Tabela wyników aukcji: 132 aukcja antykwaryczna

Nr pozycji Nazwa Cena wywoławcza Cena osiągnięta
1 ALMANACH Fotografiki Wileńskiej. 180 600
2 [BENEDYKTOWICZ Ludomir - zestaw pamiątek dotyczących osoby malarza]. 800 4 200
3 BROSIG Alfred – Dzieje sztuki litograficznej w Poznaniu. 120 130
4 CYPRIAN Tadeusz – Błędy fotograficzne. Poradnik fotograficzny. Ilustracje autora. 64 100
5 DECORATIVE Art 1960-61. 160 160
6 DUTKIEWICZ Józef E. – Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1816-1895. Pod red. ... 80 80
7 DUTKIEWICZ Józef E., JELENIEWSKA-ŚLESIŃSKA Jadwiga, ŚLESIŃSKI Władysław – Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie 1895-1939. 80 80
8 EIDRIGEVICIUS Stasys – Twarze / Faces. 120 160
9 [FILIPKIEWICZ Stefan]. Odręczny podpis Stefana Filipkiewicza jako prezesa Towarzystwa Artystów Polskich "Sztuka" na zaproszeniu do wzięcia udziału w 96. wystawie "Sztuki", dat.  17 XII 1932. 80 150
10 GRABOWSKI Ambroży – Początek ikonografii naszej. 160 650
11 GRABOWSKI Lech – Jan Bułhak. 50 130
12 Katalog kolekcji malarstwa polskiego w Nowym Jorku. – [JORDANOWSKI Stanisław, JORDANOWSKA Zofia - katalog zbioru sztuki polskiej]. Odręcznie sporządzony katalog kolekcji malarstwa polskiego zgromadzonej przez małżonków Stanisława i Zofię Jordanowskich w Nowym Jorku. 480 550
13 Art Stations Foundations. Roman Opałka. Oktogon/ 1 – ∞. 280 320
14 Biuro Wystaw Artystycznych. Franciszek Seifert 1900-1964. Grafika, typografia, formy w drzewie. 64 90
15 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Ogólnopolska Wystawa Młodej Plastyki pod hasłem "Przeciw wojnie - przeciw faszyzmowi". Malarstwo, rzeźba, grafika. 90 300
16 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. XI Festiwal Sztuk Plastycznych. II Ogólnopolska Wystawa Młodego Malarstwa, Rzeźby i Grafiki. 80 150
17 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Wystawa malarstwa Kazimierza Mikulskiego. 48 75
18 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. V Ogólnopolska Wystawa Marynistyczna. XVII Festiwal Sztuk Plastycznych w Sopocie. 48 -
19 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Teresa Pągowska. Malarstwo. 60 140
20 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Anna Güntner. Malarstwo. 48 70
21 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Nikifor. 64 100
22 Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. M[aria] Ewa Łunkiewicz-Rogoyska. Wystawa malarstwa. 80 110
23 Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku. Sztuka marynistyczna. Malarstwo, rysunek, rzeźba. (Katalog zbiorów zgromadzonych w l. 1960-1979). Oprac. Ewa Maria Różańska. 80 -
24 Cepelia, Związek Spółdzielni Rękodzieła Ludowego i Artystycznego. Międzynarodowe Biennale Lalek Regionalnych. 80 100
25 Ford Foundation. 2 Maler + 2 Bildhauer als Gäste der Ford Foundation in Berlin. 80 80
26 Fotoklub Polskiej YMCA w Krakowie. III Międzynarodowa Wystawa Fotografiki w Krakowie urządzona przez ... jako wystawa zaproszeniowa w salach Polskiej YMCA w Krakowie. 80 550
27 Galeria Narodowa Miasta Lwowa. Sto lat malarstwa lwowskiego 1790-1890. Katalog oprac. Jerzy Güttler. 120 320
28 Galeria Starmach. Edward Krasiński. 160 -
29 Międzynarodowy Komitet V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów O pokój i przyjaźń. Międzynarodowa Wystawa Sztuki Młodych. Malarstwo, rzeźba, grafika, fotografika, sztuka ludowa. 80 220
30 Musée National d'Art Moderne. Hayden. Soixante ans de peinture 1908-1968. 140 320
31 Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog wystawy pośmiertnej obrazów i rysunków ś.p. mistrza Jana Matejki w posiadaniu pozostałej Rodziny będących. 80 -
32 Muzeum Narodowe w Krakowie. Wystawa starych zegarów na tle wnętrz pałacu hr. Pusłowskich. 80 -
33 Muzeum Narodowe w Warszawie. Wspomnienia i refleksje o moich [Leopolda Wellisza] zbiorach grafiki polskiej. Katalog rysunków i rycin Feliksa Jasińskiego i Leona Wyczółkowskiego w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie. 80 130
34 Powszechna Wystawa Krajowa. Katalog działu sztuki. 180 700
35 Springer, Galerie. Fangor. 120 -
36 Towarzystwo Artystów Grafików Krakowskich. Nowoczesna grafika polska. 80 180
37 [Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych]. L'Art polonais. Catalogue de l'exposition au Palais des Beaux Arts de Bruxelles. 80 130
38 [Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych]. Polish Art. Graphic art, textiles. 80 -
39 Towarzystwo Sztuk Pięknych. Katalog wystaw artystów malarzy prof. Leona Wyczółkowskiego, Konstantego Mackiewicza, Zygmunta Radnickiego, Marii Wodzickiej. 48 -
40 Union of American Hebrew Congregations. Spiritual Resistance 1940-1945. Art from Concentration Camps. A selection of drawings and paintings from the collection of Kibbutz Lochamei HaGhettaot, Israel. 120 -
41 KOSSAK Wojciech – Wspomnienia. Z 92 illustracyami w tekście oraz 8 kolorowemi na osobnych kartach. 240 850
42 KOSTJUK Stepan Pavlovič – Katalog gravjur XVII-XX st. z fondiv Lvivskoi Naukovoi Biblioteky im. V. Stefanyka AN URSR. (Architektura Lvova). Sostavytel ... 100 220
43 KRUSZYŃSKI Tadeusz Pomian – Ostatnie wyniki badań nad pasami polskimi. 74 90
44 MAŃKOWSKI Tadeusz – Sztuka Ormian lwowskich. 280 300
45 MODERN Publicity 1942-48. A Symposium of Travel, Cultural & Social and Commercial Publicity [...]. Editors: F. A. Mercer and C. Rosner. 120 -
46 MODERN Publicity 1949. Editors: F. A. Mercer and C. Rosner. 120 -
47 MODERN Publicity 1951-52. Editors: F. A. Mercer and C. Rosner. 120 -
48 MODERN Publicity 1962/3. 120 -
49 MODERN Publicity 1971-72. Editor F. Gluck. Vol. 41. 120 -
50 MORELOWSKI Marjan – Arrasy jagiellońskie odzyskane z Rosji. Przewodnik po wystawie. Wyd. II. 60 60
51 MUZEUM Polskie. Poświęcone dziejom i zabytkom sztuki i kultury. 260 1 800
52 MYCIELSKI Jerzy, WASYLEWSKI St[anisław] – Portrety polskie Elżbiety Vigée-Lebrun 1755-1842. 24 ryc. w miedziodruku na osobnych tablicach. 360 380
53 PIĄTKOWSKI Henryk – Album sztuki polskiej. (Wystawa Retrospektywna w Warszawie 1898). 280 -
54 PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Maria &... Cz. 1: Historia, nauka i praca zegarmistrzowska. 80 80
55 PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Maria &... Cz. 2: Materiałoznawstwo zegarmistrzowskie i części zamienne. 100 100
56 PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Maria &... Cz. 3: Maszyny, narzędzia i przybory zegarmistrza. 100 100
57 PODWAPIŃSKI Wawrzyniec Maria &... Cz. 4: Czas, kosmografia i zegary słoneczne. (Początek teorii zegarm.). 80 100
58 SIEVERT Hermann – Leitfaden für die Uhrmecherlehre. Handbuch für Lehrlinge sowie zur Vorbereitung auf die theoretischen Fachprüfungen. Mit eine Anhang, enthaltend 210 Fragen undf Antworten [...]. Dreizehnte, durchgesenehene Aufl., bearb. von M. Loeske. Mit 138 Abb. im Texte und 5 Tafeln. 160 -
59 SIEPMANN Eckhard – Montage: John Heartfield. Vom Club Dada zur Arbeiter-Illustrierten Zeitung. Dokumente, Analysen, Berichte. 120 140
60 SWIEYKOWSKI Emmanuel – Pamiętnik Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie 1854-1904. Pięćdziesiąt lat działalności dla ojczystej sztuki. Wyd. II. 360 360
61 SWINARSKI Marian, CHROŚCICKI Leon – Znaki porcelany europejskiej i polskiej ceramiki. 160 160
62 SZTUKA. [Pismo poświęcone sztukom plastycznym i poezji]. 240 320
63 SZYDŁOWSKI Thadée – Le retable de Notre-Dame a Cracovie. Avec une introduction de Pierre Francastel. 320 320
64 TOOLEY R[onald] V[ere] – Maps and Map-Makers. 240 -
65 WILDER Hieronim – Grafika. Drzeworyt, miedzioryt, litografja. Wskazówki dla bibljotekarzy i miłośników sztuki [...]. 480 750
66 Z DZIEJÓW szklarstwa na Dolnym Śląsku. 64 64
67 BARTOSZEWICZ Juljan – Królowie polscy, wizerunki zebrane i rysowane przez Alexandra Lessera, objaśnione tekstem historycznym przez ... 8 000 -
68 BRODZIŃSKI Kazimierz – Wiesław. Sielanka krakowska. 260 -
69 CERVANTES Saavedra Miguel de – L'ingénieux hidalgo don Quichote de la Manche. T. 1-2. Traduction de Louis Viardot avec 370 compositions de Gustav Doré, gravées sur bois par H. Pisan. 2 400 -
70 CHODŹKO Leonard – La Pologne historique, littéraire, monumentale et illustrée [...]. Rédigée par une Société de Littérateurs sous la direction de ... 980 -
71 GAWALEWICZ Maryan, STACHIEWICZ Piotr – Królowa Niebios. Legendy o Matce Boskiej. 1 400 1 400
72 GROTTGER Artur – Lituania. 1 200 1 200
73 GÖTTERLEHRE für junge Leute in deutsch-lateinisch-italienisch und französischer Sprache. Mit 63 illuminirten Abbildungen. 640 -
74 KRASZEWSKI J[ózef] I[gnacy] – Stara baśń. Powieść z IX wieku. Z 24 rysunkami E. M. Andriollego. Z portretem autora. Wydanie nowe. 400 2 400
75 MATEJKO Jan – Poczet królów polskich. Zbiór portretów historycznych. Rysunki ... Tekstem objaśniającym zaopatrzył Stanisław Smolka i August Sokołowski. 3 200 3 200
76 PLEJADA polska. Wydana staraniem Bolesława Maurycego Wolffa. Wydanie ozdobione drzeworytami. 980 1 100
77 [POCZET panujących w Polsce]. 600 600
78 [SIENKIEWICZ Henryk]. Album jubileuszowe Henryka Sienkiewicza. Główniejsze sceny i postacie z powieści i nowel Sienkiewicza w dwudziestu illustracyach [...]. Z wstępem krytycznym Stanisława hr. Tarnowskiego. 280 320
79 ALBUM Legjonów Polskich. Pod protektoratem [...] J. Stachiewicza oprac.: tekst: W. Lipiński, materjał fot.: Eugenjusz Quirini, akwarele rys.: J. Swirysz-Ryszkiewicz i A. Nałęcz-Korzeniowski. 540 540
80 [BIBLIA]. Apokalipsa. Tłumaczył z greckiego Czesław Miłosz. Ilustrował Jan Lebenstein. 800 900
81 BOCCACCIO Giovanni – Dekameron. Pełne wydanie stu opowieści. Przeł. z włoskiego, komentarzami i posłowiem opatrzył Edward Boyé. Słowo wstępne Kornela Makuszyńskiego. Ilustracje Maji Berezowskiej. 360 1 600
82 BOGURODZICA, starożytna pieśń polska na chór mieszany z towarzyszeniem organów. Zharmonizował Stanisław Bursa. Ozdobił Jan Bukowski. 220 220
83 CHOWANIEC Czesław – Ormianie w Stanisławowie w XVII i XVIII wieku. Oprac. ... 640 2 800
84 DALMATOV K[onstantin Dmitrevič] – Porezki, bukvy i zastavicy. [Vypusk 1-2]. 320 320
85 DRETLER-FLIN Stefania – Kraków. Dziesięć drzeworytów ... Z przedm. Krystyny Grzybowskiej. Wyd. II. 220 220
86 FLAUBERT Gustave – La tentation de Saint Antoine. Édition définitive. Vingt miniatures der Arthur Szyk. 1 500 1 900
87 GOMBROWICZ Witold – Iwona, księżniczka Burgunda. 220 220
88 GÓRSKA Pia – Szary brat. Opowiadania na tle życia brata Alberta. Oprac. dla młodzieży ... Czterema drzeworytami zilustrował Tadeusz Cieślewski syn. 200 400
89 KATALOG IX Wystawy "Sztuki". 1 800 2 400
90 LITANIA Narodu Polskiego. 100 180
91 MALCZEWSKI Antoni – Marja. Powieść ukraińska. 220 220
92 MASSON Frédéric – L'Impératrice Marie-Louise. 3 000 -
93 MATEJKO Jan – Poczet królów polskich według ... Oprac. Jana Skarbowskiego. Oprac. plastyczne Adama Stalony Dobrzańskiego. 240 -
94 MICIŃSKI Tadeusz – W mroku gwiazd. Kolosseum, Orland Szalony, Lucifer, Kain, Król w Osyaku, Noce polarne, Minotaur, Zatoka tęcz. Poezye ... 120 240
95 MILEWSKI Edward – Kwitnące ciernie. 100 100
96 MROŻEWSKI Stefan – Ghetto of Warsaw. 16 Woodcuts. 1 600 2 000
97 NIEMOJEWSKI Andrzej – Legendy. Ozdobił Stanisław Dębicki. 240 600
98 ORŁOWSKI Eugeniusz – Miki i jego przygody. [Książka wykonana ręcznie]. 2 400 4 200
99 PILAR Władysław Pilars de – Tragedja. Ilustracje Zygmunta Grabowskiego. 180 220
100 SASNAL Wilhelm – Życie codzienne w Polsce w latach 1999-2001. 480 950
101 SIENKIEWICZ Henryk – Krzyżacy. Drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. T. 1-2. 6 400 9 500
102 [SŁOWACKI Juliusz]. Immortele Słowackiego. Rysunki F[erdynanda] Ruszczyca. 120 150
103 STRYJEŃSKA Zofia – Piastowie. 2 800 3 600
104 SZOŁOCHOW Michał – Los człowieka. Przeł. Irena Pi... 80 160
105 ZEGADŁOWICZ Emil – Dziesięć ballad o powsinogach beskidzkich. Z drzeworytami barwnemi Zbigniewa Pronaszki. 800 1 800
106 ŻUŁAWSKI Jerzy – Na srebrnym globie. Rękopis z księżyca. Ilustracje Stefana Żechowskiego. 80 340
107 [BAL Młodej Architektury - zaproszenie]. Zaproszenie na doroczny Bal Młodej Architektury zorganizowany 1 II 1931. 80 200
108 [CHĘTNIK Adam]. Zbiór 10 maszynopisowych tekstów Adama Chętnika o charakterze autobiograficznym. 400 650
109 [CHĘTNIK Adam]. Zbiór 14 maszynopisowych tekstów Adama Chętnika poświęconych zorganizowanemu przez niego ruchowi drużyniackiemu (junackiemu), pisanych (lub przepisywanych) w latach okupacji. 300 300
110 [CHĘTNIK Adam]. Zbiór 43 maszynopisowych tekstów Adama Chętnika poświęconych głównie Kurpiom i Ziemi Łomżyńskiej oraz 17 wypisów z dzieł innych autorów dotyczących interesujących Chętnika zagadnień. Daty na artykułach: 1939-1963. 500 900
111 [DULSCY herbu Przeginia, poświadczenie szlachectwa]. Rękopis po łacinie, dat. 23 VI 1783 we Lwowie. 1 200 1 200
112 [FIS, Zakopane]. Anonimowy odręczny projekt znaczka dla Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym rozegranych w Zakopanem w 1939. 120 300
113 [GOŁUCHOWSKI Agenor, namiestnik Galicji]. Zbiór różnych dokumentów rękopiśmiennych dotyczących osoby Agenora Gołuchowskiego i jego rodziny z l. 1860-1881. 2 800 3 200
114 NAJNOWSZY flirt. Wesoła zabawa towarzyska. 150 190
115 [GRA karciana "Przyjaciel czy szkodnik?"]. Talia składająca się z 48 kart i jednej karty z instrukcją, wydana w czasie okupacji. 120 160
116 [KOŁO Studentów Górnoślązaków w Warszawie]. Rękopiśmienna "Księga protokułów z Walnych Zgromadzeń i Zebrań Zwyczajnych Koła Studentów Górnoślązaków w Warszawie" z lat 1929/1937. 280 -
117 [KOŚCIUSZKO Tadeusz]. Odręczny list Tadeusza Kościuszki do ministra rządu francuskiego w sprawie zezwolenia na wwóz do Francji skrzyń zawierających m.in. srebra i ozdobną szablę, dat. 11 termidora r. VII (tj. 29 VII 1799) w Paryżu. 36 000 -
118 [KRAKÓW]. Ozdobny, ręcznie wykonany dyplom dla Marii Siedleckiej, z widokiem budynku Schroniska im. ks. Lubomirskiego, obecnie gmachu głównego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, dat. 25 III 1929 w Krakowie. 180 -
119 [KSIĘSTWO Warszawskie 1]. Projekt nominacji naczelników departamentów, organizatorów siły zbrojnej i komendantów, dat. 25 III 1809, z podpisem sekretarza Rady stanu Księstwa Warszawskiego, Stanisława Grabowskiego. 700 1 200
120 [KSIĘSTWO Warszawskie 2]. Akt prawny wydany w imieniu Fryderyka Augusta, króla saskiego i księcia Księstwa Warszawskiego, dat. 23 VI 1808 w Chełmnie. 300 300
121 [LENARTOWICZ Teofil]. Fragment odręcznego listu Teofila Lenartowicza, bez daty, pisany z Włoch oraz list Tekli Zmorskiej dotyczący Lenartowicza, dat. 6 VIII 1877. 480 1 500
122 [LEO Juliusz]. Podpis prezydenta miasta Krakowa Juliusza Leo pod dokumentem urzędowym, dat. 7 II 1908 w Krakowie. 140 -
123 [LITWA]. Inwentarz dóbr królewskich Skirsobole na Litwie sporządzony w m. Olita 1 VII 1792 r. 900 900
124 [LOT - rozkład lotów]. Polskie Linie Lotnicze Lot, Polish Airlines. Rozkład Lotów, Timetable. Jesień-zima 1949/50. 120 180
125 [NAUCZANIE]. Zestaw: "Obrazki do ćwiczeń mowy. Dla dzieci od lat 6. Nr 1: Historyjki" z lat międzywojennych. 140 320
126 [PIŁSUDSKI Józef]. Odbitka szczotkowa artykułu prasowego "Dlaczego Józef Piłsudski musi być odsunięty od władzy?", zapewne z końca 1930. 120 -
127 [POLITYCY II RP - karykatury]. Album z 13 odręcznymi karykaturami polityków z 1930. 360 480
128 [PRĄDZYŃSKI Wincenty Józef]. List urzędowy Wincentego J. Prądzyńskiego jako członka Rządowej Komisji Sprawiedliwości, z jego odręcznym podpisem, do gubernatora cywilnego guberni lubelskiej, dat. 9 X 1844 w Warszawie. 360 -
129 [PROGRAM kabaretowy]. WESOŁA Lwowska Fala demaskuje się w żywej audycji radjowej w 120 minutach (7200 sekund). 80 260
130 [PROJEKT okładki]. Odręcznie wykonany projekt okładki do książki Desmonda Morrisa "Naga małpa" z 1974. 120 -
131 [ROZKAZ parady wojskowej]. Odręcznie sporządzony rozkaz odbycia parady wojskowej, dat. 6 V 1824. 150 300
132 [SPORT, piłka nożna, K.S. Cracovia]. Zbiór makiet i próbnych wydruków siedmiu programów meczowych K.S. Cracovia z lat 1978-1980. 240 240
133 [SPORT, piłka nożna]. Zbiór pięciu programów zawodów piłkarskich z lat 1977-1985. 120 -
134 [STAN służby, 1 Pułk Szwoleżerów Gwardii]. Stan służby Stefana Horaczko z 1811. 2 500 2 800
135 [TESTAMENT]. Odręcznie sporządzony testament Jana Zeleskiego (Żeleskiego?) z Chyrowa, podpisany 29 IV 1807 tamże. 240 240
136 [TORUŃ]. Ozdobny dyplom od prezydenta Torunia dla malarza Wilhelma (Wilka) Osseckiego za przygotowanie Wystawy Sztuki i Rzemiosł "Toruń współczesny", dat. 1 X 1933 w Toruniu. 420 420
137 [TRUSKAWIEC, ozdobna szklanica]. Pamiątkowa szklanka z inskrypcją "Pamiątka z Truskawca dla Kamilci 1847". 6 400 -
138 [TYSZKIEWICZ Beata, KOBIELA Bogusław]. Zaproszenie na ślub Beaty Marii Tyszkiewicz i Bogumiła Marii Kobieli, który nigdy się nie odbył. 140 200
139 [UŁANI]. Pięć akwarelowych karykatur przedstawiających ułanów różnych pułków, rysowanych przez Stefana Stefanowskiego w latach 20. XX w. 600 1 300
140 [WOJSKO, 20 (galicyjski) Pułk Piechoty]. Maszynopisowe, powielane i rękopiśmienne materiały sporządzone przez Kazimierza Ducha, przewodniczącego Komisji Historyczno-Odznaczeniowej Związku Organizacji "Wolność" i uczestników walk o niepodległość w formacjach byłej armii austriackiej, dotyczące pracy niepodległościowej w b. formacjach armii austriackiej. 900 -
141 [ZAMACH na wielkiego księcia Sergiusza Aleksandrowicza Romanowa 17 II 1905]. Odręczne wspomnienia Mikołaja Fiodorowa opisujące egzekucję zamachowca Iwana Kalajewa, spisane w 1905. 4 200 5 000
142 CHMIELEWSKI Henryk Jerzy (Papcio Chmiel) – [Tytus, Romek i A'Tomek grający w polo]. 5 500 -
143 CHMIELEWSKI Henryk Jerzy (Papcio Chmiel) – [Tytus, Romek i A'Tomek jako piraci]. 5 500 5 500
144 CHMIELEWSKI Henryk Jerzy (Papcio Chmiel) – [Tytus, Romek i A'Tomek z wizytą w Republice Trapezfiku]. 5 500 5 500
145 DROZDOWSKI W[acław], OCHOCKI A[dam] – Wicek i Wacek. Ucieszne przygody dwóch wisusów w czasie okupacji, na ich cześć wierszem opisane. 360 -
146 ROSIŃSKI Grzegorz [rys.], VAN HAMME Jean [scen.] – Le grand pouvoir de Chninkel. 580 1 700
147 WIŚNIEWSKI Mieczysław [rys.], WRÓBLEWSKI Jerzy [rys.] – Podziemny front. [nr 1-9]. 360 -
148 AUTOMOBIL. Rysunek tuszem na ark. 20,8x22,5 cm. Sygnowany "Charlie". 120 150
149 CZYSTA. Dwa rysunki tuszem na ark. 12,5x6,8 i 12,1x7 cm. Niesygnowane. 80 80
150 FUTURYSTA. 180 -
151 HISTORIA. Rysunek tuszem na ark. 14x27,8 cm. 140 -
152 INTERESY. Rysunek tuszem na ark. 16,7x13,2 cm. Sygnowany "KF" i "rys. K. Förster". 100 -
153 KELNERZY. Rysunek tuszem na ark. 20x30,1 cm. Sygnowany: "KF" i "Rys. K. Förster". 120 120
154 LETNISKO. Rysunek tuszem na ark. 16,3x15 cm. Sygnowany "Charlie". 120 -
155 NA PLAŻY. Rysunek tuszem na ark. 28,8x23 cm. Sygnowany "Charlie". 160 -
156 PADEREWSKI. 200 -
157 PRZY STOLE. Rysunek tuszem na ark. 15x20,3 cm. Sygnowany "Charlie". 100 100
158 PYTANIE. Rysunek tuszem na ark. cienkiego papieru form. 13x14,2 cm naklejonym na podkład form. 22,3x21,8 cm. Sygnowany: "KF" i "Rys. K. Förster". 100 -
159 SPOSÓB. Rysunek tuszem na ark. 20,7x123 cm. Sygnowany "Charlie". 140 -
160 WAŻNY. Rysunek tuszem, kolorowany akwarelą, na ark. 25,5x16,6 cm. Sygnowany "Charlie". 120 120
161 AZOT, Spółka Akcyjna [...]. 1 akcja wart. złotych 10.- na okaziciela [...]. II emisja złotowa. 50 170
162 AZOT, Spółka Akcyjna [...]. 10 akcji po złotych 10.- na okaziciela [...]. I emisja złotowa. 50 100
163 AZOT, Spółka Akcyjna. 25 akcji po sto czterdzieści m. p. na okaziciela [...]. IV emisja. 80 320
164 AZOT, Spółka Akcyjna w Borach. 1 akcja na sto czterdzieści mar. pol. [...] na okaziciela [...]. 40 60
165 AZOT, Spółka Akcyjna w Borach. 25 akcji po sto czterdzieści mar. pol. [...] na okaziciela [...]. 80 480
166 BANK Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan w Łodzi, Spółka Akcyjna. Dziesięć akcji po 500 marek. V-ta emisja. 100 -
167 HERBEWO, Herliczka Bełdowski Wołoszyński, Zjednoczone Fabryki tutek i bibułek, Spółka Akcyjna w Krakowie [...]. Akcja na sto 100 złotych [...]. 600 3 200
168 KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja [...] na Dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich [...]. Emisja VII. 64 220
169 KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja [...] na dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich [...]. Emisja VIII. 64 340
170 KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja zbiorowa [...] na dziesięć 10 sztuk akcji po dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich, razem dwa tysiące ośmset 2800 Marek polskich [...]. Emisja VII. 64 300
171 KRAKUS, Zjednoczone Fabryki Przetworów Wyskokowych i Owocowych Spółka Akcyjna w Krakowie. Akcja zbiorowa [...] na dziesięć 10 sztuk akcji po dwieście ośmdziesiąt 280 Marek polskich, razem dwa tysiące ośmset 2800 Marek polskich [...]. Emisja VIII. 64 380
172 LWOWSKIE Towarzystwo Akcyjne Browarów. Akcja ... na sto 100 złotych [...]. X. emisja. 50 50
173 OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. I emisja. 50 -
174 OBLIGACJA 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej sto złotych w złocie. II emisja. 48 -
175 OBLIGACJA 4 1/2% Wewnętrznej Pożyczki Państwowej 1937 r. wartości imiennej tysiąc złotych [...]. 60 -
176 OBLIGACYA 7-ej pożyczki miasta Warszawy na rubli 100. R. 100. 120 120
177 POKUCIE. Naftowa Spółka S. A. w Krakowie. Akcja zbiorowa na 5 sztuk akcyj po tysiąc (1000) marek polskich, razem na pięć (5000) tysięcy marek polskich [...]. II. emisja. 120 170
178 POLSKIE Zakłady Chemiczne "Nitrat", spółka akcyjna [...]. Jedna akcja na okaziciela I emisji wartości nom. 500 marek. 60 70
179 POLSKIE Zakłady Chemiczne "Nitrat", spółka akcyjna [...]. Pięć akcji na okaziciela I emisji po 500 marek każda. 60 -
180 POLSKIE Zakłady Garbarskie, Spółka Akcyjna, Kraków-Ludwinów. Akcja zbiorowa [...] na 25 sztuk akcji po 500 marek, razem 12 500 marek [...]. 120 1 600
181 POLSKI Przemysł Naftowy, Spółka Akcyjna. Akcja na trzydzieści (30) złotych [...]. 360 500
182 POLSKI Przemysł Naftowy, Spółka Akcyjna w Warszawie. Trzecia emisja. 1 akcja na tysiąc marek na okaziciela [...]. 420 850
183 PREMJOWA Pożyczka Odbudowy Kraju. 500 zł. pięćset złotych. 1/4 część obligacji wartości imiennej 2.000 złotych. Emisja D. 40 40
184 SIERSZAŃSKIE Zakłady Górnicze, Spółka Akcyjna w Sierszy [...]. Akcja na 100 (sto) złotych [...]. Emisja z tytułu wymiany dawnych emisyj I-V. 160 170
185 SOBNIOW, Société Anonyme, pour l'Ètude et l'Exploration de Gisements Pétrolifères. Action de cent francs au porteur. Type B. 48 48
186 SOCIÉTÉ Anonyme des Tramways Suburbains et Vicinaux de Varsovie. Part sociale au porteur. 64 -
187 SPÓŁKA Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S.A. w Krakowie. Akcja zbiorowa 5 sztuk = 50 złotych. 50 150
188 SPÓŁKA Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S.A. w Krakowie. Akcja zbiorowa na 12.500 marek polskich. 50 2 200
189 SPÓŁKA Akcyjna A. Piasecki, Fabryka Czekolady, S.A. w Krakowie. Jedna akcja 100 złotych. 50 50
190 SPÓŁKA Akcyjna Fabryki Maszyn i Odlewni Orthwein, Karasiński i S-ka [...] II emisja [...]. 20 akcji [...] marek polskich dziesięć tysięcy [...]. 100 500
191 ŚWIADECTWO tymczasowe na jedną obligację I-ej emisji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie. 48 2 600
192 ŚWIADECTWO tymczasowe na jedną obligację II-ej emisji 3% Premjowej Pożyczki Inwestycyjnej wartości imiennej 100 złotych w złocie. 48 1 600
193 ŚWIADECTWO ułamkowe [...] na 5% Państwową Pożyczkę Konwersyjną z roku 1924 w kwocie 1 złotego [...]. 48 -
194 TEHATE. Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa S. A. w Warszawie. Akcja na tysiąc marek okazicielowi [...]. . 220 380
195 TEHATE. Towarzystwo dla Handlu, Przemysłu i Rolnictwa S. A. w Warszawie. Akcja na tysiąc marek okazicielowi [...]. Druga emisja. 240 300
196 TOWARZYSTWO Zakładów Żyrardowskich, Spółka Akcyjna, założona w roku 1885 w Żyrardowie, województwo warszawskie [...]. Akcja na złotych 100 na okaziciela. 40 -
197 WARSZAWSKA Spółka Budowy Parowozów. 1 akcja na okaziciela wartości nominalnej 25 złotych. I. emisja [złotowa]. 50 -
198 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 10, dziesięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 10 000 [...]. 1-a emisja. 100 2 600
199 WILEŃSKA Fabryka Drutu i Gwoździ, Spółka Akcyjna. 5, pięć, akcji po 1000 Mp [...] na mk. pol. 5 000 [...]. 1-a emisja. 100 1 700
200 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 1 akcja [...] na okaziciela, Mkp. 1000 [...]. 120 950
201 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 25 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 25000 [...]. 120 1 000
202 ZABŁOCIE, Zakłady Chemiczne, Spółka Akcyjna w Zabłociu. 5 akcji [...] na okaziciela, Mkp. 5000 [...]. 120 850
203 ZAKŁADY Mechaniczne "Ursus", Spółka Akcyjna, zarząd w Warszawie [...]. I emisja 10 akcji po 15 złotych [...] na okaziciela. 80 300
204 A. PIASECKI, Kraków. 80 160
205 BRANKA, Lwów. 120 260
206 BRANKA S. A., Lwów. 80 340
207 E. WEDEL. 70 70
208 E. WEDEL. 70 420
209 E. WEDEL, Warszawa. 200 420
210 FABRYKA Cukierków Kanold, Sp. Akc., Leszno, Wielko-Polska. 120 120
211 FABRYKA Cukrów i Pomadek M. Janicki, Lwów. 150 650
212 FABRYKA Cukierków "Morwa", J. Srebrzyński i St. Woźnicki, Kraków. 100 120
213 FERD. Bohm & Co S.A. Najstarsza w Polsce Fabryka Cykorii, Włocławek. 80 80
214 FERD. Bohm & Co. S. A. Najstarsza w Polsce fabryka cykorii, Włocławek. 120 190
215 "FRANCKA w pudełkach" niezbędna przyprawa do każdej kawy! 70 110
216 FUCHS. Draże miętowe. 80 80
217 FUCHS, Warszawa. Landryny. 70 70
218 HAZET, Fabryka Cukrów i Czekolady. 120 320
219 JULJUSZ Grosse, S. z o. o., Kraków, Herbata z Rączką. 80 220
220 JULJUSZ Meinl, Warszawa. Meinl Tea, 250 gramów netto. 80 190
221 KREDKI szkolne 2460/12. Polska Fabryka Ołówków L. i C. Hardtmuth Lechistan S. A. 100 100
222 PAŃSTW. Fabryka Cukrów i Czekolady E. Wedel, Warszawa. 80 180
223 TOW. AKC. "St. Majewski". "Ikar". 100 120
224 TOW. AKC. "St. Majewski" S. A. "Polonia". 50 50
225 TOW. AKC. "St. Majewski" S. A. "Polonia". 70 70
226 TYTOŃ fajkowy specjalny. 50 g. Polski Monopol Tytoniowy. 60 160
227 TYTOŃ Hercegowina. 100 gramów. Polski Monopol Tytoniowy. 80 110
228 [WOJTYŁA Karol]. Podpis kard. Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem urzędowym (po łacinie) kierowanym do ks. Stanisława Truszkowskiego, dat. 14 XII 1968 w Krakowie. 800 1 200
229 [WOJTYŁA Karol]. Podpis kardynała Karola Wojtyły pod maszynopisowym listem kierowanym do ks. Stanisława Truszkowskiego, dat. 2 VII 1971 w Krakowie. 640 1 600
230 [WYSZYŃSKI Stefan]. Podpis Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego pod drukowanym błogosławieństwem na czas Wielkanocy, dat. "Wielkanoc 1974 RP" w Gnieźnie i Warszawie. 480 950
231 [MACHARSKI Franciszek]. Odręczny podpis kardynała Franciszka Macharskiego na drukowanej karcie z życzeniami i błogosławieństwem, dat. 28 X 1980 w Krakowie. 240 -
232 [MACHARSKI Franciszek]. Odręczny podpis kardynała Franciszka Macharskiego na drukowanej karcie z życzeniami, dat. 23 IV 1991 w Krakowie. 220 -
233 [DZIWISZ Stanisław]. Odręczny podpis ks. Stanisława Dziwisza, wówczas sekretarza Jana Pawła II na maszynopisowej karcie, dat. 27 IV 1983 w Watykanie. 120 120
234 [DZIWISZ Stanisław]. Odręczny podpis arcybiskupa Stanisława Dziwisza pod krótkim listem, dat. 15 IX 2005 w Krakowie. 120 130
235 [BARDOT Brigitte]. Odręczny podpis aktorki na pocztówce, bez daty. 360 -
236 [BURTON Richard]. Odręczny podpis aktora na fotografii, bez daty. 120 140
237 [COLLINS Joan]. Odręczny podpis aktorki na ulotce reklamującej film, 2004. 140 -
238 [CAGE Nicolas]. Odręczny podpis aktora na fotografii, bez daty. 160 160
239 [ĆWIKLIŃSKA Mieczysława]. Odręczny podpis aktorki na arkuszu kremowego papieru, dat. w 1971. 120 120
240 [GOŁAS Wiesław]. Odręczny podpis aktora na pocztówce z jego fotograficznym portretem, nie przed 1970. 100 120
241 [JANDA Krystyna]. Odręczna dedykacja aktorki na reprodukcji zdjęcia, dat. 29 VIII 2001. 100 -
242 [KORSAKÓWNA Lidia]. Odręczny podpis aktorki na fotografii, dat. 27 XI 1969 w Oświęcimiu. 60 60
243 [KWIATKOWSKA Irena]. Zdjęcie aktorki z jej odręcznym podpisem, bez daty. 100 160
244 [ŁOMNICKI Tadeusz]. Odręczny podpis na zdjęciu i odręczna dedykacja na odwrocie, dat. 10 I 1970 w Warszawie. 100 420
245 [SENIUK Anna]. Odręczna dedykacja aktorki na odwrocie pocztówki, bez daty. 64 -
246 [SIEMION Wojciech]. Odręczna dedykacja aktora na odwrocie zdjęcia , dat. w IX 1969. 80 110
247 [BARTOSZEWSKI Władysław]. Odręczny podpis pisarza na fotografii, bez daty. 100 100
248 [KONWICKI Tadeusz]. Odręczna dedykacja pisarza na odwrocie zdjęcia, dat. 7 II 2007. 100 100
249 [MIŁOSZ Czesław]. Odręczny podpis pod fotografią, bez daty. 160 400
250 [MROŻEK Sławomir]. Odręczny podpis pisarza na odwrocie zdjęcia, dat. 14 V 2007. 120 120
251 [RÓŻEWICZ Tadeusz]. Odręczny podpis poety na odwrocie zdjęcia, dat. 23 VIII 2004 we Wrocławiu. 120 420
252 [SZYMBORSKA Wisława]. Odręczna dedykacja pisarki na fotografii, nie przed 1996. 220 460
253 [SARI Ada]. Odręczna dedykacja śpiewaczki na fotografii, [nie przed 8 IV 1927]. 160 500
254 [ORDONÓWNA Hanka]. Odręczny podpis artystki  na zdjęciu, [nie po 10 VI 1925]. 240 650
255 [ORDONÓWNA Hanka]. Odręczna dedykacja pieśniarki, [nie po 20 V 1933]. 360 1 300
256 [ORDONÓWNA Hanka - Odręczna dedykacja artystki, [nie przed 12 I 1935?]. 480 1 100
257 [FOGG Mieczysław]. Odręczna dedykacja Mieczysława Fogga pod zdjęciem, dat. 17 V 1970 w Krakowie. 120 160
258 [FOGG Mieczysław]. Zdjęcie piosenkarza z jego odręcznym podpisem, dat. 1 IX 1970 w Warszawie. 80 80
259 [GRECHUTA Marek]. Odręczna dedykacja piosenkarza na pocztówce, bez daty. 80 90
260 [KUBASIŃSKA Mira]. Odręczna dedykacja na odwrocie zdjęcia, 1966? 180 180
261 [KUBASIŃSKA Mira i członkowie zespołu The Original London Beat]. Odręczna dedykacja i podpisy na odwrocie dwóch fotografii wykonanych przez Piotra Gawrońskiego, połowa lat 60. 300 300
262 [JAROCKA Irena]. Odręczny podpis piosenkarki na ulotce reklamowej, nie przed 2001. 64 70
263 [NIEMEN Czesław]. Odręczna dedykacja na odwrocie zdjęcia, późne lata 60.? 320 -
264 [NIEMEN Czesław]. Odręczna dedykacja na odwrocie zdjęcia wykonanego przez Władysława Pawelca, późne lata 60.? 480 -
265 [POLANIE, zespół]. Dedykacja i podpisy dwóch członków zespołu Polanie: Piotra Puławskiego i Andrzej Nebeskiego, nie po 1968. 180 -
266 [POŁOMSKI Jerzy]. Odręczny podpis piosenkarza na fotografii, dat. 13 V 1969 w Warszawie. 100 -
267 [RODOWICZ Maryla]. Odręczny podpis na fotografii, bez daty. 80 -
268 [SANTOR Irena]. Zdjęcie piosenkarki z jej odręcznym podpisem, dat. 27 XI 1969 w Oświęcimiu. 100 100
269 [WOJNICKI Mieczysław]. Zdjęcie piosenkarza z jego odręcznym podpisem, bez daty. 60 100
270 [ISMAYR Rudolf]. Dwie odręczne dedykacje na fotografii, 1932/1934. 160 160
271 [DYMSZA Adolf]. Odręczny podpis na fotografii, [nie po 15 VII 1924]. 240 950
272 [AKTORZY, piosenkarze]. Notesik z autografami aktorów i muzyków z 1967-1968. 240 340
273 [AKTORZY]. Notesik z autografami aktorów polskich z 1969. 240 260
274 [PIOSENKARZE]. Notes z wpisami uczestników IX Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Sopot 1969. 600 1 100
275 [PIOSENKARZE, aktorzy]. Notes z wpisami muzyków i aktorów z 1969 (z jednym wyjątkiem). 600 1 900
276 [PIOSENKARZE, aktorzy, sportowcy]. Notes z wpisami wielu osób z wczesnych lat 70. XX w. 600 950
277 [ARYSTOKRACJA - książę Roman Sanguszko przyjmuje wizytę księdza Adama Stefana Sapiehy w Sławucie - fotografia sytuacyjna]. 80 750
278 [ARYSTOKRACJA - kaplica grobowa Sapiehów w Bilczu Złotym - fotografia sytuacyjna]. 80 100
279 [ARYSTOKRACJA - po ceremonii zaślubin Jana Andrzeja Sapiehy z Marią Krystyną ze Zdziechowskich - fotografia sytuacyjna]. 80 360
280 [ARYSTOKRACJA - Potoccy - ołtarz w krypcie grobowca w klasztorze OO. Bernardynów w Krystynopolu]. 140 160
281 [ARYSTOKRACJA - Tenczyńscy, obecnie Potoccy - plan parteru restauracji zamku tenczyńskiego]. 120 -
282 [BARTEL Kazimierz - premier we Lwowie - fotografia sytuacyjna]. 100 260
283 [BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - w Krakowie - fotografia sytuacyjna]. 480 -
284 [BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - w Truskawcu - fotografia sytuacyjna]. 600 -
285 [BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław - fotografia rysunku Zygmunta Rozwadowskiego "Portret Władysława Beliny-Prażmowskiego"]. 140 -
286 [BONIECKI Eustachy - pogrzeb jednego z założycieli Towarzystwa Sportowo-Oświatowego "Fablok" w Chrzanowie - fotografia sytuacyjna]. 70 70
287 [DĄBCZAŃSKA Helena - fotografia portretowa]. 140 -
288 [DYBOWSKI Benedykt - fotografia portretowa]. 80 850
289 ["FARAON" - fotosy z filmu]. 180 -
290 [FOTOGRAFIA w typie "żywego obrazu" - "Pogodzenie się stanów w Polsce"]. 140 -
291 [GNIEZNO - uroczystość ponownego odsłonięcia pomnika poświęconego pierwszemu koronowanemu władcy Polski – Bolesławowi Chrobremu - fotografia sytuacyjna]. 80 -
292 [GÓRY - dzieci w Zakopanem - fotografia sytuacyjna stereoskopowa]. 120 130
293 [GÓRY - "Park Narodowy w Pieninach - Facimiech Mniszka" - fotografia widokowa]. 90 90
294 [GÓRY - wycieczka na Turbacz - fotografia widokowa i sytuacyjna]. 60 109
295 [GÓRY - w obiektywie Stefana Konwińskiego - fotografie widokowe]. 420 -
296 [GÓRY - Szczawnica - modernizacje pijalni wód mineralnych - fotografie dokumentacyjne]. 640 -
297 [HAMMERLING Ludwik Mikołaj - uroczystość poświęcenia Domu Ludowego im. L. M. Hammerlinga w Brodach, koło Kalwarii Zebrzydowskiej - fotografie sytuacyjne]. 140 140
298 HERMANOWICZ Henryk – [Fotografia portretowa niezidentyfikowanej Marysi]. 80 -
299 [KADEN-BANDROWSKI Juliusz - ze znajomymi - fotografia sytuacyjna]. 60 -
300 [KONIE - na torze wyścigów konnych we Lwowie - fotografia sytuacyjna]. 80 -
301 [KONIE - fotografie sytuacyjne]. 220 220
302 [KONIE - na torze wyścigów konnych - fotografie sytuacyjne]. 320 -
303 [KRAKÓW - artysta rzeźbiarz Jan Florian Raszka w pracowni przy grupie rzeźb zaprojektowanych do umieszczenia przed wejściem do gmachu głównego Akademii Górniczej]. 120 -
304 [KRAKÓW - widok na klasztor Klarysek i kościół św. Andrzeja przy ul. Grodzkiej - fotografia widokowa]. 120 -
305 [KRAKÓW i okolice - Brama Krakowska w Ojcowskim Parku Narodowym - fotografia widokowa]. 60 -
306 [KRAKÓW i okolice - Ojców - chatka w skale - fotografia widokowa]. 80 -
307 [LENINGRAD - Pałac Zimowy - fotografia widokowa]. 110 -
308 [MALCZEWSKI Jacek - reprodukcja fotograficzna obrazu "Portret Józefa Sarego"]. 140 -
309 [MARYNARKA - m/s Nowa Huta - fotografia sytuacyjna]. 80 -
310 [MOŚCICKI Ignacy - prezydent podczas niezidentyfikowanej uroczystości - fotografia sytuacyjna]. 50 -
311 [MOŚCICKI Ignacy - prezydent na trybunie honorowej podczas obchodów Święta Niepodległości w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 80 80
312 [NIEMEN Czesław - fotografia portretowa]. 80 -
313 [PASSENT Daniel, KYDRYŃSKI Lucjan - na wczasach - fotografia sytuacyjna]. 64 -
314 [POLSKA - w obiektywie Alexandra Balickiego - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 640 850
315 [PRZYRODA - w obiektywie Andrzeja Balińskiego - sikora modra]. 60 60
316 [PRZYRODA - w obiektywie Andrzeja Balińskiego - czajka]. 60 60
317 [PRZYRODA - w obiektywie Andrzeja Balińskiego - rycyk]. 60 60
318 [SIANOKOSY - w niezidentyfikowanym majątku ziemskim - fotografia sytuacyjna]. 120 160
319 [SOLSKI Ludwik - jako Fryderyk Wielki w sztuce "Fryderyk Wielki" A. Nowaczyńskiego - fotografia sytuacyjna]. 180 -
320 [SOLSKI Ludwik - jako lichwiarz Łatka w sztuce "Dożywocie" A. Fredry - fotografia sytuacyjna]. 70 -
321 STAPIŃSKI Bronisław – Fo... Schronisko nad Morskim Okiem. 120 120
322 STAPIŃSKI Bronisław – Fo... Pomnik F. Szopena w Warszawie. 120 120
323 STAPIŃSKI Bronisław – Fo... Pomnik na terenie b. obozu w Oświęcimiu. 120 -
324 STAPIŃSKI Bronisław – Fo... [Ruiny zamku w Ogrodzieńcu]. 120 120
325 STAPIŃSKI Bronisław – Fo... [Pieniny - spływ Dunajcem]. 120 120
326 STAPIŃSKI Bronisław – Fo... [Zakopane - figura siedzącego górala - Sabały]. 120 -
327 [STOLARSTWO artystyczne - rodzina i czeladnicy rzeźbiarza Franciszka Wieji w Bielsku - fotografia pozowana]. 120 -
328 [ŚWIĘTOKTRZYSKIE - zamki, ruiny i nie tylko - fotografie widokowe i sytuacyjne]. 280 360
329 [TEATR Rozmaitości w Krakowie - sceny z przedstawienia "Dallas w samo południe"]. 170 -
330 [WARSZAWA - Wodozbiór w Ogrodzie Saskim]. 600 -
331 [TISCHNER Józef - fotografia portretowa]. 640 -
332 [WOJTYŁA Karol - podczas posługi kapłańskiej - fotografie sytuacyjne]. 480 650
333 [WOJTYŁA Karol - podczas przemowy z okazji konsekracji kościoła w Niegowici - fotografia sytuacyjna]. 130 150
334 [WYSZYŃSKI Stefan - prymas podczas niezidentyfikowanej uroczystości 1 - fotografia sytuacyjna]. 60 160
335 [WYSZYŃSKI Stefan - prymas podczas niezidentyfikowanej uroczystości 2 - fotografia sytuacyjna]. 60 120
336 [WOJSKO - wymarsz żołnierzy Legionów Polskich po złożeniu przysięgi na krakowskich Błoniach - fotografia sytuacyjna]. 100 100
337 [WOJSKO - Wincenty Wodzinowski z synem Andrzejem w Legionach Polskich - fotografia portretowa]. 160 360
338 [WOJSKO Polskie - gen. Józef Haller - fotografia portretowa]. 90 -
339 [WOJSKO Polskie - por. Władysław Jędrzejowski - fotografia portretowa]. 160 300
340 [WOJSKO Polskie - "Panienki w okienku" - fotografia sytuacyjna]. 240 360
341 [WOJSKO Polskie - uroczystości odsłonięcia pomnika upamiętniającego bitwę pod Czarkowami stoczoną przez I Brygadę Legionów Polskich z Moskalami dnia 23 września 1914 - fotografia sytuacyjna]. 80 -
342 [PIŁSUDSKI Józef - w latach młodzieńczych - fotografia portretowa w owalu]. 120 460
343 [PIŁSUDSKI Józef - w mundurze legionowym - fotografia portretowa]. 120 120
344 [PIŁSUDSKI Józef - i komenda I Brygady Legionów na Podhalu - fotografia sytuacyjna]. 160 240
345 [PIŁSUDSKI Józef - w dniu imienin w Sulejówku - fotografia portretowa]. 360 1 100
346 [PIŁSUDSKI Józef - na V Zjeździe Legionistów w Kielcach - fotografia sytuacyjna]. 160 220
347 [PIŁSUDSKI Józef - na uroczystościach z okazji 8. rocznicy odzyskania niepodległości w Warszawie - fotografia sytuacyjna]. 420 480
348 [PIŁSUDSKI Józef - uroczystości pogrzebowe złożenia Serca Marszałka i Prochów Jego Matki w Mauzoleum na Rossie w Wilnie]. 240 -
349 Z ROZKAZU Jego Rzymsko-Cesarskiey [...] Mości ninieyszym każdemu wiadomo się czyni: iż Pan Miłościwy nayłaskawiey uważyć raczył, że się wielu podczas ostatniey woyny z woysk cesarsko-królewskich zbiegłych żołnierzy dostało w nayodlegleysze kraie Europy [...]. 140 140
350 ROZPORZĄDZENIE od Cesarsko-Królewskiego Guberniów Kraiów Galicyi. Jak sobie w woyskowości i granicach militarnych z proźbami o deklarowanie za zmarłego iednego z małżonków i o pozwolenie powtórnego małżeństwa postąpić należy. 120 -
351 OKOLNIK Cesarsko-Królewskiego Gubernium Galicyiskiego. Miasto Kraków uwalnia się z pod taxy stemplowey na krochmal i puder od I-go Listopada b. r. 80 -
352 OKÓLNIK od Cesarsko-Królewskiego Galicyiskiego Gubernium. Że nauk filozoficznych pod dozorem i przewodem biskupów dyecezalnych i ci także młodzieńce ważnie słuchać mogą, którzy na naukę prawa lub leczenia udać się myslą [...]. . 140 -
353 MY FRANCISZEK Wtóry, z Bożey Łaski Obrany Cesarz Rzymski, po wszystkie Czasy Pomnożyciel Rzeszy [...]. Chociaż Boski zrządzeniem [...] przyszliśmy do godności takiey, która Nam iuż dla Naszej osoby powiększenia tytułu lub powagi do życzenia nie zostawuie [...]. 180 -
354 ODGŁOS wdzięczności galicyanow z okoliczności dobroczynnych odwiedzin Nayjaśnieyszego Franciszka Igo Cesarza Austryi, Krola Węgier, Czech, Lombardyi, Galicyi Lodomeryi &c. przez X. Franciszka Lgockiego Wiernego poddanego. 150 300
355 MOWA Jaśnie Wielmożnego Wincentego Korwina Hrabi Krasińskiego, Marszałka Seymu Królestwa Polskiego miana w Izbie Poselskiey przy wniesieniu proiektu kodexu karnego [...]. 120 -
356 OSTATNIE wołanie dzieci polskich do Boga, błagających o ratunek oyczyzny roku 1831 [...]. 250 360
357 MY FERDYNAND Pierwszy z Bożej łaski Cesarz Austryi [...] postanowiliśmy, załączony tu akt Konstytucyi nadać krajom w tejże wyszczególnionym, którą to Konstytucyą [...] z tym większą pewnością oddajemy, że tym sposobem ogniwa zaufania pomiędzy Tronem i Narodem, i od wieków istniejące zjednoczenie Państw do Monarchii należących, dla wspólnego ich szczęścia, jeszcze silniej skojarzone zostanie [...]. Ta Konstytucya [...] w Mieście Krakowie i Okręgu niniejszym ogłasza się. 200 480
358 ŻOŁNIERZE polskich drużyn sokolich! Pierwsze oddziały nasze są już tam, gdzie dziś powinien być każdy Polak, zdolny do posługi zbrojnej [...]. A wy czekacie, wy, żołnierze polscy, najwcześniejsi rzecznicy sprawności fizycznej sejmikujecie z bronią u nogi [...]. 80 220
359 POLACY! Podajemy do wiadomości następujące odezwy Rządu narodowego: Polacy! W Warszawie utworzył się Rząd Narodowy [...]. Komendantem polskich sił wojskowych mianowany został ob. Józef Piłsudski [...]. Komisya Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych objęła w dniu dzisiejszym zastępstwo Rządu Narodowego [...] będzie pośredniczyła pomiędzy Galicyą a Rządem Narodowym [...]. 80 150
360 OBWIESZCZENIE. Mając zamiar wszelkiej objawy dobroczynności społecznej w krajach polskich ciężką wojną dotkniętych popierać [...] udzieliliśmy Centralnemu Komitetowi Obywatelskiemu i Komitetowi Gubernji Warszawskiej pozwolenie zajmowania się działalnością dobroczynną [...]. Ponieważ warunki Komitetowi postawione nie zostały dotrzymane, rozwiązuję niniejszem rozporządzeniem Centralny Komitet Obywatelski wraz z Komitetami Gubernjalnymi [...]. Kto zaopatrzy się w broń albo zachowa takową bez wyraźnego pozwolenia wydanego przez władze niemieckie podpada karze śmierci. 600 950
361 PRZEPISY dotyczące dobrowolnego wstępowania do wojska polskiego. 1. Termin i miejsce zgłoszenia [...]. 2. Przepisy dotyczące wieku [...]. 4. Wymagane dokumenta [...]. 5. Wybór rodzaju broni [...]. 12. Narodowe i prawno-państwowe stanowisko ochotników [...]. 13. Uniformy, sztandary (chorągwie) [...]. 700 -
362 WEZWANIE do zgłaszania się na ojczystą służbę pomocniczą. W myśl § 1 prawa dotyczącego ojczystej służby pomocniczej, każdy niemiec [!] płci męskiej  od ukończonego 17-go roku życia [...] obowiązany jest podczas wojny do ojczystej służby pomocniczej [...]. Przeto wzywa się wszystkich przynależnych do Państwa Niemieckiego w Generał-Gubernatorstwie Warszawskiem, podpadających pod powyższy § [...], aby zgłaszali się na ojczystą służbę pomocniczą celem dobrowolnego uzyskania odpowiedniego zajęcia [...]. 400 -
363 POSTANOWIENIA co do traktowania jeńców-robotników z Rosyi, Ukrainy, Finlandyi i rosyjskich obszarów, okupowanych przez Austro-Węgry i Niemcy (w czasie od 1. maja 1918 aż do odesłania do domu) [...]. 120 180
364 LUDU roboczy! Zbliża się chwila, która w życiu całego Narodu naszego, a w szczególności w życiu ludu pracującego mieć będzie olbrzymie znaczenie - zbliża się czas wyborów do Konstytuanty, czyli do takiego Sejmu Ustawodawczego, który ustrój Polski określi i prawa dla Polski na długie lat dziesiątki wyda [...]. My wysuwamy realne, możliwe do spełnienia żądania i te żądania osiągnąć i zdobyć dla ludu pracującego musimy [...]. Więc stawajcie do bratniego szeregu N.Z.R.-u na bój, którego ostateczny rezultat przynieść musi klasie pracującej zwycięstwo. 600 1 200
365 UKŁAD o wycofaniu wojsk z obszarów, przypadających Państwu Polskiemu. 1. Część: Prusy Królewskie i Książęce [...], 2. Część: Poznań i Śląsk [...]. 160 320
366 UWAGI Dowództwa Frontu pomorskiego do porozumienia w sprawie opróżnienia przez Niemców obszarów przyznanych Polsce i zajęcia tegoż przez własne siły [...]. 64 64
367 ZATWIERDZENIE instrukcji dla objęcia ruchu na Wiśle i ogłoszenia tychże wojskom okupacyjnym [...]. 220 340
368 ODPIS. Wynik rokowań podkomisji ruchu pocztowego, telegraficznego, telefonicznego i iskrowego. Ułożono 17-go października 1919 roku. A. Komunikacja między Niemcami a Polską, wyjąwszy dawniejsze ziemie niemieckie [...], B. Komunikacja między Niemcami a ziemiami niemieckiemi, przypadającemi Polsce [...]. C. Ruch przechodowy pomiędzy ziemiami przedzielonemi przez obce terytorjum oraz z Gdańskiem [...]. D. Ruch telegraficzny [...]. 80 80
369 POUFNE. Nie przesądzając odnośnych dotychczasowych nie wydanych rozkazów Nacz. Dow., D-two frontu zarządza do § IX Umowy polsko-niemieckiej co następuje: Akta mające znaczenie dla Armji polskiej będą przejmowane: 1. W fortecach przez D-ta fortec, 2. W miastach gdzie tworzone będą Komendy placu przez te [...]. 68 68
370 WŁOSKI strajk przeciw woli narodu. Nie wiele spraw polskich, rozgrywających się na forum międzynarodowym, wywołało tak wielkie zainteresowanie i zaniepokojenie społeczeństwa całego i Sejmu, jak sprawa Kłajpedy [...]. Mieć trzeba nadzieję, że Sejm nad nią nie przejdzie do porządku dziennego; i że ta linja najmniejszego oporu zostanie wzmocniona - bo inaczej z tej strony nie tylko już Wilnu ale całemu państwu polskiemu grozić będzie katastrofa. 80 130
371 SPOŁECZEŃSTWO polskie zwycięzcą Challenge'u 1934 r. Kpt. pil. Jerzy Bajan. 120 180
372 DNIA 12 Maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski pierwszy Marszałek Polski, twórca i zwycięski wódz armji, wielki budowniczy państwa - odszedł w nieśmiertelność. Dla nas i przyszłych pokoleń jego życie - to niedościgniony wzór wytrwałości, poświęcenia i bezgranicznej ofiarności dla dobra narodu i państwa. 80 -
373 Ś. P. JÓZEF Piłsudski, pierwszy Marszałek Polski. Życie państwowe Polski spotkał cios największy. Twórca jego, który genjuszem z nicości byt narodowy wskrzesił - żyć przestał [...]. Wierzymy, że szkoła polska, otaczając nadal kultem Jego dzieło i Jego imię, przyczyni się do spełnienia dziejowego testamentu, który On czynem swym i przykładem żywota narodowi przekazał. 65 140
374 ZARZĄDZENIE Wojewody Lubelskiego z dnia .......... o złożeniu broni, posiadanej w celach osobistych [...]. W ciągu 24 godzin od chwili ogłoszenia niniejszego zarządzenia wszelka broń palna i biała, posiadana w celach osobistych oraz wszelkie materiały wybuchowe [...] winny być oddane [...] miejscowej powiatowej władzy administracyjnej [...]. W czasie trwania stanu wyjątkowego prawo posiadania  i noszenia broni w celach osobistych, przysługuje tylko tym osobom, którym [...] władze [...] wydadzą [...] nowe pozwolenie na posiadanie i noszenie broni, oznaczone napisem "ważne w okresie stanu wyjątkowego" [...]. 160 160
375 POLACY! Wybiła godzina sprawiedliwej zemsty i ostatecznego porachunku. Mścijcie się bezlitośnie na niemieckich zaborcach za wszystkie wasze męki, za krew i łzy, za wymordowanie miljonów Polaków! 120 230
376 POROZUMIENIE między Polskim Komitetem Wyzwolenia Narodowego i Rządem Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich o stosunkach między Radzieckim Wodzem Naczelnym a Polską Administracją po wkroczeniu Wojsk Radzieckich na terytorjum Polski [...]. 100 850
377 OBYWATELE. Gdy przez kraj nasz przetoczyła się burza wojenna, pozostawiając po sobie ogrom zniszczeń, wydawało się, że trzeba będzie lat całych, aby ruszyć z martwego punktu [...]. Potrzeby nasze są jednak ogromne [...]. Te najważniejsze potrzeby muszą być natychmiast zaspokojone. Rząd nie poszedł łatwą drogą inflacji, która zawsze przynosi zyski spekulantom, a nędzę ludziom pracy [...]. Nasza odpowiedzią na trudności odbudowy jest rozpisana przez Rząd Jedności Narodowej Premiowa Pożyczka Odbudowy Kraju [...]. Pożyczka Odbudowy Kraju zjednoczy wszystkich Polaków dokoła dzieła odbudowy! [...]. Niech nikogo nie zbraknie przy kasach przyjmujących subskrypcję. 240 400
378 W SOBOTĘ, dnia 13-go lipca i w niedzielę, dnia 14-go lipca [...] odbędzie się w lokalu "Bungalow" Sopot [...] Rewia Mody urządzona przez warszawskie graficzki pod hasłem tanio, modnie, elegancko. Najnowsze modele sportowe, plażowe, utility-dress, popołudniowe. Kierowniczka artystyczna: Jadwiga Żylińska [...]. 160 280
379 ZESPÓŁ amatorski przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Przechowie odegra w Świeciu [...] na sali Zakładu Psychiatrycznego piękną sztukę p. t. Zemsta Cygana. Piękne sceny z życia cygańskiego. Rytmiczny taniec cygański. Melodyjne śpiewy [...]. Prosimy korzystać z sprzedsprzedaży [!]. 80 -
380 TCZEW – Aula Gimnazjum i Liceum – ul. Stalina. W niedzielę, dnia 6 października 1946 [...] wystąpi znakomity artysta ekranu i sceny Ludwik Sempoliński. W recitalu humoru i piosenki [...]. 120 -
381 WYDZIAŁ Kulturalno-Oświatowy "Czytelnika" urządza w dniu 6 lipca 1947 r. [...] w Gdyni w Teatrze "Wybrzeże" Rewię Mody pod hasłem Przekrój mody letniej i moda w "Przekroju" [...]. Bogaty dział kostiumów plażowych [...]. 160 240
382 TEATR jednostki Wojska Polskiego "Podlasie". Na cześć odzyskanego morza i Ziemi Pomorskiej odbędzie się wielka rewja p.t. Śpiewają fale. Teksty i reżyseria - Aleksander Fogiel. 140 -
383 INSTRUKCJA Rady Ministrów z dnia 28 października 1950 r. w sprawie trybu sprzedaży towarów i świadczenia usług w związku ze zmianą systemu pieniężnego [...]. 140 -
384 "KURIER Polski" o inspiratorach zajść warszawskich. Jak doszło do pożałowania godnych zajść na Uniwersytecie Warszawskim? Jak to się stało, że część młodzieży akademickiej stolicy, znanej z [...] żarliwego zaangażowania na rzecz socjalizmu, wzięła udział w wiecu, na którym padały wrogie Polsce Ludowej okrzyki, prowokacyjne hasła? [...]. Studenci! [...] Nie dajcie się prowadzić na pasku prowokatorom. 120 200
385 DOM Kultury SM "Krakus" [...] zaprasza na spotkanie z cyklu Jeżdżę Fiatem 126p. Instruktaż i porady dla zmotoryzowanych. Prowadzi: specjalista P.P. Polmozbyt mgr inż. Wiesław Ibek [...]. 160 -
386 OŚWIADCZENIE. W związku z proklamowanym w dniu 16 lutego 1981 strajkiem studentów UJ, Prezydium Komisji Uczelnianej NSZZ "Solidarność" [...] uchwaliło co następuje: Obecna napięta sytuacja we wszystkich uczelniach kraju, spowodowana jest [...] dezinformowaniem społeczeństwa przez środki masowego przekazu [...]. Wypowiedzi min Górskiego wypaczały sens słusznych postulatów studenckich [...]. Zatem przebieg rokowań jeszcze raz potwierdza słuszność [...] apelu Krakowskiej Komisji Porozumiewawczej Nauki NSZZ "Solidarność" o odwołanie min. Górskiego z zajmowanego stanowiska [...]. 40 -
387 OŚWIADCZENIE. Przychodzą w życiu człowieka momenty szczególnej próby [...]. Dzisiaj przyszła chwila, aby głoszone słowa potwierdzić swoją postawą. Uważam, że sposoby kierowania przez władze środkami masowego komunikowania świadomie prowadzą do destabilizacji, zaogniania konfliktów [...]. Dlatego też moim moralnym obowiązkiem, jako dziennikarza, jest przystąpienie do strajku poligrafów w obronie wolności prasy i możności wypowiadania się [...]. 48 -
388 PAROWA Fabryka Dachówek Żłobionych i Cegły Radialnej Burtyn St. i Jana Braci D: Karwickich. Stacya kolei południowo zachodniej i poczta "Połonne" na Wołyniu. [191-?]. 1 400 -
389 BENDA Władysław Teodor – Armia Polska we Francyi. Polish Army in France. Centrum rekrutacyjne. Recruting centre. [1917]. 9 000 -
390 UZARSKI Adolf – Wie eine Bombe muss das Ergebnis der 8 Kriegsanleihe die Pläne des Feindes vernichten! - Darum zeichchnet Kriegsanleihe. [1918]. 2 400 -
391 NAJMYT Petljura prodav Ukraïnu polskym panam! Pany spalyly j pograbuvaly Ukraïnu - smert panam i petljurivcjam! [1919/1920]. 2 000 -
392 GŁOSUJCIE tylko na Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. [1928]. 420 650
393 NIECH żyje Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem. [1928]. 500 600
394 PALACZU! Paląc raz papierosa w gilzie zostaniesz jej wierny na zawsze. [193-]. 240 240
395 KONFERENCJA Warszawska PPR, 24-25 - XI - 1945. 1945. 320 320
396 KAMIŃSKA J. – Igrce w gród walą. Widowisko w barbakanie. [1947?]. 240 -
397 TORRES Paez – Pax. Narody Zjednoczone. [1948?]. 280 -
398 ZAMECZNIK Wojciech – Bitwa stalingradzka. Część 2. 1950. 480 -
399 ZELENSKI B. A. – Historia jednego wynalazku. 1950. 360 -
400 TOMASZEWSKI Henryk – Dla nich budujemy szczęśliwe życie. Dni Oświaty, Książki i Prasy 1951. 1951. 160 170
401 ZAMECZNIK Wojciech – Gromada. [1951]. 360 550
402 ZAMECZNIK Wojciech – Rodzina Sonnenbrucków. 1951. 420 440
403 ZAMECZNIK Wojciech, STRYJECKI Maurycy – Wielki obywatel. Seria 1. 1951. 360 -
404 ZAMECZNIK Wojciech, STRYJECKI Maurycy – Wielki obywatel. Seria 2. 1951. 360 -
405 CHMIELEWSKI Witold – Danka. [1952]. 240 -
406 CHMIELEWSKI Witold – Jak hartowała się stal. [1952]. 380 380
407 PAŁKA Julian, KAJA Zbigniew – Puolan Talousnäyttely, Helsingissä [...]. 1952. 480 480
408 SIEMASZKOWA Olga – Bajka o śpiącej królewnie i siedmiu junakach [...]. [1952]. 180 180
409 SŁOMCZYŃSKI Jan – Nie ma pokoju pod oliwkami. [1952]. 240 240
410 BUCZEK Włodzimierz – 1 Maj. [ca 1953]. 100 -
411 NIECH żyje 22 Lipca, święto zwycięstwa ludu polskiego. 1953. 240 -
412 RUDNICKI Marek – Gdańska opowieść. [1953]. 160 -
413 SŁOMCZYŃSKI Janusz – Tajemnicza wyspa. 1953. 360 360
414 ANCZYKOWSKI Zygmunt – Miasto nieujarzmione. 1954. 600 600
415 BERMAN Mieczysław – Celuloza. 1954. 800 -
416 GÓRKA Wiktor – Czarodziejski kapelusz. 1954. 260 260
417 LENGREN Zbigniew – Wakacje pana Hulot. [1954]. 420 700
418 LENGREN Zbigniew – Złodzieje i policjanci. 1954. 480 -
419 LENICA Jan – Brama nr 6. 1954. 340 340
420 MROSZCZAK Józef – Front Narodowy walczy o pokój, szczęście, dobrobyt. 1954. 400 400
421 PAŁKA Julian – Neapolitańczycy w Mediolanie. [1954]. 380 380
422 TOMASZEWSKI Henryk – Baryłeczka. 1954. 480 550
423 TREPKOWSKI Tadeusz – Express Moskwa-Ocean Spokojny. 1954. 480 800
424 ZAMECZNIK Wojciech – Gwiazda przewodnia Azji. [1954]. 220 -
425 ZAMECZNIK Wojciech – Preludium sławy. [1954]. 320 320
426 CIEŚLEWICZ Roman – Błękitny krzyż. 1955. 360 -
427 CIEŚLEWICZ Roman – Konwój doktora M. 1955. 360 -
428 CIEŚLEWICZ Roman – Niszczyciele samolotów. 1955. 800 800
429 JAWOROWSKI Jerzy – Jesienne Drużynowe Biegi Przełajowe n9-16. X. 1955 r. 1955. 280 500
430 KAJA Zbigniew – V Festiwal Młodzieży i Studentów - Warszawa, 31 VII-14 VIII 1955. 1955. 360 850
431 SIEMASZKOWA Olga – V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów, Varsovie, 31 VII-14 VIII 1955. 1955. 540 540
432 ŚWIERZY Waldemar – Spotkanie w Warszawie. V Światowy Festiwal Młodzieży i Studentów. 1955. 420 900
433 KAJA Zbigniew – XXIV Międzynarodowe Targi Poznańskie, 3-24 lipiec 1955. 1955. 480 700
434 MROSZCZAK Józef – Prywatne życie Henryka VIII. 1955. 320 -
435 STANNY Janusz – Ciemna rzeka. 1955. 320 -
436 ŚWIERZY Waldemar – Czerwona oberża. [1955]. 280 850
437 ZAMECZNIK Wojciech – Pogromczyni tygrysów. 1955. 280 280
438 FANGOR Wojciech – Wiosna, jesień i miłość. [1956]. 390 500
439 HILSCHER Hubert – XXV Międzynarodowe Targi w Poznaniu, Polska 17.VI.-1.VII.1956. 1956. 800 1 700
440 KUSZKA Bertold – 13 V 1956. Dzień Hutnika. 1956. 600 600
441 ŚWIERZY Waldemar – Nikodem Dyzma. [1956]. 420 -
442 ŚWIERZY Waldemar – Otello. [1956]. 600 1 100
443 ŚWIERZY Waldemar – Zmień linę. [1956]. 220 220
444 FANGOR Wojciech – Paragraf i miłość. [1957]. 390 500
445 FLISAK Jerzy – Walizka snów. [1957]. 340 -
446 GÓRKA Wiktor – Uszczelnij! 1957. 120 380
447 KAJA Zbigniew – Cyrano de Bergerac. 1957. 280 750
448 LIPIŃSKI Eryk – Bigamista. 1957. 240 420
449 ZAMECZNIK Wojciech – Ogólnopolska Wystawa Architektury Wnętrz. 1957. 640 1 200
450 BACZEWSKA Liliana – Droga do gwiazd. [1958]. 220 600
451 CIEŚLEWICZ Roman – Czarownice z Salem. 1958. 440 610
452 CIEŚLEWICZ Roman – Krajowa Konferencja Polskiego Ruchu Pokoju. 20. VI. 1958. 1958. 320 550
453 FANGOR Wojciech – Dolina pokoju. [1958]. 390 -
454 FANGOR Wojciech – Dom, w którym żyjemy. [1958]. 290 290
455 FANGOR Wojciech – Intruz. [1958]. 290 400
456 FANGOR Wojciech – Noworoczna ofiara. [1958]. 390 500
457 FANGOR Wojciech – Ostatnia sprawa Trenta. [1958]. 390 700
458 FANGOR Wojciech – Strzały na granicy. [1958]. 390 400
459 FANGOR Wojciech – Symfonia leningradzka. [1958]. 390 -
460 FANGOR Wojciech – Tydzień zbliżenia kulturalnego z krajami wschodu. 1958. 200 260
461 JAWOROWSKI Jerzy – Faustyna. [1958]. 360 400
462 JAWOROWSKI Jerzy – Szpieg z Taiwanu. [1958]. 280 -
463 JAWOROWSKI Jerzy – Wyznania hochsztaplera Felixa Krulla. [1958]. 280 280
464 KACZMARCZYK C. – Wystawa 400 lat poczty polskiej. 1958. 180 180
465 KOŃCZAK J. – 400 lat poczty polskiej 1558-1958. 1958. 220 220
466 LIPIŃSKI Eryk – Noce Cabirii. 1958. 360 700
467 MŁODOŻENIEC Jan – Malwa. [1958]. 420 -
468 MROSZCZAK Józef – Balet Pietruszka, Popołudnie fauna, Szecherezada. 1958. 380 850
469 MROSZCZAK Józef – Dziewczęta z Florencji. 1958. 360 700
470 STACHURSKI Marian – Na zawsze. 1958. 320 320
471 STANISZKIS Jerzy – Pismo i książka orientalne. Wystawa. Warszawa, Muzeum Narodowe. 1958. 180 -
472 STRYJECKI Maurycy – Wystawa terenowej obrony przeciwlotniczej i przeciwatomowej. 1958. 220 220
473 FANGOR Wojciech – Zbrodnia i kara. [1959]. 390 570
474 GÓRKA Wiktor – Wyspa śmierci. 1959. 240 280
475 GÓRKA Wiktor – Żołnierskie serce. 1959. 320 320
476 HIBNER Maciej – Bramkarz z naszej ulicy. [1959]. 240 420
477 MROSZCZAK Józef – Otello. [1959]. 640 1 200
478 STACHURSKI Marian – Koński pysk. 1959. 280 -
479 STACHURSKI Marian – Przygody Tomka Sawyera. 1959. 480 550
480 WENZEL Wojciech – Porzucona. [1959]. 320 -
481 BACZEWSKA Liliana – Sierioża. [1960]. 240 240
482 HUSKOWSKA Anna – Czarny Orfeusz. 1960. 360 550
483 CIEŚLEWICZ Roman – Katastrofa. 1961. 640 1 100
484 FANGOR Wojciech – Ożeniłem się z czarownicą. [1961]. 480 -
485 MROSZCZAK Józef (?) – Zlot. Młodzież, 5-latka, ziemie zachodnie. Zielona Góra, 22 lipca 1961 r. 1961. 160 -
486 PRZYGODZKI Jerzy – Pokój, praca, wolność, równość, szczęście wszystkich narodów. XXII Zjazd KPZR. [1961]. 240 -
487 SFOS pomaga w odbudowie kraju i stolicy. [1961?]. 140 140
488 STAROWIEYSKI Franciszek – Ożenek. 1961. 360 900
489 SZAYBO Rosław – 1 Maja. Święto ludzi pracy na całym świecie. [1961]. 320 650
490 ŚWIERZY Waldemar – Vera Cruz. [1961]. 360 800
491 GÓRKA Wiktor – Bestia. 1962. 160 -
492 MOSKAŁA K. – SFOS przyśpiesza odbudowę kraju i stolicy. [1962?]. 140 260
493 SROKOWSKI Jerzy – Fizycy. 1962. 280 320
494 ŚWIERZY Waldemar – Poland. "Krakowiak" - folk-dance. 1962. 280 375
495 ZAMECZNIK Wojciech – The Warsaw Autumn. 1962. 320 2 600
496 BACZEWSKA Liliana – Kalapalo. [1963]. 240 320
497 FLISAK Jerzy – Moderato cantabile. [1963]. 140 220
498 MŁODOŻENIEC Jan – Haszek i jego Szwejk. [1963]. 200 240
499 ŚWIERZY Waldemar – Modny Strój. Zakład wzornictwa mody. [1963]. 280 1 100
500 URBANIEC Maciej – Zawsze z pomocą. 20 lat działalności PCK w Polsce Ludowej. [1963?]. 140 -
501 LENICA Jan – Wozzeck. [1965]. 600 1 500
502 FANGOR Wojciech – Stworzenie świata. [1958]. 390 390
503 JANOWSKI Witold – Czerwona pustynia. [1966]. 180 900
504 KRZYMOSKA Janina – Koty. [1966]. 180 180
505 PORTOCARRERO René – Exposición de Carteles Polacos en conmemmoracion del milenio del Estado Polacco y el XXII annivertsario de la liberacion de Polonia. 1966. 360 -
506 STACHURSKI Marian – Jeden przeciw wszystkim. 1966. 360 570
507 ŚWIERZY Waldemar – Welcome to Warsaw. [1968]. 320 2 600
508 GRABIAŃSKI Janusz – 50 lat społecznej pracy dla dzieci 1919-1969 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. 1969. 240 700
509 JANOWSKI Witold – Kalejdoskop. [1969?]. 320 320
510 STAROWIEYSKI Franciszek – Polowanie na mężczyznę. 1969. 240 -
511 SAWKA Jan – Książka dla Ewy. 1973. 240 -
512 SAWKA Jan – Student Winter in Poland with Almatur. 1975. 240 -
513 MALICKI Zbigniew – LOT Polish Airlines. 1976. 340 1 200
514 ŚWIERZY Waldemar – Jazz Jamboree '76. XIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Jazzowej. 1976. 600 900
515 PĄGOWSKI Andrzej – Interkosmos '78. Pierwszy Polak w kosmosie. Major Mirosław Hermaszewski. 1978. 200 400
516 ŚWIERZY Waldemar – Urszula Dudziak. [1979]. 160 -
517 JANISZEWSKI Jerzy – Solidarność. Polska '80. [1980]. 440 750
518 JANISZEWSKI Jerzy – Koncert uczestników Przeglądu Piosenki Prawdziwej z okazji I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność. 1981. 220 220
519 MAŃCZYŃSKI Krzysztof – Radomski czerwiec 1976. 1981. 160 600
520 SZAYBO Rosław – Rosław Szaybo. Plakaty, koperty do płyt. 1981. 160 200
521 SAWKA Jan – Solidarność. 1982. 360 950
522 STAROWIEYSKI Franciszek – Starowieyski. Posters. The Museum of Modern Art. 360 -
523 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1962. 120 420
524 ONEGIN-DĄBROWSKI Andrzej – Cyrk. 1962. 140 800
525 SYSKA Maria – Cyrk. [1962]. 220 400
526 TOMASZEWSKI Henryk – Cyrk radziecki. 1962. 640 700
527 SZAYBO Rosław – Cyrk. [1963]. 320 320
528 TOMASZEWSKI Henryk – Cyrk. 1963. 480 600
529 URBANIEC Maciej – Cyrk. 1963. 220 440
530 SZAYBO Rosław – Cyrk. 1964. 240 400
531 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk radziecki. [1964]. 220 340
532 URBANIEC Maciej – Cyrk. [1964]. 240 1 000
533 FREUDENREICH Marek – Cyrk. [1965]. 280 480
534 ŚWIERZY Waldemar – Cyrk. [1965]. 220 340
535 CIEŚLEWICZ Roman – Cyrk. [1966?]. 320 440
536 CIEŚLEWICZ Roman – Cyrk. [1968]. 320 -
537 GÓRKA Wiktor – Cyrk. 1968. 260 260
538 MŁODOŻENIEC Jan – Cyrk. 1970. 260 360
539 ŻUKOWSKA Danuta – Cyrk. 1973. 140 140
540 HILSCHER Hubert – Cyrk. 1974. 280 400
541 MŁODOŻENIEC Jan – Cyrk. [1975]. 320 440
542 RUMIŃSKI Tomasz – Cyrk. 1979. 160 -
543 [HOŁDANOWICZ Leszek]. Leszek Hołdanowicz. Plakaty, grafikony, varia. 80 80
544 [KATALOG]. Biuro Wystaw Artystycznych w Poznaniu. Polski plakat teatralny 1944-1975. 48 80
545 [KATALOG]. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. II Ogólnopolska Wystawa Ilustracji, Plakatu i Drobnych Form. 64 -
546 [KATALOG]. Centralne Biuro Wystaw Artystycznych. Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Plakatu. 60 -
547 [KATALOG]. Muzeum Lenina w Warszawie. Lenin. Katalog wystawy plakatu. 48 180
548 [KATALOG]. Muzeum Narodowe w Warszawie. Od Młodej Polski do naszych dni. Katalog wystawy plakatu. 80 100
549 [KATALOG]. Muzeum Plakatu w Wilanowie, Zakład Widowisk Cyrkowych. Plakat cyrkowy. 64 220
550 [KATALOG]. Muzeum Plakatu w Wilanowie. Forma i treść w plakacie polskim 1944-1955. 48 110
551 [KATALOG]. Plakat wyborczy '89. I Wystawa [...], Pałac Kazimierzowski, Uniwersytet Warszawski. 40 100
552 KOWALSKI Tadeusz – Polski plakat filmowy. Wybrał i oprac. ... 100 180
553 [KATALOG]. Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole. Galeria Sztuki. Wystawa plakatów Waldemara Świerzego. Plakaty z kolekcji Krzysztofa Dydo prezentuje Władysław Serwatowski. 40 50
554 [KATALOG]. Teatr im. J. Kochanowskiego, Opole, Galeria Sztuki. Wystawa plakatów Tadeusza Trepkowskiego. Plakaty z kolekcji Floriana Zielińskiego prezentuje Władysław Serwatowski. 48 -
555 AUSSTELLUNG polnisches Plakat. 48 48
556 DAS POLNISCHE Plakat. Aussstellung. 64 -
557 L'ART de l'affiche en Pologne. 50 50
558 L'EXPOSITION d'affiches polonaises. 48 70
559 POLISH Graphic Arts and Posters. 80 190
560 POLISH Poster. Exhibition. L'affiche polonaise. Exposition. 48 50
561 POSTER Art in Poland 1899-1978. 60 130
562 AMERYKA Południowa. Mapa barwna form. 114x88,5 cm. 360 -
563 AMERYKA Północna. Mapa barwna form. 113,5x87,5 cm. 360 -
564 [POLSKA]. Mappa Geographica Regni Poloniae. 1773. – [POLSKA]. Mappa Geographica Regni Poloniae ex novissimis quot quot sunt mappis specialibus composita et ad LL. stereographica projectionis revocata a Tob. Mayero. S.C.S [...] Norimb. A. MDCCLXXIII. Miedzioryt kolorowany form. 43,8x51 cm. 1 600 1 700
565 [POLSKA]. Krakowsko-śląski okręg turystyczny. Rayon touristique des districts de Cracovie et de la Silésie Polonaise. Mapa barwna form. 41,2x64,2 cm. 240 340
566 [POLSKA]. Rzeczpospolita Polska. Podział administracyjny z dnia 1 kwietnia 1939 roku. Mapa form. 46,3x41,8 cm. 160 -
567 [POLSKA]. Übersichtskarte der Ostbahn. Mapa barwna form. 81,4x89,7 cm. 360 480
568 [POLSKA]. Map of Poland and Adjacent Countries. Mapa barwna form. 52,5x48,8 na ark. 62,8x53,6 cm. 180 180
569 [POLSKA]. Polska i obszary przyległe. Mapa fizyczna. Mapa barwna form. 92x105. 240 360
570 [GALICJA]. Carte de la Pologne Autrichienne Contenant la Russie Rouge et la partie méridionale du Palatinat de Cracovie, etc. Dressée sur l'Exemplaire des Heritiers Homan 1775. Miedzioryt kolorowany form. 44,4x57,7 cm. 1 900 2 200
571 [GÓRY Świętokrzyskie]. Góry Ś-to Krzyskie. Mapa form. 22,3x33,2 na ark. 30x45,2 cm. 120 160
572 [KARKONOSZE]. Umgebung von Schreiberhau [= Szklarska Poręba]. Mapa barwna form. 49,4x51 cm. 80 110
573 [MAŁOPOLSKA]. Postleitkarte 2. Krakau. Mapa dwubarwna form. 49,4x46,3 cm. 140 280
574 [PODOLE, Wołyń]. Li Palatinati della Russia Rossa, Podolia e Wolhynia. Tratte dall'Atlante Polac[c]o. Miedzioryt kolorowany 31,5x41,5 cm. 640 640
575 [PRUSY]. Regni Borussiae Secundum Observationes Novissima Accuratissima Descriptio. Miedzioryt kolorowany form. 45,7x60 cm. 1 800 -
576 [ŚLĄSK]. Superioris et Inferioris Ducatus Silesiae in suos XVII minores principatus et dominia divisi nova tabula in lucem edita. Miedzioryt kolorowany form. 48,6x57,7 cm. 1 400 -
577 [WIELKOPOLSKA]. Mapa wycieczkowa okolicy Poznania. Mapa dwubarwna form. 57,5x44 cm. 120 160
578 [BYTOM]. Bytom, Górny Śląsk. Plan barwny form. 41,2x52 cm. 120 260
579 [GDYNIA]. Wielka Gdynia. Plan barwny na ark. 68,8x74,4 cm. 160 440
580 [KRAKÓW]. Vue générale de Krakovie. Staloryt z akwafortą ca 13x23,5 cm. 160 280
581 [KRAKÓW]. Meridiana ecclesiae pars. Litografia barwna form. 30,7x22,2 na ark. 44x30,5 cm. 240 440
582 [KRAKÓW]. Widok Krakowa od Podgórza. Litografia na barwnej tincie, form. 14,2x59 cm. 480 800
583 [KRAKÓW]. Chrystus cudami słynący. Rzeźba Wita Stwosza w kościele Najśw. Marji Panny w Krakowie. Heliograwiura form. 70,7x47,8 na ark.81,7x61 cm. 360 360
584 [SZCZECIN]. Plan miasta Szczecina. Plan jednobarwny form. 67,8x59,4 cm. 100 120
585 [TATRY]. Zbiór 33 heliograwiur przedstawiających widoki tatrzańskie, pienińskie i in. z lat 1896-1902 w oryg. tece pł. bogato złoc., zdob. 1 600 2 100
586 [TATRY]. Panorama Tatr z Bukowiny Tatrzańskiej 1000 m. nad. [!] p. m. Panorama form. 11,2x62,5 cm. 100 170
587 [WARSZAWA]. Warsaw (Warszawa). Miedzioryt kolorowany form. 29x37,7 na ark. 36,2x43,7 cm. 600 800
588 [WARSZAWA]. Plan stoł. m. Warszawy. Dodatek do "Kalendarza-informatora" Milicji Miejskiej na rok 1919. Plan w barwnej litografii form. 56,5x53,7 na ark. 62,4x86 cm. 240 -
589 [ZARZECZE]. Zarzecze w obwodzie Przemyskiem / im Przemysler Kreise. Litografia form. 16,3x23 na ark. 24x30,1 cm. 250 500
590 BLACKSTONE William – Prawo kryminalne angielskie, przez Wilhelma Blakstona zebrane, a przez X. T. Ostrowskiego S. P. wytłómaczone i uwagami do Prawa Polskiego stosownemi pomnożone. T. 1-2. 1 400 3 600
591 CURIO Johannes – Medicina Salernitana. Id est, conservandae bonae valetudinis praecepta, cum luculenta et succincta Arnoldi Villanovani in singula capita Exegesi, Per Ioannem Curionem recognita & repurgata. Nova editio melior, & aliquot Medicis Opusculis (quae sequens pagellae exhibet) auctior. 800 -
592 DIDEROT Denis, d'ALEMBERT Jean le Rond – [Astronomie]. 3 000 -
593 DIDEROT Denis, d'ALEMBERT Jean le Rond – Pêches de mer, pêches de rivieres, fabrique des filets &c. 3 000 -
594 GLISZCZYŃSKI Mateusz – Compendium legum ex statuto & constitutionibus Regni Poloniae quae videlicet tantum ad continuum Usum Judicantium, & Litigantium requiruntur; ex farragine Legum per Alphabetum; ad Annum 1736. excerptum. 980 980
595 GÓRNICKI Łukasz – Dzieie W Koronie Polskiey za Zygmunta I y Zygmunta Augusta aż do śmierci iego, Z przytoczeniem niektorych postronnych Ciekawośći. od Roku 1538. aż do Roku 1572. Przez ... [...] Spisane. Na Ządanie wielu, za Staraniem. [...] Franciszka Bielinskiego [...] temi czasy powtornie Przedrukowane. Z przydatkiem Pretensyi y Interessow Polski do postronnych Potencyi y tych do Polski. 3 600 4 600
596 GRADVALE Romanum de tempore et sanctis. Olim jussu Sacrae Recordations Pij V. Pontificis Maximi, ex Decreto Sacrosancti Conciiij Tridentini ad ritum Missalis editvm, et Clementis VIII. Pont. Max. auctoritate recognitvm, Tum voluntate Pauli V. Gregorii XV. Urbani VIII. Benedicti XIII. ac Clementis XII. Summorum Pontificum, Missis Sanctorum tam Vniversalis Ecclesiae, quam Regni Poloniae et M. D. L. Patronoru[m], Calendario Romano adscriptorum; noviter adauctum; Iterato ad Ecclesiarum usum, per omnes Provincias Regni Poloniae & M. D. Lit. Porrectum. 3 600 -
597 LORENCOWIC Alexander – Kazania pogrzebne miane w roznych załobnych okazyach, przez X. ... Prowinciała Polskiego Societatis Iesv. 640 2 200
598 ŁUBIEŃSKI Władysław – Historya Polska Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich [...] na cztery części podzielona, a na żądanie wielu przedrukowana. 800 1 900
599 PONTANUS Ludwik z Walladolid – Compendivm, seu Breviarivm Absolvtissimvm Omnivm Meditationvm R. P. Lvdovici de Ponte, Societatis Jesv, Hispani. 800 1 800
600 PROKOPOWICZ Antoni Maksymilian – Kazanie miane w czasie Konsekracyi Kościoła Jelesni Dekanatu Zywieckiego, Dyecezyi Tarnowskiey, w Niedzielę XI. po Swiątkach, trzecią Miesiąca Sierpniá. Roku 1792. 360 1 200
601 RAEMOND Florimond de – Historia de ortu, progressu, et ruina haereseon huius saeculi. Auctore Florimundo Raemundo, Galliareum Regis in Curia Burdigalensi Consiliaro. E Gallica Lingua in Latinam conversa. 800 -
602 SALMON Th[omas] – Hedendaagsche Historie, of tegenwoordige Staat van alle Volkeren. In opzigte hunner Lands-gelegenheid, Personen, Klederen, Gebouwen, Zeden, Wetten, Gewoontens, Godsdienst, Regering, Konsten en Wetenschappen, Koophandel, Handwerken, Landbouw [...]. Nu vertaald en merkelyk vermeerded door M[atthias] van Goch. VI deel: Behelzende den Tegenwoordigen Staat van het europisch Turkyen, en van de Grieksche Kerk. Als mede van het Koningryk Polen, en't Groot-Hertogdom van Litthauwen. 1 800 -
603 SCHICKFUSS Jakob – New vermehrete Schlesische Chronica unnd Landes Beschreibung, darinnen weyland H. Joach. Cureaus der Artzney D: einen Grundt geleget. Jitzo biss an das 1619 Jahr, da sich dero Oesterreichischen Wienerischen Linien Regierung gantz endet mit sehr vielen Nothwendigen Sachen vermehret vnnd gebessert auch in vier unterschiedliche Bücher abgetheylet. 15 000 -
604 THIETMAR – Chronici Ditmari episcopi merspvrgensis libri IIX, Quinque Impp. Saxonicorum, Henrici I. Ottonvm trium, ac Henrici II res gestas complexi. Cum notis marginalibus, Tabb. genealogicis, et indice copioso. Edidit Joachimus Joan. Maderus. 1 600 -
605 WYRWICZ Karol – Geografia Czasow Teraznieyszych Albo Opisanie naturalne y Polityczne Krolestw, Państw, Stanow wszelakich, ich rządu, praw, rzemiosł, handlu, przemysłu, przymiotow, obyczaiow &c. Ku Pozytkowi Narodowey Młodzi Wydana. T. 1. 1 200 1 800
606 DO BRONI! Organ Konfederacji N... Nr 13: 28 VII 1942. 64 180
607 DO BRONI! Organ Konfederacji N... Nr 15: 8 IX 1942. 64 220
608 DO BRONI! Organ Konfederacji N... Nr 22: 24 XII 1942. 64 320
609 DWUTYGODNIK Literacki. 360 -
610 DZIENNIK Wileński. 220 240
611 DZIENNIK Zdrowia dla Wszystkich Stanów. 240 240
612 EXTRABLATT. 140 160
613 GAZETA Poranna. Ilustrowany dziennik informacyjny wschodnich kresów. 120 240
614 GAZETA Wiejska. Dodatek do tygodnika "Wieś". 120 140
615 GAZETA Krakowska. 80 170
616 GONIEC Krakowski. 120 320
617 GÓRY Wysokie. [Nr 1]: IV 1954. 60 130
618 GÓRY Wysokie. [Nr 2]: IX 1954. 60 220
619 GÓRY Wysokie. [Nr 3]: II 1955. 60 120
620 GROMADA. Gazeta Socjaldemokrac... [R. 1918], nr 3: XI-XII 1918. s. 8. 60 180
621 GROMADA. Gazeta Socjaldemokrac... [R. 1919], nr 9: 20 IV 1919. s. 4. 60 180
622 HAMBURGER Wespen. Satirisch-humoristisches Stichblatt. 80 -
623 ILUSTROWANY Kurjer Codzienny. Oddział we Lwowie. 64 160
624 ILUSTROWANY Kuryer Codzienny. Dodatek. 540 600
625 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 1, nr 2: VII 1956. 60 130
626 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 1, nr 4: X 1956. 60 150
627 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 1, nr 5: XI 1956. 60 150
628 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 1 (7): I 1957. 60 80
629 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 4 (10): IV 1957. 60 60
630 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 7 (13): VII 1957. 60 100
631 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 11 (17): XI 1957. 60 60
632 JAZZ. Miesięcznik ilustrowany.... R. 2, nr 12 (18): XII 1957. 60 60
633 1. DNIÓWKA ku czci Wielkiego Człowieka wydana przez Zakłady Naukowe im. Zofji Strzałkowskiej. 80 120
634 STRAŻNICA. Jednodniówka. Koniec grudnia 1944. 120 -
635 1863. W siedemdziesiątą rocznicę powstania styczniowego na Litwie. Na odsłonięcie pomnika Ludwika Narbutta i towarzyszy w Dubiczach Ziemi Lidzkiej - 76 Lidzki Pułk Piechoty im. Ludwika Narbutta. 64 240
636 [KALENDARZ]. Britain & Poland. Brothers in Arms - Partners in Peace. 1945. 140 180
637 KALENDARZ historyczno-turystyczny oraz przewodnik klimatyczny na rok 1934. 80 80
638 KALENDARZ Wydawnictwa Dzieł Tanich i Pożytecznych na rok 1867. R. 1. 120 220
639 KU WOLNEJ Polsce. Codzienne pi... R. 2, nr 5 (112): 6 I 1941. s. 3, [1]. 80 160
640 KU WOLNEJ Polsce. Codzienne pi... R. 2, nr 6 (113): 7 I 1941. s. 6. 80 140
641 LECH. Czasopismo poświęcone ku... R. 1, zesz. 1: VII 1937. 64 130
642 LECH. Czasopismo poświęcone ku... R. 1, zesz. 2. 64 80
643 MAGAZYN Powszechny użytecznych wiadomości. 380 380
644 MAŁA Kronika. Dwutygodnik. 48 -
645 NIEWIDOMY Spółdzielca. Miesięcznik rehabilitacyjno-ekonomiczny Centralnego Związku Spółdzielni Niewidomych. 240 -
646 NOWINY. [Gazeta ścienna]. 100 -
647 NOWY Kurjer Warszawski. 80 80
648 NOWY Kurier Warszawski. 220 300
649 ODRA Nisa. 120 260
650 OKÓLNIKI c. k. Dyrekcyi poczt i telegrafów dla Galicyi za rok 1898. 320 320
651 OSTATNIE Wiadomości Krakowskie. 64 -
652 PAMIĘTNIK Towarzystwa Przyjaciół Przemysłu, [czyli Zbiór Wiadomości Teoretycznych i Praktycznych dla Użytku Gospodarzy, Rolników, Rękodzielników, Przedsiębiorców, Budowniczych, Inżynierów Wojskowych i Cywilnych, Uczonych, Ludzi Stanu etc. etc]. T. 1, zesz. 1. 240 440
653 POBUDKA. [Organ Komitetu Obywatelskiego miasta Lwowa]. 48 130
654 POPROSTU. Dwutygodnik literacko-społeczny. 480 700
655 PRZEGLĄD Filatelistyczny. Polish Philatelic Review. 180 -
656 PRZEKRÓJ. 280 480
657 RELUTON. Gazetka polowa 4-go P. P. Czasopismo satyryczno-polityczno-humorystyczno-artystyczno-naukowo-literacko-relutońskie. 64 110
658 STRZELEC. Organ Związku Strzeleckiego. 140 240
659 SVIT. Iljustrovannyj žurnal, vychodyt dviči v misjac. 220 -
660 SYLWAN. Zbiór nauk i urządzeń ... [T. 2], nr 2. 120 650
661 SYLWAN. Zbiór nauk i urządzeń ... T. 7, nr 4. 120 200
662 SZKOLNA Gazetka Ścienna. 120 -
663 ŚWIATŁO Zagrobowe. Dziennik spirytystyczny poświęcony badaniom psychologicznym. 320 550
664 TYGODNIK Polski. Organ Stronnictwa Polskiej Demokracji. 60 60
665 TYGODNIK Kościelny. Pismo dla duchowieństwa i pobożnych wiernych religijno-narodowej a naukowej treści. 200 -
666 WĘDROWIEC. Pismo obejmujące podróże i wyprawy, opisy zwyczajów i obyczajów ludów cudzoziemskich, życiorysy sławnych cudzoziemców, powiastki, przekłady literatury zagranicznej, wiadomości z dziedziny nauk przyrodzonych, przemysłu i technologii, rozmaitości. 350 380
667 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Cz. 2: 1834. 100 260
668 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy, t. 20: 1837. 120 -
669 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy, t. 24: 1838. 80 -
670 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy drugi, t. 12: 1840. 100 120
671 WIZERUNKI i Roztrząsania Nauko... Poczet nowy drugi, t. 17: 1840. 120 -
672 [ANCZYC Wacław] – Drukarza krakowskiego pieśń żałosna o jednym bibljofilu w jegoż typografjej wytłoczona roku pańskiego mcmxxviij. 80 80
673 ARCT Michał – Piękno w książce. 80 80
674 BADECKI Karol – Program pierwszego, zbiorowego wydania literatury mieszczańskiej XVII w. 54 54
675 BAR Adam – Pierwszy utwór Przybyszewskiego. Wydał i objaśnił ... 70 70
676 [BIAŁY Kruk]. Zbiór 12 dokumentów i drobnych druków dotyczących działalności Rycerskiego Zakonu Bibliofilskiego Białego Kruka (którego Jarosław Doliński był członkiem) z lat 1931-1938 oraz list Tadeusza Przypkowskiego w sprawie reaktywacji zakonu w 1967. 400 400
677 BOROWY Wacław – Prolegomena do wszelkiej przyszłej instrukcji katalogowej. 60 -
678 CHWALEWIK Edward – Polskie exlibrisy muzyczne. 80 100
679 d'ABANCOURT Helena de Franqueville – Grafika książkowa Józefa Mehoffera na tle prądów współczesnych. 64 120
680 FILIPOWSKI Józef – Wspomnienia o Stanisławie Wyspiańskim. 54 360
681 FRITZ Józef – Księgi lekarskie w lwowskich zbiorach XVI/XVII wieku. 48 48
682 GROTTGER Artur – Losy pewnego nakładu graficznego. Trzy listy ... Wyd. Stefan S. Komornicki. 54 -
683 HAJKOWSKI Zygmunt – Losy księgozbioru Feliksa Wężyka z Mroczenia. 60 340
684 HOMOLACS Karol – Kilka uwag ogólnych o książce. 80 110
685 KOLUMB Krzysztof – Epistoła ... o odkryciu Ameryki konterfektem w porywczą oddana na wiadomość o skutecznej pożyczce amerykańskiej za co dank dawają Adamowi Krzyżanowskiemu niektórzy bibliofile krakowscy. 120 -
686 KORPAŁA Józef Stanisław – Bibljotekarstwo a bibljofilstwo. 54 54
687 KOT Stanisław – Publikacja nowych uniwersytetów w XVI w. Królewiec i Zamość. 64 -
688 LENART Bonawentura – Rzecz ... o konserwacji książki ze zbiorów W. Frąckiewicza [...]. 80 360
689 MOCARSKI Zygmunt – Bibljoteka Tadeusza Pietrykowskiego na pamiątkę osiągnięcia 5000 dzieła. Skreślił ... 96 100
690 OPAŁEK Mieczysław – Lwów. 60 -
691 OPAŁEK Mieczysław – O sławetnym Zakonie Bibljofilskim, tegoż orderach, tytułach. Poema napisane przez ..., Lwowczyka, R P 1932. 140 170
692 OPAŁEK Mieczysław – Roksolana. 48 80
693 OPAŁEK Mieczysław – Stotrzydzieści [!] lat wśród książek. Lwowscy antykwarze Iglowie 1795-1928. 48 53
694 POCZET członków Polskich Towarzystw Bibljofilskich w r. 1926. 60 -
695 POCZET członków Polskich Towarzystw Bibljofilskich w r. 1928. 60 60
696 PRZEWODNIK bibljograficzny. Miesięcznik dla wydawców, księgarzy, antykwarzów, jako też czytających i kupujących książki [...] wydawany obecnie przez Narodowy Instytut Bibljograficzny w Niebylcu. 360 360
697 REICHENSTEIN Marek – Mikołaja Reja Zwierciadło z roku 1567. Pod względem ikonograficznym omówił ... 68 68
698 SMOLIK Przecław – Antoni Sozański, bibljograf i bibljofil polski z drugiej połowy XIX wieku. Napisał i bibljografją drukowanych prac A. Sozańskiego zaopatrzył ... 64 64
699 SMOLIK Przecław – O książce pięknej. 70 100
700 [SPRAWOZDANIE]. Kuratorjum Opieki nad Zabytkami Sztuki Żydowskiej przy Żydowskiej Gminie Wyznaniowej we Lwowie. Sprawozdanie ... 120 130
701 WARCHAŁOWSKI Jerzy – O Muzeum Przemysłowe w Krakowie. 64 64
702 WŁODEK Adam – Krescentyn króla Zygmunta Augusta. 64 64
703 ZALEWSKI Ludwik – Bibljoteki klasztorne w diecezjach lubelskiej i podlaskiej a pisma Staszica. 54 130
704 BAŃKOWSKI Piotr – Archiwum Stanisława Augusta. Monografia archiwoznawcza. 100 170
705 BIELSKA Krystyna – Bibliografia starych druków kaliskich do końca XVIII w. 50 140
706 CHARABADOT R. S., BIGANSKIJ R. M. – Katalog paleotipov iz fondov Lvovskoj Naučnoj Biblioteki im. V. Stefanika A[kademii] N[auk] USSR. 64 64
707 CZARNECKI Jerzy [właść. Tadeusz M. Turkowski] – Rzut oka na historję książki wileńskiej. 80 120
708 DODA Wiktor – Dookoła książki polskiej. W czterdziestopięciolecie zawodowej pracy księgarskiej Zygmunta Jelenia uwag kilka. 64 -
709 EILE Henryk – Prasa warszawska przed stu laty i współczesna jej ocena. Z 8-ma tablicami. 54 80
710 ENCYKLOPEDIA wiedzy o książce. 240 600
711 EXLIBRIS. Czasopismo poświęcone książce, założone przez Franciszka Biesiadeckiego. 220 320
712 GĘBAROWICZ Mieczysław, TYSZKOWSKI Kazimierz – Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich we Lwowie. (Z 10 podobiznami). 54 -
713 GUBRYNOWICZ Bronisław – Józef Maksymiljan Ossoliński, człowiek i pisarz. 48 48
714 JACOBI Franz – Die deutsche Buchmalerei in ihren stilistischen Entwicklungsphasen, mit 6 Farbentafeln und 64 Abbildungen nebst einer Bibliographie. 80 120
715 JANOCKI Jan Daniel Andrzej – Józef Andrzej Hrabia na Załuskach Załuski. Z tekstu łacińskiego przeł. Kamil Kantak. 80 80
716 KALENDARZYK Zapiskowy na rok 1933. Wydawnictwa rok 33. 100 140
717 KOMUNIKAT Towarzystwa Przyjaciół Książki. Nr 4-18, 20-21, 23, 26, 28-29, 31-53, 58, 60-65, 68-70, 72-82. 420 -
718 LECHICKI Czesław – Przewodnik po beletrystyce. 140 200
719 LOMMEN Mathieu – The Book of Books. 500 Years of Graphic Innovation. Edited by ... 200 400
720 OPAŁEK Mieczysław – Stare księgi, stare wina. 80 120
721 PAMIĘTNIK II Zjazdu Bibljofilów Polskich w Warszawie (31 X-2 XI 1926). 80 80
722 PIEKARSKI Kazimierz – Pierwsza drukarnia Florjana Unglera 1510-1516. Chronologja druków i zasobu typograficznego. 160 160
723 POLIGRAFIKA. Czasopismo poświęcone zagadnieniom przemysłu poligraficznego. 220 -
724 [RADZISZEWSKI Franciszek J.]. Oprawy artystyczne Franciszka Joachima Radziszewskiego. 50 150
725 RECEPTA bibofilska. 80 260
726 REYCHMAN Kazimierz – Dział polski w zbiorze exlibrisów British Museum. Sprzedaż księgozbioru ś.p. Edwarda Neprosa. Księgozbiór loży wolnomularskiej. 64 120
727 SCHUSTER Kamila – Biblioteka Łukasza Opalińskiego, marszałka nadwornego koronnego (1612-1662). 50 -
728 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. T. 1-2. 120 000 -
729 MICKIEWICZ Adam – Poezje ... Wydanie A. Jełowickiego i Spółki, przejrzane i poprawione przez autora. T. 5-6: Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie. Historja szlachecka we dwunastu księgach wierszem. 3 200 3 200
730 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie, historya szlachecka z roku 1811 i 1812, w dwunastu księgach, napisana przez ..., z rysunkami St. Masłowskiego. 220 260
731 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Ilustracje Tadeusza Gronowskiego. 140 -
732 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 z ilustracjami M. E. Andriollego. 120 120
733 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd ba Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Z ilustracjami Józefa Wilkonia. 140 140
734 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z roku 1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem przez ... T. 1-2. 64 80
735 MICKIEWICZ Adam – Epilog. Przedruk z wydania "Pana Tadeusza" w opracowaniu Konrada Górskiego [...]. 40 160
736 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historya szlachecka z roku 1811 i 1812 w dwunastu księgach wierszem przez ... T. 1-2. 64 160
737 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Ilustracje Jana Marcina Szancera. 140 140
738 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Opracowanie graficzne Magdalena Piwowarczyk. 120 260
739 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. Opracowanie graficzne Lech Majewski. 100 100
740 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem. 48 48
741 MICKIEWICZ Adam – Pan Tadeusz. Rękopis wieszcza. 48 110
742 MICKIEWICZ Adam – Herr Thaddäus oder der letzte Sajasd in Lithauen. Ein Schlachtischitz-Geschichte aus den Jahren 1811 und 1812. In Zwölf Büchern. Aus dem Polnischen des Adam Mickiewicz in Gemeinschaft mit dem Dichter von R. O. Spazier. Bd.1-2. 640 2 200
743 MICKIEWICZ Adam – Herr Thaddäus oder der letzte Eiritt in Littauen. Eine Adelsgeschichte aus den Jahren 1811 und 1812 in Versen und in zwölf Büchern. Aus dem Polnischen metrisch übertragen von Albert Weiss. 120 130
744 [ORŁOWSKI Aleksander]. Adam Mickiewicz – Pan Tadeusz. Spotkanie się pana Tadeusza z Telimeną w świątyni dumania i zgoda ułatwiona za pośrednictwem mrówek. 100 800
745 ERBER Czesław – Aneks bibliofilski do dziejów poematu Adama Mickiewicza "Pan Tadeusz". Wydał i wstępem poprzedził ... Posłowie napisał Stanisław Żak. 48 150
746 [FREUDENSON Daniel]. D. Zgliński [pseud.] – Humor w Panu Tadeuszu. (Szkic estetyczny). 40 170
747 KNOT Antoni – Powojenne losy rękopisu "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. 42 50
748 KULESZA Witold – "Pan Tadeusz" ewangelją ochrony przyrody. 48 60
749 LEŻEŃSKI Cezary – Miłość i zbrodnia w Soplicowie. Powieść sensacyjna, dotąd znana jako poemat "Pan Tadeusz". Ilustr. Teresa Wilbik. 40 40
750 MAGIERA Jan – Czytanie "Pana Tadeusza" w niższym gimnazyum. 48 48
751 ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK Janusz – "Żadne żaby tak pięknie nie grają jak polskie". Nieznany autograf karty Pana Tadeusza Adama Mickiewicza. Oprac. ... 64 70
752 ORSKI Stanisław – Dokładna treść "Pana Tadeusza". Oprac. ... Cz.1-2. 120 320
753 PIGOŃ Stanisław – O "Panu Tadeuszu" opus magnum. Wykrzykniki i pytajniki. 40 70
754 PIGOŃ Stanisław – Pierwszy pomysł "Pana Tadeusza". 40 70
755 POEZJA. 40 120
756 WACHOWSKI Marian – Gospodarstwo soplicowskie. Rolnictwo w "Panu Tadeuszu". 40 40
757 ZATHEY Hugon – Uwagi nad Panem Tadeuszem Adama Mickiewicza. 60 160
758 MICKIEWICZ Adam – Poezye Adama Mickiewicza. Pięć tomów w iednym z portretem autora. Nowa powiększona i przerobiona edycya. 9 800 -
759 MICKIEWICZ Adam – Konrád Wallenrod. Powěst děgepisná z dêguw litewských a pruských. Přeložená od Wáclawa Sw. Štulce. 600 -
760 MICKIEWICZ Adam – Złote myśli ... poprzedzone popularnie napisanym życiorysem poety. 80 400
761 MICKIEWICZ Adam – Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego. Tekst pierwotny. Z autografu A. Mickiewicza wydał Józef Kallenbach. 64 260
762 [MICKIEWICZ Adam] – Dziadów część pierwsza. Tekst całkowity w nowym układzie. Opracował Juljusz Kleiner. 42 -
763 BEŁZA Władysław – U kolebki wieszcza. Żywot Adama Mickiewicza popularnie skreślił ... Z 31 rycinami. 120 160
764 [BIELIŃSKI Józef] – Proces filaretów w Wilnie. Dokumenta urzędowe z "Teki" rektora Twardowskiego. Zebrał, wydał i życiorysem Twardowskiego poprzedził Dr Szeliga [pseud.]. 120 120
765 CZECZOTT Witold – Mowa żałobna na 50 rocznicę zgonu ś. p. Adama Mickiewicza. Wypowiedziana dnia (12) 25-go listopada 1905 roku w kościele Ś-tej Katarzyny w Petersburgu. 64 220
766 GÓRSKI Konrad – Pogląd na świat młodego Mickiewicza (1815-1823). 64 64
767 [KLACZKO Julian] – Korespondencya Mickiewicza. (Studium). 140 -
768 KLEINER Juliusz – Z zagadnień składni Mickiewicza i Słowackiego. 64 64
769 LECHOŃ Jan – Mickiewicz. 64 64
770 LEWAK Adam – Z nieznanych rękopisów Adama Mickiewicza. 64 64
771 OFFENBERG Jan – Ostatnia choroba Adama Mickiewicza na tle ogólnego stanu jego zdrowia. 80 80
772 PAMIĄTKA złożenia zwłok Adama Mickiewicza w Katedrze na Wawelu w Krakowie dnia 4 lipca 1890 r. 80 80
773 PIGOŃ Stanisław – "Biesiada" A. Towiańskiego i jej komentarz w IV kursie "Prelekcyj paryskich" Ad. Mickiewicza. 100 -
774 [POMNIK Mickiewicza we Lwowie]. Pamiątkowy medalik mosiężny średn. 2,5 cm, 1904. 80 80
775 WARSZAWSKI Józef – Mickiewicz uczniem Sarbiewskiego. 160 -
776 WELLISZ Leopold – The Friendship of Margaret Fuller D'Ossoli and Adam Mickiewicz. 64 64
777 ANDRZEJOWSKI Zygmunt – Wojenna pieśń polska. Zebrał i ułożył ... T. 1-3. 220 -
778 ŁEMPICKI Stanisław, FISCHER Adam – Polska pieśń wojenna. Antologia poezyi polskiej z roku Wielkiej Wojny. Staraniem lwowskiej delegacyi Naczeln. Komitetu Narodowego wydali ... 120 120
779 SZCZEPAŃSKI Ludwik – Pieśń polska w latach Wielkiej Wojny. Zebrał i wyd. ... 80 120
780 BADECKI Karol – Polska fraszka mieszczańska, minucje sowiźrzalskie. Pierwsze wyd. zbiorowe z podobiznami 8 drzeworytów. Oprac. ... 80 190
781 BALIŃSKI Karol – Pisma. 120 -
782 BOROWSKI Tadeusz – Pożegnanie z Marią. Opowiadania. 120 200
783 BOROWSKI Tadeusz – Kamienny świat. Opowiadanie w dwudziestu obrazach. 80 140
784 BOROWSKI Tadeusz – Mała kronika wielkich spraw. 64 90
785 BOROWSKI Tadeusz – Na przedpolu. Artykuły i reportaże. 60 150
786 BOROWSKI Tadeusz – Czerwony maj. Opowiadania. 64 64
787 BRADBURY Ray – 451º Fahrenheita. Tłumaczył Adam Kaska. 80 170
788 BRODZIŃSKI Wiesław – Pisma rozmaite. T. 1. 140 -
789 BRONIEWSKI Władysław – Mazowsze i inne wiersze. Ilustrował Antoni Uniechowski. 140 400
790 BRZĘCZKOWSKI Jerzy – Wraki. Powieść. Z 10 ilustracjami i okładką M[ariana] Walentynowicza. 70 90
791 BRZĘKOWSKI Jan – Nowa kosmogonia. 100 -
792 BRZĘKOWSKI Jan – Wybór wierszy. 100 100
793 BUDKA Włodzimierz – Przyczynki chronologiczne do niektórych poezyj Jana Kochanowskiego. 50 -
794 BUNSCH Karol – Dzikowy skarb. Powieść z czasów Mieszka I w 2 tomach. Wyd. IV. T. 1-2. 140 -
795 CALDERON de la Barca Pedro – Lekarz swoiego honoru. Traiedya w 5 aktach z dzieł Don Pedra Kalderona de la Barka. Przez J. N. Kamińskiego dla teatru polskiego przerobiona. 160 -
796 CHODŹKO Ignacy – Obrazy litewskie. Wyd. nowe poprawne. Serya 1-2. 600 650
797 CHOŁONIEWSKI Stanisław – Sen w Podhorcach. Wyd. II. 80 -
798 CHOROMAŃSKI Michał – Biali bracia. 120 340
799 COSTER Karol de – Dyl Sowizdrzał. Powieść historyczna. Spolszczył Przecław Smolik (Czesław Wrocki). Wyd. II uzupełnione. [T. 1]-2. 180 -
800 CZARNIK Bronisław – Żywot Łukasza Górnickiego. 120 120
801 CZUCHNOWSKI Marian – Pożegnanie jeńca. 80 130
802 CZYCZ Stanisław – Tła. Wiersze. 100 110
803 DMUSZEWSKI L[udwik] A[dam] – Łaska imperatora. Opera wystawiona piérwszy raz na Teatrze Narodowym Warszawskim Dnia 11 marca 1814 r. Poezya ... . Muzyka Karola Kurpińskiego. 140 460
804 [DORAT Claude-Joseph] – List Barnaweta do Trumana swego przyiaciela, pisany z więzienia. Oryginał angielski, z francuskiego przełożony przez Jakóba Jasińskiego, Jenerała Jnżenieryi w byłem Woysku Litewskiem. 160 -
805 ELIOT T[homas] S[tearns] – Zabójstwo w katedrze. Tłum. Zofia Ilińska. 120 380
806 FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował Jerzy Karolak. 140 280
807 FALSKI Marian – Elementarz. Ilustrował  Jerzy Karolak. 100 190
808 FILIPOWICZ Zofia – Pamiętnik. Wydanie pośmiertne. 80 -
809 FLAUBERT Gustaw – Kuszenie świętego Antoniego. Przełożył z francuskiego A[ntoni] Lange. 120 320
810 FLESZAROWA Aniela – Celofanki. (Poematy prozą). 100 200
811 GAŁCZYŃSKI Konstanty Ildefons – Zaczarowana dorożka. 240 650
812 GOŁUBIEW Antoni – Bolesław Chrobry. [Wol. 1-4]. 120 -
813 GOMBROWICZ Rita – Gombrowicz en Europe. Témoignages et documents 1963-1969. 120 180
814 GRAMMATYKA łacinska ku pozytkowi młodzi szkolney przedrukowana z poprawą, z dozwoleniem zwierzchności. 220 420
815 GRAVIN L. F. – Sur la mort du Prince Joseph Poniatowski. 80 600
816 HAŠEK Jaroslav – Przygody dobrego wojaka Szwejka podczas wojny światowej. T. 1-4. 320 750
817 HEMAR Marjan – Koń trojański. 100 100
818 HERBERT Zbigniew – Pan Cogito. 80 300
819 HERBERT Zbigniew – Struna światła. 160 600
820 HOESICK Ferdynand – Ze wspomnień o cenzurze rosyjskiej w Warszawie. 60 130
821 IŁŁAKOWICZ I[łła] K[azimiera] – Śmierć Feniksa. 120 120
822 IWASZKIEWICZ Jarosław – Wiersze wybrane. 120 120
823 JACHOWICZ Stanisław – Pisma różne wierszem. 120 180
824 JANTA Aleksander – Godzina dzikiej kaczki. Mała antologia poezji japońskiej. Słowo wstępne napisał Jan Miś. 120 550
825 [JEDLICKI Marian Zygmunt] Marvey S. M. [pseud], [KATELBACH Tadeusz] Semp T. [pseud.] – Druga wyspa. Sceny dramatyczne z życia i walki podziemnej Polski. 100 -
826 [KAMIŃSKI Aleksander]. J[uliusz] Gorecki [pseud.] – Stones for the Rampart. The Story of Two Lads in the Polish Underground Movement. With a foreword by Percy Hugh Beverley Lyon. 180 300
827 [KARŚNICKI Antoni] – Wyspa St. Helena. Poemat w czterech pieśniach przez Hr. A. K. [krypt.]. 220 650
828 KLEINER Juliusz – Tragizm. 64 70
829 KOCHANOWSKI Jan – Dryas Zamchana. Podobizna autografu, przechowywanego w Bibljotece Ordynacji Zamoyskiej. Wydał Witołd Ziembicki. 64 -
830 KONOPNICKA Marya – Wybór poezyi. Wyd. III, z portretem autorki. 240 280
831 KRAKOWIECKI Anatol – Lament światów. Powieść. T. 1-2. 220 -
832 KRAUSHAR Alexander – Neo-cyganerya warszawska. Wspomnienia o ludziach i rzeczach literackich z niedawnej przeszłości (1780-1880). 64 200
833 ALEXANDROWICZ Nina, RABSKA Zuzanna – Dzień królików. 220 420
834 BRZECHWA Jan – Przygody Pchły Szachrajki. Ilu... 100 160
835 BUKOWIECKA Zofia – Historya o Janku górniku. Opowiadanie dla młodzieży. Wyd. II przejrzane. Z 10 rys. Władysł[awa] Jasieńskiego. 80 120
836 CHRZĄSZCZEWSKA Jadwiga – Cud bajeczki. Z 9 ilustracjami i kolorową okładką Edmunda Johna. 120 120
837 DOROCHOW Aleksy – Karły i olbrzymy. Rzeczy niezwykłe i ciekawe wydobyte z retorty ... Tłumaczyła A. Sękowska. Ilustrowali M. Gawryś i J. Treutler. 40 -
838 DUNINÓWNA H[elena] – Opowieści lasu. Ułożyła ... 180 320
839 DUNINÓWNA H[elena] – Zima. Tekst ... 180 320
840 HOFFMANN Anna – Różne przygody Gąski Balbinki. 64 220
841 ILNICKA Marya – Illustrowany skarbczyk Polski. Historya polska opowiedziana wierszem przez ... Z dodaniem do każdego panowania prozą wiadomości historycznych przez [Józefa Bohdana Wagnera] J. B. W. [= Józef Bohdan Wagner] i muzyki do niektórych Stanisława Moniuszki. Ozdobiony 45 drzeworytami, przedstawiającemi wizerunki królów polskich i 33 rycin z ważniejszych wypadków dziejowych. 160 340
842 JANCZARSKI Czesław, KUBIAK Tadeusz – Ptaki mówią po polsku. Ilustrował J[an] M[arcin] Szancer. 60 80
843 JEZIERSKI Edmund [właśc. Edmund Krüger] – Bajki polskie. Zebrał i opracował ... Ilustracje Haliny Krüger. 80 160
844 KALTBAUM Artur – Kino Fiki Konga. Panoramiczna bajka filmowa. Ilustrował Jerzy Flisak. 40 -
845 KOŁAKOWSKI Leszek – Kto z was chciałby rozweselić pechowego nosorożca. Ilustr. Krab [pseud.]. 60 60
846 KOWNACKA Maria – Jak... mysz, kura, wół i Filip. Ilustrował Ignacy Witz. 48 50
847 MILNE A[lan] A[lexander] – Chatka Puchatka. Z ilustracjami Ernesta Sheparda. Przełożyła Irena Tuwim. 80 380
848 MONTGOMERY L[ucy] M[aud] – Ania na uniwersytecie. 140 440
849 MONTGOMERY L[ucy] M[aud] – Wymarzony dom Ani. 160 700
850 NIZIURSKI Edmund – Siódme wtajemniczenie. Wyd. II (I masowe). 64 140
851 OPAŁEK Mieczysław – W dworku na Litwie. Z lat dziecinnych Józefa Piłsudskiego. 64 90
852 [OPPMAN Artur] – Dziecięce dni. Wierszyki Or-Ota [pseud.]. 180 1 600
853 PRZYJACIEL Dzieci. Pismo tygodniowe. 400 6 000
854 PUSZKIN Aleksander – Bajka o rybaku i rybce. Przełożył Julian Tuwim. Ilustrowała Zofia Fijałkowska. 64 -
855 SIEMIRADZKI Józef – O czem mówią kamienie? Krótki rys dziejów przeobrażeń i wędrówek świata organicznego na Ziemi. Z atlasem o 97 rycinach. 80 -
856 ŚWIAT bajek. Rysunki do kolorowania. 60 -
857 TUVIM Julian – Slon Trubalskyj. Kazka. Pereklad z polskoi M. Prygary. Maljunky V. Slyščenka. 64 110
858 UKLEJA Roman – Pan Kukiełka i Pani Pacynka. 48 60
859 ZALESKA Marya Julia – Dwie siostry. Opowiadanie z życia młodych dziewcząt. 140 950
860 LEM Stanislav – Formula Limfatera. 64 280
861 LEM Stanisław – Cyberiada. 240 1 300
862 LEM Stanisław – Powrót z gwiazd. 140 750
863 LEŚMIAN Bolesław – Sad rozstajny. 360 1 100
864 LEWIN Leopold – Sny o powrocie. 80 80
865 LYALL Edna – Zdobyte szczęście. Powieść. Przełożyła z angielskiego Janina Zawisza-Krasucka. 100 150
866 ŁOBODOWSKI Józef – Złota Hramota. (Drzeworyty - Jurij Kulczyćkyj). 180 200
867 MACKIEWICZ Józef – Droga donikąd. 180 340
868 MACKIEWICZ Józef – Karierowicz. Ilustracje Kazimierza Pacewicza. 100 110
869 MARGUERITTE Victor – Ku szczęściu. Bydło ludzkie. [...]. Romans. Tłum. Stefan Zawicki. T. 1-2. 120 550
870 [MOLSKI Marcin] – Kolęda obywatelska na rok 1814. Do JW. Antoniego Korwin Bieńkowskiego, Sędziego Appellacyinego X[ięstwa] W[arszawskiego]. 150 -
871 [MOLSKI Marcin] – Na śmierć Jozefa Xiążęcia Poniatowskiego naczelnego dowódzcy woysk polskich, marszałka państwa francuzkiego; poległego w bitwie pod Lipskiem w dniu 19 października 1813 roku. Przez jednego z wysłużonych w woysku [pseud.]. 180 -
872 NIEMCEWICZ Julian Ursyn – Spiewy historyczne ... z życiorysem autora i objaśnieniami Wiktora Czermaka. Z 35 rycinami Stanisława Dębickiego. 140 140
873 NORWID Cypryan Kamil – Czarne i białe kwiaty. Zebrał i przedmową opatrzył Roman Zrębowicz. Z portretem poety. 80 950
874 NOWACZYŃSKI A[dolf] N[euwert] – Skotopaski sowizdrzalskie. 80 80
875 NOWAKOWSKI Adam M. – Tydzień i miłość. 80 220
876 OBERTYŃSKA Beata – Głóg przydrożny. 80 220
877 ODROWĄŻ-PIENIĄŻEK Janusz – Małżeństwo z Lyndą Winters albo pamiątka po Glorii Swanson. 80 -
878 OSSENDOWSKI F[erdynand] Antoni – Biesy. Powieść. 150 600
879 OSSOLIŃSKI Józef Maxymilian – Wiadomosci historyczno-krytyczne do dziejów literatury polskiey, o pisarzach polskich, także postronnych, którzy w Polszcze albo o Polszcze pisali, oraz o ich dziełach [...] przez Jozefa Maxymiliana hrabię z Tęczyna Ossolińskiego [...]. T. 1-4. 2 200 6 000
880 OŚNIAŁOWSKI Marian – Kontrasty. 64 64
881 OŻÓG Jan Bolesław – Kraj. Poezje. 50 70
882 OŻÓG Jan Bolesław – Wyjazd wnuka. 120 200
883 PAMIĘTNIK Zjazdu Historyczno-Literackiego im. J. Słowackiego we Lwowie urządzonego na pamiątkę setnej rocznicy urodzin poety w dniach 29-go i 30-go października 1909 r. Zestawił Wiktor Hahn. 120 -
884 [PIŁSUDSKI Józef]. Antologja pieśni o Józefie Piłsudskim. 120 130
885 PODGÓRSKI Kazimierz – W cieniu skrzydeł. Poezje. 180 -
886 POL Wincenty – Przygody JP. Benedykta Winnickiego w podróży jego z Krakowca do Nieświeża 1766 roku i powrót w dom rodzicielski opowiedział ... 120 220
887 PRUS Bolesław (Aleksander Głowacki) – Najogólniejsze ideały życiowe. Wyd. II przejrzane. 140 140
888 PRZEZDZIECKI Alexander – Próby dramatyczne polskie. 240 400
889 RABELAIS [François] – Gargantua i Pantagruel oraz pomniejsze pisma. Przełożył, wstępem i komentarzem opatrzył Tadeusz Żeleński (Boy). T. 1-5. 480 2 200
890 ROSTWOROWSKI Jan [Michał Maria] – Na cięciwie. 40 -
891 RUSKIN John – Królowa powietrza. Studyum nad greckimi mytami o chmurach i burzach. Z angielskiego oryginału przełożył Wojciech Szukiewicz. 100 -
892 SAINT-EXUPÉRY Antoni de – Nocny lot. Przedmowa A. Gide'a. Przekład autoryzowany M. Czapskiej i St. Stempowskiego. Wyd. II. 140 220
893 SIENKIEWICZ Henryk – The Deluge. An Historical Novel of Poland, Sweden, and Russia. A Sequel to "With Fire and Sword." by ... Authorized and Unabridged Translation from the Polish by Jeremiah Curtin. T. 1-2. 800 850
894 SINCLAIR Upton – Babbitt. Powieść amerykańska. Przekład Z. Popławskiej. T. 1-3. 140 550
895 [SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Cichym ścigałem go lotem. 80 190
896 [SŁOMCZYŃSKI Maciej]. Joe Alex [pseud.] – Jesteś tylko diabłem. 80 260
897 SŁOMCZYŃSKI Maciej – Szary cień. 64 200
898 SŁONIMSKI Antoni – Alfabet wspomnień. 140 340
899 [SŁOWACKI Juliusz]. Juliusz Słowacki 1809-1849. Księga zbiorowa w stulecie zgonu. 80 -
900 STĘPNIAK Klemens – Słownik gwar środowisk dewiacyjnych. 120 190
901 SUŁKOWSKI Tadeusz – Dom złoty. 64 -
902 SYROKOMLA Władysław – Córa Piastów. Powieść wierszem z dziejów litewskich. Z muzyką St. Moniuszki. 140 140
903 SZENWALD Lucjan – Scena przy strumieniu. Poemat. 220 220
904 SZMAGLEWSKA Seweryna – Dymy nad Birkenau. 80 360
905 SZYMBORSKA Wisława – Ludzie na moście. 50 -
906 SZYMBORSKA Wisława – Wszelki wypadek. 80 80
907 ŚLIWIAK Tadeusz – Widnokres. 64 90
908 ŚLIWONIK Roman – Ściany i dna. 60 60
909 [TARNOWSKI Stanisław] – Czyściec Słowackiego. Realistyczno-fantastyczny, satyryczno-symboliczny, dźwiękowo-kolorystyczny, marmurowo-eteryczny, pastelowo-monumentalny, miniaturowo-kolosalny, humorystyczno-tragiczny, opisowo-dramatyczny, śliczny poemat modernistyczny. 64 80
910 TORUŃSKI elementarz polski z obrazkami zastosowany do potrzeb dzieci, uczących się w szkole tylko po niemiecku. (Wyd. nowe, poprawne i powiększone). 280 385
911 TREMBECKI Stanisław – Pisma ... T. 1-2. 140 240
912 UJEJSKI Józef – Juliusza Słowackiego Kordyan. 48 -
913 UJEJSKI Józef – Ostatni Wajdelota. 100 100
914 UŁASZYN Henryk – Język złodziejski. 80 100
915 WĘŻYK F[ranciszek] – Rzym oswobodzony. Scena historyczna w trzech aktach wierszem. Wystawiona pierwszy raz na Teatrze Warszawskim dnia 21. Grudnia 1809. Roku, z okoliczności tryumfalnego powrotu Woyska Narodowego do Stolicy. 160 160
916 WIELOGŁOWSKI Walery – Kucharki. Obrazek z obyczajów domownictwa miejskiego. 120 180
917 WIERZYŃSKI Kazimierz – Róża wiatrów. Wyd. II. 64 64
918 WIERZYŃSKI Kazimierz – Wiosna i wino. Wyd. III. 64 110
919 WILDE Oskar – Poezje. Tłómaczył Jan Kasprowicz. Z przedmową Jana Parandowskiego. 160 650
920 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy – 622 upadki Bunga czyli Demoniczna kobieta. Wstępem poprz. i oprac. A. Micińska. 180 400
921 WYSPIAŃSKI Stanisław – Legion. Scen dwanaście. 80 240
922 WYSPIAŃSKI Stanisław – Achilleis. Sceny dramatyczne. 120 3 200
923 WYSPIAŃSKI Stanisław – Wyzwolenie. Dramat w trzech aktach. 480 3 400
924 WYSPIAŃSKI Stanisław – Powrót Odysa. Dramat w trzech aktach. 160 950
925 WYSPIAŃSKI Stanisław – Dzieła. Pierwsze wydanie zbiorowe w oprac. Adama Chmiela i Tadeusza Sinki [t. 1-5], Leona Płoszewskiego [t. 6-8]. T. 1-8. 600 700
926 Z TEKI sowieckiej biskupa polowego. 100 100
927 ZDZIARSKI Stanisław – Bohdan Zaleski. Studjum biograficzno-literackie. Wyd. wznowione. 100 150
928 ZECHENTER Witold – Guzy dla muzy. Fraszki, satyry, parodie. 80 100
929 ŻEROMSKI Stefan – Duma o hetmanie. Wyd. III. 180 -
930 ŻEROMSKI Stefan – Międzymorze. 120 190
931 ŻEROMSKI Stefan – Opowiadania. 480 2 800
932 ŻEROMSKI Stefan – Powieść o Udałym Walgierzu. 140 260
933 ŻEROMSKI Stefan – Sen o szpadzie. Nagi bruk, Nokturn, Zemsta jest moją, Nullo. 64 64
934 ANGLO-AMERYKAŃSKA etnografia w służbie imperializmu. Tłumaczyli z rosyjskiego Jan Guranowski i Izabela Lewandowska. 48 -
935 BERNAL J[ohn] D[esmond] – Materialne podłoże życia. 40 40
936 BIOLOGIA w Szkole. Czasopismo dla nauczycieli. 48 -
937 BYCHOWSKI B[ernard] E[mmanuilowicz] – Personalizm amerykański w walce przeciw nauce i postępowi społecznemu. 40 -
938 CORNFORTH Maurice – Materializm dialektyczny a nauki ścisłe. 40 -
939 EHRLICH St[anisław], DOMINIK T[adeusz] – Stalinowski plan przeobrażenia przyrody. 36 160
940 FISZ Gennady – Wyprzedzamy legendę. 48 48
941 HURWIC Józef – Leninowskie pojęcie materii we współczesnej fizyce. Skrócony stenogram wykładu wygł. w Stoł. Ośr. Szkolenia Partyjnego 16 stycznia 1956 r. 40 40
942 JANOWSKA Zofia – Idee Łobaczewskiego w walce z idealizmem w matematyce. 40 -
943 ŁYSENKO T[rofim] – Agrobiologia. Prace z dziedziny genetyki, hodowli i nasiennictwa. 80 80
944 ŁYSENKO T[rofim] – Dobór naturalny i konkurencja w obrębie gatunku. 40 50
945 ŁYSENKO T[rofim] – O dziedziczności i jej zmienności. 48 48
946 MAKSIMOW A[leksandr] – Walka Lenina z "fizykalnym" idealizmem. 60 60
947 MARKIEWICZ Henryk – Krytyka literacka w walce o realizm socjalistyczny 1944-1954. 48 48
948 MAWRODIN W[ładimir] – Walka z "teorią normańską" w rosyjskiej nauce historycznej. Stenogram wykładu publicznego wygłoszonego w 1949 r. w Leningradzie. 40 69
949 MICHAJŁOW Wł[odzimierz] – O ewolucji, ewolucjonizmie i pochodzeniu człowieka. Wyd. IV poprawione i uzupełnione. 40 -
950 MIESZCZANINOW I[wan] I[wanowicz] – Prace M. J. Marra o języku. 36 -
951 O SYTUACJI w biologii. Sesja Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych im. W. I. Lenina 31 lipca - 7 sierpnia 1948 r. 80 -
952 ŁYSENKO T[rofim] D[enisowicz] – O sytuacji w biologii. Referat wygłoszony na sesji Wszechzwiązkowej Akademii Nauk Rolniczych im. W. I. Lenina 31 lipca 1948 roku. 40 50
953 O SYTUACJI w historii literatury polskiej. Wybór referatów wygłoszonych na Zjeździe Polonistów w dniach od 8 do 12 maja 1950 r. 64 64
954 OWCZYNNIKOW N[ikołaj] F. – Materialność świata i prawidłowości jego rozwoju. 36 -
955 PIERWSZA Konferencja Metodologiczna Historyków Polskich. Przemówienia, referaty, dyskusja. T. 1-2. 80 -
956 POPOWSKI Aleksander – Sztuka tworzenia. 36 -
957 ROLNICZE stacje doświadczalne w ZSRR. 60 -
958 ROZENTAL M[ark], JUDIN P[awel] – Krótki słownik filozoficzny. Pod red. ... Przekład z czwartego uzupełnionego i poprawionego wydania rosyjskiego. 48 -
959 STALIN J[ózef] W[issarionowicz] – Marksizm a zagadnienia językoznawstwa. 40 60
960 STALIN J[ózef Wissarionowicz] – W sprawie marksizmu w językoznawstwie. 40 40
961 STUDITSKI A[leksander] N. – Genetyka mendlowsko-morganowska w służbie amerykańskiej reakcji. 40 40
962 TEZY Stalina o języku a metodologia badań literackich. 36 45
963 ŻÓŁKIEWSKI Stefan – Badania nad literaturą polską. Dorobek, stan i potrzeby. Z powodu I Kongresu Nauki Polskiej. 40 -
964 ŻÓŁKIEWSKI Stefan – Spór o Mickiewicza. 64 -
965 ADAMOWICZ Bolesław, ADAMOWICZ Józef – Przez Atlantyk. Spisał z relacji lotników i oprac. St. Strumph Wojtkiewicz. 80 80
966 ALBUM dziesięciolecia lotnictwa polskiego. 300 500
967 ALBUM dziesięciolecia Okręgu Korpusu Nr. VII. 280 280
968 [ANDRUSZKIEWICZ Eliasz Wojciech] – Krótki rys historyi Kościoła na Rusi. Przez Eliasza A. [krypt.] zakonnika OO. Bazylianów. 220 460
969 ARCISZEWSKI Franciszek Adam – Cud nad Wisłą. Rozważania żołnierza. 70 260
970 ARCISZEWSKI Franciszek Adam – Ostróg, Dubno, Brody. Walki 18 Dywizji Piechoty z konną armją Budiennego (1 lipca - 6 sierpnia 1920). 160 260
971 ASKENAZY Szymon – Wczasy historyczne. [T. 1]. 180 240
972 BAŁABAN Józef – Popularna historya Polski ozdobiona 82 ilustracyami. Z rysunkami L. Winterowskiego. 120 200
973 BARĄCZ Sadok – Żywoty sławnych Ormian w Polsce. Napisał Xiądz ... Dominikanin. 1 200 3 200
974 BARTEL Zygfryd – Zachowanie się ludności cywilnej przed napadem, podczas napadu lotniczego i po napadzie. (Krótki zarys). 54 90
975 BARWIŃSKI Eugeniusz, WĄSOWICZ Michał – Reformy Józefa II i jego następców i ich pozostałości archiwalne. 48 80
976 BIAŁKIEWICZ Mieczysław – Walczące "Skorpiony". Historia Pułku 4-go Pancernego w fotografii. Pod red. kpt. broni panc. ... 220 420
977 BIBLIOTEKA Ordynacyi Myszkowskiej. Zapis Konstantego Świdzińskiego. 240 -
978 BIBLIOTEKA Ordynacyi Myszkowskiej. Zapis Konstantego Świdzińskiego. 320 -
979 BIBLJOTECZKA Oficera Rezerwy P... Tomik 1: Organizacja wojska. 80 -
980 BIBLJOTECZKA Oficera Rezerwy P... Tomik 2: Służba wewnętrzna. 80 -
981 BIBLJOTECZKA Oficera Rezerwy P... Tomik 8: Higjena żołnierza. 80 80
982 BIEGELEISEN Leon Władysław – Rozwój gospodarczy nowoczesnej wsi polskiej. T. 1. 120 -
983 BIELATOWICZ Jan – Ułani karpaccy. Zarys historii pułku w red. ... 120 420
984 BLUM Aleksander – Artyleria polska. Kampania francuska 1940. Materiały do księgi pamiątkowej artylerii polskiej na Zachodzie 1940-1945. Red. ... 80 200
985 BOGACTWA i znaczenie kolonij. 48 110
986 BOGUSKI Jerzy – Rodowody artylerii konnej Wojska Polskiego. Opracowanie zbiorowe pod red. ... 60 300
987 BORODZICZ J[ózef] – Kresy polskie w niebezpieczeństwie. Dalszy ciąg pamiętników "Na wozie i pod wozem" (Polska i Zagranica). 120 320
988 BROKERE Stanisław – Pamiętniki z wojny hiszpańskiej (1808-1814). Tłumaczone z oryginału niemieckiego przez córkę jego Paulinę Cybulską. 80 380
989 BRUS Wł[odzimierz] – Urojenia i rzeczywistość. Prawda o Z.S.R.R. 80 -
990 BRZEZICKI Bronisław – Z łagru Nachodka do Ziemi Świętej. Słowo wstępne Zdzisław Stahl. 100 150
991 [CHŁAPOWSKI Kazimierz]. A. Z. [krypt.] – Wojna na Litwie w roku 1831. Z mapą. 140 160
992 CHŁĘDOWSKI Kazimierz – Rokoko we Włoszech. Ludzie, literatura, sztuka. 200 260
993 COLEMAN Arthur Prudden, COLEMAN Marion Moore – The Polish Insurrection of 1863 in the Light of New York Editorial Opinion. 120 200
994 CZWARTAK Pancerny. Jednodniówka Koła Żołnierzy Pułku 4 Pancernego. 60 80
995 DEMBIŃSKI Henryk – Mowa generała ... z okazij [!] odbytego w Paryżu obchodu żałobnego po ś.p. Maurycym Mochnackim napisana. 120 500
996 DOBOSZYNSKI Adam – Studia polityczne. 120 -
997 DOBROWOLSKA Wanda – Książęta Zbarascy w walce z hetmanem Żółkiewskim. 80 -
998 DROGI cichociemnych. Opowiadania zebrane i opracowane przez Koło Spadochroniarzy Armii Krajowej. 100 100
999 [DRZEWIECKI Jan] – Dzięki komu i czemu zwyciężyliśmy w 1920 r.? 50 50
1000 DZIEJE pułku ułanów podolskich 1809-1947. 100 150
1001 DZIĘKUJĘ wam, rodacy. 140 160
1002 EHRLICH Ludwik – Starostwa w Halickiem w stosunku do Starostwa lwowskiego w wiekach średnich (1390-1501). 80 -
1003 ESTREICHER Stanisław – Droga na Sybir Gustawa Ehrenberga. 48 220
1004 FAJANS Roman – Włochy 1944. (Zbiór reportaży). 80 360
1005 FERRA Bartomeu – Chopin et George Sand à Majorque. Traduit de l'espagnol par Alfred Rosset. Précédé d'un extrait des "Souvenirs d'Aurore Sand". 100 -
1006 GADON L[ubomir] – Książę Adam Czartoryski podczas powstania listopadowego. Przyczynek do charakterystyki, oparty na własnych jego pismach. Z trzema portretami księcia Adama Czartoryskiego. Wyd. nowe. 90 300
1007 GALSTER Karol Lucjan – Księga pamiątkowa artylerii polskiej 1914-1939. Oprac. ... 120 190
1008 GAUME J. – Catéchisme de persévérance ou exposé historique, dogmatique, moral et liturgique de la religion depuis l'origine du monde jusq'a non jours. Troisiéme edition, revue, et augmentée de notes sur la Géologie. T. 1-8. 480 -
1009 GAWROŃSKI Franciszek Salezy – Pamiętnik r. 1830/31 i Kronika pamiętnikowa (1787-1831) pułkownika ... Wyd. Jan Czubek. 180 200
1010 GĄSIOROWSKI Wacław (Wiesław Sclavus) – Gawędy żołnierskie. Pokłosie spuścizny pamiętnikarskiej napoleończyków. Wydanie ozdobione 112 reprodukcjami obrazów, portretów i winiet sławnych mistrzów [...]. Wyd. II. 140 440
1011 GIERTYCH Jędrzej – Rola dziejowa Dmowskiego. Rok 1914. T. 1. 220 300
1012 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Napad Karola Gustawa Szwedzkiego na Polskę za Jana Kazimierza w latach 1655-1656-1657. Napisał ..., oficer artyleryi polskiej. 120 -
1013 GŁĘBOCKI Józef Teodor – Wywód o szkołach rycerskich czyli wojskowych w Polsce w ciągu dziejowym. 80 -
1014 GOCZAŁKOWSKI Wojciech – Wspomnienia lat ubiegłych skreślił ..., b. Oficer 1go pułku Ułanów b. wojsk polskich. T. 1-2. 300 460
1015 GODYŃ Zygmunt – Straty spośród kawalerzystów i pancernych z rąk sowieckich w II. wojnie światowej. 100 180
1016 [GOŁĘBIOWSKI Łukasz] – Spis rzeczy zawartych w 4 tomach opisujących zwyczaje i obyczaje Polaków. 360 900
1017 GRUBIŃSKI Wacław – Między młotem a sierpem. 70 80
1018 GRYDZEWSKI Mieczysław – 150-lecie rzezi Pragi. 64 90
1019 GRYNWASER Hipolit – Sprawa włościańska w Królestwie Polskim w latach 1861-'62 w świetle źródeł archiwalnych. 100 100
1020 GUMMERUS Herman – Pilsudskis saga. Polens genrejsning. Oversat af Ingeborg Stemann. 80 220
1021 HAISIG Marian – Sfragistyka szlachecka w świetle archiwaliów lwowskich. (Z 9 tablicami pieczęci). 120 240
1022 HARTLEB Kazimierz – Działalność kulturalna biskupa-dyplomaty Erazma Ciołka. 160 -
1023 [HOŁÓWKO Tadeusz] – Duch wojska narodowego. 120 -
1024 IŁŁAKOWICZÓWNA Kazimiera – Ścieżka obok drogi. 120 140
1025 ISAKOWICZ Isaak – Odprawa Autrowi Broszury "Głos do ziomków Obrządku Ormiańsko-katolickiego". 120 240
1026 JASKOWSKI Arnold – Kampania norweska. (51 ilustracji w tekście). 120 -
1027 BAŁABAN Majer – Historja i literatura żydowska ze szczególnem uwzględnieniem historji Żydów w Polsce. Dla klas wyższych szkół średnich. 180 340
1028 BOCQUET Władysław – Przez Morze Czerwone ku gettom Europy. Powstanie i dzieje narodu żydowskiego. 140 160
1029 [BRZEZIŃSKI-DUNIN Leonard]. L. Chrześcijański [pseud.] – Wyprowadzenie żydów z pośród narodów i Zgromadzenie z ziem, do których rozprószeni. [...]. 48 -
1030 FICOWSKI Jerzy – Odczytanie popiołów. 80 160
1031 GAWROŃSKI Fr[anciszek] Rawita – Żydzi w historji i literaturze ludowej na Rusi. 100 -
1032 GUÉNÉE Antoine – Lettres de quelques juifs allemands et polonais a M. de Voltaire, avec un petit commentaire, extrait d'un plus grand, à l'usage de ceux qui lisent ses oeuvres. Suivies des Mémoires sur la fertilité de la Judée; par l'abbé Guénée. Nouvelle édition. T. 1-5. 580 -
1033 LANGNAS Saul – Żydzi a studja akademickie w Polsce w latach 1921-1931. (Studjum statystyczne). 80 110
1034 MASZEWSKA-KNAPPE Janina – Walka z ubojem rytualnym w Europie. Odczyt, wygłoszony w wielkiej sali Polskiego Tow. Higienicznego [...]. 80 80
1035 NOWE Życie. Miesięcznik poświęcony nauce, literaturze i sztuce żydowskiej. 120 -
1036 JUDASZE. Krótka historja o wszechpolakach. 64 130
1037 KADEN-BANDROWSKI Juljusz – Wyprawa wileńska. 60 160
1038 KARPIŃSKI Stanisław – Na skrzydłach huraganu. T. 1-4. 180 220
1039 KARSKI Jan – Mon témoignage devant le monde. (Histoire d'un état secret). 120 300
1040 KARSKI Jan – Story of a Secret State. 150 850
1041 KNEBLEWSKI Lucjan M. – Nie taki murzyn czarny. Wspomnienia z Afryki. (Z Nigeryjskiego Pułku Królewskich Zachodnio-Afrykańskich Sił Granicznych). 80 80
1042 [KOMITET Opiekóńczy [!] Krakowski nad wsparciem rannych czuwaiący]. Wyciąg z protokółu posiedzeń ogólnych ... 120 120
1043 [KOMITET Opiekuńczy Krakowski nad wsparciem rannych czuwaiący]. Wyciąg z protokółu posiedzeń ogólnych ... z miesiąca czerwca. 140 140
1044 KONARSKI Feliks (Ref-Ren) – Historia Czerwonych maków. 48 140
1045 KONOPCZYŃSKI Władysław – Krwawe dni nad Górną Wartą. Konfederacje sieradzka, łęczycka i wieluńska w latach 1768-1772. 80 110
1046 KOPAŃSKI Stanisław – Wspomnienia wojenne 1939-1946. 68 120
1047 KOPEĆ Bohdan – Wychodźtwo sezonowe z Ziemi Wileńskiej do Łotwy. 70 170
1048 KOROLEC Stefan Stanisław – Bojowe środki chemiczne. Przedmowę napisał Walery Jasiński. Wyd. III uzupełnione. 80 80
1049 KOSIANOWSKI W[ładysław] – Armja morska jako gwarantka bezpieczeństwa Polski. 80 170
1050 KOT Stanisław – Rzeczpospolita Polska w literaturze politycznej Zachodu. 60 90
1051 KOTKOWSKI Zygmunt – Na kontynencie afrykańskim. Oddział Służby Transportowej S[amodzielnej] B[rygady] S[trzelców] K[arpackich] i głosy na drogach żołnierzy Brygady. 100 100
1052 KOZŁOWSKI Edmund – Mieszczaństwo w Polsce przed Konstytucyą i w Konstytucyi 3-go Maja 1791 r. Odczyt wygłoszony w Bochni dnia 3-go Maja 1896 r. 60 -
1053 KRYSKA-KARSKI T[adeusz] – Lwowski kadet 1934-39. Umundurowanie, broń. 60 60
1054 KRYSKA-KARSKI T[adeusz] – Materiały do historii Wojska Polskiego. Nr 1-19. 380 950
1055 KRYSKA-KARSKI T[adeusz] – Piechota polska 1939-1945. Materiały uzupełniające do "Księgi chwały piechoty", wydanej w Warszawie, w 1939 r. Zesz.: 1-17, Skorowidz rzeczowy, Skorowidz nazwisk. 360 1 600
1056 KRYSKA-KARSKI T[adeusz], ŻURAKOWSKI S[tanisław] – Generałowie Polski Niepodległej. 100 200
1057 KRZECZUNOWICZ Kornel – Ostatnia kampania konna. Działania jazdy polskiej przeciw Armii Konnej Budiennego w 1920 roku. Przedmowa Stanisław Kopański. 120 440
1058 KRZECZUNOWICZ Kornel – Ułani księcia Józefa. Historia 8 Pułku Ułanów ks. Józefa Poniatowskiego 1784-1945. 160 700
1059 KSIĄŻKA pamiątkowa Szkół Młodszych Ochotniczek. 100 -
1060 KUMANIECKI Kazimierz Władysław – Strategja Wielkiej Wojny 1914-1918. 100 100
1061 [LANGE Wojciech] – O przyczynach upadku naszego kredytu, wraz z myślą podźwignienia tegoż. Przez W*** L888 [krypt.]. 240 280
1062 LASOCKI Zygmunt – Polacy w austrjackich obozach barakowych dla uchodźców i internowany. (Wspomnienia z czasów wojny światowej byłego posła do parlamentu austrjackiego). 120 140
1063 LEITGEBER Witold – W kwaterze prasowej. Dziennik z lat wojny 1939-1945. Od Coëtquidan do "Rubensa". 80 80
1064 LELIWA-ROYCEWICZ Henryk – Batalion A.K. "Kiliński" w powstaniu warszawskim. 64 -
1065 LENGNICH B. [Gotfryd] – Prawo pospolite Królestwa Polskiego. Wyd. nowe, w poprawnem tłómaczeniu obadwa łacińskie połączające. 640 640
1066 LEWICKI Stanisław – Pamiętnik od r. 1897 do r. 1908 jako przyczynek do historji Odrodzenia Polski. 300 400
1067 LEWICKI Stanisław – Pamiętnik od r. 1897 do r. 1908 jako przyczynek do historji Odrodzenia Polski. 64 -
1068 LORYS Jan – 1 Samodzielna Brygada Spadochronowa. Polskie wojska desantu powietrznego w II wojnie światowej pod Arnhem-Driel 1944. Lista uczestników. 64 220
1069 LOVE of Country, or Sobieski and Hedwig. Compiled and translated by Trauermantel. 220 500
1070 [LUTOSŁAWSKI Aleksander Tadeusz] – Face to Face. Great Britain and Poland. Edited by Peter Jordan [pseud.]. Second Revised Edition. 100 100
1071 MALICKI Juljan K. – Marszałek Piłsudski a Sejm. Historja rozwoju parlamentu polskiego 1919-1936. Z przedmową Antoniego Boguckiego. Pod egidą Komisji Kulturalno-Oświatowej P.O.W. 140 -
1072 MARS. Podręcznik wojskowy dla młodszego oficera, oficera rezerwy i przysposobienia wojskowego. 120 120
1073 MITKIEWICZ Leon – Z gen. Sikorskim na obczyźnie. 60 320
1074 [MITZENMACHER Józef]. Jan Alfred Reguła [pseud.] – Historja Komunistycznej Partji Polski w świetle faktów i dokumentów. Wyd. II rozszerzone i uzupełnione. 140 300
1075 MOCHNACKI Maurycy – Powstanie narodu polskiego w roku 1830 i 1831. T. 1-2. 220 220
1076 MORAWSKI Kazimierz Maryan – Ignacy Potocki. Cz.1: 1750-1788. 80 200
1077 MOSBACH August – Wiadomości do dziejów polskich z Archiwum Prowincyi Szląskiej. Zebrał ... 420 420
1078 MOŚCICKI Henryk, DZWONKOWSKI Włodzimierz, BAŁABAN Tadeusz – Dziesięciolecie odrodzenia Polskiej Siły Zbrojnej 1918-1928. Pod red. ... Przy współpracy Wojsk. Biura Hist. 320 440
1079 MOŚCICKI Henryk – Pomniki bojowników o niepodległość 1794-1863. Tekst opracował ... 450 450
1080 MYSŁAKOWSKI Zygmunt, GROSS Feliks – Robotnicy piszą. Pamiętniki robotników. Studium wstępne. 160 -
1081 NAMYSŁ Mieczysław Paweł – Wspomnienia. ("Gdy ukończyłem dziewiętnasty rok życia"). [Maszynopis]. 420 750
1082 NIEMCEWICZ Julien Ursin – Notes sur ma captivité a Saint-Pétersbourg, en 1794, 1795 et 1796. Ouvrage inédit de ... publié d'apres le manuscrit autographe de l'auteur, par l'ordre du Comité Historique Polonais a Paris. 180 260
1083 NIEMOJEWSKI Stanisław – Pamiętnik ... (1606-1608). Wydał Aleksander Hirschberg. 160 300
1084 [NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia]. M. Korzbok [pseud.] – Warszawa. Antologia. 60 60
1085 NOWAK Jan (Zdzisław Jeziorański) – Kurier z Warszawy. 100 130
1086 O KONFEDERACYI lwowskiej, w roku 1622 uczynionej, nauka [oraz współwyd.] EXORBITANCYA powszechna, która rzeczpospolitą Królestwa Polskiego niszczy, zgubą grożąc. 80 260
1087 OKULICZ Stefan – Przed laty. Wspomnienia. 80 -
1088 OLEKSY Władysław – Prawo przeciw pornografji. Zebrał i ułożył ... 64 160
1089 OLSZEWICZ Bolesław – Obraz Polski dzisiejszej. Fakty, cyfry, tablice. 120 130
1090 ORŁOWSKI Wacław – Książę Józef Poniatowski. 100 100
1091 OSSOLIŃSKI Zbigniew – Pamiętnik ..., wojewody sandomierskiego, +1623. Z polecenia Zakładu Nar. im. Ossolińskich wyd. Wojciech Kętrzyński. 120 150
1092 PAMIĄTKI z 1863 roku. 80 -
1093 PASEK Jan Chryzostom – Pamiętniki ... z czasów panowania Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III (1656-1688) przejrzał i wstępem i spisem rzeczy opatrzył Zygmunt Węclewski. 160 160
1094 PAWLIK Tadeusz – Działania osłonowe w Małopolsce Wschodniej w sierpniu 1914 r. 80 100
1095 PAWŁOWICZ Bohdan – Krew na oceanie. Kartki z pamiętnika w konwoju do Rosji. 100 160
1096 PEREY Lucien – Histoire d'une grande dame au XVIIIe siècle la comtesse Hélène Potocka. 300 -
1097 PIASKOWSKI Stanisław M. – Kontrtorpedowce "Wicher" i "Burza". 80 170
1098 1 DYWIZJA Pancerna. Polegli na polu chwały. W drodze do Polski. 80 220
1099 PIETRZAK Józef Stanisław – Księża powstańcy 1863. Wyd. II, znacznie pomnożone. 100 140
1100 PLEBAŃSKI Józef Kazimierz – Jan Kazimierz Waza. Marja Ludwika Gonzaga. Dwa obrazy historyczne. 180 180
1101 POLISH Troops in Norway. A Photographic Record of the Campaign at Narvik. 240 -
1102 POLSCY spadochroniarze. Pamiętnik żołnierzy. 140 420
1103 POLSKA, jej dzieje i kultura od czasów najdawniejszych do chwili obecnej. T. 1-3. 4 000 4 400
1104 POLSKA w krajobrazie i zabytkach. T. 1-2. 980 1 300
1105 POŁOŻYŃSKI A[ntoni], KRASICKI St[anisław] – Na froncie zachodnim 1944. 80 280
1106 POPLAVSKAJA G[enrika] I. – Vklad poljakov v delo izučenija Bajkala. S tremja portretami. 100 500
1107 PRADT [Dominik Dufour] – Histoire de l'ambassade dans le Grand Duché de Varsovie en 1812. Septiéme édition, revue et corrigée. 420 440
1108 PROYART [Liévain Bonawentura] – Histoire de Stanislas I-er, roi de Pologne. 400 -
1109 PROYART [Liévain Bonawentura] – Vie de Marie Leckzinska, princesse de Pologne, reine de France, ecrite sur les mémoires de la cour [!]. Nouvelle édition. 360 360
1110 RAWITA-GAWROŃSKI Fr[anciszek] – Kozaczyzna ukrainna w Rzeczypospolitej Polskiej do końca XVIII-go wieku. Zarys polityczno-historyczny. 140 320
1111 REGULAMIN plutonu broni towarzyszącej. Projekt. Tylko do użytku w C.S.S. 64 190
1112 REK Tadeusz – Echa oświęcimskie. 80 80
1113 RESZKA Stanisław – Stanislai Rescii diarium 1583-1589. Edidit Ioannes Czubek. 160 -
1114 ROŚLAKOWSKI Antoni – Noc 29 listopada 1830 roku w Warszawie. Opanowanie Arsenału. Wydał z rękopisu i przypisami oraz przedmową zaopatrzył Józef Frejlich. 80 -
1115 ROZWADOWSKI Z[ygmunt] – Wojsko Polskie. Kawalerya od r. 1807-1830 według rysunków prof. ... Wydawnictwo dla dzieci. 1 200 1 900
1116 [PLANSZA legionowa]. "Artylerya Legionów Polskich (na pozycyi)", "Karabin maszynowy Legionów Polskich (na pozycyi)". Plansza wydana przez Drukarnię Państwową pod zarządem Departamentu Wojskowego NKN w Piotrkowie, zapewne w 1917. 100 -
1117 BARTYNOWSKI Władysław – Wojsko polskie od r. 1800. [Cz.] B: Dawnej formacyi, od r. 1815 do 1831 [i] Nowej formacyi, rok 1831. 420 500
1118 [PLANSZE mundurowe]. Cztery plansze mundurowe form. ca 31,2x42,7 cm, oznaczone numerami 3-6. 240 240
1119 ROZWADOWSKI Jerzy – Morski Dywizjon Lotniczy 1918-1939. 60 500
1120 RÓŻYCKI Karol – Powstanie na Wołyniu, czyli pamiętnik półku iazdy wołyńskiey, uformowanego w czasie woyny narodowey polskiey przeciw dyspotyzmowi tronu rossyiskiego, 1831 roku; pisany przez dowódzce tegoż półku. 240 750
1121 RZEWUSKI Leon – Kronika podhorecka. 1706-1779. Ułożył ... 180 240
1122 SAINT-HILAIRE Emil Marco de – Wspomnienia z czasów Napoleona. Mniemana śmierć Napoleona albo zamach Maleta w roku 1812. 560 -
1123 SALVANDY N[arcyz] A[chilles] de – Histoire de roi Jean Sobieski et de Royaume de Pologne. Nouvelle éd. [T.] 1-2. 100 -
1124 SALVANDY N[arcyz] A[chilles] de – Histoire de roi Jean Sobieski et de Royaume de Pologne. Nouvelle édition. [T.] 1-2. 480 750
1125 SAPIEHA Lew – Wojna z wysokości siodła. 50 100
1126 SAWINOW – Okopywanie drużyn piechoty. Podręcznik do prac saperskich. 60 60
1127 SEMENENKO Piotr – Przeciwko cerkwi rossyjskiej, prawda o Kościele bożym i o Kościele rossyjskim. 120 320
1128 SKRUDLIK Mieczysław – Misja dziejowa Polski a chwila obecna. Dzieje kultu Najśw. Maryi Panny Zwycięskiej w Polsce. 100 140
1129 SMOLEŃSKI Józef, ŻEBROWSKI Marian W. – Księga dziejów 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. generała Kazimierza Sosnkowskiego. Opracowanie zbiorowe pod red. ... 120 550
1130 SMOLEŃSKI Władysław – Mieszczaństwo warszawskie w końcu wieku XVIII. 120 170
1131 SOCYALIZM w Galicyi. 120 260
1132 SOKOŁOWSKI August – Dzieje Polski illustrowane. Napisał ... z illustracyami Jana Matejki, Walerego Eljasza, Juliusza Kossaka, Henryka Rauchingera i innych artystów polskich. T. 1-4. 380 440
1133 SOSABOWSKI S[tanisław] – Najkrótszą drogą. 80 170
1134 SPASOVIČ V[ladimiir], PILC E[razm] – Očerednye voprosy v Carstve Polskom. Etjudy i izsledovanija pod red. ... T. 1. 100 420
1135 SPRAWA brzeska 1930-32. 120 180
1136 [SUCHODOLSKI Bogdan]. R. Jadźwing [pseud.] – Skąd i dokąd idziemy? Przewodnik po zagadnieniach kultury współczesnej. 160 -
1137 SZAJNOCHA Karol – Opowiadania o królu Janie III. Opowiadanie I: Mściciel. 120 -
1138 SZEMATYZM Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1910. 360 360
1139 16. LWOWSKI Batalion Strzelców. Kronika. 100 170
1140 SZKOŁA Podchorążych Piechoty. Księga pamiątkowa - uzupełnienia. 64 340
1141 SZKOŁA junaka. Podręcznik instruktora p[rzysposobienia] w[ojskowego]. Strzelectwo. 240 -
1142 ŚWIĘCICKI Marek – "Czerwone diabły" pod Arnhem. 60 120
1143 TARNOWSKI St[anisław] – O Rusi i Rusinach. 120 190
1144 TEKA Grona Konserwatorów Galicyi Zachodniej. 220 -
1145 TOMASZEWSKI Stanisław – Pod zaborem pruskim. Garść wspomnień z dni walki o polskość na kresach. 68 80
1146 [TRENTOWSKI Bronisław Ferdynand] – Wizerunki duszy narodowej s [!] końca ostatniego szesnastolecia. Przez Ojczyźniaka [pseud.]. 140 180
1147 UJEJSKI Józef – Dzieje polskiego mesjanizmu do powstania listopadowego włącznie. 80 80
1148 UROCZYSTOŚĆ oddania medalu złotego Wielmożnemu Jmci Xiędzu Onufremu Kopczyńskiemu członkowi Zgromadzenia Pijarskiego. Dnia 30 Listopada 1918 w Warszawie. 240 -
1149 USTAWY dla uczniów szkół publicznych. 100 100
1150 VELTZÉ Alois – Veltzés Internationaler Armee-Almanach 1913/14. Ein militärstatistisches Handbuch aller Heere mit den wichtigsten Daten über die Kriegsmarinen. Auf Grund authentischer Quellen und unter Mitwirkung eines Kreises von Offizieren des k. und k. Generalstabes und k. und k. Heeres. 7. Jahrgang. 220 -
1151 WACHOWIAK Stanisław – Po... T. 2. 220 900
1152 WACHOWIAK Stanisław – Po... T. 4. 220 600
1153 WAWRZKOWICZ Eugeniusz – Anglia a sprawa polska 1813-1815. 180 -
1154 WĘGRZECKI Kazimierz – Kosynierzy warszawscy. Historia 303 Dywizjonu Myśliwskiego Warszawskiego imienia Tadeusza Kościuszki. Zebrał, oprac. i wydał ... 140 200
1155 WIŚNIEWSKI Jan – Udział księży z djecezji sandomierskiej w powstaniu styczniowem 1863 r. 80 280
1156 WITZLEBEN [Hermann] von – Zarys niemieckiej taktyki. Tłomaczenie podręcznika: "Kurzer Abriss der Taktik" von G. v. Witzleben - Berlin 1941. [Tłumaczyli]  T. Z., M. C., A. S. 200 -
1157 [WOLICKI Konstanty] – Zdanie sprawy z rozmowy pomiędzy Jego Cesarzowiczowską Mością Wielkim Xięciem Konstantym a panem Wolickim. Dnia 5 i 6 grudnia 1830 roku. 300 340
1158 WROŃSKI Bohdan – Wspomnienia płyną jak okręty. 80 80
1159 WYKONAĆ "4444". Walki 1 Dywizji Grenadierów we Francji w 1940 roku. Praca zbiorowa żołnierzy Dywizji. 100 240
1160 WYSŁOUCHOWA Marya – Za wolność i lud. Opowiadania z lat 1861-1864. Wyd. III przejrzane i uzupełnione. 64 64
1161 ZAJĄC Józef – Dwie wojny. Mój udział w wojnie o niepodległość i w obronie powietrznej Polski. [T. 1]. 120 180
1162 ZARZYCKI Tadeusz – Pierwszy i ostatni dzień. Słowo od wydawców Wieńczysław Wagner. Przedmowa Stefan Korboński. 80 240
1163 ZDZIARSKI Stanisław – Dżingis-Chan zmartwychwstały. Studja z psychopatologji rosyjskiej. T. 1-2. 142 -
1164 ZIELIŃSKI [Józef] – Histoire de Pologne, par M. ..., professeur au Lycée de Varsovie. T. 1-2. 240 1 100
1165 ZIMOWSKI Kazimierz – Historja Polski z dodatkiem o wojnie światowej. Dla klasy II i IV szkoły powszechnej. Z ilustracjami Jana [Marcina] Szancera. Nowe wyd. XIII. 160 -
1166 ŹWIERCIADŁO polskie. Pismo zbiorowe. 120 -
1167 ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz – Pluton trębaczy 7 pułku ułanów lubelskich im. gen. K. Sosnkowskiego (na tle muzyki konnej Wojska Polskiego, poczynając od XVII wieku). 60 80
1168 ŻEBROWSKI Marian Włodzimierz – Zarys historii polskiej broni pancernej 1918-1947. 160 200
1169 BIEŃKOWSKI Władysław – Gospodarka leśna w Tatrach. 60 130
1170 BOGUCKI Adolf – Jedwabnictwo nasze i obce. Regulamin hodowli jedwabników. Dwa odczyty na rzecz Towarzystwa Dobroczynności. Wyd. II przejrzane i powiększone. 600 1 400
1171 BÖHMERLE Emil – Taschenbuch für Jäger und Jagdfreunde. Zugleich Repertorium für das Studium der Jagdwissenschaft und die Vorbereitung zur Jagdprüfung. Mit 52 Kopf- und Randleisten von A. Pock u. J. Edelmüller u. 173 Abbildungen im Texte. Zweite, erweiterte Aufl. 180 -
1172 CIESIELSKI T[eofil] – Bartnictwo czyli hodowla pszczół dla zysku oparta na nauce i wielostronnem doświadczeniu. [T.] 2: Gospodarka w pasiece. 160 500
1173 CORNISH J[ohn] [Charles] – Świat zwierząt. Wydanie polskie pod red. Jana Sosnowskiego. T. [1]-2. 480 550
1174 DOMANIEWSKI Janusz – Ornitologia łowiecka. (Ptaki łowne Europy). T. 1-3. 240 240
1175 EJSMOND Juljan – Moje przygody łowieckie. Z ilustracjami Kamila Mackiewicza. 480 480
1176 KORSAK Włodzimierz – Rok myśliwego. Rzecz dla myśliwych i miłośników przyrody. Z przedmową Józefa Weyssenhoffa. 250 rysunków autora z tych 12 na osobnych tablicach. 360 650
1177 KOZŁOWSKI Wł[adysław] M[ieczysław] – Historja naturalna. Zoologja, botanika, mineralogja, gieologja według Bargiego, Lakowitza i innych. Z 17 tablicami zawierającemi 700 okazów oraz z 631 rysunkami w tekście. Wyd. II poprawione. 360 550
1178 LANGIE Kazimierz – Koń, jego wychów, okucie, pielęgnacja oraz najważniejsze choroby i środki lecznicze. Fachowe wskazówki dla gospodarzy wiejskich, rolników i wojskowych kawalerzystów. 60 60
1179 LORENZ Józef – Praktyczny poradnik pszczelniczy zawierający najważniejsze wskazówki hodowli pszczół. 300 420
1180 NOWICKI M[aksymilian] – O świstaku (Arctomys marmota, Alpenmurmelthier). 140 1 300
1181 OCZAPOWSKI Michał – Zasady ogólne hodowli bydląt domowych a w szczególności chowu owiec, dla pożytku praktycznych Gospodarzy. 300 420
1182 OSTROWSKI Stefan – Z piersi myśliwego. Liryki, legendy myśliwskie. 80 246
1183 POTOCKI Józef – Notatki myśliwskie z Afryki. Somali. Illustrował Piotr Stachiewicz. 2 800 5 000
1184 POTOCKI Józef – Notatki myśliwskie z dalekiego Wschodu. Z ilustracyami Piotra Stachiewicza. [T.] 2: Cejlon. 1 200 3 800
1185 REGULAMIN polowań Towarzystwa Racjonalnego Polowania na pow. Kolneński [...]. . 240 272
1186 REUSCH J. Henryk – Biblja i natura. Zestawienie biblijnego opowiadania o pierwotnych dziejach Ziemi z rezultatami nauk przyrodniczych. [...] przetłumaczone z [...] niemieckiego przez ks. M. Nowodworskiego. 140 240
1187 RZEWUSKI Adam – Ze strzelbą na ramieniu. Opowiadania myśliwskie. Z przedmową Juljana Ejsmonda. 80 280
1188 SAPIEHA Leon – Lasy Ituri. Wspomnienia z podróży. 320 360
1189 SPRAWOZDANIE Wydziału krajowego z projektem ustawy łowieckiej. 120 120
1190 SZAFER Władysław – Skarby przyrody i ich ochrona. Wiadomości z dziedziny ochrony przyrody dla przyrodników, nauczycieli, leśników, rolników, górników, myśliwych, rybaków, młodzieży studiującej i wszystkich miłośników przyrody. Pod red. ... 220 260
1191 SZTOLCMAN Jan – Łowiectwo. Podręcznik dla szkół leśnych i rolniczych. Wydanie Warszawskiego Towarzystwa Prawidłowego Myślistwa. 480 750
1192 SZTOLCMAN Jan – Nad Nilem Niebieskim. Wyprawa myśliwska Józefa hr. Potockiego do Sudanu. Z Ilustracjami Józefa Rapackiego. Wyd. II. 140 460
1193 [VOLLMER Karl Gottfried Wilhelm] – Dziwy świata pierwotnego czyli kolebka wszech-świata Dra W. F. A. Zimmermana [pseud.]. Przeł. [...] T. Dziekoński. Z 268 drzeworytami. Wyd. II. 240 600
1194 ZABOROWSKI St[anisław] – W sercu kniei. Obrazy myśliwskie. 180 180
1195 ALBUM pamiątkowy Zakopanego. Zawiera 14-cie rycin z cyklu Zakopane-Tatry. 80 80
1196 ALBUM Tatr. Cykl widoków heliotypjowych. 80 120
1197 ANCZYC Wacław – O dawnym Zakopanem. 120 360
1198 BANACHIEWICZ Tad[eusz] – Wyprawa astronomiczna w Beskidy. 48 100
1199 BĄKOWSKI Klemens – Dom Długosza. (Z widokiem). 120 300
1200 BESSARABA I[van] V. – Materialy dlja etnografii sedleckoj gubernii. 180 320
1201 JANOWSKI Aleksander – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Warszawa. 120 240
1202 ŁOPALEWSKI Tadeusz – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Między Niemnem a Dźwiną. Ziemia Wileńska i Nowogródzka. 240 700
1203 SMOLEŃSKI Jerzy – CUDA Polski. Piękno przyrody, ... Wielkopolska. 120 160
1204 CYTADELA Warszawska. X-ty pawilon. 120 420
1205 DUTKIEWICZ Wacław – Zwierzyniec pod Krakowem i jego zabytki historyczne. 60 -
1206 XX-LECIE Oddziału II. Tramwaje w Krakowie. 1919 - 19 luty - 1939. 160 440
1207 DŹWIGNIĘTY z ruin Zamek Królewski w Warszawie. 60 80
1208 ELJASZ-RADZIKOWSKI Stanisław – Pogląd na Tatry. Wyd. II przerobione i rozszerzone. 240 2 400
1209 GDYNIA. 60 260
1210 GLINKA Jan – Choroszcz. Letnia rezydencja hetmańska w XVIII stuleciu. 48 300
1211 GLIŃSKI Kazimierz – Co mówią lasy litewskie. Opowieść z poszumów drzew nadniemeńskich spisana. 60 -
1212 GÓRAK Jan – Dawne cerkwie drewniane w województwie zamojskim. 64 110
1213 GRABIKOWSKI Marcin – Zamek podhorecki w okresie Wielkiej Wojny 1914-1920. Kronika burgrabiego ... 100 100
1214 GRABOWSKI Ambroży – Historyczny opis miasta Krakowa i iego okolic przez ... (Z rycinami). 480 1 000
1215 GRABOWSKI Bronisław – Pięćsetletnie dzieje Kościoła i Klasztoru na Jasnej Górze na rok jubileuszowy 1882 w krótkości zebrane. 80 420
1216 GRĄBCZEWSKI Bronisław – ... T. 1: Kaszgarja, kraj i ludzie. Podróż do Azji Środkowej. Z portretem autora, 65 ilustracjami i mapą. 80 170
1217 GRĄBCZEWSKI Bronisław – ... T. 2: Przez Pamiry i Hindukusz do źródeł rzeki Indus. Z 82 ilustracjami. 120 180
1218 GRĄBCZEWSKI Bronisław – ... T. 3: W pustyniach Raskemu i Tybetu. Z portretem autora, 74 ilustracjami i mapą. 140 220
1219 HARASYMCZUK Roman Włodzimierz – Tańce huculskie. Z 26 mapami, 6 tabl. i 287 melodiami tanecznymi. 160 280
1220 HULEWICZ Witold – Gniazdo żelaznego wilka. Z 15 rycinami. 48 130
1221 JABŁONOWSKI Aleksander – Polska XVI wieku pod względem geograficzno-statystycznym. T. 7, cz. 2: Ziemie Ruskie. Ruś Czerwona. Opisana przez ... 180 340
1222 JANOWSKI Ludwik – Wszechnica wileńska 1578-1842. 80 -
1223 JANUSZEWICZ Teofil – Quelques mots sur l'occupation de Cracovie en 1836. 120 200
1224 JAŻDŻEWSKI Wł[adysław], ERZEPKI B[olesław] – Zapiski archeologiczne poznańskie, wydawane przez Komisyą Archeologiczną Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego, pod red. ... Zesz. 1-3. 480 480
1225 [JUCEWICZ Ludwik Adam] – Litwa pod względem starożytnych zabytków, obyczajów i zwyczajów skreślona przez Ludwika z Pokiewia [pseud.]. 600 2 600
1226 [KALENDARZ]. Przyjaciel Spisza i Orawy. Kalendarz na rok Pański 1938. Ułożył Juliusz Serafin. 140 1 500
1227 [KALENDARZ]. Przyjaciel Spisza i Orawy. Kalendarz na rok 1947. 100 1 100
1228 KAŁKOWSKI Tadeusz – Pieczęcie gmin powiatu złoczowskiego. [Maszynopis]. 440 480
1229 KOLBERG Oskar – Wołyń. Obrzędy, melodye, pieśni. Z brulionów pośmiertnych przy współudziale St. Fischera i F. Szopskiego wydał Józef Tretiak. 140 180
1230 [KOPERNICKI Walery] – Rzeki i jeziora. Tekst objaśniający do mapy hydrograficznej dawnej Słowiańszczyzny części północno zachodniej. Przez W. K. [krypt.]. 140 -
1231 KOSSMANN E. O[skar] – Śladami dawnej Łodzi. 64 190
1232 KOWALCZUK M[ichał] – Cech budowniczy we Lwowie za czasów polskich (do roku 1772). 100 140
1233 KRAUSHAR Alexander – Typy i oryginały warszawskie z odleglejszej i mniej odległej przeszłości. [T.] 1: Z czasów Królestwa Kongresowego 1816-1831. 80 140
1234 [LOUIS Józef Tadeusz] – Dawna milicya krakowska. Przez J. L. [krypt.]. 48 -
1235 [LWÓW]. Umbenennung der Strassen. 50 180
1236 MECISZEWSKI Hilary – Uwagi o teatrze krakowskim. 160 300
1237 MONFREID Henry de – Trędowaty. Z 48 ilustracjami i portretem autora. 80 190
1238 NARCIARSTWO Polskie. Rocznik Polskiego Związku Narciarskiego. T. 1. Red. Stanisław Fächer. 180 180
1239 OSSENDOWSKI Ferdynand Antoni – Wśród Czarnych. 80 170
1240 OSSOWSKI G[otfryd] – Czwarte sprawozdanie z badań antropologiczno-archeologicznych w jaskiniach okolic Krakowa, dokonanych w r. 1882, oraz rozpoznanie przygotowawcze do badań jaskiń tatrzańskich. (Z dwiema tablicami i z drzeworytami). 120 220
1241 OSTROWSKI Adam – Księga adresowa gospodarstw rolnych województwa poznańskiego. Opracował Wydział Ekonomiczny Wielkopolskiej Izby Rolniczej pod red. naczelnika Wydziału ... Rok 1926. 480 -
1242 OSTROWSKI Wiktor – Safari przez Czarny Ląd. Szkice z podróży po Kenyi, Tanganyice, Ugandzie i wyspie Zanzibar. 80 600
1243 PAPÉE Fryderyk – Historja miasta Lwowa w zarysie. Z 30 ilustracjami. Wyd. II poprawione i uzupełnione. 120 150
1244 PAWLIK Stefan – Kolonizacya niemiecka w Wielkopolsce. 64 -
1245 PAWŁOWSKI Romuald – O nową szatę dla Wilna. 48 60
1246 POEZJA młodego Podhala. Jan Mazur, Stanisław Nędza Kubiniec, Hanka Nowobielska, Aniela Stapińska, Augustyn Suski, Antoni Zachemski. Słowo wstępne Stanisław Pigoń. 280 400
1247 [PRUSZYŃSKI Zenon] – Jama Michalika, lokal "Zielonego Balonika". Zebrał Zenon [krypt.]. 80 -
1248 CHĘTNIK Adam – Krótki przewodnik po Kurpiach. 64 200
1249 KŁOS Juljusz – Wilno. Przewodnik krajoznawczy. (Szkic monografji historyczno-architektonicznej). Wyd. II całkowicie przerobione i uzupełnione. Z 30 ilustracjami i 2 planami miasta. 120 200
1250 KULESZA Tadeusz – Druskieniki i okolice. Przewodnik turystyczny. 120 380
1251 ORŁOWICZ Mieczysław – Ilustrowany przewodnik po Wołyniu. Z 101 ilustracjami i mapką województwa. 220 340
1252 PRZEWODNIK po województwie tarnopolskiem. Z mapą. 120 300
1253 RABKA, Polska. Zimowisko, raj narciarzy. Zdrojowisko górskie, raj dzieci. 100 -
1254 SCHRANTZ Jakub – Warszawski skorowidz branżowy na rok 1938-1939. Obejmuje: finanse, przemysł, handel, rzemiosło. Zestawił i opracował ... 360 -
1255 SERUGA  Józef – Krwawy dzień w Tomaszowie Ordynackim w dniu 5 lutego 1863 roku. 80 130
1256 SIEROSZEWSKI Wacław – 12 lat w kraju Jakutów. Wrażenia i notatki. Z mapą i 167 rysunkami. 240 460
1257 SPISZ, Orawa i Ziemia Czadecka w świetle stosunków etnicznych i przeszłości dziejowej. Z mapą. 100 300
1258 STAFF Franciszek – Księga pamiątkowa ku uczczeniu potrójnej rocznicy zaczątków, założenia i utrwalenia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (1906-1911-1916-1936) wydana staraniem Senatu Akademickiego Szkoły pod red. ... 360 -
1259 STAŚKO Józef – Huculskim szlakiem. 15 fot. i rysunków oraz mapa. (Fotografował, rysował, wykonywał mapę autor). 80 220
1260 SYGAŃSKI Jan – Analekta sandeckie do XVI. i XVII. wieku. Z planem miasta. 180 300
1261 SZAFLARSKI Józef – Z historji doliny Soły. 64 100
1262 SZCZEPAŃSKI Jan A[lfred] – Adrar n'Deren. Polska wyprawa alpinistyczna w wysoki Atlas 1934. Praca zbiorowa pod red. ... 64 64
1263 SZURMIAK Mieczysław, CHOLEWA Mieczysław – Ziemia Sądecka. 60 80
1264 TEKA Grona Konsterwatorów Galicyi Zachodniej. Kraków. Grono Konserwatorów Galicyi Zach., Druk UJ. folio. T. 4: Wawel. Atlas planów, widoków i zdjęć architektonicznych z XVII, XVIII i XIX wieku do tomu I dzieła "Wawel". Wydał Stanisław Tomkowicz. 360 -
1265 ULANOWSKI Leon – Wiadomość historyczna w krótkości skreślona o cudownym obrazie Matki Boskiej, przez ś. Łukasza Ewangelistę malowanym, w kościele Bożego Ciała WW. XX. Dominikanów we Lwowie łaskami słynącym, przy uroczystym obchodzie stoletniej pamiątki koronacyi tegoż obrazu, za staraniem ... Prowincyała tegoż Zgromadzenia do druku [...] podana. 240 260
1266 USTAWA dla publicznych pojazdów w Krakowie. 80 -
1267 WINOGRODZKI Grzegorz – Polesie. Szkic krajoznawczo-historyczny. 60 -
1268 ZAKOPANE, Kalatówki (1.217 m), Tatry. 64 105
1269 ZIELIŃSKI Józef – Towarzystwo "Młodzież Polska" w Stanisławowie 1902-1934. Zarys historyczny z przedmową Tadeusza Zagajewskiego. 80 120
1270 ŻEGIESTÓW-ZDRÓJ. Kąpiele ziemno-żelaziste. 120 120
1271 ALMANACH świata kobiecego. TRZECI ... Pod red. Konstancji Hojnackiej. 100 100
1272 ALMANACH świata kobiecego. CZWARTY ... 80 80
1273 ALMANACH świata kobiecego. PIĄTY ... 100 200
1274 ALMANACH świata kobiecego. SZÓSTY ... Pielęgnowanie urody, kultura wnętrz, roboty ręczne, konserwacja garderoby. 100 220
1275 M. ARCTA Słownik ilustrowany języka polskiego. 70000 wyrazów, 4300 rysunków. T. 1-3. 240 1 800
1276 BARTOSZEWSKI Witołd – Pojedynek, jego reguły i przykłady. 120 260
1277 BITSCHNAU O[tto] – Prawidła życia chrześcijańskiego. Przełożył na polskie ks. Józef Janiszewski. 900 900
1278 [CENNIK - gramofony]. A. W. GLIER w Warszawie. Gramofony. Na raty! 120 280
1279 [CENNIK - sporty zimowe]. CENTROSPORT, Katowice, [ul.] 3-go Maja 23 [...]. Cennik 1936/7. 100 140
1280 [CENNIK - artykuły żelazne]. Ł. J. BORKOWSKI, Towarzystwo Akcyjne Handlowo Przemysłowe. Warszawa, Mazowiecka 11. 480 950
1281 ARMATURA Spółka z ogr. odpow., Fabryka Armatur i Wyrobów Metalowych. Bielsko. 100 130
1282 INFORMATOR przemysłu koncentratów spożywczych. Cz. 1. 80 120
1283 JUBILEUSZ 70 letniego istnienia firmy 1869-1939 Emil Goldwasser. 80 80
1284 PORADNIK dla kupujących Omega. 160 160
1285 WYNALAZEK inż. Sędzimira. Żelazna taśma cynkowana do krycia dachów. Śląski Przemysł Cynkowy Sp. Akc., Kostuchna. 60 120
1286 ĆWIERCZAKIEWICZ Lucyna – Podarunek ślubny. Kurs gospodarstwa miejskiego i wiejskiego dla kobiet. Przez ... Autorkę 365 obiadów. 140 850
1287 DUCZMAL Jan – Podręcznik dla szkół drogeryjnych zawierający podstawowe wiadomości objęte [...] programem dla szkół drogeryjnych Związku Drogerzystów Rzplitej Polskiej. 80 -
1288 FAZANOWICZ Jan – Gimnastyka sokoląt. 80 90
1289 BRACQUEVILLE Bibianna – Tania kucharka czyli zbiór doświadczonych sposobów przyrządzania potraw i ciast. 380 1 700
1290 GENSÓWNA Franciszka – Zdrowa kuchnia. Praktyczna książka kucharska. Wyd. II. 70 190
1291 NORKOWSKA Marta – Najnowsza kuchnia wytworna i gospodarska zawierająca 1249 przepisów gospodarskich, z uwzględnieniem kuchni jarskiej. Z illustracyami. Wyd. powiększone. Dwunasty tysiąc. 160 340
1292 POSTNY obiad abo zabaweczka wymyślona przez P. H. P. W. Wydał Józef Rostafiński. 50 220
1293 RÓŻYCKI Andrzej – Krakowskie wyroby wędliniarskie. Praktyczne wskazówki o wyrobie wędlin. 140 410
1294 WYRÓB piwa. Wyd. II na nowo opracowane i powiększone. Z 12 rysunkami w tekście. 64 260
1295 [ZAWADZKA Wincenta] – Kucharka litewska. Zawierająca: przepisy gruntowne i jasne, własnem doświadczeniem sprawdzone, sporządzania smacznych, wykwintnych, tanich i prostych rozmaitych rodzajów potraw tak mięsnych jako i postnych, oraz ciast, legumin, lodów, kremów, galaret, konfitur i innych desserowych przysmaków, tudzież rozlicznych apteczkowych zapraw, konserw i rzadszych specjałów. Z przydaniem na początku książki dokładnej dyspozycji stołu. Przez W.A.L.Z. [krypt.]. Wyd. III poprawne i znacznie pomnożone. 1 600 2 300
1296 GUMPLOWICZ Ludwig – Der Rassenkampf. Sociologische Untersuchungen von ... 200 420
1297 HAZENA. Oficjalne przepisy i komentarze. 50 70
1298 [HOFFMANOWA Klementyna] – Książka do nabożeństwa dla Polek, przez autorkę Pamiątki po dobréj matce. Wyd. mniejsze. 320 670
1299 INSTRUKCJA narciarstwa nizinnego. II nakład. 48 48
1300 KALINIAK Józef – Satyra i karykatura w walce z pijaństwem w zakładach pracy. Oprac. ... 64 64
1301 KERNER Justyn – Jasnowidząca z Prevorst. Spostrzeżenia w względzie wewnętrznego życia człowieka tudzież przenikania świata duchów do naszego świata [...]. Tłomaczone przez Wincentego Topor Matuszewskiego. T. 1. 280 280
1302 KROPF H. – Die Postwertzeichen der Oesterr.-ungar. Monarchie unter Benützung amtlicher Quellen. Als Jubiläumswers des 50jährigen Bestandes der Briefmarke in Oesterreich hrsg. vom Deutschen Verein für Briefmarkenkunde in Prag. 220 260
1303 LAM Stanisław – Stroje pań polskich. (Wiek XV-XVIII). 80 80
1304 ALKSNIN Mieczysław – Jak hartować nerwy wodą. Broszura popularna. 80 80
1305 [APTEKARSTWO 1]. Zbiór czterech notesów z odręcznie wypisanymi recepturami środków medycznych i weterynaryjnych; przepisy sporządził Karol Szyper (i inne osoby), aptekarz w Stanisławowie i Złotnikach pod Tarnopolem ok. 1914. 480 480
1306 [APTEKARSTWO 2]. Apteczna "Książka kontroli przychodu i rozchodu spirytusu" wydana przez Okręgową Izbę Aptekarską w Poznaniu w 1948. 80 160
1307 BACHE [Edward] – Nowy lekarz dla kobiet i doktór dla dzieci. Przez Dr. med. ... lekarza i specyalicty dla chorób kobiecych. Złota książka dla familii i słownik środków domowych. Książka powszechnie zrozumiała i pouczająca dla kobiet i matek dla rozpoznania chorób i użytku doświadczonych i bardzo tanich lekarstw i środków domowych. Z dodatkiem: Pierwsza pomoc przy nieszczęśliwych przypadkach. 120 180
1308 BADMAJEFF Włodzimierz – Chi, szara, badahan. Zasady medycyny tybetańskiej. 120 120
1309 BAYER Rudolf – Zdrowie a spożycie kawy. Zestawienie nowoczesnych wyników doświadczalnych nad działaniem kofeiny oraz nad sprawą przeciwwskazań kawy, zawierającej kofeinę. W przekładzie Aleksandra Fruchtmana. 50 80
1310 KNEIPP Sebastjan – Moje leczenie wodą, na podstawie przeszło 65-letniego doświadczenia napisał dla leczenia chorób i utrzymywania zdrowia ... [...]. Z upoważnienia Autora z 40-go powiększonego i opracowanego na nowo wydania przetłumaczył J. A. Łukaszkiewicz. Wyd. X. 180 240
1311 KNEIPP Sebastjan – Tak żyć potrzeba. Wskazówki i rady dla zdrowych i chorych pouczające, jak żyć rozumnie należy, i leczyć się metodą odpowiednią naturze. Przetłumaczył J. A. Łukaszkiewicz. Wyd. II. 120 -
1312 KRYSZKA A[ntoni] – Receptura czyli nauka pisania recept i przyrządzania podług lekarstw. Spisana dla użytku studentów medycyny i farmacyi w Szkole Głównej Warszawskiej. 480 1 300
1313 [KUSZAŃSKI Aleksander] – Urzędnik zdrowia małżeńskiego czyli prawidła sztuki lekarskiey zastosowane do tegoż stanu. Z ryciną. Książka użyteczna nie tylko Mężom i Żonom, których się dotyczą wszelkie ułomności fizyczne stanu małżeńskiego, ale też i każdemu kogo szczęśliwość i zdrowie małżeńskie obchodzi; przełożona z Niemieckiego. 600 1 800
1314 LUBELSKI Wilhelm [Szymon] – Małżeństwo pod względem fizjologji i hygieny, z dołączeniem uwag dyetetycznych nad wychowaniem niemowląt, podług najlepszych źródeł ułożył ... 120 320
1315 PAULITZKY Heinrich Felix – Dra Henryka Felixa Paulizkiego Medycyna dla ludu wieyskiego, zawieraiąca przepisy rozsądnego pielęgnowania zdrowia, uniknienia i leczenia zwyczaynych chorób małą liczbą pewnych śrzodków lekarskich, a szczególniey przyzwoitem zachowaniem się, służąca plebanom, felczerom i rozsądnym gospodarzom [...]. Nanowo [!] przerobiona i pomnożona przez Fryderyka Karola Paulizkiego [...] tłumaczona z niemieckiego przez Walentego Szacfaiera. 1 800 2 400
1316 POPIELSKI Bolesław – Identyfikacja śladów krwi ludzkiej w medycynie sądowej. Z Działu Biologicznego Instyt. Ekspertyz Sądowych w Warszawie [...]. 100 -
1317 POŚCIĆ - ale jak i poco? 50 50
1318 WOŹNIAKOWSKI Leo – Dissertatio inauguralis: De remediis et methodis anthelminticis quam consensu et auctoritate amplissimi medicorum ordinis in antiquissima studiorum Universitate Jagiellonica ad summos in medicina et chirurgia honores sibi conciliandos ... publici juris facit. 120 -
1319 WYTYCZNE do profilaktyki, rozpoznania i leczenia chorób skórnych i wenerycznych. 48 48
1320 ZAZDROŚĆ chorobą! 50 50
1321 MÜLLER Edwin – Grosses Handbuch der Abstempelungen von Altösterreich und Lombardei-Venetien. Verfasst und hrsgb. von ... gemeinsam mit Dr. Stephan Mayer. 120 150
1322 NABOZENSTWO do swiętego Homobona wszelkim stanom ludzi zalecone, kupcow y krawcow osobliwego patrona, także y zycie. Z niem. na oyczysty język [...] wyłozone Roku Pańskiego 1763. 120 120
1323 NAGROBKI. 100 100
1324 OSMOLSKI W[ładysław], JEZIOROWSKI Henryk – Budowa terenów i urządzeń sportowych. Praca zbiorowa pod red. ... Z przedmową S. G. J. Ulrycha [...]. 240 600
1325 POLISH Exporters. Exportateurs polonais. Exportadores polacos. Polnische Exporteure. 1935. By the Information Department, Warsaw Chamber of Industry and Commerce. 64 80
1326 PORADNIK Foto-Gregera. 80 150
1327 PULST Witold – Nauka gry w lawn-tennisa. 140 140
1328 PUNICKI Stanisław – Jak poznać fałszywe dolary. Opis szczegółowy wszystkich znaków pieniężnych Stanów Zjednoczonych i Kanady z tabelą porównawczą. Najczęściej spotykane falsyfikaty, Wskazówki, według których można odróżnić prawdziwy pieniądz od podrobionego [...]. 120 120
1329 RAABE Eugeniusz – Dźwigi osobowe i towarowe. 100 120
1330 ROŚCISZEWSKI Mieczysław [właśc. Bolesław Londyński] – Zwyczaje towarzyskie. Podręcznik praktyczny dla pań i panów. Wypróbowane wskazówki zgodnego pożycia z ludźmi w stosunkach poufnych i ceremonjalnych oraz przystojnego zachowania się w domu, w salonie, w teatrze, w sklepie, na ulicy itp. Dobry ton w wojsku i na urzędzie; obowiązki obywatelskie młodzieży płci obojej; dobry ton w związkach i stowarzyszeniach, w rodzinie i wśród obcych, w biedzie i w dostatku. 120 280
1331 RUSKIN John – O prawdziwej kobiecie. 120 160
1332 SKOCZYLAS Ludwik – Kinoteatr, nowy wróg młodzieży. 80 90
1333 SPIS imion prawosławnych w brzmieniu polskim i staro-cerkiewno-słowiańskim, uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 80 180
1334 STADTMÜLLER Karol – Polskie słownictwo techniczne. 50 50
1335 STEINHAUS Hugo – Czem jest a czem nie jest matematyka. 100 900
1336 STĘPNIEWSKI St., RADZIK J. – Najnowsze przepisy o chowaniu zmarłych i stwierdzaniu przyczyny zgonu. Zebrali i wydali ... 80 -
1337 [SYPOWSKI Franciszek] – Powściągliwość w mowie. Według nauk X. Waleryana Kalinki zestawił F. S. [krypt.]. 64 64
1338 SZCZEPAŃSKI Ludwik – Wiedza tajemna, wróżbiarstwo, magia dni naszych. Z ilustracjami. 100 100
1339 SZEMATYZM nauczycielski wraz z kalendaryum na rok 1912. R. 25. 160 160
1340 SZLAKAMI wodnymi do Bałtyku. 100 140
1341 SZYDELSKI Stanisław – Majster do wszystkiego. Przewodnik do robót amatorskich w wolnych chwilach wedle XXXIX wydania M. Kerna. Oprac. ... Z 441 rysunkami i 4 tablicami kolorowemi. 140 240
1342 [TAŃSKI Tadeusz]. A. Nałęcz [pseud.] – Krótki informator motocyklowy. Ogólne wiadomości o sporcie motocyklowym i produkcji, budowie, kupnie, obsłudze i prowadzeniu motocykli. 64 64
1343 TASCHENBUCH für den Verkehr mit dem Generalgouvernement. 1943. 120 170
1344 THULLIE Maksymilian – Podręcznik statyki budowli dla inżynierów, architektów i słuchaczów szkół politechnicznych z 284 rysunkami w tekście i 6 tablicami. 400 650
1345 TUSZYŃSKI Adam – Chory samochód. Utrzymanie i naprawa samochodu. Z 59 rys. 120 160
1346 WIELOPOLSKA Maria z Colonna Walewskich – Obyczaje towarzyskie. 100 100
1347 [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy]. WITKIEWICZOWA Marja – Elementarz muzyczny. Ułożyła ... Wprawy rytmiczne do nauki czytania nut głosem Karola Studzińskiego. Zharmonizował Władysław Żeleński. 180 500
1348 [WYŚCIG Pokoju]. Program XIII Wyścigu Pokoju. Praha, Warszawa, Berlin, 1960. 80 80
1349 ŻEBRAWSKI Teofil – Słownik wyrazów technicznych tyczących się budownictwa. 360 550
1350 ŻEREBECKI Marjan – Wyrób gontów. Z serji: "Przemysł drzewny", cz. 1. 120 200