn – Szkoły powszechne publiczne i prywatne i seminarja nauczycielskie. Spis szkół i nauczycieli w okręgu szkolnym lwowskim obejmującym województwa lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie. Oprac. ... 180 180
1283 [LOUIS Józef Wawel] – Przechadzka kronikarza po Rynku krakowskim przez J. L. [krypt.]. Z piętnastu rycinami. 320 400
1284 [LWÓW]. Die Stadt Lemberg im Jahre 1809 unter österreichischer, polnischer und russischer Regierung. Tagebuch eines Augenzeugen. 140 320
1285 ŁOZIŃSKI Władysław – Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku. Wydanie wznowione. Z 107 rycinami w tekście. 180 240
1286 MIKULSKI Józef – Kopiec Marszałka Piłsudskiego w Majówce na polach wsi Rzewuski Zawady. O budowie kopca pomnika oraz o przeszłości i teraźniejszości wsi napisał ... Dochód przeznaczony na F. O. N. 64 64
1287 NOWICKI Witołd – Księga pamiątkowa wydana w dwudziestopiątą rocznicę istnienia Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Jana Kazimierza 1894-1919 przez członków Wydziału lekarskiego pod red. ... 240 -
1288 OLCZAK-RONIKIER Joanna – Piwnica pod Baranami czyli koncert ambitnych samouków. Wybór ilustracji Kazimierz Wiśniak. 240 260
1289 PACIORKOWSKA M. – Wrażenia z podróży do Rzymu i Włoch południowych w roku jubileuszowym (Anno Sancto) 1925. 64 -
1290 POLKOWSKI Franciszek Krzywda – Krzyże na Litwie. Rysował dla J. hr. Przeździeckiego ... latem r. 1908. 100 100
1291 POPIOŁEK Franciszek – Dzieje Cieszyna. Z illustracyami. 120 200
1292 DOKĄD się udać na wypoczynek letni?, do wód? na kuracją? Przewodnik po rodzimych zdrojowiskach, zakładach kąpielowych i przyrodoleczniczych, latowiskach itp. Wyd.II dopełnione. 80 110
1293 GRABOWSKI Ambroży – [Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic. Z rycinami. 600 1 200
1294 ILUSTROWANY przewodnik po Krakowie z planem miasta, oraz skorowidzem władz, urzędów, instytucyj, towarzystw, wolnych zawodów i firm chrześcijańskich. 120 120
1295 KŁOS Juljusz – Wilno. Przewodnik krajoznawczy. (Szkic monografji historyczno-architektonicznej). Wyd. II całkowicie przerobione. Z 30 ilustr. i 2 planami miasta. 120 420
1296 LUBERTOWICZ Zygmunt – Turystyczny przewodnik po Beskidzie Śląskim i Małym z mapą szlaków turystycznych. 120 120
1297 ŁUKASZEWICZ Karol – Przewodnik po zwierzyńcu w Lesie Wolskim. 80 -
1298 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie śląskiem. Ze 130 ilustr., planami Katowic i Królewskiej Huty i mapką Zagłębia Węglowego. 80 300
1299 ROMANOWSKI Feliks – Przewodnik po Częstochowie dla pątników i turystów z dodaniem wiadomości o przemyśle i handlu. 120 440
1300 ŚWIERZ Mieczysław – Przewodnik po Tatrach i Zakopanem. Z mapą Tatr, planem Zakopanego i 18 szkicami. 120 -
1301 WRÓBLEWSKI K[azimierz] – Nad Prądnikiem. Przewodnik po Ojcowie i jego okolicy. Przejrzał i dopełnił ... Wyd. II illustrowane. 160 160
1302 ZIELIŃSKI Adam – Krótki przewodnik narciarski po okolicach Lwowa. 60 200
1303 PRZYBYSŁAWSKI Władysław – Uniż, wieś powiatu horodeńskiego. (Studjum społeczno-gospodarcze). 80 80
1304 PRZYPKOWSKI Tadeusz, ZACHWATOWICZ Jan – Mury obronne Warszawy. 60 60
1305 PULNAROWICZ Władysław – U źródeł Sanu, Stryja i Dniestru. (Historja powiatu turczańskiego). 240 750
1306 PUTEK Józef – O zbójnickich zamkach, heretyckich zborach i oświęcimskiej Jerozolimie. Szkice z dziejów pogranicza śląsko-polskiego. 160 320
1307 REINFUSS Roman – Łemkowie. Opis etnograficzny. 60 160
1308 RODLER Othmar L. – Krakau. Ein Bildbuch. Hrsg. im Auftrage des Stadthauptmannes der Stadt Krakau von ... 220 -
1309 ROLLE Michał – Rzemiennym dyszlem. 100 100
1310 SOWIŃSKI Mieczysław – Rybna i Kaszów, wsie powiatu krakowskiego. Słowo wstępne napisał Stefan Surzycki. 120 120
1311 STASIAK Ludwik – Polska plastyka średniowieczna. 80 80
1312 STRYJEŃSKI Tadeusz – Pałace wiejskie i dwory z czasów saskich, Stanisława Augusta i Księstwa Warszawskiego w województwie poznańskiem na podstawie podróży odbytej w lipcu 1926 roku. 180 240
1313 STULECIE Gimnazyum brzeżańskiego 1806-1906. 280 500
1314 SZCZEPANOWSKI Stanisław – Nędza Galicyi w cyfrach i program energicznego rozwoju gospodarstwa krajowego. Wyd. II. 120 280
1315 SZLĄSK (austryacki) słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony. 160 700
1316 SZLĄSK (pruski) słowem i ołówkiem na podstawie najnowszych źródeł przedstawiony. 160 500
1317 SZUJSKI Józef, PIEKOSIŃSKI Franciszek – Stary Kraków. 57 rycin autentycznych przy końcu tekstu. 120 180
1318 ŚLECZKOWSKA Mieczysława – Września. Podarek gwiazdkowy dla polskiej dziatwy od krakowskiego Koła Pań Towarzystwa "Szkoły Ludowej". 80 -
1319 ŚWIDERSKI Bohdan – Geomorfologia Czarnohory. Z barwną mapą geomorfologiczną w skali 1:25 000. 140 -
1320 WALICKI Michał – Kolegiata w Tumie pod Łęczycą. 120 220
1321 [WITWICKI Janusz] – Panorama plastyczna dawnego Lwowa. Wyd. II. 60 110
1322 [YMCA]. Polska instytucja narodowo-społeczna we własnym domu. Polska YMCA. Związek Młodzieży Chrześcijańskiej w Krakowie. 64 -
1323 Z RODZINNYCH stron Mikołaja Zyndrama wodza z pod Grunwaldu. Stary-Sącz, Gołkowice, Jazowsko, Maszkowice, Łącko, Czerniec i Zabrzeż. 64 64
1324 Z ZA KULIS Warszawy. 120 120
1325 ZAHORSKI Władysław – Katedra wileńska. Illustracye podług fotografij S. Fleury'ego oraz autora. 160 200
1326 ZAKŁADY uniwersyteckie w Krakowie. Przyczynek do dziejów oświaty krajowej podany i pamięci pięciuset-letniego istnienia Uniwersytetu Krakowskiego poświęcony przez c. k. Towarzystwo Naukowe Krakowskie. 320 -
1327 ZAND Andrzej – Z dziejów dawnej Łodzi. 80 -
1328 Drugi ZJAZD Sprawozdawczo Naukowy poświęcony Środkowym i Wschodnim Karpatom Polskim w Krakowie, dnia 30 i 31 października 1938 roku. 120 1 300
1329 ZUBRZYCKI Dyonizy – Kronika miasta Lwowa. 480 1 100
1330 ADLER Alfred – Sens życia. Przeł. Maria Kreczowska [= M. Feldmanowa]. 100 100
1331 ALPIŃSKI Jan – Ojciec i syn. Wyjątki z Pisma św. i Ojców Kościoła. 240 380
1332 BRYKCZYŃSKI A[ntoni] – Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej. 180 -
1333 BUŠAR, DELMAN – Praktičeskaja tualetnaja chimija, soderžaščaja v sebe podrobnoe ukazanie v prigotovleniju vsech lučšich pomad dlja voloc, gub i ruk; kuritelnych sredstv, kak-to: poroškov, sveč, bumag i essencij, otličnych dušistych vod i essencij; ravno efirnych masl i blagovonnych myl; i sobranie ispytannych receptov i sredstv v popravleniju telesnych nedostatkov i k vozvyšeniju krasoty i naružnosti. 220 300
1334 CEPNIK Henryk – Teatr polski w Wiedniu. Rzecz o występach Dramatu lwowskiego na scenie "Bürgertheater" w Wiedniu w dniach od 1 do 8 maja 1910 roku. Z ilustracyami. 80 120
1335 EINSTEIN A[bert] – O szczególnej i ogólnej teorji względności. (Wykład przystępny). Z upoważnienie autora przełożył [...] M. T. Huber. (Z 4 rys. w tekście). 240 800
1336 EISBEIN C. J. – Zastosowanie siły pary do mechanicznej uprawy roli D-ra ... Wraz z dwoma odczytami: Korzyści, wypływające z użycia siły pary Naczelnika Bödeker'a w Marienstein i O nowych ulepszeniach parowych pługów Generalnego Sekretarza Wilh. Gerland'a w Cassel i Rozpowszechnienie uprawy ziemi zapomocą parowych narzędzi z "Niemiecki przemysł cukrowniczy". 100 100
1337 FILM radziecki. 64 64
1338 [FILM]. XV [lat] Metro-Goldwyn-Mayer 1924/1925 1938/1939. 480 -
1339 [FOTOGRAFIA]. Ilustrowany cennik nr 8 aparatów i przyborów fotograficznych marki EN [= Ernest Neumann]. 100 220
1340 CHOŁONIEWSKA Kamilla – Gospodarstwo domowe i racjonalne żywienie. Podręcznik dla szkół i kursów gospodarczych. Wyd. II rozszerzone i gruntownie przerobione. 120 120
1341 CZARNOTA Jan Kazimierz – Kuchnia jarska. Opracował na podst. długoletniej praktyki ... z Kosowa. Nakł. III rozszerzony. 140 140
1342 ĆWIERCZAKIEWICZOWA Lucyna – Baby, placki i mazurki. Praktyczne przepisy pieczenia chleba, bułek, placków, mazurków, tortów, ciastek, pierników, i t.p. 100 280
1343 DĄBROWSKI Stanisław – Dawne pierniki toruńskie. 64 64
1344 DRA OETKERA proszek do pieczenia Backin. 46 80
1345 GRUSZECKA Maria – 366 obiadów. Praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin, kremów, konfitur, soków, likierów i t. p. dla oszczędnych gospodarstw. 100 100
1346 MAKAREGO 730 obiadów wielkich, średnich i małych, mięsnych i postnych, z opisem śniadań i wieczerzy tudzież spiżarni, sklepu i kuchni dla chorych, pieczenia ciast, robienia konfitur itd. Wyd. V. 460 1 100
1347 MOES-OSKRAGIEŁŁO [Konstanty] – Odpowiedź na omowy jarstwa czyli wegetaryanizmu panów Omikrona, St. Kramsztyka i A. Mg. z "Kraju", zakończone uwagami nad godnością dziennikarską Kuryjera Warszawskiego. 48 300
1348 NORKOWSKA Marta – Najnowsza kuchnia wytworna i gospodarska zawierająca 1032 przepisy gospodarskie, z uwzględnieniem kuchni jarskiej. Z illustracyami. Szósty tysiąc. 380 380
1349 NORKOWSKA Marta – Śpiżarnia i zapasy zimowe. Z licznymi rysunkami. 120 380
1350 PIEKARNIA i cukiernia chyliczkowska. Wyd. IV. 64 260
1351 PRADEL Robert – Wino domowego wyrobu. Przepisy do wyrobu win ze wszystkich owoców i jagód. 64 170
1352 PRZEPISY gospodarki kuchennej w formacjach. 220 300
1353 RUDY Jan – Wino - miód pitny - ocet owocowy w każdym domu z własnych surowców. Wyd. II. 64 70
1354 SARYUSZ-STOKOWSKA Marzenna – Użytkowanie skórek i mięsa z królika. (Z 4 rycinami w tekście). Wyd. II. 40 50
1355 SCHMIDT Józef – Kuchnia polska, czyli dokładna i długą praktyką wypróbowana nauka sporządzania potraw mięsnych i postnych, jakoto: zup, pasztecików, sztuki mięsa, sosów, auszpików, majonesów, jarzyn, potraw z jaj, potraw mięsnych, garnitur do jarzyn [...], smażenia soków i konfitur, tudzież przysposabiania rozmaitych zapasów spiżarni, pojedynczo, najtaniej i najzdrowiej, przez ... znanego kuchmistrza polskiego. Wyd. VII. 440 700
1356 30 PRZEPISÓW i recept na znakomite torty domowe, napoje i leguminy. 60 240
1357 GLOGER Zygmunt – Album etnograficzne ... 120 160
1358 GLUZIŃSKI Józef – O administrowaniu dobrami ziemskiemi. T. 2 obejmujący same wzory rejestratury. Przez ... b. rachmistrza jeneralnego w dobrach Ordynacyi Zamoyskiej. 240 1 800
1359 CZYŻEWSKI Adam – Na tropie wodza harcerskiego. Z cyklu "Wyścig pracy". 64 110
1360 DĄBROWSKI Juliusz – Harce zimowe w polu. Z cyklu "Wyścig pracy". Na zlecenie Główniej Kwatery Harcerzy. 60 70
1361 GAWKOWSKI Stanisław – Szkice polowe harcerza. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 60 60
1362 GIERTYCH Jędrzej – My, nowe pokolenie! 100 110
1363 [INWENTARZ biblioteki harcerskiej]. Odręcznie sporządzony spis książek i czasopism o tematyce harcerskiej, będących w posiadaniu Zbigniewa Niedzielskiego z Nagłowic, dat. 25 XII 1952. 220 220
1364 KAMIŃSKI Aleksander – Antek Cwaniak. Książka o zuchach. Ilustrował Władysław Czarnecki. Wyd. II. 120 280
1365 KWIATKOWSKI Tadeusz – Obrzędy harcerskie. 64 460
1366 PAWEŁEK Alojzy – Gawędy instruktorskie. Zbiór tematów przeznaczonych dla starszej młodzieży harcerskiej i kierowników. Wyd. II. 80 160
1367 REGULAMIN starszoharcerski. 48 160
1368 [SKAUCI na Łotwie]. Album z wklejonymi fotografiami wykonanymi w większości na obozie skautowym w Asaros w 1934. 480 -
1369 WYROBEK Zygmunt – Vade mecum skauta. 120 700
1370 WYTYCZNE organizacyjno-programowe pracy starszoharcerskiej (przyjęte na VIII Zjeździe Starszego Harcerstwa nad j. Narocz 24-30 VIII. 1936). 80 240
1371 JEZIOROWSKI Wacław – Monaco i ruleta. Kobiety, wino, śmiech. Wyd. II. 80 80
1372 KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Życie Chopina. 100 100
1373 KATALOG prac konkursowych na marki pocztowe Królestwa Polskiego. 160 800
1374 KŁOŚ Czesław – Podręcznik ćwiczeń prostych (lekka atletyka). 120 650
1375 KOCZEWSKI Czesław, STANISZKIS Olgierd, ZAORSKI Michał – Katalogi wełny. 80 -
1376 KRZYŻANOWSKI Kazimierz – Illustracja przemysłu, rolnictwa i handlu polskiego. Gubernja warszawska, Warszawa. Red. i kierownik artystyczno-literacki ... 480 800
1377 KRZYŻANOWSKI Kaźmierz – Zasady technicznych amelioracyi rolnych, polegających na odwodnianiu i nawodnianiu ziemi. Podręcznik dla inżynierów kultury, wyższych szkół technicznych i agronomicznych, oraz postępowych gospodarzy wiejskich. Ze 101 rycinami z zakładu drzeworytniczego Jana Styfiego w Warszawie. 140 650
1378 LASKOWSKI Kazimierz – Dziesięć sportów dla młodzieży. Z 93 ilustr. w tekście. 90 150
1379 LASKOWSKI Kazimierz – Samoobrona w 17 chwytach. 64 150
1380 MAŁCUŻYŃSKI K[arol], WEISS Z[ygmunt] – Kronika wielkiego wyścigu. 100 100
1381 MEZINÁRODNI spoje ČSR. Internationale Verbindungen. Services internationaux. International Services. 22. V. 1932 - 14. V. 1933. 220 300
1382 RADLIŃSKI Ignacy – Apokryfy judaistyczno-chrześcijańskie. Księga wstępna do literatury apokryficznej w Polsce. 140 -
1383 REYMAN Andrzej – Afera kradzieży prac naukowych na Politechnice Krakowskiej. Rozprawa przedstawiona Uniwersytetowi Warszawskiemu na stopień doktora nauk prawnych. 240 300
1384 ROŚCISZEWSKI Mieczysław – Pod godłem Amora. Zbiór najpiękniejszych deklamacyi miłosnych, smutnych i wesołych z dodaniem śpiewek i piosenek, dla rozrywki młodzieży płci obojga. 80 80
1385 [ROZKŁAD jazdy]. Kolejowy, lotniczy, autobusowy rozkład jazdy ważny od 1 lipca 1945. 64 130
1386 RUDNICKA Zofia – Jakie pożytki mamy z elektryczności. Z 76 rycinami w tekście. 60 -
1387 SCHREIBER Ignacy – Ściąga w praktyce szkolnej. 64 400
1388 SENTENAC Paul – Histoire d'un parfumeur. Préface de Jean Richepin. 220 -
1389 SILNIKI lotnicze Rolls-Royce "Merlin". Budowa, osprzęt i obsługa silnika. 150 150
1390 VII WYŚCIG Kolarski Dookoła Polski zorganizowany przez Prasę S. W. "Czytelnik" przy współudz. P. Z. Kol. 80 110
1391 STELLA-SAWICKI Jan – Hygiena panien. Z rysunkami w tekście. 120 -
1392 ŚMIAROWSKA J[adwiga] – Higjena mężatki. Życie płciowe kobiety, środki zapobiegawcze przeciw ciąży, jak przedłużyć młodość? 80 -
1393 ŚMIAROWSKA J[adwiga] – Higjena młodej dziewczyny. Z 3 ryc. 80 -
1394 TUSZYŃSKI A[dam] – Samochód ostatniej dobry. Najnowszy samochód. 80 -
1395 WARSZAWA 203, 203p. Instrukcja obsługi. 120 -
1396 ZALESKI W[acław] – Prostytucja powojenna w Warszawie. 120 340
1397 ŻYWINÓWNA Jadwiga – Podręcznik do nauki pisania na maszynach różnych systemów metodą ślepą 10-cio palcową. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 80 -