Tabela wyników 130 aukcji antykwarycznej

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 AIMOT J[ean]-M[arie] – Mané-Katz. Préface de Paul Fierens. Avec des illustrations en coleur et en noir. 280 280
2 BACHMANN Alfred – Dach w słowiańskiem budownictwie ludowem. Z 31 rycinami w tekście. 280 850
3 BADECKI Karol – Zbiory Bolesława Orzechowicza. Opisał ... 120 650
4 BATOWSKI Zygmunt – Norblin. Z 148 ilustracyami. 240 550
5 BIAŁOSTOCKI Jan – Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery. Wyd. II. 240 550
6 BUCZKOWSKI Kazimierz, SKÓRCZEWSKI Witold – Dawne szkła polskie. 64 180
7 BUŁHAK Jan – Dlaczego Ruszczyc "przestał malować". Wspomnienie pośmiertne. 60 220
8 CZAJKOWSKI Bogusław – Portret z pamięci. 80 130
9 CZECHOWSKI Kazimierz – Garncarstwo. Wyroby zwyczajne i ozdobne z glin pospolitych. Przewodnik praktyczny dla garncarzy i amatorów, zawierający przygotowanie, zdobienie i wypalanie wyrobów glinianych, jak również przygotowanie polew, farb i t. p. 80 150
10 DORFLES Gillo – Kitsch. An anthology of Bad Taste. With contributions by John McHale, Karl Pawek, Ludwig Giesz [...] and essays by Hermann Broch and Clement Greenberg. 140 -
11 EHLICH Werner – Bilder-Rahmen von der Antike bis zur Romanik. 100 -
12 EIDRIGEVICIUS Stasys – 224 Small Graphic Works (Bookplates). 220 220
13 FRANKOWSKI Eugenjusz – Malowanki. 120 -
14 GIERLACH Bogusław – Kowalstwo mazowieckie XIII-XVIII w. 100 160
15 GRAŻYŃSKI Michał – Czy istniała mennica tykocińska w latach 1545-1548? (Rewizya dotychczasowego poglądu). 40 160
16 GUTKOWSKA-RYCHLEWSKA Maria – Historia ubiorów. 280 550
17 HAISIG Marian – Rzemiosła kowalsko-ślusarskie na Śląsku do połowy XVIII wieku. 80 140
18 HELLER Steven, CHWAST Seymour – Graphic Style from Victorian to Post-Modern. 120 300
19 [HOLENDER-]HOLIŃSKI Alfred – Zarys historycznego rozwoju kobiernictwa mahometańskiego. 70 110
20 [JABŁCZYŃSKI Feliks]. Feliks Jabłczyński. Monografia zbiorowa. 80 130
21 JAKUNINA L. I. – Sluckija pajasy. 160 480
22 [JEDNORÓG, zaproszenie]. Zaproszenie na otwarcie wystawy Cechu Artystów Plastyków "Jednoróg" dn. 3 I 1926 w salonach Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. 120 -
23 KAMIEŃSKA Zofia – Manufaktura szklana w Urzeczu 1737-1846. 80 150
24 Bibljoteka Narodowa. Katalog wystawy wołyńskiej. 80 80
25 Biuro Wystaw Artystycznych. Polska ilustracja dla dzieci. Wystawa z okazji czterdziestolecia Polski Ludowej. 60 320
26 Biuro Wystaw Artystycznych. Wileńskie środowisko artystyczne 1919-1945. 100 -
27 Bodley Gallery. The Anna Güntner Exhibition. 60 70
28 Centralny Klub Studentów PW "Stodoła". Roman Cieślewicz. Fotomontaże ze zbiorów Muzeum Narodowego w Poznaniu. 48 100
29 Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Przypomnienie formistów polskich. 40 130
30 Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Jerzy Nowosielski. 60 -
31 Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Ryszard Winiarski. 48 48
32 Galeria Współczesna, gmach Teatru Wielkiego. Ryszard Winiarski. 48 50
33 Gutnajer Abe, Salon Sztuki i Antykwarnia. Licytacja zbiorów ś. p. bar. Loewenfelda, Patryż-Chrzanów (Dwór). 80 110
34 Instytut Propagandy Sztuki. Salon malarski 1937. 80 -
35 Instytut Propagandy Sztuki. Sztuka tkacka w Polsce dawna i współczesna. Katalog wystawy. 50 70
36 Koło Literacko-Artystyczne we Lwowie. Wystawa prac Kazimierza Sichulskiego. 64 220
37 Komitet Organizacyjny. Katalog wystawy Legionów Polskich. 100 150
38 Komitet Przyjaciół Sztuki Polskiej. Wystawa malarstwa, rzeźby i grafiki. 120 120
39 [Komitet Wystawy]. Wystawa miniatur i sylwetek we Lwowie 1912. [Oprac.] Władysław Bachowski i Mieczysław Treter. Wyd. II uzupełnione, z 20 reprodukcyami w druku trójbarwnym i 85 w autotypii. 220 400
40 Lipert Gallery. Jerzy Tchórzewski. Recent Works. Prace z ostatnich lat. Exhibition catalogue. katalog wystawy. 100 120
41 Literaturmuseum Warschau, Kunstamt Tiergarten [Berlin], Münchner Stadtmuseum. Bruno Schulz 1892-1942. Das graphische Werk. 140 600
42 Muzeum im. Wiktora Stachowiaka w Trzciance. Koń w życiu i kulturze. Wystawa ze zbiorów Andrzeja Grzybowskiego i Lesław Kukawskiego. 48 48
43 Muzeum Narodowe w Krakowie. Myślistwo i jeździectwo w sztuce. [Oprac]. Zdzisław Żygulski (jun.). 40 70
44 Muzeum Narodowe w Poznaniu. Gobeliny. Katalog zbiorów oprac. Aleksandra Wasilkowska. 64 -
45 Muzeum Narodowe w Poznaniu. Jacek Malczewski. Katalog wystawy monograficznej. 140 200
46 Muzeum Narodowe w Warszawie. Adam Chmielowski, brat Albert 1846-1916. Katalog wystawy oprac. Jerzy Sienkiewicz. 60 190
47 Muzeum Narodowe w Warszawie. Muzeum im. Xawerego Dunikowskiego. Xawery Dunikowski. Rzeźby, obrazy, rysunki. Katalog. Oprac. Aleksandra Kodurowa. 120 380
48 Muzeum Narodowe w Warszawie. Ludomir Sleńdziński. Pamiętnik wystawy. 120 365
49 Muzeum Narodowe w Warszawie. Pięć wieków grafiki polskiej. [Oprac.] Irena Jakimowicz. 100 220
50 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum w Jarosławiu. Lampy naftowe ze zbiorów Edwarda Płocicy. Katalog wystawy opracowała Janina Olszewska. 48 120
51 Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Muzeum w Krośnie. Wystawa lamp naftowych. 40 120
52 Muzeum Pomorskie w Gdańsku. Pasy polskie gdańskiej produkcji. Katalog wystawy. 48 190
53 Muzeum Regionalne w Rogoźnie. Jazda polska w latach 1914-1947 w zbiorach Lesława Kukawskiego. 48 64
54 Muzeum Śląskie we Wrocławiu. Polski pas kontuszowy. Informator wystawy objazdowej. 42 160
55 Narodowa Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta. Grupa Krakowska 1932-1994. 80 360
56 Przemysł ludowy i artystyczny 1963. 64 -
57 Spolek Výtvarných Umelcu Mánes. CXXXVII výstava: Polské moderni umeni. 64 -
58 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych we Lwowie. Salon wiosenny 1936. Obrazy, rzeźba, grafika, tkaniny perskie. 54 260
59 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. Wystawa współczesnych rzeźbiarzy niemieckich. 80 80
60 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych. Wystawa zbiorowa Stefana Filipkiewicza. 64 190
61 Wystawa sztuk plastycznych. 27 VI - 15 VIII 1948. Katalog. 64 64
62 KAŹMIERCZYK Józef – Podkowy na Śląsku w X-XIV wieku. Studia z dziejów kultury materialnej. 80 -
63 KONSERWACJA malarstwa sztalugowego. 140 180
64 KOPERA Feliks – Dzieje malarstwa w Polsce. T. 1-3. 2 800 7 500
65 KOSTANECKI Michał – Twórczość architektoniczna Tadeusza Stryjeńskiego na tle epoki. 58 110
66 KRÓL Helena – Dawne kowalstwo i ślusarstwo w zbiorach Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 100 170
67 KRUCZEK Jan – Produkcja broni i oporządzenia jeździeckiego na Ziemi Pszczyńskiej od XVII do poł. XIX w. 80 140
68 KRUPPÉ Jerzy – Garncarstwo warszawskie w wiekach XIV i XV. 80 110
69 KRUSZYŃSKI Tadeusz Pomian – Ostatnie wyniki badań nad pasami polskimi. 64 150
70 KUNZ Johanna – Schöne alte Puppenstuben. Mit Fotos von Ulrike Schneiders. 140 -
71 LAFRANCHIS Jean – Marcoussis. Sa vie, son oeuvre. Catalogue complet des peintures, fixés sur verre, aquarelles, dessins, gravures. Présentation de Jean Cassou. Textes originaux ou inédits de Tristan Tzara, Jeaan Lurçat, Max Jacob, Paul Éluard et Marcel Jouhandeau. 300 420
72 LEPSZY Leonard – Przemysł złotniczy w Polsce. 140 240
73 LITWIŃSKI Jan – Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historycznem. Zawiera 8 tablic litograf. zdjętych z oryginału. Wyd. II. 120 160
74 MAKOWSKI Bolesław – Sztuka na Pomorzu, jej dzieje i zabytki. 120 120
75 [MALCZEWSKI Jacek]. Jacek Malczewski. 240 240
76 MORELOWSKI Marjan – Arrasy jagiellońskie odzyskane z Rosji. Przewodnik po wystawie. 60 -
77 MORRIS William – Sztuki niższe. 80 150
78 MUZEA Polskie. Pod red. Feliks... T. 1: KOPERA Feliks – Muzeum Narodowe w Krakowie. Wybór i opis celniejszych zabytków [i] Galerja sztuki współczesnej. 240 240
79 MUZEA Polskie. Pod red. Feliks... T. 2: GUMOWSKI Marjan – Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu. Wybór i opis celniejszych zabytków oraz wybitniejszych dzieł sztuki współczesnej. 240 420
80 MUZEA Polskie. Pod red. Feliks... T. 3: GEMBARZEWSKI Bronisław – Muzeum Narodowe w Warszawie. Wybór celniejszych zabytków i dzieł sztuki. 240 -
81 MUZEA Polskie. Pod red. Feliks... T. 4: KRÓL Aleksander – Zamek Królewski w Warszawie. Wybór i opis cenniejszych zabytków i dziel sztuki. 240 240
82 MUZEA Polskie. Pod red. Feliks... T. 5: KOMORNICKI Stefan – Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie. Wybór celniejszych zabytków sztuki od starożytności po wiek XIX. 240 550
83 MUZEUM Narodowe w Warszawie. Malarstwo. 160 160
84 OPAŁEK Mieczysław – Pamiątkowe odznaki i medale polskie z r. 1914/15. Z rysunkami autora. 120 180
85 PIWOCKI Ksawery – Historia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 1904-1964. 100 -
86 PRACE i materjały sprawozdawcze Sekcji Historji Sztuki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie. T. 3. 120 -
87 PRZYREMBEL Zygmunt – Farfurnie polskie dawne i dzisiejsze. 80 130
88 RAPACKI Józef – Krajobrazy polskie w barwnych reprodukcjach ... 140 340
89 RECHOROWSKI Marian – Meble gdańskie XVII i XVIII stulecia. 70 80
90 SIERAKOWSKI Seb[astyan] – Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania. T. 1. 2 400 5 500
91 STARZYŃSKI Juljusz, WALICKI Michał – Malarstwo monumentalne w Polsce średniowiecznej. Z 4 barwnemi i 25 jednotonowemi ilustracjami. 60 100
92 STUDIA nad złotnictwem śląskim. 80 -
93 SWINARSKI Marian, CHROŚCICKI Leon – Znaki porcelany europejskiej i polskiej ceramiki. 140 260
94 SZKŁO secesyjne ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. 140 200
95 [SZUKALSKI Stanisław]. Ekslibris Stanisława Szukalskiego dla Johna Paula Wellinga z 1926. 2 400 2 400
96 SZYDŁOWSKI Tadeusz, STRYJEŃSKI Tadeusz – O pałacach wiejskich i dworach z epoki po Stanisławie Auguście i budowniczym królewskim Jakóbie Kubickim. 240 320
97 SZYLLER Stefan – Czy mamy polską architekturę? 140 360
98 TREPKA Józef Nekanda – Piotr Stachiewicz. Sylwetka. 60 160
99 TURNAU Irena – Odzież mieszczaństwa warszawskiego w XVIII w. 100 100
100 TUROWSKI Andrzej – Budowniczowie świata. Z dziejów radykalnego modernizmu w sztuce polskiej. 160 340
101 WALICKI Michał – Malowidła ścienne kościoła św. Trójcy na Zamku w Lublinie (1418). 80 100
102 WALTER Franciszek – Wit Stwosz, rzeźbiarz chorób skórnych. Szczegóły dermatologiczne ołtarza marjackiego. 50 750
103 WARCHAŁOWSKI Jerzy – Polska sztuka dekoracyjna. Tekst napisał, materjał zebrał ... 360 3 000
104 WIERCIŃSKA Janina – Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie. Zarys działalności. 80 150
105 WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1890-1914. Praca zbior. pod red. ... 220 460
106 WOJCIECHOWSKI Aleksander – Polskie życie artystyczne w latach 1915-1939. Praca zbiorowa pod red. ... 240 280
107 WYDAWNICTWA Muzeum Etnograficz... Nr 1. SEWERYN Tadeusz - Krakowskie skrzynie malowane. 120 -
108 WYDAWNICTWA Muzeum Etnograficz... Nr 2. SEWERYN Tadeusz - Parzenice góralskie. 120 220
109 WYDAWNICTWA Muzeum Etnograficz... Nr 3. UDZIELA Seweryn - Ludowe stroje krakowskie i ich krój. Z 34 tablicami barwnemi i 47 rycinami w tekście oraz dwoma arkuszami krojów. Akwarelowe ilustracje wykonała Marja Eljasz-Radzikowska. 120 240
110 WYDAWNICTWA Muzeum Etnograficz... Nr 6. BYSTROŃ Jan St[anisław] - Typy ludowe J. P. Norblina. 27 tabl. i 4 ryc. w tekście. 120 320
111 WYDAWNICTWA Muzeum Etnograficz... Nr 7. SEWERYN Tadeusz - Krakowskie klejnoty ludowe. Z 13 ryc. w tekście i 3 barwnemi tabl. 120 160
112 ZRĘBOWICZ Roman – La gravure polonaise et les "Batiks". 26 reproductions en noir et en couleurs precedees d'une etude critique. Traduit du polonais par T. Waryński. 120 -
113 ŻYGULSKI Zdzisław – Ze studiów nad dawną sztuką siodlarską. 60 100
114 Pocztówka z tekstem Zdzisława Beksińskiego, dat. 3 IV 1969 w Sanoku. 280 300
115 Karta korespondencyjna z tekstem Zdzisława Beksińskiego, dat. 22 VII 1969 w Sanoku. 240 380
116 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 23 VII 1969 w Sanoku. 700 750
117 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 9 VIII 1969 w Sanoku. 700 750
118 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 11 VIII 1969 w Sanoku. 420 500
119 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 12 VIII 1969 w Sanoku. 700 750
120 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 13 VIII 1969 w Sanoku. 620 650
121 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 14 i 15 VIII 1969 w Sanoku. 440 440
122 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 15 X 1969 w Sanoku. 540 550
123 List Zdzisława Beksińskiego, dat. 16 X 1969 w Sanoku. 600 650
124 AJDUKIEWICZ Zygmunt – Tadeusz Kościuszko. Dwanaście obrazów ... oraz Studium przez Alfreda Szczepańskiego. 640 -
125 BERNSTEIN Ignacy – Katalog dzieł treści przysłowiowej składających bibljotekę ... T. 1-2. 1 400 3 100
126 BRODZIŃSKI K[azimierz] – Wiesław. Sielanka. Wstęp krytyczny i życiorys autora oprac. Maryan Gawalewicz. Illustrował Juliusz Kossak. 380 500
127 CHODŹKO Ignacy – Pamiętniki kwestarza. Z dwunastoma ryc. E. M. Andriolego [!]. 420 700
128 [CZAJKOWSKI Michał] – Kozaczyzna w Turcyi. Dzieło w trzech częściach. Przez X. K. O. [pseud.]. Ozdobione portretem na stali, czterema rycinami kolorowanemi i czterema zwyczajnemi. 4 800 6 500
129 GAWALEWICZ Maryan, STACHIEWICZ Piotr – Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej. Wyd. II. 320 -
130 GROTTGER Artur – Album Grottgera. I. Padoł płaczu ("Wojna"), II. Polonia, III. Lituania. 800 1 200
131 GROTTGER Artur – Lituania. 640 850
132 GROTTGER Artur – Polonia 1863. 640 3 200
133 JEDNODNIÓWKA. 540 -
134 KOSTRZEWSKI Fr[anciszek] – Album ... Serya 1-2. 640 -
135 ŁOSKI Józef – Jan Sobieski, jego rodzina, towarzysze broni i współczesne zabytki. Zebrał i opisał ... Dzieło ozdobione 50 rycinami. 1 200 -
136 MATEJKO Jan – Album 15 obrazów. Objaśnienia skreślił Alfred Szczepański. 800 2 000
137 MATEJKO Jan – [Album 15 obrazów. Objaśnienia skreślił Alfred Szczepański. 240 -
138 POL Wincenty – Pieśń o ziemi naszej. Z 8 ilustracyami Juliusza Kossaka. Wyd. VIII (ilustrowane IV). 240 320
139 ROCZNIK Krakowski. 200 1 200
140 SHAKESPEARE William – Dzieła dramatyczne Williama Shakespeare (Szekspira). Wydanie illustrowane ozdobione 545 drzeworytami rysunku H. C. Selousa. Przekład St. Koźmiana, J. Paszkowskiego i L. Ulricha z dodaniem życiorysu poety i objaśnień pod redakcyą J. I. Kraszewskiego. T. 1-3. 680 1 900
141 SYGIETYŃSKI Antoni – Album Maksa i Aleksandra Gierymskich. Tekst ... Z 24-ma rycinami. 480 950
142 SYROKOMLA Władysław – Urodzony Jan Dęboróg. Dzieje jego rodu, głowy i serca, przez niego samego opowiadane. Rytmem spisał ... (Ludwik Kondratowicz). Illustrował E. M. Andriolli. 600 850
143 WILCZYŃSKI Albert – Kłopoty starego komendanta. Obrazki naszych czasów. Opowiadanie ... Wyd. II z rysunkami E. Błotnickiego. T. 1-3. 420 -
144 BOCCACCIO Giovanni – Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego. Ilustracje Maji Berezowskiej. 220 650
145 CZARTAK. Zbór poetów w Beskidzie. [Nr 3]. Poezje i proza Józefa Birkenmajera, Janiny Brzostowskiej, Wiktora Hanysa, Zofji Kossak-Szczuckiej, Edwarda Kozikowskiego, Tadeusza Szantrocha, Jana Wiktora, Emila Zegadłowicza. 800 1 700
146 GOMBROWICZ Witold – Iwona, księżniczka Burgunda. 120 140
147 GORSKI K[onstanty] – Sybir, wizye przeszłości. Serya 1-2. 220 -
148 GROTTGER Artur – Polonia, Wojna, Lituania. 320 340
149 GROTTGER Artur – Rok 1863 w 29 planszach ... Ku uczczeniu 75-lecia Powstania Styczniowego. 360 460
150 GULLA Jacek Luzar – Trójgłos. 280 -
151 HOMER – Homerowej Iliady Pomór, Gniew. 420 1 400
152 JASIŃSKI Zbigniew – Morze w poezji polskiej. Antologja poezyj marynistycznych. Zebrał, omówił i całkowicie oprac. ... 360 750
153 [KALENDARZ]. Kalendarz reklamowy Zjednoczenia Budowy Aparatury Chemicznej Metalchem na rok 1975 z reprodukcjami 12 barwnych zdjęć Witolda Nowaka. 100 260
154 KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Szaleńcy boży. Z 7 barwnemi ilustracjami Leli Pawlikowskiej. 120 160
155 KOTARBIŃSKI Janusz – Nowele tatrzańskie. Z 5 linoleorytami wykonanemi przez autora. 160 -
156 KRASICKI Ignacy – Monachomachia czyli wojna mnichów. Ilustrowała Zofja Stryjeńska. 480 2 000
157 LORENTOWICZ Jan – Ziemia polska w pieśni. Antologia. Ułożył i wstępem opatrzył ... Z 12 reprodukcyami obrazów artystów polskich. Wyd. II. 240 400
158 LWÓW przed laty osiemdziesięciu w współczesnych litografjach Zakładów Pillera. 400 480
159 ŁOBODOWSKI Józef – Mare nostrum. 340 -
160 ŁOMONOSOW Michał W. – O ruchu ziemi. W przekładzie Juliana Tuwima. 180 240
161 MATEJKO Jan – Dzieje cywilizacyi w Polsce. Obrazy i tekst ... Zesz. [1]-2. Przedmowa Władysława Wankiego. Zakończenie Ernesta Łunińskiego. 360 360
162 MATEJKÓWNA Helena – O zegarach mistrza Andrzeja i inne opowieści mieszczańskie, rycerskie i mnisze. 140 360
163 MICKIEWICZ Adam – Dzieła. T. 1-20. Pod redakcją Manfreda Kridla, z przedmową Boya-Żeleńskiego. 800 1 500
164 ORWELL George – Folwark zwierzęcy. Przeł. Teresa Jeleńska. Ilustrował Jan Lebenstein. 120 500
165 PIENIĄŻEK Józef – Podhale w obrazach. Album barw... 800 -
166 PODOSKI Wiktor – Początki drzeworytu. 280 400
167 POLSKA na morzu. 300 380
168 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. 360 -
169 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. 400 800
170 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Faraon. Z 10 ilustracjami J. Holewińskiego. 300 -
171 RAŠIN Jaromir – Dusza kobiety. Z czeskiego przełożył Marjan Szyjkowski. 120 -
172 REYMONT Władysław – Chłopi. Powieść. Z 20 ilustracjami barwnemi Apolonjusza Kędzierskiego i 75 ozdobami graficznemi Z[ygmunta] Kamińskiego. T. 1-2. 480 3 000
173 SIENKIEWICZ Henryk – Quo vadis. Z dwudziestoma heliograwurami według obrazów Piotra Stachiewicza. 320 1 600
174 STRYJEŃSKA Zofia – Piastowie. 2 800 5 000
175 SUFFCZYŃSKI (Bodzantowicz) Kajetan – Zawsze oni. Obrazy historyczne i obyczajowe z czasów Kościuszki i legionów. Dzieło pośmiertne ... z illustracyami J. Kossaka i epigrafami W. Pola, nigdzie niedrukowanemi, z portretem Suffczyńskiego i Pola. 360 850
176 TEKA wojenna wykonana przez uczniów I-szej c. k. szkoły realnej we Lwowie pod kierunkiem prof. Chrząstowskiego. 1914-1915. 800 -
177 TETMAJER Kazimierz – Na skalnem Podhalu. Wyd. jubileuszowe. Redakcja artystyczna i obrazy tatrzańskie Leona Wyczółkowskiego. Rysunki i zdobniki Włodzimierza Koniecznego. 460 800
178 TOEGEL Stanisław – Polski wojak na obczyźnie. 480 -
179 WASYLEWSKI Stanisław – Klasztor i kobieta. Studjum z dziejów kultury polskiej w średniowieczu. 10 drzeworytów, 8 inicjałów Władysława Skoczylasa. 360 -
180 WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. 480 650
181 ZALESKI Z[ygmunt] L[ubicz] – Genjusz z urojenia. Misterjum w formie groteski. Drzeworyty oryginalne Konstantego Brandla. 240 300
182 ZEGADŁOWICZ Emil – Krąg. Fragment poematu. 140 190
183 ALMANACH auf das Jahr 1919. 480 -
184 COCTEAU Jean – Roméo et Juliette. Prétexte a mise en cène par ..., d'après le drame de William Shakespeare. Décors et costumes de Jean Hugo. 2 200 -
185 DELARUE-MARDRUS Lucie – L'Ex-voto. Illustré de gravures originales par Auguste Brouet. 420 -
186 GENIUS. Zeitschrift für werden... [Jg. 1], Buch 2: 1919. 980 -
187 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 1: 1920. 980 1 100
188 GENIUS. Zeitschrift für werden... Jg. 2, Buch 2: 1920. 980 980
189 GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Eine Tragödie. 480 -
190 HERTZ Henri – Vers un monde volage. Illustré de dix eaux-fortes originales hors texte par Marcel Gromaire. 2 200 -
191 JOYCE James – Ulysse. Traduit de l'anglais par M. Auguste Morel, assisté par M. Stuart Gilbert. Traduction entièrement ravue par M. Valery Larbaud avec la collaboration de l'auteur. 3 600 -
192 MORAND René – La porte lourde. Poèmes en prose de ... Dessins hors-texte par Eugène Zak. 2 400 2 400
193 PAN. [Jg. 1], Heft 3: IX-XI 1895. 12 000 12 000
194 PAN. Jg. 4, Heft 1-2: V-X 1898. 3 600 4 000
195 PAN. Jg. 5, Heft 4: 1899. 1 200 1 600
196 SCHWOB Marcel – Le roi au masque d'or. Gravures sur bois originales de Stefan Mrozewski. 4 800 4 800
197 STIL André – Levers de rideau sur la question du bonheur. Avec des illustrations de Fernand Léger. 400 -
198 BARYKADY. Miesięcznik literacko-społeczny. Lublin. Red. J. Łobodowski. 8. brosz. 220 220
199 BRZĘKOWSKI Jan – Spectacle metallique. Avec un frontispice par Max Ernst. 1 200 -
200 CHWISTEK Leon – Zagadnienia kultury duchowej w Polsce. 280 -
201 CZYŻEWSKI Tytus – Noc-dzień. Mechaniczny instynkt elektryczny. 200 -
202 CZYŻEWSKI Tytus – Osioł i słońce w metamorfozie. Włamywacz z lepszego towarzystwa. (1 akt 10 minut). 360 -
203 NOWA Kronika. Dwutygodnik literacki. 160 480
204 PEIPER Tadeusz – Nowe usta. Odczyt o poezji. Rysunkami ozdobił Fernand Léger. 480 500
205 PEIPER Tadeusz – Tędy. 800 800
206 [STRZEMIŃSKI Władysław]. Czworoblok znaczków Ligi Morskiej z 1946 o nominale 5 zł projektu Władysława Strzemińskiego. 200 200
207 [WEINTRAUB Aleksander]. Bolesław Dan [pseud.] – Pieśń nad pieśniami króla Salomona. Drzeworyty L[udwika] Lillego. 360 360
208 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Szkice estetyczne. 480 700
209 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – Tumor Mózgowicz. Dramat w 3 aktach z prologiem. 360 420
210 [ZWROTNICA]. Prospekt reklamowy zachęcający do nabycia 3. numeru "Zwrotnicy". 480 1 700
211 FAJANS Roman – Wskrzeszone dzieło Cezarów. (Z podróży po Libji). Przedmowa marszałka Italo Balbo. 120 320
212 JOLSON Amy – Jak tańczyć? Praktyczny samouczek nowoczesnych tańców. Tango, fox-trot, schimmy [!], walc, blues, Yale-blues i t. d. i t. d. Opracowany według najnowszych źródrł. Z 137 ilustracjami i figurami. 64 220
213 LEPECKI Mieczysław B. – Sowiecki Kaukaz. Podróż do Gruzji, Armenji i Azerbejdżanu. 160 300
214 MORCINEK Gustaw – Maszerować!... 120 400
215 PITIGRILLI [właść. Dino Serge] – Pas cnoty. Przeł. J. A. Laski. Wyd. IV. 80 650
216 ROLLAND Romain – Mahatma Gandhi. Powieść o proroku Indji. 240 -
217 SŁONIMSKI Antoni – Oko w oko. Poemat. 6 000 6 000
218 TĘCZA. Poznań. Red. Józef Kisielewski. 8. brosz. 80 -
219 TROCKI Lew – Historja rewolucji rosyjskiej. Rewolucja październikowa. Cz. 2. Autoryzowany przekład z rosyjskiego B. Tarczyńskiego. 180 800
220 WAŃKOWICZ Melchjor – Opierzona rewolucja. 320 700
221 WRZOS Konrad – Oko w oko z kryzysem. Reportaż z podróży po Polsce. 160 550
222 BERŠADSKIJ Rud[olf] – Start. Stichi. 220 -
223 CHLEBNIKOV V[elimir], KRUČENYCH A[leksej] – Starinnaja ljubov. Buch lesinyj. 2 izd. dopolnennoe. Risunki M. Larionova, O. Rozanovoj, N. Kulbina i Kručenych. 6 900 7 500
224 ČIČERIN Aleksej, SELVINSKIJ Ellij-Karl – Znaem. Kljatvennaja Konstrukcija (Deklaracija) Konstruktivistov-poetov. 420 950
225 GANIN Aleksej – Kiburaba. 2 600 -
226 KAMENSKIJ Vasilij – Stepan Razin. Poema. 420 1 100
227 KRUČENYCH A[leksej] – Četyre fonetičeskich romana. 1) Razbojnik Vanka-Kain i Sonka-Manikjurščina, 2) Slučaj v "nomerach", 3) Revnjučest, 4) Priloženie - "Dunka-Rubicha". Risunki Marii Sinjakovoj. Vstuplennye zamečanija Borisa Nesmelova. Obložka Gustava Klucisa (Četyrechkoordinatnyj neboskreb). Produkcija N-o 142. 1 900 1 900
228 KRUČENYCH A[leksej] – Čort i rečetvorcy. 2 600 -
229 KRUČENYCH A[leksej] – Dunka-Rubicha. Ottisk iz knigi A. Kručenych "Na borbu s chuliganstvom v literature". Obložka i risunok Gustava Klucisa. Produkcija N-o 140/b. 2 300 -
230 KRUČENYCH A[leksej] – Golodnjak. 360 -
231 KRUČENYCH A[leksej] – Kalendar. Vstuplenie Borisa Pasternaka. Produkcija N-o 133. 700 -
232 KRUČENYCH A[leksej] – Sdvigologija russkogo sticha. Trachtat obižalnyj. (Traktat obižalnyj i poučalnyj). Kniga 121-aja. 1 400 1 400
233 KUSIKOV Aleksandr – Al-Barrak. Oktjabrskie poemy. Izdanie vtoroe dopolnennoe. 480 -
234 KUSIKOV Aleksandr – Poema poem. Izdanie vtoroe. 800 800
235 LUGOVSKOJ Vladimir – Stradanija moich druzej. Tretja kniga stichov 1928-1929. 300 850
236 MAJAKOVSKIJ Vladimir – Chorošo! Oktjabrskaja poema. 1 000 1 000
237 MAJAKOVSKIJ V[ladimir] V. – No. S. (Novye stichi). 700 700
238 MAJAKOVSKIJ V[ladimir] – Oblako v štanach. Tetraptich. Iljustracii Marii Sinjakovoj. 600 -
239 MAJAKOVSKIJ Vl[adimir] – Solnce. Poema. 3 600 -
240 MAJAKOVSKIJ Vl[adimir] – Stichi revoljucii. Oktjabr, Fevral, Golod, Evropa, Iskusstvo, Smešnoe. 1 200 -
241 MAJAKOVSKIJ [Vladimir] – Vojna i mir. Vtoroe izdanie. 700 -
242 [MAJAKOVSKIJ Vladimir]. Vladimir Majakovskij. 740 1 000
243 NEŽINCEV Evg[enij] – Jabločnaja pristan. 240 240
244 PARNACH Valentin – Samum. 3 risunka Natalii Gončarovoj. 4 900 -
245 REMIZOV Aleksej – Bez predmeta. Iz IV g[lavy] "Oli" Golova lvova. 48 000 48 000
246 ŠČIPAČEV Stepan – Odna šestaja. Stichi. 280 1 000
247 [BALE, rauty, przyjęcia]. Zbiór 10 zaproszeń na oficjalne przyjęcia kierowane do Władysława Sołtana i jego małżonki w 1927, 1933, 1934. 980 980
248 FLIRT kieszonkowy. 80 220
249 WESOŁY flirt. 64 64
250 [GODŁO]. Biały Orzeł w koronie na czerwonej tarczy herbowej. [191-, nie przed 1913]. 360 700
251 [GRA]. Podróż po Galicyi. Gra towarzyska dla czytelników "Małego Światka". 1894. 160 -
252 [HALLER Józef]. Własnoręczny podpis gen. Józefa Hallera pod reprodukcją swojego zdjęcia. 240 850
253 [HERBERT Zbigniew]. Odręczny list Zbigniewa Herberta do Tadeusza Szymy, zapewne z późnych lat 80., dat. 1 VIII w Warszawie. 400 2 100
254 [KRESY, dyplom]. Ozdobny dyplom potwierdzający przyjęcie Teofila Trojana w poczet członków rzeczywistych Towarzystwa Wzajemnej Pomocy Rękodzielników i Przemysłowców "Rodzina" we Lwowie, dat. 17 II 1895 we Lwowie. 240 650
255 [KRÓLOWIE polscy]. Żeliwna kopia pomnika Mieszka I i Bolesława Chrobrego z poznańskiej katedry, wykonana w 1858. 700 -
256 [MAKUSZYŃSKI Kornel]. Odręczny list Kornela Makuszyńskiego do Zofii Balowej z 1947. 360 850
257 [MEDYCYNA]. Rękopis "Sposób zażywania Lekarsw [!] tych które są w Apteczce podróżney iako i tych których kto --- będzie chciał używać na rozmaite choroby z inszey Apteki". II poł. XVII w.? 2 400 4 000
258 [MIŁOSZ Czesław, TUROWICZ Jerzy, PENDERECKI Krzysztof]. Księga gości rzymskiej Caffé Greco z odręcznymi wpisami Czesława Miłosza, Jerzego Turowicza z 1989 i Krzysztofa Pendereckiego z 1991. 1 600 3 000
259 [NUTY 1]. Pieśń Legionów 1914-1915. Słowa: Michał Lityński. Muzyka: Józef Wełeszczuk. 60 110
260 [NUTY 2]. Cześć Marszałkowi! Polonez na fortepian. [Skomponował] Stanisław Marzec. 64 80
261 [NUTY 3]. Karpacka brygada. Słowa i muzyka: Marian Hemar. 64 110
262 [PIŁSUDSKA Aleksandra]. Bilet wizytowy Aleksandry Piłsudskiej, działaczki niepodległościowej, drugiej żony Józefa Piłsudskiego. 100 240
263 [SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Maszynopisowy list Macieja Słomczyńskiego do dyrektora Biura Paszportow w Krakowie, dat. 30 VI 1986 w Krakowie. 120 200
264 [STRAŻ pożarna]. Ozdobny pergaminowy dyplom wydany Bolesławowi Wójcikiewiczowi, dyrektorowi Małopolskiego Związku Straży Pożarnych z okazji 25-lecia pracy, dat. 1 VII 1928 w Brzeżanach. 1 200 5 000
265 [SZYK Artur 1]. Kompletny zestaw 6 barwnych amerykańskich pocztówek "Szyk Caricatures, Esky-Card, Set #6" z 1942. 1 200 -
266 [SZYK Artur 2]. Plansza "Poland" kompozycji Artura Szyka z jego odręcznym podpisem, 1946. 220 300
267 [TEATR Miejski we Lwowie]. Dwa uroczyste adresy dla Ireny Trapszo z okazji 35-lecia działalności artystycznej, dat. 24 III 1922 we Lwowie, we wspólnej ozdobnej, płóciennej tece z krajką. 640 1 300
268 [TEATR Polski w Kijowie]. Program przedstawienia "Figle kobiet" Pierwszego Państwowego Teatru Polskiego w Kijowie, zapewne z początku lat 30. XX w. 120 -
269 [TERAKOWSKA Dorota]. Pięć listów Doroty Terakowskiej do Ryszarda Ruschilla w Monachium dotyczących pomocy materialnej potrzebującym w kraju, dat. od 18 I 1982 do 12 VI 1984 w Krakowie. 360 -
270 [TESTAMENT]. Rękopiśmienny testament Marii z Zamoyskich Władysławowej Druckiej-Lubeckiej, dat. 25 V 1935 w Warszawie. 240 320
271 [TOPOLSKI Feliks]. Pięć listów Feliksa Topolskiego do prof. Kurta Löba z Amsterdamu, dat. w okresie 15 II 1985-X 1986. 480 480
272 [WAJDA Andrzej]. Odręczny list Andrzeja Wajdy na pocztówce do niewymienionego z nazwiska Tadeusza Szymy, dat. 10 III 1987 w Warszawie. 150 380
273 [WRZESIEŃ 1939]. Kalendarz ścienny (zdzierak) na rok 1939 z pierwszą kartą z 1 IX (piątek). 120 120
274 [WOJTYŁA Karol]. Karta korespondencyjna z maszynopisowymi życzeniami do nieznanych adresatów, z odręcznym podpisem kardynała Karola Wojtyły "wujek", dat. w XII 1969 w Krakowie. 900 1 800
275 [WOJTYŁA Karol]. Karta korespondencyjna z maszynopisowymi życzeniami do niewymienionego z nazwiska Andrzeja, z odręcznym podpisem kardynała Karola Wojtyły "wujek", dat. w Boże Narodzenie 1970 w Krakowie. 900 2 800
276 [WOJTYŁA Karol]. Karta korespondencyjna z maszynopisowymi życzeniami do niewymienionego z nazwiska Andrzeja, z odręcznym podpisem kardynała Karola Wojtyły "wujek", dat. w XII 1971 w Krakowie. 900 1 400
277 [WOJTYŁA Karol]. Karta korespondencyjna z maszynopisowymi życzeniami do niewymienionego z nazwiska Andrzeja, z odręcznym podpisem kardynała Karola Wojtyły "wujek", dat. w Wielkanoc 1972 w Krakowie. 900 900
278 [WOJTYŁA Karol]. Odręczny krótki list kardynała Karola Wojtyły do prof. Jerzego Gieruli, dat. 21 IV 1973 w Krakowie. 800 2 200
279 WOJTYŁA Karol – U podstaw odnowy. Studium o realizacji Vaticanum II. 650 2 800
280 [WOJTYŁA Karol]. Maszynopisowy list kardynała Karola Wojtyły z jego odręcznym podpisem do niewymienionego z nazwiska prof. Jerzego Gieruli, dat. 20 XI 1973 w Krakowie. 700 1 200
281 [WOJTYŁA Karol i Stefan Wyszyński - arcybiskupi w Diecezji Sandomierskiej - fotografie sytuacyjne]. 120 130
282 [WOJTYŁA Karol]. Zbiór fotografii, listów, czasopism związanych z osobą Karola Wojtyły w znacznej większości z lat 70., sprzed wyboru na papieża. 850 1 300
283 BRANKA S. A., Lwów. 80 200
284 DAGOMA. 80 80
285 E. WEDEL. 140 400
286 FABRYKA Cukierków Kanold Sp. Akc., Leszno, Wielko-Polska. 80 320
287 FABRYKA "Krakowianka" w Krakowie. 48 48
288 FERD. Bohm & C-o. T. Bohdanowicz, Kraków. 60 60
289 FRANCK. Francka środki kawowe pożywne, smaczne i zdrowe! 60 220
290 PAROWA Fabryka Cukrów i Czekolady "Hazet" Lwów. 100 320
291 PAROWA Fabryka Cukrów "Kryształ", Kraków. 140 260
292 SZARSKI i Syn, Kraków. 1/2 kg. netto. 100 100
293 TYTOŃ Pursiczan. 100 gramów. 80 300
294 TYTOŃ Pursiczan. 100 gramów. 80 -
295 [ETNOGRAFIA - wystawa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Cieszynie]. 280 -
296 [ETNOGRAFIA - wystawa Przemysłu Ludowego Grzegorza Zabawskiego]. 80 -
297 [GÓRY - Tatry - Morskie Oko - fotografia widokowa]. 140 700
298 [GÓRY - Pieniny - Trzy Korony - fotografia widokowa]. 140 460
299 [GÓRY - Góry Świętokrzyskie - Łysogóry - Puszcza Jodłowa - fotografia widokowa]. 120 160
300 HERMANOWICZ Henryk – [Pompeje - "Cień na murze"]. 80 80
301 HERMANOWICZ Henryk – [Siena - "Osiołek"]. 80 80
302 [KRAKOWSKA Miejska Kolej Elektryczna - dyrekcja i zaproszeni goście - fotografia sytuacyjna]. 80 190
303 [KRAKÓW - w obiektywie Stanisława Kolowcy - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 360 -
304 [MAJDANIEC Helena - fotografia portretowa]. 90 159
305 [MALCZEWSKI Jacek - reprodukcja fotograficzna obrazu "Rusałki"]. 80 160
306 [MATEJKO Jan - fotografia portretowa]. 100 240
307 [MICKIEWICZ Adam - fotografia portretowa]. 100 -
308 [RADZIWIŁŁOWIE  z Balic - ślub córki Hieronima Radziwiłła i śp. arcyks. Renaty Marii Habsburg Eleonory Marii z Benedyktem Władysławem Tyszkiewiczem, synem Benedykta i Róży z Branickich - fotografie sytuacyjne]. 160 170
309 [RADZIWIŁŁOWIE z Balic - książe Hieronim Radziwiłł z córką - fotografia sytuacyjna]. 100 190
310 [RADZIWIŁŁOWIE - ślub siostrzenicy Dominika Radziwiłła Anki z hrabią de Maillé w Paryżu - fotografie sytuacyjne]. 120 120
311 [SARI Ada - fotografia portretowa]. 140 340
312 [SIENKIEWICZ Henryk pozuje przy biurku - fotografia sytuacyjna]. 80 80
313 [TEODOROWICZ Józef Teofil, arcybiskup - fotografia portretowa]. 120 340
314 [WAŁĘSA Lech - przemawiający - fotografie sytuacyjne]. 120 140
315 [WOJSKO Polskie - fotografia portretowa niezidentyfikowanego kawalerzysty]. 80 -
316 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska 29. Pułku Strzelców Kaniowskich - fotografia zbiorowa]. 80 80
317 [WOJSKO Polskie - 8 kompania 65. Pułku Piechoty w Grudziądzu - fotografia zbiorowa]. 100 -
318 [WOJSKO Polskie - Szkoła Podoficerska Pułku Radiotelegraficznego, rocznik 1915 - fotografia zbiorowa]. 80 -
319 [WOJSKO Polskie - żołnierze Ludowego Wojska Polskiego w Chodeczy - fotografie sytyacyjne]. 80 -
320 ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Inney strzelby prócz myśliwskiey i przepychowey wywozić niewolno [...]. 120 -
321 ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Straż pograniczna w pewnych przypadkach przemytnika zabić może [...]. 100 -
322 ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Rabinowe powszechnie zniesione [...]. 100 -
323 ROZPORZĄDZENIE Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyi Zachodniey. Którym Nadużycie, żebrania od Poddanych Kłosów pod tytułem Petita proźby, na utrzymywania wikaryuszów, i organistów uchyla się [...]. 80 -
324 OKÓLNIK Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. O zachowaniu równey miary cegielney [...]. 80 170
325 UWIADOMIENIE Ze strony Cesarsko Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Miasto Kraków ma bydź ieszcze nadal za stołeczne uważanym [...]. 120 -
326 ROZPORZĄDZENIE Ces. Król. Galicyiskich Rządów Krajowych. Ponawia się zakaz dawania trunków Poddanym na borg [...]. 120 190
327 SZKOŁA Organistow Kraiowych. Doniesienie. Nie tylko dla posługi Kościoła, lecz w pewnym stopniu, i dla sprawy oświecenia oboiętną nie może bydź rzeczą, oświecenie Organistów Kraiowych, z któremi zwyczaynie klassa Włościan naybliżey obcuie; ich się przywykłą radzić, od nich wiadomości sobie nieznanych zasięgać [...]. 220 220
328 REPLIKA ze strony JO. Xcia Antoniego Radziwiłła Ordynata Nieświżskiego, Mirskiego i Ołyckiego [...] w sprawie z JW. Michałem Zaleskim Podkomorzym Powiatu Rosieńskiego, generalnym Prokuratorem Massy JO. Jmść Xiężniczki Stefanii Radziwiłówny [...] O oddział Ordynacyów Nieświżskiey, Mirskiey, i Ołyckiey z ich przynależnościami i pertynencyami w Kommissyi na interessa Xiążąt Radziwiłłów ustanowioney odbyta [...]. 420 1 900
329 MY Mikołay Pierwszy, Cesarz Wszech Rossyi Krol Polski [...] wiadomo czynimy iż: Sąd Naywyższey Instancyi Królestwa Polskiego w imieniu naszem wydał Wyrok następuiący [...]. Między Anielą Pauliną [...] Popławską [...] A Anną Salomeą z Bernatowiczów [...] Piekarską [...]. 140 -
330 REKURS Od wyroku Sądu Appellacyjnego Królestwa [...] w sprawie o Ordynacyą Myszkowską zapadłego, Margrabi Myszkowskiemu, w dniu 15 Kwietnia 1830 r. doręczonego. W imieniu Józefa Jana Nepomucena Hr. Wielopolskiego [...] przeciwko Alexandrowi Hr. Wielopolskiemu [...], tudzież: 1. Alfredowi Hr. Wielopolskiemu [...], 2. Henrykowi Dembińskiemu [...], 3. Ignacemu Hr. Wielopolskiemu [...]. 320 320
331 DUPLIKA ze strony Prokuratoryj Jeneralnej przeciwko HHr. Wielopolskim. O Ordynacyą Myszkowską w Restytucyi in integrum [...]. . 200 200
332 ŚPIEW na rocznicę założenia kółka w Królewskiej Hucie, mogący służyć i dla innych Kółek, ułożył Juliusz Ligoń [...]. 100 -
333 DOM Handlowy firmy Piotr Orłow. Specjalny handel herbaty wyłącznie karawanowej (lądowej). Główny Kantor przy ulicy Bolszaja Łubianka No 75 w Moskwie [...]. W roku bieżącym, pomimo wysokich cen herbaty na jarmarku, w Niższym-Nowgorodzie, dom nasz dzięki osobistym stosunkom [...] w Kjachcie, zdołał zaopatrzyć się w wyborowe transporta tych gatunków, które stanowią główną podstawę naszego handlu [...]. 64 160
334 LE PRINCE et la Princesse Georges Radziwiłł, le Prince Stanislas Radziwiłł, le Comte et la Comtesse Roman Potocki [...] ont l'honneurde vous faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent de faire en la personne de lour père, grand père, beau père, frère, beau frère et oncle le Prince Antoine Radziwiłł, Duc de Nieśwież, Comte de Mir [...] décédé le 16 Décembre 1904 dans sa soixtante douzième anné. De profundis. 140 600
335 "POLSKIE Drużyny Strzeleckie" są organizacyą wojskową, liczącą dziś w swych szeregach w Galicyi przeszło 4.000 żołnierzy, 76 drużyn [...]. Zrywając z "Komisyą S[konfederowanych] S[tronnictw] N[arodowych]" "Polskie Drużyny Strzeleckie" nie zamierzają wcale przecinać nici swego związku fachowego ze "Związkami Strzeleckimi" [...]. Nie zepchną nas z tej drogi żadne najścia lokalne, żadne objawy animozyi z tej, czy innej strony. Pójdziemy w pole na ćwiczenia wspólne ze Strzelcami tak samo, jak pójdziemy ze "Sokołem" i "Drużynami Bartoszowemi" [...]. 64 64
336 W NIEDZIELĘ 27 paźdz. b.r. odbędzie się obchód narodowy z powodu ogłoszenia przez Radę Regencyjną Manifestu Proklamującego Niepodległość Zjednoczonej Polski [...]. 320 750
337 DA NEDOLGO nagulalsja, rysačok, naporolcja na sovetskij ty štyčok i davaj vo vse lopatki lataty, mimo Bresta i Varšavy dueš ty. 2 000 -
338 DO BRONI, Polsko, do broni! Niech przez miasta i przez sioła, Z wichrem, z gromem krzyk ten goni i niech budzi i niech woła, Niech za włosy dusze chwyci [...]. 120 420
339 ROZKAZ Naczelnych Władz Rzeczypospolitej. Jako pełniący zastępczo władzę Prezydenta Rzeczypospolitej: 1) Zarządzam utrzymanie zawieszenia wszelkich działań nieprzyjaznych wojskowych [...], 3) Pozostawiam Ministrowi Spraw Wojskowych dalsze zarządzenia dla zlikwidowania obecnego stanu rzeczy. 60 -
340 CHRONOLOGJA dziejów nowożytnych (1492-1929). Opracował Józef Romanowski [...]. 160 320
341 KONSPEKT pogadanki Rocznica X-lecia Zwycięskiego Odparcia Najazdu Rosji Sowieckiej [...]. 40 40
342 DO KURATORA Bratniej Pomocy S[tudentów] U. J. Prof. St. Pigonia list otwarty. W wyniku zajść jakie miały miejsce w Zarządzie Bratniej Pomocy [...], w związku z usunięciem portretu Marszałka Józefa Piłsudskiego z pokoju Zarządu B. P. - uważa Pan za stosowne zrezygnować z urzędu Kuratora B. P. [...]. 80 220
343 OBWIESZCZENIE! Główny Dowódca wkraczającej armii niemieckiej, sprawując z ramienia Naczelnego Wodza Wojsk Niemieckich władzę wykonawczą na obszarze zajętym przez wojska, rozporządza: 1. Ludność musi zachować zupełny spokój. Wszyscy polscy urzędnicy są zobowiązani nadal pełnić swą służbę. Wszelkie porzucenie lub odmówienie pracy uważa się za sabotaż. 2. Rozporządzenia niemieckich władz wojskowych oraz urzędników szefa administracji cywilnej [...] muszą być wykonane bezwarunkowo. 3. Wszelkie usiłowania stawiania oporu biernego zostaną bezwzględnie przytłumione. Każdego, kto dokona aktów sabotażu lub zamachów na żołnierzy i urzędników niemieckich, spotka kara śmierci. Taka sama kara spotka wszystkich, którzyby usiłowali zagrozić [...] życiu lub mieniu swych niemieckich współobywateli. Podstępnych skrytobójców lub partyzantów spotka kara śmierci. 4. Wszelką broń palną (włącznie z bronią myśliwską) z przynależną amunicją oraz wszelkie zapasy materiału wybuchowego należy oddać niezwłocznie najbliższej niemieckiej komendzie wojskowej lub posterunkowi policji niemieckiej. Burmistrze, wójtowie i sołtysi są zobowiązani dbać o jak najrychlejsze ogłoszenie tego rozporządzenia [...]. Z każdym, kogo po ogłoszeniu tego rozporządzenia napotka się w posiadaniu broni lub amunicji, obejdzie się jako z partyzantem. 5. Ludność cywilna zajętego obszaru musi pozostać w swym mieszkaniu od chwili zapadania zmroku aż do świtania. Kto w tym czasie napotkany zostanie poza swym domem bez piśmiennego zezwolenia niemieckiej władzy wojskowej lub cywilnej, narazi się na surową karę. 6. Wszelki wyszynk wódki i likierów zakazuje się natychmiast. 7. Bieżące sprawy karne oraz egzekucje sądowe władz polskich przeciw obywatelom polskim narodowości niemieckiej należy natychmiast wstrzymać. 8. Wszelkie sprzeciwianie się rozporządzeniom Głównego Dowódcy [...] ukarze się grzywną w nieograniczonej wysokości, więzieniem lub domem poprawy do lat piętnastu, o ile sprzeciwiający się nie zasłużył na karę wyższą. 600 1 500
344 DEUTSCHLAND siegt an allen Fronten. Zwycięstwa niemieckie na wszystkich frontach. 120 200
345 ADOLF Hitler: "O ileby pochód wojenny Azji wewnętrznej przeciwko Europie uwieńczony został sukcesem, świat współczesny tak samo by się załamał, jak ongiś legł w gruzach pod naporem Hunów [...]. Na miejsce rozwijającego się najwspanialej kontynentu ziemi rozpanoszyłby się chaos, a jej kulturę zastąpiłoby nieopisane barbarzyństwo". Proklamacja z dnia 30 stycznia 1943. 280 400
346 UKRAINSKI patrioty! Moskovskym ordam vdalosja vdertysja tež u našu Galycku Batkivščynu [...]. Ukrainci! Vykonujte svij obov jazok i zgolositsja jak dobrovolci v rjady Nimeckych Zbrojnych Sil, abo jak dobrovolci 14-oi SS Dyvizii "Galyčyna". Slava gerojam! Slava Ukraini! 60 280
347 DZIESIĘCIORO przykazań dla Polaków. 1. Nie zapominajcie, że jesteście synami wielkiego narodu, który nie może ugiąć się pod jarzmem najeźdźcy. 2. Nie utrzymujcie z Niemcami żadnych stosunków politycznych ani towarzyskich [...]. 4. Bojkotujcie wszystkie czasopisma niemieckie [...]. 5. Bojkotujcie niemieckie teatry, kina, filmy, sklepy, towary [...]. 8. Stosujcie wobec Niemców bierny opór i nie płaćcie im podatków [...]. 10. Wierzcie, że dzień zwycięstwa nad Niemcami jest niedaleki. 140 200
348 OBYWATELE! W nieustannym strachu przed powstaniem w Polsce uciekają się Niemcy do coraz nowszych prowokacji. Tchórzliwe Gestapo, chcąc uzasadnić konieczność swego bytowania zdala od frontu, poinformowało już swe władze o rzekomo zamierzonym w Krakowie wybuchu powstania w dniu 10. paźdz. i przygotowało już plan nowych aktów terroru i gwałtu [...] wierzę, że w hardym spokoju przetrzymamy ostatnie ciosy konającej bestii! 120 120
349 POLACY i Polki! Po raz drugi zwracam się do Was z gorącym apelem! Los bohaterskiej ludności Warszawy jest Wam znany; mordowanie setek tysięcy bezbronnych, wieszanie na latarniach kobiet i dzieci [...] zupełne spalenie Warszawy - to wszystko jest Wam znane. Wiem jednak, że nie doceniacie, jak wiele dzielny żołnierz niemiecki przysporzył swej wspaniałej ojczyźnie majątku [...]. Celem dostarczenia uchodźcom jak najszerszej pomocy, władze niemieckie [...] wywiozły już kilkadziesiąt tysięcy bohaterskiej ludności Warszawy do znanych Wam dobrze sanatoriów w Ravensbrück, Oświęcimiu i t. p., gdzie mają oni zapewnioną opiekę z komorami gazowymi włącznie [...]. Polacy i Polki, do ostatniego tchu w piersiach pamiętajcie o niemieckiej dla Was życzliwości! 480 480
350 DO LUDNOŚCI wyzwolonej Warszawy! Bracia! Rodacy! Witamy Was serdecznie drodzy Bracia wyzwolonej Stolicy! [...] Wzywamy Was do skupienia się wokół Rządu Tymczasowego Rzeczypospolitej [...]. Odrzućcie precz podszepty rozbijaczy jedności narodowej [...], winowajców tragicznego powstania we wrześniu ub. r., podżegaczy wojny domowej z AK i NSZ [...]. 120 200
351 TRAGICZNE walki na Węgrzech ustają. Strzały na ulicach Budapesztu milkną [...]. 80 220
352 "WÓDKA jest prawdą, którą poznaje się zawsze zapóźno" (M. Hłasko: "Pętla"). 48 240
353 TOASTY [...]. Jeśli walka z alkoholizmem ma być skuteczna, to musi toczyć się na wszystkich odcinkach życia [...]. Walka z alkoholizmem to po prostu nauka, jak mądrzej, piękniej, szlachetniej, zdrowiej, pełniej i radośniej żyć. W propagandzie tego nowego [...] stylu życia olbrzymią rolę ma do spełnienia nowa, awangardowa poezja [...]. 48 60
354 1918-1938. Na żywy pomnik XX-lecia Obrony Lwowa Szkoła Rzemiosł na Łyczakowie. 1 zł[oty]. 40 45
355 1918-1938. Na żywy pomnik XX-lecia Obrony Lwowa Szkoła Rzemiosł na Łyczakowie. 10 GR[oszy]. 40 40
356 BUDUJMY Strzelnicę Główną w Warszawie imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 10 GR[oszy]. 54 54
357 BUDUJMY Strzelnicę Główną w Warszawie imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 20 GR[oszy]. 54 70
358 BUDUJMY Strzelnicę Główną w Warszawie imienia Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. 20 GR[oszy]. 46 60
359 BUKPOST-SPAR- und Vorschuss Verein Czernowitz. 48 -
360 CEGIEŁKA II Domu Techników we Lwowie. 10 marek. 50 -
361 CHRZEŚC[IJAŃSKI] Front Gospodarczy. Bez niezależności gospodarczej niema wolnej Polski. 80 -
362 DOM Zdrowia w Mikuliczynie Szkół Akademickich we Lwowie. 20 GR[oszy]. 48 -
363 DOMY Rzemiosła. 3 ZŁ[ote]. 30 -
364 ELIZA Orzeszkowa. XL. 1866-1906. 40 -
365 POLSKI Związek Przeciwgruźliczy 1928. 10 gr[oszy]. 40 -
366 NA WALKĘ z gruźlicą. Lwows[kie] Wojew[ódzkie] Towarzystwo Przeciwgruźlicze. 10 GR[oszy]. 64 64
367 K. T. Z. N. Szkolna Kasa Oszczędności. 20 h[alerzy]. 40 -
368 KOM[ITET] Fl[oty] Nar[odowej]. Dar szkoły polskiej. F.O.M. 10 Gr[oszy]. 100 100
369 KUCHNIA wojenna dla dzieci. 2 [grosze?]. 40 -
370 LEGIONISTOM polskim. 2 h[alerze]. 36 -
371 LEGIONISTOM polskim. 2 h[alerze]. 36 -
372 LEGIONISTOM polskim. 5 h[alerzy]. 36 -
373 LEGIONISTOM polskim. 5 h[alerzy]. 36 -
374 LEGIONISTOM polskim. 10 h[alerzy]. 36 -
375 LEGIONISTOM polskim. 10 h[alerzy]. 36 -
376 LEGIONISTOM polskim. 20 h[alerzy]. 36 -
377 LEGIONISTOM polskim. 20 h[alerzy]. 36 -
378 LEGIONISTOM polskim. 10 groszy. 80 80
379 LIGA Morska. 1 zł[oty]. 100 100
380 L. O. P. P. 5 groszy. 50 -
381 L. O. P. P. 50 GR[groszy]. 36 -
382 MAGISTRAT miasta Proszowic. 1919. 1 KOR[ona]. 40 40
383 MAGISTRAT miasta Proszowic. 1919. 2 KOR[ony]. 28 -
384 MAGISTRAT miasta Proszowic. 1919. 5 KOR[on]. 40 40
385 MAGISTRAT miasta Miechowa. 1918. 1 korona. 30 -
386 MIASTO Gdynia. 50 GR[oszy]. 40 -
387 [Miasto] GDAŃSK. 10 GR[oszy]. 40 -
388 [Miasto] DANZIG. 40 -
389 MIASTO Tczew. Opłata administracyjna. 1 zł[oty]. 40 -
390 MIASTO Przedbórz. 1918. 4 grosze. 36 -
391 RADA Miejska miasta Przedborza. 1918. 20 halerzy. 36 -
392 N K N na rzecz wdów i sierot po legionistach polskich. 300 -
393 NA BIEDNYCH 1917. Komplet 8 znaczków. 100 220
394 NA BUDOWĘ bursy dla dzieci policjantów Wojew[ództwa] Lwow[skiego]. 10 GR[oszy]. 48 48
395 NA BUDOWĘ Domu Kierowcy w Warszawie. 3 ZŁ[ote]. 40 60
396 NA BUDOWĘ sanatorium ZNP w Ciechocinku. 2 ZŁ[ote]. 50 50
397 NA BUDOWĘ szkół powsz[echnych]. 10 groszy. 30 -
398 NA CELE humanitarne Legionów i Samarytanina. 16. VIII. 1914. 2 HAL[erze]. 50 70
399 NA ODBUDOWĘ Rozmaitości. 50 f[enigów]. 48 48
400 NA OLESKO. Komitet Obchodu 250 lecia Odsieczy Wiednia. 10 GR[oszy]. 44 -
401 NA OLESKO. Komitet Obchodu 250 lecia Odsieczy Wiednia. 50 GR[oszy]. 44 -
402 NA POMNIK gen. T. Rozwadowskiego. 5 GR[oszy]. 42 220
403 NA SCHRONISKO dla Legji Inwalidów Wojsk Polskich. 10 GR[oszy]. 100 100
404 POLSKI Czerwony Krzyż. 50 -
405 POLSKI Czerwony Krzyż. 36 -
406 POLSKI Czerwony Krzyż. 36 -
407 POLSKI Czerwony Krzyż. 1941. 60 60
408 POCZTA. Oryginalna koperta z 2 nalepkami Ligi Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej. 5 Gr[oszy]. 100 100
409 POCZTA Balonowa. Oryginalna koperta z 2 nalepkami L.O.P.P. 10 i 20 GR[oszy]. 150 170
410 POCZTA Balonowa. Oryginalna koperta z 1 nalepką L.O.P.P. 10 GR[oszy]. 100 120
411 POCZTA Freiman. Monachjum. 25 pf[enigów]. 26 -
412 POCZTA obozów polskich w Niemczech. Lubeka. 40 f[enigów]. 26 26
413 POCZTA Polowa. 2 1942. 60 80
414 POCZTA Polowa. 16 XI 1942. 60 -
415 POCZTA Polowa. 16 XI 1942. 60 90
416 POCZTA Polowa. 8 V 1943. 40 40
417 POCZTA Polowa. 8 V 1943. 40 -
418 POCZTA Polowa. VII 1943. 40 50
419 POLSKA Macierz Szkolna. 54 -
420 POLSKA Macierz Szkolna. 54 54
421 MACIERZ Szkolna w Gdańsku. 2 gr[osze]. 46 70
422 MACIERZ Szkolna w Gdańsku. 5 gr[oszy]. 46 46
423 NA POLSKĄ Macierz szkolną w Kutnie. 10 GROSZY. 100 -
424 NA POLSKĄ Macierz szkolną w Kutnie. 5 GROSZY. 30 -
425 POMOC głodnym w Sosnowcu. 10 GR[oszy]. 30 -
426 POMOC głodnym w Sosnowcu. 10 GR[oszy]. 30 -
427 POMOC głodnym w Sosnowcu. 20 GR[oszy]. 30 -
428 POMOC głodnym w Sosnowcu. 30 GR[oszy]. 30 -
429 ZIMOWA Pomoc Bezrobotnym. 10 groszy. 36 -
430 POMOC zimowa. 5 GR[oszy] + 5 GR[oszy]. 40 -
431 POMOC zimowa. 25 GR[oszy] + 10 GR[oszy]. 40 -
432 POMOC zimowa. 55 GR[oszy] + 15 GR[oszy]. 40 -
433 POMOC zimowa. C[entralny] K[omitet] O[pieki] S[połecznej]. Na front walki z głodem i chłodem. 5 ZŁ[otych]. 30 -
434 POMORZE ojczyźnie. 1918-1928. 10 GR[oszy]. 40 70
435 POMORZE ojczyźnie. 1918-1928. 20 GR[oszy]. 40 90
436 [POWSZECHNA Wystawa Krajowa]. Poznań maj-wrzesień 1929. Wystawiamy na ... 32 -
437 PRZESYŁKA szybowcowa. 1958. 1 ZŁ[oty]. 80 80
438 SKARB Narodowy. Na zakup złota i srebra. 3 mk. [marek polskich]. 38 -
439 SKARB Narodowy. Na zakup złota i srebra. 50 mk. [marek polskich]. 38 -
440 STRZELECKA Dywizja SS. 200 -
441 TCL. 20 gr[oszy]. 50 -
442 TOW[ARZYSTWO] Przyj[aciół] Żołnierza Polskiego. 10 hal[erzy]. 40 40
443 TPZ. Rezurekcja-zmartwychwstanie. Polska znowu żyje. Zmyły boje nasze klęski jak wiosny ulewa, nad polami znów skowronek pieśń wolności śpiewa. Pod każdą strzechą, w każdym domu polskim będzie gościem na jajku wielkanocnym nasz obrońca - żołnierz polski! 10 zł[otych]. 50 50
444 V POLZU semej zapasnych i ratnikov opolčenija prizvannych na vojnu i naselenija Polšy postradavšago ot voennych dejstvij. Kekeneizskoe Otdelenie Jaltinskago Zemskago Komiteta. Cena 1 kopijka. 160 -
445 W X-LECIE Niepodległości na trwały pomnik składa młodzież. 20 GR[oszy]. 60 60
446 WOJEWÓDZKI Zarząd Straży Pożarnych. Stanisławów. 5 GR[oszy]. 80 -
447 WYSTAWIAMY na Targach Poznańskich. 2-9 maj 1937. 30 -
448 Z. P. Z. Z. armii. 1 złoty. 50 -
449 19 MARCA 19. 100 120
450 JÓZEF Piłsudski. 19/III 1928. 80 80
451 CHODZI o to, aby kraj nasz zrozumiał, że wolność to nie jest kaprys [...]. 60 140
452 19 MARCA 1931. 100 100
453 1933. 60 90
454 J. P. 54 110
455 12. V. 1936 r. 64 190
456 TSL. 1891 1911. 3 Maja. 100 100
457 TSL. 1863 1913. 80 -
458 3ci Maja 1791 r. 80 100
459 3ci Maja 1791 r. 70 -
460 TSL. 3 Maja. 60 130
461 TSL 3 maja. 60 140
462 TSL. 80 -
463 TSL. 3 Maja. 60 -
464 T.S.L. 3. Maj 3. 60 80
465 TSL 3 Maj. 48 -
466 3 MAJ. 50 110
467 T.S.L. 3 Maja. 60 100
468 TSL. 3 maja. 50 110
469 TSL. Trzeci Maja. 70 70
470 3 MAJA 3. TSL. 50 110
471 T.S.L. 3. Maja. 50 110
472 TSL. 3 Maja 3. 50 -
473 TSL. 3 Maja. 50 90
474 TSL. 64 110
475 TSL. 3 Maj 3. 60 -
476 TSL. 3 maja. 60 110
477 TSL. 3 maja. 50 110
478 TSL. 3 Maja 3. 50 90
479 TSL. 3 Maja. 54 -
480 MDM. 60 -
481 CZOŁEM. 120 280
482 5, 6 CZERWCA 1927. 60-lecie Sokoła Macierzy Lwów. 50 50
483 2.XII 1848 1908. 60 140
484 1809 - 1909. 90 130
485 1410-1910. 60 110
486 1863 1913. Marcin „Lelewel” Borelowski * 1829 † 7/9 1863 pod Batorzem. 40 150
487 Książę Józef Poniatowski 1813-1913. 60 60
488 WITAJCIE. Przez oświatę, zgodę, wytrwałość, pracę współdzielczą i podniesienie ekonomiczne do odrodzenia narodu! 40 -
489 LWÓW. 22. czerwca 1915. 60 60
490 KBK. Podnieś rączkę Boże Dziecię błogosław Ojczyznę miłą. 100 -
491 [1817 1917]. 40 50
492 DAR Narodowy 3-go Maja. 20 gr[oszy] P.M.S. 60 -
493 11 SIERPNIA 1569-1919. 54 137
494 CUD Wisły. 18. sierpnia 1920. 48 100
495 1025 1925. Bolesław Chrobry. 60 -
496 ŚW. STANISŁAW Kostka 1726-1926. 60 -
497 TYDZIEŃ Akademika. Lwów 6.11 - 14.11 1926. 48 48
498 1918 - 1928. 58 100
499 CZEŚĆ poległym. 64 64
500 DZIEŃ eucharystyczny w maju 1929 r. 48 48
501 1830 1930. 50 90
502 11.XI. 1918-1932. 80 -
503 1908 1933. 50 50
504 LIGA Morska i Kolonjalna. 80 300
505 LMK. 64 64
506 OBLIGACJA podpisana, to dalsza cegła w budowie państwa. 180 -
507 OBLIGACJA podpisana, to dalsza cegła w budowie państwa. 180 -
508 BÓG panem i celem naszym. 40 -
509 TYDZIEŃ Lotniczy w powiecie rzeszowskim. 54 54
510 X [TYDZIEŃ Lotniczy] LOPP. 10 gr[oszy]. 80 80
511 XIV TYDZIEŃ [Lotniczy] LOPP. 20 gr[oszy]. LOPP nauczy nas obrony. 60 60
512 50 gr[oszy]. NACZ[elny] Komitet do Spraw Bezrobocia. 50 -
513 NA WSI. Dynasy. Na dochód Uniwersytetu Ludowego P. M. S. Wielka Zabawa. Koncert orkiestry Teatru Wielkiego, wyścigi cyklistów, przedstawienie teatralne [...], walka kwiatowa, wielka illuminacja [...]. 1907. 2 200 2 200
514 IDZIEMY do Polski, to nasza matka. Zbierajcie składki na Fundusz Narodowy odzyskania Spisza, Orawy i Czadeckiego dla Polski! [1919?]. 5 000 -
515 PANY-BURLAKY, abo kudy blyžče - čy do Kiyva, čy do Varšavy. 1920. 6 800 -
516 CZEKOLADA "Danusia". A. Piasecki S. A. Kraków. [193-]. 480 480
517 CZEKOLADY, wafle. Pischinger. [193-]. 320 320
518 WYSTAWA Elektrotechniczna S. E. P. 1935. 7 800 -
519 DO BOJU za polskie morze, za polski Śląsk! [1945?]. 1 400 3 000
520 JEDNOŚCIĄ silni. 1946. 1 200 2 600
521 NARZECZONA z Turkmenii. 1948. 360 -
522 PATRZ, oto skutki pijaństwa. [1948?]. 280 -
523 PRZECIW podżegaczom wojennym, przeciw imperializmowi. [1948]. 600 600
524 WSPÓLNYM wysiłkiem budujemy Warszawę. Składaj stałe comiesięczne świadczenia na Społeczny Fundusz Odbudowy Stolicy. 1948. 800 900
525 CHOPIN. [1949]. 400 550
526 CZWARTY peryskop. 1949. 480 -
527 MIĘDZYNARODOWE Zawody Narciarskie o Puchar Tatr. 1949. 420 750
528 SKARB. 1949. 1 800 1 800
529 WSPÓŁZAWODNICTWO pracy przyspieszy realizację Planu Sześcioletniego. 1950. 480 -
530 WSPÓŁZAWODNICTWO pracy skróci termin wykonania Planu Sześcioletniego. 1950. 480 -
531 ZBIÓRKA złomu i odpadków obowiązkiem każdego obywatela [...]. 1950. 360 440
532 WIELKA łuna. 1951. 360 -
533 CHŁOPCY na pozycji. 1952. 280 -
534 MURY Malapagi. [1952]. 800 800
535 POD NIEBEM Sycylii. 1952. 420 460
536 UPRAWIAJMY sporty zimowe, zdobywajmy odznakę SPO. [1952]. 420 850
537 W POGONI za sławą. 1952. 300 830
538 22 LIPCA. Święto Odrodzenia, Święto Konstytucji. 1953. 480 1 300
539 NA ŁASKAWYM chlebie. [1953]. 600 -
540 RZYM godzina 11. 1953. 500 500
541 TAKSÓWKA nr 3886. [1953]. 800 800
542 17 I 1945. 1954. 480 480
543 BYLE jak, byle gdzie, byle prędzej... a forsa leci. 1954. 640 850
544 NA BARYKADACH Hamburga. 1954. 240 500
545 PROCES przeciw miastu. 1954. 420 420
546 SZWEDZKA zapałka. 1954. 640 1 500
547 TORPEDOWIEC "Nieugięty". 1954. 540 -
548 TRUDNA miłość. 1954. 480 -
549 ZAGUBIONE dzieciństwo. 1954. 480 750
550 ZAWIŚNIĘTE drzewo ściągnij linami - unikniesz kalectwa. [1954]. 220 380
551 22 LIPCA 1955. 1955. 480 -
552 22 VII 1955. Dzień otwarcia Pałacu - radosnym świętem przyjaźni. 1955. 640 640
553 8 MARCA, Międzynarodowy Dzień Kobiet. Pokój, Mir, Paix, Peace, Frieden. 1955. 420 420
554 BORYS Godunow. 1955. 420 420
555 NIEBEZPIECZNE ścieżki. 1955. 440 850
556 PODHALE w ogniu. [1955]. 140 -
557 POKÓJ światu - wolność ludom. 1955. 300 -
558 PRZYGODA małego Sarmiko. [1955]. 160 180
559 UCIECZKA do Francji. 1955. 400 750
560 V ŚWIATOWY Festiwal Młodzieży i Studentów. 1955. 600 -
561 V ŚWIATOWY Festiwal Młodzieży i Studentów [...]. Międzynarodowe seminarium studentów literatury [...]. 1955. 160 200
562 WCZASY lecznicze - radość i zdrowie! 1955. 800 800
563 WIOSNA budapeszteńska. 1955. 400 -
564 WÓŁ za kratkami. 1955. 320 500
565 ZWIEDZAJCIE XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie. 3-24 lipiec 1955. 1955. 480 480
566 BROŃ zdrowia! Zakładaj ochrony! [1956]. 240 320
567 MAZOWSZE. 1956. 460 460
568 NIKODEM Dyzma. [1956]. 800 -
569 PRZYGODY dobrego wojaka Szwejka. [1956]. 300 950
570 40 LAT władzy radzieckiej. [1957?]. 380 -
571 BITWA o ciężką wodę. [1957]. 480 -
572 IWONA księżniczka Burgunda. 1957. 400 400
573 KOT w butach. 1957. 220 -
574 MAŁŻEŃSTWO dr. Danwitza. 1957. 800 -
575 ZAPALIMY? 1957. 160 300
576 POJEDYNEK. 1958. 600 600
577 POŻEGNANIA. [1958]. 800 1 200
578 STRACONE złudzenia. 1958. 400 440
579 SZKODA tej czarownicy na stos. 1958. 580 -
580 ŚLĄSK. [1958]. 420 700
581 UŚMIECH nocy. [1958]. 600 800
582 ALBUM Górole, górole, góralsko muzyka. [1959]. 160 280
583 NIE NARAŻAJ życia. Wejście na pomost w czasie jazdy grozi śmiercią. [1959]. 240 440
584 SILNIEJSI od nocy. [1959]. 600 -
585 TYSIĄC talarów. [1959]. 280 -
586 LOT. Lignes Aériennes Polonaises. [196-?]. 800 1 700
587 MALARSTWO Teresy Pągowskiej. 1960. 400 550
588 MAM 16 lat. [1960]. 160 -
589 NA SZKOLNYM statku. 1960. 180 180
590 NACH Polen - zu jeder Jahreszeit. 1960. 600 800
591 NĘDZNICY. [1960]. 480 550
592 NIECH żyje i rozkwita Polska Ludowa. 1960. 320 320
593 POLISH Book Exhibition. [1960]. 600 600
594 RADIO najmilszym upominkiem świątecznym. 1960. 280 420
595 WYSTAWA polskiego drukarstwa zorganizowana z okazji 90 lecia Związku zawodowego Pracowników Poligrafii. 1960. 160 160
596 1 MAJA - radosne święto ludzi pracy. [1961]. 160 500
597 EXPOSITION mondiale de dessins et de peinture d'enfants. 1961. 400 -
598 KAMIENNY kwiat. 1961. 380 -
599 KWIAT na śniegu. 1961. 480 480
600 KWIAT na śniegu. 1961. 560 560
601 LUDZIE z pociągu. 1961. 600 -
602 NAFTA. 1961. 400 -
603 NIE hałasuj niepotrzebnie. 1961. 140 260
604 NOSOROŻEC. 1961. 320 550
605 PORWANIE w Tiutiurlistanie. [1961]. 280 -
606 PRZESTĘPCA. 1961. 200 240
607 SKOK o świcie. [1961]. 160 160
608 WZGÓRZE 905. [1961]. 160 -
609 BITWA o Kozi Dwór. [1962]. 180 -
610 BYĆ albo nie być. [1962]. 480 -
611 CERAMIKA. CPLiA. [1962]. 140 180
612 FLY by LOT. Polskie Linie Lotnicze LOT Polish Airlines. 1962. 360 1 000
613 FRANK V. (Opera banku prywatnego). [1962]. 320 420
614 VARSOVIE vous attend. 1962. 320 650
615 WIĘZIEŃ. 1962. 400 800
616 DRUGI tor. 1963. 180 -
617 GOLIATH. Wieloryb złowiony w 1954 r. w Trondheim (Norwegia) [...]. Wystawa objazdowa. [1963]. 1 000 1 900
618 PASAŻERKA. 1963. 500 500
619 POLIMEX. Maquinaria Polaca para la elaboracion de la cerne [...]. 1963. 320 -
620 POLISH Ocean Lines. Intercontinental cargo and passenger sea traffic. 1963. 420 750
621 600 LAT księgarstwa polskiego 1364-1964, 1964. 180 180
622 SERCA trzech dziewcząt. 1964. 80 -
623 SZTUBACKIE kłopoty. 1964. 120 120
624 VENEZ en Polgne. Juventur vous aidera a recoposer cette image. 1964. 160 300
625 Z POWODU kobiety. 1964. 120 -
626 CZYTAMY Kraj Rad. Tygodnik ilustrowany Agencji Prasowej Nowosti [...]. Zaprenumerować można w oddziałach i delegaturach "Ruchu" [...]. 1965. 120 140
627 DNI Oświaty, Książki i Prasy. Maj 1965. 1965. 220 220
628 KOBIETY, strzeżcie się! 1965. 180 -
629 NIE ZABIJAJ. [1965]. 180 -
630 PLAKAT japoński. 1965. 480 480
631 POLAND - where you can really relax. [ca 1965]. 600 1 500
632 SZTANDAR socjalizmu jest sztandarem pokoju. 1 Maja. [1965?]. 240 -
633 ŚWIĘTO wiosny. [1965]. 400 700
634 TYSIĄCLECIE Polski chrześcijańskiej. Millennium Poloniae christianae 966-1966. 1966. 360 750
635 ZIEMIA Krakowska. Soła, Skawa, Raba, Poprad, Dunajec. 1966. 280 280
636 KRAKÓW. Zaczarowana dorożka, zaczarowany dorożkarz, zaczarowany koń... K. I. Gałczyński. 1967. 240 240
637 WSZYSCY w akcji Stop! Dziecko na drodze. [1967]. 240 240
638 ZIEMIA Krakowska. Huta im. Lenina, największy w Polsce producent stali. 1967. 180 180
639 ARABESKA. [1968]. 480 -
640 COSI fan tutte. [1968]. 220 -
641 JAZZ Jamboree 68. 1968. 380 550
642 KRAKÓW 1968. 1968. 200 200
643 MAZOWSZE. [1968?]. 220 -
644 SKRZYDŁA października. 1968. 220 -
645 SOYEZ les bienvenus a Varsovie. [1968]. 320 650
646 TYDZIEŃ kultury na jezdni [...]. Zawsze ostrożnie. 1968. 220 220
647 CZYTAMY prasę radziecką. Prenumeratę na rok 1970 przyjmują oddziały "Ruchu" [...]. 1969. 140 140
648 SKOŃCZMY z bałaganem w organizacji produkcji! Ja biegam, maszyna stoi, produkcja leży. 1971. 120 600
649 30-LECIE Ludowego Wojska Polskiego. [1973]. 160 -
650 27 MIĘDZYNARODOWY Kolarski Wyścig Pokoju. Maj 1974. 200 650
651 NIE BĘDĘ cię kochać. 1974. 360 360
652 ORFEUSZ w piekle. 1974. 120 -
653 KSAVERIJ Dunikovskij (1875-1964), Polša. Skulptura, živopis, risunok. 1977 [?]. 180 -
654 HOFFENTLICH bald! Urlaub! Hummel. 1978. 200 -
655 OBCY - 8 pasażer "Nostromo". 1980. 1 000 -
656 SOLIDARNOŚĆ. Polska '80. [1980]. 300 800
657 I KRAJOWY Zjazd Delegatów NSZZ Solidarność, Gdańsk' 81. 1981. 420 -
658 REJS. 1981. 500 750
659 REJS. 1981. 300 -
660 MAMY tylko jedną Polskę. [1982]. 160 160
661 LA FRANCE a du talent. 1984. 520 -
662 ROMAN Cieslewicz. 100 collages. Galerie Totem [...]. 1984. 300 -
663 GWIEZDNY przybysz. [1987]. 180 -
664 KABARET. [1988]. 400 400
665 ROY Lichtenstein. The Popular Image. [2014]. 140 -
666 [KATALOG]. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa plakatu. Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL. 64 80
667 [KATALOG]. Teatr Opole, Galeria Sztuki. Wystawa plakatów Tadeusza Trepkowskiego. Plakaty z kolekcji Floriana Zielińskiego prezentuje Władysław Serwatowski. 48 -
668 [KATALOG]. Biuro Wystaw Artystycznych. Franciszek Starowieyski. Plakaty z kolekcji Krzysztofa Dydo z Krakowa. 220 220
669 MROSZCZAK Józef – Zwycięstwo nad faszyzmem w plakacie międzynarodowym. 60 60
670 POLSKI plakat polityczny. 64 64
671 SCHUBERT Zdzisław – Plakat polski 1970-1978. The Polish Poster. Wstęp i opracowanie ... 64 100
672 SZEMBERG Henryk – Plakat polski. Oprac. redakcyjne ... Opracowanie graficzne Józef Mroszczak, Bolesław Penciak. 100 220
673 WAŚNIEWSKI Jerzy – Plakat polski. Wstęp i oprac. .. 80 160
674 [AUSTRO-WĘGRY]. General-Karte des Oesterreichischen Kaiserstaates mit einem grossen Theile der angrenzenden Länder. 20 miedziorytów form. 49,5x56,5 cm. 1 200 6 000
675 [POLSKA]. Tabvla Evropae IIII. 1 900 2 200
676 [POLSKA, Węgry]. Polonia et Hvngaria nvova tavola. 1 200 -
677 [POLSKA, Niemcy]. Tavola nvova di Germania. 700 -
678 [POLSKA]. Mapa Królestwa Polskiego (z planami okolic Warszawy i Zagłębia Dąbrowskiego) na podstawie najnowszych źródeł [...]. 440 480
679 [POLSKA]. FALSKI Marjan - Atlas szkolnictwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej. 280 380
680 [POLSKA]. FALSKI Marjan - Atlas szkolnictwa średniego ogólnokształcącego. 280 380
681 [POLSKA]. Mapa samochodowa Polski. 420 -
682 [KARPATY]. Mapa geologiczna Karpat Śląskich. Pod kier. prof. Jana Nowaka opracowali J. Burtanówna, K. Konior i M. Książkiewicz. Wyniki badań i objaśnienie do mapy. 100 -
683 [MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Krynica. 120 280
684 [MAŁOPOLSKA]. Z okien wagonu. Kraków-Zakopane. 120 280
685 [TATRY]. [Fotogrametryczna mapa Parku Narodowego Tatry (część polska)]. Mapa barwna form. 72,4x146 cm. . 280 750
686 [ELBLĄG]. Wahre Contrafactur der Statt Elbing wie dieselbe von Königl: Maÿ: zu Schweden etc. befestiget worden. Anno 1626. Und, wie selbige von Ihro Königl: May: von Schweden Carl der XII eingenommen worden Anno 1703. 1 300 -
687 [GDAŃSK]. Dantiscvm. Dantzig. 1 000 1 200
688 [KAMIENIEC Podolski]. Widok panoramiczny Kamieńca Podolskiego od strony północno-wschodniej. 1 500 1 500
689 [KATOWICE]. Plan miasta Wielkich Katowic i okolic. 140 180
690 [SZCZECIN]. Delineatio obsidionis urbis Stetini in Pomerania [...]. 900 -
691 [TATRY]. Panorama Tatr Bielskich, Wysokich i Niskich, oraz przekrój geologiczny przez Tatry i Karpaty. 120 300
692 [WROCŁAW]. Monumentalplan der Königl. Haupt- u. Residenzstadt Breslau. 300 400
693 [ZAWICHOST]. Prospectus oppidi Savichost [...]. 700 850
694 ALMANAC de Gotha [...]. [...] contenant diverses connoissances, curieuses et utiles pour l'annee M DCC LXXXII [1782]. 1 200 2 502
695 ALMANAC de Gotha [...]. [...] contenant diverses connoissances, curieuses et utiles pour l'annee M DCC LXXXVI [1786]. 1 200 2 200
696 ALMANAC de Gotha [...]. [...] contenant diverses connoissances, curieuses et utiles pour l'annee M DCC LXXXVII [1787]. 1 200 1 600
697 ALMANAC de Gotha [...]. [...] pour l'anneé 1794. 1 200 2 000
698 ALMANAC de Gotha [...]. [...] pour l'anneé 1815. 800 800
699 BIELSKI Jan – Widok Krolestwa Polskiego Ze wszystkiemi Woiewodztwami, Xięstwy y Ziemiami, Monarchami y Monarchiniami iako też Monarchow tychże, y Monarchin Prawami, Rzeczypospolitey Stanami y tychże Stanow Urzędami, y uroczystemi, Seymikow, Seymow, Senatu rad, Związkow, Okazywań, Pospolitego ruszenia, Sądow, skarbu, Woysk, w pokoiu y woynie zabawami. W krotkim zgoła, a rzeczywistym Duchownego y Swieckiego rządu Opisie Rodowitym ięzykiem Polskim Szkolney Polskiey Szlachetney Młodzi Wystawiony. T. 1-2 [w 4 częściach]. 2 800 4 400
700 [BONA Giovanni] – Przewodnia do Nieba Prowadząca Drogą Nieomylną Przez skuteczny sposob do doyścia zbawienia Otwierająca. Z Francuskiego na Polski Język Przez Damę przetłumaczona. 600 950
701 BYSTRZONOWSKI Wojciech – Informacya matematyczna, rozumnie ciekawego Polaka Świat cały, niebo, y ziemię, y co na nich iest w trudnych kwestyach y praktyce iemuż ułatwiająca [...] teraz zaś [...] drugi raz przedrukowana. 1 900 2 200
702 DEMBOWSKI J[an] Seb[astian] – Rzecz krótka o fabryce sukienney krakowskiey. Dla wiadomości publiczney do druku podana. 1 600 -
703 ERAZM z Rotterdamu – Lingua. Sive de linguae usu, atque abusu. Liber unus. 640 900
704 ESTIENNE Charles – L'agriculture et maison rustique des maistres Charles-Estienne, & Jean Liébault, docteurs en médecine, revue, corrigée, augmentée, & mise dans un meilleur langage. Avec un traité des chasses du cerf, du sanglier, du lièvre, du renard, du blereau, du lapin, du loup, des oyseaux, de la fauconnerie, et de la fabrique & usage de la jauge, ou diapason, avec les figures. Augmentée d'une instruction pour sçavoir en quel tem[p]s, mois & saison on doit semer & replanter selon le pais froid ou chaud, pour faire avancer & retarder les semences, & toutes sortes de graines. Dernier edition. 1 400 3 400
705 [FOUILLOU Jacques] – Histoire abregée du jansenisme, et remarques sur l'ordonnance de M. l'archevéque de Paris. 480 -
706 KUNDMANN Johann Christian – Rariora Naturae & Artis, item in Re Medica oder Seltenheiten der Natur und Kunst des Kundmannischen Naturalien-Cabinets, wie auch in der Artzeney-Wissenschafft. Darinnen abgehandelt werden I. Examen fossilium & Lapidum quorundam rariorum, oder Untersuchung verschiedener unterirdischer Seltenheiten und sonderbar figurirten Steine. II. Memorabilia Naturae & Artis [...]. III. Observationes in Re Medica singulares [...] denen beygesetzt 1. Ungewöhnliche Delicatessen und abgeschmackte Speisen in allen Theilen der Welt, wie auch einzelner Personen; 2. Historie von der erschrecklichen Menschen-Pestilentz, wie sie vom Anfang dieses Seculi, bis auf das Jahr 1715 von Orient aus, durch die Polnische, Ungarische [...] Reiche [...] gewüthet [...]; 3. Reflexiones über die Kranckheits- und Todten-Listen, mit Medicinischen Anmerckungen begleitet [...]. Nebst vielen Kupffern und eingedruckten Figuren [...]. 4 200 4 600
707 ŁUBIEŃSKI Władysław – Swiat We wszystkich swoich częsciach większych i mnieyszych, to iest: w Europie, Azyi, Affryce y Ameryce, w monarchiach, krolestwach, xięstwach [...] geograficznie, chronologicznie y historycznie Okryslony Opisaniem Religii, Rządow, Rewolucyi, Praw, Zwyczaiow, Skarbow, Ciekawości, y Granic [...] Przyozdobiony. 4 800 5 000
708 MIKOŁAJ z Błonia – Tractatus sacerdotalis D. Nicolao de Plove doctore decretorum authore. Huic accesit confessionale D. Thomae de Aquino. 2 800 3 800
709 NARUSZEWICZ Adam Stanisław – Liryka. T. 1-2. 2 800 2 800
710 OPALIŃSKI Łukasz – Lucae Opalenii Regni Poloniae Marescalli De Officiis libri tres in xenium oblati majori Sodalitati B. Mariae Virginis Gloriose in Coelos Assumptae e quatuor inclytis facultatibus [...]. 340 1 100
711 PLAUT – M. Acci Plavti Comoedie Superst: XX. Ad doctissimorum virorum editiones repraesentatae. Ex Museo Ioh. Isaci Pontani. 600 700
712 POSTANOWIENIE Generalne Stanow W. X. Lit: Wieczne y nigdy nienaruszone, na Ziezdźie Walnym Woiewodztw y Powiatow, Pospolitym Ruszeniem pod Olkinikami uchwalone. 800 2 001
713 RESPUBLICA, Siue Status Regni Poloniae, Lituaniae, Prussiae, Livoniae, etc. diuersorum Autorum. 980 1 200
714 ROUSSEAU J[ean] J[acques] – Du Contrat Social ou Principes du droit politique suivi des Considérations sur le gouvernement de Pologne, et sur sa réformation projettée. Nouvelle Édition. 800 -
715 RUSCELLI Jeronim – Le impresse illvstri del S. Ieronimo Ruscelli, aggivntovi nvovam[en]te il qvarto libro da Vincenzo Rvscelli da Viterbo. 2 400 2 800
716 SERLIO Sebastiano – Libro primo-quinto [et] estraordinario d'architettvra di Sebastiano Serlio Bolognese, Nelquale con facile & breue modo si tratta de primi principij della Geometria. Con nuoua aggiunta delle misure che seruono a tutti gli ordini de componimenti, che ui si contengono. 6 400 7 000
717 SOSNOWSKI Józef – Regulamen musztry dla regimentów pieszych Koronnych i W. X. Litt. wydany. 1 400 2 000
718 SWEDENBORG Emanuel – Principia rerum naturalium sive novorum trentaminum phaenomena mundi elementaris philosophice explicandi. 12 000 -
719 TACYT – Kaia Korneliusza Tacyta dzieła wszystkie przekładania Adama Stanisława Naruszewicza. T. 1-3. 2 000 -
720 VADE Mecum Medicum. To iest Krotkie y doświadczone sposoby leczenia chorob rozmaitych, meskich, białogłowskich, y dziecinnych, o pulsach, urynach, o krwi puszczaniu &tc. o powietrzu, z przydatkiem apteki domowey, &c. ktore maiąc przy sobie każdy nie tylko sam sobie, ale y bliźniemu łatwo poradzić może. O czym przeczytay na drugiey stronie. Podane do druku przez pewnego Authora. 1 600 3 000
721 VALLA Lorenzo – Lavrentii Vallensis De Rebvs Gestis Ferdinandi Aragonvm Et Sicvlorvm Regis, Libri Tres. Recogniti, adiectis sholiis a Ioanne Lango Silesio. 1 600 -
722 BIBLIOTEKA Warszawska. Pismo miesięczne poświęcone naukom, sztukom i sprawom społecznym. 120 -
723 CZERWONA Róża. 64 64
724 DROGA. Rocznik Polaka na Węgrzech. 160 260
725 DZIENNIK Urzędowy Delegata Wojewody Śląskiego przy dowódcy Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk". 420 -
726 GAZETA Świąteczna. Wydawnictwo tygodniowe założone przez Konrada Prószyńskiego. 200 500
727 GAZETKA Miki. Tygodnik. 6 000 -
728 GOSPODARZ. Pismo illustrowane poświęcone rolnictwu, hodowli i mleczarstwu. 220 360
729 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 9: 1932. 90 90
730 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 10: 1933. 90 -
731 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 11: 1934. 90 -
732 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 12: 1935. 90 -
733 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 13: 1936. 90 -
734 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 14: 1937. 90 -
735 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 15: 1938. 90 -
736 ILUSTROWANY Kurjer Filatelisty... R. 16: 1939. 90 -
737 DNIE przełomu. 80 380
738 JEDNODNIÓWKA ku uczczeniu dziesięciolecia walk o Lwów, 1-22 XI 1918, 1-22 XI 1928, wydana przez Komitet Obywatelski Obchodu 10 Rocznicy Obrony Lwowa. 80 240
739 KORNIK. Efemeryda "szarych myszy" B[iblioteki] J[agiellońskiej]. 160 160
740 POBUDKA. 80 180
741 W ĆWIERĆWIECZE stworzenia we Lwowie pierwszego oddziału kawalerii polskiej. Jednodniówka b. Członków Sokoła konnego III-go. 1912-1937. 80 420
742 KADET. Czasopismo kadetów Korpusu nr 2 w Modlinie. 100 420
743 [KALENDARZ]. Haliczanin. Kalendarz powszechny. 120 420
744 KŁOSY. Czasopismo illustrowane... T. 23, nr 575-600: 6 VII-28 XII 1876. 420 900
745 KŁOSY. Czasopismo illustrowane... T. 40, nr 1018-1043: 1 I-25 VI 1885. 480 750
746 KOLUMB. Pamiętnik opisom podró... T. 2: IV-VI 1828. 600 1 000
747 KOLUMB. Pamiętnik opisom podró... T. 3: VII-IX 1828. 600 650
748 KOLUMB. Pamiętnik opisom podró... T. 4: X-XII 1828. 600 600
749 KOLUMB. Pamiętnik opisom podró... T. 5: I-III 1829. 600 600
750 KOLUMB. Pamiętnik opisom podró... T. 6: IV-VI 1829. 600 1 400
751 KOLUMB. Pamiętnik opisom podró... T. 7: VII-IX 1829. 600 600
752 KOLUMB. Pamiętnik opisom podró... T. 8: X-XII 1829. 600 600
753 KOMUNIKAT Ogólny. Koło 1 Pułku Piechoty Legjonów. 60 220
754 KRONIKA Rodzinna. Pismo dwutygodniowe poświęcone literaturze, sprawom społecznym i domowym. 240 -
755 KRÓTKOFALOWIEC Polski. Miesięcznik pośw. krótkofalarstwu polskiemu. Oficjalny organ P[olskiego] Z[wiązku] K[rótkofalowców]. Red. nacz. W. Śniadowski, red. odp. Adam Ligęza. 54 75
756 MAŁY Światek. Czasopismo illustrowane dla dzieci. 320 320
757 MASKI. Literatura, sztuka i satyra. 480 -
758 MIESIĘCZNIK Heraldyczny. Organ Polskiego Towarzystwa Heraldycznego wydawany przez Oddział Warsz. Red. Oskar Halecki, Józef Puzyna, Zygmunt Wdowiszewski. 300 380
759 MŁODY Lotnik. Miesięcznik. Wydawnictwo Komitetu Stołecznego L.O.P.P. 220 460
760 NASZ Kraj. Tygodnik zdobny poświęcony twórczości i kulturze. 180 220
761 NIEPODLEGŁOŚĆ. [Czasopismo poświęcone dziejom polskich walk wyzwoleńczych w dobie popowstaniowej]. 220 -
762 ORLĄTKO. Pismo dla chłopców i dziewcząt polskich. 240 340
763 PRZEGLĄD Wojskowy. Kwartalnik ... R. 2: 1925, z. 5-6. s. [4], 22... 120 -
764 PRZEGLĄD Wojskowy. Kwartalnik ... R. 3: 1926, z. 7-8. s. [4], 20... 120 -
765 PRZYSZŁOŚĆ. Pismo peryodyczne. 320 -
766 PSZCZÓŁKA Illustrowana. Pismo literacko-naukowe dla ludu. Red. odp. J[an] Czaiński. Założył w roku 1875 Stanisław Stojałowski [jako Wieniec]. 360 500
767 ROCZNIK dla Archeologów, Numizmatyków i Bibliografów Polskich. 400 550
768 ROCZNIKI Polskie z lat 1857-1861. T. 2. Rok 1858. 140 -
769 TYGODNIK Literacki poświęcony literaturze, sztukom pięknym i krytyce. 600 -
770 WĘDROWIEC. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych ludzi, powieści, przekłady z literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii i rozmaitości. 480 750
771 WIDNOKRĘGI. Dwutygodnik pośw. kulturze polskiej: filozofii, sprawom społecznym, literaturze, teatrowi, muzyce i sztukom plastycznym, pod kier. Bronisława Biegeleisena, Leona Biegeleisena, Tadeusza Dąbrowskiego, Józefa Jedlicza, Maryana Olszewskiego i Ludomira Różyckiego. 80 80
772 WIERCHY. Rocznik poświęcony górom i góralszczyźnie. 180 220
773 WIERCHY. Rocznik poświęcony górom. Organ Komisji Turystyki Górskiej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. 80 260
774 Z DZISIEJSZEJ Chwili. 80 80
775 BIULETYN Informacyjny. 60 110
776 DO BRONI! Pismo Nowej Polski [... Nr 1: 7 I 1942. 48 220
777 DO BRONI! Pismo Nowej Polski [... Nr 7: 5 V 1942. 48 220
778 DO BRONI! Pismo Nowej Polski [... Nr 10: 17 VI 1942. 48 130
779 GŁOS Kobiet Wiejskich. 80 100
780 KURIER Powszechny. 1 400 2 200
781 NARODOWE Siły Zbrojne. 100 420
782 NARÓD. 120 -
783 RZECZPOSPOLITA Polska. 60 60
784 TYDZIEŃ. Pismo informacyjne Konwentu Org. Niepodległościowych. 50 130
785 TYGODNIK Polski. Organ Stronni... R. 2, nr 28: 27 IX 1943. s. 4. 48 -
786 TYGODNIK Polski. Organ Stronni... R. 2, nr 31: 18 X 1943. s. 3, [1]. 48 -
787 TYGODNIK Polski. Organ Stronni... R. 2, nr 37: 22 XI 1943. s. 4. 48 80
788 WIELKA Polska. 60 220
789 BANACH Andrzej – Polska książka ilustrowana 1800-1900. 140 260
790 BENTKOWSKI Felix – O naydawnieyszych książkach drukowanych w Polszcze, a w szczególności o tych, które Jan Haller w Krakowie wydał. 220 1 600
791 CZYŻYCKI Walenty – Prace z papieru, kartonu, tektury. Introligatorstwo. 60 60
792 DOBROWOLSKA Hanna – Grafika książki a czytanie. Z przedmową Heleny Radlińskiej. 100 300
793 DRUKARNIA Narodowa w Krakowie 1895-1935. 280 420
794 GAWEŁEK Franciszek – Bibliografia ludoznawstwa polskiego. 80 100
795 GRAJEWSKI Ludwik – Bibliografia ilustracji w czasopismach polskich XIX i pocz. XX w. (do 1918 r.). 140 320
796 JACHOWSKI Jan – Wspomnienia poznańskiego księgarza-wydawcy. 100 -
797 JANOCKI Jan Daniel Andrzej – Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Załuski. Z tekstu łacińskiego przeł. Kamil Kantak. 80 -
798 KATALOG Głównej Księgarni Wojskowej. 64 64
799 [KATALOG]. Internationale Ausstellung für Buchgewerbe und Graphik. 300 -
800 [KATALOG]. Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Oddz. Warsz. Tow. Przyjaciół Książki. Sztuka polskiej książki literackiej 1918-1939. Oprac. katalogu: Hanna Makowska, Jan Straus. 80 -
801 [KATALOG]. Towarzystwo Przyjaciół Książki, Biblioteka Narodowa. Samuel Tyszkiewicz 1889-1954. Wystawa prac typograficznych urządzona w Klubie Księgarza. 64 64
802 KATALOG Komisji Wydawniczej Kół Naukowych i T-wa Bratniej Pomocy Studentów Politechniki Lwowskiej. 80 80
803 MUSZYŃSKI Jan – Ze studiów nad renesansowym drzeworytem książkowym w Poznaniu w XVI w. 64 64
804 NOWOSZEWSKI Roman, TOWPIK Edward – Pamiętnik Ogólnopolskiego Zjazdu Bibliofilów w Warszawie 13-15 listopada 1998 roku. Oprac. ... 54 -
805 PIEKARSKI Kazimierz – Odkrycie "Volsciany" w zbiorach Bibljoteki Jagiellońskiej. 90 -
806 PORADNIKI savoir-vivre'u w kolekcji Michała Hilchena. Spis bibliograficzny z dodaniem celniejszych fragmentów dzieł w nim przedstawionych. 48 -
807 PRUS Konstanty – O pierwszych polskich drukarzach i wydawcach na Śląsku Górnem to i owo. 64 -
808 PRZEZDZIECKI Alexander – Wiadomość bibliograficzna o rękopismach zawierających w sobie rzeczy polskie, przejrzanych po niektórych bibliotekach i archiwach zagranicznych w latach 1846-1849. 400 440
809 SIPAYŁŁO Maria – Polskie superexlibrisy XVI-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 100 -
810 ZALESKA Zofia – Czasopisma kobiece w Polsce. (Materiały do historii czasopism). Rok 1818-1937. 180 440
811 WĘŻYK F[ranciszek] – Okolice Krakowa. Poema. 8 000 12 000
812 MICKIEWICZ Adam – Ucieczka. Ballada. 4 200 4 200
813 [MICKIEWICZ Adam] – Księgi Narodu Polskiego i Pielgrzymstwa Polskiego. 4 800 8 000
814 [MICKIEWICZ Adam] – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Wyd. II [właśc. IV]. 3 200 -
815 MICKIEWICZ Adam – Konrád Wallenrod. Powěst děgepisná z dêguw litewských a pruských. Přeložená od Wáclawa Sw. Štulce. 600 -
816 MICKIEWICZ Adam – Poezye ... Wyd. nowe zupełne, ułożone, objaśnione i wstępem opatrzone przez Piotra Chmielowskiego. T. 1-3. 600 -
817 MICKIEWICZ Adam – Dziady. Część I, II i IV. Z illustracyami Cz. B. Jankowskiego. 800 2 200
818 MICKIEWICZ Adam – Epilog Pana Tadeusza. Z autografu wydał Stanisław Pigoń. 60 60
819 MICKIEWICZ Adam – Monsieur Thadée. Quelques pages. Traduites en vers français par W. Gasztowtt. Illustrées par Xavier Kozminski. 100 -
820 MICKIEWICZ Adam – Golono, strzyżono. Ilustrował linorytami K[onstanty] M[aria] Sopoćko. 140 340
821 MICKIEWICZ Adam – Koza, kózka i wilk. Bajka. 280 320
822 CHMIELNIKOWSKA Maria, PILICHOWSKI Czesław – Mickiewicziana w Bibliotece Gdańskiej. (Notatka bibliofilska). 36 -
823 CYBULSKI Wojciech – Dziady A. Mickiewicza. Krytyczny rozbiór zasadniczej idei poematu. 160 220
824 GĄSIOROWSKI Albert – Adam Mickiewicz od wyjazdu z Petersburga i Pan Tadeusz. T. 1. 120 120
825 KALENDARZ pielgrzymstwa polskiego na rok 1838. 520 650
826 KALLENBACH Józef – O nieznanych utworach Adama Mickiewicza (1817-1820). 64 170
827 KAWYN Stefan – Ideologia stronnictw politycznych w Polsce wobec Mickiewicza 1890-1898. 180 -
828 MĘŻYŃSKI Kazimierz – Rosja w wykładach paryskich Mickiewicza. 120 120
829 PROGRAM uroczystości jubileuszowych Adama Mickiewicza w Krakowie w dniach 16 i 27 czerwca 1898. 64 -
830 SEMKOWICZ Aleksander – Wydania dzieł Adama Mickiewicza w ciągu stulecia. O wydaniach oryginalnych ogłoszonych za życia poety 1822-1855. Gawęda bibljofilska. Z podobiznami. 150 600
831 [SIEROCIŃSKI Teodozy] – O nowem wydaniu Poezij Adama Mickiewicza z przedmową napisaną przez samegoż poetę w Peterzburgu 1828 roku. Nakładem autora. Drukiem Karola Kraya. 1 200 -
832 BEGEY Atillo – U źródła. Wspomnienia o Andrzeju Towiańskim. 60 300
833 CIECHANOWSKA Zofia – Malarz Sprawy Walenty Wańkowicz. 48 60
834 GOŁEMBIOWSKI Władysław – Mickiewicz odsłoniony i towiańszczyzna. 280 320
835 KALLENBACH Józef – Towianizm na tle historycznem. 140 420
836 [KOMIEROWSKI Józef] – Moje stosunki z Towiańskim i towiańczykami. Przez ***. 120 320
837 MAZURKIEWICZ Jan – Andrzej Towiański. Studyum psychologiczne. 80 80
838 NIEWIAROWICZ Alojzy Ligenza – Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu. 160 160
839 PIENIĄŻEK Czesław – Messjanizm i towiańszczyzna. W ogólnym zarysie napisał ... 160 170
840 PIGOŃ Stanisław – Adam Mickiewicz w Kole Sprawy Bożej. 120 240
841 PIGOŃ Stanisław – Walka Słowackiego z towiańszczyzną. (Próba ujęcia syntetycznego). 40 260
842 PIGOŃ Stanisław – Z epoki Mickiewicza. Studja i szkice. 160 220
843 SEMENENKO Pierre – Towiański et sa doctrine jugés par l'enseignement de l'eglise. 160 160
844 SZPOTAŃSKI Stanisław – Andrzej Towiański, jego życie i nauka. 160 200
845 TOWIAŃSKI Andrzej – Biesiada. Pismo ... 17 stycznia 1841 roku. 360 420
846 WITWICKI Stefan – Towiańszczyzna wystawiona i annexami objaśniona. 400 850
847 ADALBERG Samuel – Księga przysłów, przypowieści i wyrażeń przysłowiowych polskich. Zebrał i oprac. ... 600 1 200
848 BARAŃCZAK Stanisław – Tryptyk z betonu, zmęczenia i śniegu. Ilustrował Wojciech Wołyński. 280 -
849 BIAŁOSZEWSKI Miron – Obroty rzeczy. Wiersze. 80 400
850 BIELIKOWICZ Antoni – Słownik polsko-łaciński. T. 1-2. 360 -
851 BRAND Max – Jeździec śmierci. 64 64
852 BRANTOME [Pierre de Bourdeille] – Żywoty pań swowolnych [!]. Przeł. Boy[-Żeleński]. Wyd. wtóre. T. 1-2. 360 360
853 BRONIEWSKI Władysław – Anka. 80 160
854 BRONIEWSKI Władysław – Nadzieja. Poezje. 140 360
855 BRONIEWSKI Władysław – Wiersze wybrane. 140 550
856 BRZECHWA Jan – Piołun i obłok. 64 64
857 BRZOZOWSKI Stanisław – Legenda Młodej Polski. Studia o strukturze duszy kulturalnej. Wyd. II z portretem autora zdobił Jan Bukowski. 120 650
858 CZAPSKI Józef – Tumult i widma. 80 80
859 [CZARTORYSKI Adam Kazimierz] – Myśli o pismach polskich. Z uwagami, nad sposobem pisania w rozmaitych materyach. 600 1 100
860 CZYCZ Stanisław – Tła. Wiersze. 60 110
861 DA VINCI Leonardo – Pisma wybrane. Wybór, układ, przekład i wstęp Leopolda Staffa. T. 1-2. 360 950
862 DANIŁOWSKI Gustaw – Fragment pamiętnika. 150 -
863 DANTE Alighieri – Boska komedja. Przeł. Edward Porębowicz. Wyd. nowe, przerobione. 160 600
864 DROZDOWSKI Jan – Bigos Hultayski czyli Szkoła Trzpiotów. Komedya we dwoch aktach, oryginalnie wierszem napisana. 320 -
865 [DZIERZKOWSKI Józef] – Dla posagu. Powieść z życia towarzyskiego, przez J. D. [krypt.]. T. 1-2. 160 160
866 GIDE Andrzej – Prometeusz źle spętany. Przekład Miriama [Zenona Przesmyckiego]. 60 900
867 GŁOWACKI Janusz – Czwarta siostra. 100 100
868 GOETHE Johann Wolfgang – Faust. Tragedji część pierwsza [i] druga. 180 220
869 GOJAWICZYŃSKA Pola – Powszedni dzień. Wyd. III. 100 190
870 GROCHOWIAK Stanisław – Menuet z pogrzebaczem. 100 100
871 GROCHOWIAK Stanisław – Rozbieranie do snu. 60 60
872 GRUBIŃSKI Wacław – Lenin. Komedja. 140 280
873 GRUBIŃSKI Wacław – Lenin. Komedia. 70 70
874 HAUPTMANN Gerhart – Hanusia. Przekład Maryi Konopnickiej. 120 460
875 HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. 80 500
876 HERBERT Zbigniew – Raport z oblężonego Miasta i inne wiersze. 48 80
877 HERTZ Benedykt – Bajki i satyry. 100 -
878 HUGO Wiktor – Kościół Panny Maryi w Paryżu. (Notre Dame de Paris). T. 1-4. 140 180
879 HUGO Wiktor – Nędznicy. [T.] 1-10. 180 550
880 HUGO Wiktor – Pracownicy morza. T. 1-4. 120 200
881 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Słowik litewski. Poezje. 120 120
882 IREDYŃSKI Ireneusz – Moment bitwy. 80 160
883 IWASZKIEWICZ Jarosław – Śpiewnik włoski. Wiersze. 120 -
884 JAK to było pod Warszawą. 64 -
885 JANKOWSKI Czesław – Almanach literacki Wileńskiego Oddziału Polskiego Białego Krzyża. Pod red. ... 120 -
886 JANKOWSKI Czesław – Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej doby. Ułożył ... 280 400
887 JANKOWSKI Czesław – Młoda Polska w pieśni. Wybór celniejszych poezyi ostatniej doby. Wyd. II (przerobione, powiększone, dopełnione). 280 280
888 JANKOWSKI Czesław – Z czeczotkowej szkatułki. Odgłosy ginącego świata. 80 80
889 JELLENTA Cezary – Studya i szkice historyczne. 120 120
890 JUSZYŃSKI Hieronym – Dykcyonarz poetów polskich. T. 1-2. 800 1 800
891 KASPROWICZ Jan – Dzieła. Pod red. Stefana Kołaczkowskiego. T. 1-22. 320 320
892 KIRIBIRI – Oto czem jest miłość. Przeł. J. Gramicia. 64 190
893 KŁOSY i kwiaty. Książka zbiorowa. 180 220
894 KONDRATOWICZ Ludwik – Poezye ... (Władysława Syrokomli). Z portretem autora. T. 1-6. 220 -
895 KONOPNICKA Marya – Italia. Z portretem autorki. 150 150
896 KORZENIOWSKI Józef – Panna mężatka. Wyd. Adama Zawadzkiego. 220 360
897 KORZENIOWSKI Józef – Powiastki, opowiadania i dwa fragmenta poetyczne, z przydaniem kilku poezyj mniejszych. T. 1-2. 280 480
898 KORZENIOWSKI Józef – Wędrówki oryginała. Z rękopismu nieznajomego autora, drukiem ogłoszone przez ... Wyd. II. 180 320
899 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – O pracy. 100 220
900 [KRUCZKOWSKI Leon]. L. K. Korwin [pseud.] – Rewolucya w Pacanowie. 150 -
901 AMICIS Edmund de – Serce. Opowiadania miesięczne. Tłumaczyła Maria Konopnicka. 80 150
902 ANDERSEN J[an] Ch[ristian] – Baśnie. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 80 160
903 ARTYNIEWICZ Krystyna, SZULC Wacław – Agnieszka z orzeszka. 80 130
904 BECHLEROWA Helena – O biedronce pięciokropce i o trzech krawczykach. Ilustr. Zbigniew Kaja. 48 80
905 BOBROWSKA Bronisława – Janek w Legionach. Opowiadanie dla młodzieży osnute na tle prawdziwego zdarzenia. Z 6 rycinami. 60 -
906 BRONIEWSKA Janina – Historia gałgankowej Balbisi. Ilustr. K. M. Sopoćko. 64 80
907 BRZECHWA Jan – Trzy wesołe krasnoludki. Ilustrował Jerzy Desselberger. 80 550
908 BRZECHWA Jan – Za króla Jelonka. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 80 340
909 BUYNO-ARCTOWA Marja – Czar-Baba. Z rysunkami A[nny] Gramatyka-Ostrowskiej. 100 260
910 BUYNO B. – Poselstwo z krainy czarów. Wyd. III z sześcioma rysunkami w tekście. 80 120
911 BÜRGER Gotfryd August – Przygody Münchhausena. Ilustracje Gustawa Doré. Przekład Hanny Januszewskiej. 80 80
912 CARROLL Lewis – Alicja w krainie czarów. Tłum. Antoni Marianowicz. Ilustr. Olga Siemaszko. 64 64
913 COLLODI C[arlo] – Pinokio. Przygody drewnianej kukiełki. Na podstawie oryginału włoskiego oprac. J. Wittlin. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 120 220
914 CZAPCZYŃSKI Tadeusz – Książka trochę nowa, trochę stara o Magdzie, mące, kluskach i zegarach. 64 70
915 EJSMOND J[ulian] – Baśń o ziemnych ludkach. Ilustr. Teresa Tyszkiewiczowa. 100 100
916 GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Wiersze dla dzieci. Ilustrował M[arek] Rudnicki. 100 -
917 GEIJERSTAM Gustaf af – Moi chłopcy. Szwedzkie opowiadanie dla dzieci. Przełożyła Janina Mortkowiczowa. Ilustrował Zdzisław Eichler. Wyd. III. 80 80
918 GRABOWSKI Jan – Jak Tomek Kowalczyk do nieba się dostał. Z 20 rysunkami Wł. Szyndlera. 100 100
919 GROTOWSKA Helena – Jeniec z północy. 48 120
920 HELWIN Jan – Mali bohaterowie Wielkiej Wojny. 100 220
921 HERTZ Benedykt – Ze wspomnień Samowara. Wyd. II. 100 220
922 HOFFMANN E[rnest] T[eodor] A[madeusz] – Dziadek do orzechów. 80 260
923 JACHOWICZ Stanisław – Powiastki i bajki ... Wyd. VI ozdobione 12 rycinami. T. 1-3. 400 800
924 JANCZARSKI Czesław – Wesoły Florek. Ilustrował Antoni Pucek. 48 48
925 JANUSZEWSKA Hanna – O smoku wawelskim. Ilustrował Adam Kilian. 80 80
926 JANUSZEWSKA Hanna – Pyza na polskich dróżkach. Część pierwsza. Ilustrował Adam Kilian. 60 -
927 JANUSZEWSKA Hanna – Zaczarowany krawiec. Ilustr. Janusz Stanny. 64 80
928 KASPROWICZ Jan – Bajki, klechdy i baśnie. Oprac. ... Ilustrował Kazimierz Kostynowicz. 160 380
929 KERN Ludwik Jerzy – Karampuk. Ilustrował Janusz Stanny. 80 -
930 KERN Ludwik Jerzy – Menażeria kapitana Ali. Ilustrował Kazimierz Mikulski. 100 160
931 KONOPNICKA Marya – Nowe latko. Z rysunkami Piotra Stachiewicza. 100 260
932 KOSSAK-SZCZUCKA Zofja – Kłopoty Kacperka, góreckiego skrzata. Baśń. Ilustrował Karol Kossak. 100 100
933 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Dziad i baba. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 80 170
934 KRJUGER Marija – Princessa Belosnežka. Po skazke bratev Grimm. Perevel s polskogo S. Svjackij. Illustriroval Jan Martin Šancer. 80 100
935 KRZEMIENIECKA Lucyna – Łap-Cap. Wg bajki "O kuchciku, o nadziei i o drzwiach zamkniętych". Ilustrował A. Wiercieński. 64 80
936 KUBIAK Tadeusz – Gdy zapadnie noc. Ilustr. Janusz Juriewicz. 48 180
937 LAHUTI Abdul Kasi – Uzum - angur - enab czyli towarzysze podróży. Tłumaczył Julian Tuwim. Ilustrował Jan Marcin Szancer. 60 120
938 LEŚMIAN Bolesław – Baśń o rumaku zaklętym. Ilustrował Józef Wilkoń. 80 320
939 LEŚMIAN Bolesław – Przygody Sindbada Żeglarza. 240 550
940 MAKUSZYŃSKI Kornel – Bardzo dziwne bajki. Wyd. nowe powiększone. Okładka i ilustracje Mikołaja Wisznickiego. 140 320
941 MILNE A[lan] A[lexander] – Kubuś Puchatek. Przekład Ireny Tuwim. 80 130
942 MORTKOWICZÓWNA Hanna – 30 kolegów z całej Polski. Wiersze i obrazki. 280 400
943 OPPMAN A[rtur] – Baśnie polskie. Serja I. Wierszem Or-ota (...). Z rysunkami T. Jaroszyńskiego. 280 440
944 OPPMAN Artur (Or-Ot) – Legendy warszawskie. Ilustracje wykonała M. Mackiewiczówna. Okładkę ilustrował Wacław Kalicki. 100 120
945 [OPPMAN Artur]. Or-Ot [pseud.] – Leśna królewna. Napisał wierszem ... 80 260
946 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Zwierzyniec. Z 8 ilustracjami T. Rojana [= T. Rożankowskiego]. 80 80
947 OSTROWSKA Bronisława – Bohaterski miś, czyli przygody pluszowego niedźwiadka na wojnie. Dla dzieci od lat 10 do 100 spisała ... Wyd. V. 140 300
948 OŻOGOWSKA Hanna – Malowany wózek. Ilustr. Irena Kuczborska. 80 80
949 OŻOGOWSKA Hanna – Uczniowie III klasy. Ilustrowała Wanda Romeyko. 48 48
950 PACZOSKA Irena – Caro's Adventures. Przygody Kara. Retold from the Polish by Agnes Turner Walker. Illustrations by M. Walentynowicz. 64 80
951 PORAZIŃSKA Janina – Kopciuszek. Ilustrował Ludwik Maciąg. Wyd. IV. 80 90
952 PORAZIŃSKA Janina – Wesele Małgorzatki. Ilustr. Jadwiga Iwaszkiewicz. 120 120
953 PUSZKIN Aleksander – Bajka o rybaku i rybce. Przełożył Julian Tuwim. Ilustrowała Zofia Fijałkowska. 80 80
954 RABSKA Zuzanna – Tajemnice Łazienek. Ilustracje oraz winiety wykonał Bronisław Bartel. 140 -
955 SIEROSZEWSKI Wacław – Bajka o żelaznym wilku. Z 14 rycinami i winietą okładkową Jana Rembowskiego. 160 260
956 SŁOMCZYŃSKI Maciej – Mały olbrzym. Ilustr. Tadeusz Jodłowski. 48 -
957 SZANCEROWA Zofia – Przygody Jelonka pyszałka. [Ilustrował] Jan Marcin Szancer. 80 110
958 SZCZĘSNY Aleksander – Baśnie wiosenne. Ilustracye trójbarwne Z. Plewińskiej. 160 440
959 SZELBURG-ZAREMBINA Ewa – A... a... a... kotki dwa... 160 420
960 TAJC J[akow] – Niebieski koralik. 48 -
961 THEMERSON St[efan] – Był gdzieś haj taki kraj. Była gdzieś taka wieś. Rys. Fr[anciszka] Themerson. 140 600
962 TUWIM Julian – Cuda i dziwy. Ilustrowała Ha-ga [= Anna Lipińska-Gosławska]. 64 70
963 TUWIM Julian – Słoń Trąbalski. Ilustrował Ignacy Witz. 120 220
964 VERNE Juliusz – Wśród lodów polarnych. Z ilustr. 80 -
965 VERNE Juljusz – Piętnastoletni kapitan. Powieść w dwóch częściach. Nowy przekład z francuskiego. 80 -
966 WARNKÓWNA Jadwiga – Pieśń poranna. Opowiadania na tle przyrodniczem dla dzieci od lat 8-miu. Z rysunkami. Wyd. nowe. 120 120
967 WERYHO Marja – Wśród swoich. Powiastki dla małych dzieci. Z 28-ma winietami wewnętrznemi Marji Halbińskiej i winietą okładkową Marjana Ziółkowskiego. Wyd. III. 120 120
968 WOROSZYLSKI Wiktor – Mysie sprawki. Oprac. graficzne: Jan Młodożeniec. 60 200
969 KSIĘGA pamiątkowa ku czci Leopolda Staffa 1878-1948. 120 -
970 KUDLIŃSKI Tadeusz – Pierwsza miłość panny Elo i inne nowele o sporcie. 100 -
971 LEC Stanisław Jerzy – Z tysiąca i jednej fraszki. 120 120
972 LEŚMIAN Bolesław – Napój cienisty. 320 1 800
973 LINDE Samuel Bogumił – Słownik języka polskiego. Wyd. II, poprawne i pomnożone staraniem i nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 1-6. 3 200 5 000
974 LIPSKA Ewa – Czwarty zbiór wierszy. 80 110
975 LORENTOWICZ Jan – Polska pieśń miłosna. Antologia. Wybrał i wstępem opatrzył ... Z 12 reprod. obrazów artystów polskich. 280 360
976 LORENTOWICZ Jan – Ziemia polska w pieśni. Antologia. Ułożył i wstępem opatrzył ... Z 12 reprod. obrazów artystów polskich. 280 400
977 ŁOŚ Adam – Krakowskie pogadanki. T. 1-2. 280 420
978 ŁOZIŃSKI Władysław – Madonna Busowiska. Nowela. Wyd. III. 160 200
979 MACKIEWICZ Józef – Droga donikąd. 100 320
980 MACKIEWICZ Józef – Karierowicz. Ilustracje Kazimierza Pacewicza. 100 140
981 MAKUSZYŃSKI Kornel – Po mlecznej drodze. 100 380
982 MICIŃSKI Tadeusz – W mrokach złotego pałacu czyli Bazilissa Teofanu. Tragedja z dziejów Bizancjum X wieku. 240 380
983 MILLER Henry – Just Wild about Harry. A melo-melo in seven scenes. 540 700
984 MILLER Henry – Maurizius Forever. 420 420
985 MILLER Henry – The Smile at the Foot of the Ladder. 400 650
986 MILLER Jan Nepomucen – Korowód. Poezje. 240 -
987 MIŁOSZ Czesław – Kontynenty. 160 -
988 MIŁOSZ Czesław – Król Popiel i inne wiersze. 140 160
989 MIŁOSZ Czesław – Rodzinna Europa. 160 180
990 MIŁOSZ Czesław – Rodzinna Europa. 240 260
991 MRONGOVIUS Christoph Cölestin – Dokładny słownik polsko-niemiecki krytycznie wypracowany. Ausführliches polnisch-deutsches Wörterbuch kritisch bearbeitet. 320 -
992 MYSTKOWSKI Zbigniew – Godziny czekania. 120 -
993 NIEMOJEWSKI Andrzej – Legendy. Ozdobił Stanisław Dębicki. 360 1 600
994 NIEMOJEWSKI Andrzej – Tytuł skonfiskowany. Wyd. II. 140 460
995 [NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia]. M. Korzbok [pseud.] – Warszawa. Antologia. 80 -
996 NORWID Cypryan Kamil – Jeszcze słowo (Czyniącym pokój przypisane). 2 400 3 600
997 NORWID Cypryan – Pierścień wielkiej damy. Tragedya w trzech aktach. Wydał z autografu Z. Przesmycki (Miriam). 160 -
998 NORWID Cypryan – Reszta wierszy odszukanych po dziś a dotąd niedrukowanych. Zebrał i wydał Zenon Przesmycki (Miriam). 140 -
999 NORWID Cypryan – Rozprawki epistolarne. Zebrał i wydał Zenon Przesmycki (Miriam). 100 -
1000 ORWELL George – 1984. Powieść. Tłumaczył z ang. Juliusz Mieroszewski. 150 650
1001 OSIECKA Agnieszka – Kolory. Piosenki estradowe. Oprac. muzyczne: Edward Pałłasz. 80 130
1002 OSIECKA Agnieszka – Sztuczny miód. Ilustrował Jan Młodożeniec. 100 180
1003 PAWLIKOWSKA Marja – Cisza leśna. 120 -
1004 PIĘTAK Stanisław – Alfabet oczu. 400 -
1005 PITIGRILLI [właśc. Dino Serge] – Obraza moralności. Przeł. Zuzanna Melicka. 100 160
1006 PLATON – Państwo. Przełożył, wstępem, objaśnieniami i ilustracjami opatrzył Władysław Witwicki. T. 1-2. 140 360
1007 [POL Wincemty] – Pieśni Janusza. T. 1. Z wydania Alexandra Jełowickiego, Paryż 1833. 800 800
1008 POL Wincenty – Poezyje ... Mohort. Rapsod rycerski z podania. 800 1 500
1009 POL Wincenty – Poezyje ... Mohort. Rapsod rycerski z podania. 600 1 300
1010 POTOCKI Antoni – Polska literatura współczesna. Cz. 1-2. 180 -
1011 PRÓSZYŃSKI Konrad – Elementarz na którym nauczysz czytać w 5 albo 8 tygodni i przytem jednocześnie pisać. Ułożył K. Promyk (...). Wyd. LVII doprowadzone z poprzedniemi do liczby 1 milijona i 130-ciu tysięcy odbić tego elementarza [...]. 100 120
1012 PRZERWA-TETMAJER Kazimierz – Melancholia. (Z portretem autora). 80 80
1013 PRZYBYSZEWSKI Stanisław – Listy. Zebrał, życiorysem, wstępem i przypisami opatrzył Stanisław Helsztyński. T. 1-3. 420 420
1014 RACHILDE [właśc. Eymery-Valette Małgorzata] – Żonglerka. Powieść. Przekład autoryzowany Maryi Segeny. 120 120
1015 REJ Mikołaj – Żywot człowieka poczciwego. [T. 1]. 120 120
1016 RÓŻEWICZ Tadeusz – Wycieczka do muzeum. Wybór opowiadań. 160 260
1017 SIELAŃSKI Stanisław – Raz na ... widelec. Rzeczy własne, podsłuchane i skradzione. Z przedm. Henryka W. Dziulikowskiego. 100 -
1018 [SŁOMCZYŃSKI Michał]. Joe Alex [pseud.] – Gdzie przykazań brak dziesięciu. 180 200
1019 SŁOŃSKI Edward – Wybór poezyi. 600 1 200
1020 SŁOWACKI Juliusz – Dzieła (pisma wybrane). Układ i opracowanie tekstu Leona Piwińskiego. Przedmowa Manfreda Kridla. 280 550
1021 STACHURA Edward – Cała jaskrawość. 120 200
1022 STAFF Leopold – Poezje. T. 1-3. 180 360
1023 STAFF Leopold – Ucho igielne. Wyd. III. 140 500
1024 STERN Anatol – Wspomnienia z Atlantydy. 120 120
1025 STIEBER Jerzy – Manowce. 100 -
1026 STRYJKOWSKI Julian – Sen Azrila. 100 100
1027 STRZELECKI Adolf – Powieść polska 1908-9. Z portretem autora. 120 -
1028 BOY-[ŻELEŃSKI Tadeusz], [NOSKOWSKI Witold] – Szopka krakowska "Zielonego Balonika" na rok 1912. Napisali: Boy & Taper [pseud.]. 120 120
1029 GNIAZDO wronie. Szopka satyryczna. 64 -
1030 HEMAR Marjan, LECHOŃ Jan, TUWIM Juljan – Szopka polityczna 1931. Pióra ... przy współudziale Konstantego Gałczyńskiego, Jerzego Paczkowskiego i Światopełka Karpińskiego. 80 160
1031 KARPIŃSKI Światopełk, MINKIEWICZ Janusz – Warszawska szopka polityczna. Wyd. II. 80 -
1032 RAORT Wilhelm, HOLLENDER Tadeusz – Prostym sztychem. 3 akty szopki lwowskiej na rok 1936. Pióra: ... Kukły: dłóta [!] prof. Józefa Starzyńskiego. 64 64
1033 RIKI-TIKI-TAWI – Wielka szopka po-majowa. Rewja czteroletnia w 2 częściach. Napisali ... [pseud.]. 80 -
1034 SZOPKA polityczna pióra Marjana Hemara, Jana Lechonia, Juljana Tuwima, Antoniego Słonimskiego. 100 120
1035 TETMAJER Włodzimierz – Szopka polityczna. (Ridendo castigat mores). 60 60
1036 [TUWIM Julian, LECHOŃ Jan, SŁONIMSKI Antoni] – Pierwsza szopka warszawska. Revue w 3 odsłonach. Napisał Pikador, jego koń i jeszcze jedno zwierzę [pseud.]. Lalki rzeźbił, okładkę i rysunki wykonał Zbigniew Pronaszko. 100 220
1037 [ZBIERZCHOWSKI Henryk, WASYLEWSKI Stanisław]. Hestan [pseud. zbior.] – Maryonetki pokojowe. Trzy akty wesołych piosenek i aktualnych dyalogów. 100 -
1038 SZYMBORSKA Wisława – Wiersze wybrane. 100 120
1039 SZYMBORSKA Wisława – Wołanie do Yeti. Wiersze. 140 160
1040 SZYMBORSKA Wisława – Wszelki wypadek. 80 100
1041 ŚLIWIAK Tadeusz – Poemat o miejskiej rzeźni. 50 150
1042 ŚPIEWNIK Bogorodzki. 80 130
1043 TARNOWSKI St[anisław] – O kolędach. 80 -
1044 TERLECKI Tymon – Egzystencjalizm chrześcijański. 100 100
1045 TETMAJER Kazimierz Przerwa – Legenda Tatr. 220 300
1046 TOR Jerzy – Ludzie przedmieścia. Faktomontaż nie zawierający słowa z literą "B". 80 260
1047 TWARDOWSKI Jan – Zeszyt w kratkę. Rozmowy z dziećmi i nie tylko dziećmi. 80 100
1048 UJEJSKI Kornel – Tłómaczenia Szopena i Beethovena ... Wyd. II pomnożone. 140 200
1049 UKRAINSKO-slovjanskyj bukvar i perše navčannja v zakoni Božomu. Podarunočok dobrym dìtkam. 120 140
1050 UŁASZYN Henryk – Język złodziejski. 60 260
1051 WALDORFF Jerzy – Sekrety Polihymnii. Ilustrował K[arol] Ferster. 100 300
1052 WEYSSENHOFF Józef – Mój pamiętnik literacki. 80 170
1053 WĘGIERSKI Tomasz Kajetan – Pisma wierszem i prozą. 600 -
1054 WŁODEK Adam – Liryki i satyry. 60 120
1055 WOLICA Andrzej – Młoty w dłoniach. 400 -
1056 [WÓJCICKI Kazimierz Władysław]. Książka zbiorowa ofiarowana ... 450 550
1057 WYSPIAŃSKI Stanisław – Sędziowie. Tragedya. 140 140
1058 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wesele. Dramat w 3 aktach. 240 340
1059 ZAMENHOF L[udwik] – Fundamenta krestomatio de la lingvo esperanto. 120 220
1060 ZEGADŁOWICZ Emil – Aktor wieczny. (Prolog na uroczyste otwarcie sezonu "Spazmami modnemi" Wojciecha Bogusławskiego w Teatrze Polskim w Poznaniu dnia 1 października 1929 roku). 300 -
1061 ZEGADŁOWICZ Emil – Głośniki płonące. 400 -
1062 ZEGADŁOWICZ Emil – Godzinki. Gorzkie żale, Zwiastowanie, Miedza, Ziarna na opoce. 140 480
1063 ZEGADŁOWICZ Emil – Nad brzegami Zodjaku. 320 -
1064 ZEGADŁOWICZ Emil – Odejście Ralfa Moora. 120 -
1065 ZEGADŁOWICZ Emil – Pokój dziecinny. Dramat. 280 -
1066 ZEGADŁOWICZ Emil – Powrót. Rycerz krzyżowy, Miasto. Poezye i poematy. 240 240
1067 [ZIELIŃSKI Jan Kazimierz] – Książę Józef Poniatowski. Szkic historyczny w 7 obrazach przez Jana Arwina [pseud.]. 600 600
1068 ŻMICHOWSKA Narcyza – Kwiaty rodzinne. Wybór poezyi polskiej. Wyd. III niezmienione. 220 -
1069 BADURA Herbert – Historia mojego wytopu. 48 -
1070 BARANOWICZ Jan – Spółdzielnia nad jeziorem. Opowieść wierszem. 40 40
1071 GAŁAJ Julian – W rodzinie Lebiodów. Powieść. 60 60
1072 GOGOLIN Florian – Wyścig z czasem. 48 60
1073 GUTKOWSKI T., KOSIŃSKI R. – Brygada ze stali. 48 48
1074 HAMERA Bogdan – Na przykład Plewa. 60 80
1075 JANKIN H[ilary] – Ze wspomnień stachanowca. 40 -
1076 KADEN Jerzy – Narodziny "Wesołej II". Z kamerą filmową w kopalni. 48 -
1077 KLIMAS-BŁAHUTOWA Maria – Na hałdach rosną ludzie. Powieść z życia Zagłębia Dąbrowskiego. 60 -
1078 KONWICKI Tadeusz – Przy budowie. 120 120
1079 KONWICKI Tadeusz – Władza. 80 -
1080 KOWALEWSKI Mirosław – Kampania znaczy walka. 48 -
1081 KOWALEWSKI Stanisław – Prosta droga. 48 -
1082 KRAJEWSKI J. [Michał?] – 3400 cegieł w ciągu 8 godzin. 64 -
1083 KRZYSZTOFIK Józef – Droga do sukcesów. 48 -
1084 LACHOWICZ Antoni – Gospodarz - to ja!... Obrazek sceniczny w 1 akcie z życia wsi współczesnej. Wyd. II zmienione. 40 -
1085 LIEBFELD Alfred – Opowiadania młodych hutników. ... 80 80
1086 MICHALSKA Marta – Hela będzie traktorzystką. 70 90
1087 NEWERLY Igor – Pamiątka z Celulozy. 50 -
1088 PIÓRKOWSKI Jerzy – Życiorys wykuty kilofem. 48 60
1089 PYTLAKOWSKI Jerzy – Fundamenty. Powieść. Wyd. II przejrzane i poprawione. 48 -
1090 RYDZEWSKA Nina – Ludzie z węgla. 60 60
1091 STERN Anatol – Górnicy. Sztuka w 7 obrazach. Skrót sceniczny. 40 -
1092 SZEWCZYK Wilhelm – Kleszcze. Powieść. 50 -
1093 SZEWCZYK Wilhelm – Czarne słońce. Powieść. 60 -
1094 WARNEŃSKA Monika – Na "Florianie" hartuje się stal ... 60 -
1095 WILCZEK Jan – Nr 16 produkuje. 48 130
1096 WILCZEK Jan – "Słowianka". 48 -
1097 WIRSKI Juliusz – Inżynier Saba. Sztuka w 3 aktach. 48 -
1098 WITKOŚ Stanisław – Piętnaście minut zamiast czterech dni. 40 40
1099 WITKOWSKA Irena – Młodzież buduje. (Pierwszy dzień nowych norm). 40 50
1100 WOROSZYLSKI Wiktor – Szkoła dwustu milionów. Notatki z podróży do ZSRR. 64 64
1101 ZALEWSKI Witold – Traktory zdobędą wiosnę. 64 64
1102 ŻESŁAWSKI Władysław – Mirków ruszył. 64 -
1103 ŻUKROWSKI Wojciech – W kamieniołomie i inne opowiadania. 80 -
1104 BAŃKOWSKI Piotr – Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza. 80 240
1105 BARTOSZEWICZ Kazimierz – Dzieje Galicyi. Jej stan przed wojną i "wyodrębnienie". 160 160
1106 BIBLIOTEKA Ordynacyi Myszkowsk... Rok 1859. (Z ryciną i tablicą litografowaną). 320 320
1107 BIBLIOTEKA Ordynacyi Myszkowsk... Rok 1860. (Z ryciną na stali). 420 -
1108 BIERNACKI Wacław Kostek (Brunon Kostecki) – Ułan dyżurny. Fragmenty z życia i walk I Brygady pisane w 1915-1916 r. Rysunek na okładce ppor. Nałęcz-Korzeniowskiego z roku 1915. 80 100
1109 BRANICKI Xawery Korczak – Narodowości słowiańskie. Listy do W. O. Gagaryna S. J. 150 220
1110 BREGMAN Aleksander – Najlepszy sojusznik Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej 1939-1941. 120 255
1111 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Ostatni Walezyusze. Czasy Odrodzenia we Francyi. 480 480
1112 CHODYNICKI Ignacy – Wiadomość historyczna o fundacyach klasztorów zakonu karmelitańskiego, niegdyś w Polsce i Litwie, a później pod panowaniem Austryi, Rossyi, i Pruss, zostających. Ułożył ks. ... na wsparcie mieszkańców Galicyi uszkodzonych w roku 1845 powodzią Sanu i Wisły. 160 160
1113 CHOMICKI Antoni – Herby miast i ziem polskich. W... 140 -
1114 CZAJKOWSKI Michał – Pamiętniki Sadyka Paszy ... Tłum. na polskie A. P. 180 480
1115 [CZAKI Franciszek] – Worek Judaszów czyli rzecz o klerykalizmie. Napisał Franciszek Młot [pseud.]. Przerobił i uzupełnił Zygmunt Klemensiewicz. Wyd. III [właśc. IV]. 70 70
1116 CZAPIŃSKI Kazimierz – Czarna ofenzywa. 64 64
1117 DĄBROWSKI Henryk – Jenerała ... pamiętnik wojskowy legionów polskich we Włoszech poparty notami wyjaśniającymi, przeł. z francuzkiego rękopismu nieogłoszonego drukiem na język polski Ludwik Miłkowski. 240 240
1118 [DĄBROWSKI Józef]. Grabiec J. [pseud.] – Czerwona Warszawa przed ćwierć wiekiem. Moje wspomnienia. Z licznemi ilustracjami. 120 120
1119 DĄBSKI Jan – Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy. Z 15 ilustracjami i mapą. 160 300
1120 DESMOLINS Edmond – Szlaki dziejowe a typy społeczne. [Cz.] 1: Szlaki starożytne. Przyczynek do geografii Społecznej. Spolszczył L[udwik] Krzywicki. 150 150
1121 DLA CIEBIE Polsko. W 5-tą rocznicę wymarszu II Brygady. W święto zjednoczenia Armji Polskiej 19.X.1919. 80 80
1122 DMOWSKI Roman – Myśli nowoczesnego Polaka. Wyd. V. 120 -
1123 DOERR Fryderyk – Proces Jezusa Chrystusa w oświetleniu prawno-historycznem. Za zezwoleniem autora przeł. Stefan Glaser. Ze słowem wstępnem Władysława Szczepańskiego. 120 120
1124 [DUNIKOWSKI Juliusz] – O rodzie Swierczków na Rusi w wieku XV i początkach rodziny Dunikowskich. 420 500
1125 [DUNIN-BORKOWSKI Sławomir] – Polska karząca. Opracowanie P[olskich] S[prawozdawców] W[ojennych]. 80 110
1126 DYBOSKI Roman – Siedem lat w Rosji i na Syberji (1915-1921). Przygody i wrażenia. 120 260
1127 DYNOWSKA M[aria] – Polska w zwyczaju i obyczaju. Z 10 ilustracjami Kamila Mackiewicza. 80 300
1128 DZIEJE Legjonów Polskich i marszałka J. Piłsudskiego. Album pamiątkowy. 600 600
1129 EGER Feliks – Historya masoneryi i innych towarzystw tajnych. 160 180
1130 FALLET [Céline] – Jean Sobieski ou le défenseur de la chrétienté. 420 420
1131 FOGG Mieczysław – Od palanta do belcanta. Wspomnienia spisał Zbigniew K. Rogowski. 80 340
1132 FRĄŚ Ludwik – Obrona Zbaraża w r. 1649. 80 -
1133 GEMBARZEWSKI Bronisław – Wojsko polskie. Księstwo Warszawskie 1807-1814. Oprac. i rys. ... Wyd. II powiększone. 600 800
1134 GLOGER Zygmunt – Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. 1-4. Warszawa 1900-1903. Druk. P. Laskauera. 480 600
1135 GOLLERT Friedrich – Warschau unter deutscher Herrschaft. Deutsche Aufbauarbeit im Distrikt Warschau. Im Auftrage des Gouverneurs des Distrikts Warschau Ludwig Fischer, unter Benutzung amtlicher Unterlagen bearb. von ... 240 600
1136 GOŁĘBIOWSKI Łukasz – O dzieiopisach polskich, ich duchu, zaletach i wadach. 360 750
1137 GROCHOLSKI Zdzisław – Kresowe ziemie ruskie najjaśniejszej Rzeczypospolitej. 50 110
1138 HARBUT Juljusz Stanisław – Mały Rzym. T. 1-4. 220 -
1139 [HOŁÓWKO Tadeusz] – Duch wojska narodowego. 150 -
1140 HUPKA Jan – Z czasów Wielkiej Wojny. Pamiętnik nie kombatanta. 220 220
1141 ILUSTROWANE słownictwo materjału uzbrojenia. Część II. Karabiny maszynowe, podstawy i ich części składowe. 180 700
1142 JANIK Michał – Dzieje Polaków na Syberji. Z 23 ilustracjami. 140 140
1143 ALTBAUER M[osz] – Język polski w szkole żydowskiej. 40 90
1144 BORWICZ Michał M. – Organizowanie wściekłości. Słowo wstępne: Zofia Nałkowska. 48 190
1145 CZIRIKOW E[vgenij] – Żydzi. Sztuka w 4 aktach. Przełożył z rosyjskiego Zygmunt Kłośnik [właśc. Z. Januszowski]. 100 -
1146 DOKUMENTY chwili. 48 48
1147 DUBNOW Szymon – Historia Żydów. Przekład Zofii Erlichowej i Cecylii Słapakowej. 100 800
1148 GOLIŃSKI Jan – Rys historyczny emigracji żydów oraz ich do Polski przychodźctwa jako przyczynek do kwestji żydowskiej, w skróceniu: "Migracja Żydów w Polsce". Z przedmową Józefa Kruszyńskiego. 64 180
1149 MARK B[ernard] – Powstanie w ghetcie warszawskiem. 60 200
1150 The MASS Extermination of Jews in German Occupied Poland. Note addressed to the Governments of the United Nations on December 10th, 1942, and other documents. 80 2 200
1151 NELKEN Halina – Pamiętnik z getta w Krakowie. Z przedmową Gideona Hausnera. Wstępem i przypisami opatrzył [...] Stanisław Wcisło. 80 260
1152 POLSKA Partja Socjalistyczna o żydowskim ruchu robotniczym. Wydawnictwo Ogólno-Żydowskiego Związku Robotniczego na Litwie, w Polsce i Rosyi. 64 100
1153 [PRZYJEMSKI Feliks]. Bronisław Dobrowiest [pseud.] – Zagadnienie żydowskie. 60 140
1154 ROSYA sowiecka. 80 80
1155 SCHIPER Ignacy, TARTAKOWER A[ryeh], HAFFTKA Aleks[ander] – Żydzi w Polsce Odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna. Pod red. ... T. [1]-2. 420 1 300
1156 THON-ROSTOWA N[elly] – Ozjasz Thon. Wspomnienia córki. 100 -
1157 TRZECIAK Stanisław – Program światowej polityki żydowskiej. (Konspiracja i dekonspiracja). Wyd. II rozszerzone. 80 110
1158 W KWESTJI organizowania demonstracji i Święta Majowego. (Tłomaczenie z żyd. [...]). Wydawnictwo Ogólno-Żydowskiego Związku Robotniczego na Litwie, w Polsce i Rosyi. 64 150
1159 WIADOMOŚCI Ż[ydowskiego] T[owarzystwa] K[rajoznawczego]. 80 -
1160 KADEN-BANDROWSKI Juliusz – Mogiły. 80 -
1161 KANTOR-MIRSKI Marjan – Od Rarańczy do Kaniowa. Wspomnienia legjonowe z r. 1918. Z ilustracjami i podobizną autora. 80 170
1162 KAUTSKY Karol – Zasady socyalizmu. Przekład dzieła: "Das Erfurter Programm". Z przedmową i uzupełnieniami autora. Wyd. II. 180 -
1163 KOCHANOWSKI J[an] K[arol] – Kilka słów w sprawie teorji historyczno-heraldycznej Dra Fr. Piekosińskiego. 80 150
1164 KOLANKOWSKI L[udwik] – Dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego za Jagiellonów. T. 1: 1377-1499. 180 200
1165 KOMORNICKI Stefan S. – Dziennik podróży do Moskwy. 100 -
1166 KORWIN Ludwik [właśc. Piotrowski Ludwik] – Korwinowie. VIII tablic barwnych. 300 300
1167 KOSSAK Wojciech – Wspomnienia. Z 92 illustracyami w tekście oraz 8 kolorowemi na osobnych kartach. 320 400
1168 KOTŁUBAJ Edward – Życie Janusza Radziwiłła, Ś. Państwa Rzymskiego xiążęcia na Birżach i Dubinkach, hrabi na Newlu i Siebieżu, wojewody wileńskiego [...]. 600 1 100
1169 KOTYNIEWICZ-PAWŁOWSKA Estella – Pół wieku życia. T. 1. 100 100
1170 KRAJEWSKI Józef – Tajne związki polityczne w Galicyi (od r. 1833 do r. 1841). Według niewydanych źródeł rękopiśmiennych, oraz aktów sądowych i gubernialnych. 120 120
1171 KRAJEWSKI Michał – Życie Stefana Czarnieckiego. 320 600
1172 KRAUSHAR Alexander – Obrazy i wizerunki historyczne. Z illustracyami. 160 360
1173 KRAUSS Stanisław – Wyszkolenie bojowe pojedynczego szeregowca. Zbiór zadań. 54 -
1174 KREISSCHREIBEN des k. k. galizischen Landesguberniums. Regulaminy i instrukcyje dla Władz Galicyjskiego Stanowego Instytutu kredytowego. 160 -
1175 KREMER Józef – Dzieła. Z dodaniem życiorysu i rozbioru prac Kremera oraz notatek uzupełniających. T. 1-11. 420 950
1176 KRZYŻANOWSKI Stanisław – Słownik heraldyczny dla pomocy w poszukiwaniach archeologicznych. 120 160
1177 KUBALA Ludwik – Szkice historyczne. Serja I i II. Wyd. V. 160 200
1178 KUKIEL Maryan – Próby powstańcze po trzecim rozbiorze 1795-1797. 150 190
1179 KULCZYCKI Jerzy Sas – Rejestr arystokratycznych niby-tytułów w Polsce. Register of Pseudo Aristocratic Titles in Poland. Zebrał, ułożył i wstępem zaopatrzył ... Wersja uzupełniona. 120 160
1180 [KULERSKI Wiktor]. Antoni L. Rekulski [pseud.]. – Czy drugi Katyń? 80 -
1181 LASKOWSKI Otton, PAWŁOWSKI Bronisław – Badania dawnej polskiej historji wojskowej. Zadania pracy i ogólna charakterystyka źródeł. 64 -
1182 LELEWEL Joachim – Histoire de Pologne, par Joachim Lelevel. T. 1-2. 680 -
1183 LENIN N. (Uljanow) – Państwo i rewolucja. Przeł. Czesław Hulanicki. Wstępem i zarysem historyczno-krytycznym opatrzył Ludwik Kulczycki. 100 200
1184 LEPECKI Mieczysław B. – Sybir wspomnień. 80 110
1185 LÉGENDES slaves du Moyen Âge. 1169-1237. Les Némania, vies de S-t. Syméon & de S-t. Sabba. Traduction du paléo-slave en français. Avec texte en regard par A[lexandre] Chodźko. 280 280
1186 LIPIŃSKI Wacław – Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina Święcickiego i Tadeusza Rylskiego wydana staraniem Józefa Jurkiewicza, Franciszki Wolskiej, Ludwika Siedleckiego i Wacława Lipińskiego. Pod red. ... 540 1 000
1187 LORET Maciej – Między Jeną a Tylżą. 1806-1807. 120 280
1188 LORET Maciej – Życie polskie w Rzymie w XVIII wieku. Z 34 ilustr. 140 -
1189 ŁOZIŃSKI Władysław – Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wyd. IV. T. 1-2. 280 -
1190 MACIEJOWSKI Wacław Aleksander – Dopełnienia Historyi prawodawstw słowiańskich, nakładem zapisu ś. p. Michała Konarskiego opracowane i w kilku artykułach, osobne dzieła stanowiących drukiem ogłoszone przez ... Artykuł pierwszy zawiera: Dzieje Polski przedchrobrowej aż do początku panowania w niej rodziny Piasta [...] i opowiedziane z uwagą na ościenne kraje, na Ruś, Litwę i Czechy, - a osobliwie na starodawne i dzisiejsze Niemcy. 240 550
1191 MAJEWSKI Józef, BŁAŻYŃSKI Witold – Skorowidz władz i miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej. Wydał Tadeusz Bystrzycki. 420 -
1192 MAKSIMOW S[iergiej] – Syberya i ciężkie roboty. (Sybir i katorga). W trzech częściach. [...] przełożył Zenon Pietkiewicz. Cz. 1-3. 360 600
1193 MALAK Henryk Maria – "Klechy" w obozach śmierci. Wyd. II przejrzane i uzupełnione. T. 1-2. 140 -
1194 MAŁACHOWSKI-ŁEMPICKI Stanisław – Strącone korony. Z dziejów wolnomularstwa polskiego. 80 120
1195 MAŁECKI Antoni – Studya heraldyczne. T. 1-2. 400 400
1196 MANTEUFFEL Gustaw – Cywilizacya, literatura i sztuka w dawnej kolonii zachodniej nad Bałtykiem. Na podstawie badań najnowszych. Wyd. II przyozdobione 23 oryginalnemi rysunkami. 160 160
1197 MARCINKOWSKI Kazimierz – Rodziny zaszczycone szlachectwem w Królestwie Polskim 1815-1836 z podaniem ich herbów na podstawie Dziennika Praw. 160 260
1198 MARTYNOWSKI Stanisław – Droga do wolności. Wspomnienia z katorgi tobolskiej. 120 140
1199 MATERJAŁY Komisji dla Usprawnienia Administracji Publicznej przy Prezesie Rady Ministrów. Podział administracyjny Państwa. [T. 1]. 180 -
1200 MATERJAŁY w sprawie rozłamu w S.D.K.P. i L. Nr 1: Prowokacja w rozłamowej organizacji S.D.K.P. i L. 80 130
1201 MIENICKI Ryszard – Wilno w polskim wysiłku zbrojnym. 64 64
1202 MIKUCKI Silvio – Barwa w heraldyce średniowiecznej. Cz. 1: Herby rycerstwa zachodniego i polskiego. 80 100
1203 MIŁKOWSKI Zygmunt (T. T. Jeż) – Sylwety emigracyjne. 140 -
1204 MOWY przy installacyi Kuratora Jeneralnego Instytutów Naukowych w Krolestwie Polskiem na dniu 19 Lipca 1823 Roku odbytey. 80 100
1205 NIEMCEWICZ Julien Ursin – Notes sur ma captivité a Saint-Pétersbourg, en 1794, 1795 et 1796. Ouvrage inédit de ... publié d'apres le manuscrit autographe de l'auteur, par l'ordre du Comité Historique Polonais a Paris. 180 -
1206 ORGANIZACJA sił zbrojnych S.S.S.R. w czasie pokoju. Opracował Oddział II Sztabu Generalnego. 240 320
1207 OSTROWSKI Christien – Le massacre de Praga 4 Novembre 1794. 2-e édition. 100 100
1208 OSTROWSKI Juliusz – Księga herbowa rodów polskich. Zesz. 1-19. 800 1 600
1209 PAPLA Józef – W trybach życia. Wspomnienia z minionych lat 1897-1930/35. [Wol.] 1-4. 800 -
1210 PASEK Jan Chryzostom – Reszty rękopismu ..., deputata z powiatu lelowskiego [...] (1656-1688). Z egzemplarza w Cesar. Publ. bibliot. w Petersburgu znajdującego się, spisane i wydane przez Stanisława Augusta Lachowicza. 180 1 500
1211 PAWLIKOWSKI Józef – Lotnicze przyrządy pokładowe. 140 180
1212 PAWLIKOWSKI Michał K[ryspin] – Sumienie Polski. Rzecz o Wilnie i kraju wileńskim. 60 80
1213 PIĄTKOWSKI Romuald – Pamiętnik wzniesienia i odsłonięcia pomników Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego, tudzież połączonego z tą uroczystością Pierwszego Kongresu Narodowego Polskiego w Waszyngtonie, D.C. [...] w maju 1910 roku poprzedzony krótkim zarysem historycznym emigracyi i rozwoju Polonii amerykańskiej i ozdobiony illustracyami. Oprac. ... 220 360
1214 PIEKOSIŃSKI Franciszek – Uwagi nad ustawodawstwem wiślicko-piotrkowskiem króla Kazimierza Wielkiego. 60 190
1215 PIWARSKI Kazimierz – Michał Korybut Wiśniowiecki (1669-1673). 420 -
1216 POCIECHA Władysław – Królowa Bona (1494-1557). Czasy i ludzie Odrodzenia. T.1-4. 240 550
1217 PODRĘCZNIK dowódcy plutonu strzeleckiego. Cz. 1-2. Wyd. III. 150 -
1218 PODRĘCZNIK drużynowego. 60 60
1219 POLISZCZUK Kłym – Niebo i ziemia. Opowieści z życia na Ukrainie Sowieckiej. (Tłumaczenie z ukraińskiego). 80 150
1220 PONIATOWSKI Stanisław August – O ustanowieniu czynszu powszechnego. Z francuzkiego. 220 220
1221 PORTRETY i sceny z czasów powstania 1863 roku. 80 -
1222 POZEMELNAJA sobstvennost v desjati gubernijach Carstva Polskago za 1894 god. 140 160
1223 PREZZOLINI Giuseppe – Faszyzm. Przedmowa autora do wydania polskiego. Przekład autoryz. przez W. P. 80 100
1224 PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. T. 1-2. 800 -
1225 PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Nouvelle édition, revue et corrigée avec soin, et augmente de sommaires et d'une table. 600 -
1226 PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne, duc de Lorraine et de Bar. Extraite de M. l'abbé Proyart, par *** [...]. 320 320
1227 PROYART [Liévain Bonawentura] – Vie de Marie Leckzinska, princesse de Pologne, reine de France, écrite sur les mémoires de la court. 400 400
1228 PRZEWODNIK oficera sapera. Materiały i środki wybuchowe oraz prace minerskie. 80 180
1229 RAPPAPORT B[runo] – Carat i rewolucja. (Trzy lata za frontem rosyjskim). 120 280
1230 ROSENBERG Artur – Historja bolszewizmu od Marksa do doby obecnej. Wyd. II. 60 190
1231 RZYMOWSKI Wincenty – W walce i burzy. Tadeusz Hołówko na tle epoki. 100 -
1232 SALVANDY N[arcyz] A[chilles] de – Histoire du roi Jean Sobieski et de la Pologne. Nouvelle édition, revue et augmentée. 380 -
1233 SAPIEHA Leon – Wspomnienia (z lat od 1803 do 1863 r.). Z przedmową Stanisława hr. Tarnowskiego. Wydał, wstępem i wyjątkami z korespondencyji zaopatrzył Bronisław Pawłowski. 160 380
1234 SCHNÜR-PEPŁOWSKI Stanisław – Z przeszłości Galicyi (1772-1862). Wyd. II uzupełnione. 180 340
1235 SEMPOLIŃSKI Ludwik – Wielcy artyści małych scen. 100 180
1236 SĘKOWSKI J[ózef] J[ulian] S. – Collectanea z dziejopisów tureckich rzeczy do historyi polskiey służących. Z dodatkiem objaśnień potrzebnych i krytycznych uwag. T. 1-2. 1 400 4 800
1237 SIEMIEŃSKI Józef – Dyplomacja dawnej Polski. Ilustracja archiwalna w dziale Ministerstwa Spraw Zagranicznych na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu w roku 1929. Opracował ... 140 -
1238 SOKOLNICKI Michał – Czternaście lat. 120 260
1239 SPASOVIČ V[ladimir] D[anilevič] – Žizn i politika markiza Velepolskago. Epizod iz istorii russko-polskago konflikta i voprosa. 140 -
1240 SPISOK dvorjanam Carstva Polskago [...]. Spis szlachty Królestwa Polskiego, z dodaniem krótkiej informacyi o dowodach szlachectwa. 280 340
1241 STEKERT Aleksander – Przydomki polskie, litewskie i rusińskie. 120 220
1242 [STOLARZEWICZ Ludwik]. Stefan Hincza [pseud.] – Pierwszy Żołnierz Odrodzonej Polski. Z 34 ilustr. i 4 mapami. 160 170
1243 STRUG Andrzej – Wiekopomny dzień 6 sierpnia 1914. 240 -
1244 SZANCER Stanisław – Rocznik S[zkoły] P[odchorążych] R[ezerwy] A[rtylerji] 1932-1933. Red. naczelny: kpt. ... 320 360
1245 SZELĄGOWSKI Adam – Historja powszechna. T. 1-2 [w 3 wol.]. 420 800
1246 SZUJSKI Józef – Dzieje Polski podług ostatnich badań. T.1-4. 600 650
1247 ŚLIWIŃSKI Artur – Jan Sobieski. 140 -
1248 [TEISSIER Charles Adolphe] – Manuel général de maçonnerie comprenant les sept grades du rit français, les trente-trois degrés du rit écossais et les trois grades de la Maçonnerie d'adoption, suivi d'un formulaire [...]. Orné de planches [...]. Deuxiéme édition revue et corrigée. 180 -
1249 TOKARZEWSKI Marjan – Straż przednia. (Ze wspomnień i notatek). 140 340
1250 TOŁSTOJ Lew – Nie mogę milczeć! Przełożył z rosyjskiego Feliks Kon. 64 150
1251 TRAGEDIA Warszawy. 80 260
1252 TYMCZASOWY regulamin służby łączności. 80 -
1253 TYSZKIEWICZ Wł[adysław] – Memoryał o położeniu Polaków pod panowaniem rosyjskiem złożony przez hr. ... ministrowi Światopołk-Mirskiemu. 80 170
1254 UJEJSKI Józef – Król Nowego Izraela. Karta z dziejów mistyki wieku oświeconego. 80 80
1255 UJEŻDŻANIE podjezdków (remont). Przepisy do użytku instruktorów jazdy. Wyd. II. 48 260
1256 URUSKI Seweryn – Spis szlachty po ogłoszeniu prawa. [Rękopis]. 600 1 300
1257 WASYLEWSKI Stanisław – U księżnej pani. Wyd. V przejrzane i uzupełnione. 220 240
1258 WIEDEŃ rakuski od Turków oblężony, których było 297,243, a od wojsk chrześcijańskich uwolniony w roku 1683 12 Septembra. 120 120
1259 WIEDZA o Polsce. T. 1-3 [w 5 wol.]. 800 1 600
1260 WIESIOŁOWSKI Fr[anciszek] – Ustęp z moich wspomnień. 220 360
1261 WODZICKI Stanisław – Pamiętniki hr. ... 140 140
1262 WOJCIECHOWSKI Stanisław – Moje wspomnienia. T. 1. 120 -
1263 WOLSKI K[ajetan] S[aryusz] – Polski herbarzyk. Zbiór orłów i herbów z mapą Rzeczypospolitej Polskiej przed rozbiorami. 140 260
1264 WRONIECKI Antoni – Sprawa piesza, według ducha naszego wieku. Przez ... Jenerała Brygady b. wojsk polskich, krzyża wojskowego kawalera. Księga 1-2. 220 500
1265 YOUNG Edward – Nocy Yunga z angielskiego i francuskiego z dołączeniem listów jego na polski język przetłumaczone [pracą przez Franciszka Dmochowskiego]. Edycyia Trzecia poprawiona. T. 1-2. 320 550
1266 [ZACHARYASIEWICZ Franciszek Ksawery] – Wiadomość o Ormianach w Polszcze. 360 360
1267 ZALESKI Bronisław – Żywot księcia Adama Jerzego Czartoryskiego. T. 1. 360 -
1268 ZALESKI J[akub] – Panowanie Stanisława Augusta do czasu Sejmu Czteroletniego. (Dzieło pośmiertne). 160 320
1269 ŻYCIA sławnych Polaków. Edycya Tadeusza Mostowskiego. T. 1-3. 980 2 400
1270 [PLANSZE legionowe]. Dwie plansze wydane przez Drukarnię Państwową pod zarządem Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, zapewne w 1917. 160 160
1271 ROZWADOWSKI Z[ygmunt] – Wojsko Polskie. Kawalerya od r. 1807-1830 według rysunków prof. ... Wydawnictwo dla dzieci. 1 200 2 200
1272 STACHOWICZ Michał – [Ubiory wojska polskiego z czasów Księstwa Warszawskiego. 480 -
1273 WOJSKO polskie z r. 1831 (dawnej formacyi). 640 -
1274 ANDRZEJOWSKI Antoni – Nauka wyrazow botanicznych dla łatwości determinowania roślin, czyli zastosowania do nich opisów z naylepszych autorów krótko zebrana i porządkiem abecadła ułożona. 360 600
1275 [ANTONIEWICZ Wacław Woysym] – Georgika czyli nauka rolnictwa, wierszem dla użytku szkół polskich powszechnych i średnich napisał W. W. A. [krypt.]. 1 800 2 000
1276 BREHM [Alfred Edmund] – Królestwo zwierząt. Obrazy z życia i obyczajów świata zwierzęcego. Według ... i innych najlepszych źródeł oprac. W. Lakowitz. Z oryginału niemieckiego przełożył Stanisław Rewieński. Z licznemi rycinami. 320 440
1277 DARWIN Karol – O pochodzeniu człowieka. Przetłomaczył z upoważnieniem autora Ludwik Masłowski. Tom wstępny. Wyd. II przerobione według najnowszego wydania angielskiego. 600 1 900
1278 FRANK A[lbert] B[ernhard], SORAUER P[aul] – Choroby roślin. Wskazówki praktyczne dla rolników w celu poznania chorób i uszkodzeń roślin uprawnych i środków zaradczych [...] oprac. ... Z drugiego wydania niemieckiego przełożyli A[dam] Karpiński i I[gnacy] Kosiński. Przejrzał i uzupełnił K[azimierz] Miczyński. 120 140
1279 FUNKE [Karol Filip] – Historya naturalna. Przełożona [...] przez Alexandra Kuszańskiego. Z siedmnastu rycinami sto siedemdziesiąt sześć przedmiotów wyrażającemi. 360 950
1280 GEKKEL Ernst – Krasota form v prirode. 100 tablic s opisatelnym tekstom. Obščee objasnenie i sistematičeskij obzor. Perevel V. A. Dogel pod redakciej A. S. Dogelja. 1 800 -
1281 JAWORSKI E[rnest] – Pstrąg i sposoby jego łowienia. Według dzieła Ł. P. Sabanijewa p.t. "Ryby Rosji" oprac. ... 60 60
1282 [KATALOG]. Muzeum Wnętrz Zabytkowych. Broń palna myśliwska. Katalog zbiorów. [Oprac.] Jan Kruczek. 80 -
1283 KORSAK Włodzimierz – Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody. Z przedmową Józefa Weyssenhoffa. 250 rysunków autora z tych 12 na osobnych tablicach. 360 460
1284 KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Historja naturalna. Zoologja, botanika, mineralogja, gieologja według Bargiego, Lakowitza i innych. Z 17 tablicami zawierającemi 700 okazów oraz z 631 rysunkami w tekście. Wyd. II poprawione. 160 240
1285 LUBIENIECKI Julian – Nauka dla pasieczników. Wyd. III. Przejrzał i dostosował do zasad nowoczesnej hodowli pszczół Leonard Weber. T. 1. 80 320
1286 ŁĄCKI Albin – Preparowanie trofeów myśliwskich. 64 -
1287 REJESTR ogrodów polskich. Zesz. 1-5. 300 300
1288 ROZWADOWSKI J[ózef] – Poradnik dla miłośników sportu wędkowego czyli Sztuka łowienia pstrąga, lipienia i łososia na wędkę. Wyd. II przejrzane i uzupełnione z wielu rycinami. 280 380
1289 [RZEWUSKI Leon] – Słowo o koniach. Przez członka Towarzystwa Wyścigów Lwowskich. 300 300
1290 SZYSZŁŁO Witold – Przegląd dziejów przyrody. Studya filozoficzne przez ... (Z drzeworytami w tekscie). T. 1-2. 280 440
1291 ULRICH F. W. – Praktyczna nauka hodowania drzew owocowych, z osobliwszym względem na włościan i młodzież szkolną po wsiach i miasteczkach przez ... ułożona. Tłumaczenie J[ózefa] Lompy. Z rycinami na kamieniu. Wyd. II. 360 550
1292 WEYSSENHOFF Józef – Soból i panna. Cykl myśliwski ozdobiony 85 barwnymi i czarnymi rysunkami Henryka Weyssenhoffa. 240 380
1293 BALABAN Majer – Dzielnica żydowska, jej dzieje i zabytki. 80 300
1294 [BOGUSŁAWSKA Maria]. Maryan Jastrzębiec [pseud.] – W obronie czci Jasnogóry. 160 160
1295 BRESLAU. 240 650
1296 BRYŃSKI Kazimierz – Śląsk nad Olzą. 80 130
1297 BUŁHAK J[an] – Album ostrobramskie. Podług zdjęć ... Tekst pióra M[ieczysława] Limanowskiego. 100 200
1298 BUŁHAK Jan – Wędrówki fotografa w słowie i obrazie. Z. 6: Człowiek twórcą krajobrazu. Z 16 ilustracjami autora. 100 380
1299 CERCHA Maksymilian, CERCHA Stanisław, KOPERA Feliks – Pomniki Krakowa Maksymiliana i Stanisława Cerchów. Z tekstem Feliksa Kopery. T. 1-3. 5 000 -
1300 CHMIELIŃSKA Aniela – Księżacy i ich strój. 140 420
1301 [CIĘCINA, pow. żywiecki]. Rękopiśmienna kronika kolonii dzieci krakowskich zorganizowanej w Cięcinie w dwóch "sezonach", łącznie od 14 VI do 15 VIII 1933. 320 320
1302 CZOŁOWSKI Aleksander – Jan III i zamek w Olesku. 64 160
1303 DOBROWOLSKA Agnieszka, DOBROWOLSKI Tadeusz – Strój, haft i koronka w województwie śląskiem. (Z 65 rycinami w tekście, 38 tablicami jednobarwnemi i 1 mapką). 160 220
1304 DOBRSKI I[gnacy] – Szkice Kaukazu. 300 380
1305 DYBOWSKI B[enedykt Nałęcz] – O Syberyi i Kamczatce. Cz. 1: Podróż z Warszawy na Kamczatkę. 240 850
1306 GLOGER Zygmunt – Białowieża w albumie. 140 420
1307 [GOSZCZYŃSKI Seweryn] – Dziennik podróży do Tatrów. Przez autora Sobotki [pseud.]. 1 200 1 600
1308 HAJEWSKI Władysław – Zarys historii pracy niepodległościowej powiatu wadowickiego. Sprawozdanie dla Komisji historycznej przy Związku Leg. w Wadowicach z prac przygotowanych dla całokształtu historyi. 640 800
1309 IRVING Vašington – Istorija žizni, putešestvij, otkrytij i priključenij v Novom Svete. Sočinenie ... Perevod Dmitrija Paskeviča. Čast 1-2. 240 380
1310 IWANICKI Karol – Kościoły i kaplice w Kijowie. 120 120
1311 JAWORSKI Lesław – Gimnazjum VI im. Stanisława Staszica we Lwowie 1902-1927. Dzieje i ludzie. 60 180
1312 KANTOR-MIRSKI Marjan – Sławetny cech szewski królewskiego i wolnego miasta Będzina w wiekach XVI-XVIII. Fragment z dziejów Będzina. Z ilustracjami. 80 100
1313 KANTOR-MIRSKI Marjan – Z przeszłości Sosnowca. Szkic monograficzny z ilustracjami. Wycinek z dzieła "Z przeszłości Zagłębia Dąbrowskiego i okolicy". 48 90
1314 KANTOR-MIRSKI Marjan – Z... T. 1. 1931. s. 406, [1]. 240 -
1315 KANTOR-MIRSKI Marjan – Z... T. 2. 1932. s. 286. 240 -
1316 KANTOR-MIRSKI Marjan – Z... T. 3. 1932-1933-1936. s. 224. 180 850
1317 KANTOR-MIRSKI Marjan – Ziemia Olkuska w przeszłości. Szkice monograficzne z ilustracjami. 160 1 100
1318 KLIMCZUK Paweł – Nasz powiat. Wiadomości krajoznawcze dla młodzieży szkół powszechnych powiatu kozienickiego. Z rycinami i mapką. 120 -
1319 [KOROWICZ Marek Stanisław] KOMAR Stanisław [pseud.], RYBARZ Edward, SZCZEPAŃSKI Aleksander – Górny Śląsk. 120 -
1320 KOVÁTS Edgar – Sposób zakopiański. Manière de Zakopane. Die Art Zakopane. 600 750
1321 [KRAKÓW - PROKOCIM]. Preliminarz budżetowy gminy Prokocim na rok 1939/40. 120 120
1322 KRÓLESTWO Polskie. Oprac. Gloger Zygmunt, Janowski Aleksander, Koskowski Bolesław [i in.]. 260 340
1323 KULESZA Witold – Ze świata roślinności tatrzańskiej. Szkice i opisy najciekawszych i najpiękniej zakwitających tatrzańskich roślin [...]. 70 70
1324 LENIEK Jan – Książka pamiątkowa ku uczczeniu trzechsetnej rocznicy założenia gimnazyum św. Anny w Krakowie. Oprac. ... 240 240
1325 LUBIEŃ Wielki koło Lwowa. 120 -
1326 ŁAZIENKI Królewskie, Warszawa. 120 140
1327 ŁOWICKI Maciej – Z czasów Szymona Konarskiego pamiętnik ucznia wileńskiej Akademji Medyczno-Chirurgicznej ... p.t. Duch Akademji Wileńskiej. Wyd. i dokumentami archiwalnemi uzupełnił Wacław Gizbert-Studnicki. 80 100
1328 MAŃKOWSKI Tadeusz – Dawny Lwów, jego sztuka i kultura artystyczna. 240 420
1329 MATUSZKÓWNA Stanisława – Zdobnictwo kobiecego stroju żywieckiego. Ze wstępem Marji Matuszkowej. 80 160
1330 [MOHYLÓW]. Xięga Bractwa Pocieszenia Matki Boskiey W Kosciele Mohilowskim Ormienskim. Percepty y Expensy Anno Domini 1762. Die 7ma [?] Januarii. 1 200 1 200
1331 MONOGRAFIA węglowego zagłębia krakowskiego. Część 1-2, 4. 420 -
1332 MORCINEK Gustaw – Śląsk. Przedmowę napisał Eugenjusz Kwiatkowski. 140 140
1333 MORELOWSKI Marjan – Pałac Piłsudskich w Mosarzu. (Z 19 reprodukcjami rysunków i fotografij). 80 160
1334 [NOWAKOWSKI Wacław] – Podhorce. O zamurowaniu Ludwiki z Kunickich Rzewuskiej, wojewodziny bełzkiej H. W. K. przez Edwarda z Sulgostowa [pseud.]. 64 80
1335 NOWAKOWSKI Zygmunt – Mój Kraków. 64 140
1336 OBST Jan – Historja cudownego obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej. 48 155
1337 OPIS ziem zamieszkanych przez Polaków pod względem geograficznym, etnograficznym, historycznym, artystycznym, przemysłowym, handlowym i statystycznym. T. 1-2. 420 420
1338 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Gasnące ognie. Podróż po Palestynie, Syrji, Mezopotamji. 60 ilustracyj. 160 1 900
1339 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Pod smaganiem samumu. Podróż po Afryce Północnej. Algierja i Tunisja. Wyd. II. 160 650
1340 OSSENDOWSKI F[erdynand] A[ntoni] – Wisła. 80 150
1341 OSTASZEWSKI-BARAŃSKI K[azimierz] – Z morawskiej ziemi. (Notatki). 480 -
1342 PATKOWSKI Aleksander – Sandomierskie. Góry Świętokrzyskie. Przedmowę napisał E. Kwiatkowski. 160 300
1343 PIŁSUDSKI Bronisław – Krzyże litewskie. Życiorysem autora poprzedził Juljan Talko-Hryncewicz [oraz] WIKTOR Jan — Kapliczki i krzyże przydrożne jako dzieło sztuki ludowej i potrzeba ich ochrony. 48 320
1344 POL Wincenty – Obrazy z życia i natury. Serya 2. (Z mapą i trzema tablicami). 200 340
1345 PRIVAT-MITTHEILUNGEN in Betreff der zu Tomaszow Mazowiecki in Königreich Polen begonnen grossen Ansiedlungen. Der industriellen Welt gewidment und zugleich als Beantwortung auf verschiedene in dieser Beziehung geschehene Anfragen. Mit einer Reise-Karte. 140 320
1346 DYLIK Jan – Łódź i okolice. 2 plany, 87 fot. i rys. w tekście oraz plan Łodzi i mapa okolic poza tekstem. 360 440
1347 GĄSIOROWSKI Henryk – Przewodnik po Beskidach Wschodnich. T. 2: Pasmo Czarnohorskie. Z 4 mapami i 3 panoramami. 160 160
1348 GRABOWIECKI Jan, PIETKIEWICZ Konstanty – Przewodnik narciarski po terenach Wileńszczyzny. 120 550
1349 JAROCKI Stanisław – Okolice Wilna. Z 23 ilustr. w tekście i mapką. 80 190
1350 KRÓL E[ugeniusz] – Miasta Palestyny. Plany. 1. Tel Awiwu i Jaffy, 2. Starej Jerozolimy, 3. Bazyliki Grobu Chrystusa, 4. Drogi Krzyżowej, 5. Nowej Jerozolimy, 6. Betlejemu, 7. Nazaretu, 8. Haify. Oprac. dla polskich pielgrzymów i turystów ... 80 320
1351 LESZCZYCKI Stanisław – Przewodnik narciarsko-turystyczny po okolicach Krakowa. 68 100
1352 [LEWKOWICZ Kazimierz] – Krótki przewodnik. Wilno i bliższe okolice. Z dodaniem planów orjentacyjnych oraz licznych fotografij zabytków m. Wilna. Wyd. III. Oprac. K. L. [krypt.]. 60 110
1353 A LITTLE Guide-Book to the Royal Residence Cracov and Its Environs. With 36 illustrations, railways, air-ways and one map. 140 -
1354 MIDOWICZ W[ładysław], AUGUSTYNOWICZ [Michał] – Przewodnik narciarski po Beskidzie Zachodnim. (Babia Góra, Pasmo Jałowieckie, Beskid Żywiecki, Beskid Mały, Grupa Baraniej Góry, Gorce). 140 -
1355 MIDOWICZ Wł[adysław], MERTA St[anisław] – Zwardoń i okolica. Przewodnik narciarski z dodatkiem letniskowym. 54 80
1356 ORŁOWICZ M[ieczysław] – Ilustrowany przewodnik kolejowy. [Cz.1.]. Część południowo-zachodnia. 120 -
1357 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Galicyi, Bukowinie, Spiżu, Orawie i Śląsku Cieszyńskim. Opracował ..., wydał Karol Kwieciński. Z mapą Galicyi i 250 ilustracyami. 240 600
1358 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po województwie pomorskiem. Z 264 ilustracjami, planami Torunia i Grudziądza i mapką. 360 650
1359 OTTO A[ugust] – Die Hohe Tatra nebst den wichtigsten Touren in den Zentral- und Westkarpathen. Achte, neu bearb. Aufl. Mit 6 Karten. 120 120
1360 TURSKI J[an] K[anty] – Przewodnik dla zwidzających [!] kopalnie Wieliczki. Według najświeższych źródeł ułożył ... 120 340
1361 ZAHORSKI Władysław – Przewodnik po Wilnie. Wyd. IV przejrzane i uzupełnione. 100 160
1362 RACZYŃSKI Edward – Rogalin i jego mieszkańcy. 140 460
1363 REMER Jerzy – Pochwała miasta. 98 180
1364 ROCZNIK Krakowski. 3 000 3 000
1365 SEMENOV P. P. – Živopisnaja Rossija. Otečestvo naše [...]. Pod obščej redakciej ... T.4: Carstvo Polskoje: Varšavskaja, Kališskaja, Keleckaja, Lomžinskaja, Ljublinskaja, Petrkovskaja, Plockaja, Radomskaja, Suvalskaja i Siedleckaja gubernii. Čast 2. S 195 risunkami v tekste i 28 otdelnymi kartinami, rezannymi na dereve. 320 500
1366 SIMON Zygmunt – Warownie i zamki starodawne. Na szlaku Danków - Częstochowa - Rabsztyn. Z ilustracjami. 44 260
1367 SŁAPA Aleksander – Goszczyński na Podhalu (1832). Kartka z przeszłości Podhala i Tatr. 120 160
1368 SMOLIK Przecław – Wśród wyznawców Burchan-Buddhy. Szkice z życia, opowieści i legendy Mongoło-Burjatów. Z 50 ilustracjami. 80 80
1369 SPIS abonentów telefonicznych Krakowskiego Okręgu Poczt i Telegrafow [!]. Stan z dnia 30 czerwca 1945. 220 -
1370 SZAJNOCHA Władysław – Źródła mineralne Galicyi. Pogląd na ich rozpołożenie, skład chemiczny i powstawanie. (Z tablicami porównawczemi). 60 240
1371 SZYDŁOWSKI Thadée – Le retable de Notre-Dame a Cracovie. Avec une introduction de Pierre Francastel. 320 -
1372 ŚWIĘCICKI L. – Założenia zagospodarowania przestrzennego okręgu bełchatowskiego. Opracowanie zespołowe pod kierunkiem ... 180 180
1373 TATARKIEWICZ Władysław – Budowa Pałacu w Łazienkach. Rzecz czytana na posiedzeniu Towarzystwa Naukowego Warszawskiego [...]. 64 340
1374 TEKA Grona Konsterwatorów Gali... T. 4: Wawel. T. 1: Zabudowania Wawelu i ich dzieje. Opisał Stanisław Tomkowicz. Cz. 1-2. 1908. 480 1 100
1375 TEKA Grona Konsterwatorów Gali... T. 6: Katalog kościoła N. M. Panny w Krakowie. Wydał Edmund Długopolski. 240 240
1376 UDZIELA Seweryn – Polskie hafty ludowe. Cz. 1: Krakowskie hafty białe. Rysowała Marja Polaszkówna. 80 80
1377 W POLESKIEJ kniei. 80 130
1378 WĄSOWICZ Zygmunt – Krynica i jej środki lecznicze. 100 340
1379 [WILNO i okolice]. Vues de Vilna. 180 750
1380 WIŚNIEWSKI Jan – Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w Olkuskiem. 220 -
1381 WIŚNIOWSKI Tadeusz – Szkic geologiczny Krakowa i jego okolic. (Z kolorowaną kartą geologiczną). 160 240
1382 [ZUBER Rudolf] – Wycieczka geologiczna do Tatr. Przez Dra R. Z. [krypt.]. 98 1 000
1383 ABRAMOWSKI Edward – Pisma. Pierwsze zbiorowe wydanie dzieł treści filozoficznej i społecznej. W oprac. i z przedmową Konstantego Krzeczkowskiego. T. 1-4. 360 600
1384 BATUREWICZ F. – Znaczenie symboliczne kolorów i kwiatów. 80 140
1385 BAUMAN Zygmunt – Kultura w płynnej nowoczesności. 100 100
1386 BYSTROŃ Jan Stanisław – Słowiańskie obrzędy rodzinne. Obrzędy związane z narodzeniem dziecka. 94 260
1387 CZARTORYSKI Zygmunt – O drogach żelaznych podrzędniejszych i najodpowiedniejszej szerokości toru dróg żelaznych wązkotorowych. Wyd. II. 140 140
1388 CZYŃSKI Cz[esław] – Przepowiednie polityczne w świetle jasnowidzenia. 60 60
1389 EYMAN Frank A. – Piłka koszykowa, siatkowa, ręczna, palant. Obowiązujące przepisy i prawidła gry, wskazówki dla graczy i sędziów, uzgodnione z Wojskową Szkołą Sportów i Gimnastyki. 80 120
1390 FRĄCZEK Eugeniusz, JAROSZ Zygmunt – Nauka latania. Pilotaż dla wszystkich. Ze 106 rysunkami. Przejrzał i wstępem zaopatrzył Janusz Meissner. 60 170
1391 FREUD Zygmunt – Psychopatologia życia codziennego. (O zapominaniu, pomyłkach, zabobonie i błędach). Przełożyli z upoważnienia autora Ludwik Jekels i Helena Ivanka. 160 220
1392 DISSLOWA Marja – Jak gotować. Praktyczny podręcznik kucharstwa. Poradnik we wszelkich sprawach odżywiania, zestawiania menu, urządzania przyjęć, dekoracji stołu. Przejrzała i uzup. pani Elżbieta [Kiewnarska]. 261 ilustracyj jedno- i wielobarwnych [...]. 280 600
1393 [DR. OETKER]. Cztery reklamowe broszury kulinarne wydane przez firmę Dr. Oetker w latach międzywojennych. 80 100
1394 GRUSZECKA Maria – 366 obiadów. Praktyczna książka kucharska zawierająca wypróbowane przepisy do sporządzania smacznych i zdrowych potraw, ciast, legumin, kremów, konfitur, soków, likierów i t.p. dla oszczędnych gospodarstw. 140 150
1395 KUCHNIA chyliczkowska z uwzględnieniem jakościowem i ilościowem składników pokarmowych i jadłospisami. 120 200
1396 NIKLEWICZ Konrad – Wina owocowe i miody. Fabrykacya win owocowych i miodów. 140 380
1397 PANEK Kazimierz – Jarstwo a hygiena  żywienia. 120 220
1398 PRAKTYCZNY kucharz warszawski zawierający 1503 przepisy różnych potraw, oraz pieczenia ciast i sporządzania zapasów spiżarnianych. Wyd. XXII z dodaniem 4-ch tablic kolorowych. 140 650
1399 PRZEPISY w używaniu drożdży w gospodarstwie domowem. 64 150
1400 RAJSTWO czyli błogość odżywiania się surowemi roślinami. Niezbędne uzupełnienie każdej książki kucharskiej. (Z licznemi rycinami). 220 380
1401 STERN Marjanna – Zastosowanie oliwy w gospodarstwie domowem, przez ..., zaprzysiężoną sądową rzeczoznawczynię środków żywności, właścicielkę Nowej Wiedeńskiej Szkoły Kucharskiej [...]. 70 170
1402 SZULC Gustaw – Higjena wojskowa. Cz. 1: Higjena żywienia. 120 120
1403 TWAROWSKA Teresa – Praktyczna kucharka czyli przepisy kuchenne dla przyrządzania potraw litewskich i rozmaite sekreta gospodarskie ułożone przez Teresę z Ś...kich Twarowską, przyozdobione drzeworytami. 1 200 1 200
1404 WIŚNICKI Feliks – Sekrety przyrządzania nalewek i likierów w domu. 48 220
1405 GOŁĘBIOWSKI Łukasz – Ubiory w Polszcze od najdawniejszych czasów aż do chwil obecnych sposobem dykcyonarza ułożone i opisane [...]. 8 000 18 000
1406 HANCOCK Irving – Źródło zdrowia, siły i zręczności. Podług ... opracował Zygmunt Kłośnik. 160 380
1407 BADEN-POWELL Robert – Wskazówki dla skautmistrzów. Podręcznik dla drużynowych zawierający teorję skautingu. Napisał sir ... (Skaut Naczelny). Przełożył z upoważnienia autora Stanisław Sedlaczek. 120 130
1408 PAWEŁEK Alojzy – Młoda drużyna. Podręcznik pracy harcerskiej w drużynie. Z przedm. x. Dr. Kazimierza Lutosławskiego. Wyd. IV. Do druku przygotował Stanisław Sedlaczek. 200 200
1409 PAWEŁEK Alojzy – Młoda drużyna. Podręcznik pracy harcerskiej w drużynie. Wyd. VI. 120 -
1410 SKOTNICKI Tadeusz – Jak zawiązać pracę harcerską. Dla wszystkich, którym nie jest obojętny rozwój harcerstwa. 100 220
1411 SOSNOWSKI Józef – Polska w wychowaniu harcerskiem. 80 80
1412 ZWOLAKOWSKA J[adwiga] – Piosenki i tańce zuchów. Zebrała i opracowała ... 60 60
1413 HASKELL Arnold L. – Ballet - to Poland. Edited by ... Decorated by Kay Ambrose. 120 -
1414 INFORMATOR pilota turystycznego. Cz. 1-2. 100 200
1415 JEZIOROWSKI Henryk – Walka wręcz. Dżiu-dżitsu. Z przedmową Wł. Osmolskiego. Wyd. II rozsz. opracowali Henryk Jeziorowski i Wiktor Junosza. 80 360
1416 KOSIŃSKI Wacław – Zwyczaje towarzyskie w dawnej Polsce. 80 100
1417 KUWASCHIMA B. H. – Jiu-Jitsu. Japońska metoda walki zapaśniczej. Tłómaczenie z angielskiego przez H. B. [...]. 120 600
1418 KWIATKOWSKI E[ugeniusz] – 26 radjoodbiorników kryształkowych. 82 wzory budowy odbiorników dla fal długich, krótkich i zagranicy. Przerobił i uzupełnił: L[eon] Gadkowski. 80 -
1419 LASKOWSKI Kazimierz – Samoobrona w 17 chwytach. 64 170
1420 [LONDYŃSKI Bolesław] – Sto pasjansów. Podręcznik dla amatorów układanek z kart preferansowych i wistowych. Pasjanse z jednej, dwóch i czterech talij kart. Pasjanse dla jednej i dwóch osób. Ze starych źródeł zebrał i rysunkami objaśnił Samotnik z Podlasia [pseud.]. 80 80
1421 MALINOWSKI Bronisław – Wierzenia pierwotne i formy ustroju społecznego. Pogląd na genezę religii ze szczególnem uwzględnieniem totemizmu. 240 240
1422 MARS Antoni – Choroby weneryczne a życie kobiety. Wykład dla kobiet wygłoszony dnia 10. grudnia 1916 przez ... Z trzema rycinami. 60 -
1423 MEISSNER Janusz – Nauka pilotażu. 80 80
1424 MOKRZYCKI Gustaw – Przykład zastosowania naukowej organizacji. 100 140
1425 [MOTORYZACJA]. AUSTRO-DAIMLER Automobile. 240 320
1426 NATANSON Władysław – Zasady teoryi promieniowania. 80 -
1427 PAWLEWSKI Bronisław – Kilka uwag o nafcie galicyjskiej. 80 120
1428 PIETKIEWICZ Konstanty – Nauka jazdy na nartach (ze szczególnem uwzględnieniem narciarstwa w szkole). Podręcznik metodyczny dla nauczycieli, uczniów i samouków. Ze słowem wstępnem A. Bobkowskiego. 80 110
1429 PISANKI. 60 110
1430 PRZEWALSKI Zygmunt – Najnowszy sposób konserwacji drzewa metodą Kobra. 50 -
1431 RYBARSKI Roman – Nauka skarbowości. 80 -
1432 SĘCZYK Karol, JUROFF Józef – Ratownictwo górnicze. 140 140
1433 [SPORT]. Album jubileuszowy. 1948-1958. Federacja Klubów Sportowych Gwardia. 64 90
1434 KRUPSKI K[azimierz Jan Nepomucen] – Stenografia polska. 220 460
1435 MESUSE Maksymiljan – Wykład stenografii polskiej według systemu Gabelsbergera-Polińskiego opracowany przez ... Lektora Uniwersytetu. 120 -
1436 OLEWIŃSKI Lubin – Nauka stenografii polskiej. 160 -
1437 WOJNAR Antoni, WOJNAR Rudolf – Stenografja polska. Wykład metodyczny. System kongresowy Polińskiego ujednostajniony i obowiązujący w całej Polsce. Wyd. IXb. 48 -
1438 SZYDELSKI Stanisław – Majster do wszystkiego. Przewodnik do robót amatorskich w wolnych chwilach wedle XXXIX wydania M. Kerna. Oprac. ... Z 441 rysunkami i 4 tablicami kolorowemi. 140 550
1439 TARNAWSKI A[polinary] – Objaśnienie sposobu leczenia w lecznicy D-ra ... w Kosowie w Galicyi. 64 80
1440 TATUCH Stefan – Nauka pisma użytkowego i ozdobnego. Podręcznik dla nauczycieli i uczniów seminarjów nauczycielskich. 80 130
1441 TUSZYŃSKI Adam – Motocykl nowoczesny jego budowa i obsługa. Podręcznik dla szkół zawodowych i właścicieli motocyklów. Z 225 rys. w tekście. Wyd. II. 120 320
1442 WSKAZÓWKI dla piszących na maszynie Corona (Model "S"). Przenośna maszyna do pisania (portable) w wielu krajach znana jako "Smith Corona". 100 100