Our Amazing Work

We build the real value

Pozycja Autor / tytuł Cena wywoławcza Cena wylicytowana
1 BLUM Helena - Twórczość Włady 120 niesprzedana
2 BOJKO Szymon - Polski plakat 80 niesprzedana
3 DAGNAN Kazimierz - Bolesław B 80 130
4 GEREVICH Tibor - A krakói Cza 200 200
5 GOECKE Theodor - Die Kunstden 600 600
6 GOTLIB Henryk - Polish Painti 80 80
7 GROŃSKA Maria - Nowoczesny dr 240 niesprzedana
8 INDEKS artystów plastyków abs 120 niesprzedana
9 JAKIMOWICZ Irena - Stanisław 100 100
10 Biuro Wystaw Artystycznych w Krakow 60 95
11 Biuro Wystaw Artystycznych w Łodzi 80 170
12 Biuro Wystaw Artystycznych. Lesz 48 niesprzedana
13 Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc 80 110
14 Centralne Biuro Wystaw Artystycznyc 40 niesprzedana
15 Czerń i Biel. Black and White 80 160
16 Galerya Miejska we Lwowie. Katalog 36 36
17 Instytut Propagandy Sztuki. Wyst 60 60
18 Instytut Propagandy Sztuki. Wyst 80 80
19 Instytut Propagandy Sztuki. Wystawa 80 110
20 Międzynarodowa Wystawa Rzemiosł w B 60 niesprzedana
21 Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w 98 130
22 Muzeum Narodowe w Krakowie. Katalog 48 48
23 Muzeum Narodowe w Poznaniu. Tade 80 niesprzedana
24 Muzeum Narodowe w Warszawie. Katalo 100 170
25 Muzeum Narodowe w Warszawie. Tad 100 niesprzedana
26 Muzeum Narodowe Warszawa, Biuro Wys 60 60
27 Muzeum Narodowe w Warszawie. Mal 60 160
28 Muzeum Narodowe w Warszawie. Muz 60 60
29 Pałac Sztuki. Katalog wystawy Wa 60 160
30 "[Towarzystwo Artystów Polskich ""Szt" 160 200
31 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny 140 260
32 Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Piękny 50 50
33 Towarzystwo Szerzenia Sztuki Polski 100 niesprzedana
34 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 70 niesprzedana
35 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 70 120
36 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 60 60
37 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 60 120
38 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 60 85
39 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 60 80
40 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 70 150
41 Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych 70 70
42 KOPERA Feliks - Dzieje 2000 2000
43 KOSSAK Wojciech - Wspomnienia 180 niesprzedana
44 KOZAKIEWICZ Stefan - Warszaws 140 niesprzedana
45 MAJKOWSKI Hilary - Władysław 48 niesprzedana
46 MATZKE Stanisław - Tempera i 60 niesprzedana
47 MONOGRAFJE Artystyczne pod re 540 niesprzedana
48 NEUMAN Jan A. - Almanach tech 100 130
49 PIWOCKI Ksawery - Historia Ak 120 niesprzedana
50 PLAKAT polski 1970-1978. Wars 80 niesprzedana
51 POTOCKI Antoni - Katalog dzie 70 360
52 PRZYBYSZEWSKI Stanisław, Ż 600 niesprzedana
53 RASTAWIECKI Edward - Słownik 2400 5000
54 [RUSZCZYC F.]. Ferdynand Rusz 600 niesprzedana
55 RUTOWSKI Tadeusz - Prof. Anto 64 niesprzedana
56 SAWICKI Tymoteusz - Warszawa 180 niesprzedana
57 [SKOCZYLAS W.]. W[ładysław] S 100 190
58 SŁOWNIK artystów polskich i o 1200 niesprzedana
59 SOBESKI Michał - Filozofja sz 400 niesprzedana
60 SPRINGER A[nton] - Powszechna 640 640
61 SZTUKA polska. Historja archi 320 niesprzedana
62 TOWARZYSTWO Zachęty Sztuk Pię 240 niesprzedana
63 WARCHAŁOWSKI Jerzy - Zofja St 60 60
64 WELOŃSKI P. - Katalog obrazów 80 niesprzedana
65 WIERCIŃSKA Janina - Katalog p 120 340
66 WILDER Hieronim - Grafika. Dr 420 650
67 WOJCIECHOWSKI Aleksander - Ar 60 niesprzedana
68 ZAMOYSKI Jan - Łukaszowcy mal 80 160
69 [BIBLIA]. Pismo święte w obra 480 niesprzedana
70 CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Rokoko 2400 4800
71 CIEŚLEWSKI syn T[adeusz] - Dw 800 800
72 CIEŚLEWSKI syn T[adeusz] - Za 500 700
73 DOBROWOLSKI Julian - Zbuntowa 240 340
74 GŁOWACKI J[an] N[epomucen] - 12000 25000
75 GOMBROWICZ Witold - Iwona, ks 120 500
76 GOZDAWA Jan - Dni tułaczki. N 240 850
77 JAKUBOWSKI Stanisław - Teka p 280 340
78 KASIMIR Luigi - Galizien 1915 4000 niesprzedana
79 KOŚMIŃSKI Józef - [Portrety K 6000 niesprzedana
80 MALCZEWSKI Antoni - Marya. Po 600 1200
81 MATLAKOWSKI Władysław - Zdobi 3200 9000
82 ORWELL George - Folwark zwier 64 320
83 PIENIĄŻEK Józef - Podhale w o 1200 2100
84 POL Wincenty - Mohort. Rapsod 1600 1600
85 [POL Wincenty] - Pieśni Janus 320 4000
86 RONSARD [Pierre] - Szesnaście 100 niesprzedana
87 RZEWUSKI J. - Kraków. Miedzio 480 700
88 SIENKIEWICZ Henryk - Une aven 1200 1200
89 SOPOĆKO Konstanty [Maria] - F 80 130
90 SUCHANEK A[ntoni] - Łódź 1948 600 600
91 TETMAJER Kazimierz - Jak baba 800 800
92 TETMAJER Kazimierz - Na skaln 280 750
93 TRAPP Georg H. - Der Reigen. 300 niesprzedana
94 WITKIEWICZ Stanisław - Na prz 500 500
95 ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jod 1600 7000
96 ŻEROMSKI Stefan - Puszcza Jod 640 640
97 ABSTRACTION, création, art no 1400 niesprzedana
98 BARLIŃSKI Kazimierz - Organiz 400 400
99 [BERLEWI Henryk]. Carnaval de 700 niesprzedana
100 BRAUN Jerzy - Bal Futurystów. 120 420
101 BRZĘKOWSKI Jan - Nuits végéta 1400 1400
102 COLLEYE Hubert - Henryk Berle 280 280
103 [CRICOT]. Cricot jest jedyną 300 300
104 CZYŻEWSKI Tytus - Noc-dzień. 220 400
105 DOCUMENTS Internationaux de l 1200 1200
106 F 24. ALMANACH Nowej Sztuki p 600 1000
107 GRENKAMP-KORNFELD S[alo], 800 800
108 GWIAZDY w Garnku. (Futur Pols 600 1400
109 HEMPEL Stanisław - Konstrukcj 120 120
110 HILLER Karol - Ekslibrysy ... 1400 niesprzedana
111 [JANKOWSKI Jerzy]. Yeży Yanko 1600 2100
112 [KATALOG]. Muzeum Narodowe w 140 220
113 "KOMUNIKAT grupy ""a.r."" n-o 1." 2500 11000
114 KUREK Jalu - S.O.S. (Zbaw nas 1800 4800
115 LARA L[ouise], AUTANT E 120 420
116 LINJA. Nr 1: V 1931. s. 47, [1] 400 550
117 LINJA. Nr 2: X 1931. s. 49-63, [1] 400 1200
118 LINJA. Nr 3: XI-XII 1931. s. 65-84 400 1100
119 LINJA. Nr 4: X 1932. s. 85-104 400 400
120 METEOR. Miesięcznik poetycki. 300 550
121 MIŁOSZ Czesław, FOLEJEWSKI 400 750
122 MŁODOŻENIEC Stanisław - Futur 2200 niesprzedana
123 MŁODOŻENIEC Stanisław - Kresk 800 800
124 NOWA Kultura. Tygodnik. Warsz 180 1100
125 O SZTUCE nowoczesnej. Łódź 19 4800 5500
126 PEIPER Tadeusz - A. Rysunk 2800 3400
127 PEIPER Tadeusz - Żywe linje. 3200 niesprzedana
128 PIECHAL Marjan - Krzyk z mias 600 650
129 SSSR na strojke. Eżemesjacnyj 1800 niesprzedana
130 STRZEMIŃSKI Władysław - Unizm 2400 3400
131 [STRZEMIŃSKI W.]. Znaczek Lig 100 niesprzedana
132 [STRZEMIŃSKI W.]. Znaczek Lig 100 niesprzedana
133 TAIROFF Alexander - Das entfe 600 niesprzedana
134 WINKLER Konrad - Formiści pol 40 niesprzedana
135 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - 800 800
136 WITKIEWICZ Stanisław Ignacy - 480 480
137 NUŻ w bżuhu. 2 jednońuwka fut 5800 11000
138 TRR... Jednorodek futurystycz 240 16000
139 PAM-BAM. Jednodniówka najmłod 320 19000
140 CZYK-CZYK, Pam-Bam. 3-cia jed 600 17000
141 FUTURYSTA. 4-ty jednoranek na 1600 15000
142 BŁĘKITNE Spodnie (bez Guziczk 1200 16000
143 ZIELONY Murzyn. Największa se 980 13000
144 """FIOLETOWE Płuca"". 7-ma jedno" 800 13000
145 WIATR w rosole. 8-sma jednodn 1200 13000
146 PIJANY Parasol. Najgenjalniej 1400 11000
147 KONFEDERACYA Generalna Króles 360 700
148 KREISSCHREIBEN vom K. K. Gali 160 niesprzedana
149 KREISSCHREIBEN. Podwyższenie 160 niesprzedana
150 KREISSCHREIBEN des K. K. Gali 160 160
151 OBWIESZCZENIE. O opłacie Glej 160 260
152 OBWIESZCZENIE. Od dnia 11 bie 120 niesprzedana
153 PORZĄDEK, spokój i zgoda. Kto 320 480
154 MY FERDYNAND I. z Bożej Łaski 140 240
155 OBWIESZCZENIE. Doszło do moje 100 230
156 OBWIESZCZENIE. Ponieważ wedłu 120 140
157 TYMCZASOWE rozporządzenie o p 220 220
158 OBWIESZCZENIE. W skutek reskr 100 100
159 DO NARODU polskiego. Dzieje n 100 100
160 ADRES Rady Miasta Krakowa zło 160 niesprzedana
161 BOJKOT podatkowy, przeprowadz 64 170
162 PRYWATNA Szkoła Malarstwa Bro 60 85
163 TRYUMFY nadpowietrzne pana Ra 64 64
164 LITANIA Narodu Polskiego. [Kr 80 170
165 OBWIESZCZENIE. Wszystkie obec 180 420
166 POLACY! Sprawiedliwem zrządze 480 1100
167 RODACY! Lwów w naszych rękach 320 650
168 DO LUDNOŚCI miasta Lwowa. Dur 160 400
169 Z WYSZEHRADZKIEGO zamku długi 60 440
170 DO EMIGRANTEK! Słyszeliście m 60 340
171 Z CZEM wracamy! Witajcie Roda 100 220
172 PIŁSUDSKI z nami! Kto nazwisk 140 420
173 BACZNOŚĆ! Rolnicy! Podajemy d 64 niesprzedana
174 SZANOWNI Obywatele i Szanowne 64 260
175 KÓŁKO Fotograficzne Uczniów G 200 niesprzedana
176 DO POLSKIEJ Młodzieży Akademi 60 130
177 SILNI, zwarci, gotowi! Pożycz 240 240
178 DO POLAKÓW! Ewakuacja Banku P 240 500
179 1 MAJA. [198-?] 40 niesprzedana
180 PATRZ na obrazek. Tak wygląda 600 3300
181 POLISH National Exhibition. P 980 1700
182 TARGI Kalwaryjskie od 12 VII 1600 2200
183 ŻĄDAMY powszechnych świadczeń 1200 2100
184 POLAND. The Cracow Pageant, 3 1800 niesprzedana
185 PRAWDA o polskiem Pomorzu. [p 240 1100
186 POBOROWI do szeregu. 1945 3000 niesprzedana
187 RZĄD Jedności Narodowej. 1945 2800 niesprzedana
188 WRACAJCIE. 1945 3000 niesprzedana
189 CHWAŁA wyzwolicielom. 1946 3200 niesprzedana
190 TAK odpowie cały naród w głos 1200 1600
191 DUSZE czarnych. 1948 800 niesprzedana
192 W POGONI za mężem. 1948 800 niesprzedana
193 AKCJA sanitarno-porządkowa. [ 400 400
194 BITWA stalingradzka. Część 1. 540 niesprzedana
195 CAMPO Pequeno sexta-feira 1 d 540 niesprzedana
196 OSTATNI rejs. 1951 340 niesprzedana
197 POBOROWI! Na front walki o wę 200 200
198 CZARCI Żleb. 1952 400 niesprzedana
199 NA RZEKI i jeziora po zdrowie 600 niesprzedana
200 POZNAJ piękno i socjalistyczn 400 550
201 WAWRZYŃCOWY sad. [1952] 140 niesprzedana
202 ZDOBYWAJCIE Nizinną Odznakę N 480 niesprzedana
203 ZDOBYWAJ Odznakę Turystyki Pi 360 470
204 DROGA nadziei. 1953 [przedruk 400 480
205 MALWY. 1953 120 niesprzedana
206 VI ŚWIATOWY Festiwal Mł 1600 niesprzedana
207 DZIEŃ bez kłamstwa. 1954 140 140
208 10 LAT budowy Polski Ludowej. 1200 niesprzedana
209 GWIAZDY muszą płonąć. [1954] 400 400
210 KALINOWY gaj. 1954 200 200
211 KOZIOŁECZEK. 1954 160 160
212 MIĘDZYNARODOWY Dzień Dziecka 280 niesprzedana
213 MIŁOŚĆ kobiety. 1954 100 niesprzedana
214 NEAPOLITAŃCZYCY w Mediolanie. 100 300
215 NOC w Wenecji. 1954 280 380
216 PRELUDIUM sławy. [1954] 240 240
217 [V MIĘDZYNARODOWY Konkurs im. 540 niesprzedana
218 ZANIM Simon ujrzał świat. 195 400 niesprzedana
219 DIABEŁ z Młyńskiego Wzgórza. 400 400
220 DZIEŃ Kolejarza 11 IX 1955. 1 800 niesprzedana
221 ELŻBIETA, Joanna, Lizystrata. 120 niesprzedana
222 MACLOVIA. 1955 1100 1400
223 NA BEZLUDNEJ wyspie. 1955 280 400
224 POKÓJ światu - wolność ludom. 360 niesprzedana
225 PRZED sądem. 1955 140 140
226 WYSIŁKIEM całego narodu przek 540 540
227 ZABEZPIECZAJ otwory. [1955?] 140 niesprzedana
228 ŻURBINOWIE. [1955] 280 niesprzedana
229 BAMBUS, mój brat. [1956] 340 340
230 KIERUNEK - demokratyzacja, su 800 800
231 ROZBRZMIEWAJ pieśni radosna, 280 280
232 WĘDROWNI muzycy. 1956 140 140
233 ŻYWE torpedy. [1958] 160 320
234 A MÓJ tatuś nie pije wódki. [ 140 niesprzedana
235 LUNATYK. [1957] 340 niesprzedana
236 NIEBIESKI ptak. 1957 800 1500
237 NIEWYPAŁY. Kalectwo - śmierć. 280 niesprzedana
238 REPREZENTACYJNY wieczór artys 400 niesprzedana
239 SPOTKANIA. [1957] 280 280
240 SYRENA. 1957 340 340
241 URLOP w Wenecji. [1957] 400 400
242 1917. 1957 400 niesprzedana
243 1957 - 22 lipca. Rady narodow 320 niesprzedana
244 CICHY Don. Seria I i II [o 800 800
245 CZŁOWIEK nie wie, co się z ty 200 200
246 DAMA z perłami. 1958 120 niesprzedana
247 NA TYSIĄCLECIE twój udział da 480 590
248 OBCY w domu. [1958] 400 niesprzedana
249 WYSTAWA Xawerego Dunikowskieg 400 niesprzedana
250 BRAMKARZ z naszej ulicy. [195 140 niesprzedana
251 BUDUJ z nami w Ochotniczych H 400 niesprzedana
252 KOŃSKI pysk. 1959 400 niesprzedana
253 KURS na Marto! 1959 400 400
254 MARIA Candelaria. 1959 200 950
255 MOJE siostry i ja. 1959 160 380
256 REBEKA. [1959] 400 650
257 ROMULUS Wielki. 1959 340 niesprzedana
258 ŚNIEGI Kilimandżaro. 1959 400 800
259 UWAGA człowiek. [późne lata 5 280 niesprzedana
260 WSZYSCY do czynu przedzjazdow 800 niesprzedana
261 ZEZOWATE szczęście. 1959 800 niesprzedana
262 ZMS wita III Zjazd Partii. 19 120 120
263 NĘDZNICY. [1960] 280 niesprzedana
264 NIKT nie woła. 1960 160 niesprzedana
265 POCIĄGU nie zatrzymasz. [196- 340 340
266 POLSKIE Linie Lotnicze LOT. P 400 niesprzedana
267 PRZYGODY Buratina. 1960 140 220
268 KOCHAM cię, życie. [1961] 180 niesprzedana
269 SKOK o świcie. [1961] 120 niesprzedana
270 THÉATRE National Populaire. W 400 niesprzedana
271 WÓZEK. [1961] 120 niesprzedana
272 ŻYCIE przeszło obok. [1961] 140 140
273 BIEDNA ulica. [1962] 200 niesprzedana
274 CYRK. 1962 340 niesprzedana
275 JAK BYĆ kochaną. [1962, przed 280 280
276 KONIK polny. 1962 320 niesprzedana
277 TRZY światy Guliwera. [1962] 240 240
278 BILLY Budd. [1963] 120 niesprzedana
279 CUDOWNY mandaryn. [1963] 340 340
280 DAPHNIS i Chloe. [1963] 280 niesprzedana
281 GWIAZDA szeryfa. [1963] 150 150
282 HARRY i kamerdyner. [1963] 120 120
283 II WYSTAWA prac 30 malarzy re 140 niesprzedana
284 KALAPALO. [1963] 100 320
285 KOZARA. [1963] 140 niesprzedana
286 LUDZIE i bestie. 1963 180 niesprzedana
287 MILCZENIE. [1963] 100 100
288 NAGANIACZ. 1963 140 140
289 PAMIĘTNIK pani Hanki. 1963 160 160
290 PASAŻERKA. 1963 220 220
291 POWIERNIK pań. [1963] 200 200
292 ROZBÓJNIK. 1963 140 niesprzedana
293 SPORTOWE życie. [1963] 300 300
294 STATEK Emila. [1963] 140 niesprzedana
295 SYNOWIE i kochankowie. 1963 160 160
296 VIA Margutta. [1963] 240 260
297 YOKMOK. [1963] 140 140
298 ZAĆMIENIE. 1963 200 200
299 ZWYCIĘSTWO nad Wołgą. [1963] 140 niesprzedana
300 DZIWNA dziewczyna. [1964] 120 140
301 FRANCISZKA Themerson, Londyn. 120 120
302 HARAKIRI. [1964] 160 260
303 MALARSTWO Eugeniusza Gepperta 100 niesprzedana
304 PIESKI świat - Mondo cane. 19 320 700
305 ROZWODÓW nie będzie. [1964] 120 210
306 Z POWODU kobiety. 1964 100 100
307 1 MAJA. Socjalizm - dziś i ju 200 niesprzedana
308 20 LAT PRL w twórczości plast 100 160
309 AKTORZY. [1965] 140 340
310 FARAON. [1965] 280 niesprzedana
311 GRAFIKA Mieczysława Wejmana. 100 niesprzedana
312 LEMONIADOWY Joe. [1965] 160 240
313 LESZEK Rózga, Łódź. Grafika i 120 niesprzedana
314 NEUES Deutschland, Rudé Pravo 180 niesprzedana
315 SAM pośród miasta. [1965] 280 280
316 WĘDRÓWKA mistrza Kościeja. 19 200 260
317 WYSTAWA gobelinów Magdaleny A 160 niesprzedana
318 ... UDZIELAMY przebaczenia i 400 400
319 WYSTAWA grafiki użytkowej. 19 120 120
320 WYSTAWA malarstwa Benona Libe 120 niesprzedana
321 WYSTAWA prac Władysława Hasio 120 niesprzedana
322 ANDRZEJ Wróblewski. Muzeum Na 140 niesprzedana
323 CYRK. [1967] 280 niesprzedana
324 CYRK. 1967 400 niesprzedana
325 JAN Le Witt, Londyn. 20 lat t 120 niesprzedana
326 KAZIMIERZ Ostrowski (Gdynia). 100 100
327 LA POLOGNE. Paradis des peche 540 540
328 [MAO]. 1967 120 120
329 PIĘKNO i ból. 1968 280 340
330 JERZY Tchórzewski. Malarstwo. 80 niesprzedana
331 WARSZAWA 1945 w fotografii Le 100 niesprzedana
332 WESELE. 1969 200 niesprzedana
333 WYSTAWA malarstwa Wacława Tar 160 niesprzedana
334 CYRK. 1970 200 200
335 CZARODZIEJ Fablio. [1970] 200 niesprzedana
336 KRAJOBRAZ po bitwie. 1970 120 120
337 OGÓLNOPOLSKA wystawa fotograf 120 niesprzedana
338 PAN Hulot jede na vystavu. [n 160 niesprzedana
339 PERŁA w koronie. [1971] 80 niesprzedana
340 BUCK a kazatel. [nie przed 19 140 niesprzedana
341 LESZEK Rózga. Grafika i rysun 80 niesprzedana
342 POLSKIE Linie Lotnicze LOT. P 540 540
343 PRIJELA k nam pout. 1973 140 niesprzedana
344 30-LECIE Ludowego Wojska Pols 160 niesprzedana
345 WSZYSTKIE moje dzieci. 1974 140 niesprzedana
346 SAFARI 5000. [1975] 80 niesprzedana
347 BRUNET wieczorową porą. 1976 140 niesprzedana
348 POLSKA rośnie w siłę, a ludzi 100 niesprzedana
349 MAŁY książę. [1977] 100 100
350 ŚWIĘTO Gazety Robotniczej. Wa 120 niesprzedana
351 ŚWIĘTO Gazety Robotniczej. Wa 100 niesprzedana
352 CZŁOWIEK z żelaza. 1981 120 niesprzedana
353 25 ROCZNICA poznańskiego Czer 140 niesprzedana
354 LECH Wałęsa naszym prezydente 100 320
355 [BACZYŃSKI Krzysztof Kamil]. 1800 6500
356 [BELINA-PRAŻMOWSKI Władysław, 360 2700
357 [BRUNICKI Konstanty]. Dwa zes 120 420
358 [CHAŁUBIŃSKI Ludwik]. List od 100 100
359 [DŁUSKI Kazimierz]. List odrę 480 1000
360 [DOBROMIL]. Ozdobny dyplom na 1800 niesprzedana
361 [GENEALOGIA 1]. Tablica genea 400 400
362 [GENEALOGIA 2]. Tablica genea 480 niesprzedana
363 [GENEALOGIA 3]. Tablica genea 480 690
364 [GENEALOGIA 4]. Tablica genea 480 480
365 [GOETEL Walery]. Bilet wizyto 100 niesprzedana
366 [KATALOGI firmowe]. Zestaw 2 80 80
367 [KESSLER Edmund, gen.]. Legit 180 niesprzedana
368 [KLIMOWSKI Stanisław]. Odręcz 160 280
369 "[KRAKÓW, hotel ""Forum""]. Fold" 180 niesprzedana
370 [KRAKÓW, nagrobki głównie kra 700 niesprzedana
371 [LEGIONY Polskie, 4 Pułk Piec 320 800
372 [LEGIONY Polskie]. Karta pocz 160 500
373 "[LWÓW]. Album ze zdjęciami ""1" 360 niesprzedana
374 [MAKUSZYŃSKI Kornel]. Karta p 140 260
375 [MĄCZYŃSKI Franciszek]. Zesta 400 niesprzedana
376 [MODRZEJEWSKA Helena]. Obszer 2000 2000
377 [MOŚCICKI Ignacy]. Patent ofi 850 niesprzedana
378 [OLESZCZYŃSKI Antoni]. List o 1200 3000
379 [OLKUSZ]. Dyplom Wystawy Miej 160 niesprzedana
380 [ORKAN Władysław]. Dwa odręcz 600 600
381 [ORZEŁ]. Srebrny orzeł w koro 480 niesprzedana
382 [PONIATOWSKI Stanisław]. Odrę 2800 niesprzedana
383 [RACZKIEWICZ Władysław]. List 240 niesprzedana
384 [ROWECKI Stefan, mjr.]. List 180 650
385 [SIKORSKI Władysław]. Dwa odr 800 800
386 [SŁAWEK Walery]. Odręczny tek 100 220
387 [SOMOSIERRA]. Bataille du Som 280 niesprzedana
388 [SYGIETYŃSKI Tadeusz]. Karta 120 niesprzedana
389 [SZYK Artur 1]. Barwna plansz 500 niesprzedana
390 [SZYK Artur 2]. Barwna plansz 500 500
391 [TYSZKIEWICZ Włodzimierz, płk 320 1200
392 [WALDORFF Jerzy]. Odręczna de 120 120
393 [WINNICKI Leopold 1]. List od 120 niesprzedana
394 [WINNICKI Leopold 2]. Maszyno 120 niesprzedana
395 [WITKIEWICZ Stanisław Ignacy] 600 1800
396 [ZNACZKI dobroczynne]. Karnet 120 260
397 [ŻEROMSKI Stefan]. List odręc 1600 niesprzedana
398 [ŻYDZI W Krakowie]. Regent na 240 420
399 [ATLAS]. Nouvel atlas p 7000 niesprzedana
400 [POLSKA]. Le Royavme de Polog 800 1300
401 [POLSKA]. Etats de Pologne et 1200 1200
402 [POLSKA]. Polen nach seiner e 1000 niesprzedana
403 [POLSKA]. Nowa Mapa Polski w 240 850
404 [POLSKA]. Fizyczna mapa Polsk 360 niesprzedana
405 [GALICJA]. Galizien und Nordo 280 280
406 [POMORZE, Saksonia]. Cercles 600 niesprzedana
407 [PRUSY]. La Prusse divisée en 1400 niesprzedana
408 [ŚLĄSK]. Mappa geographica ex 1400 niesprzedana
409 [ŚLĄSK]. Silesiae Ducatus tam 2800 niesprzedana
410 [ŚLĄSK]. Briegers Wegekarte d 180 niesprzedana
411 [ŚLĄSK]. Amtliche Rad- und Mo 200 niesprzedana
412 [ŚLĄSK]. Grafschaft Glatz. Ma 180 niesprzedana
413 [WIELKOPOLSKA, Kujawy]. Miedz 1400 niesprzedana
414 [BRZEŚĆ Kujawski, Pińczów]. U 480 480
415 [DĄBROWA Górnicza]. Plan mias 80 360
416 [GDAŃSK]. Plan du SiŐge de Da 1200 niesprzedana
417 [KARKONOSZE]. IV. Die grosse 380 420
418 [KRAKÓW]. Bielany, Monastére 100 niesprzedana
419 [KRAKÓW]. Balice, village dan 120 niesprzedana
420 [KRAKÓW]. Plan der Stadt Krak 120 niesprzedana
421 [KRASICZYN]. Château Ducal á 80 niesprzedana
422 [KRUSZWICA]. Ville et Château 80 niesprzedana
423 [LUBLIN]. Lublin, dans la Pet 120 niesprzedana
424 [ŁAŃCUT]. Le Château de Lançu 100 100
425 [MODLIN, Nowy Dwór Mazowiecki 800 niesprzedana
426 [OSTROŁĘKA]. Plan du champ de 980 niesprzedana
427 [PILLNITZ]. A View of Bilnitz 600 niesprzedana
428 [PIŃCZÓW]. Vue du Château de 100 100
429 [SOSNOWIEC]. Plan miasta Sosn 80 400
430 [SZCZECIN]. Stettin ville for 400 niesprzedana
431 [TĘCZYN]. Ruines du Château d 100 niesprzedana
432 [WARSZAWA]. Warsovia. Warscha 980 niesprzedana
433 [WARSZAWA]. Atlas universel. 360 niesprzedana
434 [WIELICZKA]. Wieliczka. Vue d 120 niesprzedana
435 [ZABRZE]. Hindenburg Oberschl 160 320
436 [ZARZECZE]. La Villa Zarzecze 100 niesprzedana
437 ABELLI Ludwik - Medulla theol 500 niesprzedana
438 ALBERTUS Magnus - Super Marci 8000 niesprzedana
439 [ANSELME de Saint-Marie] - Le 1400 niesprzedana
440 [BIBLIA]. Nowy Testament Pana 800 2500
441 [BIBLIA]. Nowy Pana naszego J 600 1400
442 CESAR Gaius Julius - Les comm 1800 niesprzedana
443 DICTIONNAIRE domestique porta 1600 niesprzedana
444 DRAGHEIM Joh[ann] Benj[amin] 800 1200
445 FACCIOLATI Jakób - Młody kawa 600 1700
446 FILICAIA Vincenzo da - Canzon 4500 10000
447 GENGELL Georgius - Tractatus 320 1000
448 GRITSCH Johannes - Quadragesi 3200 6000
449 [GUSTAW III, król Szwecji] - 600 600
450 HISTORISCHE Remarques uber di 240 240
451 KONARSKI Stanisław - De Arte 400 1000
452 KOSTRZEWSKI Chryzostom Nepomu 1200 niesprzedana
453 [KRAJEWSKI Dymitr Tadeusz] - 320 600
454 [KRASICKI Ignacy] - Anti-Mona 480 1400
455 [KRASICKI Józef Ignacy] - Kal 800 1300
456 LAUNAY Carl Ludwig de - Der s 12000 niesprzedana
457 MORTIMER Thomas - Every Man H 3600 niesprzedana
458 NARAMOWSKI Adam - Signatores 800 niesprzedana
459 NASO Ephraim Ignatius - Phoen 800 900
460 OFFICE de la Semaine Sainte. 1600 1600
461 OSTROWSKI Teodor - Prawo cywi 640 950
462 PACIORKOWSKI Marcin - Regula 760 760
463 SACROBOSCO Joannes de - 9000 niesprzedana
464 SAINT REAL - Oeuvres de M. l' 540 niesprzedana
465 STRIDONENSIS Hieronymus - [Op 6000 niesprzedana
466 [TULCZYN 1]. Collection d'Hér 600 900
467 [TULCZYN 2]. Collection d'Hér 600 750
468 VOLTAIRE [Arouet] Franciszek 240 550
469 WICHERT Michał Ignacy - Cwicz 480 480
470 [WIECZORKOWICZ Apolinary] - P 940 2000
471 WIŚLICZKA Michał - Lasztafel 8000 20000
472 ZAŁUSKI Józef [Andrzej] - 13. 1000 1300
473 ALMANACCO dei Visacci. Calend 240 niesprzedana
474 ARCHIWUM historji i filozofji 360 550
475 ATENEUM. T.39: 1883, t.1. s. [2], II, 584, t 120 120
476 ATENEUM. T.64: 1891, t.4. s. [2], II, 590 120 200
477 ATENEUM. T.65: 1892, t.1. s. [2], II, 612 120 220
478 ATENEUM. T.71: 1893, t.3. s. [2], II, 631, [ 120 120
479 BELLONA. Miesięcznik wojskowy 240 480
480 DZIENNIK Praw. T.11: nr 42-46. 1825-1827. s. 694, 180 180
481 DZIENNIK Praw. T.19: nr 66-67. 1836. s. 339, [10], 180 180
482 ECHO Polskie. Tygodniowy doda 60 420
483 GAZETA Codzienna. [Dziennik]. 360 550
484 GAZETA Warszawska. [Dziennik] 1200 2100
485 GIEWONT. Ilustrowane czasopis 180 180
486 JEDNODNIÓWKA. Jubileusz 50-le 50 50
487 JEDNODNIÓWKA. Piętnastolecie 120 230
488 [JEDNODNIÓWKA]. Za wolność i 48 320
489 JEŹDZIEC i Hodowca. Warszawa. 120 140
490 [KALENDARZ]. Lubelskie Zakład 60 niesprzedana
491 ORZEŁ Biały. [Pismo czasowe]. 480 480
492 PORADNIK Dekoratora. R.2, nr 4: VII-VIII 1956. s. 7, [1] 36 36
493 PORADNIK Dekoratora. R.2, nr 5/6: IX-XII 1956. s. 15, [1 40 niesprzedana
494 REKLAMA. Dwumiesięcznik ilust 80 80
495 ROCZNIK Krakowski. Kraków. To 400 niesprzedana
496 ROCZNIK Tow. Herald. T.4, r.1913. 1913. s. [4], 77 280 320
497 ROCZNIK Tow. Herald. T.5, r.1920. 1921. s. [4], 13 140 140
498 ROCZNIK Tow. Herald. T.6, r.1921-1923. 1923. s. [4 140 240
499 ROCZNIK Tow. Herald. T.7, r.1924-1925. 1926. s. [4 160 270
500 ROCZNIK Ziem Wschodnich. Wars 120 250
501 RUBEZAHL. Jg.73: 1869. s. [4], VIII, 580, tab 280 niesprzedana
502 RUBEZAHL. Jg.76: 1872. s. XVI, 664, tabl. 6 280 niesprzedana
503 RUBEZAHL. [Jg.78]: 1874. s. 648, tabl. 6 280 niesprzedana
504 SKAMANDER. T.2, z.10-13: VII-X 1921. s. [321]- 80 240
505 SKAMANDER. T.3, z.17: II 1922. s. [65]-128, [4 80 80
506 SKAMANDER. T.3, z.19: IV 1922. s. [193]-272 80 80
507 SKAMANDER. T.5, z.38: II 1925. s. [65]-128 80 80
508 SKAMANDER. T.9, z.57: IV 1935. s. 80, tabl. 4 80 170
509 SKAMANDER. T.9, z.59: VI 1935. s. [161]-240, t 80 80
510 SKAMANDER. T.9, z.60: VII 1935. s. [241]-320, 80 85
511 SKAMANDER. T.9, z.61: VIII 1935. s. [321]-384, 80 80
512 SKAMANDER. T.9, z.62: IX 1935. s. [385]-464, t 80 80
513 SKAMANDER. T.9, z.63: X 1935. s. [465]-528, ta 80 90
514 SKAMANDER. T.9, z.64: XI 1935. s. [529]-592, t 80 90
515 SKAMANDER. T.9, z.65: XII 1935. s. [593]-655, 80 niesprzedana
516 TYGODNIK Literacki poświęcony 1000 niesprzedana
517 WETERAN Polski. Kalendarz Wet 140 niesprzedana
518 WIADOMOŚCI Handlowe i Przemys 300 500
519 WIZERUNKI i ... Cz.8. 1835. s. 142, [1] 80 80
520 WIZERUNKI i ... Poczet nowy. T.5. 1836. s. 158, [1] 80 80
521 WIZERUNKI i ... Poczet nowy. T.11. 1836. s. 142, [1 80 80
522 WIZERUNKI i ... Poczet nowy. T.19. 1837. s. 146, [1 80 80
523 WIZERUNKI i ... Poczet nowy drugi. T.15. 1840. s. 1 80 80
524 CHWALEWIK Edward - Wojenne st 60 niesprzedana
525 DOBRZYCKI Jerzy - Zarys dziej 160 niesprzedana
526 ESTREICHER Karol - Bibliograf 600 600
527 GĄSIOROWSKI Janusz - Bibljogr 220 niesprzedana
528 GORCZAK Bronisław - Katalog p 80 110
529 GOTTLIEB Zygmunt - Fotochemig 100 170
530 KRASSOWSKA Bogumiła, GREFK 120 niesprzedana
531 LENART Bonawentura - Piękna k 80 80
532 LEWANDOWSKA Anna - Katalog zb 48 48
533 L.M. Ks. [krypt.] - Pokarm cz 120 120
534 [MASŁOWSKI Ksawery]. Spis ksi 64 120
535 [MIARKA Karol]. Katalog Miark 64 340
536 Jg.6, Heft 1-12: 1941. s. 64, 48, 6 300 niesprzedana
537 Jg.7, Heft 1-12: 1942. każdy obj. 6 300 niesprzedana
538 OGONOWSKA Ewa - Oprawy zabytk 48 niesprzedana
539 PILICHOWSKI Czesław - Nieznan 50 69
540 RUDNICKA Jadwiga - Biblioteka 50 niesprzedana
541 SCHLESISCHE Bibliographie. Hr 540 620
542 [SEIFERT Franciszek - projekt 140 niesprzedana
543 SEMKOWICZ Aleksander - Introl 120 120
544 SEMKOWICZ Aleksander - Wydani 200 380
545 SINIARSKA-CZAPLICKA Jadwiga - 160 160
546 SIPAYŁŁO Maria - Polskie supe 80 niesprzedana
547 SKRZYPEK Józef - Materjały do 150 niesprzedana
548 Catalogue nr 17. Des capetien 500 650
549 Catalogue nr 18. Quatre siecl 500 700
550 Catalogue nr 20. Quatre siecl 500 650
551 WITTYG Wiktor - Ex-librisy bi 600 1500
552 WRÓBLEWSKA Krystyna - Exlibri 100 110
553 WYKAZ prasy polskiej. Berlin 60 niesprzedana
554 CZEPIŃSKI Michał - Powszechne 400 2200
555 G[OCZAŁKOWSKA] Julia - Rozmai 640 1900
556 GREGOROWICZ Jan Kanty - Dobry 360 750
557 KĄKOLEWSKI Leon - Nauka upraw 480 850
558 KUROWSKI Jan Nep[omucen] - Na 360 1300
559 KUROWSKI J[an] Nepomucen - We 160 1200
560 LEHNDORFF Jerzy - Przewodnik 540 1200
561 ŁYSKOWSKI Ignacy - Gospodarz. 220 950
562 MIECZYŃSKI Adam - Pszczolnict 360 1400
563 MÜNTZ Jan Filip Krystyan - O 320 1300
564 OCZAPOWSKI Michał - Uprawa me 420 600
565 PUCHALSKI D[ominik] - Nauka p 480 950
566 AKTA metryki koronnej co ważn 180 400
567 ALBERTRANDY [Jan Chrzciciel] 240 420
568 ALBUM Legionów Polskich. 126 100 220
569 ASKENAZY Szymon - Książę Józe 240 niesprzedana
570 BANDTKIE Jerzy Samuel - Krótk 980 niesprzedana
571 BARTKIEWICZ Bronisław - Szkoł 320 850
572 BĄK Stanisław - Pamiętnik żoł 80 170
573 BOCHEŃSKI Aleksander, ŁOŚ 140 300
574 BOŃCZA-TOMASZEWSKI Wiesław - 1500 1900
575 BORODZICZ Józef - Na Rusi gal 60 140
576 BORZEMSKI Wacław M. - Pamiętn 160 690
577 BRANDOWSKI St[anisław] - Ante 50 160
578 [BRATKOWSKI Jan] - Album jubi 280 niesprzedana
579 BRODOWSKI Samuel - Żywoty het 3600 niesprzedana
580 [BUCZYŃSKA Halszka] - Warszaw 160 160
581 BYDGOSKA Szkoła Podchorążych. 240 260
582 BYSTROŃ Jan St[anisław] - Lit 60 niesprzedana
583 CHARSZEWSKI I[gnacy] - 160 niesprzedana
584 CHŁAPOWSKI Kazimierz - Pojedy 50 120
585 CHŁĘDOWSKI Kazimierz - Rzym. 240 240
586 CHODYNICKI Kazimierz - Kośció 160 160
587 CHODYŃSKI Stanisław - Biskupi 80 110
588 CHODŹKO Ignacy - Obrazy litew 140 140
589 CZAPLEWSKI Paweł - Senatorowi 120 220
590 CZARNOWSKI Olgierd - Historia 80 niesprzedana
591 CZECHOWSKI Aleksander - Histo 640 640
592 [DĄBROWSKI Józef]. Grabiec J. 240 niesprzedana
593 DEMBIŃSKI Bronisław - Polska 140 niesprzedana
594 [DIETL Józef] - Nie bójmy się 54 niesprzedana
595 DMOWSKI Roman - Przewrót. War 80 300
596 DOKUMENTE polnischer Grausamk 140 niesprzedana
597 DUNIN-KOZICKA Marja - Burza o 60 130
598 DUNIN-WĄSOWICZ Władysław - Ży 200 420
599 [ENCYKLOPEDIA]. Podręczna enc 3200 3300
600 FELSZTYN Tadeusz - Dzieje 2 K 80 niesprzedana
601 FIJAŁEK Jan - Mistrz Jakób z 480 niesprzedana
602 FOCH Ferdynand - Pamiętniki 1 220 500
603 FULMAN Maryan - Rytuał rzymsk 100 niesprzedana
604 GEMBARZEWSKI Bronisław - Wojs 3600 niesprzedana
605 GERSON-DĄBROWSKA Marya - Za c 60 85
606 GŁĘBOCKI Józef Teodor - Wywód 80 220
607 GRABIKOWSKI Marcin - Zamek po 100 120
608 GRABSKI Stanisław - Państwo n 70 200
609 GRABSKI Władysław - Dwa lata 80 220
610 GRĄBCZEWSKI Bronisław - Podró 480 480
611 GRELEWSKI Stefan - Wyznania p 160 220
612 GRODECKI Roman, ZACHOROWSK 160 niesprzedana
613 GRUBE A[ugust] W[ilhelm] - Hi 240 niesprzedana
614 GUMOWSKI Marian - Fałszerstwa 54 130
615 HALECKI Oskar - Przyłączenie 80 200
616 HERMANN Hermann - Genealogie 420 420
617 ILUSTROWANA historja wojny św 600 1700
618 JAK BĘDZIEMY głosować 30 czer 48 48
619 JAROCHOWSKI K[azimierz] - Opo 160 niesprzedana
620 "JUBILEUSZ ""Czasu"". Kraków 189" 90 120
621 DRAPALA R[ichard] - Juden in 60 60
622 FELDSTEIN Herman - Polen und 90 90
623 GANSZYNIEC Ryszard - Sprawa n 80 80
624 KUTRZEBA Stanisław - Sprawa ż 80 120
625 ROSENBERG Leo - Die Juden in 80 niesprzedana
626 SCHNEIDERMAN S.L. - Od Nalewe 100 110
627 ZAGADNIENIE żydowskie. Praca 50 120
628 JUSZKIEWICZ Karol - Historya 480 1000
629 [KANN Maria] - Listy z Anglii 120 150
630 KLUCZYCKI Franciszek - Pisma 600 niesprzedana
631 KOMORNICKI Stefan - Polska na 160 niesprzedana
632 KONECZNY Feliks - Tadeusz Koś 360 650
633 KORBOŃSKI Stefan - W imieniu 80 95
634 KORZON Tadeusz - Dzieje wojen 320 560
635 KOSSAK Zofia - Rewindykacja p 48 48
636 KOŚCIUSZKO [Tadeusz] - Z kore 150 180
637 KOŹMIAN Kajetan - Pamiętniki 220 280
638 KRUSZEWSKI Ignacy - Pamiętnik 120 niesprzedana
639 KUBALA Ludwik - Wojna branden 200 380
640 KUBALA Ludwik - Wojna szwecka 240 niesprzedana
641 KUBALA Ludwik - Wojny duńskie 180 niesprzedana
642 KUBICKI Paweł - Bojownicy kap 480 niesprzedana
643 KUKIEL Maryan - Dzieje oręża 280 440
644 KUKIEL Maryan - Dzieje oręża 320 niesprzedana
645 KURMAN Marjan - Z wojny 1914- 240 440
646 [KUTRZEBA Stanisław]. Studia 320 niesprzedana
647 LATINIK F[ranciszek Ksawery] 48 130
648 LELEWEL J. - Polska ... T.1. 1858. s. [2], C, 586, [5], tab 480 niesprzedana
649 LELEWEL J. - Polska ... T.3. 1855. s. VIII, 519, [1]. opr. 320 niesprzedana
650 LENNHOFF Eugen, POSNER 160 niesprzedana
651 LEWARTOWSKI Henryk - Święta L 40 40
652 LEWICKI Anatol - Zarys histor 180 niesprzedana
653 LICHOCKI Filip - Pamiętnik Fi 80 95
654 LIKOWSKI Edward - Unia brzesk 180 180
655 ŁEPKOWSKI Józef - Z przeszłoś 120 niesprzedana
656 MALECZYŃSKI Karol - Urzędnicy 180 180
657 MANIFESTACYE warszawskie w 18 60 110
658 MARSZ huculskim szlakiem II. 46 170
659 MAUROIS André - Tragedja Fran 200 200
660 MAZOWIECKI Tadeusz - Druga tw 80 80
661 MIECZKOWSKI Domicyan - Żywot 80 niesprzedana
662 MITKIEWICZ Leon - Wspomnienia 50 120
663 MORACZEWSKA Bibjanna - Dzienn 64 64
664 MORAWSKI Kazimierz Marjan, 60 niesprzedana
665 MROZOWSKA Edvige Toeplitz - C 80 80
666 MUSIAŁEK Józef M. - Rok 1914. 80 130
667 NAGLEROWA Herminia - Kazachst 60 niesprzedana
668 NAPOLEON - Rękopisy ... w Pol 1200 2600
669 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] - 1600 6000
670 NIEMCEWICZ J[ulian] U[rsyn] - 320 320
671 NOWAK J. - Kongres Wiedeński 100 niesprzedana
672 [OŁPIŃSKI Stefan]. Chwilowo N 180 niesprzedana
673 OPAŁEK Mieczysław - Kolumna L 42 160
674 OSSOLIŃSKI Józ[ef] Max[ymilia 250 250
675 [OSTROWSKI Antoni Jan] - Żywo 1200 niesprzedana
676 OŚWIĘCIM Stanisław - Dyaryusz 160 180
677 OTWINOWSKI Erazm - Dzieje Pol 600 1000
678 OTWINOWSKI Erazm - Pamiętniki 240 300
679 PAMIĘTNIKI z oblężenia Warsza 160 160
680 [PANNENKOWA Irena] I.P. [kryp 40 110
681 PARCZEWSKI Alfons J. - O zbad 80 170
682 PASZKOWSKI Lech - Polacy w Au 120 120
683 [PAWLISZCZEW Mikołaj] - Herba 4800 niesprzedana
684 PIEKARSKI Stanisław - Wyznani 80 niesprzedana
685 [PIENIĄŻEK Czesław] - Temu la 120 120
686 PIĘTNASTOLECIE L.O.P.P. Praca 300 niesprzedana
687 PIOTROWSKI Jan - Dziennik wyp 160 200
688 PIROŻYŃSKI Marjan - Zakony że 120 niesprzedana
689 PŁOCHOCKI M[arian] - Lata pra 60 220
690 POLSKA, jej dzieje i kultura 3000 niesprzedana
691 POLSKO-NIEMIECKA konwencya gó 100 320
692 PUDEŁEK Jan - W Drużynie Kome 100 320
693 PUŁASKI Kazimierz - Kronika p 800 niesprzedana
694 REGULAMIN piechoty. Obozowani 240 niesprzedana
695 ROGOWSKI Jan - Z walk o Lwów. 60 130
696 ROJA Bolesław - Legendy i fak 140 400
697 ROLLE Michał - In illo tempor 60 niesprzedana
698 ROMEYKO Marjan - Ku czci pole 480 850
699 ROMUALD od św. Eliasza - Wspo 70 niesprzedana
700 ROŚCISZEWSKI Jan Kanty - Mowa 160 160
701 SŁOTWIŃSKI Adam - Unia Podlas 100 100
702 SOKOLNICKI Michał - Czternaśc 80 80
703 SOSABOWSKI Stanisław - Droga 60 120
704 STEKERT Aleksander - Przydomk 160 160
705 SZAJNOCHA K[arol] - Jan III. 150 niesprzedana
706 SZELĄGOWSKI Adam - Rozkład Rz 80 80
707 SZELĄGOWSKI A[dam] - Wici i t 180 180
708 [SZOLC-ROGOZIŃSKI Stefan] - W 160 340
709 SZPITAL Polowy 503. Kraków-Za 150 240
710 SZULC Kaźmirz - Mythyczna his 240 260
711 SZUMSKI Stanisław - W walkach 120 120
712 SZUTOWICZ Ignacy - Demonizm n 64 110
713 SZYDŁOWSKI Tadeusz - Ruiny Po 360 480
714 ŚLEDZIŃSKI Ludwik - Z Warszaw 140 220
715 ŚWIĘCICKI Juljan Adolf - Rocz 240 niesprzedana
716 TEKA konserwatorska. Rocznik 320 380
717 TEKSTY źródłowe do nauki hist 360 360
718 [TEMBERSKI Stanisław] - Roczn 240 niesprzedana
719 TOKARZ W[acław] - Legionista. 60 60
720 [TREPIŃSKI Antoni] - Trzy tyg 160 180
721 1863-1864. W trzydziestą rocz 140 220
722 W OBRONIE Lwowa i wschodnich 200 380
723 WAGA Teodor - Historya xiążąt 240 1800
724 [WARSZAWSKI Józef] - Warszawa 120 120
725 WIEDZA o Polsce. T.1-3 [w 5 w 2400 niesprzedana
726 WODZICKI Stanisław - Pamiętni 120 140
727 WOLAŃSKI Adam (Tadeusz Soplic 120 140
728 WSKAZANIA dotyczące poprawy w 600 2100
729 WYBRANOWSKI Aleksander - Dawn 60 60
730 X.W. - W rocznicę Listopadowe 60 niesprzedana
731 ZA KRATAMI więzień i drutami 220 380
732 Z DZIEJÓW hajdamaczyzny. Cz.1 80 240
733 ZAGÓRSKA Aleksandra, ZAWAD 120 260
734 ZAŁĘSKI Stanisław - Jezuici w 240 240
735 ZAŁĘSKI Witold - Królestwo Po 280 niesprzedana
736 ZAREWICZ Ludwik - Zakon Kamed 120 120
737 ZIENKIEWICZ Kazimierz - Wspom 64 100
738 ZYGMUNTOWICZ Zygmunt - W dwud 240 400
739 ŻUREK Franciszek - Powiat kra 160 niesprzedana
740 AMTLICHES Fernsprechbuch für 400 600
741 CATALOGUS domorum Societatis 100 niesprzedana
742 CHOJNACKI Władysław - Słownik 70 niesprzedana
743 HOF- und Staats-Handbuch des 480 niesprzedana
744 KOZIEROWSKI Stanisław - Atlas 50 niesprzedana
745 KOZIEROWSKI Stanisław - Badan 240 650
746 KOZIEROWSKI Stanisław - Słown 30 niesprzedana
747 KOZIEROWSKI Stanisław - Słown 30 niesprzedana
748 LEYDING-MIELECKI Gustaw - Sło 50 niesprzedana
749 PRUS Konstanty - Spis miejsco 60 niesprzedana
750 ROCZNIK urzędowy obejmujący s 1800 niesprzedana
751 ROSPOND Stanisław - Skorowidz 120 235
752 ROSPOND Stanisław - Skorowidz 60 60
753 SKOROWIDZ gmin Śląska Dolnego 40 40
754 SKOROWIDZ Rzeczypospolitej Po 600 750
755 SZAFLARSKI J[ózef] - Skorowid 30 30
756 VERZEICHNIS der Pfarreien, Ku 120 niesprzedana
757 WICIK P. - Spis miejscowości 60 60
758 ADALBERG Samuel - Księga przy 480 800
759 ANDRZEJEWSKI Jerzy, ZAGÓRS 120 niesprzedana
760 ARETINO Pietro - Żywoty kurty 120 niesprzedana
761 BIAŁOSZEWSKI Miron - Wiersze. 48 120
762 BIEGELEISEN Henryk - Illustro 980 niesprzedana
763 BOROWSKI Tadeusz - Imiona nur 180 180
764 BRZĘKOWSKI Jan - Dwudziestu c 140 350
765 BRZĘKOWSKI Jan - Życie w czas 120 240
766 CZARKOWSKI Ludwik - Pseudonim 240 niesprzedana
767 CZARTORYSKI Adam - Bard polsk 160 niesprzedana
768 CZECHOWICZ Józef - Kamień. Lu 800 1800
769 CZERNIK Stanisław - Przyjaźń 100 100
770 DANTE Alighieri - Boska komed 240 240
771 DANTE Alighieri - Pieśniarz. 160 380
772 GOMBROWICZ Witold - Ferdydurk 400 1230
773 HAUPTMANN Gerhart - Um Volk u 180 260
774 HŁASKO Marek - Pierwszy krok 80 120
775 HULEWICZ Witold - Miasto pod 60 150
776 [JACKOWSKI Ignacy] - Powieść 120 220
777 JANKOWSKI Czesław - Młoda Pol 180 180
778 JASTRUN Mieczysław - Spotkani 100 170
779 JESIENIN Sergiusz - Pugaczow. 120 120
780 JUSZKIEWICZ Henryk - Erotyki 100 100
781 KARPIŃSKI Franciszek - Dzieła 160 160
782 KARYŁOWSKI Tadeusz - Sonety z 48 48
783 KONOPNICKA Marya - Na drodze. 200 340
784 KONOPNICKA Marya - Poezye. Wy 600 niesprzedana
785 KONOPNICKA Marya - Poezye. Wy 540 1200
786 [BACZYŃSKI Krzysztof Kamil] - 1600 6500
787 [BACZYŃSKI Krzysztof Kamil]. 1200 2800
788 [BOROWSKI Tadeusz] - Gdziekol 2400 4200
789 [GAJCY Tadeusz]. Karol Toporn 600 1500
790 [GAJCY Tadeusz]. Karol Toporn 600 600
791 [NIESIOŁOWSKA-ROTHEROWA Zofia 140 140
792 POLSKA w poezji angielskiej. 180 260
793 [STROIŃSKI Leon Zdzisław]. Ma 360 650
794 WŁODEK Adam - Wiązanka jaskró 600 800
795 Z OTCHŁANI. Poezje. [Re 240 460
796 KOWALCZYK Teofil - Tamtym dni 60 90
797 KRASICKI [Ignacy] - Dzieła. D 300 550
798 KRASZEWSKI J[ózef] J[gnacy] - 200 400
799 BAJBUZA Piotr - Tajemnica sło 80 125
800 BIENIASZ Józef - W sidłach wo 60 niesprzedana
801 [DEFOE Daniel] - Robinson Kru 80 110
802 [DEFOE Daniel] - Przypadki Ro 100 170
803 DEFOE Daniel - Robinson Kruzo 120 340
804 DEFOE Daniel - Robinson Kruzo 60 niesprzedana
805 [DEFOE Daniel] - Robinzon Kru 80 niesprzedana
806 DEFOE Daniel - Robinson Kruzo 80 niesprzedana
807 FABISIAK Zygmunt - A, B, C, c 40 85
808 HOROSZKIEWICZOWA Walentyna z 60 60
809 ILNICKA Marya - Illustrowany 120 niesprzedana
810 IZDEBSKA Władysława z Rogoziń 140 190
811 KERN Ludwik Jerzy - Żyrafa u 50 110
812 KIERST Jerzy - Dwie wiewiórki 50 80
813 KONOPNICKA Marja - Na jagody! 120 380
814 KUKULA W[alter] - Kurek na wi 48 65
815 LENGREN Zbigniew - O dzieciac 40 40
816 MŁODNICKA Wanda - Zajmujące p 64 130
817 OSTROWSKA Bronisława - Bohate 50 260
818 PIOTROWSKI Antoni - O chłopie 50 85
819 SIKORA Jerzy - Bajeczne dziej 48 85
820 ŚWIRSZCZYŃSKA Anna - Opowieśc 54 75
821 TETMAJER Kazimierz - ''On''. Z ilustracyami 48 120
822 VERNE Juliusz - Chancellor. P 60 150
823 WILKANOWICZ Roman - Pieszczoc 120 160
824 ZDANOWICZ Alexander - Szkic h 360 1200
825 ZECHENTER Witold - Kot w buta 48 100
826 [LUBOMIRSKI Stanisław Herakli 300 380
827 MACKIEWICZ Józef - Kontra. Pa 100 niesprzedana
828 MICKIEWICZ Adam - Dzieła proz 480 niesprzedana
829 MIKUTA Marjan - KOSK na wesoł 140 140
830 MIŁOSZ Czesław - Ocalenie. Wa 200 220
831 MOLIER - Dzieła. Przełożył T. 160 460
832 [NIEMCEWICZ Julian Ursyn] - D 100 100
833 OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton 360 950
834 PADURRA Tomasz - Pienia Tomas 200 950
835 JASNORZEWSKA (PAWLIKOWSKA) 100 320
836 PIGOŃ Stanisław - Ze studjów 100 niesprzedana
837 [POL Wincenty] - Obrazy z życ 180 niesprzedana
838 PRUTKOWSKI Józef - Od Lenino 70 70
839 PRZERWA-TETMAJER Kazimierz - 480 480
840 PRZYBOŚ Julian - Miejsce na z 140 140
841 RÓŻEWICZ Tadeusz - Wiersze i 60 niesprzedana
842 SAMOTNE piękno. Z poezji emig 360 360
843 SCOTT Walter - Czarny karzeł. 100 180
844 SHAKESPEARE William - Dzieła 900 2000
845 SŁOWACKI Juljusz - Beniowski. 2400 5000
846 [SŁOWACKI Juljusz] - Kordjan. 3800 9500
847 SZELBURG-ZAREMBINA Ewa - Lege 80 niesprzedana
848 SZYMBORSKA Wisława - Sól. War 90 90
849 SZYMBORSKA Wisława - Sto poci 90 130
850 TASSO Torquato - Goffred albo 400 400
851 TUWIM Julian - Jarmark rymów. 160 600
852 WAŻYK Adam - Poemat dla doros 120 120
853 WILCZYŃSKI A[lbert] - Woły ro 120 120
854 WITTLIN Józef - Wojna, pokój 60 60
855 WYKA Kazimierz - Z lat wojny. 80 niesprzedana
856 WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwol 160 270
857 WYSPIAŃSKI Stanisław - Wyzwol 160 niesprzedana
858 ZECHENTER Witold - Strzępy ok 70 niesprzedana
859 ŻUŁAWSKI Jerzy - Poezje. T.1- 600 600
860 BOZIEWICZ Władysław - Polski 100 200
861 CZACKI Tadeusz - O litewskich 360 420
862 HARRIS R[ichard] - Sztuka obr 80 210
863 MIĄCZYŃSKI Ignacy - Rozprawa 300 420
864 NOWAKOWSKI Stanisław - Przepi 140 niesprzedana
865 O SĄDACH gminnych i polubowny 100 100
866 POMIAN Zygmunt A. - Kodeks ho 120 255
867 SŁOTWIŃSKI Felix - Prawo naro 140 220
868 WITTIG Carol - Opusculum de p 240 niesprzedana
869 WYKAZ stanu służby personalu 240 240
870 ADLER Fritz, FRIEDRICH 300 niesprzedana
871 ALEXANDROWICZ A. - Rozbiór ch 48 130
872 BARTOSZEWICZ Kazimierz - Dzie 80 220
873 BĄKOWSKI Klemens - Cornelii N 360 1200
874 BĄKOWSKI Klemens - O wartości 120 120
875 BIAŁYNIA-CHOŁODECKI Józef - K 240 niesprzedana
876 BOJKO Jakób - Spiż. Wrażenia 40 90
877 CHAREWICZOWA Łucja - Z przesz 48 130
878 CHODYŃSKI Stanisław - Rozporz 60 niesprzedana
879 CHODYŃSKI Stanisław - Seminar 120 120
880 CHODYŃSKI Stanisław - Szkoła 60 niesprzedana
881 CHODYŃSKI Stanisław - Szkoły 60 niesprzedana
882 [CIEMNOŁOŃSKI Marian]. Homunc 60 110
883 CIESZYN. Cieszyn 1933. Wyd.: 64 80
884 ŁOPALEWSKI Tadeusz - Między N 280 600
885 MALCZEWSKI Rafał - Tatry i Po 200 niesprzedana
886 OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton 300 300
887 OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton 180 200
888 OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton 280 380
889 OSSENDOWSKI F[erdynand] Anton 260 420
890 REMER Jerzy - Wilno. [1934]. 140 niesprzedana
891 CZARNOWSKI S[tanisław] J[an] 60 170
892 DOBSZEWICZ Tomasz - Wiadomość 160 240
893 DZIĘGIEL Władysław - Utrata K 70 niesprzedana
894 GDYNIA. Warszawa 1934. Nakł. 120 220
895 GIERYŃSKI Jan - Lwów nie znan 80 110
896 GÓRY wołają. Wędrówka z obiek 240 320
897 HEUMANN Stanisław - Wiadomość 80 80
898 HRDINA Johann Nep. - Geschich 480 700
899 [KARŁOWICZ M.]. Mieczysław Ka 320 niesprzedana
900 KIETLICZ-RAYSKI Konstanty - S 360 750
901 KÖNIG Karla - Pommern. Im Auf 180 180
902 KUCZERA Aleksander - Samborsz 420 850
903 KUTRZEBIANKA Anna - Budownict 100 180
904 LIPIŃSKI Franciszek - Kraków 90 90
905 MATLAKOWSKI Władysław - Tabli 800 niesprzedana
906 MĄCZYŃSKI Józef - Kilka podań 160 niesprzedana
907 MORGENBESSER Michael - Geschi 160 205
908 PĘCKOWSKI Jan - Dzieje miasta 160 600
909 PIOTROWSKI Józef - Katedra or 60 120
910 POLESIA czar. Pińsk 1936. Wyd 60 220
911 POLKOWSKI Franciszek Krzywda 100 niesprzedana
912 BAEDEKER Karl - Das Generalgo 240 240
913 BEN Joseph Adam - Przewodnik 100 260
914 BEREZOWSKI Stanisław - Turyst 200 200
915 DOLINA Popradu i jej uzdrowis 60 60
916 DYBCZYŃSKI Tadeusz - Przewodn 60 60
917 GDYNIA, wybrzeże i Kaszuby. G 80 niesprzedana
918 HEKSCH Alexander F[ranz], 640 700
919 Les HOUTZOULES. Carpates Orie 40 niesprzedana
920 ILLUSTRIERTER Führer durch di 80 130
921 ILUSTROWANY przewodnik po Lub 140 380
922 KOŁODZIEJCZYK Ignacy - Przewo 60 130
923 ORŁOWICZ Mieczysław - Ilustro 64 340
924 ORŁOWICZ Mieczysław - Ilustro 100 130
925 ORŁOWICZ M[ieczysław] - Polen 150 niesprzedana
926 ORŁOWICZ M[ieczysław] - Polen 150 150
927 ORŁOWICZ Mieczysław, KORDY 400 400
928 PODŻORSKI A[ndrzej] - Nowy pr 80 95
929 PRZEWODNIK po Cmentarzu Obroń 80 320
930 PRZEWODNIK po Ziemi Świętej. 120 120
931 [RADZIKOWSKI] Walery Eljasz - 360 2200
932 Z PIELGRZYMKĄ do Polski. [War 60 60
933 ZINKIEWICZ Włodzimierz - Puła 64 85
934 PRZYGODZKI Wincenty - Z przes 60 110
935 ROMA sacra. Detroit, Munich 1 500 500
936 ROTHER Karl - Die schlesische 320 niesprzedana
937 SAWICKI Ludomir - Atlas jezio 200 280
938 SAYSSE-TOBICZYK Kazimierz - W 80 niesprzedana
939 SCHUMANN Harry - Unser Masure 160 niesprzedana
940 STAŚKO Józef - Huculskim szla 60 120
941 STELIK A. - Album widoków War 140 420
942 STUDJA lwowskie. Z rekonstruk 240 240
943 SYGAŃSKI Jan - Historya Noweg 600 1200
944 SZOŁDRSKI Władysław - Kościół 48 48
945 ŚNIEŻKO Aleksander - Kościół 60 240
946 ŚWISTUŃ Filip - Galicyjskie B 60 160
947 ŚW. KATARZYNA. Klasztor Domin 80 80
948 TIETZE Emil - Die geognostisc 240 380
949 URBAŃSKI A.M. - Parę słów o h 40 40
950 WALAS Jan - Wędrówki roślin g 160 160
951 WARSZAWA. [pocz. XX w.]. 10,5 180 220
952 WIELICZKA. Państwowa żupa sol 140 140
953 WILCZYŃSKI Maurycy - Klasztor 60 60
954 WIŚNIOWSKI Tadeusz Prus - Myś 60 60
955 WYDRA G[erard] - Krajoznawstw 40 85
956 WZORCE zdobnictwa ludowego na 100 niesprzedana
957 ZOPPOT. B.m. [ca 1910]. 16d p 120 340
958 BAKER Samuel W. - Die Nilzufl 400 660
959 BAYERLE [Bernhard Gustaw] - O 280 420
960 BERWIŃSKI R[yszard] W[incenty 140 140
961 BIBLIA łacińsko-polska czyli 800 800
962 BIBLIA. Księgi Starego Testam 740 1600
963 BIELIKOWICZ Antoni - Słownik 480 niesprzedana
964 BREHM [Alfred Edmund] - Życie 640 niesprzedana
965 BREZA GORAY Stanisław - O kon 120 190
966 BRONIEWSKI Witold - Introduct 60 niesprzedana
967 BUGAJSKI Julian - Podręcznik 100 niesprzedana
968 BULL Jerzy - Wyznania nawróco 60 niesprzedana
969 BURDECKI Feliks - Życie maszy 80 niesprzedana
970 CONRADI L[udwig] R[ichard] - 160 niesprzedana
971 DAS EDLE Ostpreussische Pferd 240 niesprzedana
972 DŁUGOSZEWSKI St., HOROWSKI 140 niesprzedana
973 DZIANOTT Onufry - De sphygmol 120 120
974 EMMERICH Anna Katarzyna - Żyw 320 2000
975 GAUME [Jean Joseph] - Cmentar 120 120
976 GLOGER Zygmunt - Dumy i pieśn 100 380
977 GNIEWKOWSKA Alina - Współczes 160 niesprzedana
978 GROSSE Juliusz P. - O przyrzą 48 170
979 GRUSZECKA Maria - 366 obiadów 120 niesprzedana
980 GRZEGORZEWSKI Jan - Z pod nie 140 niesprzedana
981 GUSTAWICZ Br[onisław], WYR 80 80
982 GUSTAWICZ Br[onisław], WYR 80 130
983 HARCERSKA Składnica. Komisja 60 niesprzedana
984 HOŁUBOWICZ Józef - Wyspy Sand 180 niesprzedana
985 [IGNACY Loyola, św.] - Maksym 120 210
986 JACZEWSKI Wiktor St[anisław] 60 60
987 KALLER Janusz - O produkcji i 60 160
988 KANTYCZKI Chóru Akademickiego 160 190
989 [KATALOG]. Skład Towarów Elek 160 340
990 [KATALOG]. X Powszechna Wysta 100 380
991 KAUTSKY Karol - Narodowość i 80 niesprzedana
992 KLUZ Tomasz - Komunikacja lot 160 240
993 [LOTNICTWO]. Krajowe Zawody S 60 130
994 MAJERSKI Stanisław, LITYŃS 320 420
995 MOREUX Teofil - Tajemnica byt 200 niesprzedana
996 NEUMAYR Melchior - Dzieje Zie 600 600
997 OPIEŃSKI Henryk - Chopin. Z 5 200 niesprzedana
998 ORZESZKOWA Eliza - Partyotyzm 140 niesprzedana
999 OWOCZYŃSKA Aniela - Najnowsza 140 niesprzedana
1000 PAWŁOWSKI Emil - Poradnik kel 60 60
1001 PAWŁOWSKI M. - Kręgarstwo czy 50 50
1002 PIOTROWSKI Jan - Wymiar czasu 240 niesprzedana
1003 P.B.[krypt.], CIĘGLEWICZ Bronisław 120 niesprzedana
1004 ROLLE Michał - Włochy. Zbiór 360 360
1005 ROZKŁAD jazdy pociągów ważny 80 80
1006 [ROZKŁAD jazdy]. Amtlicher Ta 120 120
1007 ROZPRAWY i wnioski o ortograf 240 niesprzedana
1008 RUSKIN John - Sezam i lilje. 140 niesprzedana
1009 SCHREIBER Mieczysław - Przewo 160 420
1010 SCHREIBER Mieczysław - Przewo 100 100
1011 SINTENIS Carl Heinrich - Grad 240 niesprzedana
1012 SŁUŻAŁEK W[ładysław] - Nauka 80 niesprzedana
1013 SMOCZYŃSKI Wincenty - Wspomni 160 160
1014 SPRINGER J[enny] - Lekarka do 160 950
1015 STAGRACZYŃSKI J[ózef] - Histo 360 550
1016 [ALBUM]. Album na fotografie 120 niesprzedana
1017 CENIK hasické vyzbroje a nara 80 niesprzedana
1018 [DYPLOM]. Ozdobny dyplom potw 300 niesprzedana
1019 EHREN- und Urkundenbuch der F 180 180
1020 INSTRUKCYA dla Komendanta str 160 niesprzedana
1021 [KOPERTA]. Koperta firmowa fi 48 niesprzedana
1022 OBWIESZCZENIE. Z uwagi, że po 120 niesprzedana
1023 OKÓLNIK nr 34. Wcielenie Miej 60 niesprzedana
1024 [POŚWIADCZENIE]. Zaświadczeni 60 niesprzedana
1025 PROJEKT Statutu organizacyjne 120 niesprzedana
1026 PROJEKT urządzenia straży poż 80 niesprzedana
1027 REGULAMIN ogniowy dla stoł. k 80 niesprzedana
1028 ROZPORZĄDZENIE. Ze względu na 120 niesprzedana
1029 [SPÓŁDZIELNIA Straży Pożarnyc 60 niesprzedana
1030 ZAPROSZENIE na uroczystość ju 80 niesprzedana
1031 STRONCZYŃSKI K[azimierz] - Sp 120 220
1032 ŚWIĄTEK Franciszek - Z dziejó 80 niesprzedana
1033 TELEGRAFICZNE życzenia i kond 80 95
1034 ULLIAC-TRÉMADEURE [Sophie] - 300 300
1035 VENTURA de Raulica [Gioaccino 200 200
1036 VIREY J[ulien] J[oseph] - His 600 1000
1037 WEREDYK ksiądz - Wielka rana 70 niesprzedana
1038 WIERZBICKI Ludwik - Rozwój si 60 120
1039 WIEŚ i miasteczko. Warszawa 1 240 320
1040 WISŁA. Kraków 1884. 160 280
1041 WOLTMANN Ludwik - Teorja Darw 140 niesprzedana
1042 ZALESKI Stefan - Zagadki w 22 100 niesprzedana
1043 ZAŁĘSKI Stanisław - Konferenc 100 100
1044 ZIMMERMAN W.F.A. - Dziwy świa 240 260
1045 ZJAZD koleżeński członków Czy 80 niesprzedana
1046 ZUBRZYCKI Jan Sas - Skarb arc 320 430
1047 ŻUŁAWSKI Leon - Wąsy pod wzgl 48 180